Telia Company: Ennusteet

Päivitetty 29.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

telia-kvartaalituloslaskelma-q42019c

Näkymät 2020

Telia tiedotti 26.3.2020, että koronaviruspandemia rokottaa etenkin TV & Media -segmentin liikevaihtoa ja tulosta. Urheilukanavapakettien (Formula, jalkapallo, jääkiekko) myynti ei vedä ja samalla mainosmyynti on laskenut merkittävästi.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Telia Company:llä on 7 segmenttiä toimintamaiden mukaisesti. Bonnier-kaupan jälkeen yhtiöllä on uutena segmenttinä TV & Media.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Telia Company: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Ennusteessa olen yhdistänyt Liettuan ja Viron yhdeksi eräksi.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Ruotsi 33 400 8 650 8 000 8 500 8 250 34 763 8 868 8 488 8 829 8 578
Muutos (%) -3,9% -2,5% -5,7% -3,7% -3,8% -4,4% -4,4% -4,0% -5,1% -3,9%
Suomi 15 000 4 050 3 500 3 600 3 850 15 764 4 202 3 853 3 901 3 808
Muutos (%) -4,8% -3,6% -9,2% -7,7% 1,1% 2,8% 4,0% -0,3% 2,0% 5,5%
Norja 14 000 3 550 3 500 3 400 3 550 14 651 3 702 3 723 3 635 3 591
Muutos (%) -4,4% -4,1% -6,0% -6,5% -1,1% 23,3% 0,4% 30,1% 32,5% 38,6%
Tanska 5 300 1 450 1 300 1 250 1 300 5 585 1 508 1 382 1 348 1 347
Muutos (%) -5,1% -3,8% -5,9% -7,3% -3,5% -8,1% -6,0% -12,3% -10,4% -3,2%
Liettua + Viro 6 850 1 850 1 650 1 575 1 775 7 216 1 995 1 840 1 708 1 673
Muutos (%) -5,1% -7,3% -10,3% -7,8% 6,1% 6,6% 11,5% 5,4% 3,2% 6,0%
TV & Media 6 250 1 750 1 500 1 250 1 750 711 711
Muutos (%) 779,0% 146,1%
Muut 6 200 1 600 1 550 1 525 1 525 7 276 1 852 1 815 1 769 1 840
YHTEENSÄ 87 000 22 900 21 000 21 100 22 000 85 966 22 838 21 101 21 190 20 837
Muutos (%) 1,2% 0,3% -0,5% -0,4% 5,6% 2,9% 2,8% 2,0% 1,8% 5,0%

Ruotsin liikevaihto laski 4,4 prosenttia vuoden 2019 aikana eli yhtiön vaikeudet Ruotsissa tuntuvan jatkuvan edelleen. Liikevaihto on laskenut yhtä poikkeusta lukuun ottamatta jo 9 kvartaalia peräkkäin. Myyntiä laskee vanhan kiinteän verkon liiketoiminnan lasku, jota mobiilipalveluiden kasvanut myynti on osittain pystynyt kompensoimaan. Q4/2019 aikana myös palvelumyynti oli laskussa, joten liikevaihto lienee paineessa myös tulevallakin tilikaudella.

Suomen liikevaihto kasvoi vuoden 2019 aikana noin 2,8 prosenttia, missä Q3:n heikkous (-0,3 %) korjaantui Q4:lla (4,0 %).

Norjassa Q1-Q3/2019 liikevaihdon noin 30 – 40 prosentin kasvuvauhtia tukivat hankitut liiketoimet. Näiden vaikutus poistui Q4:lla, jolla kasvu jäi 0,4 prosenttiin. Sekä laite- että palvelumyynnin lasku piti liikevaihdon kehitystä lähes edellisvuoden tasolla.

Tanskassa liikevaihdon lasku oli voimakasta vuonna 2019 (-8,1 %). Tanskan toimintojen johtaja menikin vaihtoon syksyllä 2019. Liettuan ja Viron liikevaihdon kasvu jatkui myös Q4:lla (+11,5 %) vahvan palvelumyynnin ansiosta.

Bonnier-kaupan myötä Telia muodosti uuden segmentin ”TV & Media”. Tämä kerrytti liikevaihtoa vain joulukuun ajalta, joten lukema jäi pieneksi. Parina viime vuotena Bonnierin liikevaihto on ollut noin 8 – 9 miljardin kruunun tasolla.

Arvioin, että koronaviruksen johdosta kuluttajien ostovoima laskee ja usea yritys joutuu järjestelmään taikka lopettamaan toimintansa. Se tarkoittaa mm. sitä, että kännyköitä – varsinkin kalliita huippumalleja – myydään vähemmän ja erilaisista ei-välttämättömistä viihdetilauksista yms. luovutaan. Myös yrityksissä pyritään tn. käyttämään vanhat puhelimet loppuun, minkä lisäksi henkilöstölle tarkoitettuja puhelinliittymiä ja niiden palveluita tarkastellaan tiheämmällä kammalla.

TV & Media -segmentin myynti laskee urheilukanavapakettien myynnin laskun myötä. Myös mainosmyynti kärsii, kun mainostajat pohtivat tarkemmin markkinointibudjettien käyttöä.

Tein vuoden 2020 liikevaihtoennusteen 85 – 95 miljardiin kruunuun. Liikevaihto olisi vuotta 2019 parempi hankitun Bonnierin ansiosta. Pelkkien toimintamaiden liikevaihto laskisi noin 5 prosentin luokkaa.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit. Ensimmäinen YHTEENSÄ-rivi on toimintamaiden liikevoitto, jonka perusteella on laskettu marginaali näiden maiden yhteisliikevaihtoon (liikevaihto, josta on vähennetty muut-erä). Tuloslaskelman mukainen liiketulos eli taulukossa toinen YHTEENSÄ-rivi on saatu lisäämällä muut-erä.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Ruotsi 7 250 1 850 1 800 1 775 1 825 7 346 1 957 1 738 1 804 1 847
Muutos (%) -1,3% -5,5% 3,6% -1,6% -1,2% 0,4% 53,2% -10,9% -13,6% -7,8%
Suomi 1 400 325 425 300 350 1 490 290 469 341 390
Muutos (%) -6,0% 12,1% -9,4% -12,0% -10,3% -27,1% -33,5% -21,7% -29,4% -26,0%
Norja 2 000 450 575 450 525 1 934 57 806 505 566
Muutos (%) 3,4% 689,5% -28,7% -10,9% -7,2% -9,6% -84,6% 23,2% -4,0% -3,7%
Tanska -150 -25 -25 -50 -50 -44 45 12 -41 -60
Muutos (%)
Liettua + Viro 1 100 300 275 225 300 1 227 315 337 291 284
Muutos (%) -10,4% -4,8% -18,4% -22,7% 5,6% 9,1% 29,1% -1,2% -4,3% 20,3%
TV & Media -850 -150 -250 -250 -200 -44 -44
Muutos (%)
YHTEENSÄ 10 750 2 750 2 800 2 450 2 750 11 909 2 620 3 362 2 900 3 027
Muutos (%) -9,7% 5,0% -16,7% -15,5% -9,2% -4,8% 12,8% -4,1% -13,9% -8,5%
Marginaali 13,3% 12,9% 14,4% 12,5% 13,4% 15,1% 12,5% 17,4% 14,9% 15,9%
Muut 250 75 75 50 50 384 -20 216 -11 199
YHTEENSÄ 11 000 2 825 2 875 2 500 2 800 12 293 2 600 3 578 2 889 3 226

Ruotsin-toimintojen tuloskunto parani kerralla noin 53 prosenttia Q4:lla. Toisaalta vertailukauden lukema oli valmiiksi jo poljettu alas erilaisten kertaluontoisten erien johdosta. Vuonna 2017 Q4:n tulos oli 2,1 miljardia kruunua, joten tästä tasosta jäätiin vielä selvästi. Joka tapauksessa Q4:n tulos oli vuoden 2019 paras, joten se antaisi toiveita siitä, että yhtiön kannattavuus Ruotsissa olisi paranemaan päin.

Kun Q4:n tulos Ruotsissa parani, niin Suomessa (-34) ja Norjassa (-85 %) kompuroitiin sitten vastavuoroisesti. Norjassa tulosta painoi kohonneiden kulujen lisäksi erilaiset kertaluontoiset erät ja Suomessa kohonneet kulut.

Tanskan toiminnot ovat tehneet tappiota jo jonkin aikaa ja myös vuoden 2019 tulos jäi punaiselle. Toisaalta H2/2019 oli jo lupauksia antavasti jo voitollinen, joten jokohan yhtiö saisi kammettua tuloksen voitolliseksi vuonna 2020? Koronaviruspandemia taitaa romuttaa nämä haaveet.

Baltiassa tuloskehitys oli edelleen vahvaa, vaikka Q2 ja Q3 antoivatkin aihetta huoleen.

Bonnierin EBITA-tulos vuonna 2018 oli 824 miljoonaa ja vuonna 2017 625 miljoonaa kruunua. EBIT-tulokset olivat erilaisten erien johdosta -225 ja -1 423 miljoonaa kruunua tappiollisia.

Arvioin Telian toimintamaiden liiketuloksien laskevan liikevaihdon tahdissa, mutta lukuisat kertaluontoiset erät vaikeuttavat vertailtavuutta. Telia arvioi tiedotteessaan, että TV & Media -segmentin EBITDA tulos olisi 0 – 500 miljoonaa kruunua. Tein segmentin EBIT-ennusteen noin -850 miljoonaan kruunuun, missä EBITDA-tulosta painaisi erilaiset kirjanpidolliset erät.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 10,7 – 11,3 miljardia kruunua.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos 11 000 2 825 2 875 2 500 2 800 12 293 2 600 3 578 2 889 3 226
Rahoituskulut (netto) -3 200 -800 -800 -800 -800 -2 939 -819 -674 -741 -705
Muut kulut 0 0
Tulos ennen veroja 7 800 2 025 2 075 1 700 2 000 9 354 1 781 2 904 2 148 2 521
Verot -1 400 -375 -375 -300 -350 -1 754 -416 -429 -439 -470
Tulos ei jatkuvista toiminnoista 0 -341 4 -47 -56 -242
Vähemmistön osuus -200 -50 -50 -50 -50 -167 -57 -53 -51 -6
Nettotulos 6 200 1 600 1 650 1 350 1 600 7 092 1 312 2 375 1 602 1 803

Rahoituskulujen arvioin nousevan noin 3,2 miljardiin kruunuun yhtiön velkaisuuden kasvun myötä. Veroasteen arvioin olevan noin 18 prosenttia ja vähemmistön osuuden noin -200 miljoonaa kruunua vuonna 2020.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeni on 5,9 – 6,5 miljardia kruunua. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Arvioin hidastuneen talouden aktiviteetin painavan Telian liikevaihtoa vielä vuoden 2021 alkupuolella ja varsinainen toipuminen alkaisi tämän jälkeen.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 91 000 87 250 23 000 21 500 21 000 21 750
Muutos (%) 4,3% 0,3% 0,4% 2,4% -0,5% -1,1%
Liiketulos 12 250 11 150 3 000 2 950 2 450 2 750
Muutos (%) 9,9% 1,4% 6,2% 2,6% -2,0% -1,8%
Marginaali 13,5% 12,8% 13,0% 13,7% 11,7% 12,6%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos 12 250 11 150 3 000 2 950 2 450 2 750
Rahoituskulut (netto) -3 300 -3 250 -825 -825 -800 -800
Tulos ennen veroja 8 950 7 900 2 175 2 125 1 650 1 950
Verot -1 600 -1 425 -400 -375 -300 -350
Vähemmistön osuus -250 -225 -75 -50 -50 -50
Nettotulos 7 100 6 250 1 700 1 700 1 300 1 550

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus