Telia Company: Ennusteet

Päivitetty 25.1.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

telia-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät 2019

Telia arvioi, että oikaistu vapaa rahavirta (”operational free cash flow”) on 12,0 – 12,5 miljardia kruunua (2018: 10,8 Mrd SEK).

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Telia Company:llä on 6 segmenttiä toimintamaiden mukaisesti. Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Telia Company: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Ennusteessa olen yhdistänyt Liettuan ja Viron yhdeksi eräksi.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Ruotsi 36 000 9 500 8 900 9 000 8 600 36 347 9 281 8 842 9 301 8 923
Muutos (%) -1,0% 2,4% 0,7% -3,2% -3,6% -0,6% -3,8% -0,7% 3,1% -1,0%
Suomi 15 750 4 050 3 950 3 900 3 850 15 340 4 040 3 866 3 826 3 608
Muutos (%) 2,7% 0,2% 2,2% 1,9% 6,7% 13,0% 8,7% 16,1% 15,9% 11,8%
Norja 14 400 3 700 3 650 3 650 3 400 11 881 3 686 2 861 2 744 2 590
Muutos (%) 21,2% 0,4% 27,6% 33,0% 31,3% 18,1% 38,3% 11,3% 7,2% 14,2%
Tanska 6 250 1 650 1 600 1 550 1 450 6 075 1 605 1 575 1 504 1 391
Muutos (%) 2,9% 2,8% 1,6% 3,1% 4,2% 3,9% 4,8% 9,3% 6,0% -4,3%
Liettua + Viro 6 600 1 750 1 700 1 650 1 500 6 769 1 790 1 746 1 655 1 578
Muutos (%) -2,5% -2,2% -2,6% -0,3% -4,9% 8,7% 4,3% 14,8% 5,9% 10,6%
Muut 7 000 1 850 1 700 1 750 1 700 7 146 1 807 1 795 1 783 1 761
YHTEENSÄ 86 000 22 500 21 500 21 500 20 500 83 558 22 209 20 685 20 813 19 851
Muutos (%) 2,9% 1,3% 3,9% 3,3% 3,3% 4,7% 4,9% 5,5% 5,2% 3,2%

Ruotsin 4 kvartaalin liikevaihdon laskuputki katkesi Q2/2018, mutta kääntyi taas laskuun Q3:lla (-0,7 %). Q4:lla laskua tuli -3,8 prosenttia, joten yhtiön vaikeudet Ruotsissa tuntuvat jatkuvan. Tein tilikauden 2019 ennusteet niin, että H1:llä liikevaihto jatkaa laskuaan ja vuoden toisella puoliskolla tilanne alkaisi parantumaan. Parantuminen tulisi pitkälti siksi, että vertailukauden luvut olivat alhaisella tasolla.

Suomen liikevaihto kasvoi noin +1 765 miljoonaa kruunua vuonna 2018. Liikevaihtoa tuki valuuttakurssien myötätuuli noin +5,5 prosentin sekä hankitut liiketoiminnot +5,4 prosentin verran. Arvelen Q1/2019 liikevaihdon kehittyvän vielä vahvasti, mutta sen jälkeen vertailukauden lovat luvut pitänevät kasvulukuja aisoissa.

Norjassa liikevaihto kasvoi Q4:lla selvästi (+38 %), missä hankitut liiketoimet (TDC Norway ja Get) nostivat liikevaihtoa. Arvioin näiden tuovan noin +20 – 25 prosentin kasvua myös vuoden 2019 Q1-Q3 ajalle, joten tästä syystä segmentin liikevaihtoennuste näyttää noin +20 prosentin kasvua vuodelle 2019.

Tanskassa liikevaihto kääntyi hyvään noin +6 prosentin nousuun Q2:lla, mihin vaikutti etenkin valuuttakurssien tuoma lisä. Tämä sama kehitys jatkui myös Q3-Q4:lla, missä valuuttakurssit selittävät lähes kokonaan liikevaihdon kasvua. Valuuttakurssien tuoma etu vaimenee aikanaan, joten tästä syystä tein vuoden 2019 ennusteen alle vuoden 2018 kasvulukujen.

Liettuan ja Viron vuoden 2018 liikevaihto kasvoi +8,7 prosenttia. Siellä hyvä kasvua on jatkunut jo jonkin aikaa. Myös tässä segmentissä valuuttakurssien positiivinen vaikutus on selittänyt hyvää kasvua. Tein tässä tilikauden 2019 ennusteen laskevilla luvuilla, mikä hieman tasaa muiden segmenttien kasvulukuja.

Muut-erän ennusteen tein 1,7 – 1,85 miljardin kruunun kvartaaliluvulla.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteekseni sain 85,0 – 87,0 miljardia kruunua eli kasvua tulisi noin +2,9 prosenttia vuoteen 2018 nähden.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit. Ensimmäinen YHTEENSÄ-rivi on toimintamaiden liikevoitto, jonka perusteella on laskettu marginaali näiden maiden yhteisliikevaihtoon (liikevaihto, josta on vähennetty muut-erä). Tuloslaskelman mukainen liiketulos eli taulukossa toinen YHTEENSÄ-rivi on saatu lisäämällä muut-erä.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Ruotsi 7 300 1 900 1 900 1 800 1 700 7 319 1 277 1 950 2 089 2 003
Muutos (%) -0,3% 48,8% -2,6% -13,8% -15,1% -10,8% -39,6% -7,6% 6,4% -0,7%
Suomi 2 050 475 575 500 500 2 045 436 599 483 527
Muutos (%) 0,2% 8,9% -4,0% 3,5% -5,1% 6,2% -11,7% 12,2% -1,6% 29,8%
Norja 2 250 475 650 550 575 2 139 371 654 526 588
Muutos (%) 5,2% 28,0% -0,6% 4,6% -2,2% 15,5% -16,1% 26,5% 24,9% 24,6%
Tanska -100 -15 -30 -25 -30 -124 -5 -38 -34 -47
Muutos (%)
Liettua + Viro 1 150 250 350 300 250 1 125 244 341 304 236
Muutos (%) 2,2% 2,5% 2,6% -1,3% 5,9% 19,3% 3,4% 24,0% 25,6% 24,2%
YHTEENSÄ 12 650 3 085 3 445 3 125 2 995 12 504 2 323 3 506 3 368 3 307
Muutos (%) 1,2% 32,8% -1,7% -7,2% -9,4% -2,1% -27,8% 1,7% 9,6% 8,7%
Marginaali 16,0% 14,9% 17,4% 15,8% 15,9% 16,4% 11,4% 18,6% 17,7% 18,3%
Muut 350 95 90 85 80 735 63 273 307 92
YHTEENSÄ 13 000 3 180 3 535 3 210 3 075 13 239 2 386 3 779 3 675 3 399

Ruotsissa liiketuloksen laskutrendi katkesi liikevaihdon tavoin Q2:lla, mutta jatkui Q3:lla. Ja Q4:lla tulos suorastaan romahti -40 prosenttia jääden 1,28 miljardiin kruunuun. Eikä kyse ollut vahvasta vertailuluvusta vaan siitä, että Q4/2018 tulos oli huono. Viimeiseen 3 vuoden ajalta kvartaalitulokset ovat vaihdelleet 1,95 – 2,50 miljardin kruunun välillä.

Yhtiö selitti tätä Q4:n pudotusta mm. heikolla palvelumyynnillä, korkeammilla kustannuksilla, luottotappioilla (-90 M SEK) ja korkeammilla markkinointikustannuksilla (-50 M SEK). Ruotsissa yhtiöllä on käynnissä toimintojen kustannusjahti, mutta yhtiön johto ei ole tyytyväinen tilanteeseen. Eli tehtävää siis riittää.

Ruotsin toiminnot vastaavat noin 55 – 65 prosenttisesti segmenttien tuloksesta, joten tämä Q4:n heikko tuloskunto pistää miettimään. Oliko kyse vain heikosta ja epäonnisesta kvartaalista vaiko jatkuuko tämä tulostaso pidempäänkin?

Tein tilikauden 2019 ennusteen noin 7,3 miljardiin kruunuun, mikä vastaisi vuoden 2018 tulosta. Tämä voi olla pahasti pielessä molempiin suuntiin. Jos tulostaso jää noin 1,25 – 1,50 miljardiin kruunuun per kvartaali, niin koko vuoden tulos jäisi alle 6 miljardiin kruunuun. Toisaalta jos kvartaalitulokset palautuvat noin 2,0 – 2,2 miljardiin kruunun tasolle (vuositasolla yli 8 miljardia kruunua), niin metsään mentäisiin myös tässäkin.

Suomen vuoden 2018 tulos nousi +6,2 prosenttia, missä hankitut liiketoiminnot ja valuuttakurssien positiivinen vaikutus piti tuloskuntoa yllä. Tein vuoden 2019 ennusteen tilikauden 2018 tasolla, sillä arvioin em. vaikutuksen tasaantuvan vuoden aikana.

Norjassa liiketulos kasvoi hyvää vauhtia (+15 %), missä näkyi hankitun Phonero vaikutus sekä myöskin valuuttakurssien kehitys. Hankitut TDC Norway ja Get näyivät Q4:n liikevaihdon selvänä kasvuna, mutta tulospuolella tätä vaikutusta ei näkynyt. Tein Norjan ennusteen noin +5 prosentin kasvuun.

Tanskan toiminnot ovat tehneet tappiota jo jonkin aikaa ja arvioin tuloksen olevan tappiollinen myös vuonna 2019.

Liettuan ja Viron toimintojen vuoden 2019 tulos kasvoi peräti +19,3 prosenttia. Koska kasvu jäi Q4:lla vain +3,4 prosenttiin, niin tein tilikauden 2019 ennusteen varsin vaatimattomalla noin +2 prosentin kasvulla.

Toimintamaiden segmenttien liiketulosennusteeksi sain 11,5 – 13,5 miljardia kruunua (2018: 12,5 Mrd SEK). Suurta skaalaa selittää Ruotsin lukujen vaikea ennustettavuus. Kun tämän liiketuloksen suhteuttaa toimintamaiden liikevaihtoon (edellisen kappaleen liikevaihto, josta on vähennetty muut-erä), niin liiketulosmarginaaliksi tulisi noin 16,0 prosenttia. Vuonna 2018 marginaali oli 16,4 prosenttia, joten kannattavuus heikkenisi hieman.

Tuloslaskelman mukaiseen liiketulokseen pitää lisätä vielä muut-erän lukemat. Tämä onkin sitten jo haastavampaa, sillä vuonna 2017 nämä olivat 1,0 miljardia kruunua ja vuonna 2016 peräti 7,4 miljardia kruunua. Tein tilikauden 2019 ennusteen noin 350 miljoonaan kruunuun, jolloin liiketulosennusteeksi tuli 12,0 – 14,0 miljardia kruunua.

Tässä ennusteessa on laaja arvoväli juurikin Ruotsin sekä muut-erän isoista muutoksista vuosien välillä. Telian tuloksentekokykyä arvioitaessa aiemmin laskettu toimintamaiden liiketulos antaa parhaimman kuvan yhtiön kehityksestä.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 13 000 3 180 3 535 3 210 3 075 13 239 2 386 3 779 3 675 3 399
Rahoituskulut (netto) -2 400 -600 -600 -600 -600 -2 252 -682 -545 -566 -459
Muut kulut 0 0 0
Tulos ennen veroja 10 600 2 580 2 935 2 610 2 475 10 987 1 704 3 234 3 109 2 940
Verot -1 905 -465 -535 -460 -445 -1 497 129 -604 -428 -594
Tulos ei jatkuvista toiminnoista 0 -6 399 -3 413 396 -436 -2 946
Vähemmistön osuus -495 -145 -150 -100 -100 89 485 -202 -84 -110
Nettotulos 8 200 1 970 2 250 2 050 1 930 3 180 -1 095 2 824 2 161 -710

Tein rahoituskulut (netto) ennusteen aiempien kvartaalien noin -600 miljoonan kruunun lukemaa käyttäen. Näin koko vuoden ennusteeksi sain -2,4 miljardia kruunua. Aiempina vuosina tämä on ollut -1,8…-4,2 miljardia kruunua, joten nyt arvio on näiden välissä.

Veroja arvioidessa käytin noin 18 prosentin lukemaa ”tulos ennen veroja” -erästä.

Tulos ei-jatkuvista toiminnoista jätin arvioimatta. Yhtiö kertoi, että vetäytyminen Euraasiasta on nyt tehty, joten siinä mielessä tähän erään ei pitäisi enää tulla mitään isoja kirjauksia. Tai ainakaan sellaisia, joihin voisi etukäteen varautua.

Vähemmistön osuus on heilahdellut suurestikin viime vuosien aikana. Tein arvion noin -500 miljoonaan kruunuun.

Lopulta sain nettotulosennusteeksi 7,2 – 9,2 miljardia kruunua. Tai pitäisikö skaalaksi asettaa 6 – 10 miljardia kruunua, sillä tuloslaskelma sisältää useita epävarmoja eriä.

Kuten totesin jo edellä, niin Telian tuloksentekokykyä arvioitaessa aiemmin laskettu toimintamaiden liiketulos antaa parhaimman kuvan yhtiön kehityksestä. Tosin nyt tämänkin erän ennustamista hämärtää Ruotsin toimintojen epävarma tilanne.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Ruotsin osuus liikevaihdosta ja liiketuloksesta ovat noin 45 ja 65 prosenttia vastaavasti. Ja viimeisten vuosien aikana Ruotsin toimintojen kannattavuus on yskähdellyt. Millaisella aikataululla kannattavuus palaa taas nousutrendiin?
  • Muiden maiden (paitsi Tanskan) tuloskehitys on ollut erinomaista suurelta osin valuuttakurssien tukemana. Koska valuuttakurssit heilahtelevat suuntaansa, niin tämä vaikutus kääntynee jossain vaiheessa epäedulliseen suuntaan. Tämä on hyvä ottaa huomioon tulevaisuuden skenaarioita miettiessä.
  • Onko Telialla hinnoitteluvoimaa siirtää nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Perinteisesti operaattorit ovat kilpailleet ”verisesti” erilaisilla kampanjoilla, joten hintojen korotuksia voi olla vaikea saada läpi ilman, että markkinaosuus kärsisi.
  • Miten tuleva 5G vauhdittaa liittymämyyntiä?

En huomioinut hankittuja yhtiöitä (Bonnier Broadcasting) ennusteissa. Näiden vaikutusta pitää arvioida sitten, kun niistä on saatavilla tarkempaa tietoa. Lisäksi myytäviksi merkittyjen toimintojen muutosta liikevaihtoon taikka tulokseen ei ole arvioitu.

Tein liikevaihtoennusteet noin 3,3 prosentin kasvulukuihin perustuen. Liiketulosmarginaalin arvioin pysyvän 15,0 – 15,5 prosentissa. Mikäli yhtiö saa taas Ruotsin toiminnot lentoon, niin silloin tulosmarginaali voisi taas hieman parantua.

Rahoituskulut olisivat noin -2,6 – 2,8 miljardia kruunua ja veroasteena käytin noin 19 prosentin veroa. Vähemmistön osuuden arvioin olevan noin -500 miljoonaa kruunua.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 91 750 88 800 23 200 22 200 22 200 21 200
Muutos (%) 3,3% 3,3% 3,1% 3,3% 3,3% 3,4%
Liiketulos 14 000 13 500 3 400 3 650 3 300 3 150
Muutos (%) 3,7% 3,8% 6,9% 3,3% 2,8% 2,4%
Marginaali 15,3% 15,2% 14,7% 16,4% 14,9% 14,9%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 14 000 13 500 3 400 3 650 3 300 3 150
Rahoituskulut (netto) -2 750 -2 600 -650 -650 -650 -650
Tulos ennen veroja 11 250 10 900 2 750 3 000 2 650 2 500
Verot -2 150 -2 075 -525 -575 -500 -475
Vähemmistön osuus -500 -500 -125 -125 -125 -125
Nettotulos 8 600 8 325 2 100 2 300 2 025 1 900

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

telia-kvartaalituloslaskelma-q42018