Telia Company: Ennusteet

Päivitetty 22.4.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

telia-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät 2020

Telia arvioi, että vuoden 2020 vapaa rahavirta (operational free cashflow) olisi 9,5 – 10,5 miljardia kruunua (2019: 12,6 Mrd SEK). EBITDA-ennustetta yhtiö ei tässä vaiheessa antanut.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Telia Company:llä on 7 segmenttiä toimintamaiden mukaisesti. Bonnier-kaupan jälkeen yhtiöllä on uutena segmenttinä TV & Media.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Telia Company: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Ennusteessa olen yhdistänyt Liettuan ja Viron yhdeksi eräksi.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Ruotsi 33 500 8 626 8 350 8 250 8 274 34 763 8 868 8 488 8 829 8 578
Muutos (%) -3,6% -2,7% -1,6% -6,6% -3,5% -4,4% -4,4% -4,0% -5,1% -3,9%
Suomi 15 250 4 073 3 650 3 700 3 827 15 764 4 202 3 853 3 901 3 808
Muutos (%) -3,3% -3,1% -5,3% -5,2% 0,5% 2,8% 4,0% -0,3% 2,0% 5,5%
Norja 13 900 3 596 3 500 3 400 3 404 14 651 3 702 3 723 3 635 3 591
Muutos (%) -5,1% -2,9% -6,0% -6,5% -5,2% 23,3% 0,4% 30,1% 32,5% 38,6%
Tanska 5 600 1 489 1 350 1 350 1 411 5 585 1 508 1 382 1 348 1 347
Muutos (%) 0,3% -1,3% -2,3% 0,1% 4,8% -8,1% -6,0% -12,3% -10,4% -3,2%
Liettua + Viro 7 200 1 906 1 800 1 700 1 794 7 216 1 995 1 840 1 708 1 673
Muutos (%) -0,2% -4,5% -2,2% -0,5% 7,2% 6,6% 11,5% 5,4% 3,2% 6,0%
TV & Media 7 250 1 776 1 800 1 800 1 874 711 711
Muutos (%) 919,7% 149,8%
Muut 7 300 1 857 1 800 1 800 1 843 7 276 1 852 1 815 1 769 1 840
YHTEENSÄ 90 000 23 323 22 250 22 000 22 427 85 966 22 838 21 101 21 190 20 837
Muutos (%) 4,7% 2,1% 5,4% 3,8% 7,6% 2,9% 2,8% 2,0% 1,8% 5,0%

Ruotsin liikevaihto laski 3,3 prosenttia laitemyynnin laskun vetämänä. Yhtiön vaikeudet Ruotsissa jatkuvan siis edelleen ja liikevaihto on laskenut yhtä poikkeusta lukuun ottamatta jo 10 kvartaalia peräkkäin. Myyntiä laskee vanhan kiinteän verkon liiketoiminnan lasku, jota mobiilipalveluiden kasvanut myynti on osittain pystynyt kompensoimaan.

Suomen liikevaihto kasvoi hieman (0,5 %), mitä tuki valuuttakurssien myötätuuli. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 1,4 prosenttia palvelu- ja laitemyynnin laskun vetämänä.

Norjan liikevaihto laski 5 prosenttia Norjan kruunun nopean laskun seurauksena. Vertailukelpoinen liikevaihto olisi laskenut vain noin 0,3 prosenttia.

Tanskassa liikevaihto kääntyi lähes 5 prosentin nousuun, mitä tuki valuuttakurssien myötätuuli sekä kasvanut laitemyynti. Liettuan ja Viron liikevaihdon kasvu jatkui myös Q1:lla (+7,2 %) vahvan palvelumyynnin ansiosta.

Bonnier-kaupan myötä Telia muodosti uuden segmentin ”TV & Media”. Varsinaisia vertailutietoja ei ole käytössä, mutta yhtiö kertoi vertailukelpoisen liikevaihdon laskeneen noin 8 prosenttia.

Koronaviruspandemia tuntui Q1:n liikevaihdossa etenkin TV & Media -segmentissä mainosmyynnin sekä urheilukanavapakettien myynnin laskun myötä. Myös laitemyynti oli paineessa.

Arvioin, että koronaviruksen johdosta kuluttajien ostovoima laskee ja usea yritys joutuu järjestelmään taikka lopettamaan toimintansa. Se tarkoittaa mm. sitä, että kännyköitä – varsinkin kalliita huippumalleja – myydään vähemmän ja erilaisista ei-välttämättömistä viihdetilauksista yms. luovutaan. Myös yrityksissä pyritään tn. käyttämään vanhat puhelimet loppuun, minkä lisäksi henkilöstölle tarkoitettuja puhelinliittymiä ja niiden palveluita tarkastellaan tiheämmällä kammalla.

Tein vuoden 2020 liikevaihtoennusteen 85 – 95 miljardiin kruunuun. Liikevaihto olisi vuotta 2019 parempi hankitun Bonnierin ansiosta. Pelkkien toimintamaiden liikevaihto laskisi noin 3,5 prosentin luokkaa.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit. Ensimmäinen YHTEENSÄ-rivi on toimintamaiden liikevoitto, jonka perusteella on laskettu marginaali näiden maiden yhteisliikevaihtoon (liikevaihto, josta on vähennetty muut-erä). Tuloslaskelman mukainen liiketulos eli taulukossa toinen YHTEENSÄ-rivi on saatu lisäämällä muut-erä.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Ruotsi 6 800 1 880 1 650 1 600 1 670 7 346 1 957 1 738 1 804 1 847
Muutos (%) -7,4% -3,9% -5,1% -11,3% -9,6% 0,4% 53,2% -10,9% -13,6% -7,8%
Suomi 1 300 331 425 300 244 1 490 290 469 341 390
Muutos (%) -12,8% 14,1% -9,4% -12,0% -37,4% -27,1% -33,5% -21,7% -29,4% -26,0%
Norja 1 650 428 575 450 197 1 934 57 806 505 566
Muutos (%) -14,7% 650,9% -28,7% -10,9% -65,2% -9,6% -84,6% 23,2% -4,0% -3,7%
Tanska -100 -34 -25 -25 -16 -44 45 12 -41 -60
Muutos (%)
Liettua + Viro 1 200 305 300 275 320 1 227 315 337 291 284
Muutos (%) -2,2% -3,2% -11,0% -5,5% 12,7% 9,1% 29,1% -1,2% -4,3% 20,3%
TV & Media -850 -150 -250 -250 -200 -44 -44
Muutos (%)
YHTEENSÄ 10 000 2 760 2 675 2 350 2 215 11 909 2 620 3 362 2 900 3 027
Muutos (%) -16,0% 5,3% -20,4% -19,0% -26,8% -4,8% 12,8% -4,1% -13,9% -8,5%
Marginaali 12,1% 12,9% 13,1% 11,6% 10,8% 15,1% 12,5% 17,4% 14,9% 15,9%
Muut 400 84 75 50 191 384 -20 216 -11 199
YHTEENSÄ 10 400 2 844 2 750 2 400 2 406 12 293 2 600 3 578 2 889 3 226

Ruotsin-toimintojen tulos laski lähes 10 prosenttia eli tuloskehitys palautui jälleen laskevalle trendille. Q4:n tulos antoi hieman toiveita siitä, että kannattavuus Ruotsissa olisi paranemaan päin, mutta nyt nähty tuloskehitys vetää mattoa alta tältä toiveelta.

Suomen tuloskunto laski vuonna 2019 noin 22 – 34 prosenttia kvartaalista riippuen. Eikä Q1/2020 tulos tuonut tähän helpotusta, vaan tulos laski 37,4 prosenttia vertailukaudesta. Myös Norjan Q1:n tulos laski reippaasti (-65 %). Tulosta painoi liikevaihdon laskun lisäksi luottotappioiden kasvu.

Arvioin Telian toimintamaiden liiketuloksien laskevan liikevaihdon tahdissa, mutta lukuisat kertaluontoiset erät vaikeuttavat vertailtavuutta. Telia arvioi tiedotteessaan, että TV & Media -segmentin EBITDA tulos olisi 0 – 500 miljoonaa kruunua. Tein segmentin EBIT-ennusteen noin -850 miljoonaan kruunuun, missä EBITDA-tulosta painaisi erilaiset kirjanpidolliset erät.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 10,0 – 10,8 miljardia kruunua.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos 10 400 2 844 2 750 2 400 2 406 12 293 2 600 3 578 2 889 3 226
Rahoituskulut (netto) -2 950 -769 -750 -750 -681 -2 939 -819 -674 -741 -705
Muut kulut 0 0
Tulos ennen veroja 7 450 2 075 2 000 1 650 1 725 9 354 1 781 2 904 2 148 2 521
Verot -1 415 -375 -360 -300 -380 -1 754 -416 -429 -439 -470
Tulos ei jatkuvista toiminnoista -200 -1 -199 -341 4 -47 -56 -242
Vähemmistön osuus -185 -58 -40 -50 -37 -167 -57 -53 -51 -6
Nettotulos 5 650 1 641 1 600 1 300 1 109 7 092 1 312 2 375 1 602 1 803

Rahoituskulujen arvioin nousevan noin 3,0 miljardiin kruunuun yhtiön velkaisuuden kasvun myötä. Veroasteen arvioin olevan noin 18 prosenttia ja vähemmistön osuuden noin -185 miljoonaa kruunua vuonna 2020.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeni on 5,4 – 6,0 miljardia kruunua. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Arvioin hidastuneen talouden aktiviteetin painavan Telian liikevaihtoa vielä vuoden 2021 alkupuolella ja varsinainen toipuminen alkaisi tämän jälkeen.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 91 000 87 250 23 000 21 500 21 000 21 750
Muutos (%) 4,3% -3,1% -1,4% -3,4% -4,5% -3,0%
Liiketulos 12 250 11 150 3 000 2 950 2 450 2 750
Muutos (%) 9,9% 7,2% 5,5% 7,3% 2,1% 14,3%
Marginaali 13,5% 12,8% 13,0% 13,7% 11,7% 12,6%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos 12 250 11 150 3 000 2 950 2 450 2 750
Rahoituskulut (netto) -3 300 -3 250 -825 -825 -800 -800
Tulos ennen veroja 8 950 7 900 2 175 2 125 1 650 1 950
Verot -1 600 -1 425 -400 -375 -300 -350
Vähemmistön osuus -250 -225 -75 -50 -50 -50
Nettotulos 7 100 6 250 1 700 1 700 1 300 1 550

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus