Telia Company: Ennusteet

Päivitetty 17.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

telia-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät 2019

Telia arvioi, että oikaistu vapaa rahavirta (”operational free cash flow”) on 12,0 – 12,5 miljardia kruunua (2018: 10,8 Mrd SEK).

Yhtiö päätti keskeyttää omien osakkeiden osto-ohjelman odotettua heikommasta alkuvuodesta 2019 sekä yleisesti heikoista näkymistä johtuen.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Telia Company:llä on 6 segmenttiä toimintamaiden mukaisesti. Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Telia Company: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Ennusteessa olen yhdistänyt Liettuan ja Viron yhdeksi eräksi.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Ruotsi 35 000 9 105 8 488 8 829 8 578 36 347 9 281 8 842 9 301 8 923
Muutos (%) -3,7% -1,9% -4,0% -5,1% -3,9% -0,6% -3,8% -0,7% 3,1% -1,0%
Suomi 15 650 4 088 3 853 3 901 3 808 15 340 4 040 3 866 3 826 3 608
Muutos (%) 2,0% 1,2% -0,3% 2,0% 5,5% 13,0% 8,7% 16,1% 15,9% 11,8%
Norja 15 000 3 880 3 802 3 717 3 601 11 881 3 686 2 861 2 744 2 590
Muutos (%) 26,3% 5,3% 32,9% 35,5% 39,0% 18,1% 38,3% 11,3% 7,2% 14,2%
Tanska 5 500 1 423 1 382 1 348 1 347 6 075 1 605 1 575 1 504 1 391
Muutos (%) -9,5% -11,3% -12,3% -10,4% -3,2% 3,9% 4,8% 9,3% 6,0% -4,3%
Liettua + Viro 7 100 1 879 1 840 1 708 1 673 6 769 1 790 1 746 1 655 1 578
Muutos (%) 4,9% 5,0% 5,4% 3,2% 6,0% 8,7% 4,3% 14,8% 5,9% 10,6%
Muut 7 250 1 826 1 815 1 769 1 840 7 146 1 807 1 795 1 783 1 761
YHTEENSÄ 85 500 22 201 21 180 21 272 20 847 83 558 22 209 20 685 20 813 19 851
Muutos (%) 2,3% 0,0% 2,4% 2,2% 5,0% 4,7% 4,9% 5,5% 5,2% 3,2%

Ruotsin liikevaihto laski 4,3 prosenttia alkuvuoden 2019 aikana eli yhtiön vaikeudet Ruotsissa tuntuvan jatkuvan edelleen. Liikevaihto on laskenut yhtä poikkeusta lukuun ottamatta jo 8 kvartaalia peräkkäin. Myyntiä laskee vanhan kiinteän verkon liiketoiminnan lasku, jota mobiilipalveluiden kasvanut myynti on osittain pystynyt kompensoimaan.

Tein vuoden 2019 ennusteen niin, että liikevaihto laskisi pari prosenttia myös Q4:lla. Koko vuoden liikevaihto jäisi noin -3,7 prosenttia vuoden 2018 tasosta.

Suomen liikevaihto kasvoi alkuvuoden 2019 aikana noin +2,3 prosenttia, missä kasvuvauhti on hidastunut vuoden edetessä. Q3:n liikevaihto jäi hieman vertailukaudesta, mitä painoi mm. hidastunut laitemyynti.

Q4:n liikevaihto on ollut noin 200 miljoonaa kruunua Q3:sta korkeampi, joten tein Q4:n ennusteen tältä pohjalta. Näin Suomen koko vuoden 2019 liikevaihto kasvaisi 2 prosenttia vuodesta 2018.

Norjassa liikevaihto kasvoi Q4/2018 selvästi (+38 %), missä hankitut liiketoimet (TDC Norway ja Get) nostivat liikevaihtoa. Sama vaikutus (+36 %) nähtiin myös alkuvuoden 2019 aikana. Koska vertailukauden lukema sisälsi jo hankittujen liiketoimien lukemia, niin tein Q4/2019 ennusteen noin 80 miljoonaa kruunua Q3:sta suuremmalla lukemalla. Koko vuoden 2019 liikevaihto kasvaisi vahvasta alkuvuodesta johtuen kuitenkin yli 25 prosenttia.

Tanskassa liikevaihdon lasku on kiihtynyt vuoden edetessä (Q1-Q3/2019: -8,8 %). Tanskan toimintojen johtaja menikin vaihtoon syksyllä 2019. Arvioin vaikean markkinatilanteen jatkuvan myös Q4:lla niin, että koko vuoden liikevaihto laskisi vajaat 10 prosenttia.

Liettuan ja Viron liikevaihdon kasvu jatkui myös Q3:lla (+5,4 %) ja arvioin Q4:n jatkavan tasaisen hyvää kehitystään. Näin vuoden 2019 liikevaihto kasvaisi lähes 5 prosenttia. Muut-erän tilikauden 2019 ennusteen tein noin 7,25 miljardiin kruunuun.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteekseni sain 84 – 87 miljardia kruunua eli kasvua tulisi noin 2,3 prosenttia vuoteen 2018 nähden.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit. Ensimmäinen YHTEENSÄ-rivi on toimintamaiden liikevoitto, jonka perusteella on laskettu marginaali näiden maiden yhteisliikevaihtoon (liikevaihto, josta on vähennetty muut-erä). Tuloslaskelman mukainen liiketulos eli taulukossa toinen YHTEENSÄ-rivi on saatu lisäämällä muut-erä.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Ruotsi 7 150 1 761 1 738 1 804 1 847 7 319 1 277 1 950 2 089 2 003
Muutos (%) -2,3% 37,9% -10,9% -13,6% -7,8% -10,8% -39,6% -7,6% 6,4% -0,7%
Suomi 1 590 390 469 341 390 2 045 436 599 483 527
Muutos (%) -22,2% -10,6% -21,7% -29,4% -26,0% 6,2% -11,7% 12,2% -1,6% 29,8%
Norja 2 400 511 811 511 567 2 139 371 654 526 588
Muutos (%) 12,2% 37,7% 24,0% -2,9% -3,6% 15,5% -16,1% 26,5% 24,9% 24,6%
Tanska -100 -11 12 -41 -60 -124 -5 -38 -34 -47
Muutos (%)
Liettua + Viro 1 160 248 337 291 284 1 125 244 341 304 236
Muutos (%) 3,1% 1,6% -1,2% -4,3% 20,3% 19,3% 3,4% 24,0% 25,6% 24,2%
YHTEENSÄ 12 200 2 899 3 367 2 906 3 028 12 504 2 323 3 506 3 368 3 307
Muutos (%) -2,4% 24,8% -4,0% -13,7% -8,4% -2,1% -27,8% 1,7% 9,6% 8,7%
Marginaali 15,6% 14,2% 17,4% 14,9% 15,9% 16,4% 11,4% 18,6% 17,7% 18,3%
Muut 450 46 216 -11 199 735 63 273 307 92
YHTEENSÄ 12 650 2 945 3 583 2 895 3 227 13 239 2 386 3 779 3 675 3 399

Ruotsissa liiketuloksen laskutrendi katkesi liikevaihdon tavoin Q2/2018, mutta on jatkunut jälleen sen jälkeen voimakkaana. Alkuvuoden 2019 tulos laski 10,9 prosenttia. Telia on ottanut Ruotsissa käyttöön uuden toimintamallin, missä fokus on kustannussäästöissä sekä skaalaetujen hyödyntämisessä, mutta ainakaan Q3:lla hyödyt eivät realisoituneet.

Ruotsin toiminnot vastaavat noin 55 – 65 prosenttisesti segmenttien tuloksesta, joten on mielenkiintoista nähdä, että millaisia tuloksia tämä uusi toimintamalli tuo seuraavien kvartaalien aikana.

Q4:n tulos on yleisesti ottaen ollut Q3:n tasolla, joten tein ennusteen tästä näkökulmasta. Q4:n tulos kasvaisi reippaasti johtuen vertailukauden kertaluontoisista eristä. Näin tilikauden 2019 tulos laskisi noin 2-3 prosenttia vuodesta 2018.

Myös Suomen tuloskunto on ollut reippaassa laskussa (kvartaalimuutokset -12…-29 %) viimeisen vuoden ajan. Tuloslaskua selittää selvästi korkeammat kulut, luottotappiot sekä kovan kilpailun johdosta laskeneet laitemyynnin marginaalit. Tein vuoden 2019 ennusteen noin -22 prosenttia vuotta 2018 alhaisempaan tulokseen. Ajatus on, että korkeat kulut ja alhaiset marginaalit vaikuttaisivat myös Q4:lla.

Norjassa liiketulos kääntyi selvään nousuun Q3:lla (+24 %), mitä tuki hankittujen liiketoimintojen tuoma liikevaihdon kasvu sekä aiempaa alhaisemmat markkinointikulut. Alkuvuoden tulosta painoi juurikin korkeammat markkinointikulut, joten tämä vaikutus on nyt tasaantunut. Arvioin Q4:n tuloksen jatkavan hyvää kasvuaan, missä korkeaa kasvulukua selittää vertailukauden yritysjärjestelyihin liittyvät kertaluontoiset erät. Koko vuoden 2019 tulos olisi noin 2,4 miljardia kruunua (+12 %).

Tanskan toiminnot ovat tehneet tappiota jo jonkin aikaa ja arvioin tuloksen olevan tappiollinen myös vuonna 2019.

Liettuan ja Viron toimintojen tuloskunto kääntyi Q2:lla laskuun ja hienoinen lasku jatkui myös Q3:lla. Liikevaihdon kasvu ei siis ole tukenut tuloskehitystä. Yhtiö kertoi toimintojen kulujen nousseen Liettuassa, joka söi liikevaihdon tuoman edun. Tein Q4:n ennusteen vertailukauden tasolle noin 250 miljoonaan kruunuun.

Toimintamaiden segmenttien liiketulosennusteeksi sain 11,75 – 12,5 miljardia kruunua (2018: 12,5 Mrd SEK). Kun tämän liiketuloksen suhteuttaa toimintamaiden liikevaihtoon (edellisen kappaleen liikevaihto, josta on vähennetty muut-erä), niin liiketulosmarginaaliksi tulisi noin 15,6 prosenttia. Vuonna 2018 marginaali oli 16,4 prosenttia, joten kannattavuus heikkenisi.

Tuloslaskelman mukaiseen liiketulokseen pitää lisätä vielä muut-erän lukemat. Tämä onkin sitten jo haastavampaa, sillä vuonna 2017 nämä olivat 1,0 miljardia kruunua ja vuonna 2016 peräti 7,4 miljardia kruunua. Tein tilikauden 2019 ennusteen noin 450 miljoonaan kruunuun, jolloin liiketulosennusteeksi tuli 12,2 – 13,0 miljardia kruunua.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 12 650 2 945 3 583 2 895 3 227 13 239 2 386 3 779 3 675 3 399
Rahoituskulut (netto) -2 850 -706 -679 -749 -716 -2 252 -682 -545 -566 -459
Muut kulut 0 0 0
Tulos ennen veroja 9 800 2 239 2 904 2 146 2 511 10 987 1 704 3 234 3 109 2 940
Verot -1 740 -402 -429 -439 -470 -1 497 129 -604 -428 -594
Tulos ei jatkuvista toiminnoista -400 -55 -47 -56 -242 -6 399 -3 413 396 -436 -2 946
Vähemmistön osuus -160 -50 -53 -51 -6 89 485 -202 -84 -110
Nettotulos 7 500 1 732 2 375 1 600 1 793 3 180 -1 095 2 824 2 161 -710

Tein rahoituskulut (netto) Q4-ennusteen alkuvuoden lukemien perusteella noin 70 miljoonaan kruunuun. Näin koko vuoden ennusteeksi sain -2,85 miljardia kruunua. Aiempina vuosina tämä on ollut -1,8…-4,2 miljardia kruunua, joten nyt arvio on näiden välissä.

Veroja arvioidessa käytin noin 18 prosentin lukemaa ”tulos ennen veroja” -erästä. Tulos ei-jatkuvista toiminnoista -erään tein pieniä pyöristyskirjauksia. Vähemmistön osuus on heilahdellut suurestikin viime vuosien aikana. Tein arvion noin -160 miljoonaan kruunuun.

Lopulta sain nettotulosennusteeksi 7,2- 7,8 miljardia kruunua.

Kuten totesin jo edellä, niin Telian tuloksentekokykyä arvioitaessa aiemmin laskettu toimintamaiden liiketulos antaa parhaimman kuvan yhtiön kehityksestä. Tosin nyt tämänkin erän ennustamista hämärtää Ruotsin toimintojen epävarma tilanne.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Ruotsin osuus liikevaihdosta ja liiketuloksesta ovat noin 45 ja 65 prosenttia vastaavasti. Ja viimeisten vuosien aikana Ruotsin toimintojen kannattavuus on yskähdellyt. Millaisella aikataululla kannattavuus palaa taas nousutrendiin?
  • Myös Suomen tuloskunto on kääntynyt selvään laskuun. Millaisia toimia yhtiö tekee kannattavuuden parantamiseksi täällä?
  • Muiden maiden (paitsi Tanskan) tuloskehitys on ollut erinomaista suurelta osin valuuttakurssien tukemana. Koska valuuttakurssit heilahtelevat suuntaansa, niin tämä vaikutus kääntynee jossain vaiheessa epäedulliseen suuntaan. Tämä on hyvä ottaa huomioon tulevaisuuden skenaarioita miettiessä.
  • Onko Telialla hinnoitteluvoimaa siirtää nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Perinteisesti operaattorit ovat kilpailleet ”verisesti” erilaisilla kampanjoilla, joten hintojen korotuksia voi olla vaikea saada läpi ilman, että markkinaosuus kärsisi.
  • Miten tuleva 5G vauhdittaa liittymämyyntiä?

En huomioinut hankittuja yhtiöitä (Bonnier Broadcasting) ennusteissa. Näiden vaikutusta pitää arvioida sitten, kun niistä on saatavilla tarkempaa tietoa. Lisäksi myytäviksi merkittyjen toimintojen muutosta liikevaihtoon taikka tulokseen ei ole arvioitu.

Tein liikevaihtoennusteet noin 3,0 prosentin kasvulukuihin perustuen. Liiketulosmarginaalin arvioin olevan noin 14,5…15,0 prosentissa. Mikäli yhtiö saa taas Ruotsin toiminnot lentoon, niin silloin tulosmarginaali voisi taas hieman parantua.

Rahoituskulut olisivat noin -3,0 miljardia kruunua ja veroasteena käytin noin 18 – 19 prosentin veroa. Vähemmistön osuuden arvioin olevan noin -300…-400 miljoonaa kruunua.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 90 500 87 900 22 800 21 800 21 900 21 400
Muutos (%) 3,0% 2,8% 2,7% 2,9% 3,0% 2,7%
Liiketulos 13 500 12 750 3 250 3 200 3 150 3 150
Muutos (%) 5,9% 0,8% 10,4% -10,7% 8,8% -2,4%
Marginaali 14,9% 14,5% 14,3% 14,7% 14,4% 14,7%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 13 500 12 750 3 250 3 200 3 150 3 150
Rahoituskulut (netto) -3 000 -2 900 -725 -725 -725 -725
Tulos ennen veroja 10 500 9 850 2 525 2 475 2 425 2 425
Verot -1 900 -1 800 -450 -450 -450 -450
Vähemmistön osuus -350 -300 -75 -75 -75 -75
Nettotulos 8 250 7 750 2 000 1 950 1 900 1 900

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus