Telia Company: Ennusteet

Päivitetty 29.1.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

telia-kvartaalituloslaskelma-q42019

Näkymät 2020

Telia arvioi, että tilikauden 2020

  • oikaistu vapaa rahavirta (”operational free cash flow”) on 10,5 – 11,5 miljardia kruunua (2019: 12,6 Mrd SEK).
  • oikaistu EBITDA kasvaisi 2 – 5 prosenttia vuodesta 2019

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Telia Company:llä on 7 segmenttiä toimintamaiden mukaisesti. Bonnier-kaupan jälkeen yhtiöllä on uutena segmenttinä TV & Media.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Telia Company: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Ennusteessa olen yhdistänyt Liettuan ja Viron yhdeksi eräksi.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Ruotsi 33 750 8 700 8 300 8 500 8 250 34 763 8 868 8 488 8 829 8 578
Muutos (%) -2,9% -1,9% -2,2% -3,7% -3,8% -4,4% -4,4% -4,0% -5,1% -3,9%
Suomi 16 150 4 275 3 925 4 000 3 950 15 764 4 202 3 853 3 901 3 808
Muutos (%) 2,4% 1,7% 1,9% 2,5% 3,7% 2,8% 4,0% -0,3% 2,0% 5,5%
Norja 14 750 3 750 3 750 3 650 3 600 14 651 3 702 3 723 3 635 3 591
Muutos (%) 0,7% 1,3% 0,7% 0,4% 0,3% 23,3% 0,4% 30,1% 32,5% 38,6%
Tanska 5 500 1 500 1 375 1 325 1 300 5 585 1 508 1 382 1 348 1 347
Muutos (%) -1,5% -0,5% -0,5% -1,7% -3,5% -8,1% -6,0% -12,3% -10,4% -3,2%
Liettua + Viro 7 500 2 025 1 900 1 800 1 775 7 216 1 995 1 840 1 708 1 673
Muutos (%) 3,9% 1,5% 3,3% 5,4% 6,1% 6,6% 11,5% 5,4% 3,2% 6,0%
TV & Media 8 900 2 300 2 200 2 200 2 200 711 711
Muutos (%) 1151,8% 223,5%
Muut 7 200 1 800 1 800 1 825 1 775 7 276 1 852 1 815 1 769 1 840
YHTEENSÄ 93 750 24 350 23 250 23 300 22 850 85 966 22 838 21 101 21 190 20 837
Muutos (%) 9,1% 6,6% 10,2% 10,0% 9,7% 2,9% 2,8% 2,0% 1,8% 5,0%

Ruotsin liikevaihto laski 4,4 prosenttia vuoden 2019 aikana eli yhtiön vaikeudet Ruotsissa tuntuvan jatkuvan edelleen. Liikevaihto on laskenut yhtä poikkeusta lukuun ottamatta jo 9 kvartaalia peräkkäin. Myyntiä laskee vanhan kiinteän verkon liiketoiminnan lasku, jota mobiilipalveluiden kasvanut myynti on osittain pystynyt kompensoimaan.

Tein vuoden 2020 ennusteen niin, että liikevaihto laskisi kolmisen prosenttia. Q4/2019 aikana myös palvelumyynti oli laskussa, joten liikevaihto lienee paineessa myös tulevallakin tilikaudella.

Suomen liikevaihto kasvoi vuoden 2019 aikana noin 2,8 prosenttia, missä Q3:n heikkous (-0,3 %) korjaantui Q4:lla (4,0 %). Mikäli Suomen taloussuhdanne pitää kutinsa vuonna 2020, niin silloin liikevaihto voisi kasvaa arvioni mukaan noin 2 – 3 prosenttia.

Norjassa Q1-Q3/2019 liikevaihdon noin 30 – 40 prosentin kasvuvauhtia tukivat hankitut liiketoimet. Näiden vaikutus poistui Q4:lla, jolla kasvu jäi 0,4 prosenttiin. Sekä laite- että palvelumyynnin lasku piti liikevaihdon kehitystä lähes edellisvuoden tasolla. Tein Norjan ennusteen tähän Q4:n lukemaan pohjautuen noin 0,7 prosentin kasvuun.

Tanskassa liikevaihdon lasku oli voimakasta vuonna 2019 (-8,1 %). Tanskan toimintojen johtaja menikin vaihtoon syksyllä 2019. Arvioin vaikean tilanteen hieman kohentuvan vuoden 2020 edetessä, missä vuoden 2019 heikot lukemat luovat pohjaa liikevaihdon parantumiselle. Markkinatilanne tuskin mitenkään oleellisesti muuttuu näin lyhyellä aikavälillä.

Liettuan ja Viron liikevaihdon kasvu jatkui myös Q4:lla (+11,5 %) vahvan palvelumyynnin ansiosta. Tein vuoden 2020 ennusteen hieman maltillisempaan kasvuun noin 3,9 prosenttiin.

Bonnier-kaupan myötä Telia muodosti uuden segmentin ”TV & Media”. Tämä kerrytti liikevaihtoa vain joulukuun ajalta, joten lukema jäi pieneksi. Parina viime vuotena Bonnierin liikevaihto on ollut noin 8 – 9 miljardin kruunun tasolla, joten tein tilikauden ennusteen tähän haarukkaan.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteekseni sain 90 – 95 miljardia kruunua eli kasvua tulisi noin 9 prosenttia vuoteen 2019 nähden. Bonnier vastaa tästä kasvusta suurta osaa, ja jos sen oikaisee pois, niin liikevaihto jäisi viime vuoden tasolle.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit. Ensimmäinen YHTEENSÄ-rivi on toimintamaiden liikevoitto, jonka perusteella on laskettu marginaali näiden maiden yhteisliikevaihtoon (liikevaihto, josta on vähennetty muut-erä). Tuloslaskelman mukainen liiketulos eli taulukossa toinen YHTEENSÄ-rivi on saatu lisäämällä muut-erä.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Ruotsi 7 650 1 925 1 950 1 900 1 875 7 346 1 957 1 738 1 804 1 847
Muutos (%) 4,1% -1,6% 12,2% 5,3% 1,5% 0,4% 53,2% -10,9% -13,6% -7,8%
Suomi 1 400 300 425 325 350 1 490 290 469 341 390
Muutos (%) -6,0% 3,4% -9,4% -4,7% -10,3% -27,1% -33,5% -21,7% -29,4% -26,0%
Norja 2 050 475 575 475 525 1 934 57 806 505 566
Muutos (%) 6,0% 733,3% -28,7% -5,9% -7,2% -9,6% -84,6% 23,2% -4,0% -3,7%
Tanska 120 70 50 0 0 -44 45 12 -41 -60
Muutos (%)
Liettua + Viro 1 300 325 350 325 300 1 227 315 337 291 284
Muutos (%) 5,9% 3,2% 3,9% 11,7% 5,6% 9,1% 29,1% -1,2% -4,3% 20,3%
TV & Media -500 -105 -110 -135 -150 -44 -44
Muutos (%)
YHTEENSÄ 12 020 2 990 3 240 2 890 2 900 11 909 2 620 3 362 2 900 3 027
Muutos (%) 0,9% 14,1% -3,6% -0,3% -4,2% -4,8% 12,8% -4,1% -13,9% -8,5%
Marginaali 13,9% 13,3% 15,1% 13,5% 13,8% 15,1% 12,5% 17,4% 14,9% 15,9%
Muut 430 110 110 110 100 384 -20 216 -11 199
YHTEENSÄ 12 450 3 100 3 350 3 000 3 000 12 293 2 600 3 578 2 889 3 226

Ruotsin-toimintojen tuloskunto parani kerralla noin 53 prosenttia Q4:lla. Toisaalta vertailukauden lukema oli valmiiksi jo poljettu alas erilaisten kertaluontoisten erien johdosta. Vuonna 2017 Q4:n tulos oli 2,1 miljardia kruunua, joten tästä tasosta jäätiin vielä selvästi. Joka tapauksessa Q4:n tulos oli vuoden 2019 paras, joten se antaisi toiveita siitä, että yhtiön kannattavuus Ruotsissa olisi paranemaan päin. Tästä syystä tein tilikauden 2020 tulosennusteen noin 4 prosentin kasvuun.

Kun Q4:n tulos Ruotsissa parani, niin Suomessa (-34) ja Norjassa (-85 %) kompuroitiin sitten vastavuoroisesti. Norjassa tulosta painoi kohonneiden kulujen lisäksi erilaiset kertaluontoiset erät ja Suomessa kohonneet kulut. Näistä syistä johtuen tein tilikauden 2020 ennusteet selvästi laskeviin lukemiin. Norjan tuloskasvuprosenttia selittää juurikin Q4:n romahtanut tuloskunto.

Tanskan toiminnot ovat tehneet tappiota jo jonkin aikaa ja myös vuoden 2019 tulos jäi punaiselle. Toisaalta H2/2019 oli jo lupauksia antavasti jo voitollinen, joten jokohan yhtiö saisi kammettua tuloksen voitolliseksi vuonna 2020?

Baltiassa tuloskehitys oli edelleen vahvaa, vaikka Q2 ja Q3 antoivatkin aihetta huoleen.

Bonnierin EBITA-tulos vuonna 2018 oli 824 miljoonaa ja vuonna 2017 625 miljoonaa kruunua. EBIT-tulokset olivat erilaisten erien johdosta -225 ja -1 423 miljoonaa kruunua tappiollisia. Arvioin näiden tappiollisten lukujen olevan lähempänä ”oikeaa” tuloskuntoa, joten tein tästä syystä TV & Media -segmentin vuoden 2020 tulosennusteen noin -500 miljoonaan kruunuun.

Segmenttien liiketulosennusteeksi sain 11,75 – 12,5 miljardia kruunua (2019: 11,9 Mrd SEK). Kun tämän liiketuloksen suhteuttaa segmenttien liikevaihtoon (edellisen kappaleen liikevaihto, josta on vähennetty muut-erä), niin liiketulosmarginaaliksi tulisi noin 13,9 prosenttia. Vuonna 2019 marginaali oli 15,1 prosenttia, joten kannattavuus heikkenisi Bonnierin hankinnan myötä.

Tuloslaskelman mukaiseen liiketulokseen pitää lisätä vielä muut-erän lukemat. Parina viime vuotena muut-erän tulos on vaihdellut 384 – 991 miljoonan kruunun välimaastossa. Tein tilikauden 2020 ennusteen tämä arvoalueen alalaitaan noin 430 miljoonaan kruunun.

Näin sain liiketulosennusteeksi 12,00 – 12,75 miljardia kruunua. Tämän liiketuloksen marginaali olisi noin 13,3 prosenttia (2019: 14,3 %).

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos 12 450 3 100 3 350 3 000 3 000 12 293 2 600 3 578 2 889 3 226
Rahoituskulut (netto) -3 200 -800 -800 -800 -800 -2 939 -819 -674 -741 -705
Muut kulut 0 0
Tulos ennen veroja 9 250 2 300 2 550 2 200 2 200 9 354 1 781 2 904 2 148 2 521
Verot -1 650 -400 -450 -400 -400 -1 754 -416 -429 -439 -470
Tulos ei jatkuvista toiminnoista 0 -341 4 -47 -56 -242
Vähemmistön osuus -300 -75 -75 -75 -75 -167 -57 -53 -51 -6
Nettotulos 7 300 1 825 2 025 1 725 1 725 7 092 1 312 2 375 1 602 1 803

Arvioin rahoituskulujen (netto) nousevan vuoden 2019 noin 2,9 miljardista 3,2 miljardin kruunuun. Kuluja nostanee yhtiön velkaisuuden kasvu (119,7 vs 96,5 Mrd SEK).

Veroja arvioidessa käytin noin 18 prosentin lukemaa ”tulos ennen veroja” -erästä. Vähemmistön osuus on heilahdellut suurestikin viime vuosien aikana. Tein arvion noin -300 miljoonaan kruunuun.

Lopulta sain nettotulosennusteeksi 7,2 – 8,0 miljardia kruunua.

Bonnier-kaupan myötä tulosennusteen tekeminen on entistäkin haastavampaa. Avainkysymyksenä Telian kohdalla on oikeastaan se, että jatkuuko Ruotsin Q4:n tulosparannus myös vuonna 2020? Tai miten pahasti kulujen nousu Suomessa ja Norjassa syö tuloskuntoa?

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Ruotsin osuus liikevaihdosta ja liiketuloksesta ovat noin 45 ja 65 prosenttia vastaavasti. Ja viimeisten vuosien aikana Ruotsin toimintojen kannattavuus on yskähdellyt. Millaisella aikataululla kannattavuus palaa taas nousutrendiin?
  • Myös Suomen tuloskunto on kääntynyt selvään laskuun. Millaisia toimia yhtiö tekee kannattavuuden parantamiseksi täällä?
  • Muiden maiden (paitsi Tanskan) tuloskehitys on ollut erinomaista suurelta osin valuuttakurssien tukemana. Koska valuuttakurssit heilahtelevat suuntaansa, niin tämä vaikutus kääntynee jossain vaiheessa epäedulliseen suuntaan. Tämä on hyvä ottaa huomioon tulevaisuuden skenaarioita miettiessä.
  • Onko Telialla hinnoitteluvoimaa siirtää nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Perinteisesti operaattorit ovat kilpailleet ”verisesti” erilaisilla kampanjoilla, joten hintojen korotuksia voi olla vaikea saada läpi ilman, että markkinaosuus kärsisi.
  • Miten tuleva 5G vauhdittaa liittymämyyntiä?

Tein liikevaihtoennusteet noin 2,5 – 3,0 prosentin kasvulukuihin perustuen. Liiketulosmarginaalin arvioin olevan noin 13,2 prosentissa, mikä vastaisi vuoden 2020 ennusteen perusteella laskettua lukua. Mikäli yhtiö saa taas Ruotsin toiminnot lentoon, niin silloin tulosmarginaali voisi taas hieman parantua.

Rahoituskulut olisivat noin -3,3 miljardia kruunua ja veroasteena käytin noin 18 – 19 prosentin veroa. Vähemmistön osuuden arvioin olevan noin -300 miljoonaa kruunua.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 99 000 96 500 25 000 24 000 24 000 23 500
Muutos (%) 2,6% 2,9% 2,7% 3,2% 3,0% 2,8%
Liiketulos 13 100 12 700 3 175 3 425 3 050 3 050
Muutos (%) 3,1% 2,0% 2,4% 2,2% 1,7% 1,7%
Marginaali 13,2% 13,2% 12,7% 14,3% 12,7% 13,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos 13 100 12 700 3 175 3 425 3 050 3 050
Rahoituskulut (netto) -3 300 -3 250 -825 -825 -800 -800
Tulos ennen veroja 9 800 9 450 2 350 2 600 2 250 2 250
Verot -1 750 -1 700 -425 -475 -400 -400
Vähemmistön osuus -300 -300 -75 -75 -75 -75
Nettotulos 7 750 7 450 1 850 2 050 1 775 1 775

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus