Telia Company: Ennusteet

Päivitetty 27.4.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

telia-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät 2019

Telia arvioi, että oikaistu vapaa rahavirta (”operational free cash flow”) on 12,0 – 12,5 miljardia kruunua (2018: 10,8 Mrd SEK).

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Telia Company:llä on 6 segmenttiä toimintamaiden mukaisesti. Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Telia Company: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Ennusteessa olen yhdistänyt Liettuan ja Viron yhdeksi eräksi.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Ruotsi 36 000 9 522 8 900 9 000 8 578 36 347 9 281 8 842 9 301 8 923
Muutos (%) -1,0% 2,6% 0,7% -3,2% -3,9% -0,6% -3,8% -0,7% 3,1% -1,0%
Suomi 15 750 4 067 3 950 3 925 3 808 15 340 4 040 3 866 3 826 3 608
Muutos (%) 2,7% 0,7% 2,2% 2,6% 5,5% 13,0% 8,7% 16,1% 15,9% 11,8%
Norja 14 650 3 749 3 650 3 650 3 601 11 881 3 686 2 861 2 744 2 590
Muutos (%) 23,3% 1,7% 27,6% 33,0% 39,0% 18,1% 38,3% 11,3% 7,2% 14,2%
Tanska 6 000 1 603 1 550 1 500 1 347 6 075 1 605 1 575 1 504 1 391
Muutos (%) -1,2% -0,1% -1,6% -0,3% -3,2% 3,9% 4,8% 9,3% 6,0% -4,3%
Liettua + Viro 6 850 1 752 1 750 1 675 1 673 6 769 1 790 1 746 1 655 1 578
Muutos (%) 1,2% -2,1% 0,2% 1,2% 6,0% 8,7% 4,3% 14,8% 5,9% 10,6%
Muut 7 150 1 860 1 700 1 750 1 840 7 146 1 807 1 795 1 783 1 761
YHTEENSÄ 86 400 22 553 21 500 21 500 20 847 83 558 22 209 20 685 20 813 19 851
Muutos (%) 3,4% 1,5% 3,9% 3,3% 5,0% 4,7% 4,9% 5,5% 5,2% 3,2%

Ruotsin liikevaihto laski -3,9 prosenttia Q1:llä eli yhtiön vaikeudet Ruotsissa tuntuvan jatkuvan edelleen. Myyntiä laskee vanhan kiinteän verkon liiketoiminnan lasku, jota mobiilipalveluiden kasvanut myynti on osittain pystynyt kompensoimaan. Nyt Q1:llä tämä vaikutus jäi pehmeäksi.

Tein vuoden 2019 ennusteen niin, että liikevaihto kääntyisi hentoon nousuun Q3:lla. Osin siitä syystä, että vertailukauden lukemat olivat alhaisella tasolla. Koko vuoden liikevaihto jäisi kuitenkin hieman vuoden 2018 tasosta.

Suomen liikevaihto kasvoi Q1:llä noin +5,5 prosenttia, jota tuki valuuttakurssien muutokset 4,6 prosenttiyksikön verran. Roaming-tuottojen putoaminen vertailukaudesta rasitti orgaanista kehitystä.

Telia kertoi, että sillä on kuitenkin hyvä tilauskertymä pohjalla, jonka pitäisi realisoitua hyvänä liikevaihdon kehityksenä myöhemmin vuonna 2019. Tein loppuvuoden 2019 ennusteet parisen prosenttia vertailukautta korkeammilla ennusteilla, missä pientä prosenttia selittää vertailukauden vahvat lukemat.

Norjassa liikevaihto kasvoi Q4:lla selvästi (+38 %), missä hankitut liiketoimet (TDC Norway ja Get) nostivat liikevaihtoa. Sama vaikutus (+39 %) nähtiin myös Q1:llä.

Arvioin näiden tuovan noin +25 – 35 prosentin kasvua myös vuoden 2019 Q2-Q3 ajalle, joten tästä syystä segmentin liikevaihtoennuste näyttää noin +20 – 25 prosentin kasvua vuodelle 2019.

Tanskassa liikevaihto laski -3 prosenttia hyvästä valuuttakurssien myötätuulesta (+4,0 %) huolimatta. Tein loppuvuoden 2019 ennusteet alle vuoden 2018 kruunumääräisten lukujen.

Liettuan ja Viron vuoden 2018 liikevaihto kasvoi +8,7 prosenttia ja vastaavanlainen hyvä kehitys jatkui Q1:llä (+6,0 %). Myös tässä segmentissä valuuttakurssien positiivinen vaikutus on selittänyt hyvää kasvua. Tein tässä tilikauden 2019 ennusteen noin prosentin nousuun, missä kehitys hieman laimenee vuoden loppua kohden.

Muut-erän ennusteen tein noin 1,75 miljardin kruunun kvartaaliluvulla.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteekseni sain 85,0 – 87,5 miljardia kruunua eli kasvua tulisi noin +3,4 prosenttia vuoteen 2018 nähden.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit. Ensimmäinen YHTEENSÄ-rivi on toimintamaiden liikevoitto, jonka perusteella on laskettu marginaali näiden maiden yhteisliikevaihtoon (liikevaihto, josta on vähennetty muut-erä). Tuloslaskelman mukainen liiketulos eli taulukossa toinen YHTEENSÄ-rivi on saatu lisäämällä muut-erä.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Ruotsi 7 600 1 903 1 950 1 900 1 847 7 319 1 277 1 950 2 089 2 003
Muutos (%) 3,8% 49,0% 0,0% -9,0% -7,8% -10,8% -39,6% -7,6% 6,4% -0,7%
Suomi 1 850 460 525 475 390 2 045 436 599 483 527
Muutos (%) -9,5% 5,5% -12,4% -1,7% -26,0% 6,2% -11,7% 12,2% -1,6% 29,8%
Norja 2 250 483 650 550 567 2 139 371 654 526 588
Muutos (%) 5,2% 30,2% -0,6% 4,6% -3,6% 15,5% -16,1% 26,5% 24,9% 24,6%
Tanska -200 -40 -50 -50 -60 -124 -5 -38 -34 -47
Muutos (%)
Liettua + Viro 1 225 266 350 325 284 1 125 244 341 304 236
Muutos (%) 8,9% 9,0% 2,6% 6,9% 20,3% 19,3% 3,4% 24,0% 25,6% 24,2%
YHTEENSÄ 12 725 3 072 3 425 3 200 3 028 12 504 2 323 3 506 3 368 3 307
Muutos (%) 1,8% 32,2% -2,3% -5,0% -8,4% -2,1% -27,8% 1,7% 9,6% 8,7%
Marginaali 16,1% 14,8% 17,3% 16,2% 15,9% 16,4% 11,4% 18,6% 17,7% 18,3%
Muut 525 101 125 100 199 735 63 273 307 92
YHTEENSÄ 13 250 3 173 3 550 3 300 3 227 13 239 2 386 3 779 3 675 3 399

Ruotsissa liiketuloksen laskutrendi katkesi liikevaihdon tavoin Q2/2018, mutta on jatkunut jälleen sen jälkeen. Q1:n tulos laski -8 prosenttia. Telia on ottanut Ruotsissa käyttöön uuden toimintamallin, missä fokus on kustannussäästöissä sekä skaalaetujen hyödyntämisessä.

Ruotsin toiminnot vastaavat noin 55 – 65 prosenttisesti segmenttien tuloksesta, joten on mielenkiintoista nähdä, että millaisia tuloksia tämä uusi toimintamalli tuo seuraavien kvartaalien aikana.

Tein tilikauden 2019 ennusteen noin 7,6 miljardiin kruunuun, mikä olisi noin +3,8 prosenttia vuotta 2018 parempi tulos. Tämä voidaan saavuttaa, mikäli yhtiö kykenee noin 1,9 miljardin kruunun tulostasoon läpi vuoden.

Suomen Q1 tulos laski -26 prosenttia (-137 M SEK), mitä selittää -25 miljoonan kruunun varastojen alaskirjaus, korkeammat kulut, luottotappiot sekä kovan kilpailun johdosta laskeneet laitemyynnin marginaalit. Tein vuoden 2019 ennusteen noin -10 prosenttia vuotta 2018 alhaisempaan tulokseen. Ajatus on, että korkeat kulut ja alhaiset marginaalit vaikuttaisivat Q2:n ja ehkä vielä Q3:n tulokseen.

Norjassa liiketulos laski (-3,6 %), mitä painoivat korkeammat markkinointi- ja henkilöstökulut. Arvioin kuitenkin, että vuoden 2019 tulos paranisi noin +5 prosentin verran ja odotan, että hankittujen TDC Norway ja GET yhtiöiden tuloskunto alkaisi realisoitumaan.

Tanskan toiminnot ovat tehneet tappiota jo jonkin aikaa ja arvioin tuloksen olevan tappiollinen myös vuonna 2019.

Liettuan ja Viron toimintojen vuoden 2018 tulos kasvoi peräti +19,3 prosenttia. Ja samanlainen kasvuvauhti jatkui myös Q1:llä. Tein ennusteen näitä alhaisemmilla luvuilla noin +9 prosentin kasvuun.

Toimintamaiden segmenttien liiketulosennusteeksi sain 11,5 – 13,5 miljardia kruunua (2018: 12,5 Mrd SEK). Suurta skaalaa selittää Ruotsin lukujen vaikea ennustettavuus. Kun tämän liiketuloksen suhteuttaa toimintamaiden liikevaihtoon (edellisen kappaleen liikevaihto, josta on vähennetty muut-erä), niin liiketulosmarginaaliksi tulisi noin 16,1 prosenttia. Vuonna 2018 marginaali oli 16,4 prosenttia, joten kannattavuus heikkenisi hieman.

Tuloslaskelman mukaiseen liiketulokseen pitää lisätä vielä muut-erän lukemat. Tämä onkin sitten jo haastavampaa, sillä vuonna 2017 nämä olivat 1,0 miljardia kruunua ja vuonna 2016 peräti 7,4 miljardia kruunua. Tein tilikauden 2019 ennusteen noin 525 miljoonaan kruunuun, jolloin liiketulosennusteeksi tuli 12,0 – 14,0 miljardia kruunua.

Tässä ennusteessa on laaja arvoväli juurikin Ruotsin sekä muut-erän isoista muutoksista vuosien välillä. Telian tuloksentekokykyä arvioitaessa aiemmin laskettu toimintamaiden liiketulos antaa parhaimman kuvan yhtiön kehityksestä.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 13 250 3 173 3 550 3 300 3 227 13 239 2 386 3 779 3 675 3 399
Rahoituskulut (netto) -2 900 -734 -725 -725 -716 -2 252 -682 -545 -566 -459
Muut kulut 0 0 0
Tulos ennen veroja 10 350 2 439 2 825 2 575 2 511 10 987 1 704 3 234 3 109 2 940
Verot -1 900 -455 -515 -460 -470 -1 497 129 -604 -428 -594
Tulos ei jatkuvista toiminnoista -250 -8 -242 -6 399 -3 413 396 -436 -2 946
Vähemmistön osuus -400 -129 -150 -115 -6 89 485 -202 -84 -110
Nettotulos 7 800 1 847 2 160 2 000 1 793 3 180 -1 095 2 824 2 161 -710

Tein rahoituskulut (netto) ennusteen Q1:n lukeman perusteella noin 725 miljoonaan kruunuun per kvartaali. Näin koko vuoden ennusteeksi sain -2,9 miljardia kruunua. Aiempina vuosina tämä on ollut -1,8…-4,2 miljardia kruunua, joten nyt arvio on näiden välissä.

Veroja arvioidessa käytin noin 18 prosentin lukemaa ”tulos ennen veroja” -erästä.

Tulos ei-jatkuvista toiminnoista jätin arvioimatta. Yhtiö kertoi, että vetäytyminen Euraasiasta on nyt tehty, joten siinä mielessä tähän erään ei pitäisi enää tulla mitään isoja kirjauksia. Tai ainakaan sellaisia, joihin voisi etukäteen varautua.

Vähemmistön osuus on heilahdellut suurestikin viime vuosien aikana. Tein arvion noin -400 miljoonaan kruunuun.

Lopulta sain nettotulosennusteeksi 7,3 – 9,0 miljardia kruunua. Tai pitäisikö skaalaksi asettaa 6 – 10 miljardia kruunua, sillä tuloslaskelma sisältää useita epävarmoja eriä.

Kuten totesin jo edellä, niin Telian tuloksentekokykyä arvioitaessa aiemmin laskettu toimintamaiden liiketulos antaa parhaimman kuvan yhtiön kehityksestä. Tosin nyt tämänkin erän ennustamista hämärtää Ruotsin toimintojen epävarma tilanne.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Ruotsin osuus liikevaihdosta ja liiketuloksesta ovat noin 45 ja 65 prosenttia vastaavasti. Ja viimeisten vuosien aikana Ruotsin toimintojen kannattavuus on yskähdellyt. Millaisella aikataululla kannattavuus palaa taas nousutrendiin?
  • Muiden maiden (paitsi Tanskan) tuloskehitys on ollut erinomaista suurelta osin valuuttakurssien tukemana. Koska valuuttakurssit heilahtelevat suuntaansa, niin tämä vaikutus kääntynee jossain vaiheessa epäedulliseen suuntaan. Tämä on hyvä ottaa huomioon tulevaisuuden skenaarioita miettiessä.
  • Onko Telialla hinnoitteluvoimaa siirtää nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Perinteisesti operaattorit ovat kilpailleet ”verisesti” erilaisilla kampanjoilla, joten hintojen korotuksia voi olla vaikea saada läpi ilman, että markkinaosuus kärsisi.
  • Miten tuleva 5G vauhdittaa liittymämyyntiä?

En huomioinut hankittuja yhtiöitä (Bonnier Broadcasting) ennusteissa. Näiden vaikutusta pitää arvioida sitten, kun niistä on saatavilla tarkempaa tietoa. Lisäksi myytäviksi merkittyjen toimintojen muutosta liikevaihtoon taikka tulokseen ei ole arvioitu.

Tein liikevaihtoennusteet noin +3,0…+3,4 prosentin kasvulukuihin perustuen. Liiketulosmarginaalin arvioin pysyvän 15,2 prosentissa. Mikäli yhtiö saa taas Ruotsin toiminnot lentoon, niin silloin tulosmarginaali voisi taas hieman parantua.

Rahoituskulut olisivat noin -2,9 miljardia kruunua ja veroasteena käytin noin 18 – 19 prosentin veroa. Vähemmistön osuuden arvioin olevan noin -450…-500 miljoonaa kruunua.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 92 000 89 000 23 200 22 200 22 200 21 400
Muutos (%) 3,4% 3,0% 2,9% 3,3% 3,3% 2,7%
Liiketulos 14 000 13 550 3 400 3 650 3 300 3 200
Muutos (%) 3,3% 2,3% 7,2% 2,8% 0,0% -0,8%
Marginaali 15,2% 15,2% 14,7% 16,4% 14,9% 15,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 14 000 13 550 3 400 3 650 3 300 3 200
Rahoituskulut (netto) -2 900 -2 900 -725 -725 -725 -725
Tulos ennen veroja 11 100 10 650 2 675 2 925 2 575 2 475
Verot -2 150 -1 915 -475 -525 -465 -450
Vähemmistön osuus -450 -485 -125 -125 -110 -125
Nettotulos 8 500 8 250 2 075 2 275 2 000 1 900

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset