Telia Company sijoituskohteena

Päivitetty 19.10.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Telia ja suomalainen Sonera yhdistyivät vuonna 2002 muodostaen Telia Companyn. Yhtiön suurimmat kilpailijat ovat Tele2, Telenor ja Elisa… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e TELIA COMPANY Ennuste
Osake (19.10.2018) 39,50 Osinko 12 kk 2,60
Markkina-arvo (Mrd) 170,2 Osinkotuotto 6,6%
Liikevaihto (M) 83 400 (+4,5%) Osinko/EPS 155% 4v ka
Nettotulos (M) 6 800 (-29,9%) Osinko/FCF 103% 4v ka
EPS 1,58 Omav.aste 43%
PE 25,0 Gearing 64%
EV/EBIT 16,3 ROE 6,4%
PB 1,61 ROI 7,4%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata:

Yhteenveto

TELIA COMPANY19.10.2018 | 39,50 SEK
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Telia Company:n Talousmentor-arvoluku on 16/30. Kohtalaista arvoluvun pistemäärää selittää tuloksen ja taseen kunnon heikkeneminen sekä osingon pienentyminen. Irtautuminen Euraasiasta näkyy osaltaan pisteissä. Liiketoiminnan perusta (Pohjoismaiden teleoperaattori-bisnes) on kuitenkin suhteellisen vankalla pohjalla ja vuoden 2018 osinkokin nousi reippaasti.

Telia Company:n nettotulos on ollut laskutrendissä jo useamman vuoden ajan, mutta tämä on johtunut yhtiön irtautumisesta Euraasiasta. Se on tuonut kertaluontoisia kuluja, alaskirjauksia yms. tuloslaskelmaan. Tämän lisäksi myytyjen liiketoimintojen tuomat tuotot näkyvät vanhoissa, mutta ovat pois uudemmissa luvuissa.

On syytä korostaa, että yhtiö on kuitenkin tehnyt varsin hyvää voitollista tulosta ainakin vuodesta 2007 alkaen, jolta ajalta olen lukuja kerännyt. Tilikaudet 2016 ja 2017 olivat varsin vaikeita erilaisten alaskirjausten vaikuttaessa raportoituihin lukuihin.

Sijoittajan kannattaakin koostaa Pohjoismaiden ja Baltian liiketoiminnoista (kts. Ennusteet-sivu) liikevaihto- ja liikevoittoluvut, jotta perusliiketoiminnan tasosta saa paremman kuvan. Näiden tilikauden 2018 ennustettu liikevaihto on noin 76,3 miljardia (2017: 73,3 Mrd SEK) ja liikevoitto 13,6 miljardia kruunua (2017: 12,8 Mrd SEK).

Yhtiö on päässyt velkaantumaan viime vuosien aikana, mutta hyvää on nyt se, että velan määrä on kolmatta vuotta laskussa.

Perinteinen osinkoyhtiö on muutosten kourissa. Osinko on kehittynyt heikosti koko 2010-luvun, ja seuraavan 12 kuukauden osinkoennusteeni on 2,60 kruunua (ed 12 kk: 2,30 SEK). Vielä muutama vuosi sitten osinko oli 3,00 kruunua kolmisen tilikautta peräkkäin.

Q1/2018 Telia ilmoitti aloittavansa omien osakkeiden ostot, joihin se aikoo käyttää 3 vuoden aikana yhteensä noin 15 miljardia kruunua. Tämä lupaa hyvää myös osingon suhteen.

Osinko- ja arvosijoittaja alkaa lämmetä Telian suhteen. Seuraavan 12 kuukauden osinkoennuste on 2,60 kruunua, mikä antaisi mukavat 6,6 prosentin osinkotuoton (osake 39,50 SEK). Lisäksi yhtiön ilmoittama omien osakkeiden osto-ohjelma antaa signaalia siitä, että liiketoiminnan perusta alkaa olemaan kunnossa ja muutosprosessi alkaa olemaan ohi.

HUOM! Talousmentor-salkussa on Telian osakkeita.

Tilikausi 2018

Telia Company:n Q1-Q3/2018

M SEK Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 20 685 19 614 5,5% 61 351 58 627 4,6%
Liiketulos (ebit) 3 779 1 674 126% 10 852 7 595 42,9%
Nettotulos (pelkät jatkuvat) 2 631 870 202% 7 656 4 621 65,7%
Nettotulos (raportoitu, omistajille) 2 825 2 310 22% 4 275 8 913 -52,0%
EPS (pelkät jatkuvat) 0,60 0,18 1,75 1,03

Q3/2018 liikevaihto nousi +5,5 prosenttia, mihin valuuttakurssimuutokset toivat selvän lisän. Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto jäi edellisvuoden tasolle.

Viime vuoden raportoitu liiketulos sisältää -1,7 miljardin kruunun kulut yhteisyrityksistä, kun nyt tuottoja tuli +0,2 miljardia kruunua. Tästä syystä liiketuloksen muutos näyttää komealta. Jos nämä oikaisee pois, niin silloin luvut olisivat olleet 3,57 vs 3,37 miljardia kruunua.

Pohjoismaiden ja Baltian toiminnoista koostettu liiketulos oli 3,5 miljardia kruunua (Q3/2017: 3,45 Mrd SEK) eli pientä kasvua. Ruotsin toiminnot tuovat tästä noin 65 prosenttia, joten siellä tapahtuvat muutokset vaikuttavat isolla painolla kokonaisuuteen.

Ja Ruotsissa liiketulos on ollut laskussa Q2:n poikkeusta lukuun ottamatta jo Q1/2017 alkaen. Nyt laskua tuli -7,6 prosenttia, mihin vaikutti osaltaan kesän myrskyt, jotka toivat lisäkuluja Telialle. Yhtiöllä on käynnissä Ruotsissa kustannusjahti, mutta hyvistä säästöistä huolimatta kulutaso on vielä korkealla. Eli tekemistä riittää tämän suhteen.

Suomen, Norjan ja Baltian tuloskasvua tuki pitkälti valuuttakurssien tuoma etu sekä yrityskaupat. Lisäksi kustannusjahti on onnistunut näissä maissa paremmin. Koska valuuttakurssien tuoma tuki ennen pitkää kääntyy, niin tämä on hyvä muistaa, kun pohtii Telian tulevaisuuden lukuja.

Tanska on tehnyt tappiota jo pitkään (ainakin 4 vuotta), eikä Q3:n ollut poikkeus (-38 M SEK). Teliahan yritti järjestellä Tanskan toimintoja joku vuosi sitten, mutta tämä tössäsi kilpailuviranomaisten vastustukseen. Jotain tälle pitäisi kuitenkin tehdä.

Ihan kelpo raportti, missä kuitenkin valuuttakurssien myötätuuli tuo selvää lisää lukuihin. Murheina on Ruotsin toimintojen korkea kustannustaso ja siten kannattavuuden kehitys.

Nettotulokset

Jatkuvien toimintojen nettotulos oli 2,6 miljardia kruunua (Q3/2017: 0,9 Mrd SEK), mihin vaikutti positiivisesti em. vertailukauden yhteisyritysten -1,7 miljardin kruunun tappiot.

Raportoitu nettotulos oli 3,0 miljardia kruunua (Q3/2017: 2,6 Mrd SEK), mihin kirjattiin ei-jatkuvien toimintojen tuottoja +0,4 miljardia kruunua (Q3/2017: +1,7 Mrd SEK).

Tämän lisäksi osakkeenomistajille kuuluva osuus nettotuloksesta oli 2,83 miljardia kruunua (Q3/2017: 2,31 Mrd SEK). Tämä on raportoitu tulos, josta on vähennetty vähemmistön osuus.

Yritysostot

Telia ilmoitti saaneensa TDC:n Norjan toimintojen kaupan päätökseen. Bonnierin kaupan viranomaishyväksyntöjä yhtiö odottaa Q1/2019 aikoihin ja kauppa saataneen päätökseen Q2/2019 aikoihin.

Vuonna 2017 TDC:n (Norjan toiminnot) liikevaihto oli noin 4,3 miljardia kruunua (4,0 Mrd NOK) ja Bonnierin noin 7,4 miljardia kruunua.

Vuonna 2017 TDC:n EBITDA oli 1,8 miljardia ja Bonnierin 0,5 miljardia Ruotsin kruunua. Telia arvioi, että se saisi synergiaetuina vielä 1,2 miljardia, joten yhteisvaikutus EBITDA:an olisi +3,5 miljardia kruunua.

Näkymät 2018

Telia arvioi, että se on saavuttamassa 1,1 miljardin kruunun säästöt vuonna 2018.

Telia arvioi myös, että oikaistu vapaa rahavirta (”operational free cash flow”) on korkeampi kuin vuonna 2017 (9,7 Mrd SEK). Oikaistun EBITDA:n yhtiö arvioi olevan hieman parempi kuin vuonna 2017 (25,2 Mrd SEK).

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 83,0 – 83,5 Mrd SEK (2017: 79,8 Mrd SEK)
  • toimintamaiden segmenttien liiketulos (ebit): +13,4 – 13,8 Mrd SEK (2017: 12,8 Mrd SEK)
  • omistajille kuuluva nettotulos: 6,5 – 7,5 Mrd SEK (2017: 9,7 Mrd SEK)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Telia Company: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Tilikautta 2013 ja sitä aikaisemmat vuodet sisältävät Euraasian toimintojen luvut, joten se selittää lukujen voimakkaan pienenemisen vuoden 2014 kohdalla. Euraasian liiketoiminnoista luopuminen pienentää nettotulosmarginaalia merkittävästi. Aiempien vuosien noin 15 – 20 prosentin marginaali näyttää asettuvan noin 10 prosentin tuntumaan. Tilikauden 2014 luvut ovat oikaistuja lukuja tilinpäätöksen 2015 taulukoista.

telia-tuloslaskelma-q32018

Huomaa, että nettotuloksessa on huomioitu omistajille kuuluva osuus eli nettotuloksesta on vähennetty ns. vähemmistön osuus.

Vuoden 2017 liikevaihto laski jääden 79,9 miljardiin kruunuun (2016: 84,2 Mrd SEK). Tähän vaikutti myytyjen liiketoimintojen näkyminen vielä vertailuluvuissa. Osakkeenomistajille kuuluva nettotulos oli 9,7 miljardia kruunua, mikä nousi reippaasti edellisvuoden 3,7 miljardista kruunusta. Tilikauden 2016 nettotulokseen sisältyi 9,9 miljardin kruunun edestä kertaluontoisia negatiivisia eriä.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 83,0 – 83,5 miljardin kruunun tasolla. Koko vuoden nettotulosarvio on noin 6,5 – 7,5 miljardia kruunua, johon tulee suhtautua varsin varauksella, sillä erilaiset alaskirjaukset tai Euraasiasta irtautumisten myyntivoitot yms. voivat heilauttaa sitä varsin paljonkin.

Edellä mainituista kertaluontoisista eristä johtuen myös PE-lukuihin kannattaa suhtautua varauksella.

Nykyisen Telian tuloksentekokyvystä saa paremman kuvan, jos koostaa segmentti-tiedoista Pohjoismaiden ja Baltian liiketoiminnoista liikevaihdot ja liiketulokset (poislukien ”muut”-erä). Esimerkiksi Q1-Q3/2018 liikevaihto oli noin 56,0 miljardia (Q1-Q3/2017: 53,0 Mrd SEK) ja liikevoitto 10,18 miljardia kruunua (Q1-Q3/2017: 9,56 Mrd SEK). Eli noin 5 – 6 prosentin kasvua.

Segmenttien toimintamaiden luvuilla sain tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi 76,3 miljardia (2017: 72,3 Mrd SEK) ja liiketulosennusteeksi 13,6 miljardia kruunua (12,8 Mrd SEK). Vaikka näistä ei voi perinteistä PE-lukua laskeakaan, niin tuloksentekokyvyn kehittyminen on tärkeämpi tieto kuin varsinainen tunnusluku.

telia-roe-roi-q32018

Oman pääoman tuottoluku ROE on heilahdellut paljon viimeisten vuosien aikana noin 4 – 13 prosentin välillä. Sen sijaan ROI, missä laskenta tehdään liikevoittoon nähden, on viime vuosien tapaan noin 7 – 11 prosentissa.

Tase

Yhtiön laajentuminen yrityskauppojen muodossa on kerryttänyt liikearvoa varsin paljon. Liikearvon vuoden 2014 pienentyminen taulukossa liittyy Euraasian toimintojen lopettamispäätökseen. Q3/2018 osavuosikatsauksesta en ole löytänyt päivitettyä liikearvon määrää, joten 2018e taseessa on käytetty tilikauden 2017 lopun liikearvoa.

telia-liikearvo-q32018

Telia Company:n velkaisuus on nyt kolmatta vuotta laskussa. Vuonna 2014 korollisia velkoja oli 101 miljardia kruunua, kun nyt sitä on noin 94,0 miljardia kruunua. Tämä on nostanut omavaraisuusasteen takaisin noin 45 prosentin tasolle. Samoin gearing eli nettovelkaantumisaste painui alle 70 prosenttiin.

telia-velkaisuus-q32018

Q3/2018 lopun käteisvarat olivat noin 28,1 miljardia SEK (ennen taseen oikaisuja), mikä riittää hyvin loppuvuonna 2018 maksettaviin osinkoihin (noin 5,0 Mrd SEK). Myös omien osakkeiden ostoihin (arviolta 5 Mrd SEK) käteisen määrä on riittävä.

Rahavirta

Telia Company:n liiketoiminnan rahavirta on ollut viime vuodet ollut noin 30 miljardissa kruunussa, mutta se on nyt asettumassa noin 25 miljardiin kruunuun. Tähän luonnollisesti vaikuttaa liiketoiminnoista luopumiset, joten trendien etsiminen tästä on, jos ei turhaa, niin ainakin haastavaa. Sitten, kun irtautumiset Euraasiasta on saatu päätökseen, niin ehkä silloin päästään käsiksi Telian normaaliin liiketoiminnan rahavirran tasoon.

Tilikauden 2017 liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti korruptioskandaaliin liittyvä noin 757 miljoonan dollarin tilitys.

Capex-investoinnit ovat kehittyneet sen sijaan tasaisemmin. Vuosien 2010 – 2013 noin 15 miljardin kruunun tasolta ollaan noustu nykyiseen noin 16 – 18 miljardiin kruunuun. Tässä näkyy hyvin operaattorien jatkuvat investointitarpeet. Teknologiat uudistuvat kovaa vauhtia ja 3G:stä ollaan siirrytty 4G-maailmaan. Ja nyt ensimmäiset investoinnit 5G:n on tehty. Eikä näitä investointeja voi oikein jättää tekemättäkään, sillä muutoin liiketoiminta kuihtuu alta pois.

telia-rahavirta-q32018

Vapaa rahavirta (FCF) on heilahdellut vuosien aikana isolla skaalalla, mutta se on kuitenkin aina ollut positiivinen.

Viimeisen 7 vuoden aikana yhtiö on käyttänyt voitonjakoon (osingot ja omien osakkeiden hankinnat) noin 116,5 miljardia kruunua. Samaan aikaan vapaa rahavirta on ollut noin 94,0 miljardia kruunua. Tämä selittää osaltaan sen, miksi osingon kehitys on ollut nihkeää tänä aikana.

Yhtiön ilmoittama omien osakkeiden osto-ohjelma valaa positiivisia odotuksia myös vapaan rahavirran kehittymiselle tulevina vuosina.

Osinko

Telia Company alkoi vuonna 2016 maksamaan osinkoja 2 kertaa vuodessa. Lisäksi yhtiön ilmoituksen mukaan se aikoo maksaa osinkoa jatkossa noin 80 prosenttia vapaasta rahavirrasta. Edellä mainitun voitonjaon sijaan puhtaan osingon osuus vapaaseen rahavirtaan on ollut yli 100 prosentissa viimeisten vuosien aikana.

Oheisissa kaavioissa on vuodesta 2017 alkaen merkitty kyseisenä vuotena maksettu osinko eli vuonna 2018 se on 2,30 kruunua.

telia-osinko-q32018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Vuonna 2015 yhtiö maksoi osingon yhdessä 3,00 kruunun erässä. Taulukkoon muutosprosentti on laskettu niin, että vuoden 2015 osinko on jaettu kahteen 1,50 kruunun erään. Yhtiön osinkohistoria listautumisvuodesta 2002 alkaen on nähtävissä Telia Company: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 1,30 4/2018 1,15 4/2017 1,00
10/2019 (e) 1,30 10/2018 1,15 10/2017 1,00
YHTEENSÄ 2,60 2,30 2,00
+13,0% +15,0% -33,3%

Vuonna 2018 puolivuotisosinko nousi 1,15 kruunun edellisvuoden 1,00 kruunusta. Vuoden 2019 osingon arvioin olevan 1,30+1,30 kruunua, joten seuraavan 12 kk:n osinko on 2,60 SEK. Tämä antaisi noin 6,6 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 39,50 SEK).

Telia ilmoitti aloittavansa omien osakkeiden osto-ohjelman ja tulevien 3 vuoden aikana se aikoo käyttää noin 15 miljardia kruunua ostoihin eli 5 miljardia per vuosi. Vertailun vuoksi vuonna 2018 maksettavat osingot ovat noin 10 miljardia kruunua, joten ostot ovat puolet siitä, mitä osingot tällä hetkellä ovat. Tällä osakkeen hintatasolla osto-ohjelman vaikutuksesta osakemäärä laskee noin 8 – 10 prosenttia nykyisestä tasosta.

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+2 525 SEK) sekä vuoden 2018 osingonmaksulla (-4 970 SEK). Oikaisu on yhteensä -2 431 miljoonaa kruunua ja se on tehty käteiset varat (-2 431), oma pääoma (+2 525) sekä muut vastuut (-4 970) eriin.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (19.10.2018) 39,50 36,55 36,71 42,19 50,40 53,55 44,06 46,77
Lkm (000) 4 309 546 4 330 085 4 330 083 4 330 100 4 330 100 4 330 100 4 330 100 4 367 000
Markkina-arvo (Mrd) 170,23 158,26 158,96 182,69 218,24 231,88 190,78 204,24
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Sweden 36 700 36 578 36 938 37 051
Finland 15 500 13 575 12 869 13 111
Norway 11 100 10 064 9 037 9 064
Denmark 6 100 5 845 5 755 5 746
Lithuania 3 900 3 492 3 203 3 089
Estonia 2 950 2 737 2 655 2 618
Muut 7 150 7 500 13 723 15 819
YHTEENSÄ 83 400 79 791 84 180 86 498 0
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Sweden 8 100 8 204 9 360 9 284
Finland 2 150 1 926 2 039 2 000
Norway 2 300 1 851 1 562 1 147
Denmark -150 -145 -89 -2 013
Lithuania 730 615 531 445
Estonia 470 326 288 302
Muut 1 000 990 7 398 3 441
YHTEENSÄ 14 600 13 767 21 089 14 606 0
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 22 050 61 351 83 400 79 790 84 178 86 498 81 131 101 870 104 898 104 804
Liikevoitto 3 750 10 852 14 600 13 768 21 090 14 606 17 743 24 462 28 288 29 780
Nettotulos 2 525 4 275 6 800 9 705 3 732 8 551 14 502 14 970 19 886 18 388
Marginaali 11,5% 7,0% 8,2% 12,2% 4,4% 9,9% 17,9% 14,7% 19,0% 17,5%
EPS 0,59 0,99 1,58 2,24 0,86 1,97 3,35 3,46 4,59 4,21
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 25 706 15 616 14 510 14 647 28 735 31 355 29 805 12 631
Liikearvo 60 984 60 984 57 923 54 938 70 895 67 313 69 162 76 850
Muut varat 158 807 167 245 180 997 184 432 172 436 154 160 155 374 163 402
Tase yhteensä 245 497 243 845 253 430 254 017 272 066 252 828 254 341 252 883
Oma pääoma 100 703 99 970 89 833 97 884 111 383 108 324 109 440 115 589
Vähemmistö 5 310 5 260 5 036 4 318 4 981 4 610 3 956 7 353
Korolliset velat 93 965 91 487 94 468 100 983 101 489 90 723 91 587 79 842
Muut vastuut 45 519 47 128 64 093 50 832 54 213 49 171 49 358 50 099
Tase yhteensä 245 497 243 845 253 430 254 017 272 066 252 828 254 341 252 883
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 27 500 23 569 25 970 35 249 29 252 31 036 38 879 26 950
Investoinnit: Capex -15 000 -16 405 -18 703 -18 852 -16 115 -14 457 -15 083 -17 231
Vapaa rahavirta (FCF) 12 500 7 164 7 267 16 397 13 137 16 579 23 796 9 719
Investoinnit: Muut 9 000 6 290 11 275 -10 133 -5 864 -187 8 724 1 264
Investointien jälkeen 21 500 13 454 18 542 6 264 7 273 16 392 32 520 10 983
Rahoitus: Voitonjako -12 500 -9 525 -15 371 -14 141 -14 139 -13 623 -25 082 -24 676
Rahoitus: Muut -9 000 -4 380 -7 120 4 513 3 870 -1 390 9 851 11 381
Rahavarojen muutos 0 -451 -3 949 -3 364 -2 996 1 379 17 289 -2 312
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 2,30 2,00 3,00 3,00 3,00 2,85 2,85 2,75
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,30 2,00 3,00 3,00 3,00 2,85 2,85 2,75
Osinkotuotto 5,8% 5,5% 8,2% 7,1% 6,0% 5,3% 6,5% 5,9%
Osinko/nettotulos 145,8% 89,2% 348,1% 151,9% 89,6% 82,4% 62,1% 65,3%
Osinko/FCF 79,3% 120,9% 178,8% 79,2% 98,9% 74,4% 51,9% 123,6%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 15,2 12,3 11,0 11,0 11,8
PE (3v) 25,2 21,6 17,8 14,4 13,3 13,1 9,6 10,5
PE 25,0 16,3 42,6 21,4 15,0 15,5 9,6 11,1
EV/EBIT 16,3 17,0 11,3 18,4 16,4 11,9 8,9 9,1
Oma pääoma/osake 24,60 24,30 21,91 23,60 26,87 26,08 26,19 28,15
P/B 1,61 1,50 1,68 1,79 1,88 2,05 1,68 1,66
ROE 6,4% 9,7% 3,8% 7,8% 12,6% 13,2% 16,8% 14,4%
ROI 7,4% 7,1% 10,7% 6,9% 8,4% 12,0% 13,9% 14,9%
Omavaraisuusaste 43,2% 43,2% 37,4% 40,2% 42,8% 44,7% 44,6% 48,6%
Gearing 64,4% 72,1% 84,3% 84,5% 62,5% 52,6% 54,5% 54,7%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 40,82 40,96 39,21 36,55 38,36 38,79 37,59 36,71 38,42 39,72
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 2,450 2,450 2,300 2,300 2,150 2,150 2,000 2,000 2,500 2,500
Osinkotuotto (ennuste) 6,0% 6,0% 5,9% 6,3% 5,6% 5,5% 5,3% 5,4% 6,5% 6,3%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,18 1,05 0,49 2,24 3,75 1,18 1,58 0,86 -1,53 1,57
PE 34,5 38,8 80,8 16,3 10,2 32,7 23,7 42,6 25,4
EV/EBIT 15,0 16,9 17,4 17,0 15,7 12,9 11,5 11,3 15,3 15,5
ROE 5,1% 4,6% 2,0% 9,6% 17,5% 5,4% 6,7% 3,8% -6,7%
ROI 8,8% 7,7% 7,0% 7,1% 8,3% 9,9% 10,7% 10,7% 8,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Mainokset