Telia Company sijoituskohteena

Päivitetty 26.1.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (26.1.2018)37,90 SEKMarkkina-arvo164 Mrd SEK
Osinkoennuste 12 kk2,30 SEK Osinkotuotto6,1 %
Liikevaihto 2018e81 000 M SEK (+1,4 %)Nettotulos 2018e10 000 M SEK (+4,1 %)
PE16,4ROE9,5 %

Ruotsalainen Telia ja suomalainen Sonera yhdistyivät vuonna 2002 muodostaen Telia Companyn. Yhtiön suurimmat kilpailijat ovat Tele2, Telenor ja Elisa… (lisää yritysesittelyssä).

TELIA COMPANY26.1.2018 | 37,90 SEK
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Telia Company:n Talousmentor-arvoluku on 16/30. Kohtalaista arvoluvun pistemäärää selittää tuloksen ja taseen kunnon heikkeneminen sekä osingon pienentyminen. Vaikeuksia oikeastaan kautta linjan. Irtautuminen Euraasiasta sekä korruptioskandaali näkyy osaltaan pisteissä. Liiketoiminnan perusta (Pohjoismaiden teleoperaattori-bisnes) on kuitenkin suhteellisen vankalla tasolla ja vuoden 2018 osinkokin nousi reippaasti.

Telia Company:n nettotulos on ollut laskutrendissä jo useamman vuoden ajan. On syytä korostaa, että yhtiö on kuitenkin tehnyt varsin hyvää voitollista tulosta ainakin vuodesta 2007 alkaen, jolta ajalta olen lukuja kerännyt. Tilikaudet 2016 ja 2017 ovat varsin vaikeita erilaisten alaskirjausten vaikuttaessa raportoituihin lukuihin.

Sijoittajan kannattaa koostaa Pohjoismaiden ja Baltian liiketoiminnoista (kts. segmentti-tiedot) liikevaihto- ja liikevoittoluvut, jotta perusliiketoiminnan tasosta saa paremman kuvan. Näin tilikauden 2018 ennustettu liikevaihto on noin 74,1 miljardia (2017: 73,0) ja liikevoitto 13,1 miljardia kruunua (12,7).

Yhtiö on päässyt velkaantumaan viime vuosien aikana, mutta hyvää on nyt se, että velan määrä on kolmatta vuotta laskussa.

Perinteinen osinkoyhtiö on muutosten kourissa. Osinko on kehittynyt heikosti koko 2010-luvun, ja seuraavan 12 kuukauden osinko on 2,30 kruunua (2017: 2,00 SEK). Vielä muutama vuosi sitten osinko oli 3,00 kruunua kolmisen tilikautta peräkkäin.

Osinko- ja arvosijoittaja on Telia Company:n suhteen ymmällään. Osinkotuotto on 2,30 kruunun osingolla kyllä mukavat 6,1 prosenttia, mutta yhtiön muutosprosessi on raastavaa katsoa. Kun muutokset on lopulta saatu käsiteltyä, niin millainen Telia Company silloin on meitä odottamassa? Ja millainen on yhtiön tuloksentekokyky tuolloin?

Tilikausi 2017

Telia Company:n vuosi 2017

  • liikevaihto: 79 867 M SEK (84 178 M SEK / -5,1 %)
  • nettotulos (raportoitu): 10 146 M SEK (6 496 M SEK / +56 %)
  • nettotulos (omistajille): 9 608 M SEK (3 732 M SEK / moninkertaistui)
  • Osinko: 1,15+1,15 SEK (1,00+1,00 / +15 %)

Q4/2017 aikana liittymämäärät laskivat hieman ja vuoden lopussa niitä oli 23,1 miljoonaa kappaletta (Q3/2017 lopussa: 23,3 miljoonaa).

Vuoden 2017 liikevaihto oli laskussa, mutta tähän vaikutti myytyjen liiketoimintojen näkyminen vielä vertailuluvuissa.

Tulosvertailu onkin sitten astetta haastavampaa, sillä tuloslaskelmassa on monenmoisia kertaluonteisia eriä sekä lukuja myytäviksi merkityistä tytäryhtiöistä (mm. Euraasian maat) ja yhteisyrityksistä, jotka hämärtävät vertailtavuutta.

Vuoden 2017 liikevoitto (ebit) oli 13 690 miljoonaa kun se vuosi sitten oli 21 090 miljoonaa kruunua. Tätä liikevoiton noin -7,4 miljardin kruunun laskua selittää mm.

  • bruttokatteen noin -2,8 Mrd SEK:n negatiivinen muutos
  • myynnin ja hallinnon noin +0,8 Mrd SEK:n positiivinen muutos
  • muiden tuottojen sekä yhteisyritysten noin -5,4 Mrd SEK:n muutos vertailukauteen nähden

Raportoitu nettotulos oli siis 10,1 miljardia, kun vuosi sitten se oli noin 6,5 miljardia kruunua. Eli nettotulos oli noin +3,6 miljardia kruunua parempi vaikka liikevoitto oli -7,4 miljardia kruunua heikompi. Tätä eroa selittää myytäviksi merkittyjen toimintojen (”discontinued operations”) +11,7 miljardin kruunun tulosmuutos.

Mikä on siten Telia Company:n tuloksentekokyky? Sen selvittämiseksi sijoittajan kannattaakin koostaa Pohjoismaiden ja Baltian liiketoiminnoista (kts. segmentti-tiedot) liikevaihto- ja liikevoittoluvut, jotta perusliiketoiminnan tasosta saa paremman kuvan. Näin tilikauden 2017 liikevaihto oli noin 73,0 miljardia (2016: 71,2) ja liikevoitto 12,7 miljardia kruunua (13,7).

Telian liiketoimintoihin Ruotsissa vaikuttaa etenkin kuituyhteyksien asentamisessa tulleet viivästykset. Näiden myynti on viivästyksistä johtuen laskenut lähes -50 prosenttia verrattuna Q4/2016.

Norjassa liiketoiminta kehittyi vahvasti, missä hankitun Phonero-liiketoiminnot lisäsivät liikevaihtoa ja tuovat arviolta 400 miljoonan synergiaedut vuoden 2018 aikana.

Yhtiön osinkoehdotus kevään yhtiökokoukselle on 2,30 kruunua, mikä maksetaan 2 erässä: 1,15 SEK huhtikuussa ja 1,15 SEK lokakuussa 2018.

Näkymät 2018

Telia arvioi, että se on saavuttamassa 1,1 miljardin kruunun säästöt vuonna 2018.

Telia arvioi myös, että oikaistu vapaa rahavirta (”operational free cash flow”) on vuoden 2017 tasolla eli noin 9,7 Mrd SEK. Oikaistun EBITDA:n yhtiö arvioi olevan hieman parempi kuin vuonna 2017 (25,4 Mrd SEK).

Kuten edellä jo todettiin, niin Telian tuloslaskelma sisältää paljon erilaisia alaskirjauksia ja kertaluontoisia eriä. Näin liikevaihto- tai tulosennustetta ei kannata suoraan antaa. Sen sijaan segmenttitietojen pohjalta Pohjoismaiden ja Baltian liiketoimintojen karkeina ennusteena on (Talousmentor):

  • Liikevaihto: 74,1 Mrd SEK (2017: 73,0 Mrd SEK)
  • Liiketulos (ebit): 13,1 Mrd SEK (2017: 12,7 Mrd SEK)

Segmentit

Telia Company:llä on 6 segmenttiä toimintamaiden mukaisesti. Oheisiin taulukkoihin on koottuna segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Sweden 37 000 36 825 37 251 37 336
Finland 14 000 13 742 13 042 13 279
Norway 10 500 10 128 9 057 9 094
Denmark 6 000 5 945 5 880 5 890
Lithuania 3 750 3 557 3 268 3 146
Estonia 2 850 2 824 2 733 2 692
Muut 6 900 6 846 12 947 15 061
YHTEENSÄ 81 000 79 867 84 178 86 498 0
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Sweden 8 250 8 198 9 360 9 284
Finland 2 000 1 889 2 039 2 000
Norway 1 950 1 807 1 562 1 147
Denmark -100 -174 -89 -2 013
Lithuania 650 635 531 445
Estonia 350 326 288 302
Muut 400 1 009 7 398 3 441
YHTEENSÄ 13 500 13 690 21 089 14 606 0

Pohjoismaat

Ruotsin liikevaihto laski noin -0,4 Mrd SEK vuonna 2017. Tähän vaikutti mm. kuituyhteyksien asennuksiin liittyvät ongelmat. Liikevoitto laski selvemmin eli noin -1,2 Mrd SEK, missä kustannustason nousut sekä tehostamistoimiin liittyvät kertaluontoiset kulut näkyvät. Tilikaudella 2018 liikevaihdon ja tuloksen odotetaan kasvavan hieman.

Suomen liikevaihto kasvoi noin +0,7 Mrd SEK vuonna 2017, missä Suomen talouden piristyminen näkyy. Sen sijaan tulos laski noin -0,15 Mrd SEK kulutason nousun ja alkuvuoden uudelleenbrändäyksestä (Sonerasta Teliaksi) aiheutuneista kuluista johtuen. Tilikaudella 2018 liikevaihdon ja tuloksen odotetaan kasvavan hieman vuodesta 2017.

Norjassa liikevaihto kasvoi +1,1 Mrd SEK vuonna 2017. Tässä näkyy hankitun Phonero liiketoiminnan vaikutus. Myös Norjan talouden toipuminen näkyy liittymämäärien kasvuna ja asiakaskohtaisen laskutuksen nousussa. Näin liikevoitto kasvoi myöskin mukavasti eli noin +0,25 Mrd SEK. Tilikaudella 2018 lukujen odotetaan jatkavan kasvuaan, mutta vaimealla tahdilla, sillä Phonero:n vaikutus näkyy myös vertailuluvuissa.

Tanskassa kireä operaattorikilpailu näkyy liikevoiton tappiollisuutena. Telia lopetti Tanskassa prepaid-liittymien liiketoiminnot, mikä näkyi liittymämäärien laskuna.

Latvia & Viro

Latvian ja Viron yhteenlasketun liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan hieman parempia kuin vuosi sitten.

Tuloksen kehitys

Tilikautta 2013 ja sitä aikaisemmat vuodet sisältävät Euraasian toimintojen luvut, joten se selittää lukujen voimakkaan pienenemisen vuoden 2014 kohdalla. Euraasian liiketoiminnoista luopuminen pienentää nettotulosmarginaalia merkittävästi. Aiempien vuosien noin 15 – 20 prosentin marginaali näyttää asettuvan noin 10 prosentin tuntumaan. Tilikauden 2014 luvut ovat oikaistuja lukuja tilinpäätöksen 2015 taulukoista.

telia-tuloslaskelma-q42017

Huomaa, että nettotuloksessa on huomioitu omistajille kuuluva osuus eli nettotuloksesta on vähennetty ns. vähemmistön osuus.

Vuoden 2017 liikevaihto laski jääden 79,9 miljardiin kruunuun (2016: 84,2 Mrd SEK). Tähän vaikutti myytyjen liiketoimintojen näkyminen vielä vertailuluvuissa. Osakkeenomistajille kuuluva nettotulos oli 9,7 miljardia kruunua, mikä nousi reippaasti edellisvuoden 3,7 miljardista kruunusta. Tilikauden 2016 nettotulokseen sisältyi 9,9 miljardin kruunun edestä kertaluontoisia negatiivisia eriä.

Tilikauden 2018 liikevaihdon odotetaan olevan noin 80 – 82 miljardin kruunun tasolla. Koko vuoden nettotulosarvio on noin 9,0 – 11,0 miljardia kruunua, johon tulee suhtautua varsin varauksella, sillä erilaiset alaskirjaukset tai Euraasiasta irtautumisten myyntivoitot yms. voivat heilauttaa sitä varsin paljonkin.

Tase

Yhtiön laajentuminen yrityskauppojen muodossa on kerryttänyt liikearvoa varsin paljon. Liikearvon vuoden 2014 pienentyminen taulukossa liittyy Euraasian toimintojen lopettamispäätökseen. Q4/2017 osavuosikatsauksesta en ole löytänyt päivitettyä liikearvon määrää, joten 2017 ja 2018e taseessa on käytetty tilikauden 2016 lopun liikearvoa.

telia-liikearvo-q42017

Telia Company:n velkaisuus on nyt kolmatta vuotta laskussa. Vuonna 2014 korollisia velkoja oli 101 miljardia kruunua, kun nyt sitä on noin 91,5 miljardia kruunua. Tämä on nostanut omavaraisuusasteen takaisin noin 40 prosentin tasolle. Samoin gearing eli nettovelkaantumisaste painui alle 80 prosenttiin.

telia-velkaisuus-q42017

Tilikauden 2017 lopun käteisvarat olivat noin 15,6 miljardia SEK, mikä riittää hyvin vuonna 2018 maksettaviin osinkoihin (noin 10,0 Mrd SEK)

Rahavirta

Telia Company:n liiketoiminnan rahavirta on ollut viime vuodet ollut noin 30 miljardissa kruunussa, mutta se on nyt asettumassa noin 25 miljardiin kruunuun. Tähän luonnollisesti vaikuttaa liiketoiminnoista luopumiset, joten trendien etsiminen tästä on, jos ei turhaa, niin ainakin haastavaa. Sitten, kun irtautumiset Euraasiasta on saatu päätökseen, niin ehkä silloin päästään käsiksi Telian normaaliin liiketoiminnan rahavirran tasoon.

Tilikauden 2017 liiketoiminnan rahavirtaan vaikuttaa korruptioskandaaliin liittyvä noin 757 miljoonan dollarin tilitys.

telia-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investoinnit ovat kehittyneet sen sijaan tasaisemmin. Vuosien 2010 – 2013 noin 15 miljardin kruunun tasolta ollaan noustu nykyiseen noin 16 – 18 miljardiin kruunuun. Tässä näkyy hyvin operaattorien jatkuvat investointitarpeet. Teknologiat uudistuvat kovaa vauhtia ja 3G:stä ollaan siirrytty 4G-maailmaan. Ja muutaman vuoden kuluttua alkaa siirtyminen 5G:n. Eikä näitä investointeja voi oikein jättää tekemättäkään, sillä muutoin liiketoiminta kuihtuu alta pois.

telia-vapaa-rahavirta-q42017

Vapaa rahavirta (FCF) on heilahdellut vuosien aikana isolla skaalalla, mutta se on kuitenkin aina ollut positiivinen.

Viimeisen 7 vuoden aikana yhtiö on käyttänyt voitonjakoon (osingot ja omien osakkeiden hankinnat) noin 116,5 miljardia kruunua. Samaan aikaan vapaa rahavirta on ollut noin 94,0 miljardia kruunua. Tämä selittää osaltaan sen, miksi osingon kehitys on ollut nihkeää tänä aikana.

Osinko

Telia Company alkoi vuonna 2016 maksamaan osinkoja 2 kertaa vuodessa. Lisäksi yhtiön ilmoituksen mukaan se aikoo maksaa osinkoa jatkossa noin 80 prosenttia vapaasta rahavirrasta. Edellä mainitun voitonjaon sijaan puhtaan osingon osuus vapaaseen rahavirtaan on ollut yli 100 prosentissa viimeisten vuosien aikana.

Oheisissa kaavioissa on vuodesta 2017 alkaen merkitty kyseisenä vuotena maksettu osinko eli vuonna 2017 se oli 2,00 kruunua. Tätä edeltävinä vuosina osinkona on käytetty päättyneen tilikauden seuraavan kevään osinkoa. Eli esimerkiksi tilikauden 2015 osingoksi on merkitty keväällä 2016 maksettu osinko.

telia-osinko-q42017

Seuraavan 12 kk:n osinko on 2,30 SEK, mikä antaisi noin 6,1 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 37,90 SEK).

04/2018: 1,15 sek (irtoaa 11.04.2018, maksu 17.04.2018)
10/2018: 1,15 sek (irtoaa 19.10.2018, maksu 25.10.2018)

Arvostus

Telia Company:n PE:t ovat 14,1x – 21,1x välillä tilikauden 2018 ennustetulla nettotuloksella 10,0 Mrd SEK laskettuna. Eli osake olisi suhteellisen edullisesti hinnoiteltu. Sijoittajan on kuitenkin hyvä tiedostaa erilaisten alaskirjausten yms. mahdollisuus.

telia-roe-roi-q42017

Oman pääoman tuottoluku ROE on heilahdellut paljon viimeisten vuosien aikana noin 4 – 13 prosentin välillä. Sen sijaan ROI, missä laskenta tehdään liikevoittoon nähden, on viime vuosien tapaan noin 7 – 11 prosentissa.

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+10 000 SEK) sekä vuoden 2018 osingonmaksulla (-9 959 SEK). Oikaisu on yhteensä +41 miljoonaa kruunua ja se on tehty käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (26.1.2018) 37,90 36,55 36,71 42,19 50,40 53,55 44,06 46,77
Lkm (000) 4 330 085 4 330 085 4 330 083 4 330 100 4 330 100 4 330 100 4 330 100 4 367 000
Markkina-arvo (Mrd) 164,11 158,26 158,96 182,69 218,24 231,88 190,78 204,24
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 19 500 81 000 79 867 84 178 86 498 81 131 101 870 104 898 104 804
Liikevoitto 3 750 13 500 13 690 21 090 14 606 17 743 24 462 28 288 29 780
Nettotulos 2 000 10 000 9 608 3 732 8 551 14 502 14 970 19 886 18 388
Marginaali 10,3% 12,3% 12,0% 4,4% 9,9% 17,9% 14,7% 19,0% 17,5%
EPS 0,46 0,00 2,31 2,22 0,86 1,97 3,35 3,46 4,59 4,21
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 15 657 15 616 14 510 14 647 28 735 31 355 29 805 12 631
Liikearvo 57 923 57 923 57 923 54 938 70 895 67 313 69 162 76 850
Muut varat 170 306 170 306 180 997 184 432 172 436 154 160 155 374 163 402
Tase yhteensä 243 886 243 845 253 430 254 017 272 066 252 828 254 341 252 883
Oma pääoma 100 011 99 970 89 833 97 884 111 383 108 324 109 440 115 589
Vähemmistö 5 260 5 260 5 036 4 318 4 981 4 610 3 956 7 353
Korolliset velat 91 487 91 487 94 468 100 983 101 489 90 723 91 587 79 842
Muut vastuut 47 128 47 128 64 093 50 832 54 213 49 171 49 358 50 099
Tase yhteensä 243 886 243 845 253 430 254 017 272 066 252 828 254 341 252 883
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 25 000 23 569 25 970 35 249 29 252 31 036 38 879 26 950
Investoinnit: Capex -17 000 -16 405 -18 703 -18 852 -16 115 -14 457 -15 083 -17 231
Vapaa rahavirta (FCF) 8 000 7 164 7 267 16 397 13 137 16 579 23 796 9 719
Investoinnit: Muut -1 000 6 290 11 275 -10 133 -5 864 -187 8 724 1 264
Investointien jälkeen 7 000 13 454 18 542 6 264 7 273 16 392 32 520 10 983
Rahoitus: Voitonjako -10 000 -9 466 -15 371 -14 141 -14 139 -13 623 -25 082 -24 676
Rahoitus: Muut 3 000 -4 371 -7 120 4 513 3 870 -1 390 9 851 11 381
Rahavarojen muutos 0 -383 -3 949 -3 364 -2 996 1 379 17 289 -2 312
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 2,30 2,00 3,00 3,00 3,00 2,85 2,85 2,75
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,30 2,00 3,00 3,00 3,00 2,85 2,85 2,75
Osinkotuotto 6,1% 5,5% 8,2% 7,1% 6,0% 5,3% 6,5% 5,9%
Osinko/nettotulos 99,6% 90,1% 348,1% 151,9% 89,6% 82,4% 62,1% 65,3%
Osinko/FCF 124,5% 120,9% 178,8% 79,2% 98,9% 74,4% 51,9% 123,6%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 14,1 12,4 11,0 11,0 11,8
PE (3v) 21,1 21,7 17,8 14,4 13,3 13,1 9,6 10,5
PE 16,4 16,5 42,6 21,4 15,0 15,5 9,6 11,1
Oma pääoma/osake 24,31 24,30 21,91 23,60 26,87 26,08 26,19 28,15
P/B 1,56 1,50 1,68 1,79 1,88 2,05 1,68 1,66
ROE 9,5% 9,6% 3,8% 7,8% 12,6% 13,2% 16,8% 14,4%
ROI 6,9% 7,1% 10,7% 6,9% 8,4% 12,0% 13,9% 14,9%
Omavaraisuusaste 43,2% 43,2% 37,4% 40,2% 42,8% 44,7% 44,6% 48,6%
Gearing 72,0% 72,1% 84,3% 84,5% 62,5% 52,6% 54,5% 54,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Mainokset