Telia Company sijoituskohteena

Päivitetty 19.6.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Telia ja suomalainen Sonera yhdistyivät vuonna 2002 muodostaen Telia Companyn. Yhtiön suurimmat kilpailijat ovat Tele2, Telenor ja Elisa… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e TELIA COMPANY Ennuste
Osake (19.6.2018) 42,10 Osinko 12 kk 2,45 5,8%
Markkina-arvo (Mrd) 182,3 Osinko/EPS 154% 4v ka
Liikevaihto (M) 82 000 (+2,8%) Osinko/FCF 109% 4v ka
Nettotulos (M) 7 000 (-27,9%) Omav.aste 45%
EPS 1,62 Gearing 63%
PE 26,0 ROE 6,5%
PB 1,64 ROI 7,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata:

Yhteenveto

TELIA COMPANY19.6.2018 | 42,10 SEK
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Telia Company:n Talousmentor-arvoluku on 16/30. Kohtalaista arvoluvun pistemäärää selittää tuloksen ja taseen kunnon heikkeneminen sekä osingon pienentyminen. Irtautuminen Euraasiasta näkyy osaltaan pisteissä. Liiketoiminnan perusta (Pohjoismaiden teleoperaattori-bisnes) on kuitenkin suhteellisen vankalla pohjalla ja vuoden 2018 osinkokin nousi reippaasti.

Telia Company:n nettotulos on ollut laskutrendissä jo useamman vuoden ajan, mutta tämä on johtunut yhtiön irtautumisesta Euraasiasta. Se on tuonut kertaluontoisia kuluja, alaskirjauksia yms. tuloslaskelmaan. Tämän lisäksi myytyjen liiketoimintojen tuomat tuotot näkyvät vanhoissa, mutta ovat pois uudemmissa luvuissa.

On syytä korostaa, että yhtiö on kuitenkin tehnyt varsin hyvää voitollista tulosta ainakin vuodesta 2007 alkaen, jolta ajalta olen lukuja kerännyt. Tilikaudet 2016 ja 2017 olivat varsin vaikeita erilaisten alaskirjausten vaikuttaessa raportoituihin lukuihin.

Sijoittajan kannattaakin koostaa Pohjoismaiden ja Baltian liiketoiminnoista (kts. Ennusteet-kappale) liikevaihto- ja liikevoittoluvut, jotta perusliiketoiminnan tasosta saa paremman kuvan. Näin tilikauden 2018 ennustettu liikevaihto on noin 75 miljardia (2017: 73,3 Mrd SEK) ja liikevoitto 13,5 miljardia kruunua (2017: 12,8 Mrd SEK).

Yhtiö on päässyt velkaantumaan viime vuosien aikana, mutta hyvää on nyt se, että velan määrä on kolmatta vuotta laskussa.

Perinteinen osinkoyhtiö on muutosten kourissa. Osinko on kehittynyt heikosti koko 2010-luvun, ja seuraavan 12 kuukauden osinko on 2,45 kruunua (2017: 2,15 SEK). Vielä muutama vuosi sitten osinko oli 3,00 kruunua kolmisen tilikautta peräkkäin.

Q1/2018 Telia ilmoitti aloittavansa omien osakkeiden ostot, joihin se aikoo käyttää 3 vuoden aikana yhteensä noin 15 miljardia kruunua. Tämä lupaa hyvää myös osingon suhteen.

Osinko- ja arvosijoittaja alkaa lämmetä Telian suhteen. Seuraavan 12 kuukauden osinkoennuste on 2,45 kruunua, mikä antaisi mukavat 5,8 prosentin osinkotuoton. Lisäksi yhtiön ilmoittama omien osakkeiden osto-ohjelma antaa signaalia siitä, että liiketoiminnan perusta alkaa olemaan kunnossa ja muutosprosessi alkaa olemaan ohi.

Tilikausi 2018

Telia Company:n Q1/2018

  • liikevaihto: 19 852 M SEK (19 227 M SEK / +3,3 %)
  • liiketulos: 3 398 M SEK (3 542 M SEK / -4,1 %)
  • nettotulos (raportoitu): -600 M SEK (7 054 M SEK / -)
  • nettotulos (omistajille): -710 M SEK (6 894 M SEK / -)

Q1/2018 aikana liittymämäärät laskivat hieman ja vuoden lopussa niitä oli 23,0 miljoonaa kappaletta (Q4/2017 lopussa: 23,2 miljoonaa).

Telian vuosi alkoi hyvin, sillä Q1/2018 liikevaihto oli noin +3 prosentin nousussa, missä suotuisat valuuttakurssimuutokset tukivat kasvua. Kiinteillä valuutoilla laskettuna liikevaihto kasvoi +0,2 prosenttia.

Tulosvertailu onkin sitten jälleen astetta haastavampaa, sillä tuloslaskelmassa on monenmoisia kertaluonteisia eriä sekä lukuja myytäviksi merkityistä tytäryhtiöistä (mm. KazTransCom, Azercell ja Geocell) ja yhteisyrityksistä, jotka hämärtävät vertailtavuutta.

Kasvaneesta liikevaihdosta huolimatta bruttokate oli vain hieman (+50 M SEK) edellisvuotta parempi.

Q1/2018 liikevoitto (ebit) oli 3,4 miljardia, kun se vuosi sitten oli 3,5 miljardia kruunua. Tätä noin -4 prosentin laskua selittää noin -415 miljoonaa kruunua pienemmät yhteisyritysten tuotot sekä noin +285 miljoonaa kruunua pienemmät myynnin ja hallinnon sekä tuotekehityksen kulut. Näiden yhteisvaikutus on noin -130 miljoonaa kruunua, jonka verran liikevoitto laskikin.

Raportoitu nettotulos oli siis -600 miljoonaa kruunua tappiollinen, kun vuosi sitten se oli +7,1 miljardia voitollinen. Tuloksessa näkyy erilaiset kertaluontoiset erät, joita tälle vuodelle kertyi -2,9 miljardia kruunua (Q1/2017: +4,6 Mrd SEK).

Mikä on siten Telia Company:n tuloksentekokyky? Sen selvittämiseksi sijoittajan kannattaakin koostaa Pohjoismaiden ja Baltian liiketoiminnoista (kts. Ennusteet-kappale) liikevaihto- ja liikevoittoluvut, jotta perusliiketoiminnan tasosta saa paremman kuvan. Näin Q1/2018 liikevaihto oli noin 18,1 miljardia (Q1/2017: 17,4 Mrd SEK) ja liikevoitto 3,3 miljardia kruunua (Q1/2017: 3,0 Mrd SEK). Eli vahvaa kasvua.

Telia ilmoitti aloittavansa omien osakkeiden osto-ohjelman ja tulevien 3 vuoden aikana se aikoo käyttää noin 15 miljardia kruunua ostoihin eli 5 miljardia per vuosi. Vertailun vuoksi vuonna 2018 maksettavat osingot ovat noin 10 miljardia kruunua, joten ostot ovat puolet siitä, mitä osingot tällä hetkellä ovat. Tällä osakkeen hintatasolla osto-ohjelman vaikutuksesta osakemäärä laskee noin 8 – 10 prosenttia nykyisestä tasosta.

Näkymät 2018

Telia arvioi, että se on saavuttamassa 1,1 miljardin kruunun säästöt vuonna 2018. Näistä Q1:n aikana saavutettiin 0,2 miljardia kruunua.

Telia arvioi myös, että oikaistu vapaa rahavirta (”operational free cash flow”) on korkeampi kuin vuonna 2017 (9,7 Mrd SEK). Oikaistun EBITDA:n yhtiö arvioi olevan hieman parempi kuin vuonna 2017 (25,2 Mrd SEK).

Kuten edellä jo todettiin, niin Telian tuloslaskelma sisältää paljon erilaisia alaskirjauksia ja kertaluontoisia eriä. Näin liikevaihto- tai tulosennustetta ei kannata suoraan antaa. Sen sijaan segmenttitietojen pohjalta Pohjoismaiden ja Baltian liiketoimintojen (ei sisällä ”Muut”-erää) karkeina ennusteena on (Talousmentor):

  • Liikevaihto: 75,0 Mrd SEK (2017: 72,3 Mrd SEK)
  • Liiketulos (ebit): 13,5 Mrd SEK (2017: 12,8 Mrd SEK)

Hyvän Q1:n seurauksena ennusteita nostettiin hieman.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Telia Company:llä on 6 segmenttiä toimintamaiden mukaisesti. Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä analyysin lopun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Ennusteessa olen yhdistänyt Liettuan ja Viron yhdeksi eräksi.

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Ruotsi 36 550 9 727 9 000 8 900 8 923 36 578 9 646 8 901 9 019 9 012
Muutos (%) -0,1% 0,8% 1,1% -1,3% -1,0% -1,0% -2,5% -2,0% -2,0% 2,9%
Suomi 15 000 3 992 3 700 3 700 3 608 13 575 3 717 3 329 3 302 3 227
Muutos (%) 10,5% 7,4% 11,1% 12,1% 11,8% 5,5% 7,3% 5,1% 6,0% 3,3%
Norja 11 000 2 910 2 750 2 750 2 590 10 064 2 666 2 571 2 559 2 268
Muutos (%) 9,3% 9,2% 7,0% 7,5% 14,2% 11,4% 5,1% 11,1% 18,6% 11,7%
Tanska 5 700 1 559 1 400 1 350 1 391 5 845 1 531 1 441 1 419 1 454
Muutos (%) -2,5% 1,8% -2,8% -4,9% -4,3% 1,6% -1,8% 0,1% 2,2% 6,3%
Liettua + Viro 6 700 1 822 1 650 1 650 1 578 6 228 1 717 1 521 1 563 1 427
Muutos (%) 7,6% 6,1% 8,5% 5,6% 10,6% 5,4% 3,5% 3,9% 11,2% 3,5%
Muut 7 050 1 789 1 750 1 750 1 761 7 499 1 886 1 852 1 921 1 840
YHTEENSÄ 82 000 21 799 20 250 20 100 19 851 79 789 21 163 19 615 19 783 19 228
Muutos (%) 2,8% 3,0% 3,2% 1,6% 3,2% -5,3% -0,1% -8,9% -6,4% -5,7%

Ruotsin liikevaihto laski noin -80 miljoonaa kruunua Q1/2018 aikana. Liikevaihto on nyt laskenut 4 kvartaalia peräkkäin, joten arvioin tälle vuodelle niin, että liikevaihto pysyisi noin vuoden 2017 tasolla. Pientä tasoitusta tapahtuisi vuoden toisella puoliskolla.

Suomen liikevaihto kasvoi noin +375 miljoonaa kruunua Q1/2018, missä Suomen talouden piristyminen näkyy. Liikevaihtoon vaikutti positiivisesti hyvä yritysmyynti. Arvioin kahden seuraavan kvartaalin liikevaihdon olevan noin 3,7 miljardia kruunua kun taas viimeisen kvartaalin kohdalla liikevaihto on perinteisesti hieman noussut ja nyt ennusteena on 4,0 miljardia kruunua. Koko vuoden ennuste on siis 15,0 miljardia kruunua eli kasvua tulisi noin +10,5 prosenttia.

Norjassa liikevaihto kasvoi +325 miljoonaa kruunua Q1/2018. Tässä näkyy hankitun Phonero liiketoiminnan vaikutus. Kuten edellä Suomen-kohdalla, niin myös Norjan ennusteen tein niin, että kaksi seuraavaa kvartaalia menisi noin 2,75 miljardin ja viimeinen kvartaali noin 2,9 miljardin kruunun tahdissa. Myös Norjan liikevaihto kasvaisi vahvasti eli noin +9,3 prosenttia 11,0 miljardiin kruunuun.

Tanskassa kireä operaattorikilpailu jatkuu, mikä pitää liikevaihtoa paineessa. Yhtiö lopetti Tanskassa prepaid-liittymien liiketoiminnot, mikä näkyi liittymämäärien laskuna ja siten myös liikevaihdossa. Tästä syystä arvioin koko vuoden liikevaihdon laskevan noin -2,5 prosenttia.

Liettuan ja Viron Q1:n liikevaihto kasvoi +10,6 prosenttia. Siellä hyvä kasvua on jatkunut jo jonkin aikaa. Tälle vuodelle noudatin samaa ajatusta kuin Suomessa ja Norjassa eli 2 seuraavaa kvartaalia tasaisesti 1,65 miljardilla ja viimeinen hieman korkeammalla luvulla eli 1,8 miljardilla kruunulla. Koko vuoden ennusteessa kasvua tulisi +7,6 prosenttia eli Q1:een nähden tahti hieman hiipuisi vuoden loppua kohden.

Muut-erän ennusteen tein kiinteällä 1,75 miljardin kruunun luvulla.

Näin tilikauden 2018 liikevaihtoennusteekseni sain 80,0 – 83,0 miljardia kruunua eli kasvua tulisi noin +2,8 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Vahvan kehityksen odotan siis jatkuvan kaikkialla paitsi Ruotsissa ja Tanskassa.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit. Ensimmäinen YHTEENSÄ-rivi on toimintamaiden liikevoitto, jonka perusteella on laskettu marginaali näiden maiden yhteisliikevaihtoon (liikevaihto, josta on vähennetty muut-erä). Tuloslaskelman mukainen liiketulos eli taulukossa toinen YHTEENSÄ-rivi on saatu lisäämällä muut-erä.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Ruotsi 8 350 2 197 2 200 1 950 2 003 8 203 2 113 2 110 1 963 2 017
Muutos (%) 1,8% 4,0% 4,3% -0,7% -0,7% -12,4% -9,3% -11,2% -8,4% -19,7%
Suomi 2 125 523 550 525 527 1 925 494 534 491 406
Muutos (%) 10,4% 5,9% 3,0% 6,9% 29,8% -5,6% 2,1% -1,3% -5,0% -18,3%
Norja 2 150 487 550 525 588 1 852 442 517 421 472
Muutos (%) 16,1% 10,2% 6,4% 24,7% 24,6% 18,6% 10,8% 8,6% 19,6% 40,9%
Tanska -150 -28 -25 -50 -47 -145 -68 10 -45 -42
Muutos (%) 3,4% 64,8%
Liettua + Viro 1 050 254 300 260 236 943 236 275 242 190
Muutos (%) 11,3% 7,6% 9,1% 7,4% 24,2% 15,0% 13,5% 29,7% 13,6% 1,6%
YHTEENSÄ 13 525 3 433 3 575 3 210 3 307 12 778 3 217 3 446 3 072 3 043
Muutos (%) 5,8% 6,7% 3,7% 4,5% 8,7% -6,7% -5,8% -4,6% -3,9% -12,3%
Marginaali 18,0% 17,2% 19,3% 17,5% 18,3% 17,7% 16,7% 19,4% 17,2% 17,5%
Muut 1 475 568 425 390 92 991 2 958 -1 772 -693 498
YHTEENSÄ 15 000 4 001 4 000 3 600 3 399 13 769 6 175 1 674 2 379 3 541

Ruotsin Q1:n liiketulos oli edellisvuoden tasolla 2,0 miljardissa kruunussa vaikka liikevaihto hieman laskikin. Yhtiöllä on käynnissä säästöohjelma, jonka vaikutuksia odotan näkyvän tuloksessa vuoden toisella puoliskolla. Tästä syystä ennusteissa on +4 prosentin kasvua Q3-Q4:lle. Koko vuoden liiketuloksen odotan kasvavan hieman alle parin prosentin verran.

Suomen Q1:n tulos nousi selvästi (+120 M SEK), mutta tässä on hyvä muistaa, että vuosi sitten tulokseen vaikutti uudelleenbrändäyksen (Sonerasta Teliaksi) aiheutuneet kulut. Tein loppuvuoden ennusteen Q1:n tasoisella tulosarviolla eli noin 525 – 550 miljoonaa kruunua per kvartaali. Koko vuoden tulos olisi noin 2,13 miljardia kruunua eli kasvua noin +200 miljoonaa kruunua vuoteen 2017 nähden. Tästä noin 120 miljoonaa tuli jo Q1:llä, joten loppuvuoden tahti on hieman maltillisempaa.

Norjassa Q1:n liiketulos kasvoi +116 miljoonaa kruunua, missä näkyi hankitun Phonero vaikutus. Tein tässäkin ennusteen noin 500 – 550 miljoonan kruunun kvartaalikohtaisilla luvuilla. Tilikauden 2018 ennusteeksi sain 2,15 miljardia kruunua eli kasvua tulisi noin +300 miljoonaa, josta Q1:llä tuli em. 116 miljoonaa kruunua.

Tanskan toiminnot ovat tehneet tappiota jo jonkin aikaa. Heikon Q1:n perusteella arvioin, että myös vuosi 2018 tulee olemaan tappiollinen (ennusteeni -150 M SEK). Vaikutus kokonaisuuteen tulee olemaan pieni, vaikka tilanne kääntyisikin voitolliseksi.

Liettuan ja Viron toimintojen Q1:n tulos kasvoi peräti +24 prosenttia. Hienoa kasvuprosenttia tuki kuitenkin osaltaan se, että vertailukauden lukema oli viime vuoden heikoin. Tein loppuvuoden ennusteet siitä ajatuksesta, että tuloskunto olisi noin +20 miljoonaa kruunua vertailukautta parempi. Näin tilikauden tulosennusteeksi sain noin 1,05 miljardia kruunua eli kasvua tulisi reilu +11 prosenttia.

Toimintamaiden segmenttien liiketulosennusteeksi sain 13,5 miljardia kruunua (2017: 12,8 Mrd SEK). Ja tämän kun suhteuttaa toimintamaiden liikevaihtoon (edellisen kappaleen liikevaihto, josta on vähennetty muut-erä), niin liiketulosmarginaaliksi tulisi noin 18 prosenttia. Vuonna 2017 marginaali oli 17,7 prosenttia, joten kannattavuus kohentuisi hieman.

Tuloslaskelman mukaiseen liiketulokseen pitää lisätä vielä muut-erän lukemat. Tämä onkin sitten jo haastavampaa, sillä vuonna 2017 nämä olivat 1,0 miljardia kruunua ja vuonna 2016 peräti 7,4 miljardia kruunua. Tein tilikauden 2018 ennusteen noin 1,5 miljardin lukemaan, jolloin liiketulosennusteeksi tuli 14,0 – 16,0 miljardia kruunua.

Tässä ennusteessa on laaja arvoväli juurikin muut-erän isoista muutoksista vuosien välillä. Telian tuloksentekokykyä arvioitaessa aiemmin laskettu toimintamaiden liiketulos antaa parhaimman kuvan yhtiön kehityksestä.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 15 000 4 001 4 000 3 600 3 399 13 769 6 175 1 674 2 379 3 541
Rahoituskulut (netto) -2 500 -741 -650 -650 -459 -4 214 -2 186 -602 -904 -522
Muut kulut 0 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 12 500 3 260 3 350 2 950 2 940 9 555 3 989 1 072 1 475 3 019
Verot -1 983 -474 -515 -400 -594 -1 062 -117 -201 -181 -563
Tulos ei jatkuvista toiminnoista -2 967 -21 0 0 -2 946 1 751 -3 066 1 715 -1 496 4 598
Vähemmistön osuus -550 -140 -150 -150 -110 -539 -14 -275 -90 -160
Nettotulos 7 000 2 625 2 685 2 400 -710 9 705 792 2 311 -292 6 894

Tein rahoituskulut (netto) ennusteen varovaisesti käyttäen -650…-750 miljoonan kruunun kvartaalikohtaista lukua. Näin koko vuoden ennusteeksi sain -2,5 miljardia kruunua. Aiempina vuosina tämä on ollut -1,8…-4,2 miljardia kruunua, joten nyt arvio on näiden välissä.

Veroja arvioidessa käytin noin 15 prosentin lukemaa ”tulos ennen veroja” -erästä. Aiempina vuosina verot ovat olleet -1,1…-2,8 miljardia kruunua eli noin 11…15 prosenttia tulos ennen veroja arvosta.

Tulos ei-jatkuvista toiminnoista on rahoituskulujen sekä liiketuloksen muut-erän tapaan vaikeaa arvioida. Vuonna 2016 nämä olivat -9,9 miljardia negatiiviset, kun taas vuonna 2017 +1,8 miljardia kruunua positiiviset. Q1/2018 lukema oli -2,9 miljardia, joten luvut heittelehtivät kvartaalista toiseen varsin isolla skaalalla. Lähdin siitä, että loppuvuoden aikana kvartaalikohtaiset luvut tässä ovat plus/miinus ”iso luku”, jotka enemmän tai vähemmän kumoavat toisensa. Näin jätin loppuvuoden arvion pientä pyöristyserää lukuun ottamatta nollille.

Myös vähemmistön osuus on heilahdellut isosti (-539 ja -2 765 M SEK) viimeisen parin vuoden aikana. Tässä ennusteen tein kiinteällä noin -150 miljoonan kruunun kvartaalikohtaisella erällä.

Lopulta sain nettotulosennusteeksi 6,0 – 8,0 miljardia kruunua. Tai pitäisikö skaalaksi asettaa 0 – 10 miljardia kruunua, sillä toimintamaakohtaisesta liiketuloksesta lähtien tulokseen on vaikuttanut 4 isoa ja epävarmaa erää (liiketuloksen muut, rahoituskulut, tulos ei-jatkuvista toiminnoista ja vähemmistön osuus erät).

Kuten totesin jo edellä, niin Telian tuloksentekokykyä arvioitaessa aiemmin laskettu toimintamaiden liiketulos antaa parhaimman kuvan yhtiön kehityksestä.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Tilikautta 2013 ja sitä aikaisemmat vuodet sisältävät Euraasian toimintojen luvut, joten se selittää lukujen voimakkaan pienenemisen vuoden 2014 kohdalla. Euraasian liiketoiminnoista luopuminen pienentää nettotulosmarginaalia merkittävästi. Aiempien vuosien noin 15 – 20 prosentin marginaali näyttää asettuvan noin 10 prosentin tuntumaan. Tilikauden 2014 luvut ovat oikaistuja lukuja tilinpäätöksen 2015 taulukoista.

telia-tuloslaskelma-q12018

Huomaa, että nettotuloksessa on huomioitu omistajille kuuluva osuus eli nettotuloksesta on vähennetty ns. vähemmistön osuus.

Vuoden 2017 liikevaihto laski jääden 79,9 miljardiin kruunuun (2016: 84,2 Mrd SEK). Tähän vaikutti myytyjen liiketoimintojen näkyminen vielä vertailuluvuissa. Osakkeenomistajille kuuluva nettotulos oli 9,7 miljardia kruunua, mikä nousi reippaasti edellisvuoden 3,7 miljardista kruunusta. Tilikauden 2016 nettotulokseen sisältyi 9,9 miljardin kruunun edestä kertaluontoisia negatiivisia eriä.

Edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 80 – 83 miljardin kruunun tasolla. Koko vuoden nettotulosarvio on noin 6,0 – 8,0 miljardia kruunua, johon tulee suhtautua varsin varauksella, sillä erilaiset alaskirjaukset tai Euraasiasta irtautumisten myyntivoitot yms. voivat heilauttaa sitä varsin paljonkin.

Edellä mainituista kertaluontoisista eristä johtuen myös PE-lukuihin kannattaa suhtautua varauksella.

Nykyisen Telian tuloksentekokyvystä saa paremman kuvan, jos koostaa segmentti-tiedoista Pohjoismaiden ja Baltian liiketoiminnoista liikevaihdot ja liiketulokset (poislukien ”muut”-erä). Esimerkiksi Q1/2018 liikevaihto oli noin 18,1 miljardia (Q1/2017: 17,4 Mrd SEK) ja liikevoitto 3,3 miljardia kruunua (Q1/2017: 3,0 Mrd SEK). Eli vahvaa kasvua.

Segmenttien toimintamaiden luvuilla sain tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi 75,0 miljardia (2017: 72,3 Mrd SEK) ja liiketulosennusteeksi 13,5 miljardia kruunua (12,8 Mrd SEK). Vaikka näistä ei voi perinteistä PE-lukua laskeakaan, niin tuloksentekokyvyn kehittyminen on tärkeämpi tieto kuin varsinainen tunnusluku.

telia-roe-roi-q12018

Oman pääoman tuottoluku ROE on heilahdellut paljon viimeisten vuosien aikana noin 4 – 13 prosentin välillä. Sen sijaan ROI, missä laskenta tehdään liikevoittoon nähden, on viime vuosien tapaan noin 7 – 11 prosentissa.

Tase

Yhtiön laajentuminen yrityskauppojen muodossa on kerryttänyt liikearvoa varsin paljon. Liikearvon vuoden 2014 pienentyminen taulukossa liittyy Euraasian toimintojen lopettamispäätökseen. Q1/2018 osavuosikatsauksesta en ole löytänyt päivitettyä liikearvon määrää, joten 2018e taseessa on käytetty tilikauden 2017 lopun liikearvoa.

telia-liikearvo-q12018

Telia Company:n velkaisuus on nyt kolmatta vuotta laskussa. Vuonna 2014 korollisia velkoja oli 101 miljardia kruunua, kun nyt sitä on noin 93,5 miljardia kruunua. Tämä on nostanut omavaraisuusasteen takaisin noin 45 prosentin tasolle. Samoin gearing eli nettovelkaantumisaste painui alle 70 prosenttiin.

telia-velkaisuus-q12018

Q1/2018 lopun käteisvarat olivat noin 26,0 miljardia SEK (ennen taseen oikaisuja), mikä riittää hyvin vuonna 2018 maksettaviin osinkoihin (noin 10,0 Mrd SEK). Myös omien osakkeiden ostoihin (arviolta 5 Mrd SEK) käteisen määrä on riittävä.

Rahavirta

Telia Company:n liiketoiminnan rahavirta on ollut viime vuodet ollut noin 30 miljardissa kruunussa, mutta se on nyt asettumassa noin 25 miljardiin kruunuun. Tähän luonnollisesti vaikuttaa liiketoiminnoista luopumiset, joten trendien etsiminen tästä on, jos ei turhaa, niin ainakin haastavaa. Sitten, kun irtautumiset Euraasiasta on saatu päätökseen, niin ehkä silloin päästään käsiksi Telian normaaliin liiketoiminnan rahavirran tasoon.

Tilikauden 2017 liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti korruptioskandaaliin liittyvä noin 757 miljoonan dollarin tilitys.

Capex-investoinnit ovat kehittyneet sen sijaan tasaisemmin. Vuosien 2010 – 2013 noin 15 miljardin kruunun tasolta ollaan noustu nykyiseen noin 16 – 18 miljardiin kruunuun. Tässä näkyy hyvin operaattorien jatkuvat investointitarpeet. Teknologiat uudistuvat kovaa vauhtia ja 3G:stä ollaan siirrytty 4G-maailmaan. Ja muutaman vuoden kuluttua alkaa siirtyminen 5G:n. Eikä näitä investointeja voi oikein jättää tekemättäkään, sillä muutoin liiketoiminta kuihtuu alta pois.

telia-rahavirta-q12018

Vapaa rahavirta (FCF) on heilahdellut vuosien aikana isolla skaalalla, mutta se on kuitenkin aina ollut positiivinen.

Viimeisen 7 vuoden aikana yhtiö on käyttänyt voitonjakoon (osingot ja omien osakkeiden hankinnat) noin 116,5 miljardia kruunua. Samaan aikaan vapaa rahavirta on ollut noin 94,0 miljardia kruunua. Tämä selittää osaltaan sen, miksi osingon kehitys on ollut nihkeää tänä aikana.

Yhtiön ilmoittama omien osakkeiden osto-ohjelma valaa positiivisia odotuksia myös vapaan rahavirran kehittymiselle tulevina vuosina.

Osinko

Telia Company alkoi vuonna 2016 maksamaan osinkoja 2 kertaa vuodessa. Lisäksi yhtiön ilmoituksen mukaan se aikoo maksaa osinkoa jatkossa noin 80 prosenttia vapaasta rahavirrasta. Edellä mainitun voitonjaon sijaan puhtaan osingon osuus vapaaseen rahavirtaan on ollut yli 100 prosentissa viimeisten vuosien aikana.

Oheisissa kaavioissa on vuodesta 2017 alkaen merkitty kyseisenä vuotena maksettu osinko eli vuonna 2018 se on 2,30 kruunua.

telia-osinko-q12018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Vuonna 2015 yhtiö maksoi osingon yhdessä 3,00 kruunun erässä. Taulukkoon muutosprosentti on laskettu niin, että vuoden 2015 osinko on jaettu kahteen 1,50 kruunun erään.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
10/2018 1,15 10/2017 1,00 10/2016 1,50
4/2019 (e) 1,30 4/2018 1,15 4/2017 1,00
YHTEENSÄ 2,45 2,15 2,50
+14,0% -14,0% -16,7%

Vuonna 2018 puolivuotisosinko nousi 1,15 kruunun edellisvuoden 1,00 kruunusta. Syksyn osinko irtoaa 19.10.2018 (ei enää oikeuta osinkoon) ja osinko maksetaan 25.10.2018.

Vuoden 2019 osingon arvioin olevan 1,30+1,30 kruunua, joten seuraavan 12 kk:n osinko on 2,45 SEK. Tämä antaisi noin 5,8 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 42,10 SEK).

Telia ilmoitti aloittavansa omien osakkeiden osto-ohjelman ja tulevien 3 vuoden aikana se aikoo käyttää noin 15 miljardia kruunua ostoihin eli 5 miljardia per vuosi. Vertailun vuoksi vuonna 2018 maksettavat osingot ovat noin 10 miljardia kruunua, joten ostot ovat puolet siitä, mitä osingot tällä hetkellä ovat. Tällä osakkeen hintatasolla osto-ohjelman vaikutuksesta osakemäärä laskee noin 8 – 10 prosenttia nykyisestä tasosta.

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+7 710 SEK) sekä vuoden 2018 osingonmaksulla (-9 959 SEK). Oikaisu on yhteensä -2 249 miljoonaa kruunua ja se on tehty käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (19.6.2018) 42,10 36,55 36,71 42,19 50,40 53,55 44,06 46,77
Lkm (000) 4 330 085 4 330 085 4 330 083 4 330 100 4 330 100 4 330 100 4 330 100 4 367 000
Markkina-arvo (Mrd) 182,30 158,26 158,96 182,69 218,24 231,88 190,78 204,24
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Sweden 36 550 36 578 36 938 37 051
Finland 15 000 13 575 12 869 13 111
Norway 11 000 10 064 9 037 9 064
Denmark 5 700 5 845 5 755 5 746
Lithuania 3 800 3 492 3 203 3 089
Estonia 2 900 2 737 2 655 2 618
Muut 7 050 7 500 13 723 15 819
YHTEENSÄ 82 000 79 791 84 180 86 498 0
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Sweden 8 350 8 204 9 360 9 284
Finland 2 125 1 926 2 039 2 000
Norway 2 150 1 851 1 562 1 147
Denmark -150 -145 -89 -2 013
Lithuania 650 615 531 445
Estonia 400 326 288 302
Muut 1 475 990 7 398 3 441
YHTEENSÄ 15 000 13 767 21 089 14 606 0
TULOS­LASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 20 100 19 852 82 000 79 790 84 178 86 498 81 131 101 870 104 898 104 804
Liikevoitto 3 600 3 398 15 000 13 768 21 090 14 606 17 743 24 462 28 288 29 780
Nettotulos 2 400 -710 7 000 9 705 3 732 8 551 14 502 14 970 19 886 18 388
Marginaali 11,9% -3,6% 8,5% 12,2% 4,4% 9,9% 17,9% 14,7% 19,0% 17,5%
EPS 0,55 -0,16 1,62 2,24 0,86 1,97 3,35 3,46 4,59 4,21
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 23 787 15 616 14 510 14 647 28 735 31 355 29 805 12 631
Liikearvo 60 984 60 984 57 923 54 938 70 895 67 313 69 162 76 850
Muut varat 165 159 167 245 180 997 184 432 172 436 154 160 155 374 163 402
Tase yhteensä 249 930 243 845 253 430 254 017 272 066 252 828 254 341 252 883
Oma pääoma 105 979 99 970 89 833 97 884 111 383 108 324 109 440 115 589
Vähemmistö 5 370 5 260 5 036 4 318 4 981 4 610 3 956 7 353
Korolliset velat 93 515 91 487 94 468 100 983 101 489 90 723 91 587 79 842
Muut vastuut 45 066 47 128 64 093 50 832 54 213 49 171 49 358 50 099
Tase yhteensä 249 930 243 845 253 430 254 017 272 066 252 828 254 341 252 883
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 25 000 23 569 25 970 35 249 29 252 31 036 38 879 26 950
Investoinnit: Capex -15 000 -16 405 -18 703 -18 852 -16 115 -14 457 -15 083 -17 231
Vapaa rahavirta (FCF) 10 000 7 164 7 267 16 397 13 137 16 579 23 796 9 719
Investoinnit: Muut 6 000 6 290 11 275 -10 133 -5 864 -187 8 724 1 264
Investointien jälkeen 16 000 13 454 18 542 6 264 7 273 16 392 32 520 10 983
Rahoitus: Voitonjako -10 000 -9 525 -15 371 -14 141 -14 139 -13 623 -25 082 -24 676
Rahoitus: Muut -6 000 -4 380 -7 120 4 513 3 870 -1 390 9 851 11 381
Rahavarojen muutos 0 -451 -3 949 -3 364 -2 996 1 379 17 289 -2 312
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 2,30 2,00 3,00 3,00 3,00 2,85 2,85 2,75
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,30 2,00 3,00 3,00 3,00 2,85 2,85 2,75
Osinkotuotto 5,5% 5,5% 8,2% 7,1% 6,0% 5,3% 6,5% 5,9%
Osinko/nettotulos 142,3% 89,2% 348,1% 151,9% 89,6% 82,4% 62,1% 65,3%
Osinko/FCF 99,6% 120,9% 178,8% 79,2% 98,9% 74,4% 51,9% 123,6%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 16,3 12,3 11,0 11,0 11,8
PE (3v) 26,8 21,6 17,8 14,4 13,3 13,1 9,6 10,5
PE 26,0 16,3 42,6 21,4 15,0 15,5 9,6 11,1
Oma pääoma/osake 25,72 24,30 21,91 23,60 26,87 26,08 26,19 28,15
P/B 1,64 1,50 1,68 1,79 1,88 2,05 1,68 1,66
ROE 6,5% 9,7% 3,8% 7,8% 12,6% 13,2% 16,8% 14,4%
ROI 7,5% 7,1% 10,7% 6,9% 8,4% 12,0% 13,9% 14,9%
Omavaraisuusaste 44,6% 43,2% 37,4% 40,2% 42,8% 44,7% 44,6% 48,6%
Gearing 62,6% 72,1% 84,3% 84,5% 62,5% 52,6% 54,5% 54,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset