Telia Company sijoituskohteena

Päivitetty 19.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Telia ja suomalainen Sonera yhdistyivät vuonna 2002 muodostaen Telia Companyn. Yhtiön suurimmat kilpailijat ovat Tele2, Telenor ja Elisa… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e TELIA COMPANY Ennuste
Osake (SEK, 19.7.20) 36,27 Osinko (SEK, 12 kk) 1,90
Markkina-arvo (Mrd) 148,4 Osinkotuotto 5,2%
Liikevaihto (Mrd SEK) 89,5 +4,1% Osinko/EPS 707% 4v ka
Nettotulos (Mrd SEK) -14,2 Osinko/FCF 85% 4v ka
Arvonmääritys (SEK) 46,30 +27,7%
EPS -3,47 Omav.aste 33%
P/E Gearing 119%
EV/EBIT ROE -16,8%
P/B 1,93 ROI -4,8%

Huomioita

Telian liikevaihto on viime vuosien aikana pysynyt sitkeästi 80 – 85 miljardin kruunun haarukassa. Vuonna 2020 liikevaihdon voi odottaa kasvavan noin 90 miljardiin kruunuun Bonnier-kaupan myötä.

Nettotuloksen kehitys on ollut poukkoilevaa erilaisten kertaluontoisten erien johdosta. Telian kohdalla on myös hyvä huomata, että raportoitu tulos sisältää usein varsin isoja vähemmistölle kuuluvia eriä. Näin osakkeenomistajalle kuuluva tulos voi olla selvästi raportoitua tulosta heikompi.

Telia ilmoitti kesällä 2020, että se irtautuu myös Turkcellistä, jonka johdosta tilikauden tulokseen tulee roimia kertaluontoisia eriä. Ne painavat tuloksen noin 15 miljardia kruunua pakkaselle.

Arvonmäärityksessä osakkeen arvoksi sain 46,30 kruunua, missä olisi noin 27,7 prosentin nousuvara nykyiseen osakkeen hintaan (36,27 SEK) nähden.

Lataa PDF-muotoinen raportti (14 sivua): telia-2020-07-19.pdf

telia-company-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2003

Tulosraportit
Tulosesitykset
Osinkotietoa
Suurimmat osakkeenomistajat

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (telia-2020-07-19.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (SEK, 19.7.20) 36,27 40,25 41,98 36,55 36,71 42,19 50,40 53,55
Lkm (000) 4 091 103 4 172 356 4 292 680 4 330 085 4 330 083 4 330 082 4 330 085 4 330 085
Markkina-arvo (Mrd) 148,38 167,94 180,21 158,26 158,96 182,69 218,24 231,88
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ruotsi 33 550 34 763 39 347 36 578 36 938 37 051
Suomi 15 250 15 764 15 340 13 575 12 869 13 111
Norja 13 650 14 651 11 881 10 064 9 037 9 064
Tanska 5 500 5 585 6 075 5 845 5 755 5 746
Liettua 4 033 3 981 3 788 3 492 3 203 3 089
Viro 3 267 3 235 2 982 2 737 2 655 2 618
TV & Media 6 950 711
Muut 7 300 7 276 7 146 7 500 13 723 15 819
YHTEENSÄ 89 500 85 966 86 559 79 791 84 180 86 498
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ruotsi 6 700 7 346 7 319 8 204 9 360 9 284
Suomi 1 450 1 490 2 045 1 926 2 039 2 000
Norja 1 425 1 934 2 139 1 851 1 562 1 147
Tanska -75 -44 -124 -145 -89 -2 013
Liettua 769 714 684 615 531 445
Viro 481 512 440 326 288 302
TV & Media 100 -44
Muut -20 350 384 735 990 7 398 3 441
YHTEENSÄ -9 500 12 292 13 238 13 767 21 089 14 606
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ruotsi 20,0% 21,1% 18,6% 22,4% 25,3% 25,1%
Suomi 9,5% 9,5% 13,3% 14,2% 15,8% 15,3%
Norja 10,4% 13,2% 18,0% 18,4% 17,3% 12,7%
Tanska -1,4% -0,8% -2,0% -2,5% -1,5% -35,0%
Liettua 19,1% 17,9% 18,1% 17,6% 16,6% 14,4%
Viro 14,7% 15,8% 14,8% 11,9% 10,8% 11,5%
TV & Media 1,4% -6,2%
Muut -278,8% 5,3% 10,3% 13,2% 53,9% 21,8%
YHTEENSÄ -10,6% 14,3% 15,3% 17,3% 25,1% 16,9%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 22 100 44 197 89 500 85 965 83 559 79 867 84 178 86 569 81 131 101 700
Liiketulos 2 900 1 460 -9 503 12 293 13 238 13 690 21 090 14 606 17 743 24 462
Nettotulos 1 775 -943 -14 200 7 093 3 213 9 608 3 732 8 551 14 502 14 970
Marginaali 8,0% -2,1% -15,9% 8,3% 3,8% 12,0% 4,4% 9,9% 17,9% 14,7%
EPS 0,43 -0,23 -3,47 1,70 0,75 2,22 0,86 1,97 3,35 3,46
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 18 360 6 116 18 765 15 616 14 510 14 647 28 735 31 721
Liikearvo 55 000 75 696 71 514 60 984 57 923 54 938 70 895 67 313
Muut varat 161 193 182 260 157 262 167 550 180 997 184 432 172 436 153 794
Varat yhteensä 234 553 264 072 247 541 244 150 253 430 254 017 272 066 252 828
Oma pääoma 75 558 91 046 97 388 101 237 89 833 97 884 111 383 108 324
Vähemmistö 1 189 1 409 5 050 5 291 5 036 4 318 4 981 4 610
Korolliset velat 110 021 119 678 96 542 91 487 94 468 100 983 101 489 90 723
Muut vastuut 47 785 51 939 48 561 46 135 64 093 50 832 54 213 49 171
Pääomat yhteensä 234 553 264 072 247 541 244 150 253 430 254 017 272 066 252 828
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 25 493 27 593 26 696 23 569 25 970 35 249 29 252 31 036
Investoinnit: Capex -15 329 -15 135 -14 693 -16 304 -18 530 -18 546 -16 115 -14 457
Vapaa rahavirta (FCF) 10 164 12 458 12 003 7 265 7 440 16 703 13 137 16 579
Investoinnit: Muut 20 606 -15 408 652 6 189 11 102 -10 439 -5 864 92
Investointien jälkeen 30 770 -2 950 12 655 13 454 18 542 6 264 7 273 16 671
Rahoitus: Voitonjako -11 991 -18 725 -14 197 -9 525 -15 371 -14 141 -14 139 -13 623
Rahoitus: Muut -6 761 1 064 1 751 -4 380 -7 120 4 513 3 870 -1 390
Rahavarojen muutos 12 018 -20 611 209 -451 -3 949 -3 364 -2 996 1 658
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,80 2,36 2,30 2,00 3,00 3,00 3,00 2,85
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,80 2,36 2,30 2,00 3,00 3,00 3,00 2,85
Osinkotuotto 5,0% 5,9% 5,5% 5,5% 8,2% 7,1% 6,0% 5,3%
Osinko/nettotulos -51,9% 138,8% 307,3% 90,1% 348,1% 151,9% 89,6% 82,4%
Osinko/FCF 72,5% 79,0% 82,3% 119,2% 174,6% 77,8% 98,9% 74,4%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 32,0 19,1 16,9 12,4 11,0
PE (3v) 25,3 32,7 21,7 17,8 14,4 13,3 13,1
PE 23,7 56,1 16,5 42,6 21,4 15,0 15,5
EV (Mrd SEK) 240,0 281,5 258,0 234,1 238,9 269,0 291,0 290,9
EV/EBIT 22,9 19,5 17,1 11,3 18,4 16,4 11,9
Oma pääoma/osake 18,76 22,16 23,86 24,60 21,91 23,60 26,87 26,08
P/B 1,93 1,82 1,76 1,49 1,68 1,79 1,88 2,05
ROE -16,8% 7,3% 3,1% 9,5% 3,8% 7,8% 12,6% 13,5%
ROI -4,8% 6,0% 6,7% 7,1% 10,7% 6,9% 8,4% 12,1%
Omavaraisuusaste 32,7% 35,0% 41,4% 43,6% 37,4% 40,2% 42,8% 44,7%
Gearing 119,4% 122,8% 75,9% 71,2% 84,3% 84,5% 62,5% 52,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus