Telia Company sijoituskohteena

Päivitetty 22.4.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Telia ja suomalainen Sonera yhdistyivät vuonna 2002 muodostaen Telia Companyn. Yhtiön suurimmat kilpailijat ovat Tele2, Telenor ja Elisa… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e TELIA COMPANY Ennuste
Osake (22.4.2020) 34,10 Osinko 12 kk 1,90
Markkina-arvo (Mrd) 139,6 Osinkotuotto 5,6%
Liikevaihto (M) 90 000 (+4,7%) Osinko/EPS 140% 4v ka
Nettotulos (M) 5 650 (-20,3%) Osinko/FCF 86% 4v ka
EPS 1,38 Omav.aste 35%
PE 24,7 Gearing 118%
EV/EBIT 24,1 ROE 6,1%
PB 1,49 ROI 4,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata:

Yhteenveto

TELIA COMPANY22.4.2020 | 34,10 SEK
15
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Telia Company:n Talousmentor-arvoluku on 15/30. Kohtalaista arvoluvun pistemäärää laskee erityisesti taseen kunnon heikkeneminen sekä osingon vaimea kehitys. Lisäksi yhtiön pitkän aikavälin heikko kehitys näkyy pisteissä (Euraasiasta irtautuminen)

Telia Company:n nettotulos on ollut laskutrendissä jo useamman vuoden ajan, mutta tämä on johtunut yhtiön irtautumisesta Euraasiasta. Se on tuonut kertaluontoisia kuluja, alaskirjauksia yms. tuloslaskelmaan. Tämän lisäksi myytyjen liiketoimintojen tuomat tuotot näkyvät vanhoissa, mutta ovat pois uudemmissa luvuissa.

On syytä korostaa, että yhtiö on kuitenkin tehnyt suhteellisen hyvää voitollista tulosta ainakin vuodesta 2007 alkaen, jolta ajalta olen lukuja kerännyt. Tilikaudet 2016 ja 2018 olivat varsin vaikeita erilaisten alaskirjausten vaikuttaessa raportoituihin lukuihin.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Yhtiön muodosti Bonnier-kaupan myötä uuden segmentin ”TV & Media”, johon koronaviruspandemia iski koviten. Mainosmyynti on laskenut merkittävästi ja urheilukanavapakettien myynti on ollut seisahtunut urheilutapahtumien keskeytysten johdosta.

Myös laitemyynti on kärsinyt etenkin Ruotsissa ja Suomessa. Norjan kruunun arvo on heikentynyt kriisin seurauksena, mikä on vaikuttanut negatiivisesti Norjan-toimintojen raportoituihin lukuihin.

Romaning-liikevaihdossa on näkynyt hienoista laskua matkustusrajoitusten tultua voimaan. Mikäli matkustusrajoituksia on vielä lomakaudella, niin silloin roaming-tulojen muutos voi olla suurempaa.

Telian asiakkaina on useita pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joiden maksuvalmius voi olla koetuksella pandemian aikana. Telia kertoo, että myyntisaatavien alaskirjauksissa on Q1:llä ollut nousua (lähinnä Norjassa), mutta vielä summat ovat vielä olleet varsin maltillisia.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Yli 75 prosenttia yhtiön noin 21 000 työntekijästä tekee etätöitä. Lisäksi yhtiöllä on tiukka linjaus matkustamiseen ja fyysisiin palavereihin. Lisäksi yhtiö on tehnyt varaumia sille, että toimintoja voidaan tarvittaessa ajaa minimimiehityksellä. Eli mikään toimintojen kannalta elintärkeä tehtävä ei ole pelkästään yhden avainhenkilön osaamisalueella.

Yhtiö leikkasi osinkoa 2,45 kruunusta 1,80 kruunuun, joka antaa noin 2,66 miljardin kassahelpotuksen. Lisäksi yhtiön toinen osuus osingosta (0,90 SEK) tulee maksuun syksyllä, joten jos tarvetta tulee, niin tätäkin voidaan leikata.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Telia arvioi, että vuoden 2020 vapaa rahavirta (operational free cashflow) olisi 9,5 – 10,5 miljardia kruunua (2019: 12,6 Mrd SEK). EBITDA-ennustetta yhtiö ei tässä vaiheessa antanut.

Yhtiö aikoo käynnistää kulukurin Q2:n aikana, mikä tarkoittanee myöskin henkilöstön lomautuksia.

Kuten edellä jo mainittiin, niin yhtiö odottaa roaming-tuottojen laskevan. Lisäksi yhtiö varautuu kasvaviin luottotappioihin yritysasiakkaiden konkurssien tai henkilöasiakkaiden maksuhäiriöiden johdosta.

Tilikausi 2020

Telia Company:n Q1/2020

M SEK Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 22 427 20 836 7,6%
Liiketulos (ebit) 2 406 3 226 -25,4%
Nettotulos (pelkät jatkuvat) 1 345 2 052 -34,5%
Nettotulos (raportoitu, omistajille) 1 109 1 803 -38,5%
EPS (pelkät jatkuvat) 0,32 0,48

Raportoitu liikevaihto nousi 7,6 prosenttia vertailukaudesta, jota tuki hankittu Bonnier eli TV & Media segmentti, sillä sen vertailulukuja ei sisälly Q1/2019 liikevaihtoon.

Ruotsin liikevaihto laski 3,3 prosenttia laitemyynnin laskun vetämänä. Yhtiön vaikeudet Ruotsissa jatkuvan siis edelleen ja liikevaihto on laskenut yhtä poikkeusta lukuun ottamatta jo 10 kvartaalia peräkkäin. Myyntiä laskee vanhan kiinteän verkon liiketoiminnan lasku, jota mobiilipalveluiden kasvanut myynti on vain osittain pystynyt kompensoimaan.

Suomen liikevaihto kasvoi hieman (0,5 %), mitä tuki valuuttakurssien myötätuuli. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 1,4 prosenttia palvelu- ja laitemyynnin laskun vetämänä. Norjan liikevaihto laski 5 prosenttia Norjan kruunun nopean laskun seurauksena. Vertailukelpoinen liikevaihto olisi laskenut vain noin 0,3 prosenttia.

Koronaviruspandemia tuntui Q1:n liikevaihdossa etenkin TV & Media -segmentissä mainosmyynnin sekä urheilukanavapakettien myynnin laskun myötä. Myös laitemyynti oli paineessa.

Raportoitu liiketulos (ebit) laski noin 25 prosenttia. Toimintamaittain tuloslasku oli kauttaaltaan rumaa (-10…-65 %) ja vain Viron ja Latvian tulostaso nousi vertailukauteen nähden. Tanskassa tappioiden määrä laski vertailukauteen nähden. TV & Media raportoi noin 200 miljoonan kruunun tappion.

Telia tiedotti 26.3.2020, että se leikkaa osinkoa aiemmin ilmoitetusta 2,45 kruunusta 1,80 kruunuun. Yhtiö varaa vielä mahdollisuuden pitää ylimääräinen yhtiökokous myöhemmin syksyllä, missä osinkoa mahdollisesti täydennettäisiin niin, että koko vuoden osingoksi tulisi 2,45 kruunua.

1,80 kruunun osinko maksetaan kahdessa erässä seuraavasti:

  • Kevään osinko irtosi 3.4.2020 ja se maksettiin 9.4.2020
  • Syksyn osinko irtoaa 22.10.2020 ja se maksetaan 28.10.2020

Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinkoa leikataan vielä uudelleen.

Näkymät 2020

Telia arvioi, että vuoden 2020 vapaa rahavirta (operational free cashflow) olisi 9,5 – 10,5 miljardia kruunua (2019: 12,6 Mrd SEK). EBITDA-ennustetta yhtiö ei tässä vaiheessa antanut.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M SEK Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 22 000 21 190 3,8% 90 000 85 966 4,7%
Liiketulos (ebit) 2 400 2 889 -16,9% 10 400 12 292 -15,4%
Nettotulos (omistajille) 1 300 1 602 -18,9% 5 650 7 092 -20,3%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, SEK) 1,90 2,08

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat: Telia Company: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Vuosi 2013 sisältää vielä Euraasian toimintojen luvut, jonka johdosta tämän jälkeisissä luvuissa on selvä tason lasku. Tämän jälkeen liikevaihto on ollut noin 80 – 85 miljardin kruunun tasolla, mutta vuonna 2020 liikevaihdon voi odottaa kasvavan noin 93 miljardiin kruunuun Bonnier-kaupan myötä. Mutta joka tapauksessa yhtiön kasvu on ollut tiukassa viimeiset 6 vuotta.

Vuoden 2019 liikevaihtoa nosti hankitut liiketoimet.

telia-tuloslaskelma-q12020

Huomaa, että nettotuloksessa on huomioitu omistajille kuuluva osuus eli nettotuloksesta on vähennetty ns. vähemmistön osuus.

Vuonna 2019 osakkeenomistajille kuuluva nettotulos nousi 7,1 miljardiin kruunuun edellisvuoden 3,2 miljardista kruunusta. Tilikauden 2018 tulokseen sisältyi -6,4 miljardin kruunun edestä ei-jatkuvien toimintojen kirjauksia.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 85 – 95 miljardin kruunun tasolla. Koko vuoden nettotulosarvio on noin 5,4 – 6,0 miljardia kruunua.

telia-roe-roi-q12020

Oman pääoman tuottoluku ROE on heilahdellut paljon viimeisten vuosien aikana noin 4 – 13 prosentin välillä. Sen sijaan ROI, missä laskenta tehdään liikevoittoon nähden, on viime vuosien tapaan noin 7 – 11 prosentissa.

Tase

Yhtiön laajentuminen yrityskauppojen muodossa on kerryttänyt liikearvoa varsin paljon. Liikearvon vuoden 2014 pienentyminen taulukossa liittyy Euraasian toimintojen lopettamispäätökseen. Q4/2019 osavuosikatsauksesta en ole löytänyt päivitettyä liikearvon määrää, joten 2019e ja 2020e taseissa on käytetty tilikauden 2018 lopun liikearvoa.

telia-liikearvo-q12020

Telian velkaisuus oli kolmisen vuotta laskussa, mutta kääntyi vuoden 2018 aikana taas nousuun omien osakkeiden osto-ohjelman seurauksena. Vuonna 2019 velkaisuutta nosti Bonnierin hankinta sekä IFRS 16-standardin käyttöönotto. Tämä on painanut omavaraisuusasteen takaisin hieman alle 40 prosentin tason. Samoin gearing eli nettovelkaantumisaste on noussut yli 100 prosenttiin.

telia-velkaisuus-q12020

Rahavirta

Telia Company:n liiketoiminnan rahavirta on viime vuosien aikana asettunut noin 23 – 27 miljardiin kruunuun. Tilikauden 2017 liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti korruptioskandaaliin liittyvä noin 757 miljoonan dollarin tilitys.

Capex-investoinnit ovat kehittyneet myöskin tasaisesti ja ovat viime vuosina olleet noin 15 – 16 miljardissa kruunussa. Taso on varsin korkea suhteessa liiketoiminnan rahavirtaan, missä näkyy hyvin operaattorien jatkuvat investointitarpeet. Teknologiat uudistuvat kovaa vauhtia ja nyt ensimmäiset investoinnit 5G:n on tehty. Eikä näitä investointeja voi oikein jättää tekemättäkään, sillä muutoin liiketoiminta kuihtuu alta pois.

telia-rahavirta-q12020

Vapaa rahavirta (FCF) on heilahdellut vuosien aikana isolla skaalalla, mutta se on kuitenkin aina ollut positiivinen.

Viimeisen 7 vuoden aikana yhtiö on käyttänyt voitonjakoon (osingot ja omien osakkeiden hankinnat) noin 96 miljardia kruunua. Samaan aikaan vapaa rahavirta on ollut noin 84 miljardia kruunua. Tämä selittää osaltaan sen, miksi osingon kehitys on ollut nihkeää tänä aikana.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2020 vapaa rahavirta olisi noin 9,5 – 10,5 miljardia kruunua. Vuonna 2020 maksettava osinko tarkoittaa noin 7,5 miljardin kruunun kassasta maksua, joten lainojen hoitoon jäisi noin 2,5 miljardia kruunua. Kun velkaa on reilu 120 miljardia kruunua, niin rahavirtojen tulisi kohentua selvästi, jotta velkavuorta voisi jollain järkevällä aikavälillä lyhentää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osingon kehitys pysynee suhteellisen maltillisena.

Osinko

Telia Company alkoi vuonna 2016 maksamaan osinkoja 2 kertaa vuodessa. Lisäksi yhtiön ilmoituksen mukaan se aikoo maksaa osinkoa jatkossa noin 80 prosenttia vapaasta rahavirrasta. Kuten alla olevasta kaaviosta nähdään, niin osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut korkealla tasolla.

telia-osinko-q12020

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria listautumisvuodesta 2002 alkaen on nähtävissä Telia Company: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
10/2020 0,90 10/2019 1,18 10/2018 1,15
4/2021 (e) 1,00 4/2020 0,90 4/2019 1,18
YHTEENSÄ 1,90 2,08 2,33
-8,7% -10,7% +8,4%

Telia tiedotti 26.3.2020, että se leikkaa osinkoa aiemmin ilmoitetusta 2,45 kruunusta 1,80 kruunuun. Yhtiö varaa vielä mahdollisuuden pitää ylimääräinen yhtiökokous myöhemmin syksyllä, missä osinkoa mahdollisesti täydennettäisiin niin, että koko vuoden osingoksi tulisi 2,45 kruunua.

1,80 kruunun osinko maksetaan kahdessa erässä seuraavasti:

  • Kevään osinko irtosi 3.4.2020 ja se maksettiin 9.4.2020
  • Syksyn osinko irtoaa 22.10.2020 ja se maksetaan 28.10.2020

Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinkoa leikataan vielä uudelleen.

Arvioin vuonna 2021 maksettavan osingon olevan yhteensä 2,00 kruunua (1,00 + 1,00 SEK).

Taulukot

Taseen 2020e lukuja on oikaistu loppuvuoden nettotuloksella (+4 541 M SEK) sekä osingoilla (-3 683 M SEK). Oikaisu on yhteensä +858 miljoonaa kruunua ja se huomioitu käteiset varat ja oma pääoma erissä.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (22.4.2020) 34,10 40,25 41,98 36,55 36,71 42,19 50,40 53,55
Lkm (000) 4 092 575 4 172 356 4 292 680 4 330 085 4 330 083 4 330 100 4 330 100 4 330 100
Markkina-arvo (Mrd) 139,56 167,94 180,21 158,26 158,96 182,69 218,24 231,88
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Sweden 33 500 34 763 39 347 36 578 36 938
Finland 15 250 15 764 15 340 13 575 12 869
Norway 13 900 14 651 11 881 10 064 9 037
Denmark 5 600 5 585 6 075 5 845 5 755
Lithuania 4 000 3 981 3 788 3 492 3 203
Estonia 3 200 3 235 2 982 2 737 2 655
TV & Media 7 250 711
Muut 7 300 7 276 7 146 7 500 13 723
YHTEENSÄ 90 000 85 966 86 559 79 791 84 180
LIIKEVOITTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Sweden 6 800 7 346 7 319 8 204 9 360
Finland 1 300 1 490 2 045 1 926 2 039
Norway 1 650 1 934 2 139 1 851 1 562
Denmark -100 -44 -124 -145 -89
Lithuania 700 714 684 615 531
Estonia 500 512 440 326 288
TV & Media -850 -44
Muut 400 384 735 990 7 398
YHTEENSÄ 10 400 12 292 13 238 13 767 21 089
TULOS­LASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 22 000 22 427 90 000 85 965 83 559 79 790 84 178 86 498 81 131 101 870
Liikevoitto 2 400 2 406 10 400 12 293 13 238 13 768 21 090 14 606 17 743 24 462
Nettotulos 1 300 1 109 5 650 7 093 3 179 9 705 3 732 8 551 14 502 14 970
Marginaali 5,9% 4,9% 6,3% 8,3% 3,8% 12,2% 4,4% 9,9% 17,9% 14,7%
EPS 0,32 0,27 1,38 1,70 0,74 2,24 0,86 1,97 3,35 3,46
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 12 205 6 116 18 765 15 616 14 510 14 647 28 735 31 355
Liikearvo 75 696 75 696 71 514 60 984 57 923 54 938 70 895 67 313
Muut varat 178 741 182 260 160 327 167 245 180 997 184 432 172 436 154 160
Tase yhteensä 266 642 264 072 250 606 243 845 253 430 254 017 272 066 252 828
Oma pääoma 92 002 91 047 97 344 99 970 89 833 97 884 111 383 108 324
Vähemmistö 1 565 1 409 5 050 5 260 5 036 4 318 4 981 4 610
Korolliset velat 122 939 119 678 96 542 91 487 94 468 100 983 101 489 90 723
Muut vastuut 50 136 51 938 51 670 47 128 64 093 50 832 54 213 49 171
Tase yhteensä 266 642 264 072 250 606 243 845 253 430 254 017 272 066 252 828
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 24 500 27 594 26 696 23 204 25 970 35 249 29 252 31 036
Investoinnit: Capex -14 500 -15 224 -14 794 -16 040 -18 703 -18 852 -16 115 -14 457
Vapaa rahavirta (FCF) 10 000 12 370 11 902 7 164 7 267 16 397 13 137 16 579
Investoinnit: Muut 4 000 -15 319 753 6 290 11 275 -10 133 -5 864 -187
Investointien jälkeen 14 000 -2 949 12 655 13 454 18 542 6 264 7 273 16 392
Rahoitus: Voitonjako -7 500 -14 824 -14 197 -9 525 -15 371 -14 141 -14 139 -13 623
Rahoitus: Muut -6 000 112 1 751 -4 380 -7 120 4 513 3 870 -1 390
Rahavarojen muutos 500 -17 661 209 -451 -3 949 -3 364 -2 996 1 379
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,80 2,36 2,30 2,00 3,00 3,00 3,00 2,85
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,80 2,36 2,30 2,00 3,00 3,00 3,00 2,85
Osinkotuotto 5,3% 5,9% 5,5% 5,5% 8,2% 7,1% 6,0% 5,3%
Osinko/nettotulos 130,4% 138,8% 310,6% 89,2% 348,1% 151,9% 89,6% 82,4%
Osinko/FCF 73,7% 79,6% 83,0% 120,9% 178,8% 79,2% 98,9% 74,4%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 18,6 19,0 16,9 12,3 11,0
PE (3v) 26,3 25,2 32,5 21,6 17,8 14,4 13,3 13,1
PE 24,7 23,7 56,7 16,3 42,6 21,4 15,0 15,5
EV/EBIT 24,1 22,9 19,5 17,0 11,3 18,4 16,4 11,9
Oma pääoma/osake 22,86 22,16 23,85 24,30 21,91 23,60 26,87 26,08
P/B 1,49 1,82 1,76 1,50 1,68 1,79 1,88 2,05
ROE 6,1% 7,3% 3,1% 9,7% 3,8% 7,8% 12,6% 13,2%
ROI 4,9% 6,0% 6,7% 7,1% 10,7% 6,9% 8,4% 12,0%
Omavaraisuusaste 35,1% 35,0% 40,9% 43,2% 37,4% 40,2% 42,8% 44,7%
Gearing 118,3% 122,8% 76,0% 72,1% 84,3% 84,5% 62,5% 52,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 35,70 40,25 44,07 41,24 41,95 41,98 40,82 40,96 39,21 36,55
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,900 2,450 2,390 2,390 2,390 2,330 2,450 2,450 2,300 2,300
Osinkotuotto (ennuste) 5,3% 6,1% 5,4% 5,8% 5,7% 5,6% 6,0% 6,0% 5,9% 6,3%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,56 1,70 1,12 1,22 1,35 0,74 1,18 1,05 0,49 2,24
PE 22,8 23,7 39,2 33,7 31,1 56,7 34,5 38,8 80,8 16,3
EV/EBIT 22,4 22,9 24,1 21,5 20,8 19,5 15,0 16,9 17,4 17,0
ROE 6,4% 7,3% 4,7% 5,2% 5,2% 3,0% 5,1% 4,6% 2,0% 9,6%
ROI 5,2% 6,0% 5,9% 6,0% 6,1% 6,7% 8,8% 7,7% 7,0% 7,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus