Telia Company sijoituskohteena

Päivitetty 29.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Telia ja suomalainen Sonera yhdistyivät vuonna 2002 muodostaen Telia Companyn. Yhtiön suurimmat kilpailijat ovat Tele2, Telenor ja Elisa… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e TELIA COMPANY Ennuste
Osake (29.3.2020) 34,56 Osinko 12 kk 1,80
Markkina-arvo (Mrd) 142,5 Osinkotuotto 5,2%
Liikevaihto (M) 87 000 (+1,2%) Osinko/EPS 137% 4v ka
Nettotulos (M) 6 200 (-12,6%) Osinko/FCF 84% 4v ka
EPS 1,50 Omav.aste 35%
PE 23,0 Gearing 126%
EV/EBIT 23,4 ROE 6,8%
PB 1,56 ROI 5,2%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata:

Yhteenveto

TELIA COMPANY29.3.2020 | 34,56 SEK
15
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Telia Company:n Talousmentor-arvoluku on 15/30. Kohtalaista arvoluvun pistemäärää laskee erityisesti taseen kunnon heikkeneminen sekä osingon vaimea kehitys. Lisäksi yhtiön pitkän aikavälin heikko kehitys näkyy pisteissä (Euraasiasta irtautuminen)

Telia Company:n nettotulos on ollut laskutrendissä jo useamman vuoden ajan, mutta tämä on johtunut yhtiön irtautumisesta Euraasiasta. Se on tuonut kertaluontoisia kuluja, alaskirjauksia yms. tuloslaskelmaan. Tämän lisäksi myytyjen liiketoimintojen tuomat tuotot näkyvät vanhoissa, mutta ovat pois uudemmissa luvuissa.

On syytä korostaa, että yhtiö on kuitenkin tehnyt suhteellisen hyvää voitollista tulosta ainakin vuodesta 2007 alkaen, jolta ajalta olen lukuja kerännyt. Tilikaudet 2016 ja 2018 olivat varsin vaikeita erilaisten alaskirjausten vaikuttaessa raportoituihin lukuihin.

Sijoittajan kannattaakin koostaa segmentti-tiedoista (kts. Ennusteet-sivu) liikevaihto- ja liikevoittoluvut, jotta perusliiketoiminnan tasosta saa paremman kuvan. Näiden tilikauden 2019 liikevaihto oli noin 78,7 miljardia (2018: 76,4 Mrd SEK) ja liikevoitto 11,9 miljardia kruunua (2018: 12,5 Mrd SEK).

Telian velkaisuus laski kolmen vuoden aikana, mutta nousi taas vuonna 2018 osittain omien osakkeiden osto-ohjelman johdosta. Vuoden 2019 aikana velkaisuutta nosti Bonnierin hankinta sekä IFRS 16 -standardi, missä leasing-vastuut kirjataan korollisiksi veloiksi. Tästä syystä velkaisuuden tunnusluvut ovat painuneet heikon puolelle (omavaraisuusaste 35 % ja gearing 123 %).

Vuonna 2020 maksettava osinko nousi 2,45 kruunuun viime vuoden 2,36 kruunusta. Telia kuitenkin tiedotti, että osinkoa leikataan 1,80 kruunuun. Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että vuonna 2020 maksettavaa osinkoa leikataan uudelleen.

Tällä osakkeen hinnalla (34,56 SEK) osinkotuotto on 5,2 prosenttia. Osinkojen taso on viimeisen 4 vuoden aikana ollut yli 90 prosenttia vapaista rahavirroista, joten rahavirtojen tulisi parantua selvästi, jotta se antaisi tilaa osinkojen kasvamiselle jatkossakin.

Tilikausi 2019

Telia Company:n vuosi 2019

M SEK Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 22 838 22 209 2,8% 85 965 83 559 2,9%
Liiketulos (ebit) 2 600 2 386 9,0% 12 293 13 238 -7,1%
Nettotulos (pelkät jatkuvat) 1 366 1 841 -25,8% 7 601 9 523 -20%
Nettotulos (raportoitu, omistajille) 1 312 -1 087 7 093 3 213 121%
EPS (pelkät jatkuvat) 0,32 0,42 1,77 2,17

Telian tilikauden 2019 liikevaihto nousi 2,9 prosenttia pitkälti hankittujen liiketoimien johdosta.

Yhtiön haasteena on ollut Ruotsin toiminnot, missä liikevaihto on ollut laskutrendissä yhtä poikkeusta lukuun ottamatta jo Q2/2017 alkaen. Vuonna 2019 liikevaihto Ruotsissa laski 4,4 prosenttia, missä myyntiä painoi vanhan kiinteän verkon liiketoiminnan lasku sekä hidastuva laitemyynti.

Ruotsin Q4 tulos nousi yli 50 prosenttia, mutta vertailukauden lukema oli poljettu alas erilaisilla kertaluontoisilla erillä. Vuonna 2017 Q4:n tulos oli 2,1 miljardia kruunua, joten tästä tasosta jäätiin vielä selvästi. Joka tapauksessa Q4:n tulos oli vuoden 2019 paras, joten se antaisi toiveita siitä, että yhtiön kannattavuus Ruotsissa olisi paranemaan päin.

Kun Q4:n tulos Ruotsissa parani, niin Suomessa (-34) ja Norjassa (-85 %) kompuroitiin sitten vastavuoroisesti. Norjassa tulosta painoi kohonneiden kulujen lisäksi erilaiset kertaluontoiset erät. Suomessa kohonneet kulut painoivat koko vuoden ajan selvillä, yli 20 prosentin kvartaalikohtaisilla laskulukemilla. Sijoittajan onkin hyvä seurata näiden toimintamaiden tulevien kvartaalien tuloskehitystä.

Telia sai Bonnier-kaupan päätökseen ja Bonnier toi joulukuulta noin 711 miljoonan kruunun lisän liikevaihtoon ja -44 miljoonan kruunun tappion tulokseen.

Vuoden 2019 raportoitu liiketulos (ebit) laski 20 prosenttia.

Telia tiedotti 26.3.2020, että se leikkaa osinkoa aiemmin ilmoitetusta 2,45 kruunusta 1,80 kruunuun. Yhtiö varaa vielä mahdollisuuden pitää ylimääräinen yhtiökokous myöhemmin syksyllä, missä osinkoa mahdollisesti täydennettäisiin niin, että koko vuoden osingoksi tulisi 2,45 kruunua.

1,80 kruunun osinko maksetaan kahdessa erässä seuraavasti:

  • Kevään osinko irtoaa 3.4.2020 ja se maksetaan 9.4.2020
  • Syksyn osinko irtoaa 22.10.2020 ja se maksetaan 28.10.2020

Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinkoja leikataan vielä uudelleen.

Näkymät 2020

Telia tiedotti 26.3.2020, että koronaviruspandemia rokottaa etenkin TV & Media -segmentin liikevaihtoa ja tulosta. Urheilukanavapakettien (Formula, jalkapallo, jääkiekko) myynti ei vedä ja samalla mainosmyynti on laskenut merkittävästi.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M SEK Q1/20e Q1/19 2020e 2019
Liikevaihto 22 000 20 837 5,6% 87 000 85 966 1,2%
Liiketulos (ebit) 2 800 3 226 -13,2% 11 000 12 292 -10,5%
Nettotulos (omistajille) 1 600 1 803 -11,3% 6 200 7 092 -12,6%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, SEK) 1,80 2,36

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat: Telia Company: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Vuosi 2013 sisältää vielä Euraasian toimintojen luvut, jonka johdosta tämän jälkeisissä luvuissa on selvä tason lasku. Tämän jälkeen liikevaihto on ollut noin 80 – 85 miljardin kruunun tasolla, mutta vuonna 2020 liikevaihdon voi odottaa kasvavan noin 93 miljardiin kruunuun Bonnier-kaupan myötä. Mutta joka tapauksessa yhtiön kasvu on ollut tiukassa viimeiset 6 vuotta.

Vuoden 2019 liikevaihtoa nosti hankitut liiketoimet.

telia-tuloslaskelma-q42019c

Huomaa, että nettotuloksessa on huomioitu omistajille kuuluva osuus eli nettotuloksesta on vähennetty ns. vähemmistön osuus.

Vuonna 2019 osakkeenomistajille kuuluva nettotulos nousi 7,1 miljardiin kruunuun edellisvuoden 3,2 miljardista kruunusta. Tilikauden 2018 tulokseen sisältyi -6,4 miljardin kruunun edestä ei-jatkuvien toimintojen kirjauksia.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 85 – 95 miljardin kruunun tasolla. Koko vuoden nettotulosarvio on noin 5,9 – 6,5 miljardia kruunua, johon tulee suhtautua varsin varauksella, sillä Bonnierin hankita tuo uuden uutta väriä tuloskehitykseen. Bonnierin EBITA-tulos vuonna 2018 oli 824 miljoonaa ja vuonna 2017 625 miljoonaa kruunua. EBIT-tulokset olivat kuitenkin erilaisten erien johdosta -225 ja -1 423 miljoonaa kruunua tappiollisia.

Kertaluontoisista eristä johtuen myös PE-lukuihin kannattaa suhtautua varauksella.

Nykyisen Telian tuloksentekokyvystä saa paremman kuvan, jos koostaa segmentti-tiedoista liikevaihdot ja liiketulokset (poislukien ”muut”-erä). Esimerkiksi tilikauden 2019 liikevaihto oli noin 78,7 miljardia (2018: 76,4 Mrd SEK) ja liikevoitto 11,9 miljardia kruunua (2018: 12,5 Mrd SEK). Eli liikevaihto kasvoi hieman, mutta tulos laski mm. Norjan Q4:n alaskirjausten sekä Suomen selvästi heikentyneen tuloskunnon myötä.

Bonnierin hankinta hieman vaikeuttaa tätä segmenttilukuanalyysiä, sillä siltä puuttuvat vertailukauden lukemat, joten vuosi 2020 pitää mennä vielä ynnätessä yhtiön toimintamaiden lukemia.

telia-roe-roi-q42019c

Oman pääoman tuottoluku ROE on heilahdellut paljon viimeisten vuosien aikana noin 4 – 13 prosentin välillä. Sen sijaan ROI, missä laskenta tehdään liikevoittoon nähden, on viime vuosien tapaan noin 7 – 11 prosentissa.

Tase

Yhtiön laajentuminen yrityskauppojen muodossa on kerryttänyt liikearvoa varsin paljon. Liikearvon vuoden 2014 pienentyminen taulukossa liittyy Euraasian toimintojen lopettamispäätökseen. Q4/2019 osavuosikatsauksesta en ole löytänyt päivitettyä liikearvon määrää, joten 2019e ja 2020e taseissa on käytetty tilikauden 2018 lopun liikearvoa.

telia-liikearvo-q42019c

Telian velkaisuus oli kolmisen vuotta laskussa, mutta kääntyi vuoden 2018 aikana taas nousuun omien osakkeiden osto-ohjelman seurauksena. Vuonna 2019 velkaisuutta nosti Bonnierin hankinta sekä IFRS 16-standardin käyttöönotto. Tämä on painanut omavaraisuusasteen takaisin hieman alle 40 prosentin tason. Samoin gearing eli nettovelkaantumisaste on noussut yli 100 prosenttiin.

telia-velkaisuus-q42019c

Rahavirta

Telia Company:n liiketoiminnan rahavirta on viime vuosien aikana asettunut noin 23 – 27 miljardiin kruunuun. Tilikauden 2017 liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti korruptioskandaaliin liittyvä noin 757 miljoonan dollarin tilitys.

Capex-investoinnit ovat kehittyneet myöskin tasaisesti ja ovat viime vuosina olleet noin 15 – 16 miljardissa kruunussa. Taso on varsin korkea suhteessa liiketoiminnan rahavirtaan, missä näkyy hyvin operaattorien jatkuvat investointitarpeet. Teknologiat uudistuvat kovaa vauhtia ja nyt ensimmäiset investoinnit 5G:n on tehty. Eikä näitä investointeja voi oikein jättää tekemättäkään, sillä muutoin liiketoiminta kuihtuu alta pois.

telia-rahavirta-q42019c

Vapaa rahavirta (FCF) on heilahdellut vuosien aikana isolla skaalalla, mutta se on kuitenkin aina ollut positiivinen.

Viimeisen 7 vuoden aikana yhtiö on käyttänyt voitonjakoon (osingot ja omien osakkeiden hankinnat) noin 96 miljardia kruunua. Samaan aikaan vapaa rahavirta on ollut noin 84 miljardia kruunua. Tämä selittää osaltaan sen, miksi osingon kehitys on ollut nihkeää tänä aikana.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2020 vapaa rahavirta olisi noin 10,5 – 11,5 miljardia kruunua. Vuonna 2020 maksettava osinko tarkoittaa noin 7,5 miljardin kruunun kassasta maksua, joten lainojen hoitoon jäisi noin 3 miljardia kruunua. Kun velkaa on lähes 120 miljardia kruunua, niin rahavirtojen tulisi kohentua selvästi, jotta velkavuorta voisi jollain järkevällä aikavälillä lyhentää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että osingon kehitys pysynee suhteellisen maltillisena.

Osinko

Telia Company alkoi vuonna 2016 maksamaan osinkoja 2 kertaa vuodessa. Lisäksi yhtiön ilmoituksen mukaan se aikoo maksaa osinkoa jatkossa noin 80 prosenttia vapaasta rahavirrasta. Kuten alla olevasta kaaviosta nähdään, niin osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on ollut korkealla tasolla.

telia-osinko-q42019c

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria listautumisvuodesta 2002 alkaen on nähtävissä Telia Company: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2020 0,90 4/2019 1,18 4/2018 1,15
10/2020 0,90 10/2019 1,18 10/2018 1,15
YHTEENSÄ 1,80 2,36 2,30
-23,7% +2,6% +15,0%

Telia tiedotti 26.3.2020, että se leikkaa osinkoa aiemmin ilmoitetusta 2,45 kruunusta 1,80 kruunuun. Yhtiö varaa vielä mahdollisuuden pitää ylimääräinen yhtiökokous myöhemmin syksyllä, missä osinkoa mahdollisesti täydennettäisiin niin, että koko vuoden osingoksi tulisi 2,45 kruunua.

1,80 kruunun osinko maksetaan kahdessa erässä seuraavasti:

  • Kevään osinko irtoaa 3.4.2020 ja se maksetaan 9.4.2020
  • Syksyn osinko irtoaa 22.10.2020 ja se maksetaan 28.10.2020

Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinkoja leikataan vielä uudelleen.

Taulukot

Taseen 2020e lukuja on oikaistu loppuvuoden nettotuloksella (+ 6 200 MSEK) sekä osingoilla (-7 422 M SEK). Oikaisu on yhteensä -1 222 miljoonaa kruunua ja se huomioitu käteiset varat ja oma pääoma erissä.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (29.3.2020) 34,56 40,25 41,98 36,55 36,71 42,19 50,40 53,55
Lkm (000) 4 123 397 4 172 356 4 292 680 4 330 085 4 330 083 4 330 100 4 330 100 4 330 100
Markkina-arvo (Mrd) 142,50 167,94 180,21 158,26 158,96 182,69 218,24 231,88
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Sweden 33 400 34 763 39 347 36 578 36 938
Finland 15 000 15 764 15 340 13 575 12 869
Norway 14 000 14 651 11 881 10 064 9 037
Denmark 5 300 5 585 6 075 5 845 5 755
Lithuania 3 800 3 981 3 788 3 492 3 203
Estonia 3 050 3 235 2 982 2 737 2 655
TV & Media 6 250 711
Muut 6 200 7 276 7 146 7 500 13 723
YHTEENSÄ 87 000 85 966 86 559 79 791 84 180
LIIKEVOITTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Sweden 7 250 7 346 7 319 8 204 9 360
Finland 1 400 1 490 2 045 1 926 2 039
Norway 2 000 1 934 2 139 1 851 1 562
Denmark -150 -44 -124 -145 -89
Lithuania 650 714 684 615 531
Estonia 450 512 440 326 288
TV & Media -850 -44
Muut 250 384 735 990 7 398
YHTEENSÄ 11 000 12 292 13 238 13 767 21 089
TULOS­LASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 22 000 87 000 85 965 83 559 79 790 84 178 86 498 81 131 101 870
Liikevoitto 2 800 11 000 12 293 13 238 13 768 21 090 14 606 17 743 24 462
Nettotulos 1 600 6 200 7 093 3 179 9 705 3 732 8 551 14 502 14 970
Marginaali 7,3% #DIV/0! 7,1% 8,3% 3,8% 12,2% 4,4% 9,9% 17,9% 14,7%
EPS 0,39 0,00 1,50 1,70 0,74 2,24 0,86 1,97 3,35 3,46
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 4 894 6 116 18 765 15 616 14 510 14 647 28 735 31 355
Liikearvo 75 696 75 696 71 514 60 984 57 923 54 938 70 895 67 313
Muut varat 182 260 182 260 160 327 167 245 180 997 184 432 172 436 154 160
Tase yhteensä 262 850 264 072 250 606 243 845 253 430 254 017 272 066 252 828
Oma pääoma 89 825 91 047 97 344 99 970 89 833 97 884 111 383 108 324
Vähemmistö 1 409 1 409 5 050 5 260 5 036 4 318 4 981 4 610
Korolliset velat 119 678 119 678 96 542 91 487 94 468 100 983 101 489 90 723
Muut vastuut 51 938 51 938 51 670 47 128 64 093 50 832 54 213 49 171
Tase yhteensä 262 850 264 072 250 606 243 845 253 430 254 017 272 066 252 828
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 26 000 27 594 26 696 23 204 25 970 35 249 29 252 31 036
Investoinnit: Capex -14 750 -15 224 -14 794 -16 040 -18 703 -18 852 -16 115 -14 457
Vapaa rahavirta (FCF) 11 250 12 370 11 902 7 164 7 267 16 397 13 137 16 579
Investoinnit: Muut -250 -15 319 753 6 290 11 275 -10 133 -5 864 -187
Investointien jälkeen 11 000 -2 949 12 655 13 454 18 542 6 264 7 273 16 392
Rahoitus: Voitonjako -7 500 -14 824 -14 197 -9 525 -15 371 -14 141 -14 139 -13 623
Rahoitus: Muut 0 112 1 751 -4 380 -7 120 4 513 3 870 -1 390
Rahavarojen muutos 3 500 -17 661 209 -451 -3 949 -3 364 -2 996 1 379
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,80 2,36 2,30 2,00 3,00 3,00 3,00 2,85
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,80 2,36 2,30 2,00 3,00 3,00 3,00 2,85
Osinkotuotto 5,2% 5,9% 5,5% 5,5% 8,2% 7,1% 6,0% 5,3%
Osinko/nettotulos 119,7% 138,8% 310,6% 89,2% 348,1% 151,9% 89,6% 82,4%
Osinko/FCF 66,0% 79,6% 83,0% 120,9% 178,8% 79,2% 98,9% 74,4%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 18,8 19,0 16,9 12,3 11,0
PE (3v) 26,0 25,2 32,5 21,6 17,8 14,4 13,3 13,1
PE 23,0 23,7 56,7 16,3 42,6 21,4 15,0 15,5
EV/EBIT 23,4 22,9 19,5 17,0 11,3 18,4 16,4 11,9
Oma pääoma/osake 22,13 22,16 23,85 24,30 21,91 23,60 26,87 26,08
P/B 1,56 1,82 1,76 1,50 1,68 1,79 1,88 2,05
ROE 6,8% 7,3% 3,1% 9,7% 3,8% 7,8% 12,6% 13,2%
ROI 5,2% 6,0% 6,7% 7,1% 10,7% 6,9% 8,4% 12,0%
Omavaraisuusaste 34,7% 35,0% 40,9% 43,2% 37,4% 40,2% 42,8% 44,7%
Gearing 125,8% 122,8% 76,0% 72,1% 84,3% 84,5% 62,5% 52,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 40,25 44,07 41,24 41,95 41,98 40,82 40,96 39,21 36,55 38,36
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 2,450 2,390 2,390 2,390 2,330 2,450 2,450 2,300 2,300 2,150
Osinkotuotto (ennuste) 6,1% 5,4% 5,8% 5,7% 5,6% 6,0% 6,0% 5,9% 6,3% 5,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,70 1,12 1,22 1,35 0,74 1,18 1,05 0,49 2,24 3,75
PE 23,7 39,2 33,7 31,1 56,7 34,5 38,8 80,8 16,3 10,2
EV/EBIT 22,9 24,1 21,5 20,8 19,5 15,0 16,9 17,4 17,0 15,7
ROE 7,3% 4,7% 5,2% 5,2% 3,0% 5,1% 4,6% 2,0% 9,6% 17,5%
ROI 6,0% 5,9% 6,0% 6,1% 6,7% 8,8% 7,7% 7,0% 7,1% 8,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus