Telia Company sijoituskohteena

Päivitetty 19.10.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (19.10.2017)38,90 SEKMarkkina-arvo168 Mrd SEK
Osinkoennuste 12 kk2,10 SEK Osinkotuotto5,4 %
Liikevaihto 2017e79 600 M SEK (-5,4 %)Nettotulos 2017e10 900 M SEK (+192 %)
PE15,5ROE11,2 %

Ruotsalainen Telia ja suomalainen Sonera yhdistyivät vuonna 2002 muodostaen Telia Companyn. Yhtiön suurimmat kilpailijat ovat Tele2, Telenor ja Elisa… (lisää yritysesittelyssä).

TELIA COMPANY19.10.2017 | 38,90 SEK
15
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Telia Company:n Talousmentor-arvoluku on 15/30. Heikkoa arvoluvun pistemäärää selittää tuloksen ja taseen kunnon heikkeneminen sekä osingon pienentyminen. Vaikeuksia oikeastaan kautta linjan. Irtautuminen Euraasiasta sekä korruptioskandaali näkyy osaltaan pisteissä. Yhtiön onneksi liiketoiminnan perusta (Pohjoismaiden teleoperaattori-bisnes) on suhteellisen vankalla tasolla.

Telia Company:n nettotulos on ollut laskutrendissä jo useamman vuoden ajan. On syytä korostaa, että yhtiö on kuitenkin tehnyt varsin hyvää voitollista tulosta ainakin vuodesta 2007 alkaen, jolta ajalta olen lukuja kerännyt. Tilikaudet 2016 ja 2017 ovat varsin vaikeita erilaisten alaskirjausten vaikuttaessa raportoituihin lukuihin.

Sijoittajan kannattaa koostaa Pohjoismaiden ja Baltian liiketoiminnoista (kts. segmentti-tiedot) liikevaihto- ja liikevoittoluvut, jotta perusliiketoiminnan tasosta saa paremman kuvan. Näin tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on noin 73,2 miljardia (2016: 71,2) ja liikevoitto 13,1 miljardia kruunua (13,7).

Yhtiö on päässyt velkaantumaan viime vuosien aikana, mutta hyvää on nyt se, että velan määrä on kolmatta vuotta laskussa.

Perinteinen osinkoyhtiö on muutosten kourissa. Osinko on kehittynyt heikosti koko 2010-luvun, ja seuraavan 12 kuukauden osinkoennuste on ”vain” 2,10 kruunua. Vielä muutama vuosi sitten osinko oli 3,00 kruunua kolmisen tilikautta peräkkäin.

Osinko- ja arvosijoittaja on Telia Company:n suhteen ymmällään. Osinkotuotto on ennustetulla 2,10 SEK:n osingolla kyllä mukavat 5,4 prosenttia, mutta yhtiön muutosprosessi on raastavaa katsoa. Kun muutokset on lopulta saatu käsiteltyä, niin millainen Telia Company silloin on meitä odottamassa? Ja millainen on yhtiön tuloksentekokyky tuolloin?

Alkuvuosi 2017

Telia Company:n Q1-Q3/2017

  • liikevaihto: 58 681 M SEK (63 049 M SEK / -6,9 %)
  • nettotulos (raportoitu): 9 377 M SEK (-829 M SEK / -)
  • nettotulos (omistajille): 8 855 M SEK (-3 605 M SEK / -)

Alkuvuoden liikevaihto oli laskussa, mutta tähän vaikuttaa edelleen myytyjen liiketoimintojen näkyminen vielä vertailuluvuissa.

Tulosvertailu onkin sitten astetta haastavampaa, sillä tuloslaskelmassa on monenmoisia kertaluonteisia eriä sekä lukuja myytäviksi merkityistä tytäryhtiöistä (mm. Euraasian maat) ja yhteisyrityksistä, jotka hämärtävät vertailtavuutta.

Alkuvuoden liikevoitto oli 7 560 miljoonaa kun se vuosi sitten oli 13 068 miljoonaa kruunua. Tätä liikevoiton noin -5,5 miljardin kruunun laskua selittää mm.

  • liikevaihdon noin -4,4 Mrd SEK:n lasku
  • myynnin ja hallinnon noin +3,6 Mrd SEK:n positiivinen muutos vertailukauteen nähden
  • yhteisyritysten -4,8 Mrd SEK:n muutos vertailukauteen nähden

Raportoitu nettotulos oli siis 9,4 miljardia, kun vuosi sitten se oli noin -0,8 miljardia kruunua. Tätä selittää suurelta osin em. liikevoiton muutokset mutta myös myytäviksi merkittyjen liiketoimintojen (”discontinued operations”) +4,8 miljardin tulos, kun vuosi sitten erä oli -10,2 miljardia kruunua tappiollinen.

Mikä on siten Telia Company:n tuloksentekokyky? Sen selvittämiseksi sijoittajan kannattaakin koostaa Pohjoismaiden ja Baltian liiketoiminnoista (kts. segmentti-tiedot) liikevaihto- ja liikevoittoluvut, jotta perusliiketoiminnan tasosta saa paremman kuvan. Näin tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on noin 73,2 miljardia (2016: 71,2) ja liikevoitto 13,1 miljardia kruunua (13,7).

Yhtiö on myynyt Turkcell:n ja MegaFon:n osuuksiaan noin 12 miljardilla kruunulla ja on saanut noin 2,8 miljardin kruunun (josta 0,5 Mrd SEK tulee Q4 aikana) osingot yhteisyrityksiltään. Telia pääsi myös viranomaisten kanssa sopimukseen Uzbekistanin korruptioskandaaliin liittyen. Korvaussumma tarkentui 965 miljoonaan dollariin eli noin 7,7 miljardiin kruunuun. Tästä summasta on maksettu jo Q3:n aikana noin 757 miljoonaa dollaria.

Telian liiketoimintoihin Ruotsissa vaikuttaa etenkin kuituyhteyksien asentamisessa tulleet viivästykset. Tämän vaikutus alkuvuoden 2017 liikevaihtoon oli -124 miljoonaa kruunua. Yhtiön kustannussäästöohjelma Ruotsissa on purrut hyvin ja yhtiö on saavuttanut noin 5 prosentin kustannussäästöt jo Q3:n aikana.

Norjassa liiketoiminta kehittyi vahvasti, missä hankitun Phonero-liiketoiminnot lisäsivät liikevaihtoa ja tuovat arviolta 400 miljoonan synergiaedut vuoden 2018 aikana.

Vuoden 2017 näkymiin ei tullut merkittäviä muutoksia. Vapaa rahavirran arvioidaan nousevan 7,0 miljardista 7,5 miljardiin kruunuun (ja tämän päälle em. 2,8 miljardin kruunun osingot).

Segmentit

Telia Company:llä on 6 segmenttiä toimintamaiden mukaisesti. Oheisiin taulukkoihin on koottuna segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Sweden 37 100 37 251 37 336
Finland 13 600 13 042 13 279
Norway 10 200 9 057 9 094
Denmark 6 000 5 880 5 890
Lithuania 3 500 3 268 3 146
Estonia 2 800 2 733 2 692
Muut 6 400 12 947 15 061
YHTEENSÄ 79 600 84 178 86 498 0 0
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Sweden 8 400 9 360 9 284
Finland 1 950 2 039 2 000
Norway 1 850 1 562 1 147
Denmark -100 -89 -2 013
Lithuania 600 531 445
Estonia 350 288 302
Muut -2 550 7 398 3 441
YHTEENSÄ 10 500 21 089 14 606 0 0

Pohjoismaat

Ruotsin liikevaihdon odotetaan olevan noin 37,1 miljardia kruunua kahden edellisen vuoden tapaan. Sen sijaan liikevoiton odotetaan laskevan selvästi johtuen kustannustason noususta sekä irtisanomisiin liittyvistä kertaluontoista kuluista.

Suomen liikevaihdon odotetaan nousevan hieman, missä näkyy Suomen talouden piristymisen vaikutus. Sen sijaan liikevoiton odotetaan laskevan viime vuodesta hieman johtuen alku vuoden uudelleenbrändäyksestä (Sonerasta Teliaksi) aiheutuneista kuluista.

Norjassa liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi viime vuodesta. Tässä näkyy hankitun Phonero liiketoiminnan vaikutus. Myös Norjan talouden toipuminen näkyy liittymämäärien kasvuna ja asiakaskohtaisen laskutuksen nousussa. Näin liikevoiton odotetaan kasvavan jopa yli +20 prosenttia 1,9 miljardiin kruunuun.

Tanskassa kireä operaattorikilpailu näkyy liikevoiton tappiollisuutena. Telia lopetti Tanskassa prepaid-liittymien liiketoiminnot, mikä näkyi liittymämäärien laskuna.

Latvia & Viro

Latvian ja Viron yhteenlasketun liikevaihdon ja liikevoiton odotetaan olevan hieman parempia kuin vuosi sitten.

Tuloksen kehitys

Tilikautta 2013 ja sitä aikaisemmat vuodet sisältävät Euraasian toimintojen luvut, joten se selittää lukujen voimakkaan pienenemisen vuoden 2014 kohdalla. Euraasian liiketoiminnoista luopuminen pienentää nettotulosmarginaalia merkittävästi. Aiempien vuosien noin 15 – 20 prosentin marginaali näyttää asettuvan noin 10 prosentin tuntumaan. Tilikauden 2014 luvut ovat oikaistuja lukuja tilinpäätöksen 2015 taulukoista.

telia-tuloslaskelma-q32017

Huomaa, että nettotuloksessa on huomioitu omistajille kuuluva osuus eli nettotuloksesta on vähennetty ns. vähemmistön osuus. Tilikauden 2016 nettotulokseen sisältyy 9,9 miljardin kruunun edestä kertaluontoisia negatiivisia eriä.

Alkuvuoden 2017 perusteella yhtiön koko vuoden liikevaihdon odotetaan olevan noin 78 – 82 miljardin kruunun tasolla. Koko vuoden nettotulosarvio on noin 10,5 – 11,5 miljardia kruunua, johon tulee suhtautua varsin varauksella, sillä erilaiset alaskirjaukset tai Euraasiasta irtautumisen myyntivoitot yms. voivat heilauttaa sitä varsin paljonkin.

Tase

Yhtiön laajentuminen yrityskauppojen muodossa on kerryttänyt liikearvoa varsin paljon. Liikearvon vuoden 2014 pienentyminen taulukossa liittyy Euraasian toimintojen lopettamispäätökseen. Q3/2017 osavuosikatsauksesta en ole löytänyt päivitettyä liikearvon määrää, joten 2017e taseessa on käytetty tilikauden 2016 lopun liikearvoa.

telia-liikearvo-q32017

Telia Company:n velkaisuus on nyt kolmatta vuotta laskussa. Vuonna 2014 korollisia velkoja oli 101 miljardia kruunua, kun nyt sitä on noin 94 miljardia kruunua. Tämä on nostanut omavaraisuusasteen takaisin noin 40 prosentin tasolle. Samoin gearing eli nettovelkaantumisaste painui alle 80 prosenttiin.

telia-velkaisuus-q32017

Käteiset varat ovat taseen oikaisujen jälkeen noin 12,4 miljardia SEK, missä näkyy Uzbekistanin korruptioskandaaliin liittyvä noin 757 miljoonan dollarin tilitys.

Rahavirta

Telia Company:n liiketoiminnan rahavirta on ollut viime vuodet ollut noin 30 miljardissa kruunussa. Tähän luonnollisesti vaikuttaa liiketoiminnoista luopumiset, joten trendien etsiminen tästä on, jos ei turhaa, niin ainakin haastavaa. Sitten, kun irtautumiset Euraasiasta on saatu päätökseen, niin ehkä silloin päästään käsiksi Telian normaaliin liiketoiminnan rahavirran tasoon.

Tilikauden 2017 liiketoiminnan rahavirtaan vaikuttaa edellä mainittu noin 757 miljoonan dollarin tilitys.

telia-liiketoiminta-capex-rahavirta-q32017

Capex-investoinnit ovat kehittyneet sen sijaan tasaisemmin. Vuosien 2010 – 2013 noin 15 miljardin kruunun tasolta ollaan noustu nykyiseen noin 18,5 miljardiin kruunuun. Tässä näkyy hyvin operaattorien jatkuvat investointitarpeet. Teknologiat uudistuvat kovaa vauhtia ja 3G:stä ollaan siirrytty 4G-maailmaan. Ja muutaman vuoden kuluttua alkaa siirtyminen 5G:n. Eikä näitä investointeja voi oikein jättää tekemättäkään, sillä muutoin liiketoiminta kuihtuu alta pois.

telia-vapaa-rahavirta-q32017

Vapaa rahavirta (FCF) on heilahdellut vuosien aikana isolla skaalalla, mutta se on kuitenkin aina ollut positiivinen. Tilikaudelle 2017 odotetaan noin 7,5 miljardin kruunun vapaata rahavirtaa.

Viimeisen 6 vuoden aikana yhtiö on käyttänyt voitonjakoon (osingot ja omien osakkeiden hankinnat) noin 107 miljardia kruunua. Samaan aikaan vapaa rahavirta on ollut noin 87 miljardia kruunua. Tämä selittää osaltaan sen, miksi osingon kehitys on ollut nihkeää (2,85 -> 3,00 … ->2,00 SEK) tänä aikana.

Osinko

Telia Company alkoi vuonna 2016 maksamaan osinkoja 2 kertaa vuodessa. Lisäksi yhtiön ilmoituksen mukaan se aikoo maksaa osinkoa jatkossa noin 80 prosenttia vapaasta rahavirrasta. Edellä mainitun voitonjaon sijaan puhtaan osingon osuus vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 100 prosentissa viimeisten vuosien aikana.

Oheisissa kaavioissa on vuodesta 2017 alkaen merkitty kyseisenä vuotena maksettu osinko eli vuonna 2017 se oli 2,00 kruunua. Tätä edeltävinä vuosina osinkona on käytetty päättyneen tilikauden seuraavan kevään osinkoa. Eli esimerkiksi tilikauden 2015 osingoksi on merkitty keväällä 2016 maksettu osinko.

telia-osinko-q32017

Seuraavan 12 kk:n ennustettu osinko on 2,10 SEK, mikä antaisi noin 5,4 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 38,90 SEK).

10/2017: 1,00 sek (irtoaa 23.10.2017, maksu 27.10.2017)
04/2018: 1,10 sek (e)

Tilikauden 2017 ennustettu vapaa rahavirta on noin 11 miljardia kruunua, mikä on noin 2,50 SEK/osake. Näin vuoden 2018 osingon voi olettaa olevan vähintään 80 prosenttia tästä eli 2,00 SEK tai enemmän. Tässä analyysissä on arvioitu vuoden 2018 osingon olevan 2,20 SEK (eli 1,10 + 1,10 SEK).

Arvostus

Telia Company:n PE:t ovat 13,0x – 21,8x välillä tilikauden 2017 ennustetulla nettotuloksella 10,9 Mrd SEK laskettuna. Eli osake olisi suhteellisen edullisesti hinnoiteltu. Sijoittajan on kuitenkin hyvä tiedostaa, että liikearvon alaskirjauksia voi tulla lisää Euraasian toimintoihin liittyen.

telia-roe-roi-q32017

Oman pääoman tuottoluku ROE on heilahdellut paljon viimeisten vuosien aikana noin 3,8 – 13,2 prosentin välillä. Sen sijaan ROI, missä laskenta tehdään liikevoittoon nähden, on viime vuosien tapaan noin 8 prosentissa.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+2 045 SEK) sekä vuoden 2017 osingonmaksulla (-4 330 SEK). Oikaisu on tehty sekä käteiset varat (-2 285), oma pääoma (+2 045) ja muut vastuut (-4 330) eriin.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (19.10.2017) 38,90 36,71 42,19 50,40 53,55 44,06 46,77 53,30
Lkm (000) 4 330 085 4 330 083 4 330 100 4 330 100 4 330 100 4 330 100 4 367 000 4 490 500
Markkina-arvo (Mrd) 168,44 158,96 182,69 218,24 231,88 190,78 204,24 239,34
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 20 900 58 681 79 600 84 178 86 498 81 131 101 870 104 898 104 804 106 582
Liikevoitto 2 950 7 560 10 500 21 090 14 606 17 743 24 462 28 288 29 780 32 083
Nettotulos 2 000 8 855 10 900 3 732 8 551 14 502 14 970 19 886 18 388 21 257
Marginaali 9,6% 15,1% 13,7% 4,4% 9,9% 17,9% 14,7% 19,0% 17,5% 19,9%
EPS 0,46 2,04 2,52 0,86 1,97 3,35 3,46 4,59 4,21 4,73
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 12 437 14 510 14 647 28 735 31 355 29 805 12 631 15 344
Liikearvo 57 923 57 923 54 938 70 895 67 313 69 162 76 850 77 207
Muut varat 169 659 180 997 184 432 172 436 154 160 155 374 163 402 158 000
Tase yhteensä 240 019 253 430 254 017 272 066 252 828 254 341 252 883 250 551
Oma pääoma 94 021 89 833 97 884 111 383 108 324 109 440 115 589 125 907
Vähemmistö 5 173 5 036 4 318 4 981 4 610 3 956 7 353 6 758
Korolliset velat 93 723 94 468 100 983 101 489 90 723 91 587 79 842 65 436
Muut vastuut 47 102 64 093 50 832 54 213 49 171 49 358 50 099 52 450
Tase yhteensä 240 019 253 430 254 017 272 066 252 828 254 341 252 883 250 551
RAHAVIRTA 2017e 2 016 2 015 2 014 2 013 2 012 2011 2010
Liiketoiminta 22 500 25 970 35 249 29 252 31 036 38 879 26 950 27 434
Investoinnit: Capex -15 000 -18 530 -18 852 -16 115 -14 457 -15 083 -17 231 -14 446
Vapaa rahavirta (FCF) 7 500 7 440 16 397 13 137 16 579 23 796 9 719 12 988
Investoinnit: Muut -1 000 11 102 -10 133 -5 864 -187 8 724 1 264 -2 030
Investointien jälkeen 6 500 18 542 6 264 7 273 16 392 32 520 10 983 10 958
Rahoitus: Voitonjako -9 500 -15 371 -14 141 -14 139 -13 623 -25 082 -24 676 -14 146
Rahoitus: Muut -3 000 -7 120 4 513 3 870 -1 390 9 851 11 381 -3 590
Rahavarojen muutos -6 000 -3 949 -3 364 -2 996 1 379 17 289 -2 312 -6 778
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,85 2,85 2,75
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,85 2,85 2,75
Osinkotuotto 5,1% 5,4% 7,1% 6,0% 5,6% 6,5% 6,1% 5,2%
Osinko/nettotulos 79,5% 232,1% 151,9% 89,6% 86,8% 62,1% 67,7% 58,1%
Osinko/FCF 115,5% 116,4% 79,2% 98,9% 78,4% 51,9% 128,1% 95,1%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 13,0 11,0 11,0 11,8
PE (3v) 21,8 17,8 14,4 13,3 13,1 9,6 10,5 11,7
PE 15,5 42,6 21,4 15,0 15,5 9,6 11,1 11,3
Oma pääoma/osake 22,91 21,91 23,60 26,87 26,08 26,19 28,15 29,54
P/B 1,70 1,68 1,79 1,88 2,05 1,68 1,66 1,80
ROE 11,2% 3,8% 7,8% 12,6% 13,2% 16,8% 14,4% 15,5%
ROI 5,5% 10,7% 6,9% 8,4% 12,0% 13,9% 14,9% 15,6%
Omavaraisuusaste 41,3% 37,4% 40,2% 42,8% 44,7% 44,6% 48,6% 52,9%
Gearing 81,9% 84,3% 84,5% 62,5% 52,6% 54,5% 54,7% 37,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset