Telia Company sijoituskohteena

Päivitetty 17.10.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Telia ja suomalainen Sonera yhdistyivät vuonna 2002 muodostaen Telia Companyn. Yhtiön suurimmat kilpailijat ovat Tele2, Telenor ja Elisa… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e TELIA COMPANY Ennuste
Osake (17.10.2019) 42,40 Osinko 12 kk 2,39
Markkina-arvo (Mrd) 177,6 Osinkotuotto 5,6%
Liikevaihto (M) 85 500 (+2,3%) Osinko/EPS 171% 4v ka
Nettotulos (M) 7 500 (+135,9%) Osinko/FCF 104% 4v ka
EPS 1,79 Omav.aste 37%
PE 23,7 Gearing 119%
EV/EBIT 23,0 ROE 7,6%
PB 1,86 ROI 6,1%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata:

Yhteenveto

TELIA COMPANY17.10.2019 | 42,40 SEK
14
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Telia Company:n Talousmentor-arvoluku on 14/30. Heikkoja arvoluvun pistemäärää selittää tuloksen ja taseen kunnon heikkeneminen sekä osingon vaimea kehitys. Irtautuminen Euraasiasta näkyy osaltaan pisteissä.

Telia Company:n nettotulos on ollut laskutrendissä jo useamman vuoden ajan, mutta tämä on johtunut yhtiön irtautumisesta Euraasiasta. Se on tuonut kertaluontoisia kuluja, alaskirjauksia yms. tuloslaskelmaan. Tämän lisäksi myytyjen liiketoimintojen tuomat tuotot näkyvät vanhoissa, mutta ovat pois uudemmissa luvuissa.

On syytä korostaa, että yhtiö on kuitenkin tehnyt suhteellisen hyvää voitollista tulosta ainakin vuodesta 2007 alkaen, jolta ajalta olen lukuja kerännyt. Tilikaudet 2016 ja 2018 olivat varsin vaikeita erilaisten alaskirjausten vaikuttaessa raportoituihin lukuihin.

Sijoittajan kannattaakin koostaa Pohjoismaiden ja Baltian liiketoiminnoista (kts. Ennusteet-sivu) liikevaihto- ja liikevoittoluvut, jotta perusliiketoiminnan tasosta saa paremman kuvan. Näiden tilikauden 2018 liikevaihto oli noin 76,4 miljardia (2017: 73,3 Mrd SEK) ja liikevoitto 12,5 miljardia kruunua (2017: 12,8 Mrd SEK).

Telian velkaisuus laski kolmen vuoden aikana, mutta nousi taas vuonna 2018 osittain omien osakkeiden osto-ohjelman johdosta. Vuoden 2019 alusta voimaan tullut IFRS 16 nosti velkaisuutta edelleen varsin voimakkaasti. Tämä painoi velkaisuuden tunnusluvut niukasti heikon puolelle (omavaraisuusaste 36,8 % ja gearing 119 %).

Osinko on kehittynyt heikosti koko 2010-luvun, ja seuraavan 12 kuukauden osinkoennusteeni on 2,39 kruunua (ed 12 kk: 2,33 SEK). Vielä muutama vuosi sitten osinko oli 3,00 kruunua kolmisen tilikautta peräkkäin.

Q1/2019 Telia ilmoitti laajentavansa omien osakkeiden ostojaan vuodella. Mutta Q3/2019 yhtiö ilmoitti keskeyttävänsä osto-ohjelman odotettua heikommasta alkuvuodesta 2019 sekä yleisesti heikoista näkymistä johtuen. Tilanne on muuttunut suhteellisen nopeasti huonompaan suuntaan.

Osinko- ja arvosijoittajaa edellä mainittu osto-ohjelman keskeyttäminen mietityttää. Miten käy vuonna 2020 maksettavalle osingolle? Seuraavan 12 kuukauden osinkoennusteeni (2,39 SEK) antaisi mukavan 5,6 prosentin osinkotuoton (osake 42,40 SEK).

HUOM! Talousmentor-salkussa on Telian osakkeita.

Tilikausi 2019

Telia Company:n Q1-Q3/2019

M SEK Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 21 180 20 685 2,4% 63 298 61 351 3,2%
Liiketulos (ebit) 3 583 3 779 -5,2% 9 704 10 852 -10,6%
Nettotulos (pelkät jatkuvat) 2 475 2 631 -5,9% 6 223 7 656 -19%
Nettotulos (raportoitu, omistajille) 2 375 2 825 -16% 5 769 4 275 35%
EPS (pelkät jatkuvat) 0,58 0,60 1,45 1,75

Q3:n liikevaihto nousi 2,4 prosenttia pitkälti hankittujen liiketoimien johdosta.

Yhtiön haasteena on ollut Ruotsin toiminnot, missä liikevaihto on ollut laskutrendissä yhtä poikkeusta lukuun ottamatta jo Q2/2017 alkaen. Tämän vuoden aikana liikevaihto on Ruotsissa laskenut 4,3 prosenttia. Myyntiä laskee vanhan kiinteän verkon liiketoiminnan lasku sekä hidastuva laitemyynti.

Ruotsissa liiketuloksen lasku jatkui edelleen ja viimeisen 12 kuukauden aikana kvartaalikohtaiset laskuluvut ovat olleet -8…-40 prosentin tasolla. Telia on ottanut Ruotsissa käyttöön uuden toimintamallin, missä fokus on kustannussäästöissä sekä skaalaetujen hyödyntämisessä. Ainakaan Q3:lla nämä toimet eivät näkyneet tuloskehityksessä.

Myös Suomen tuloskunto on selvässä paineessa ja viimeisen 12 kuukauden kvartaalikohtaiset laskuluvut ovat olleet -12…-30 prosentin tasolla. Tulosta painaa selvästi korkeammat kulut sekä kovan kilpailun johdosta laskeneet laitemyynnin marginaalit.

Eikä Tanskassakaan tilanne ole valoisa. Siellä liikevaihdon laskuvauhti on kiihtynyt ja tuloskunto on ollut kroonisesti punaisella. Tanskan toimintojen johtaja menikin vaihtoon syksyn aikana.

Koko Telian lukemia tukee Norjan vahva kehitys hankittujen liiketoimien johdattelemana. Yhtiöt liitettiin Q4/2018 alkaen, joten seuraavalla kvartaalilla nämä sisältyvät jo vertailukauden lukemiin.

Q3:n raportoitu liiketulos (ebit) laski 6 prosenttia.

Yhtiö keskeytti omien osakkeiden osto-ohjelman odotettua heikommasta alkuvuodesta 2019 sekä yleisesti heikoista näkymistä johtuen.

Näkymät 2019

Telia arvioi, että oikaistu vapaa rahavirta (”operational free cash flow”) on 12,0 – 12,5 miljardia kruunua (2018: 10,8 Mrd SEK).

Syksyn osinko (1,18 SEK) irtoaa 23.10.2019 ja se maksetaan 29.10.2019

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M SEK Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 22 200 22 209 0,0% 85 500 83 559 2,3%
Liiketulos (ebit) 2 945 2 386 23,4% 12 650 13 238 -4,4%
Nettotulos (omistajille) 1 730 -1 095 7 500 3 179 135,9%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, SEK) 2,39 2,33

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat: Telia Company: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2011 – 2013 sisältävät Euraasian toimintojen luvut, jonka johdosta tämän jälkeisissä luvuissa on selvä tason lasku.

telia-tuloslaskelma-q32019

Huomaa, että nettotuloksessa on huomioitu omistajille kuuluva osuus eli nettotuloksesta on vähennetty ns. vähemmistön osuus.

Vuoden 2018 liikevaihto nousi +4,7 prosenttia 83,6 miljardiin kruunuun (2017: 79,8 Mrd SEK). Tähän vaikutti mm. valuuttakurssien myötätuuli sekä hankitut liiketoiminnot. Osakkeenomistajille kuuluva nettotulos oli 3,2 miljardia kruunua, mikä laski selvästi edellisvuoden 9,7 miljardista kruunusta. Tilikauden 2018 tulokseen sisältyi -6,4 miljardin kruunun edestä ei-jatkuvien toimintojen kirjauksia.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 84 – 87 miljardin kruunun tasolla. Koko vuoden nettotulosarvio on noin 7,2 – 7,8 miljardia kruunua, johon tulee suhtautua varsin varauksella, sillä erilaiset alaskirjaukset sekä Ruotsin toimintojen tuloksen iso ennustehaarukka voivat heittää tulosta suuntaan jos toiseenkin.

Edellä mainituista kertaluontoisista eristä johtuen myös PE-lukuihin kannattaa suhtautua varauksella.

Nykyisen Telian tuloksentekokyvystä saa paremman kuvan, jos koostaa segmentti-tiedoista Pohjoismaiden ja Baltian liiketoiminnoista liikevaihdot ja liiketulokset (poislukien ”muut”-erä). Esimerkiksi tilikauden 2018 liikevaihto oli noin 76,4 miljardia (2017: 72,3 Mrd SEK) ja liikevoitto 12,5 miljardia kruunua (2017: 12,8 Mrd SEK). Eli noin parin prosentin laskua tuloksessa. Tätä laskua selitti varsin karmea Q4:n, jolloin tulos laski 28 prosenttia viime vuodesta.

Segmenttien toimintamaiden luvuilla sain tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi 78,25 miljardia (2018: 76,4 Mrd SEK) ja liiketulosennusteeksi 12,2 miljardia kruunua (12,5 Mrd SEK). Tosin liiketulosennusteen haarukka on varsin laaja eli 11,75 – 12,5 miljardia kruunua. Vaikka näistä ei voi perinteistä PE-lukua laskeakaan, niin tuloksentekokyvyn kehittyminen on tärkeämpi tieto kuin varsinainen tunnusluku.

telia-roe-roi-q32019

Oman pääoman tuottoluku ROE on heilahdellut paljon viimeisten vuosien aikana noin 4 – 13 prosentin välillä. Sen sijaan ROI, missä laskenta tehdään liikevoittoon nähden, on viime vuosien tapaan noin 7 – 11 prosentissa.

Tase

Yhtiön laajentuminen yrityskauppojen muodossa on kerryttänyt liikearvoa varsin paljon. Liikearvon vuoden 2014 pienentyminen taulukossa liittyy Euraasian toimintojen lopettamispäätökseen. Q3/2019 osavuosikatsauksesta en ole löytänyt päivitettyä liikearvon määrää, joten 2019e taseessa on käytetty tilikauden 2018 lopun liikearvoa.

telia-liikearvo-q32019

Telian velkaisuus oli kolmisen vuotta laskussa, mutta kääntyi vuoden 2018 aikana taas nousuun omien osakkeiden osto-ohjelman seurauksena. Lisäksi vuonna 2019 käyttöön otettu IFRS 16-standardi nosti velkaisuutta selvästi. Tämä on painanut omavaraisuusasteen takaisin noin 40 prosentin tasolle. Samoin gearing eli nettovelkaantumisaste on noussut hieman yli 100 prosenttiin.

telia-velkaisuus-322019

Q3/2019 lopun käteisvarat olivat noin 9 miljardia kruunua (ennen taseen oikaisuja), mikä riittää hyvin vuoden 2019 toiseen osinkoon (noin 4,9 Mrd SEK).

Rahavirta

Telia Company:n liiketoiminnan rahavirta on ollut viime vuodet ollut noin 30 miljardissa kruunussa, mutta se on nyt asettumassa noin 25 miljardiin kruunuun. Tähän luonnollisesti vaikuttaa liiketoiminnoista luopumiset, joten trendien etsiminen tästä on, jos ei turhaa, niin ainakin haastavaa. Sitten, kun irtautumiset Euraasiasta on saatu päätökseen, niin ehkä silloin päästään käsiksi Telian normaaliin liiketoiminnan rahavirran tasoon.

Tilikauden 2017 liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti korruptioskandaaliin liittyvä noin 757 miljoonan dollarin tilitys.

Capex-investoinnit ovat kehittyneet sen sijaan tasaisemmin. Vuosien 2010 – 2013 noin 15 miljardin kruunun tasolta ollaan noustu nykyiseen noin 16 – 18 miljardiin kruunuun. Tässä näkyy hyvin operaattorien jatkuvat investointitarpeet. Teknologiat uudistuvat kovaa vauhtia ja nyt ensimmäiset investoinnit 5G:n on tehty. Eikä näitä investointeja voi oikein jättää tekemättäkään, sillä muutoin liiketoiminta kuihtuu alta pois.

telia-rahavirta-q32019

Vapaa rahavirta (FCF) on heilahdellut vuosien aikana isolla skaalalla, mutta se on kuitenkin aina ollut positiivinen.

Viimeisen 7 vuoden aikana yhtiö on käyttänyt voitonjakoon (osingot ja omien osakkeiden hankinnat) noin 106 miljardia kruunua. Samaan aikaan vapaa rahavirta on ollut noin 96,0 miljardia kruunua. Tämä selittää osaltaan sen, miksi osingon kehitys on ollut nihkeää tänä aikana.

Yhtiön ilmoittama omien osakkeiden osto-ohjelman keskeytys tuo kuitenkin negatiivisia odotuksia vapaan rahavirran kehittymiselle tulevina vuosina.

Osinko

Telia Company alkoi vuonna 2016 maksamaan osinkoja 2 kertaa vuodessa. Lisäksi yhtiön ilmoituksen mukaan se aikoo maksaa osinkoa jatkossa noin 80 prosenttia vapaasta rahavirrasta. Edellä mainitun voitonjaon sijaan puhtaan osingon osuus vapaaseen rahavirtaan on ollut yli 100 prosentissa viimeisten vuosien aikana.

telia-osinko-q32019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Vuonna 2015 yhtiö maksoi osingon yhdessä 3,00 kruunun erässä. Taulukkoon muutosprosentti on laskettu niin, että vuoden 2015 osinko on jaettu kahteen 1,50 kruunun erään. Yhtiön osinkohistoria listautumisvuodesta 2002 alkaen on nähtävissä Telia Company: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
10/2019 1,18 10/2018 1,15 10/2017 1,00
4/2020 (e) 1,21 4/2019 1,18 4/2018 1,15
YHTEENSÄ 2,39 2,33 2,15
+2,6% +8,4% -14,0%

Vuonna 2019 maksettava osinko on yhteensä 2,36 kruunua ja se maksetaan kahdessa erässä seuraavasti:

  • Kevään osinko (1,18 SEK) irtosi 11.4.2019 ja se maksettiin 17.4.2019
  • Syksyn osinko (1,18 SEK) irtoaa 23.10.2019 ja se maksetaan 29.10.2019

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon nousevan 1,42 kruunuun (1,21 + 1,21 SEK). Näin seuraavan 12 kuukauden osinkoennuste olisi 2,39 kruunua, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (42,40 SEK) noin 5,6 prosentin osinkotuoton.

Telia ilmoitti aloittavansa omien osakkeiden osto-ohjelman ja vuosien 2019 – 2021 aikana se aikoo käyttää noin 15 miljardia kruunua ostoihin eli 5 miljardia per vuosi. Yhtiö kuitenkin keskeytti osto-ohjelman Q3/2019 eli osto-ohjelma jäi varsin lyhyeksi.

Taulukot

Taseen 2019e lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 731 SEK) sekä vuoden 2019 osingonmaksulla (-4 960 SEK) ja omien osakkeiden ostoilla (0 M SEK). Oikaisuja on tehty käteiset varat, oma pääoma sekä muut vastuut eriin.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (17.10.2019) 42,40 41,98 36,55 36,71 42,19 50,40 53,55 44,06
Lkm (000) 4 188 676 4 292 680 4 330 085 4 330 083 4 330 100 4 330 100 4 330 100 4 330 100
Markkina-arvo (Mrd) 177,60 180,21 158,26 158,96 182,69 218,24 231,88 190,78
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Sweden 35 000 39 347 36 578 36 938 37 051
Finland 15 650 15 340 13 575 12 869 13 111
Norway 15 000 11 881 10 064 9 037 9 064
Denmark 5 500 6 075 5 845 5 755 5 746
Lithuania 3 950 3 788 3 492 3 203 3 089
Estonia 3 150 2 982 2 737 2 655 2 618
Muut 7 250 7 146 7 500 13 723 15 819
YHTEENSÄ 85 500 86 559 79 791 84 180 86 498
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Sweden 7 150 7 319 8 204 9 360 9 284
Finland 1 590 2 045 1 926 2 039 2 000
Norway 2 400 2 139 1 851 1 562 1 147
Denmark -100 -124 -145 -89 -2 013
Lithuania 730 684 615 531 445
Estonia 430 440 326 288 302
Muut 450 735 990 7 398 3 441
YHTEENSÄ 12 650 13 238 13 767 21 089 14 606
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 22 200 63 298 85 500 83 559 79 790 84 178 86 498 81 131 101 870 104 898
Liikevoitto 2 945 9 704 12 650 13 238 13 768 21 090 14 606 17 743 24 462 28 288
Nettotulos 1 730 5 769 7 500 3 179 9 705 3 732 8 551 14 502 14 970 19 886
Marginaali 7,8% 9,1% 8,8% 3,8% 12,2% 4,4% 9,9% 17,9% 14,7% 19,0%
EPS 0,41 1,38 1,79 0,74 2,24 0,86 1,97 3,35 3,46 4,59
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 4 049 18 765 15 616 14 510 14 647 28 735 31 355 29 805
Liikearvo 71 514 71 514 60 984 57 923 54 938 70 895 67 313 69 162
Muut varat 183 379 160 327 167 245 180 997 184 432 172 436 154 160 155 374
Tase yhteensä 258 942 250 606 243 845 253 430 254 017 272 066 252 828 254 341
Oma pääoma 93 845 97 344 99 970 89 833 97 884 111 383 108 324 109 440
Vähemmistö 1 422 5 050 5 260 5 036 4 318 4 981 4 610 3 956
Korolliset velat 117 434 96 542 91 487 94 468 100 983 101 489 90 723 91 587
Muut vastuut 46 241 51 670 47 128 64 093 50 832 54 213 49 171 49 358
Tase yhteensä 258 942 250 606 243 845 253 430 254 017 272 066 252 828 254 341
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 28 500 26 696 23 204 25 970 35 249 29 252 31 036 38 879
Investoinnit: Capex -15 000 -14 794 -16 040 -18 703 -18 852 -16 115 -14 457 -15 083
Vapaa rahavirta (FCF) 13 500 11 902 7 164 7 267 16 397 13 137 16 579 23 796
Investoinnit: Muut -12 500 753 6 290 11 275 -10 133 -5 864 -187 8 724
Investointien jälkeen 1 000 12 655 13 454 18 542 6 264 7 273 16 392 32 520
Rahoitus: Voitonjako -13 000 -14 197 -9 525 -15 371 -14 141 -14 139 -13 623 -25 082
Rahoitus: Muut 6 000 1 751 -4 380 -7 120 4 513 3 870 -1 390 9 851
Rahavarojen muutos -6 000 209 -451 -3 949 -3 364 -2 996 1 379 17 289
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 2,36 2,30 2,00 3,00 3,00 3,00 2,85 2,85
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,36 2,30 2,00 3,00 3,00 3,00 2,85 2,85
Osinkotuotto 5,6% 5,5% 5,5% 8,2% 7,1% 6,0% 5,3% 6,5%
Osinko/nettotulos 131,8% 310,6% 89,2% 348,1% 151,9% 89,6% 82,4% 62,1%
Osinko/FCF 73,2% 83,0% 120,9% 178,8% 79,2% 98,9% 74,4% 51,9%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 20,0 16,9 12,3 11,0 11,0
PE (3v) 26,1 32,5 21,6 17,8 14,4 13,3 13,1 9,6
PE 23,7 56,7 16,3 42,6 21,4 15,0 15,5 9,6
EV/EBIT 23,0 19,5 17,0 11,3 18,4 16,4 11,9 8,9
Oma pääoma/osake 22,74 23,85 24,30 21,91 23,60 26,87 26,08 26,19
P/B 1,86 1,76 1,50 1,68 1,79 1,88 2,05 1,68
ROE 7,6% 3,1% 9,7% 3,8% 7,8% 12,6% 13,2% 16,8%
ROI 6,1% 6,7% 7,1% 10,7% 6,9% 8,4% 12,0% 13,9%
Omavaraisuusaste 36,8% 40,9% 43,2% 37,4% 40,2% 42,8% 44,7% 44,6%
Gearing 119,0% 76,0% 72,1% 84,3% 84,5% 62,5% 52,6% 54,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 44,07 41,24 41,95 41,98 40,82 40,96 39,21 36,55 38,36 38,79
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 2,390 2,390 2,390 2,330 2,450 2,450 2,300 2,300 2,150 2,150
Osinkotuotto (ennuste) 5,4% 5,8% 5,7% 5,6% 6,0% 6,0% 5,9% 6,3% 5,6% 5,5%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,12 1,22 1,35 0,74 1,18 1,05 0,49 2,24 3,75 1,18
PE 39,2 33,7 31,1 56,7 34,5 38,8 80,8 16,3 10,2 32,7
EV/EBIT 24,1 21,5 20,8 19,5 15,0 16,9 17,4 17,0 15,7 12,9
ROE 4,7% 5,2% 5,2% 3,0% 5,1% 4,6% 2,0% 9,6% 17,5% 5,4%
ROI 5,9% 6,0% 6,1% 6,7% 8,8% 7,7% 7,0% 7,1% 8,3% 9,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus