Tieto: Arvonmääritys

Päivitetty 4.1.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 4.1.2020: 28,00 euroa

Laskennan parametrit

Tieto on raportoinut Q3/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Tieto: Ennusteet).

Tulosta ja EPS:iä on oikaistu kustannussäästöohjelman tuomilla +15 miljoonan euron säästöillä, jotka vaikuttavat positiivisesti vuoden 2020 tulosarvioon.

HUOM! Tieto yhdistyi norjalaisen EVRY:n kanssa joukuun 2019 aikana. Tätä ei ole kuitenkaan huomioitu oheisessa laskelmassa.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 105,0 67,0 38,0
EPS 1,420 0,906 0,514
Oikaistu EPS 1,623
Osinko 1,450 1,450 0,000
Oma pääoma 422,0
Oma pääoma/osake 5,708

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään.  Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 0,5%, betana 0,9x sekä oman pääoman riskilisänä 6,0 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä”)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 5,90%   0,5% + 0,9*6,00% + 0,0%
Osakkeita 73 937   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi -1,21%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,21%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 80,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,67%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 5,90 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (6,90 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (4,90 %).

tieto-kaanteinenarvonmaaritys-q32019c

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 25,92 25,98 23,58 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
Nettotulos 107,0 108,0 123,0 105,0 118,5 117,1 115,7 114,3
Muutos % 17,6% 0,9% 13,9% -14,6% 12,9% -1,2% -1,2% -1,2%
EPS 1,45 1,46 1,66 1,42 1,60 1,58 1,56 1,55
PE 17,8 17,8 14,2 19,7 17,5 17,7 17,9 18,1
Osinko 1,37 1,40 1,45 1,30 1,28 1,27 1,25 1,25
Osinkotuotto 5,3% 5,4% 6,1% 4,6% 4,6% 4,5% 4,5% 4,5%
Oma pääoma 6,62 6,43 6,53 6,22 6,53 6,83 7,13 7,42
P/B 3,91 4,04 3,61 4,50 4,29 4,10 3,93 3,77
ROE 22,0% 22,4% 25,7% 22,3% 25,2% 23,7% 22,4% 21,3%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (28,00 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 5,90 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 105,0 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 118,5 ja 117,1 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

Laskeva tuloskäyrä kertoo myös siitä, että yhtiön tuloskuntoa kohtaan ei ole kovin positiivisia odotuksia. Mikäli yhtiö kuitenkin pystyy lyömään markkinoiden odotukset, niin silloin osakkeen kurssitason voi odottaa lähtevän nousuun. Sijoittajan kysymys onkin, että onko tulosodotukset jo niin alhaalla, että Tiedolla ei ole mitään vaikeuksia ylittää niitä?

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus