Tieto: Ennusteet

Päivitetty 6.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

tieto-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät 2019

Tieto arvioi, että ”oikaistu liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (2018: 168,0 M EUR)

IFRS 16 käyttöönotto parantaa liikevoittoa (EBIT) noin +2,5…+3,0 prosenttia.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Tiedolla on 4 segmenttiä

  • Teknologiapalvelut & uudistaminen
  • Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
  • Toimialaratkaisut
  • Tuotekehityspalvelut

HUOM! Yhtiö muokkasi segmenttien sisäisiä rakenteita keväällä 2018 ja julkaisu vertailutiedot vain vuodelta 2017. Näin vuosien 2015 – 2016 segmenttien luvut eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2017 – 2018 lukuihin nähden.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Tieto: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Teknologiapalvelut & uudistaminen 755,0 195,0 180,0 190,0 190,0 740,0 190,3 173,4 186,8 189,5
Muutos (%) 2,0% 2,5% 3,8% 1,7% 0,3% 0,6% 0,4% 0,9% 0,6% 0,5%
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus 277,5 75,0 60,0 70,0 72,5 244,5 66,6 51,5 64,3 62,1
Muutos (%) 13,5% 12,6% 16,5% 8,9% 16,7% 24,8% 24,5% 21,7% 31,5% 21,3%
Toimialaratkaisut 480,0 130,0 112,5 120,0 117,5 478,9 128,7 110,1 119,4 120,7
Muutos (%) 0,2% 1,0% 2,2% 0,5% -2,7% -1,5% -2,9% -1,8% -0,3% -0,7%
Tuotekehityspalvelut 137,5 37,5 30,0 35,0 35,0 135,8 36,2 31,9 33,7 34,0
Muutos (%) 1,3% 3,6% -6,0% 3,9% 2,9% 7,7% 5,8% 10,8% 7,7% 6,9%
YHTEENSÄ 1 650,0 437,5 382,5 415,0 415,0 1 599,2 421,8 366,9 404,2 406,3
Muutos (%) 3,2% 3,7% 4,3% 2,7% 2,1% 3,6% 3,0% 3,4% 4,8% 3,4%

Teknologiapalvelut & uudistaminen -segmentin vuoden 2018 liikevaihto kasvoi noin +0,6 prosenttia, mitä valuuttakurssit painoivat noin -2 prosenttiyksikköä. Yhtiö kertoi, että sovellus- ja pilvipalvelujen voimakas kasvu jatkui, kun taas perinteisen infrapalveluiden myynnin lasku jatkui. Tein vuoden 2019 ennusteen siitä ajatuksesta, että valuuttakurssien vastatuuli hieman hellittäisi vuoden edetessä.

Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus -segmentin vuoden 2018 liikevaihto nousi selvästi (+25 %), missä hankitun Avegan vaikutus näkyy. Arvioin hyvän kehityksen jatkuvan myös vuonna 2019 (+13,5 %), mihin mm. hankittu Meridium tuo hienoisen lisän.

Toimialaratkaisut-segmentin vuoden liikevaihto 2018 jäi hieman (-1,5 %) vertailukaudesta. Tein vuoden 2019 ennusteen (ehkä turhan varovaisesti) vuoden 2018 lukemiin.

Tuotekehityspalveluiden vuoden 2018 liikevaihto kasvoi mukavat +7,7 prosenttia, mutta koska segmentti on Tiedon pienin, niin rahamääräinen kasvu oli vain 9,7 miljoonaa euroa. Kasvua tuki suurimpien asiakkaiden kasvaneet volyymit sekä autoteollisuuden hyvä kehitys. Tein tässäkin vuoden 2019 ennusteen ehkä turhan varovaisesti vain hieman vuoden 2018 lukemia paremmaksi.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 1,6 – 1,7 miljardia euroa eli kasvua tulisi noin +3,2 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Yhtiö arvioi, että Pohjoismaiden IT-markkinat kasvaisivat +2…+3 prosenttia vuonna 2019, joten ennusteeni olisi linjassa tämän arvion kanssa.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Teknologiapalvelut & uudistaminen 90,0 23,0 25,0 21,5 20,5 85,5 20,6 23,5 20,7 20,7
Muutos (%) 5,3% 11,7% 6,4% 3,9% -1,0% 8,8% -9,3% 2,2% 8,4% 50,0%
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus 22,0 5,5 3,5 7,0 6,0 19,1 5,1 1,6 7,1 5,3
Muutos (%) 15,2% 7,8% 118,8% -1,4% 13,2% 18,6% 6,3% -55,6% 47,9% 82,8%
Toimialaratkaisut 57,5 23,5 16,0 7,5 10,5 54,5 22,9 15,7 5,0 10,9
Muutos (%) 5,5% 2,6% 1,9% 50,0% -3,7% 0,4% 0,9% -0,6% -47,9% 75,8%
Tuotekehityspalvelut 14,5 3,5 3,3 3,2 4,5 13,9 3,6 3,1 2,9 4,3
Muutos (%) 4,3% 15,8%
Muut -19,0 -4,5 -5,3 -4,2 -5,0 -18,1 -6,4 -3,5 -4,4 -3,8
YHTEENSÄ 165,0 51,0 42,5 35,0 36,5 154,9 45,8 40,4 31,3 37,4
Muutos (%) 6,5% 11,4% 5,2% 11,8% -2,4% 11,4% -4,4% -1,5% 11,0% 70,0%
Marginaali 10,0% 11,7% 11,1% 8,4% 8,8% 9,7% 10,9% 11,0% 7,7% 9,2%

Teknologiapalvelut & uudistaminen -segmentin vuoden 2018 liikevoitto kasvoi selvästi (+8,8 %), mutta kääntyi Q4:lla -9,3 prosentin laskuun. Tämä lasku johtui pitkälti Tiedon tekemästä -2,9 miljoonan euron arvonalentumisesta. Tämä oikaisten Q4:n tulos olisi ollut viimevuotista parempi. Hyvä volyymikehitys tuki liikevaihdon marginaalien parantumista.

Yhtiö arvioi, että Q1:n liiketulosmarginaali olisi vertailukautta pienempi, joten tein Q1:n tulosarvion hieman viimevuotista pienemmäksi. Koko vuoden 2019 tuloksen arvioin kehittyvän vahvasti (+5 %).

Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus -segmentin liiketulosta paransi hankittu Avega (+18,6 %). Q3:n haasteet oli ainakin numeroiden valossa saatu korjattua Q4:lla. Tein vuoden 2019 ennusteen selvästi parempaan lukemaan, jonka saavuttamiseksi pitkälti riittää normaali Q3:n.

Toimialaratkaisujen erinomainen Q1 (+76 %) kääntyi Q2:lla selvään laskuun (-48 %). Tähän vaikutti eräiden projektien pitkittynyt kesto sekä negatiivinen valuuttakurssivaikutus (yhteensä -5 M EUR). Vuoden toisella puoliskolla kehitys oli pitkälti vertailukauden tasolla. Tein tässäkin vuoden 2019 ennusteen hyvään kasvuun (+5,5 %), mihin päästään mikäli Q2:n on normaalilla tasolla.

Tuotekehityspalveluiden kohdalla tein vuoden 2019 ennusteet noin 3,2 -4,5 miljoonan euron luvuilla. Segmentin paino kokonaisuuteen on alle 10 prosenttia, joten isokin arviointivirhe suuntaan taikka toiseen jää vaikutuksiltaan rajoitetuksi.

Huomioiden muut-erä, niin koko tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 155 – 170 miljoonaa euroa eli kasvua tulisi vajaat +6,5 prosenttia.

Yhtiö arvioi, että IFRS 16 standardin käyttöönotto kasvattaisi liiketulosta noin +2,5…+3,0 prosenttia. Näin varsinaista kasvua tulisi noin +4,0 prosenttia, josta aika paljon tulisi muutamista viime vuoden ”haasteellisista projekteista”.

Tulosmarginaali nousisi 10,0 prosenttiin viime vuoden 9,7 prosentista eli kannattavuuskehitys olisi edelleen paranemaan päin. Oleellista kehityksessä onkin se, miten yhtiö pystyy siirtämään nousevat palkkakustannukset omiin myyntihintoihinsa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 165,0 51,0 42,5 35,0 36,5 154,9 45,8 40,4 31,3 37,4
Rahoituskulut (netto) -3,2 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -1,9 -0,9 0,3 -0,6 -0,7
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 161,8 50,2 41,7 34,2 35,7 153,0 44,9 40,7 30,7 36,7
Verot -31,8 -9,7 -8,2 -6,7 -7,2 -29,6 -9,2 -7,7 -5,9 -6,8
Nettotulos 130,0 40,5 33,5 27,5 28,5 123,4 35,7 33,0 24,8 29,9

Rahoituskulut (netto) ovat parina viime vuotena olleet -2…-4 miljoonaa euroa. Tilikaudelle 2019 arvioin rahoituskulujen olevan tämän arvoalueen välissä noin -3,2 miljoonaa euroa.

Veroja laskiessa käytin noin 20 prosentin veroastetta. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 125 – 135 miljoonaa euroa eli kasvua vuoteen 2018 nähden tulisi noin +5,3 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • miten pitkään hyvä IT-alan suhdanne vielä jatkuu?
  • miten Tieto pärjää osaavan henkilökunnan palkkaamisessa, kun suhdanne on huipussaan ja ”koodarit” katselevat ketterämpiä tai startup-henkisiä toimijoita?
  • pystyykö yhtiö siirtämään alati nousevia kuluja yhtä nopeasti omiin myyntihintoihinsa?
  • tekeekö Tieto lähiaikoina joitain merkittäviä yritysjärjestelyitä?

Tiedon liikevaihto on viime vuosien aikana kasvanut +2 – 4 prosentin tahdilla, missä yrityshankinnat osaltaan tuovat omaa lisäänsä kasvulukuihin. Arvioin, että liikevaihdon kasvuvauhti olisi noin +3 prosenttia tulevina vuosina. Tämä vastaisi yhtiön arvioita IT-markkinoiden kasvusta lähivuosien aikana. Mikäli Tieto tekee merkittäviä yritysjärjestelyjä, niin silloin nämäkin arviot menevät luonnollisesti uusiksi.

Liiketulosmarginaali nousi vuonna 2018 noin 9,7 prosenttiin ja tein vuoden 2019 ennusteen noin 10 prosentin marginaalilla. Käytin tätä samaa 10 prosentin marginaalia ennusteiden pohjalla. Oleellista tässä on se, kuinka hyvin yhtiö pystyy siirtämään nousevia kuluja myyntihintoihinsa.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -4…-5 miljoonan euron tuntumassa ja veroasteen noin 20 prosentissa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 1 750,0 1 700,0 455,0 395,0 425,0 425,0
Muutos (%) 2,9% 3,0% 4,0% 3,3% 2,4% 2,4%
Liiketulos 175,0 170,0 51,5 44,0 36,0 38,5
Muutos (%) 2,9% 3,0% 1,0% 3,5% 2,9% 5,5%
Marginaali 10,0% 10,0% 11,3% 11,1% 8,5% 9,1%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 175,0 170,0 51,5 44,0 36,0 38,5
Rahoituskulut (netto) -5,0 -4,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Tulos ennen veroja 170,0 166,0 50,5 43,0 35,0 37,5
Verot -34,0 -33,0 -10,0 -8,5 -7,0 -7,5
Nettotulos 136,0 133,0 40,5 34,5 28,0 30,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset