TietoEVRY: Ennusteet

Päivitetty 17.2.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

tieto-kvartaalituloslaskelma-q42019

Näkymät 2020

TietoEVRY arvioi, että vuoden 2020

 • oikaistu liikevoitto (EBIT) paranee vuodesta 2019 (Tiedon ja EVRY:n yhdistetty oikaistu liikevoitto oli yhteensä 343,1 M EUR vuonna 2019).

Lisäksi yhtiö arvioi, että

 • se saa noin 30 – 40 M EUR:n synergiaetuihin liittyvät kustannussäästöt vuoden 2020 loppuun mennessä
 • integraatiokustannukset ovat 40 – 50 M EUR vuonna 2020
 • kertaluontoiset kulut liittyen IBM-kumppanuuteen ovat noin 15 – 20 M EUR

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

TietoEVRY:n segmentit ovat Tiedon puolelta

 • Digital Experience
 • Hybrid Infra
 • Industry Software
 • Product Development Services

ja EVRY:n

 • EVRY Financial Services
 • EVRY Sweden
 • EVRY Norway

Olen tässä analyysissä pitänyt Tiedon segmentit entisillään ja yhdistänyt EVRY:n tiedot yhdeksi riviksi. Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2018 alkaen on esitettynä TietoEVRY: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Digital Experience 477,5 124,0 107,5 123,0 123,0 483,1 122,6 107,6 123,2 129,7
Muutos (%) -1,2% 1,1% -0,1% -0,2% -5,2% -5,5% 1,6% -2,7% 3,8%
Hybrid Infra 540,0 140,0 132,5 135,0 132,5 531,4 137,5 131,1 133,8 129,0
Muutos (%) 1,6% 1,8% 1,1% 0,9% 2,7% 3,5% 5,6% 2,4% -2,1%
Industry Software 462,5 126,5 108,0 113,0 115,0 455,5 124,6 107,0 111,2 112,7
Muutos (%) 1,5% 1,5% 0,9% 1,6% 2,0% 2,0% 2,2% -1,3% -2,3%
Product Development Services 147,5 38,0 35,0 36,0 38,5 142,9 37,9 33,6 34,6 36,8
Muutos (%) 3,2% 0,3% 4,2% 4,0% 4,6% 4,7% 5,3% 2,7% 8,2%
EVRY 1 420,0 355,0 355,0 355,0 355,0 119,9 119,9
Muutos (%)
Muut 2,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,4 0,4 0,3 0,4 0,3
YHTEENSÄ 3 050,0 784,0 738,5 762,5 765,0 1 734,2 542,9 379,6 403,2 408,5
Muutos (%) 75,9% 44,4% 94,5% 89,1% 87,3% 8,4% 28,7% 3,4% -0,2% 0,5%

Digital Experience -segmentin vuoden 2019 liikevaihto jäi hieman vuodesta 2018 heikon Q4:n johdosta. Yhtiö kertoi, että tähän vaikutti erään asiakkaan insourcing-päätös. Tein vuoden 2020 ennusteen siitä ajatuksesta, että tämä insourcing-päätös tuntuisi vielä Q1:n luvuissa, mutta sen jälkeen se hautautuisi yhtiön tekemien hintojen nostojen alle.

Hybrid Infra -segmentin H2/2019 liikevaihto kasvoi vahvasti (+4,6 %), missä liikevaihdon kehitystä tuki erinomainen Tietoturva- ja pilvipalveluiden myynnin kehitys. Tein vuoden 2020 liikevaihdon kehityksen noin 1,6 prosentin kasvuun, missä vahvat vertailukauden lukemat jarruttavat suurempaa kehitystä.

Industry Software -segmentin H1:n liikevaihto jäi (-1,8 %) vertailukaudesta, mutta tässäkin vuoden toinen puolisko oli jo parempi. Arvioin vuoden 2020 liikevaihdon kasvavan noin 1,5 – 2,0 prosentin verran.

Product Development Services -segmentin koko vuoden 2019 liikevaihto kasvoi vahvasti (+5,2 %). Kasvua tuki entiseen malliin suurimpien asiakkaiden kasvaneet volyymit sekä 5G-asiakkaiden ja autoteollisuuden hyvä kehitys. Arvioin hyvän kehityksen jatkuvan myös vuonna 2020.

EVRY ehti vaikuttaa vuoden 2019 lukuihin vain vajaan kuukauden verran. EVRY:n vertailukelpoinen vuoden 2019 liikevaihto oli 1 337 miljoonaa euroa. Tein liikevaihto ennusteen vuodelle 2020 noin 1,4 miljardiin euroon eli kasvua tulisi selvästikin.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeksi sain 2,9 – 3,1 miljardia euroa.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Digital Experience 40,0 10,0 12,5 5,0 12,5 43,6 6,7 11,8 7,1 18,0
Muutos (%) -8,3% 49,3% 5,9% -29,6% -30,6% -55,9% 6,3% -57,0% 9,1%
Hybrid Infra 65,0 17,5 17,5 15,0 15,0 51,4 18,9 18,1 6,2 8,2
Muutos (%) 26,5% -7,4% -3,3% 141,9% 82,9% 62,9% 19,1% -48,3% -17,2%
Industry Software 62,5 17,5 15,0 15,0 15,0 58,1 18,8 13,9 11,6 13,8
Muutos (%) 7,6% -6,9% 7,9% 29,3% 8,7% -20,7% -16,3% 75,8% 7,8%
Product Development Services 15,0 4,5 3,5 3,5 3,5 13,7 3,2 3,3 2,7 4,5
Muutos (%) 9,5% 40,6% 6,1% 29,6% -22,2% -11,1% 6,5% -6,9% 4,7%
EVRY 165,0 42,5 37,5 42,5 42,5 -0,4 -0,4
Muutos (%)
Muut -87,5 -22,0 -21,0 -21,0 -23,5 -42,2 -15,7 -9,3 -9,5 -7,7
YHTEENSÄ 260,0 70,0 65,0 60,0 65,0 124,2 31,5 37,8 18,1 36,8
Muutos (%) 109,3% 122,2% 72,0% 231,5% 76,6% -19,8% -31,1% -6,4% -42,2% -1,6%
Marginaali 8,5% 8,9% 8,8% 7,9% 8,5% 7,2% 5,8% 10,0% 4,5% 9,0%

Vuoden 2020 kannalta oleellista on se, miten Tiedon ja EVRY:n fuusio etenee ja saako yhtiö toivottuja synergiaetuja. Yhtiö arvioi, että synergiaedut olisivat kokonaisuudessaan noin 75 miljoonaa euroa, josta toteutuisi noin 30 – 40 miljoonaa euroa vuonna 2020. Toisaalta yritysten integraatiosta syntyy kuluja yhtiön arvion mukaan noin 40 – 50 miljoonaa euroa vuodelle 2020 eli synergiaeduista nauttiminen alkaa sitten vuonna 2021.

TietoEVRY ja IBM ovat ajautuneet sopimuskiistaan, missä molemmat osapuolet ovat haastaneet toisensa välimiesmenettelyyn. TietoEVRY kirjoittaa Q4-raportissa:

Kesäkuussa 2019 IBM ilmoitti TietoEVRY:lle, että sopimus ei ole tasapuolinen ja vaati välimiesmenettelyä. Lokakuussa 2019 TietoEVRY käynnisti välimiesmenettelyn IBM:ää vastaan koskien yhtiön IBM:lle maksamien riitautettujen maksujen takaisin perimistä sekä IBM:n kykenemättömyyttä suoriutua velvoitteista yritysten välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti. Yhtiöt jatkavat keskustelua tilanteen ratkaisemiseksi.

TietoEVRY arvioi, että tähän kumppanuuteen liittyvät kulut olisivat 15 – 20 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Lisäksi palkkainflaation yhtiö odottaa olevan noin 3 prosenttia, joita se pyrkii kompensoimaan hintojen korotuksilla, siirtämällä toimintoja ns. halpamaihin sekä osaamispyramidin hallinnan kautta.

Näiden erilaisten järjestelyiden kuluarviot yhdistin taulukossa Muut-erään niin, että ne olisivat noin 80 – 90 miljoonaa euroa vuonna 2020.

EVRY:n tuloskunnon arvioin olevan noin 165 miljoonaa euroa (2019: oikaistu EBIT 161 M EUR).

Tein koko vuoden 2020 liiketulosennusteen noin 240 – 270 miljoonaan euroon. Yhtiön ohjeistuksena oli, että vuoden 2020 oikaistu liiketulos olisi parempi kuin vuoden Tiedon ja EVRY:n oikaistu yhteistulos 343 miljoonaa euroa. Kumpikin vuosi sisältää paljon erilaisia kertaluontoisia eriä, joten vertailtavuus on loppujen lopuksi heikoilla kantimilla.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos 260,0 70,0 65,0 60,0 65,0 124,2 31,5 37,8 18,1 36,8
Rahoituskulut (netto) -80,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0 -23,0 -12,5 -8,8 1,0 -2,7
Muut kulut 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 180,0 50,0 45,0 40,0 45,0 101,2 19,0 29,0 19,1 34,1
Verot -35,0 -9,5 -9,0 -7,5 -9,0 -22,1 -7,1 -7,1 -1,0 -6,9
Nettotulos 145,0 40,5 36,0 32,5 36,0 79,1 11,9 21,9 18,1 27,2

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin 80 miljoonaa euroa vuonna 2020. TietoEVRY:n velkaisuus suurin piirtein on nyt 4-kertainen verrattuna vuoteen 2019 nähden (1 262 vs 304 M EUR), joten arvioin rahoituskulujenkin kasvavan tässä samassa suhteessa.

Veroja laskiessa käytin noin 20 prosentin veroastetta. Tilikauden 2020 nettotulosennusteeksi sain 120 – 150 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • miten pitkään hyvä IT-alan suhdanne vielä jatkuu?
 • miten TietoEVRY pärjää osaavan henkilökunnan palkkaamisessa, kun suhdanne on huipussaan ja ”koodarit” katselevat ketterämpiä tai startup-henkisiä toimijoita?
 • pystyykö yhtiö siirtämään alati nousevia kuluja yhtä nopeasti omiin myyntihintoihinsa?

Niin sanotun vanhan Tiedon liikevaihto on viime vuosien aikana kasvanut 2 – 4 prosentin tahdilla, missä yrityshankinnat osaltaan tuovat omaa lisäänsä kasvulukuihin. Arvioin, että myös TietoEVRY:n liikevaihto kasvaisi tällä samalla tahdilla tulevien vuosien aikana.

Liiketulosmarginaali on viime vuosina ollut 9,0 – 9,5 prosentin tuntumassa. Arvioin kustannussäästöohjelma nostavan marginaaleja noin 10 prosenttiin. Oleellista tässä on se, kuinka hyvin yhtiö pystyy siirtämään nousevia kuluja myyntihintoihinsa.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -80 miljoonaa euroa ja veroasteen noin 20 prosentissa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 3 175,0 3 100,0 795,0 750,0 775,0 780,0
Muutos (%) 2,4% 1,6% 1,4% 1,6% 1,6% 2,0%
Liiketulos 330,0 320,0 82,5 87,5 72,5 77,5
Muutos (%) 3,1% 23,1% 17,9% 34,6% 20,8% 19,2%
Marginaali 10,4% 10,3% 10,4% 11,7% 9,4% 9,9%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos 330,0 320,0 82,5 87,5 72,5 77,5
Rahoituskulut (netto) -80,0 -80,0 -20,0 -20,0 -20,0 -20,0
Tulos ennen veroja 250,0 240,0 62,5 67,5 52,5 57,5
Verot -50,0 -50,0 -12,5 -12,5 -12,5 -12,5
Nettotulos 200,0 190,0 50,0 55,0 40,0 45,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus