Tieto: Ennusteet

Päivitetty 25.4.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

tieto-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät 2019

Tieto arvioi, että ”oikaistu liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (2018: 168,0 M EUR)”.

IFRS 16 käyttöönotto parantaa liikevoittoa (EBIT) noin +2,5…+3,0 prosenttia.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Tiedolla on 4 segmenttiä

  • Teknologiapalvelut & uudistaminen
  • Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
  • Toimialaratkaisut
  • Tuotekehityspalvelut

HUOM! Yhtiö muokkasi segmenttien sisäisiä rakenteita keväällä 2018 ja julkaisu vertailutiedot vain vuodelta 2017. Näin vuosien 2015 – 2016 segmenttien luvut eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2017 – 2018 lukuihin nähden.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Tieto: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Teknologiapalvelut & uudistaminen 750,0 195,2 177,5 190,0 187,3 740,0 190,3 173,4 186,8 189,5
Muutos (%) 1,4% 2,6% 2,4% 1,7% -1,2% 0,6% 0,4% 0,9% 0,6% 0,5%
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus 260,0 72,5 55,0 67,5 65,0 244,5 66,6 51,5 64,3 62,1
Muutos (%) 6,3% 8,9% 6,8% 5,0% 4,7% 24,8% 24,5% 21,7% 31,5% 21,3%
Toimialaratkaisut 482,5 130,6 112,5 120,0 119,4 478,9 128,7 110,1 119,4 120,7
Muutos (%) 0,8% 1,5% 2,2% 0,5% -1,1% -1,5% -2,9% -1,8% -0,3% -0,7%
Tuotekehityspalvelut 147,5 38,2 35,0 37,5 36,8 135,8 36,2 31,9 33,7 34,0
Muutos (%) 8,6% 5,5% 9,7% 11,3% 8,2% 7,7% 5,8% 10,8% 7,7% 6,9%
YHTEENSÄ 1 640,0 436,5 380,0 415,0 408,5 1 599,2 421,8 366,9 404,2 406,3
Muutos (%) 2,6% 3,5% 3,6% 2,7% 0,5% 3,6% 3,0% 3,4% 4,8% 3,4%

Teknologiapalvelut & uudistaminen -segmentin Q1:n liikevaihto laski reilun prosentin verran. Tähän vaikutti hinnanalennukset, erään suuren projektin viivästyminen sekä valuuttakurssien epäedullinen kehitys. Tein vuoden 2019 ennusteen siitä ajatuksesta, että valuuttakurssien vastatuuli hieman hellittäisi vuoden edetessä. Kasvu olisi kuitenkin vain noin +1,5 prosentin luokkaa.

Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus -segmentin liikevaihto kasvoi +4,7 prosenttia ja paikallisissa valuutoissa +7 prosenttia. Tässä hankitun Avegan vaikutus näkyy. Arvioin hyvän kehityksen jatkuvan myös vuonna 2019 (+6,3 %), mihin mm. hankittu Meridium tuo hienoisen lisän.

Toimialaratkaisut-segmentin liikevaihto jäi hieman (-1,1 %) vertailukaudesta. Tein vuoden 2019 ennusteen (ehkä turhan varovaisesti) vuoden 2018 lukemiin.

Tuotekehityspalveluiden vuoden 2018 liikevaihto kasvoi mukavat +7,7 prosenttia ja Q1:n kehitys jatkoi tästä noin +8 prosentin kasvulla. Kasvua tuki entiseen malliin suurimpien asiakkaiden kasvaneet volyymit sekä autoteollisuuden hyvä kehitys. Hyvästä Q1:stä johtuen arvioin koko vuoden 2019 liikevaihdon kasvavan noin +8,5 prosenttia.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 1,6 – 1,7 miljardia euroa eli kasvua tulisi noin +2,6 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Yhtiö arvioi, että Pohjoismaiden IT-markkinat kasvaisivat +2…+3 prosenttia vuonna 2019, joten ennusteeni olisi linjassa tämän arvion kanssa.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Teknologiapalvelut & uudistaminen 87,0 24,4 24,5 19,5 18,6 85,5 20,6 23,5 20,7 20,7
Muutos (%) 1,8% 18,4% 4,3% -5,8% -10,1% 8,8% -9,3% 2,2% 8,4% 50,0%
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus 22,5 5,4 4,0 7,5 5,6 19,1 5,1 1,6 7,1 5,3
Muutos (%) 17,8% 5,9% 150,0% 5,6% 5,7% 18,6% 6,3% -55,6% 47,9% 82,8%
Toimialaratkaisut 60,0 23,4 16,0 7,5 13,1 54,5 22,9 15,7 5,0 10,9
Muutos (%) 10,1% 2,2% 1,9% 50,0% 20,2% 0,4% 0,9% -0,6% -47,9% 75,8%
Tuotekehityspalvelut 14,5 3,6 3,4 3,0 4,5 13,9 3,6 3,1 2,9 4,3
Muutos (%) 4,3% 15,8%
Muut -19,0 -4,6 -4,9 -4,5 -5,0 -18,1 -6,4 -3,5 -4,4 -3,8
YHTEENSÄ 165,0 52,2 43,0 33,0 36,8 154,9 45,8 40,4 31,3 37,4
Muutos (%) 6,5% 14,0% 6,4% 5,4% -1,6% 11,4% -4,4% -1,5% 11,0% 70,0%
Marginaali 10,1% 12,0% 11,3% 8,0% 9,0% 9,7% 10,9% 11,0% 7,7% 9,2%

Teknologiapalvelut & uudistaminen -segmentin Q4/2018 vajaan 10 prosentin lasku sai jatkoa Q1:llä (-10,1 %). Hinnanalennukset ja projektin viivästyminen näkyy myös tässä. Yhtiö arvioi, että Q2:n liiketulosmarginaali olisi vertailukautta pienempi, joten tein Q2:n tulosarvion viimevuotista pienemmäksi. Koko vuoden 2019 tuloksen arvioin kehittyvän nousevan parisen prosenttia, missä odotan vuoden toisen puoliskon olevan selvästi alkuvuotta parempi.

Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus -segmentin liiketulosta paransi hankittu Avega. Tein vuoden 2019 ennusteen selvästi parempaan lukemaan, jonka saavuttamiseksi riittää normaali Q3:n.

Toimialaratkaisujen tulos kasvoi noin +20 prosenttia. Yhtiö arvioi, että Q2:n liiketulosmarginaali olisi viime vuoden tasolla tai hieman sitä alempi. Yhtiö odottaa, että tehokkuusohjelman hyödyt alkaisivat realisoitumaan vuoden toisella puoliskolla.

Tein kuitenkin Q2:n tulosennusteen selvästi vertailukautta paremmaksi, sillä viime vuoden lukema oli varsin heikko. Koko vuoden tuloksen arvioin kasvavan noin +10 prosenttia.

Tuotekehityspalveluiden kohdalla tein vuoden 2019 ennusteet noin 3,2 -4,5 miljoonan euron luvuilla. Segmentin paino kokonaisuuteen on alle 10 prosenttia, joten isokin arviointivirhe suuntaan taikka toiseen jää vaikutuksiltaan rajoitetuksi.

Huomioiden muut-erä, niin koko tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 155 – 170 miljoonaa euroa eli kasvua tulisi vajaat +6,5 prosenttia.

Yhtiö arvioi, että IFRS 16 standardin käyttöönotto kasvattaisi liiketulosta noin +2,5…+3,0 prosenttia. Näin varsinaista kasvua tulisi noin +4,0 prosenttia, josta aika paljon tulisi muutamista viime vuoden ”haasteellisista projekteista”.

Tulosmarginaali nousisi 10,1 prosenttiin viime vuoden 9,7 prosentista eli kannattavuuskehitys olisi edelleen paranemaan päin. Oleellista kehityksessä onkin se, miten yhtiö pystyy siirtämään nousevat palkkakustannukset omiin myyntihintoihinsa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 165,0 52,2 43,0 33,0 36,8 154,9 45,8 40,4 31,3 37,4
Rahoituskulut (netto) -10,0 -2,3 -2,5 -2,5 -2,7 -1,9 -0,9 0,3 -0,6 -0,7
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 155,0 49,9 40,5 30,5 34,1 153,0 44,9 40,7 30,7 36,7
Verot -31,0 -10,1 -8,0 -6,0 -6,9 -29,6 -9,2 -7,7 -5,9 -6,8
Nettotulos 124,0 39,8 32,5 24,5 27,2 123,4 35,7 33,0 24,8 29,9

Rahoituskulut (netto) ovat parina viime vuotena olleet -2…-4 miljoonaa euroa. Velkaisuuden nousun johdosta tein tilikauden 2019 kuluennusteen noin -10 miljoonaan euroon.

Veroja laskiessa käytin noin 20 prosentin veroastetta. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 120 – 130 miljoonaa euroa eli tulos olisi hieman vertailukautta parempi. Mikäli rahoituskulut olisivat sittenkin viime vuosien tapaan noin -4 miljoonaa euroa, niin silloin tulos olisi lähellä 130 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • miten pitkään hyvä IT-alan suhdanne vielä jatkuu?
  • miten Tieto pärjää osaavan henkilökunnan palkkaamisessa, kun suhdanne on huipussaan ja ”koodarit” katselevat ketterämpiä tai startup-henkisiä toimijoita?
  • pystyykö yhtiö siirtämään alati nousevia kuluja yhtä nopeasti omiin myyntihintoihinsa?
  • tekeekö Tieto lähiaikoina joitain merkittäviä yritysjärjestelyitä?

Tiedon liikevaihto on viime vuosien aikana kasvanut +2 – 4 prosentin tahdilla, missä yrityshankinnat osaltaan tuovat omaa lisäänsä kasvulukuihin. Arvioin, että liikevaihdon kasvuvauhti olisi noin +3 prosenttia tulevina vuosina. Tämä vastaisi yhtiön arvioita IT-markkinoiden kasvusta lähivuosien aikana. Mikäli Tieto tekee merkittäviä yritysjärjestelyjä, niin silloin nämäkin arviot menevät luonnollisesti uusiksi.

Liiketulosmarginaali nousi vuonna 2018 noin 9,7 prosenttiin ja tein vuoden 2019 ennusteen noin 10 prosentin marginaalilla. Käytin tätä samaa 10 prosentin marginaalia ennusteiden pohjalla. Oleellista tässä on se, kuinka hyvin yhtiö pystyy siirtämään nousevia kuluja myyntihintoihinsa.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -10 miljoonan euron tuntumassa ja veroasteen noin 20 prosentissa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 1 740,0 1 690,0 450,0 395,0 425,0 420,0
Muutos (%) 3,0% 3,0% 3,1% 3,9% 2,4% 2,8%
Liiketulos 175,0 170,0 51,5 44,0 36,0 38,5
Muutos (%) 2,9% 3,0% -1,3% 2,3% 9,1% 4,6%
Marginaali 10,1% 10,1% 11,4% 11,1% 8,5% 9,2%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 175,0 170,0 51,5 44,0 36,0 38,5
Rahoituskulut (netto) -10,0 -10,0 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5
Tulos ennen veroja 165,0 160,0 49,0 41,5 33,5 36,0
Verot -33,0 -32,5 -10,0 -8,5 -6,5 -7,5
Nettotulos 132,0 127,5 39,0 33,0 27,0 28,5

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset