TietoEVRY: Ennusteet

Päivitetty 17.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

tieto-kvartaalituloslaskelma-q42019b

Näkymät 2020

TietoEVRY arvioi, että vuoden 2020

 • oikaistu liikevoitto (EBIT) paranee vuodesta 2019 (Tiedon ja EVRY:n yhdistetty oikaistu liikevoitto oli yhteensä 343,1 M EUR vuonna 2019).

Lisäksi yhtiö arvioi, että

 • se saa noin 30 – 40 M EUR:n synergiaetuihin liittyvät kustannussäästöt vuoden 2020 loppuun mennessä
 • integraatiokustannukset ovat 40 – 50 M EUR vuonna 2020
 • kertaluontoiset kulut liittyen IBM-kumppanuuteen ovat noin 15 – 20 M EUR

Arviot on annettu ennen koronaviruspandemiaa.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

TietoEVRY:n segmentit ovat Tiedon puolelta

 • Digital Experience
 • Hybrid Infra
 • Industry Software
 • Product Development Services

ja EVRY:n

 • EVRY Financial Services
 • EVRY Sweden
 • EVRY Norway

Olen tässä analyysissä pitänyt Tiedon segmentit entisillään ja yhdistänyt EVRY:n tiedot yhdeksi riviksi. Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2018 alkaen on esitettynä TietoEVRY: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019.

TAULUKKO POISTETTU

Digital Experience -segmentin vuoden 2019 liikevaihto jäi hieman vuodesta 2018 heikon Q4:n johdosta. Yhtiö kertoi, että tähän vaikutti erään asiakkaan insourcing-päätös.

Hybrid Infra -segmentin H2/2019 liikevaihto kasvoi vahvasti (+4,6 %), missä liikevaihdon kehitystä tuki erinomainen Tietoturva- ja pilvipalveluiden myynnin kehitys.

Industry Software -segmentin H1:n liikevaihto jäi (-1,8 %) vertailukaudesta, mutta tässäkin vuoden toinen puolisko oli jo parempi.

Product Development Services -segmentin koko vuoden 2019 liikevaihto kasvoi vahvasti (+5,2 %). Kasvua tuki entiseen malliin suurimpien asiakkaiden kasvaneet volyymit sekä 5G-asiakkaiden ja autoteollisuuden hyvä kehitys.

EVRY ehti vaikuttaa vuoden 2019 lukuihin vain vajaan kuukauden verran. EVRY:n vertailukelpoinen vuoden 2019 liikevaihto oli 1 337 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

TAULUKKO POISTETTU

Vuoden 2020 kannalta oleellista on se, miten Tiedon ja EVRY:n fuusio etenee ja saako yhtiö toivottuja synergiaetuja. Yhtiö arvioi, että synergiaedut olisivat kokonaisuudessaan noin 75 miljoonaa euroa, josta toteutuisi noin 30 – 40 miljoonaa euroa vuonna 2020. Toisaalta yritysten integraatiosta syntyy kuluja yhtiön arvion mukaan noin 40 – 50 miljoonaa euroa vuodelle 2020 eli synergiaeduista nauttiminen alkaa sitten vuonna 2021.

TietoEVRY ja IBM ovat ajautuneet sopimuskiistaan, missä molemmat osapuolet ovat haastaneet toisensa välimiesmenettelyyn. TietoEVRY kirjoittaa Q4-raportissa:

Kesäkuussa 2019 IBM ilmoitti TietoEVRY:lle, että sopimus ei ole tasapuolinen ja vaati välimiesmenettelyä. Lokakuussa 2019 TietoEVRY käynnisti välimiesmenettelyn IBM:ää vastaan koskien yhtiön IBM:lle maksamien riitautettujen maksujen takaisin perimistä sekä IBM:n kykenemättömyyttä suoriutua velvoitteista yritysten välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti. Yhtiöt jatkavat keskustelua tilanteen ratkaisemiseksi.

TietoEVRY arvioi, että tähän kumppanuuteen liittyvät kulut olisivat 15 – 20 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Lisäksi palkkainflaation yhtiö odottaa olevan noin 3 prosenttia, joita se pyrkii kompensoimaan hintojen korotuksilla, siirtämällä toimintoja ns. halpamaihin sekä osaamispyramidin hallinnan kautta.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

TAULUKKO POISTETTU

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Ennusteita ei ole tehty.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus