Tieto: Osinkohistoria

Osinkotiedot päivitetty 24.10.2019

Tälle sivulle on koottu yhtiön osingot vuodesta 2000 alkaen. Tiedot on kerätty yhtiön vuosiraporteista. Yhtiön omilla sijoittajasivuilla on lisätietoa osingoista: https://www.tieto.fi/sijoittajille-tieto/osakkeet/osinko.

tieto-osinkohistoria-q42018

Oheiseen kaavioon on merkittynä Tiedon perusosingon lisäksi lisäosinko, joita yhtiö on viime vuosina maksanut useaan otteeseen. Tiedon tavoitteena on ”kasvattaa osinkoa absoluuttisesti vuosittain”.

Vuonna 2020 maksettavan perusosingon arvioin olevan 1,30 euroa, joka jatkaisi perusosingon 0,05 euron nousuputkea. Nähtäväksi jää, maksaako Tieto ylimääräistä osinkoa vuonna 2020. Itse olisin sillä kannalla, ettei lisäosinkoa enää maksettaisi. Lisäksi Tieto on yhdistymässä norjalaisen EVRY:n kanssa, joten osinkopolitiikka voi muuttua tämän jälkeen merkittävästikin.

Huomioita taulukosta:

  • Sinisellä pohjavärillä on esitettynä omat osinkoennusteeni, joiden taustaa on kuvattu itse yhtiön analyysissä. Ennuste on yleensä tehty seuraavalla vuodelle.
  • Vuosiluku on vuosi, jolloin osinko on irronnut. Sitä vastaava tilikausi on tästä yhtä aikaisempi vuosi. Analyysien taulukoissa osinko on merkitty tilikauden perusteella, joten tämän taulukon vuosiluvut ovat yhden ”liian” isoja.
  • Tiedon osinko on viime vuosien aikana irronnut maaliskuun loppupuoliskon aikoihin (viimeksi 22.3.2019).
  • Osingon muutosprosentti tarkoittaa kalenterivuoden perusosingon muutosta edelliseen vuoteen nähden.
OSINKOHISTORIA YHTEENSÄ (EUR) P.osingon muutos Perus­osinko Lisäosinko
2020e 1,30 4,0% 1,30
2019 1,25 4,2% 1,25 0,20
2018 1,40 4,3% 1,20 0,20
2017 1,37 4,5% 1,15 0,22
2016 1,35 10,0% 1,10 0,25
2015 1,30 11,1% 1,00 0,30
2014 0,90 8,4% 0,90
2013 0,83 10,7% 0,83
2012 0,75 7,1% 0,75
2011 0,70 40,0% 0,70
2010 0,50 0,0% 0,50
2009 0,50 0,0% 0,50
2008 0,50 -58,3% 0,50
2007 1,20 41,2% 1,20
2006 0,85 -15,0% 0,85
2005 1,00 100,0% 1,00
2004 1,00 0,0% 0,50 0,50
2003 0,50 0,0% 0,50
2002 1,00 2,0% 0,50 0,50
2001 0,49 0,0% 0,49
2000 0,49 0,49

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus