Tieto sijoituskohteena

Päivitetty 6.2.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (6.2.2018)28,00 EURMarkkina-arvo2,06 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk1,40 EUR Osinkotuotto5,0 %
Liikevaihto 2018e1 620 M EUR (+5,0 %)Nettotulos 2018e120 M EUR (+11,1 %)
PE17,2ROE24,8 %

Tieto Oyj on suomalainen it-yhtiö, jonka tavoitteena on olla Pohjoismaiden johtava ohjelmisto- ja palveluyritys. Yhtiöllä on toimintaa lähes 20 maassa ja sillä on noin 14 330 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

TIETO6.2.2018 | 28,00 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Tiedon Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee osakkeen korkeahko hinta PE-luvuilla mitattuna sekä voitonjaon heikkoudet (osakemäärä kasvaa ja osingonmaksusuhde on yli 100%).

Tieto kertoo, että tietotekniikan palvelumarkkinoiden koko Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa oli noin 14 miljardia euroa vuonna 2016 (IDC). Tiedolla on johtava asema Suomessa ja yhtiö on kolmen suurimman joukossa Ruotsissa. Tieto toteaa, että etenkin Ruotsissa kasvupotentiaalia on enemmän kuin esimerkiksi Suomessa.

Tiedon liikevaihto on laskenut vuosikymmenen alun noin 1,7 – 1,8 miljardista eurosta nykyiseen 1,5 miljardiin euroon. Liikevaihdon kehityksessä näkyy Suomen talouden nihkeä kehitys sekä Nokian merkityksen lasku tänä aikana. Sen sijaan tuloskunto on kasvanut noin 50 miljoonasta eurosta nykyiseen noin 100 – 110 miljoonaan euroon. Samalla tulosmarginaali on parantunut noin 3 prosentista noin 7 prosenttiin.

Lukuisat yrityskaupat näkyvät taseen liikearvon määrässä, joka on nyt noin lähes 40 prosenttia koko taseen loppusummasta. Korollisia velkoja yhtiöllä on vähän, sillä se pystyisi maksamaan velkansa noin kolmen vuoden tuloksellaan.

Osinkosijoittaja on kiinnostunut Tiedon osakkeesta, sillä perusosinko on noussut vuosittain vuodesta 2009 alkaen. Lisäksi yhtiö on maksanut ylimääräistä osinkoa tilikausilta 2014 – 2017. Kevään 2018 perusosinko on 1,20 euroa, jonka lisäksi maksaa 0,20 euroa lisäosinkoa. Osinkotuotto on tällä osakkeen hinnalla (28 EUR) noin 5,0 prosenttia.

Osakkeen hinta on hieman koholla PE-luvuilla mitattuna, missä PE on 17,2x ja 3-vuoden keskiarvotuloksella laskettu PE on 18,5x.

Tilikausi 2017

Tiedon vuosi 2017

 • liikevaihto: 1 543 M EUR (1 493 M EUR / +3,4 %)
 • nettotulos: 107,8 M EUR (107,2 M EUR / +0,6 %)
 • EPS: 1,46 EUR (1,45 EUR)
 • osinkoehdotus: 1,20 + 0,20 EUR (1,15+0,22 EUR)

Tiedon liikevaihto kasvoi +3,4 prosenttia ja kehitys oli hyvää kaikilla liiketoiminta-alueilla. Pilvipalveluiden myynti kasvoi +10 prosenttia alkuvuoden aikana, kun taas perinteisen infrastruktuuripalveluiden myynti laski -6 prosenttia. Tämä kuvaa hyvin sitä, miten asiakkaat siirtävät ohjelmistojaan perinteisistä konesaleista pilveen.

Tiedon mukaan finanssisektorin markkinat ovat edelleen suhteellisen aktiiviset ja lukuisia kehitysohjelmia on käynnissä ja suunnitteilla. Terveydenhuolto- ja hyvinvointisektorilla on suunnitteilla suuria kehityshankkeita kaikissa Pohjoismaissa. Suomen sote-vääntö hillitsee tällä hetkellä kehityshankkeiden käynnistyksiä, kun soten tilanne on vieläkin auki.

Tulos parani niukasti eli 0,6 miljoonaa euroa vuodesta 2017. Palkkakustannukset olivat noin +46 miljoonaa euroa korkeammat, mikä oikeastaan söi kokonaan pois liikevaihdon kasvun tuoman edun (+50 M EUR).

Tieto teki lokakuussa julkisen ostotarjouksen ruotsalaisesta Avega-yhtiöstä ja yhtiö liitettiin Tietoon 1.12.2017 alkaen. Avegalla on noin 350 työntekijää ja sen liikevaihto oli noin 45 miljoonaa euroa vuonna 2016.

Perusosinko oli 1,20 euroa, jonka lisäksi yhtiö maksaa 0,20 euroa lisäosinkoa. Osinko irtoaa yhtiökokouksen (22.3.2018) jälkeisenä päivänä ja se maksetaan 9.4.2018.

Näkymät 2018

Tieto arvioi, että ”oikaistu liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (2017: 161,5 M EUR)”.

Lisäksi Tieto tavoittelee markkinoita nopeampaa kasvua ja jatkaa kasvuinvestointeja. Pääpaino on kiihdyttää kasvua Ruotsin konsultointilähtöisillä markkinoilla, jota tavoitetta hankittu Avega-yhtiökin tukee. Avega tuo noin 40 – 50 miljoonan euron lisän Tiedon liikevaihtoon vuonna 2018, kun huomioidaan se, että Avega ehti olla Tiedon luvuissa vain joulukuun 2017.

Tieto arvelee, että palkkakustannukset nousevat edelleen ja toteaa, että ”palkkainflaatio on lähes 30 M EUR vuonna 2018”.

Tilikauden 2018 karkeina ennusteina (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 1,6 Mrd EUR (2017: 1,5 Mrd EUR)
 • nettotulos: 120 M EUR (108 M EUR)
 • EPS: 1,63 EUR

Segmentit

Tiedolla on 4 segmenttiä, ja oheisissa taulukoissa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Teknologiapalvelut & uudistaminen 785 771 762 755
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus 190 150 139 125
Toimialaratkaisut 510 496 475 439
Tuotekehityspalvelut 135 127 117 142
Muut
YHTEENSÄ 1 620 1 544 1 493 1 461 0
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Teknologiapalvelut & uudistaminen 88,0 84,8 89,0 65,5
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus 11,0 8,0 4,1 1,5
Toimialaratkaisut 58,0 55,4 55,2 65,4
Tuotekehityspalvelut 15,0 12,3 10,9 15,6
Muut -20,0 -21,2 -18,9 -22,8
YHTEENSÄ 152,0 139,3 140,3 125,2 0,0

Teknologiapalvelut & uudistaminen

Vuoden 2017 liikevaihto kasvoi +1,1 prosenttia. Sovelluspalvelut olivat +4 prosentin kasvussa, mutta perinteiset infrastruktuuripalvelut noin -6 prosentin laskussa. Sen sijaan pilvipalvelut kehittyivät hyvin ja ne kasvoivat +10 prosenttia alkuvuoden 2017 aikana.

Tilikauden 2018 ennustettu liikevaihto on noin 785 miljoonaa euroa eli kasvua viime vuoteen on noin 1 – 2 prosenttia. Liiketuloksen odotetaan nousevan hieman noin 88 miljoonaan euroon.

Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus

Tilikauden 2017 liikevaihto oli 150 miljoonaa euroa (2016: 139 M EUR) ja liiketulos lähes tuplaantui 8,0 miljoonaan euroon. Segmentin liiketulosmarginaali on varsin alhaisella tasolla eli vain 5,3 prosenttia. Muilla segmenteillä marginaali on yli 10 prosentin luokkaa.

Vuoden 2017 hyvää kehitystä tuki Avegan osto sekä digitaalisen asiakaskokemuksen kasvu.

Toimialaratkaisut

Vuoden 2017 liikevaihto oli noin 496 miljoonaa euroa eli kasvua +4,4 prosenttia. Sen sijaan tulos jäi edellisvuoden tasolle eli noin 55 miljoonaan euroon. Q4/2017 kehitys oli heikkoa Intelligent Transportation Solution alueella. Muilla toimialaratkaisuissa tilanne kehittyi paremmin.

Tieto arvioi, että ”vahva tilauskanta tukee vuoden 2018 näkymiä ja että uudet lanseeraukset avaavat uusia mahdollisuuksia vuoden loppupuolella”.

Tilikauden 2018 liikevaihdoksi ennustetaan noin 510 miljoonaa euroa eli kasvua noin +3 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Liiketuloksen odotetaan nousevan hieman 58 – 60 miljoonaan euroon.

Tuotekehityspalvelut

Tilikauden 2017 liikevaihtoa kasvatti suurimpien avainasiakkaiden volyymikasvu. Kehitys oli vahvaa Radio & Smart Traffic -alueella.

Tilikauden 2018 liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 135 miljoonaan euroon (2017: 127 M EUR). Liiketuloksen odotetaan nousevan noin 15,0 miljoonaan euroon (2017: 12,3 M EUR).

Ennusteiden kehitys

Tieto antaa arvion oikaistusta liikevoitosta, joka on siis yhtiön itsensä laskema tunnusluku.

Tilikausi 2017

02/2017: oikaistu liikevoitto paranee vuodesta 2016 (2016: 152,2 M EUR)
04/2017: (ei muutosta)
07/2017: (ei muutosta)
10/2017: (ei muutosta)
TOTEUTUMA: oikaistu liikevoitto oli 161,5 M EUR

Tilikausi 2018

02/2017: oikaistu liikevoitto paranee vuodesta 2017 (2017: 161,5 M EUR)

Taloudelliset tavoitteet

Tiedon taloudelliset tavoitteet ovat

 • IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu
 • Raportoitu liikevoittomarginaali > 10 %
 • osinko kasvaa vuosittain
 • nettovelka/EBITDA < 1,5x

Tuloksen kehitys

Tiedon liikevaihto on laskenut vuosikymmenen alun noin 1,7 – 1,8 miljardista eurosta nykyiseen noin 1,5 miljardiin euroon. Tässä Suomen nihkeä talouskehitys sekä Nokian merkityksen lasku näkyy. Lisäksi Tieto on myynyt liiketoimintojaan vuosien varrella, joten myös nämä näkyvät liikevaihdossa.

Toisaalta samaan aikaan tulos on noussut noin 50 miljoonasta eurosta nykyiseen noin 100 – 110 miljoonaan euroon. Eli toimintoja on pystytty tehostamaan hyvin, mikä näkyy tulosmarginaalin nousuna noin 3 prosentista 7 prosenttiin.

tieto-tuloslaskelma-q42017

Tilikauden 2018 liikevaihdon odotetaan nousevan noin 1,6 – 1,7 miljardiin euroon ja tuloksen noin 120 miljoonaan euroon. Hankittu Avega-yhtiö tuo noin 40 – 50 miljoonan euron liikevaihtolisän tilikaudelle 2018.

Tase

Taseessa huomio osuu korkeaan liikearvoon (441 M EUR), joka on noin 35 – 40 prosenttia koko taseen loppusummasta. Tässä Tiedon tekemät yrityskaupat näkyvät. Vaikka liikearvo on ollut tällä tasolla jo yli 10 vuotta, niin vuonna 2014 se oli 324 miljoonaa euroa eli siihen nähden liikearvoa on tullut lisää.

tieto-liikearvo-q42017

Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus söisi nykyisestä noin 110 miljoonan euron tuloksesta yli 35 prosenttia.

Korollisia velkoja Tiedolla on varsin vähän eli noin 237 miljoonaa euroa. Velan määrä on kasvutrendissä, mutta silti sitä on varsin vähän. Tästä kertoo velkaisuuden tunnusluvut, missä omavaraisuusaste on noin 45 prosentissa – ja ollut tällä tasolla koko vuosikymmenen. Nettovelkaantumisaste hienoisessa nousussa ja on nyt noin 35 prosenttia, mutta on edelleen erinomaisella tasolla (alle 100 prosentin tasoa voidaan pitää hyvänä).

tieto-velkaisuus-q42017

Lisäksi kassassa olevan käteisen määrällä sekä tällä tuloskunnolla ja vapaalla rahavirralla yhtiö pystyisi maksamaan velkansa noin 3 vuodessa pois.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta on laskenut vuosien 2012 – 2014 huipusta eli noin 155 – 170 miljoonasta eurosta vuoden 2016 alle 100 miljoonan euron tasolle. Vuonna 2017 rahavirrat nousivat 151 miljoonaan euroon, joten josko kyse oli vain vuoden 2016 rahavirtojen ajoituksesta.

Vaikka yhden vuoden lukuihin ja niiden heilahteluihin ei kannata kiinnittää suurempaa huomiota, niin silti Tiedon liiketoiminnan rahavirrat eivät ole kehittyneet positiiviseen suuntaan – näin siitäkin huolimatta, että tuloskunto on ollut nousussa. Onkin mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan tilikauden 2018 liiketoiminnan rahavirrat kehittyvät.

tieto-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investoinnit ovat olleet varsin ennustettavasti noin 45 – 60 miljoonan euron haarukassa.

tieto-vapaa-rahavirta-q42017

Vapaa rahavirta (FCF) heilahteleekin liiketoiminnan rahavirran tahdissa. Skaala on ollut varsin laaja, sillä se on vaihdellut noin 35 – 125 miljoonan euron välillä. Sijoittajan on kuitenkin vaikea tehdä rahavirtaperustaista arvonmääritystä, kun vapaissa rahavirroissa ei ole selvää trendinomaista suuntaa.

Osinko

Tiedon osinko on kasvanut vuosittain vuodesta 2009 alkaen, jolloin osinko oli 0,50 euroa. Vuosina 2014 – 2016 yhtiö on maksanut myös lisäosinkoa, mitkä on huomioitu oheisissa kaavioissa.

tieto-osinko-q42017

Yhtiö maksaa lisäosingon myös vuodelta 2017 eli kevään 2018 perusosinko on 1,20 euroa (1,15 EUR), jonka lisäksi siis lisäosinko 0,20 euroa (0,22 EUR). Tällä osakkeen hinnalla osinkotuotoksi (28 EUR) tulee 5,0 prosenttia.

Osinko irtoaa yhtiökokouksen (22.3.2018) jälkeisenä päivänä ja se maksetaan 9.4.2018.

Osingon suhde tulokseen sekä vapaaseen rahavirtaan on ollut yli 100 prosentin tasolla jo useampana vuotena. Tämä selittää osaltaan myös sen, miksi yhtiön korolliset velat ovat hienoisessa nousussa. Yhtiön strategiana on kuitenkin ”kehittää yhtiön pääomarakennetta”, jota nämä lisäosingot edustavat.

Arvostus

1, 3 ja 7 vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (17,2x – 26,2x) mitattuna osakkeen hinta on koholla. Sijoittajien odotuksissa on siis se, että yhtiön tuloskunto lähtee hyvään kasvuun tulevina vuosina Suomen talouskasvun sekä Ruotsin IT-markkinakasvun vetäminä.

tieto-roe-roi-q42017

Koholla olevaa PE-lukua tukee kuitenkin pääomien tuottolukujen nousu hyville tasoille. Viimeiset vuodet ROE ja ROI ovat olleet noin 20 prosentissa, kun sitä ennen pääomien tuotot olivat vain noin 10 prosentissa. Tätä voidaan pitää hyvänä merkkinä ja kehityksenä. Tässäkin näkyy yhtiön aiemmin mainittu ”pääomarakenteen kehitys”.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+120) sekä osingonmaksuilla (-103). Oikaisu on yhteensä +17 miljoonaa EUR, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (6.2.2018) 28,00 25,98 25,92 24,72 21,51 16,44 14,89 11,00
Lkm (000) 73 723 73 723 73 679 73 553 73 676 73 132 72 377 72 023
Markkina-arvo (Mrd) 2,06 1,92 1,91 1,82 1,58 1,20 1,08 0,79
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 410 1 620 1 543 1 493 1 460 1 523 1 607 1 825 1 828
Liikevoitto 32 152 139 141 125 61 86 63 98
Nettotulos 25 120 108 107 91 35 62 29 60
Marginaali 6,1% 7,4% 7,0% 7,2% 6,2% 2,3% 3,9% 1,6% 3,3%
EPS 0,34 0,00 1,63 1,46 1,45 1,24 0,48 0,85 0,40 0,83
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 95 78 57 156 161 121 87 96
Liikearvo 441 441 410 385 324 383 392 413
Muut varat 629 629 608 545 547 592 701 771
Tase yhteensä 1 165 1 148 1 075 1 086 1 032 1 096 1 180 1 280
Oma pääoma 492 475 488 483 471 514 525 565
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 237 237 172 178 113 121 121 184
Muut vastuut 436 436 415 425 448 461 534 531
Tase yhteensä 1 165 1 148 1 075 1 086 1 032 1 096 1 180 1 280
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 175 151 97 133 168 154 162 123
Investoinnit: Capex -55 -47 -62 -44 -43 -59 -59 -56
Vapaa rahavirta (FCF) 120 104 35 89 125 95 103 67
Investoinnit: Muut -30 -41 -29 -61 4 -14 13 1
Investointien jälkeen 90 63 6 28 129 81 116 68
Rahoitus: Voitonjako -103 -101 -99 -91 -60 -53 -51 -50
Rahoitus: Muut 13 61 -5 57 -25 1 -67 -19
Rahavarojen muutos 0 23 -98 -6 44 29 -2 -1
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,25 1,20 1,15 1,10 1,00 0,90 0,83 0,75
Osinko (lisä) 0,20 0,22 0,25 0,30
Osinko yhteensä 1,25 1,40 1,37 1,35 1,30 0,90 0,83 0,75
Osinkotuotto 4,5% 5,4% 5,3% 5,5% 6,0% 5,5% 5,6% 6,8%
Osinko/nettotulos 76,8% 95,6% 94,3% 109,1% 273,7% 106,2% 207,1% 90,0%
Osinko/FCF 76,8% 99,2% 288,4% 111,6% 76,6% 69,3% 58,3% 80,6%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 26,2 27,3 30,8 33,3 31,5
PE (3v) 18,5 18,8 24,6 29,0 37,7 23,9 23,3 14,4
PE 17,2 17,7 17,8 20,0 45,3 19,4 37,2 13,2
Oma pääoma/osake 6,67 6,44 6,62 6,57 6,39 7,03 7,25 7,84
P/B 4,20 4,03 3,91 3,76 3,36 2,34 2,05 1,40
ROE 24,8% 22,4% 22,0% 19,1% 7,1% 11,9% 5,3% 10,7%
ROI 21,1% 20,3% 21,3% 20,1% 10,0% 13,4% 9,0% 13,4%
Omavaraisuusaste 42,2% 41,4% 45,4% 44,5% 45,6% 46,9% 44,5% 44,1%
Gearing 28,9% 33,5% 23,6% 4,6% -10,2% 0,0% 6,5% 15,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset