Tieto sijoituskohteena

Päivitetty 25.4.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Tieto Oyj on suomalainen it-yhtiö, jonka tavoitteena on olla Pohjoismaiden johtava ohjelmisto- ja palveluyritys. Yhtiöllä on toimintaa lähes 20 maassa ja sillä on noin 15 275 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e TIETO Ennuste
Osake (25.4.2019) 27,25 Osinko 12 kk 1,30
Markkina-arvo (Mrd) 2,0 Osinkotuotto 4,8%
Liikevaihto (M) 1 640 (+2,5%) Osinko/EPS 88% 4v ka
Nettotulos (M) 124 (+0,8%) Osinko/FCF 104% 4v ka
EPS 1,68 Omav.aste 36%
PE 16,2 Gearing 57%
EV/EBIT 13,9 ROE 25,3%
PB 4,0 ROI 18,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.tieto.com/fi/Sijoittajille/Taloudelliset-raportit/

Yhteenveto

TIETO25.4.2019 | 27,25 EUR
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Tiedon Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä pisteitä laskee voitonjaon heikkoudet (osakemäärä kasvaa ja osingonmaksusuhde on yli 100%).

Tieto arvioi, että Pohjoismaiden IT-markkinat kasvaisivat vuonna 2019 noin +2…+3 prosenttia. Tiedolla on johtava asema Suomessa ja yhtiö on kolmen suurimman joukossa Ruotsissa. Yhtiö arvioi, että etenkin Ruotsissa kasvupotentiaalia on enemmän kuin esimerkiksi Suomessa.

Tiedon liikevaihto on laskenut vuosikymmenen alun noin 1,7 – 1,8 miljardista eurosta nykyiseen 1,6 miljardiin euroon. Liikevaihdon kehityksessä näkyy Suomen talouden nihkeä kehitys sekä Nokian merkityksen lasku tänä aikana. Sen sijaan tuloskunto on kasvanut noin 50 miljoonasta eurosta nykyiseen noin 120 miljoonaan euroon. Samalla tulosmarginaali on parantunut noin 3 prosentista yli 7 prosenttiin.

Lukuisat yrityskaupat näkyvät taseen liikearvon määrässä, joka on nyt noin 35 prosenttia koko taseen loppusummasta. Korollisia nettovelkoja yhtiöllä on vähän, vaikka IFRS 16 -standardin myötä velkaisuus kasvoikin.

Osinkosijoittaja on kiinnostunut Tiedon osakkeesta, sillä perusosinko on noussut vuosittain vuodesta 2009 alkaen. Lisäksi yhtiö on maksanut ylimääräistä osinkoa tilikausilta 2014 – 2018. Vuonna 2020 maksettavan perusosingon arvioin olevan 1,30 euroa. Arvioin myös, ettei lisäosinkoa maksettaisi. Ennustamani osinko antaisi 4,8 prosentin osinkotuoton (osake 27,25 euroa).

Osakkeen hinta on kohdalleen hinnoiteltu PE-luvulla mitattuna 16,2x.

Tilikausi 2019

Tiedon Q1/2019

M EUR Q1/19 Q1/18
Liikevaihto 408 406 0,5%
Liiketulos (ebit) 36,8 37,3 -1,3%
Nettotulos 27,1 29,9 -9,4%
EPS (EUR) 0,37 0,41

Q1:n liikevaihto oli hieman viimevuotista parempi (+0,5 %). Kasvu paikallisissa valuutoissa oli +2,4 prosenttia, mikä on linjassa yhtiön arviosta Pohjoismaiden IT-markkinoiden kasvusta (2-3 %).

Liikevaihdon kehitystä tuki entiseen malliin suurimpien asiakkaiden kasvaneet volyymit sekä autoteollisuuden hyvä kehitys. Sen sijaan liikevaihtoa rasitti erään ison projektin viivästyminen sekä tehdyt hinnanalennukset.

Liiketulos (ebit) laski hieman em. projektiviivästyksestä ja hinnanalennuksesta sekä valuuttakurssien vastatuulen johdosta. Tuloksissa euromääräiset erot ovat kuitenkin pieniä, joten pienikin kitka tekemisessä näyttäytyy isona prosenttimuutoksena.

Näkymät 2019

Tieto arvioi, että ”oikaistu liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (2018: 168 M EUR)”. IFRS 16 käyttöönotto parantaa liikevoittoa (EBIT) noin +2,5…+3,0 prosenttia.

Tieto käynnisti yt-neuvottelut, millä se hakee noin 30 – 35 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Yhtiö arvioi, että tästä puolet vaikuttaa vuoden 2019 tulokseen.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q2/19e Q2/18 2019e 2018
Liikevaihto 415 404 2,7% 1 640 1 600 2,5%
Liiketulos (ebit) 33,0 31,3 5,4% 165,0 154,7 6,7%
Nettotulos (omistajille) 24,5 24,8 -1,2% 124,0 123,2 0,6%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 1,30 1,45

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Tieto: Ennusteet -sivulla.

Ennusteiden (Tieto) kehitys

Tieto antaa arvion oikaistusta liikevoitosta, joka on siis yhtiön itsensä laskema tunnusluku.

Tilikausi 2017

02/2017: oikaistu liikevoitto paranee vuodesta 2016 (2016: 152,2 M EUR)
TOTEUTUMA: oikaistu liikevoitto oli 161,5 M EUR

Tilikausi 2018

02/2018: oikaistu liikevoitto paranee vuodesta 2017 (2017: 161,4 M EUR)
04/2018: (ei muutosta)
07/2018: (ei muutosta)
10/2018: (ei muutosta)
TOTEUTUMA: oikaistu liikevoitto oli 168,0 M EUR

Tilikausi 2019

02/2019: oikaistu liikevoitto paranee vuodesta 2018 (2018: 168,0 M EUR)
04/2019: (ei muutosta)

Taloudelliset tavoitteet

Tiedon taloudelliset tavoitteet ovat

  • Yli +5 %:n vuotuinen kasvu vuosien 2019 – 2022 aikana, missä yrityshankinnat tukevat kasvua
  • Oikaistu liikevoittomarginaali > 13 %
  • nettovelka/EBITDA < 2,0x
  • osinko kasvaa vuosittain

Tuloksen kehitys

Tiedon liikevaihto on laskenut vuosikymmenen alun noin 1,7 – 1,8 miljardista eurosta nykyiseen noin 1,6 miljardiin euroon. Tässä Suomen nihkeä talouskehitys sekä Nokian merkityksen lasku näkyy. Lisäksi Tieto on myynyt liiketoimintojaan vuosien varrella, joten myös nämä näkyvät liikevaihdossa.

Toisaalta samaan aikaan tulos on noussut noin 50 miljoonasta eurosta nykyiseen noin 120 miljoonaan euroon. Eli toimintoja on pystytty tehostamaan hyvin, mikä näkyy tulosmarginaalin nousuna noin 3 prosentista yli 7 prosenttiin.

tieto-tuloslaskelma-q12019

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 1,6 – 1,7 miljardia ja nettotulos noin 120 – 130 miljoonaa euroa. Näillä ennusteilla nettotulosmarginaali pysyisi viime vuoden tapaan noin 7,6 prosentissa. Tässä oleellista onkin se, miten yhtiö pystyy siirtämään nousevat palkkakustannukset omiin myyntihintoihinsa.

1-, 3- ja 7-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (16,2x – 21,7x) mitattuna osakkeen hinta on kohdallaan. Sijoittajien odotuksissa on siis se, että yhtiön tuloskunto lähtee hyvään kasvuun tulevina vuosina Suomen talouskasvun sekä Ruotsin IT-markkinakasvun vetäminä.

tieto-roe-roi-q12019

Nouseva tuloskehitys on nostanut pääomien tuottoluvut hyville tasoille. Viimeiset vuodet ROE ja ROI ovat olleet noin 20 – 25 prosentissa, kun sitä ennen pääomien tuotot olivat vain noin 10 prosentissa. Tätä voidaan pitää hyvänä merkkinä ja kehityksenä.

Tase

Taseessa huomio osuu korkeaan liikearvoon (442 M EUR), joka on noin 30 – 35 prosenttia koko taseen loppusummasta. Tässä Tiedon tekemät yrityskaupat näkyvät. Vaikka liikearvo on ollut tällä tasolla jo yli 10 vuotta, niin vuonna 2014 se oli 324 miljoonaa euroa eli siihen nähden liikearvoa on tullut lisää.

tieto-liikearvo-q12019

Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus söisi nykyisestä noin 120 – 130 miljoonan euron tuloksesta yli 35 prosenttia.

Korollisia nettovelkoja Tiedolla on varsin vähän eli noin 313 miljoonaa euroa. Velkojen määrä nousi IFRS 16 -standardin käyttöönoton seurauksena, missä vuokravastuut kirjattiin korollisiin velkoihin. Joka tapauksessa velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla. Omavaraisuusaste on noin 40 prosentissa – ja ollut tällä tasolla koko vuosikymmenen. Nettovelkaantumisaste eli gearing on hienoisessa nousussa ja on nyt noin 35 prosenttia, mutta on edelleen siis erinomaisella tasolla (alle 100 prosentin tasoa voidaan pitää hyvänä).

tieto-velkaisuus-q12019

Lisäksi kassassa olevan käteisen määrällä sekä tällä tuloskunnolla ja vapaalla rahavirralla yhtiö pystyisi maksamaan velkansa pois noin 2 – 3 vuodessa.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta kääntyi vuoden 2016 pohjilta nousuun ja on nyt palautunut vuosikymmen alun lukemiin. Tuloksen hyvä kehitys selittää tätä nousua, mutta toisaalta tuloskunto on parantunut paljon enemmän kuin rahavirrat.

Capex-investoinnit ovat olleet varsin ennustettavasti noin 45 – 60 miljoonan euron haarukassa.

tieto-rahavirta-q12019

Vapaa rahavirta (FCF) heilahteleekin liiketoiminnan rahavirran tahdissa. Skaala on ollut varsin laaja, sillä se on vaihdellut noin 35 – 130 miljoonan euron välillä. Sijoittajan on kuitenkin vaikea tehdä rahavirtaperustaista arvonmääritystä, kun vapaissa rahavirroissa ei ole selvää trendinomaista suuntaa.

Osinko

Tiedon osinko on kasvanut vuosittain vuodesta 2009 alkaen, jolloin osinko oli 0,50 euroa. Tilikausilta 2014 – 2018 yhtiö on maksanut myös lisäosinkoa, mitkä on huomioitu oheisissa kaavioissa.

tieto-osinko-q12019

Osingon suhde tulokseen sekä vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 100 prosentin tasolla jo useampana vuotena. Tämä selittää osaltaan myös sen, miksi yhtiön korolliset velat ovat hienoisessa nousussa. Yhtiön strategiana on kuitenkin ”kehittää yhtiön pääomarakennetta”, jota nämä lisäosingot edustavat.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Muutosprosentteja laskettaessa on huomioitu yhtiön lisäosingot. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Tieto: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2020 (e) 1,30 3/2019 1,25 3/2018 1,20
3/2019 (lisä) 0,20 3/2018 (lisä) 0,20
YHTEENSÄ 1,30 1,45 1,40
-10,3% +3,6% +2,2%

Arvioin vuonna 2020 maksettavan perusosingon nousevan 0,05 eurolla 1,30 euroon. Lisäksi arvioin, ettei lisäosinkoa makseta. Ennustamani perusosinko antaisi noin 4,8 prosentin osinkotuoton (osake 27,25 EUR).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+97) sekä osingonmaksuilla (-107). Oikaisu on yhteensä -10 miljoonaa EUR, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin. Lisäksi omaa pääomaa on lisätty 97 miljoonalla eurolla ja vastaavasti muita vastuita on vähennetty -107 miljoonalla eurolla.

HUOM! Tieto uudisti segmenttien sisäisiä rakenteita keväällä 2018 niin, että segmenttiluvut vuosilta 2015-2016 eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2017-2019 lukujen kanssa.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (25.4.2019) 27,25 23,58 25,98 25,92 24,72 21,51 16,44 14,89
Lkm (000) 73 937 73 999 73 874 73 679 73 553 73 676 73 132 72 377
Markkina-arvo (Mrd) 2,01 1,74 1,92 1,91 1,82 1,58 1,20 1,08
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Teknologiapalvelut & uudistaminen 750 740 735 762 755
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus 260 245 196 139 125
Toimialaratkaisut 483 479 486 475 439
Tuotekehityspalvelut 148 136 126 117 142
Muut
YHTEENSÄ 1 640 1 599 1 543 1 493 1 461
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Teknologiapalvelut & uudistaminen 87,0 85,5 78,6 89,0 65,5
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus 22,5 19,1 16,1 4,1 1,5
Toimialaratkaisut 60,0 54,5 54,3 55,2 65,4
Tuotekehityspalvelut 14,5 13,9 12,0 10,9 15,6
Muut -19,0 -18,1 -21,9 -18,9 -22,8
YHTEENSÄ 165,0 154,9 139,1 140,3 125,2
TULOS­LASKELMA Q2/19e Q1/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 415 408 1 640 1 600 1 543 1 493 1 460 1 523 1 607 1 825
Liikevoitto 33 37 165 155 139 141 125 61 86 63
Nettotulos 25 27 124 123 108 107 91 35 62 29
Marginaali 6,0% 6,6% 7,6% 7,7% 7,0% 7,2% 6,2% 2,3% 3,9% 1,6%
EPS 0,34 0,37 1,68 1,66 1,46 1,45 1,24 0,48 0,85 0,40
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 176 165 78 57 156 161 121 87
Liikearvo 442 443 441 410 385 324 383 392
Muut varat 784 590 629 608 545 547 592 701
Tase yhteensä 1 402 1 198 1 148 1 075 1 086 1 032 1 096 1 180
Oma pääoma 499 483 475 488 483 471 514 525
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 461 304 237 172 178 113 121 121
Muut vastuut 442 411 436 415 425 448 461 534
Tase yhteensä 1 402 1 198 1 148 1 075 1 086 1 032 1 096 1 180
0 0 0 0 0 0 0 0
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 175 174 151 97 133 168 154 162
Investoinnit: Capex -50 -45 -47 -62 -44 -43 -59 -59
Vapaa rahavirta (FCF) 125 129 104 35 89 125 95 103
Investoinnit: Muut -5 -4 -41 -29 -61 4 -14 13
Investointien jälkeen 120 125 63 6 28 129 81 116
Rahoitus: Voitonjako -107 -103 -101 -99 -91 -60 -53 -51
Rahoitus: Muut -13 62 61 -5 57 -25 1 -67
Rahavarojen muutos 0 84 23 -98 -6 44 29 -2
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 175 174 151 97 133 168 154 162
Investoinnit: Capex -50 -45 -47 -62 -44 -43 -59 -59
Vapaa rahavirta (FCF) 125 129 104 35 89 125 95 103
Investoinnit: Muut -5 -4 -41 -29 -61 4 -14 13
Investointien jälkeen 120 125 63 6 28 129 81 116
Rahoitus: Voitonjako -107 -103 -101 -99 -91 -60 -53 -51
Rahoitus: Muut -13 62 61 -5 57 -25 1 -67
Rahavarojen muutos 0 84 23 -98 -6 44 29 -2
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,00 0,90 0,83
Osinko (lisä) 0,20 0,20 0,22 0,25 0,30
Osinko yhteensä 1,30 1,45 1,40 1,37 1,35 1,30 0,90 0,83
Osinkotuotto 4,8% 6,1% 5,4% 5,3% 5,5% 6,0% 5,5% 5,6%
Osinko/nettotulos 77,5% 87,2% 95,8% 94,3% 109,1% 273,7% 106,2% 207,1%
Osinko/FCF 76,9% 83,2% 99,4% 288,4% 111,6% 76,6% 69,3% 58,3%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 21,7 22,0 27,3 30,8 33,3
PE (3v) 17,0 15,5 18,8 24,6 29,0 37,7 23,9 23,3
PE 16,2 14,2 17,8 17,8 20,0 45,3 19,4 37,2
EV/EBIT 13,9 12,2 15,0 14,4 14,7 25,2 14,0 17,6
Oma pääoma/osake 6,75 6,53 6,43 6,62 6,57 6,39 7,03 7,25
P/B 4,04 3,61 4,04 3,91 3,76 3,36 2,34 2,05
ROE 25,3% 25,7% 22,4% 22,0% 19,1% 7,1% 11,9% 5,3%
ROI 18,9% 20,7% 20,3% 21,3% 20,1% 10,0% 13,4% 9,0%
Omavaraisuusaste 35,6% 40,3% 41,4% 45,4% 44,5% 45,6% 46,9% 44,5%
Gearing 57,1% 28,8% 33,5% 23,6% 4,6% -10,2% 0,0% 6,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16
Osake (päätösarvo) 27,20 23,58 26,64 27,76 27,08 25,98 25,79 27,07 25,53 25,92
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,300 1,450 1,250 1,250 1,250 1,400 1,400 1,400 1,400 1,370
Osinkotuotto (ennuste) 4,8% 6,1% 4,7% 4,5% 4,6% 5,4% 5,4% 5,2% 5,5% 5,3%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,63 1,66 1,68 1,70 1,65 1,46 1,43 1,33 1,38 1,45
PE 16,7 14,2 15,8 16,4 16,4 17,8 18,1 20,3 18,6 17,8
EV/EBIT 14,8 12,2 13,8 14,4 13,6 14,9 15,2 16,6 14,4 14,4
ROE 30,4% 25,7% 27,8% 30,5% 30,7% 22,4% 23,6% 23,7% 25,3% 23,4%
ROI 21,8% 20,6% 23,2% 23,8% 28,9% 20,3% 20,7% 20,7% 25,5% 22,2%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus
 

Mainokset