Tieto sijoituskohteena

Päivitetty 6.2.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Tieto Oyj on suomalainen it-yhtiö, jonka tavoitteena on olla Pohjoismaiden johtava ohjelmisto- ja palveluyritys. Yhtiöllä on toimintaa lähes 20 maassa ja sillä on noin 15 190 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e TIETO Ennuste
Osake (6.2.2019) 26,70 Osinko 12 kk 1,45
Markkina-arvo (Mrd) 2,0 Osinkotuotto 5,4%
Liikevaihto (M) 1 650 (+3,1%) Osinko/EPS 87% 4v ka
Nettotulos (M) 130 (+5,7%) Osinko/FCF 99% 4v ka
EPS 1,76 Omav.aste 41%
PE 15,2 Gearing 23%
EV/EBIT 12,7 ROE 26,3%
PB 3,9 ROI 20,7%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.tieto.com/fi/Sijoittajille/Taloudelliset-raportit/

Yhteenveto

TIETO6.2.2019 | 26,70 EUR
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Tiedon Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyviä pisteitä laskee voitonjaon heikkoudet (osakemäärä kasvaa ja osingonmaksusuhde on yli 100%).

Tieto arvioi, että Pohjoismaiden IT-markkinat kasvaisivat vuonna 2019 noin +2…+3 prosenttia. Tiedolla on johtava asema Suomessa ja yhtiö on kolmen suurimman joukossa Ruotsissa. Yhtiö arvioi, että etenkin Ruotsissa kasvupotentiaalia on enemmän kuin esimerkiksi Suomessa.

Tiedon liikevaihto on laskenut vuosikymmenen alun noin 1,7 – 1,8 miljardista eurosta nykyiseen 1,6 miljardiin euroon. Liikevaihdon kehityksessä näkyy Suomen talouden nihkeä kehitys sekä Nokian merkityksen lasku tänä aikana. Sen sijaan tuloskunto on kasvanut noin 50 miljoonasta eurosta nykyiseen noin 120 miljoonaan euroon. Samalla tulosmarginaali on parantunut noin 3 prosentista yli 7 prosenttiin.

Lukuisat yrityskaupat näkyvät taseen liikearvon määrässä, joka on nyt noin 35 prosenttia koko taseen loppusummasta. Korollisia nettovelkoja yhtiöllä on vähän, sillä se pystyisi maksamaan velkansa 1 – 2 vuoden tuloksellaan.

Osinkosijoittaja on kiinnostunut Tiedon osakkeesta, sillä perusosinko on noussut vuosittain vuodesta 2009 alkaen. Lisäksi yhtiö on maksanut ylimääräistä osinkoa tilikausilta 2014 – 2018. Kevään 2019 kokonaisosinko on 1,45 euroa, mikä sisältää ylimääräistä osinkoa 0,20 euroa. Tämä antaisi 5,4 prosentin osinkotuoton (osake 26,70 euroa).

Osakkeen hinta on kohdalleen hinnoiteltu PE-luvulla mitattuna 15,2x.

Tilikausi 2018

Tiedon Q1-Q4/2018

M EUR Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 422 410 3,0% 1 600 1 543 3,6%
Liiketulos (ebit) 45,7 47,9 -4,6% 154,7 139,1 11,2%
Nettotulos 35,6 36,7 -3,0% 123,2 107,7 14,4%
EPS (EUR) 0,48 0,50 1,66 1,46

Q4:n liikevaihto kasvoi +3,0 prosenttia ja paikallisissa valuutoissa +5,3 prosenttia.

Sovellus- ja pilvipalveluiden voimakas kasvu jatkui, kun taas perinteisen infrapalveluiden kysyntä laski. Lisäksi kasvua tuki suurimpien asiakkaiden kasvaneet volyymit sekä autoteollisuuden hyvä kehitys.

Q4:n liiketulos (ebit) laski -4,6 prosenttia, mihin vaikutti yhtiön tekemä yhteisyrityksen -2,9 miljoonan euron arvonalentuminen. Tämä oikaisten tulos olisi ollut +1,5 viimevuotista parempi. Koko vuoden liiketulokseen vaikutti myös hankitut liiketoiminnot (Avega).

Kevään 2019 osinko on yhteensä 1,45 euroa, joka sisältää ylimääräistä osinkoa 0,20 euroa. Osinko irtoaa 22.3.2019 ja se maksetaan 9.4.2019.

Näkymät 2019

Tieto arvioi, että ”oikaistu liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (2018: 168 M EUR)”.

IFRS 16 käyttöönotto parantaa liikevoittoa (EBIT) noin +2,5…+3,0 prosenttia.

Tieto julkisti myös uuden strategian tuleville vuosille. Sen tavoitteena on kasvattaa merkittävästi design- ja datapohjaisia palveluita sekä yksinkertaistaa toimintaa. Palkkainflaation yhtiö odottaa olevan yli 30 miljoonaa euroa, jota yhtiö kompensoi siirtämällä töitä suotuisan kustannustason (eli halpa-)maihin.

Lisäksi yhtiö arvioi, että toiminnan yksinkertaistaminen vaikuttaa noin 700 henkilöön ja tuo noin 30 – 35 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Osa näistä säästöistä tulisi jo vuonna 2019.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 415 406 2,1% 1 650 1 600 3,2%
Liiketulos (ebit) 37,5 37,4 0,3% 165,0 154,7 6,7%
Nettotulos (omistajille) 29,5 29,9 -1,3% 130,0 123,2 5,5%
Osinko (12 kk, EUR) 1,45* 1,40

*) Taulukon 1,45 euron osinko on keväällä 2019 maksettava osinko. Keväälle 2020 arvioin perusosingon olevan 1,30 euroa, joka ei sisällä ylimääräistä osinkoa.

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Tieto: Ennusteet -sivulla.

Ennusteiden (Tieto) kehitys

Tieto antaa arvion oikaistusta liikevoitosta, joka on siis yhtiön itsensä laskema tunnusluku.

Tilikausi 2017

02/2017: oikaistu liikevoitto paranee vuodesta 2016 (2016: 152,2 M EUR)
TOTEUTUMA: oikaistu liikevoitto oli 161,5 M EUR

Tilikausi 2018

02/2018: oikaistu liikevoitto paranee vuodesta 2017 (2017: 161,4 M EUR)
04/2018: (ei muutosta)
07/2018: (ei muutosta)
10/2018: (ei muutosta)
TOTEUTUMA: oikaistu liikevoitto oli 168,0 M EUR

Tilikausi 2019

02/2019: oikaistu liikevoitto paranee vuodesta 2018 (2018: 168,0 M EUR)

Taloudelliset tavoitteet

Tiedon taloudelliset tavoitteet ovat

  • Yli +5 %:n vuotuinen kasvu vuosien 2019 – 2022 aikana, missä yrityshankinnat tukevat kasvua
  • Oikaistu liikevoittomarginaali > 13 %
  • nettovelka/EBITDA < 2,0x
  • osinko kasvaa vuosittain

Mainokset

Tuloksen kehitys

Tiedon liikevaihto on laskenut vuosikymmenen alun noin 1,7 – 1,8 miljardista eurosta nykyiseen noin 1,6 miljardiin euroon. Tässä Suomen nihkeä talouskehitys sekä Nokian merkityksen lasku näkyy. Lisäksi Tieto on myynyt liiketoimintojaan vuosien varrella, joten myös nämä näkyvät liikevaihdossa.

Toisaalta samaan aikaan tulos on noussut noin 50 miljoonasta eurosta nykyiseen noin 120 miljoonaan euroon. Eli toimintoja on pystytty tehostamaan hyvin, mikä näkyy tulosmarginaalin nousuna noin 3 prosentista yli 7 prosenttiin.

tieto-tuloslaskelma-q42018

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 1,6 – 1,7 miljardia ja nettotulos noin 125 – 135 miljoonaa euroa. Näillä ennusteilla nettotulosmarginaali nousisi 7,9 prosenttiin, mikä olisi ennätystasoa. Tässä oleellista onkin se, miten yhtiö pystyy siirtämään nousevat palkkakustannukset omiin myyntihintoihinsa.

1-, 3- ja 7-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (15,2x – 21,1x) mitattuna osakkeen hinta on koholla. Sijoittajien odotuksissa on siis se, että yhtiön tuloskunto lähtee hyvään kasvuun tulevina vuosina Suomen talouskasvun sekä Ruotsin IT-markkinakasvun vetäminä.

tieto-roe-roi-q42018

Koholla olevaa PE-lukua tukee kuitenkin pääomien tuottolukujen nousu hyville tasoille. Viimeiset vuodet ROE ja ROI ovat olleet noin 20 – 25 prosentissa, kun sitä ennen pääomien tuotot olivat vain noin 10 prosentissa. Tätä voidaan pitää hyvänä merkkinä ja kehityksenä.

Tase

Taseessa huomio osuu korkeaan liikearvoon (443 M EUR), joka on noin 35 – 40 prosenttia koko taseen loppusummasta. Tässä Tiedon tekemät yrityskaupat näkyvät. Vaikka liikearvo on ollut tällä tasolla jo yli 10 vuotta, niin vuonna 2014 se oli 324 miljoonaa euroa eli siihen nähden liikearvoa on tullut lisää.

tieto-liikearvo-q42018

Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus söisi nykyisestä noin 120 – 130 miljoonan euron tuloksesta yli 35 prosenttia.

Korollisia nettovelkoja Tiedolla on varsin vähän eli noin 131 miljoonaa euroa. Tästä kertoo velkaisuuden tunnusluvut, missä omavaraisuusaste on noin 40 prosentissa – ja ollut tällä tasolla koko vuosikymmenen. Nettovelkaantumisaste eli gearing on hienoisessa nousussa ja on nyt noin 30 prosenttia, mutta on edelleen erinomaisella tasolla (alle 100 prosentin tasoa voidaan pitää hyvänä).

tieto-velkaisuus-q42018

Lisäksi kassassa olevan käteisen määrällä sekä tällä tuloskunnolla ja vapaalla rahavirralla yhtiö pystyisi maksamaan velkansa pois noin 1 – 2 vuodessa.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta laski vuonna alle 100 miljoonan euron tasolle, mutta on palautunut sieltä taas vuosikymmenen alun noin 150 – 170 miljoonaan euroon. Pohdittavaa antaa se, että Tiedon liiketoiminnan rahavirrat eivät ole kehittyneet positiiviseen suuntaan – näin siitäkin huolimatta, että tuloskunto on ollut nousussa.

Capex-investoinnit ovat olleet varsin ennustettavasti noin 45 – 60 miljoonan euron haarukassa.

tieto-rahavirta-q42018

Vapaa rahavirta (FCF) heilahteleekin liiketoiminnan rahavirran tahdissa. Skaala on ollut varsin laaja, sillä se on vaihdellut noin 35 – 130 miljoonan euron välillä. Sijoittajan on kuitenkin vaikea tehdä rahavirtaperustaista arvonmääritystä, kun vapaissa rahavirroissa ei ole selvää trendinomaista suuntaa.

Osinko

Tiedon osinko on kasvanut vuosittain vuodesta 2009 alkaen, jolloin osinko oli 0,50 euroa. Tilikausilta 2014 – 2018 yhtiö on maksanut myös lisäosinkoa, mitkä on huomioitu oheisissa kaavioissa.

tieto-osinko-q42018

Osingon suhde tulokseen sekä vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 100 prosentin tasolla jo useampana vuotena. Tämä selittää osaltaan myös sen, miksi yhtiön korolliset velat ovat hienoisessa nousussa. Yhtiön strategiana on kuitenkin ”kehittää yhtiön pääomarakennetta”, jota nämä lisäosingot edustavat.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Muutosprosentteja laskettaessa on huomioitu yhtiön lisäosingot. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Tieto: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 1,25 3/2018 1,20 3/2017 1,15
4/2019 (lisä) 0,20 3/2018 (lisä) 0,20 3/2017 (lisä) 0,22
YHTEENSÄ 1,45 1,40 1,37
+3,6% +2,2% +1,5%

Kevään 2019 osinko oli yhteensä 1,45 euroa, joka sisälsi ylimääräistä osinkoa 0,20 euroa. Osinko irtoaa 22.3.2019 ja se maksetaan 9.4.2019. Tämä antaisi noin 5,4 prosentin osinkotuoton (osake 26,70 eur).

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+130) sekä osingonmaksuilla (-107). Oikaisu on yhteensä +23 miljoonaa EUR, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

HUOM! Tieto uudisti segmenttien sisäisiä rakenteita keväällä 2018 niin, että segmenttiluvut vuosilta 2015-2016 eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2017-2019 lukujen kanssa.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (6.2.2019) 26,70 23,58 25,98 25,92 24,72 21,51 16,44 14,89
Lkm (000) 74 003 73 999 73 874 73 679 73 553 73 676 73 132 72 377
Markkina-arvo (Mrd) 1,98 1,74 1,92 1,91 1,82 1,58 1,20 1,08
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Teknologiapalvelut & uudistaminen 755 740 735 762 755
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus 278 245 196 139 125
Toimialaratkaisut 480 479 486 475 439
Tuotekehityspalvelut 138 136 126 117 142
Muut
YHTEENSÄ 1 650 1 599 1 543 1 493 1 461
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Teknologiapalvelut & uudistaminen 90,0 85,5 78,6 89,0 65,5
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus 22,0 19,1 16,1 4,1 1,5
Toimialaratkaisut 57,5 54,5 54,3 55,2 65,4
Tuotekehityspalvelut 14,5 13,9 12,0 10,9 15,6
Muut -19,0 -18,1 -21,9 -18,9 -22,8
YHTEENSÄ 165,0 154,9 139,1 140,3 125,2
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 415 1 650 1 600 1 543 1 493 1 460 1 523 1 607 1 825
Liikevoitto 38 165 155 139 141 125 61 86 63
Nettotulos 30 130 123 108 107 91 35 62 29
Marginaali 7,2% 7,9% 7,7% 7,0% 7,2% 6,2% 2,3% 3,9% 1,6%
EPS 0,41 0,00 1,76 1,66 1,46 1,45 1,24 0,48 0,85 0,40
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 188 165 78 57 156 161 121 87
Liikearvo 443 443 441 410 385 324 383 392
Muut varat 590 590 629 608 545 547 592 701
Tase yhteensä 1 221 1 198 1 148 1 075 1 086 1 032 1 096 1 180
Oma pääoma 506 483 475 488 483 471 514 525
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 304 304 237 172 178 113 121 121
Muut vastuut 411 411 436 415 425 448 461 534
Tase yhteensä 1 221 1 198 1 148 1 075 1 086 1 032 1 096 1 180
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 195 174 151 97 133 168 154 162
Investoinnit: Capex -50 -45 -47 -62 -44 -43 -59 -59
Vapaa rahavirta (FCF) 145 129 104 35 89 125 95 103
Investoinnit: Muut -10 -4 -41 -29 -61 4 -14 13
Investointien jälkeen 135 125 63 6 28 129 81 116
Rahoitus: Voitonjako -107 -103 -101 -99 -91 -60 -53 -51
Rahoitus: Muut -28 62 61 -5 57 -25 1 -67
Rahavarojen muutos 0 84 23 -98 -6 44 29 -2
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,00 0,90 0,83
Osinko (lisä) 0,20 0,20 0,22 0,25 0,30
Osinko yhteensä 1,30 1,45 1,40 1,37 1,35 1,30 0,90 0,83
Osinkotuotto 4,9% 6,1% 5,4% 5,3% 5,5% 6,0% 5,5% 5,6%
Osinko/nettotulos 74,0% 87,2% 95,8% 94,3% 109,1% 273,7% 106,2% 207,1%
Osinko/FCF 66,3% 83,2% 99,4% 288,4% 111,6% 76,6% 69,3% 58,3%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 21,1 22,0 27,3 30,8 33,3
PE (3v) 16,4 15,5 18,8 24,6 29,0 37,7 23,9 23,3
PE 15,2 14,2 17,8 17,8 20,0 45,3 19,4 37,2
EV/EBIT 12,7 12,2 15,0 14,4 14,7 25,2 14,0 17,6
Oma pääoma/osake 6,84 6,53 6,43 6,62 6,57 6,39 7,03 7,25
P/B 3,90 3,61 4,04 3,91 3,76 3,36 2,34 2,05
ROE 26,3% 25,7% 22,4% 22,0% 19,1% 7,1% 11,9% 5,3%
ROI 20,7% 20,7% 20,3% 21,3% 20,1% 10,0% 13,4% 9,0%
Omavaraisuusaste 41,4% 40,3% 41,4% 45,4% 44,5% 45,6% 46,9% 44,5%
Gearing 22,9% 28,8% 33,5% 23,6% 4,6% -10,2% 0,0% 6,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 23,58 26,64 27,76 27,08 25,98 25,79 27,07 25,53 25,92 28,10
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,450 1,250 1,250 1,250 1,400 1,400 1,400 1,400 1,370 1,370
Osinkotuotto (ennuste) 6,1% 4,7% 4,5% 4,6% 5,4% 5,4% 5,2% 5,5% 5,3% 4,9%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,66 1,68 1,70 1,65 1,46 1,43 1,33 1,38 1,45 1,46
PE 14,2 15,8 16,4 16,4 17,8 18,1 20,3 18,6 17,8 19,3
EV/EBIT 12,2 13,8 14,4 13,6 14,9 15,2 16,6 14,4 14,4 15,5
ROE 25,7% 27,8% 30,5% 30,7% 22,4% 23,6% 23,7% 25,3% 23,4% 24,4%
ROI 20,6% 23,2% 23,8% 28,9% 20,3% 20,7% 20,7% 25,5% 22,2% 22,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

tieto-osinko-q42018