TietoEVRY sijoituskohteena

Päivitetty 1.5.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Tiedon ja EVRY:n yhdistymisen johdosta Q2-tulosraportin läpikäynti siirtyy tuloskierroksen jälkeiseen aikaan (arviolta 15.8.2020).

Talousmentor-yritysanalyysi

TietoEVRY Oyj on suomalainen it-yhtiö, jonka tavoitteena on olla Pohjoismaiden johtava ohjelmisto- ja palveluyritys. Yhtiöllä on toimintaa lähes 20 maassa ja sillä on noin 24 350 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e TIETOEVRY Ennuste
Osake (1.5.2020) 22,24 Osinko 12 kk 1,27
Markkina-arvo (Mrd) 2,6 Osinkotuotto 5,7%
Liikevaihto (M) 2 825 (+62,9%) Osinko/EPS 101% 4v ka
Nettotulos (M) 113 (+42,4%) Osinko/FCF 70% 4v ka
EPS 0,95 Omav.aste 41%
PE 23,4 Gearing 81%
EV/EBIT 22,3 ROE 7,2%
PB 1,9 ROI 6,1%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.tieto.com/fi/Sijoittajille/Taloudelliset-raportit/

Yhteenveto

TIETOEVRY1.5.2020 | 22,24 EUR
16
★★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

TietoEVRY:n Talousmentor-arvoluku on 16/30. Tyydyttäviä pisteitä korkea liikearvon määrä, heikentynyt pääomien tuotto sekä osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna.

Tieto ja EVRY yhdistyivät joulukuussa 2019 muodostaen TietoEVRY:n. Koska yhdistyminen tapahtui vuoden lopussa, niin vuodesta 2020 tulisi lukujen puolesta ensimmäinen yhteinen vuosi.

Jos vanhan Tiedon liikevaihto oli ollut noin 1,6 miljardin euron ja oikaistu liiketulos (EBIT) noin 160 – 180 miljoonan euron tuntumassa, niin yhdistyneen TietoEVRY:n kohdalla luvut asettuvat noin 3,0 miljardiin ja 325 – 350 miljoonaan euroon vastaavasti. Eli karkeasti laskien luvut kaksinkertaistuvat, mitä sitten koronaviruspandemia sotkee ainakin lyhyellä aikavälillä. Arvioin tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 2,65 – 2,85 miljardia ja nettotulos noin 100 – 120 miljoonaa euroa (tarkemmin TietoEVRY: Ennusteet)

Yhtiöiden fuusion johdosta TietoEVRY:n taseessa on liikearvoa noin 1,85 miljardia euroa, mikä vastaa yli puolta koko taseen loppusummasta (2019: 3,86 Mrd EUR). Omaa pääomaa on tällä hetkellä noin 1,5 miljardia euroa, joten 10 prosentin liikearvon alaskirjaus (n. 185 M EUR) kiertäisi tuloslaskelman ja tuloksen kautta nakertaen omaa pääomaa.

Fuusion johdosta myös velkaa on paljon (1,25 Mrd EUR), mutta se ei näy velkaisuuden tunnusluvuissa. Omavaraisuusaste on noin 44 prosenttia – jota em. liikearvo pitää tietyllä tapaa hyvänä. Gearing on edelleen hyvällä tasolla noin 80 prosentissa (aiemmin 35 %).

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

TietoEVRY kertoo, että pandemian vaikutukset olivat rajalliset Q1:llä, mutta asiakkaiden odotetaan lykkäävän joitain IT-investointejaan. Suurimmat vaikutukset kohdistuvat digitaalinen konsultointi -liiketoimintaan.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

TietoEVRY aloitti laajat säästötoimenpiteet, joita ovat mm:

  • rekrytointien lopettaminen
  • alihankintojen lopettaminen tai uudelleenarviointi
  • ostojen lykkääminen (tietokoneet, puhelimet yms.)

Lisäksi yhtiö on aloittanut yt-neuvottelut henkilöstönsä lomauttamisiksi niin Suomessa kuin muissa maissa.

Varsinainen yhtiökokous päätti antaa yhtiön hallitukselle valtuutuksen maksaa osinkoa enintään 1,27 euroa yhdessä tai kahdessa erässä. Mikäli tämä osinko perutaan, niin se tukisi kassatilannetta noin 150 miljoonalla eurolla.

TietoEVRY tiedotti, että se maksaa puolet yhtiökokouksen valuuttamasta 1,27 euron osingosta vuonna 2020. Osinko maksetaan kahdessa erässä

  • 0,3175 EUR: irtoaa 24.7.2020
  • 0,3175 EUR: irtoaa 28.9.2020

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

TietoEVRY ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

TietoEVRY arvioi, että taloudellinen epävarmuus vaikuttaa vahvimmin konsultointiliiketoimintaan, jossa sopimusjaksot ovat tyypillisesti lyhyempiä. Pandemialla on eri arvioiden mukaan noin 3 – 7 prosentin negatiivinen vaikutus Pohjoismaiden IT-markkinoihin vuonna 2020.

Tilikausi 2020

TietoEVRY:n Q1/2020

M EUR Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 744 408 82,2%
Liiketulos (ebit) 51,4 36,8 39,7%
Nettotulos 36,2 27,1 33,6%
EPS (EUR) 0,31 0,37

Taulukossa esitettyjä isoja prosenttilukuja selittää se, että Tieto ja EVRY yhdistyivät joulukuussa 2019, jonka johdosta vertailukauden luvut eivät sisällä EVRY:n lukuja.

Q1:n orgaaninen liikevaihdon kasvu oli 3 prosenttia, missä kehitystä tuki ohjelmistoliiketoiminta ja pilvipalvelut.

TietoEVRY arvioi, että pandemian vaikutuksesta Pohjoismaiden IT-markkina laskee noin 3 – 7 prosenttia. Tiedon ja EVRY:n yhteisliikevaihto vuonna 2019 oli noin 2 950 miljoonaa euroa, joten odotuksissa on, että yhtiön liikevaihto jäisi tämän alapuolelle vuonna 2020. Oma liikevaihtoarvioni on 2,65 – 2,85 miljardia euroa.

Yhtiö on aloittanut yt-neuvottelut päällekkäisyyksien poistamiseksi. TietoEVRY arvioi, että toimenpiteet vaikuttavat kokonaisuudessaan 570 työtehtävään. Integraatio on edennyt hyvin, jonka johdosta TietoEVRY arvioi vuoden 2020 synergiaetujen olevan 45 – 55 miljoonaa euroa (aiempi arvio oli 30 – 40 M EUR). Integraatiokustannukset ovat noin 40 – 50 M EUR vuonna 2020, joten varsinainen fuusion hyöty alkaisi realisoitumaan vuoden 2021 puolella.

TietoEVRY ja IBM ovat ajautuneet sopimuskiistaan, missä molemmat osapuolet ovat haastaneet toisensa välimiesmenettelyyn. Yhtiö arvioi Q4/2019 raportissa, että tästä syntyisi noin 15 – 20 miljoonan euron kulut vuodelle 2020.

TietoEVRY tiedotti, että se maksaa puolet yhtiökokouksen valuuttamasta 1,27 euron osingosta vuonna 2020. Osinko maksetaan kahdessa erässä

  • 0,3175 EUR: irtoaa 24.7.2020
  • 0,3175 EUR: irtoaa 28.9.2020

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 695 403 72,4% 2 825 1 734 62,9%
Liiketulos (ebit) 35,0 18,1 93,4% 170,0 124,2 36,9%
Nettotulos (omistajille) 22,5 18,1 24,3% 112,5 79,1 42,2%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 1,27 1,45

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat TietoEVRY: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Niin sanotun vanhan Tiedon liikevaihto on laskenut vajaan 10 vuoden takaisesta noin 1,7 – 1,8 miljardista eurosta nykyiseen noin 1,6 miljardiin euroon. Tässä Suomen nihkeä talouskehitys sekä Nokian merkityksen lasku näkyy. Lisäksi Tieto on myynyt liiketoimintojaan vuosien varrella, joten myös nämä näkyvät liikevaihdossa.

Toisaalta samaan aikaan tulos on noussut noin 50 miljoonasta eurosta nykyiseen noin 120 miljoonaan euroon. Eli toimintoja on pystytty tehostamaan hyvin, mikä näkyy tulosmarginaalin nousuna noin 3 prosentista yli 7 prosenttiin.

Tiedon ja EVRY:n yhteisliikevaihto vuonna 2019 olisi ollut noin 2 950 miljoonaa euroa.

Vastaavasti yhtiöiden oikaistu liiketulos olisi ollut vuonna 2019 noin 343 miljoonaa euroa eli noin 1,9-kertainen Tietoon nähden. Tästä syystä kaavion nettotulos on noin 113 miljoonaa euroa, johon vaikuttaa integraatioon liittyvät kertaluontoiset kulut.

tieto-tuloslaskelma-q12020

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 2,65 – 2,85 miljardia ja nettotulos noin 100 – 120 miljoonaa euroa.

tieto-roe-roi-q12020

Nouseva tuloskehitys on nostanut pääomien tuottoluvut hyville tasoille. Viimeiset vuodet ROE ja ROI ovat olleet noin 20 – 25 prosentissa, kun sitä ennen pääomien tuotot olivat vain noin 10 prosentissa. Tätä voidaan pitää hyvänä merkkinä ja kehityksenä.

Tase

Taseessa huomio osuu korkeaan liikearvoon (1 850 M EUR), joka on yli 50 prosenttia koko taseen loppusummasta. Tässä fuusio EVRY:n kanssa näkyy.

tieto-liikearvo-q12020

Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus vetäisi tuloksen selvästi pakkaselle.

Fuusion johdosta myös velan määrä nousi ja on nyt noin 1,25 miljardia euroa. Omavaraisuusaste pysyi edelleen hyvällä noin 40 – 45 prosentin tasolla, mutta tässä valtava liikearvo vääristää tunnusluvun arvoa. Mikäli liikearvosta jouduttaisiin poistamaan vaikkapa 25 prosenttia, niin oma pääoma pienenisi noin 500 miljoonalla eurolla samoin kuin taseen loppusumma. Tämä painaisi omavaraisuusasteen noin 35 prosentin tasolle eli heikoksi.

tieto-velkaisuus-q12020

Nettovelkaantumisaste eli gearing nousi noin 80 prosenttiin, mutta on edelleen siis hyvällä tasolla (alle 100 prosentin tasoa voidaan pitää hyvänä).

Rahavirta

Yhdistyneen yhtiön rahavirojen tasoa pitää tarkastella tarkemmin sitten, kun siitä alkaa tulemaan raportoituja lukuja. Ohessa ns. vanhan Tiedon perusteella lasketut kaaviot.

tieto-rahavirta-q12020

Osinko

Tiedon osinko on kasvanut vuosittain vuodesta 2009 alkaen, jolloin osinko oli 0,50 euroa. Tilikausilta 2014 – 2018 yhtiö on maksanut myös lisäosinkoa, mitkä on huomioitu oheisissa kaavioissa. Kaaviossa ei ole huomioitu EVRY:n maksamia osinkoja.

tieto-osinko-q12020

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Muutosprosentteja laskettaessa on huomioitu yhtiön lisäosingot. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä TietoEVRY: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
7/2020 0,3175 3/2019 1,25 3/2018 1,20
9/2020 0,3175 3/2019 (lisä) 0,20 3/2018 (lisä) 0,20
3/2021(e) 0,3500
9/2021(e) 0,3500
YHTEENSÄ 1,3350 1,45 1,40

TietoEVRY tiedotti, että se maksaa puolet yhtiökokouksen valuuttamasta 1,27 euron osingosta vuonna 2020. Osinko maksetaan kahdessa erässä

  • 0,3175 EUR: irtoaa 24.7.2020
  • 0,3175 EUR: irtoaa 28.9.2020

Vuonna 2021 maksettavaksi osingoksi olen merkinnyt 0,70 euroa (0,35 + 0,35 EUR), johon tulee suhtautua suurella varauksella. Teen uuden osinkoennusteen, kun olen saanut Q2-raportin valmiiksi.

Taulukot

Tilikauden 2020 lukuja on oikaistu loppuvuoden tulosennusteella (+77) ja osingoilla (-150 M EUR). Oikaisu on yhteensä -73 miljoonaa euroa ja se on tehty taseen käteiset varat ja oma pääoma eriin.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (1.5.2020) 22,24 27,72 23,58 25,98 25,92 24,72 21,51 16,44
Lkm (000) 118 430 77 477 73 999 73 874 73 679 73 553 73 676 73 132
Markkina-arvo (Mrd) 2,63 2,15 1,74 1,92 1,91 1,82 1,58 1,20
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Digital Experience 440 483 487
Hybrid Infra 525 531 519
Industry Software 435 456 455
Product Development Services 140 143 136
EVRY + Muut 1 285 121 2
YHTEENSÄ 2 825 1 734 1 600 0 0
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016
Digital Experience 40,0 43,6 59,3
Hybrid Infra 55,0 51,4 48,7
Industry Software 40,0 58,1 59,7
Product Development Services 15,0 13,7 13,9
EVRY + Muut 20,0 -42,6 -26,8
YHTEENSÄ 170,0 124,2 154,8 0,0 0,0
TULOS­LASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 695 744 2 825 1 734 1 600 1 543 1 493 1 460 1 523 1 607
Liikevoitto 35 51 170 124 155 139 141 125 61 86
Nettotulos 23 36 113 79 123 108 107 91 35 62
Marginaali 3,3% 4,8% 4,0% 4,6% 7,7% 7,0% 7,2% 6,2% 2,3% 3,9%
EPS 0,19 0,30 0,95 1,02 1,66 1,46 1,45 1,24 0,48 0,85
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 98 165 165 78 57 156 161 121
Liikearvo 1 850 2 042 443 441 410 385 324 383
Muut varat 1 506 1 652 590 629 608 545 547 592
Tase yhteensä 3 454 3 859 1 198 1 148 1 075 1 086 1 032 1 096
Oma pääoma 1 412 1 692 483 475 488 483 471 514
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 1 248 1 262 304 237 172 178 113 121
Muut vastuut 794 905 411 436 415 425 448 461
Tase yhteensä 3 454 3 859 1 198 1 148 1 075 1 086 1 032 1 096
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 200 278 174 151 97 133 168 154
Investoinnit: Capex -50 -51 -45 -47 -62 -44 -43 -59
Vapaa rahavirta (FCF) 150 227 129 104 35 89 125 95
Investoinnit: Muut 15 -711 -4 -41 -29 -61 4 -14
Investointien jälkeen 165 -484 125 63 6 28 129 81
Rahoitus: Voitonjako -150 -107 -103 -101 -99 -91 -60 -53
Rahoitus: Muut 0 590 62 61 -5 57 -25 1
Rahavarojen muutos 15 -1 84 23 -98 -6 44 29
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,00 1,27 1,25 1,20 1,15 1,10 1,00 0,90
Osinko (lisä) 0,20 0,20 0,22 0,25 0,30
Osinko yhteensä 1,00 1,27 1,45 1,40 1,37 1,35 1,30 0,90
Osinkotuotto 4,5% 4,6% 6,1% 5,4% 5,3% 5,5% 6,0% 5,5%
Osinko/nettotulos 105,3% 124,6% 87,2% 95,8% 94,3% 109,1% 273,7% 106,2%
Osinko/FCF 79,0% 43,3% 83,2% 99,4% 288,4% 111,6% 76,6% 69,3%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 28,1 24,8 22,0 27,3 30,8
PE (3v) 25,1 20,8 15,5 18,8 24,6 29,0 37,7 23,9
PE 23,4 27,2 14,2 17,8 17,8 20,0 45,3 19,4
EV/EBIT 22,3 26,2 12,2 15,0 14,4 14,7 25,2 14,0
Oma pääoma/osake 11,92 21,84 6,53 6,43 6,62 6,57 6,39 7,03
P/B 1,87 1,27 3,61 4,04 3,91 3,76 3,36 2,34
ROE 7,2% 7,3% 25,7% 22,4% 22,0% 19,1% 7,1% 11,9%
ROI 6,1% 6,6% 20,7% 20,3% 21,3% 20,1% 10,0% 13,4%
Omavaraisuusaste 40,9% 43,8% 40,3% 41,4% 45,4% 44,5% 45,6% 46,9%
Gearing 81,4% 64,8% 28,8% 33,5% 23,6% 4,6% -10,2% 0,0%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 19,78 27,72 23,50 26,06 27,20 23,58 26,64 27,76 27,08 25,98
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,270 1,270 1,300 1,300 1,300 1,450 1,250 1,250 1,250 1,400
Osinkotuotto (ennuste) 6,4% 4,6% 5,5% 5,0% 4,8% 6,1% 4,7% 4,5% 4,6% 5,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,74 1,02 1,39 1,54 1,63 1,66 1,68 1,70 1,65 1,46
PE 26,6 27,2 16,9 16,9 16,7 14,2 15,8 16,4 16,4 17,8
EV/EBIT 24,6 26,1 14,9 16,3 14,8 12,2 13,8 14,4 13,6 14,9
ROE 9,3% 7,3% 23,7% 27,6% 30,4% 25,7% 27,8% 30,5% 30,7% 22,4%
ROI 7,7% 6,6% 18,2% 18,3% 21,8% 20,6% 23,2% 23,8% 28,9% 20,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus