Tieto sijoituskohteena

Päivitetty 19.7.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Tieto Oyj on suomalainen it-yhtiö, jonka tavoitteena on olla Pohjoismaiden johtava ohjelmisto- ja palveluyritys. Yhtiöllä on toimintaa lähes 20 maassa ja sillä on noin 15 100 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e TIETO Ennuste
Osake (19.7.2019) 23,98 Osinko 12 kk 1,30
Markkina-arvo (Mrd) 1,8 Osinkotuotto 5,4%
Liikevaihto (M) 1 620 (+1,3%) Osinko/EPS 89% 4v ka
Nettotulos (M) 118 (-4,1%) Osinko/FCF 103% 4v ka
EPS 1,60 Omav.aste 36%
PE 15,0 Gearing 60%
EV/EBIT 13,8 ROE 24,3%
PB 3,6 ROI 17,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.tieto.com/fi/Sijoittajille/Taloudelliset-raportit/

Yhteenveto

TIETO19.7.2019 | 23,98 EUR
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Tiedon Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyviä pisteitä laskee voitonjaon heikkoudet (osakemäärä kasvaa ja osingonmaksusuhde on yli 100%).

Tieto arvioi, että Pohjoismaiden IT-markkinat kasvaisivat vuonna 2019 noin +2…+3 prosenttia. Tiedolla on johtava asema Suomessa ja yhtiö on kolmen suurimman joukossa Ruotsissa. Yhtiö arvioi, että etenkin Ruotsissa kasvupotentiaalia on enemmän kuin esimerkiksi Suomessa.

Tiedon liikevaihto on laskenut vuosikymmenen alun noin 1,7 – 1,8 miljardista eurosta nykyiseen 1,6 miljardiin euroon. Liikevaihdon kehityksessä näkyy Suomen talouden nihkeä kehitys sekä Nokian merkityksen lasku tänä aikana. Sen sijaan tuloskunto on kasvanut noin 50 miljoonasta eurosta nykyiseen noin 120 miljoonaan euroon. Samalla tulosmarginaali on parantunut noin 3 prosentista yli 7 prosenttiin.

Lukuisat yrityskaupat näkyvät taseen liikearvon määrässä, joka on nyt noin 35 prosenttia koko taseen loppusummasta. Korollisia nettovelkoja yhtiöllä on vähän, vaikka IFRS 16 -standardin myötä velkaisuus kasvoikin.

Osinkosijoittaja on kiinnostunut Tiedon osakkeesta, sillä perusosinko on noussut vuosittain vuodesta 2009 alkaen. Lisäksi yhtiö on maksanut ylimääräistä osinkoa tilikausilta 2014 – 2018. Vuonna 2020 maksettavan perusosingon arvioin olevan 1,30 euroa. Arvioin myös, ettei lisäosinkoa maksettaisi. Ennustamani osinko antaisi 5,4 prosentin osinkotuoton (osake 23,98 euroa).

Osakkeen hinta on kohdalleen hinnoiteltu PE-luvulla mitattuna 15,0x.

Tilikausi 2019

Tiedon Q1-Q2/2019

M EUR Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 403 404 -0,2% 812 811 0,1%
Liiketulos (ebit) 18,1 31,3 -42,2% 54,9 68,6 -20,0%
Nettotulos 18,0 24,7 -27,1% 45,2 54,6 -17,2%
EPS (EUR) 0,24 0,33 0,61 0,74

Q2:n ja koko alkuvuoden liikevaihto oli vertailukauden tasolla ja kasvoi paikallisissa valuutoissa noin +1 prosenttia.

Q2:n liiketulos (ebit) laski yli -40 prosenttia. Tieto on järjestelemässä toimintojaan, mikä on johtanut myös irtisanomisiin. Näistä järjestelyistä on syntynyt kuluja (-13,2 M EUR). Jos nämä kulut huomioi liiketuloksessa, niin silloin tulos olisi ollut noin 31 miljoonaa euroa eli viime vuoden tasolla.

Yhtiö kuitenkin arvioi, että tehostamisohjelmasta syntyy hyötyjä H2/2019 puolelle noin +15 miljoonan euron edestä. Se ei kuitenkaan poissulje sitä, että tehostamistoimista syntyisi vielä kertaluontoisia kustannuseriä.

Näkymät 2019

Tieto arvioi, että ”oikaistu liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (2018: 168 M EUR)”. IFRS 16 käyttöönotto parantaa liikevoittoa (EBIT) noin +2,5…+3,0 prosenttia.

Tieto on yhdistymässä norjalaisen EVRY:n kanssa, josta Tieto arvioi saavansa noin 75 miljoonan euron synergiaedut. Näistä säästöistä syntyisi 60 prosenttia vuoden 2021 loppuun mennessä ja 90 prosenttia vuoden 2022 loppuun mennessä. Toisaalta yhdistymisestä syntyy kuluja 120 – 140 miljoonaa euroa, jotka realisoituisivat vuoden 2022 loppuun mennessä.

Jos ymmärsin oikein, niin näiden lukujen perusteella varsinaista nettohyötyä alkaisi syntyä vuodesta 2023 alkaen.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 375 367 2,2% 1 620 1 600 1,3%
Liiketulos (ebit) 42,5 40,4 5,2% 150,0 154,7 -3,0%
Nettotulos (omistajille) 32,0 33,0 -3,0% 117,5 123,2 -4,6%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, EUR) 1,30 1,45

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Tieto: Ennusteet -sivulla.

Ennusteiden (Tieto) kehitys

Tieto antaa arvion oikaistusta liikevoitosta, joka on siis yhtiön itsensä laskema tunnusluku.

Tilikausi 2017

02/2017: oikaistu liikevoitto paranee vuodesta 2016 (2016: 152,2 M EUR)
TOTEUTUMA: oikaistu liikevoitto oli 161,5 M EUR

Tilikausi 2018

02/2018: oikaistu liikevoitto paranee vuodesta 2017 (2017: 161,4 M EUR)
04/2018: (ei muutosta)
07/2018: (ei muutosta)
10/2018: (ei muutosta)
TOTEUTUMA: oikaistu liikevoitto oli 168,0 M EUR

Tilikausi 2019

02/2019: oikaistu liikevoitto paranee vuodesta 2018 (2018: 168,0 M EUR)
04/2019: (ei muutosta)
07/2019: (ei muutosta)

Taloudelliset tavoitteet

Tiedon taloudelliset tavoitteet ovat

  • Yli +5 %:n vuotuinen kasvu vuosien 2019 – 2022 aikana, missä yrityshankinnat tukevat kasvua
  • Oikaistu liikevoittomarginaali > 13 %
  • nettovelka/EBITDA < 2,0x
  • osinko kasvaa vuosittain

Tuloksen kehitys

Tiedon liikevaihto on laskenut vuosikymmenen alun noin 1,7 – 1,8 miljardista eurosta nykyiseen noin 1,6 miljardiin euroon. Tässä Suomen nihkeä talouskehitys sekä Nokian merkityksen lasku näkyy. Lisäksi Tieto on myynyt liiketoimintojaan vuosien varrella, joten myös nämä näkyvät liikevaihdossa.

Toisaalta samaan aikaan tulos on noussut noin 50 miljoonasta eurosta nykyiseen noin 120 miljoonaan euroon. Eli toimintoja on pystytty tehostamaan hyvin, mikä näkyy tulosmarginaalin nousuna noin 3 prosentista yli 7 prosenttiin.

tieto-tuloslaskelma-q22019

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 1,60 – 1,65 miljardia ja nettotulos noin 110 – 120 miljoonaa euroa. Näillä ennusteilla nettotulosmarginaali laskisi 7,3 prosenttiin viime vuoden 7,7 prosentista. Vuoden 2019 tehostamisohjelmien kertaluontoiset kulut tuntuvat marginaalissa. Oleellista Tiedon tuloksentekokyvyssä on se, miten yhtiö pystyy siirtämään nousevat palkkakustannukset omiin myyntihintoihinsa.

1-, 3- ja 7-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (15,0x – 19,3x) mitattuna osakkeen hinta on kohdallaan. Sijoittajien odotuksissa on siis se, että yhtiön tuloskunto lähtee hyvään kasvuun tulevina vuosina Suomen talouskasvun sekä Ruotsin IT-markkinakasvun vetäminä.

tieto-roe-roi-q22019

Nouseva tuloskehitys on nostanut pääomien tuottoluvut hyville tasoille. Viimeiset vuodet ROE ja ROI ovat olleet noin 20 – 25 prosentissa, kun sitä ennen pääomien tuotot olivat vain noin 10 prosentissa. Tätä voidaan pitää hyvänä merkkinä ja kehityksenä.

Tase

Taseessa huomio osuu korkeaan liikearvoon (439 M EUR), joka on noin 30 – 35 prosenttia koko taseen loppusummasta. Tässä Tiedon tekemät yrityskaupat näkyvät. Vaikka liikearvo on ollut tällä tasolla jo yli 10 vuotta, niin vuonna 2014 se oli 324 miljoonaa euroa eli siihen nähden liikearvoa on tullut lisää.

tieto-liikearvo-q22019

Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus söisi nykyisestä noin 120 – 130 miljoonan euron tuloksesta yli 35 prosenttia.

Korollisia nettovelkoja Tiedolla on varsin vähän eli noin 367 miljoonaa euroa. Velkojen määrä nousi IFRS 16 -standardin käyttöönoton seurauksena, missä vuokravastuut kirjattiin korollisiin velkoihin. Joka tapauksessa velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla. Omavaraisuusaste on noin 35 – 40 prosentissa – ja ollut tällä tasolla koko vuosikymmenen. Nettovelkaantumisaste eli gearing on hienoisessa nousussa ja on nyt noin 60 prosenttia, mutta on edelleen siis erinomaisella tasolla (alle 100 prosentin tasoa voidaan pitää hyvänä).

tieto-velkaisuus-q22019

Lisäksi kassassa olevan käteisen määrällä sekä tällä tuloskunnolla ja vapaalla rahavirralla yhtiö pystyisi maksamaan velkansa pois noin 3 vuodessa.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta kääntyi vuoden 2016 pohjilta nousuun ja on nyt palautunut vuosikymmen alun lukemiin. Tuloksen hyvä kehitys selittää tätä nousua, mutta toisaalta tuloskunto on parantunut paljon enemmän kuin rahavirrat.

Capex-investoinnit ovat olleet varsin ennustettavasti noin 45 – 60 miljoonan euron haarukassa.

tieto-rahavirta-q22019

Vapaa rahavirta (FCF) heilahteleekin liiketoiminnan rahavirran tahdissa. Skaala on ollut varsin laaja, sillä se on vaihdellut noin 35 – 130 miljoonan euron välillä. Sijoittajan on kuitenkin vaikea tehdä rahavirtaperustaista arvonmääritystä, kun vapaissa rahavirroissa ei ole selvää trendinomaista suuntaa.

Osinko

Tiedon osinko on kasvanut vuosittain vuodesta 2009 alkaen, jolloin osinko oli 0,50 euroa. Tilikausilta 2014 – 2018 yhtiö on maksanut myös lisäosinkoa, mitkä on huomioitu oheisissa kaavioissa.

tieto-osinko-q22019

Osingon suhde tulokseen sekä vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 100 prosentin tasolla jo useampana vuotena. Tämä selittää osaltaan myös sen, miksi yhtiön korolliset velat ovat hienoisessa nousussa. Yhtiön strategiana on kuitenkin ”kehittää yhtiön pääomarakennetta”, jota nämä lisäosingot edustavat.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Muutosprosentteja laskettaessa on huomioitu yhtiön lisäosingot. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Tieto: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2020 (e) 1,30 3/2019 1,25 3/2018 1,20
3/2019 (lisä) 0,20 3/2018 (lisä) 0,20
YHTEENSÄ 1,30 1,45 1,40
-10,3% +3,6% +2,2%

Arvioin vuonna 2020 maksettavan perusosingon nousevan 0,05 eurolla 1,30 euroon. Lisäksi arvioin, ettei lisäosinkoa makseta. Ennustamani perusosinko antaisi noin 5,4 prosentin osinkotuoton (osake 23,98 EUR).

Tieto on yhdistymässä norjalaisen EVRY:n kanssa, joten osinkopolitiikka voi muuttua tämän jälkeen merkittävästikin.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+73) sekä osingonmaksuilla (-0). Oikaisu on yhteensä 73 miljoonaa EUR, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin että omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (19.7.2019) 23,98 23,58 25,98 25,92 24,72 21,51 16,44 14,89
Lkm (000) 73 937 73 999 73 874 73 679 73 553 73 676 73 132 72 377
Markkina-arvo (Mrd) 1,77 1,74 1,92 1,91 1,82 1,58 1,20 1,08
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Digital Experience 495 487
Hybrid Infra 528 519
Industry Software 454 455
Product Development Services 143 136
Muut 2 2
YHTEENSÄ 1 620 1 600 0 0 0
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Digital Experience 52,0 59,3
Hybrid Infra 45,0 48,7
Industry Software 67,5 59,7
Product Development Services 14,5 13,9
Muut -29,0 -26,8
YHTEENSÄ 150,0 154,8 0,0 0,0 0,0
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 375 812 1 620 1 600 1 543 1 493 1 460 1 523 1 607 1 825
Liikevoitto 43 55 150 155 139 141 125 61 86 63
Nettotulos 32 45 118 123 108 107 91 35 62 29
Marginaali 8,5% 5,5% 7,3% 7,7% 7,0% 7,2% 6,2% 2,3% 3,9% 1,6%
EPS 0,43 0,61 1,60 1,66 1,46 1,45 1,24 0,48 0,85 0,40
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 145 165 78 57 156 161 121 87
Liikearvo 439 443 441 410 385 324 383 392
Muut varat 769 590 629 608 545 547 592 701
Tase yhteensä 1 353 1 198 1 148 1 075 1 086 1 032 1 096 1 180
Oma pääoma 488 483 475 488 483 471 514 525
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 439 304 237 172 178 113 121 121
Muut vastuut 426 411 436 415 425 448 461 534
Tase yhteensä 1 353 1 198 1 148 1 075 1 086 1 032 1 096 1 180
0 0 0 0 0 0 0 0
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 180 174 151 97 133 168 154 162
Investoinnit: Capex -50 -45 -47 -62 -44 -43 -59 -59
Vapaa rahavirta (FCF) 130 129 104 35 89 125 95 103
Investoinnit: Muut -5 -4 -41 -29 -61 4 -14 13
Investointien jälkeen 125 125 63 6 28 129 81 116
Rahoitus: Voitonjako -107 -103 -101 -99 -91 -60 -53 -51
Rahoitus: Muut -65 62 61 -5 57 -25 1 -67
Rahavarojen muutos -47 84 23 -98 -6 44 29 -2
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 180 174 151 97 133 168 154 162
Investoinnit: Capex -50 -45 -47 -62 -44 -43 -59 -59
Vapaa rahavirta (FCF) 130 129 104 35 89 125 95 103
Investoinnit: Muut -5 -4 -41 -29 -61 4 -14 13
Investointien jälkeen 125 125 63 6 28 129 81 116
Rahoitus: Voitonjako -107 -103 -101 -99 -91 -60 -53 -51
Rahoitus: Muut -65 62 61 -5 57 -25 1 -67
Rahavarojen muutos -47 84 23 -98 -6 44 29 -2
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,00 0,90 0,83
Osinko (lisä) 0,20 0,20 0,22 0,25 0,30
Osinko yhteensä 1,30 1,45 1,40 1,37 1,35 1,30 0,90 0,83
Osinkotuotto 5,4% 6,1% 5,4% 5,3% 5,5% 6,0% 5,5% 5,6%
Osinko/nettotulos 81,5% 87,2% 95,8% 94,3% 109,1% 273,7% 106,2% 207,1%
Osinko/FCF 73,9% 83,2% 99,4% 288,4% 111,6% 76,6% 69,3% 58,3%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 19,3 22,0 27,3 30,8 33,3
PE (3v) 15,2 15,5 18,8 24,6 29,0 37,7 23,9 23,3
PE 15,0 14,2 17,8 17,8 20,0 45,3 19,4 37,2
EV/EBIT 13,8 12,2 15,0 14,4 14,7 25,2 14,0 17,6
Oma pääoma/osake 6,60 6,53 6,43 6,62 6,57 6,39 7,03 7,25
P/B 3,63 3,61 4,04 3,91 3,76 3,36 2,34 2,05
ROE 24,3% 25,7% 22,4% 22,0% 19,1% 7,1% 11,9% 5,3%
ROI 17,5% 20,7% 20,3% 21,3% 20,1% 10,0% 13,4% 9,0%
Omavaraisuusaste 36,1% 40,3% 41,4% 45,4% 44,5% 45,6% 46,9% 44,5%
Gearing 60,2% 28,8% 33,5% 23,6% 4,6% -10,2% 0,0% 6,5%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 26,06 27,20 23,58 26,64 27,76 27,08 25,98 25,79 27,07 25,53
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,300 1,300 1,450 1,250 1,250 1,250 1,400 1,400 1,400 1,400
Osinkotuotto (ennuste) 5,0% 4,8% 6,1% 4,7% 4,5% 4,6% 5,4% 5,4% 5,2% 5,5%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,54 1,63 1,66 1,68 1,70 1,65 1,46 1,43 1,33 1,38
PE 16,9 16,7 14,2 15,8 16,4 16,4 17,8 18,1 20,3 18,6
EV/EBIT 16,3 14,8 12,2 13,8 14,4 13,6 14,9 15,2 16,6 14,4
ROE 27,6% 30,4% 25,7% 27,8% 30,5% 30,7% 22,4% 23,6% 23,7% 25,3%
ROI 18,3% 21,8% 20,6% 23,2% 23,8% 28,9% 20,3% 20,7% 20,7% 25,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset