Tieto sijoituskohteena

Päivitetty 5.12.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (5.12.2017)26,30 EURMarkkina-arvo1,94 Mrd EUR
Osinkoennuste 12 kk1,40 EUR Osinkotuotto5,3 %
Liikevaihto 2017e1 550 M EUR (+3,8 %)Nettotulos 2017e110 M EUR (+2,8 %)
PE17,6ROE22,6 %

Tieto Oyj on suomalainen it-yhtiö, jonka tavoitteena on olla Pohjoismaiden johtava ohjelmisto- ja palveluyritys. Yhtiöllä on toimintaa lähes 20 maassa ja sillä on noin 13 850 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

TIETO5.12.2017 | 26,30 EUR
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Tiedon Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä pisteitä laskee liikevaihdon heikko kehitys sekä voitonjaon heikkoudet (osakemäärä kasvaa ja osingonmaksusuhde on yli 100%). Osakkeen hinnan korkea taso PE-luvuilla suhteutettuna laskee myös pisteitä.

Tieto kertoo, että tietotekniikan palvelumarkkinoiden koko Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa oli noin 14 miljardia euroa vuonna 2016 (IDC). Tiedolla on johtava asema Suomessa ja yhtiö on kolmen suurimman joukossa Ruotsissa. Tieto toteaa, että etenkin Ruotsissa kasvupotentiaalia on enemmän kuin esimerkiksi Suomessa.

Tiedon liikevaihto on laskenut vuosikymmenen alun noin 1,7 – 1,8 miljardista eurosta nykyiseen 1,5 miljardiin euroon. Liikevaihdon kehityksessä näkyy Suomen talouden nihkeä kehitys sekä Nokian merkityksen lasku tänä aikana. Sen sijaan tuloskunto on kasvanut noin 50 miljoonasta eurosta nykyiseen 100 miljoonaan euroon. Samalla tulosmarginaali on parantunut noin 3 prosentista noin 7 prosenttiin.

Lukuisat yrityskaupat näkyvät taseen liikearvon määrässä, joka on nyt noin lähes 40 prosenttia koko taseen loppusummasta. Korollisia velkoja yhtiöllä on vähän, sillä se pystyisi maksamaan velkansa kahden vuoden tuloksellaan.

Osinkosijoittaja on kiinnostunut Tiedon osakkeesta, sillä perusosinko on noussut vuosittain vuodesta 2009 alkaen. Lisäksi yhtiö on maksanut ylimääräistä osinkoa vuosina 2014-2016. Kevään 2018 ennustettu perusosinko on 1,20 eurossa ja mikäli yhtiö maksaa viime vuosien tapaan lisäosinkoa, niin tämän arvioidaan olevan 0,20 eurossa. Näin kokonaisosinko on noin 1,20 – 1,40 euroa ja tämä antaisi noin 4,6 – 5,3 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 26,30 euroa).

Osakkeen hinta on hieman koholla PE-luvuilla mitattuna, missä PE on 17,6x ja 3-vuoden keskiarvotuloksella laskettu PE on 18,9x.

Alkuvuosi 2017

Tiedon Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 1 134 M EUR (1 089 M EUR / +4,1 %)
 • nettotulos: 71 M EUR (73 M EUR / -2,7 %)

Tiedon liikevaihto kasvoi siis +4 prosenttia ja kehitys oli hyvää kaikilla liiketoiminta-alueilla. Pilvipalveluiden myynti kasvoi +10 prosenttia alkuvuoden aikana, kun taas perinteisen infrastruktuuripalveluiden myynti laski -3 prosenttia. Tämä kuvaa hyvin sitä, miten asiakkaat siirtävät ohjelmistojaan perinteisistä konesaleista pilveen.

Tiedon mukaan finanssisektorin markkinat ovat edelleen suhteellisen aktiiviset ja lukuisia kehitysohjelmia on käynnissä ja suunnitteilla. Terveydenhuolto- ja hyvinvointisektorilla on suunnitteilla suuria kehityshankkeita kaikissa Pohjoismaissa. Suomen sote-vääntö hillitsee tällä hetkellä kehityshankkeiden käynnistyksiä, kun soten tilanne on vielä auki.

Tulos jäi hieman viimevuotisesta, missä merkittävin tekijä oli palkkakustannusten nousu noin 43 miljoonalla eurolla (+7 %). Tämä söi oikeastaan kasvaneesta liikevaihdosta tulleen hyödyn.

Lokakuussa 2017 verotuksen oikaisulautakunta kumosi 6,0 miljoonan euron lisäveron, jonka yhtiö sai verottajalta vuonna 2015. Yhtiö saikin lokakuussa 4,8 miljoonan euron veronpalautuksen, joka vaikuttaa Q4:n rahavirtaan, mutta Tiedon mukaan sillä ei ole muuta oleellista vaikutusta tilikauden 2017 tilinpäätökseen.

Tieto teki lokakuussa julkisen ostotarjouksen ruotsalaisesta Avega-yhtiöstä, jonka Avegan osakkeenomistajat ovat hyväksyneet joulukuun alussa. Yhtiöllä on noin 350 työntekijää ja sen liikevaihto oli noin 45 miljoonaa euroa vuonna 2016.

Näkymät 2017

Tieto piti vuoden 2017 näkymät ennallaan eli ”oikaistu liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (152,2 milj. euroa vuonna 2016).

Tilikauden 2017 ennusteina (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 1,5 – 1,6 Mrd EUR (2016: 1,5 Mrd EUR)
 • nettotulos: 105 – 115 M EUR (107 M EUR)
 • EPS: 1,42 -1,56 EUR (1,45 EUR)
 • PE: 16,9-18,5x (osakkeen hinta 26,30 EUR)
 • osinkoennuste: perusosinko 1,20 eur ja mahdollisesti lisäosinko 0,20 eur
 • osinkotuotto: 4,6-5,3%

Osingon suhde tulokseen sekä vapaaseen rahavirtaan on ollut yli 100 prosentin tasolla jo useampana vuotena. Näin odotukset lisäosingon suhteen kannattaa pitää varsin alhaisina.

Segmentit

Tiedolla on 4 segmenttiä, ja oheisissa taulukoissa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot ja liiketulokset.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Teknologiapalvelut & uudistaminen 770 762 755
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus 149 139 125
Toimialaratkaisut 507 475 439
Tuotekehityspalvelut 124 117 142
Muut
YHTEENSÄ 1 550 1 493 1 461 0 0
LIIKETULOS 2017e 2016 2015 2014 2013
Teknologiapalvelut & uudistaminen 87,5 89,0 65,5
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus 7,5 4,1 1,5
Toimialaratkaisut 55,0 55,2 65,4
Tuotekehityspalvelut 12,5 10,9 15,6
Muut -20,0 -18,9 -22,8
YHTEENSÄ 142,5 140,3 125,2 0,0 0,0

Teknologiapalvelut & uudistaminen

Alkuvuoden 2017 liikevaihto oli hienoisessa kasvussa. Sovelluspalvelut olivat +6 prosentin kasvussa, mutta perinteiset infrastruktuuripalvelut noin -3 prosentin laskussa. Sen sijaan pilvipalvelut kehittyivät hyvin ja ne kasvoivat +10 prosenttia alkuvuoden 2017 aikana.

Tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on noin 770 miljoonaa euroa eli kasvua viime vuoteen on noin 1 prosentin verran. Liiketuloksen odotetaan jäävän 87,5 miljoonaan euroon, mikä jää hieman viime vuoden 89 miljoonasta eurosta.

Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus

Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 150 miljoonaan ja liiketuloksen noin 7,5 miljoonaan euroon. Segmentin liiketulosmarginaali on varsin alhainen, sillä ennustetuilla luvuilla marginaaliksi tulee 5,0 prosenttia. Muilla segmenteillä marginaali on yli 10 prosentin luokkaa.

Toimialaratkaisut

Alkuvuoden 2017 liikevaihto oli noin +8 prosentin kasvussa ja kasvu oli hyvää kaikissa segmentin toimialaryhmissä.

Tilikauden 2017 liikevaihdoksi ennustetaan noin 507 miljoonaa euroa eli kasvua noin +6,7 prosenttia vuoteen 2016 nähden. Liiketuloksen odotetaan jäävän viime vuoden tasolle noin 55 miljoonaan euroon.

Tuotekehityspalvelut

Alkuvuoden liikevaihtoa kasvatti suurimpien avainasiakkaiden volyymikasvu. Kehitys oli vahvaa Radio & Smart Traffic -alueella.

Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 124 miljoonaan euroon viime vuoden 117 miljoonasta eurosta. Liiketuloksen odotetaan nousevan noin 12,5 miljoonaan euroon (2016: 10,9 M EUR).

Ennusteiden kehitys

Tieto antaa arvion oikaistusta liikevoitosta, joka on siis yhtiön itsensä laskema tunnusluku.

Tilikausi 2017

02/2017: oikaistu liikevoitto paranee vuodesta 2016 (2016: 152,2 M EUR)
04/2017: (ei muutosta)
07/2017: (ei muutosta)
10/2017: (ei muutosta)

Taloudelliset tavoitteet

Tiedon taloudelliset tavoitteet ovat

 • IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu
 • Raportoitu liikevoittomarginaali > 10 %
 • osinko kasvaa vuosittain
 • nettovelka/EBITDA < 1,5x

Tuloksen kehitys

Tiedon liikevaihto on laskenut vuosikymmenen alun noin 1,7 – 1,8 miljardista eurosta nykyiseen noin 1,5 miljardiin euroon. Tässä Suomen nihkeä talouskehitys sekä Nokian merkityksen lasku näkyy. Lisäksi Tieto on myynyt liiketoimintojaan vuosien varrella, joten myös nämä näkyvät liikevaihdossa.

Toisaalta samaan aikaan tulos on noussut noin 50 miljoonasta eurosta nykyiseen noin 100 miljoonaan euroon. Eli toimintoja on pystytty tehostamaan hyvin, mikä näkyy tulosmarginaalin nousuna noin 3 prosentista 7 prosenttiin.

tieto-tuloslaskelma-q32017

Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan nousevan noin 1,5 – 1,6 miljardiin euroon ja tuloksen noin 105 – 115 miljoonaan euroon. Hankittu Avega-yhtiö tuo noin 50 miljoonan euron liikevaihtolisän tilikaudelle 2018.

Tase

Taseessa huomio osuu korkeaan liikearvoon (406 M EUR), joka on noin 35 – 40 prosenttia koko taseen loppusummasta. Tässä Tiedon tekemät yrityskaupat näkyvät. Vaikka liikearvo on ollut tällä tasolla jo yli 10 vuotta, niin vuonna 2014 se oli 324 miljoonaa euroa eli siihen nähden liikearvoa on tullut lisää.

tieto-liikearvo-q32017

Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus söisi nykyisestä noin 110 miljoonan euron tuloksesta yli 35 prosenttia.

Korollisia velkoja Tiedolla on varsin vähän eli noin 207 miljoonaa euroa. Velan määrä on kasvutrendissä, mutta silti sitä on varsin vähän. Tästä kertoo velkaisuuden tunnusluvut, missä omavaraisuusaste on noin 45 prosentissa – ja ollut tällä tasolla koko vuosikymmenen. Nettovelkaantumisaste on noin 25 prosenttia (alle 100 prosentin tasoa voidaan pitää hyvänä.

tieto-velkaisuus-q32017

Lisäksi tällä tuloskunnolla ja vapaalla rahavirralla yhtiö pystyisi maksamaan velkansa noin 2-3 vuodessa pois.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta on laskenut vuosien 2012 – 2014 huipusta eli noin 155 – 170 miljoonasta eurosta viime vuoden alle 100 miljoonan euron tasolle. Vaikka yhden vuoden lukuihin ja niiden heilahteluihin ei kannata kiinnittää suurempaa huomiota, niin silti Tiedon liiketoiminnan rahavirrat eivät ole kehittyneet positiiviseen suuntaan – näin siitäkin huolimatta, että tuloskunto on ollut nousussa.

tieto-liiketoiminta-capex-rahavirta-q32017

Capex-investoinnit ovat olleet varsin ennustettavasti noin 45 – 60 miljoonan euron haarukassa.

tieto-vapaa-rahavirta-q32017

Vapaa rahavirta (FCF) heilahteleekin liiketoiminnan rahavirran tahdissa. Skaala on ollut varsin laaja, sillä se on vaihdellut noin 35 – 125 miljoonan euron välillä. Sijoittajan on kuitenkin vaikea tehdä rahavirtaperustaista arvonmääritystä, kun vapaissa rahavirroissa ei ole selvää trendinomaista suuntaa.

Osinko

Tiedon osinko on kasvanut vuosittain vuodesta 2009 alkaen, jolloin osinko oli 0,50 euroa. Vuosina 2014 – 2016 yhtiö on maksanut myös lisäosinkoa, mitkä on huomioitu oheisissa kaavioissa.

tieto-osinko-q32017

Kevään 2018 perusosingoksi odotetaan 1,20 euroa (2016: 1,15 EUR) ja mikäli yhtiö maksaa edelleen lisäosinkoa, niin sen odotetaan olevan noin 0,20 euroa (2016: 0,22 EUR). Näin kokonaisosinko olisi arviolta 1,20 – 1,40 euroa, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (26,30 EUR) noin 4,6 – 5,3 prosentin osinkotuoton.

Osingon suhde tulokseen sekä vapaaseen rahavirtaan on ollut yli 100 prosentin tasolla jo useampana vuotena. Tämä selittää osaltaan myös sen, miksi yhtiön korolliset velat ovat hienoisessa nousussa. Näin odotukset lisäosingon suhteen kannattaa pitää alhaisina.

Arvostus

1, 3 ja 7 vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (17,6x – 27,5x) mitattuna osakkeen hinta on koholla. Sijoittajien odotuksissa on siis se, että yhtiön tuloskunto lähtee hyvään kasvuun tulevina vuosina Suomen talouskasvun sekä Ruotsin IT-markkinakasvun vetäminä.

tieto-roe-roi-q32017

Koholla olevaa PE-lukua tukee kuitenkin pääomien tuottolukujen nousu hyville tasoille. Viimeiset vuodet ROE ja ROI ovat olleet noin 20 prosentissa, kun sitä ennen pääomien tuotot olivat vain noin 10 prosentissa. Tätä voidaan pitää hyvänä merkkinä ja kehityksenä.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+39) sekä osingonmaksuilla (0). Oikaisu on yhteensä +39 miljoonaa EUR, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (5.12.2017) 26,30 25,92 24,72 21,51 16,44 14,89 11,00 14,16
Lkm (000) 73 723 73 679 73 553 73 676 73 132 72 377 72 023 72 023
Markkina-arvo (Mrd) 1,94 1,91 1,82 1,58 1,20 1,08 0,79 1,02
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 415 1 134 1 550 1 493 1 460 1 523 1 607 1 825 1 828 1 714
Liikevoitto 50 91 140 141 125 61 86 63 98 72
Nettotulos 39 71 110 107 91 35 62 29 60 50
Marginaali 9,4% 6,3% 7,1% 7,2% 6,2% 2,3% 3,9% 1,6% 3,3% 2,9%
EPS 0,53 0,96 1,49 1,45 1,24 0,48 0,85 0,40 0,83 0,69
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 81 57 156 161 121 87 96 98
Liikearvo 406 410 385 324 383 392 413 423
Muut varat 600 608 545 547 592 701 771 720
Tase yhteensä 1 087 1 075 1 086 1 032 1 096 1 180 1 280 1 241
Oma pääoma 486 488 483 471 514 525 565 558
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 207 172 178 113 121 121 184 156
Muut vastuut 394 415 425 448 461 534 531 527
Tase yhteensä 1 087 1 075 1 086 1 032 1 096 1 180 1 280 1 241
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 130 97 133 168 154 162 123 143
Investoinnit: Capex -45 -62 -44 -43 -59 -59 -56 -96
Vapaa rahavirta (FCF) 85 35 89 125 95 103 67 47
Investoinnit: Muut -5 -29 -61 4 -14 13 1 4
Investointien jälkeen 80 6 28 129 81 116 68 51
Rahoitus: Voitonjako -101 -99 -91 -60 -53 -51 -50 -36
Rahoitus: Muut 30 -5 57 -25 1 -67 -19 -42
Rahavarojen muutos 9 -98 -6 44 29 -2 -1 -27
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 1,20 1,15 1,10 1,00 0,90 0,83 0,75 0,70
Osinko (lisä) 0,20 0,22 0,25 0,30
Osinko yhteensä 1,40 1,37 1,35 1,30 0,90 0,83 0,75 0,70
Osinkotuotto 5,3% 5,3% 5,5% 6,0% 5,5% 5,6% 6,8% 4,9%
Osinko/nettotulos 93,8% 94,3% 109,1% 273,7% 106,2% 207,1% 90,0% 100,8%
Osinko/FCF 121,4% 288,4% 111,6% 76,6% 69,3% 58,3% 80,6% 107,3%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 27,5 30,8 33,3 31,5
PE (3v) 18,9 24,6 29,0 37,7 23,9 23,3 14,4 18,4
PE 17,6 17,8 20,0 45,3 19,4 37,2 13,2 20,4
Oma pääoma/osake 6,59 6,62 6,57 6,39 7,03 7,25 7,84 7,75
P/B 3,99 3,91 3,76 3,36 2,34 2,05 1,40 1,83
ROE 22,6% 22,0% 19,1% 7,1% 11,9% 5,3% 10,7% 9,3%
ROI 20,7% 21,3% 20,1% 10,0% 13,4% 9,0% 13,4% 10,1%
Omavaraisuusaste 44,7% 45,4% 44,5% 45,6% 46,9% 44,5% 44,1% 45,0%
Gearing 25,9% 23,6% 4,6% -10,2% 0,0% 6,5% 15,6% 10,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset