Tieto sijoituskohteena

Päivitetty 20.7.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Tieto Oyj on suomalainen it-yhtiö, jonka tavoitteena on olla Pohjoismaiden johtava ohjelmisto- ja palveluyritys. Yhtiöllä on toimintaa lähes 20 maassa ja sillä on noin 14 960 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e TIETO Ennuste
Osake (20.7.2018) 26,20 Osinko 12 kk 1,25 4,8%
Markkina-arvo (Mrd) 1,9 Osinko/EPS 93% 4v ka
Liikevaihto (M) 1 615 (+4,7%) Osinko/FCF 116% 4v ka
Nettotulos (M) 120 (+11,1%) Omav.aste 40%
EPS 1,62 Gearing 31%
PE 16,1 ROE 25,3%
PB 4,1 ROI 20,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.tieto.com/materials?f%5B0%5D=scald_tags%3A1387

Yhteenveto

TIETO20.7.2018 | 26,20 EUR
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Tiedon Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä pisteitä laskee osakkeen korkeahko hinta PE-luvuilla mitattuna sekä voitonjaon heikkoudet (osakemäärä kasvaa ja osingonmaksusuhde on yli 100%).

Tieto kertoo, että tietotekniikan palvelumarkkinoiden koko Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa oli noin 14 miljardia euroa vuonna 2016 (IDC). Tiedolla on johtava asema Suomessa ja yhtiö on kolmen suurimman joukossa Ruotsissa. Tieto toteaa, että etenkin Ruotsissa kasvupotentiaalia on enemmän kuin esimerkiksi Suomessa.

Tiedon liikevaihto on laskenut vuosikymmenen alun noin 1,7 – 1,8 miljardista eurosta nykyiseen 1,5 miljardiin euroon. Liikevaihdon kehityksessä näkyy Suomen talouden nihkeä kehitys sekä Nokian merkityksen lasku tänä aikana. Sen sijaan tuloskunto on kasvanut noin 50 miljoonasta eurosta nykyiseen noin 100 – 110 miljoonaan euroon. Samalla tulosmarginaali on parantunut noin 3 prosentista noin 7 prosenttiin.

Lukuisat yrityskaupat näkyvät taseen liikearvon määrässä, joka on nyt noin lähes 40 prosenttia koko taseen loppusummasta. Korollisia velkoja yhtiöllä on vähän, sillä se pystyisi maksamaan velkansa 1 – 2 vuoden tuloksellaan.

Osinkosijoittaja on kiinnostunut Tiedon osakkeesta, sillä perusosinko on noussut vuosittain vuodesta 2009 alkaen. Lisäksi yhtiö on maksanut ylimääräistä osinkoa tilikausilta 2014 – 2017. Kevään 2019 perusosingoksi arvioin 1,25 euroa, mikä antaisi 4,8 prosentin osinkotuoton (osake 26,20 euroa). Tämän hetkinen taseen kunto on mielestäni sellainen, ettei lisäosinkoa ole tarpeen maksaa.

Osakkeen hinta on hieman koholla PE-luvuilla mitattuna, missä PE on 16,1x ja 3-vuoden keskiarvotuloksella laskettu PE on 17,4x.

Tilikausi 2018

Tiedon Q1-Q2/2018

M EUR Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 404 386 4,8% 811 779 4,1%
Liiketulos (ebit) 31,3 28,1 11,4% 68,6 50,2 36,7%
Nettotulos 24,7 20,9 18,2% 54,6 36,7 48,8%
EPS (EUR) 0,33 0,28 0,74 0,50

Q2/2018 Tiedon liikevaihto kasvoi +4,8 prosenttia, missä hankittujen liiketoimintojen (Avega) vaikutus oli +12 miljoonaa euroa. Orgaanisestikin kasvua tuli paikallisissa valuutoissa +8 prosenttia, eli kehitys oli edellistä kvartaalia Q1/2018 parempaa.

Segmenteistä Liiketoiminnan konsultoinnin sekä Tuotekehityspalveluiden Q2:n liikevaihdot kehittyivät parhaiten (+32 ja +8 %), mutta nämä ovat Tiedon pienimmät segmentit. Ne vastaavat noin 25 prosenttia koko konsernin liikevaihdosta. Liiketoiminnan konsultoinnin liikevaihdon kasvusta suuri osa tuli hankitun Avegan johdosta.

Sen sijaan kahden suurimman segmentin liikevaihto oli vain hieman vertailukautta parempi.

Liiketuloksen kasvu jäi vain +11 prosentin tasolle. ”Vain” siksi, että tulokseen sisältyy hankitun Avega vaikutus ja esimerkiksi Q1:n tulos kasvoi tästä syystä +70 prosenttia. Tulosta painoi kehittämiskustannukset (-2 M EUR) ja valuuttakurssimuutokset (-2 M EUR). Myös palkkainflaatiolla oli negatiivinen vaikutus tulokseen.

Tieto sai 20 miljoonan euron tehostamisohjelmansa päätökseen Q2:n aikana, mutta samalla yhtiö arvioi, että palkkainflaation vaikutus vuonna 2018 on noin -30 miljoonaa euroa. Tästä syystä yhtiöllä on useita muitakin tehostamistoimenpiteitä käynnissä.

Q2:n nettotulos parani +18 prosenttia, johon vaikutti samat tekijät kuin em. liiketuloksen lukuihin.

Hyvä IT-alan markkinatilanne siis jatkuu edelleen, mikä näkyy liikevaihdon hyvässä kehityksessä mutta myös osaavan henkilöstön rekrytoinnin vaikeutena. Tästä syystä palkkainflaatio on nousussa, joka syö liikevaihdon kasvun tuomaa etua.

Näkymät 2018

Tieto piti arviot ennallaan eli, että ”oikaistu liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (2017: 161,4 M EUR)”.

Tilikauden 2018 karkeina ennusteina (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 1,6 Mrd EUR (2017: 1,5 Mrd EUR)
 • nettotulos: 120 M EUR (108 M EUR)
 • EPS: 1,62 EUR

Aiempi tulosennusteeni oli 125 miljoonaa eli laskua tuli tähän nähden -5 miljoonaa euroa. Tämä selittyy oikeastaan Q2:n odotuksiin nähden heikohkosta tuloskehityksestä, mitä siis painoi kehittämiskustannusten ja valuuttakurssien noin -4 miljoonan euron yhteisvaikutus.

Mikäli ennuste on kohdallaan, niin se tarkoittaa myös sitä, että vuoden toinen puolisko olisi viimevuotista heikompi.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Tiedolla on 4 segmenttiä

 • Teknologiapalvelut & uudistaminen
 • Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
 • Toimialaratkaisut
 • Tuotekehityspalvelut

HUOM! Yhtiö muokkasi segmenttien sisäisiä rakenteita keväällä 2018 ja julkaisu vertailutiedot vain vuodelta 2017. Näin vuosien 2015 – 2016 segmenttien luvut eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2017 – 2018 lukuihin nähden.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä analyysin lopun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Koska vuoden 2016 segmenttiluvut eivät ole vertailukelpoisia, niin muutosprosentteja vuodelta 2017 ei ole voitu laskea.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Teknologiapalvelut & uudistaminen 742,5 193,2 173,0 186,8 189,5 735,4 189,5 171,8 185,6 188,5
Muutos (%) 1,0% 2,0% 0,7% 0,6% 0,5%
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus 250,0 65,6 58,0 64,3 62,1 195,9 53,5 42,3 48,9 51,2
Muutos (%) 27,6% 22,6% 37,1% 31,5% 21,3%
Toimialaratkaisut 490,0 135,9 114,0 119,4 120,7 486,0 132,5 112,1 119,8 121,6
Muutos (%) 0,8% 2,6% 1,7% -0,3% -0,7%
Tuotekehityspalvelut 132,5 34,8 30,0 33,7 34,0 126,1 34,2 28,8 31,3 31,8
Muutos (%) 5,1% 1,8% 4,2% 7,7% 6,9%
YHTEENSÄ 1 615,0 429,5 375,0 404,2 406,3 1 543,4 409,7 355,0 385,6 393,1
Muutos (%) 4,6% 4,8% 5,6% 4,8% 3,4% 3,4% 1,4% 4,1% 1,2% 7,1%

Teknologiapalvelut & uudistaminen -segmentin alkuvuoden 2018 liikevaihto oli noin +0,5 prosentin hienoisessa kasvussa. Valuuttakurssien vaikutus on ollut noin -2 prosenttiyksikköä negatiivinen. Tein tilikauden 2018 ennusteen noin +1,0 prosentin kasvulukuun tähdäten. Ajatuksena on, että Q4:lla valuuttakurssien vaikutus heikkenee hieman ja yhtiö saa siirrettyä kohonneita palkkakustannuksia omiin myyntihintoihinsa.

Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus -segmentin Q1-Q2:n liikevaihto nousi selvästi (+26 %), missä hankitun Avegan vaikutus näkyy. Arvioin hyvän kehityksen jatkuvan koko vuoden, joten liikevaihto kasvanee noin +25…+30 prosenttia.

Toimialaratkaisut-segmentin alkuvuoden liikevaihto 2018 jäi hieman vertailukaudesta. Yhtiö kuitenkin arvioi, että vahva tilauskanta sekä uudet lanseeraukset avaavat uusia mahdollisuuksia vuoden toisella puoliskolla. Tein arvion kuitenkin hieman varovaisesti ja päädyin noin 490 miljoonaan euroon (2017: 486 M EUR) eli marginaalista kasvua.

Tuotekehityspalveluiden Q1:n liikevaihto kasvoi mukavat +7 prosenttia Q1:llä, mutta koska segmentti on Tiedon pienin, niin rahamääräinen kasvu oli vain 2,2 miljoonaa euroa. Tein arvion siitä lähtökohdasta, että myös tulevilla kvartaaleilla yhtiö pystyy noin 2 – 3 miljoonan euron liikevaihdon parannukseen.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain 1,55 – 1,65 miljardia euroa eli kasvua tulisi noin +4,6 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Hankitun Avegan paino liikevaihdon kasvussa on merkittävä.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit. Tässäkin segmenttien muutosprosentteja vuodelle 2017 ei ole uudistetun segmenttirakenteen vuoksi voitu laskea.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Teknologiapalvelut & uudistaminen 86,0 22,1 22,5 20,7 20,7 78,6 22,7 23,0 19,1 13,8
Muutos (%) 9,4% -2,6% -2,2% 8,4% 50,0%
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus 25,0 6,8 5,8 7,1 5,3 16,1 4,8 3,6 4,8 2,9
Muutos (%) 55,3% 41,7% 61,1% 47,9% 82,8%
Toimialaratkaisut 44,0 18,1 10,0 5,0 10,9 54,3 22,7 15,8 9,6 6,2
Muutos (%) -19,0% -20,3% -36,7% -47,9% 75,8%
Tuotekehityspalvelut 13,0 3,5 2,3 2,9 4,3 12,0 3,5 2,1 2,3 4,1
Muutos (%) 8,3%
Muut -18,0 -5,2 -4,6 -4,4 -3,8 -21,9 -5,8 -3,5 -7,6 -5,0
YHTEENSÄ 150,0 45,3 36,0 31,3 37,4 139,1 47,9 41,0 28,2 22,0
Muutos (%) 7,8% -5,4% -12,2% 11,0% 70,0% -1,2% 6,4% 16,5% -12,7% -22,3%
Marginaali 9,3% 10,5% 9,6% 7,7% 9,2% 9,0% 11,7% 11,5% 7,3% 5,6%

Teknologiapalvelut & uudistaminen -segmentin alkuvuoden 2018 liikevoitto kasvoi selvästi (+26 %). Hienoa kasvulukua selittää myöskin se, että vertailukauden Q1-kvartaali oli viime vuoden heikoin. Tehostamistoimenpiteiden vaikutus jatkossa heikkenee, sillä palkkainflaatio syö kertyneitä hyötyjä. Tein loppuvuoden tulosennusteen noin 22,5 miljoonan euron kvartaaliluvulla, joka näyttää pientä laskua viime vuoden vastaavaan aikaan. Kokonaisuutena odotan kuitenkin segmentin tuloksen kasvavan noin +9,4 prosenttia vahvan alkuvuoden johdosta.

Kuten edellä jo totesin, niin Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus -segmentin alkuvuoden 2018 liikevaihto kasvoi selvästi. Tästä syystä myös segmentin tuloskunto kasvoi peräti +60 prosenttia. Tässäkin ostetun Avegan vaikutus oli merkittävä. Tein loppuvuoden tulosennusteen noin 6 – 7 miljoonan euron kvartaaliluvuilla, mikä vastaisi alkuvuoden kehitystä.

Toimialaratkaisujen erinomainen Q1 (+76 %) kääntyi Q2:lla selvään laskuun (-48 %). Tähän vaikutti eräiden projektien pitkittynyt kesto sekä negatiivinen valuuttakurssivaikutus (yhteensä -5 M EUR). Arvioin vaikean tilanteen jatkuvan loppuvuoden ajan niin, että tulos laskisi vajaat -20 prosenttia.

Tuotekehityspalveluiden kohdalla tein kvartaalikohtaiset tulosennusteet kiinteällä noin 2 – 3 miljoonan euron luvuilla. Segmentin paino kokonaisuuteen on alle 10 prosenttia, joten isokin arviointivirhe suuntaan taikka toiseen jää vaikutuksiltaan rajoitetuksi.

Huomioiden muut-erä, niin koko tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain 145 – 155 miljoonaa euroa eli kasvua tulisi vajaat +8 prosenttia. Euroissa kasvua tulisi noin +11 miljoonaa, josta alkuvuoden osuus oli jo +19 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaisi sitä, että loppuvuoden kehitys olisi selvästi vertailukautta heikompaa

Tiedon oma ennuste oli, että oikaistu liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (2017: 161,4 M EUR). Tämä vastaa suurin piirtein lukua, joka saadaan vähentämällä liiketuloksesta muut-erä. Näin laskettu ennusteluku olisi 168 miljoonaa euroa, joten tämä on linjassa yhtiön oman arvion kanssa.

Tulosmarginaali nousisi 9,3 prosenttiin viime vuoden 9,0 prosentista eli kannattavuuskehitys olisi edelleen paranemaan päin. Oleellista kehityksessä onkin se, miten yhtiö pystyy siirtämään nousevat palkkakustannukset omiin myyntihintoihinsa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 150,0 45,3 36,0 31,3 37,4 139,1 47,9 41,0 28,2 22,0
Rahoituskulut (netto) -3,0 -0,7 -1,0 -0,6 -0,7 -3,3 -1,5 -0,2 -0,6 -1,0
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 147,0 44,6 35,0 30,7 36,7 135,8 46,4 40,8 27,6 21,0
Verot -27,0 -7,3 -7,0 -5,9 -6,8 -28,0 -9,6 -6,6 -6,6 -5,2
Nettotulos 120,0 37,3 28,0 24,8 29,9 107,8 36,8 34,2 21,0 15,8

Rahoituskulut (netto) ovat parina viime vuotena olleet -3,3 ja -3,9 miljoonaa euroa. Nyt, tilikaudelle 2018, arvioin rahoituskulujen olevan hieman viimevuotisia alhaisempia eli noin -3,0 miljoonaa euroa.

Veroja laskiessa käytin noin 20 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain 118 – 122 miljoonaa euroa eli kasvua vuoteen 2017 nähden tulisi noin +12 miljoonaa euroa. Tästä alkuvuoden aikana saatiin jo +18 miljoonaa euroa, joten loppuvuoden kehitys näyttää tämän valossa vertailukautta heikommalta.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteiden kehitys

Tieto antaa arvion oikaistusta liikevoitosta, joka on siis yhtiön itsensä laskema tunnusluku.

Tilikausi 2017

02/2017: oikaistu liikevoitto paranee vuodesta 2016 (2016: 152,2 M EUR)
04/2017: (ei muutosta)
07/2017: (ei muutosta)
10/2017: (ei muutosta)
TOTEUTUMA: oikaistu liikevoitto oli 161,5 M EUR

Tilikausi 2018

02/2018: oikaistu liikevoitto paranee vuodesta 2017 (2017: 161,4 M EUR)
04/2018: (ei muutosta)
07/2018: (ei muutosta)

Taloudelliset tavoitteet

Tiedon taloudelliset tavoitteet ovat

 • IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu
 • Raportoitu liikevoittomarginaali > 10 %
 • osinko kasvaa vuosittain
 • nettovelka/EBITDA < 1,5x

Tuloksen kehitys

Tiedon liikevaihto on laskenut vuosikymmenen alun noin 1,7 – 1,8 miljardista eurosta nykyiseen noin 1,5 miljardiin euroon. Tässä Suomen nihkeä talouskehitys sekä Nokian merkityksen lasku näkyy. Lisäksi Tieto on myynyt liiketoimintojaan vuosien varrella, joten myös nämä näkyvät liikevaihdossa.

Toisaalta samaan aikaan tulos on noussut noin 50 miljoonasta eurosta nykyiseen noin 100 – 110 miljoonaan euroon. Eli toimintoja on pystytty tehostamaan hyvin, mikä näkyy tulosmarginaalin nousuna noin 3 prosentista 7 prosenttiin.

tieto-tuloslaskelma-q22018

Tilikauden 2018 tulosajureina Tieto mainitsee mm:

 • +20 M EUR tehostamisohjelman säästöt, joista jo 10 miljoonaa euroa saatiin Q1:n aikana
 • -30 M EUR palkkainflaation aiheuttama henkilöstökulujen nousu
 • -8 M EUR valuuttakurssien negatiivinen vaikutus tulokseen ja -37 M EUR liikevaihtoon, mikäli nykyinen kurssitaso pitää loppuvuoden ajan

Vuoden 2017 tulokseen sisältyi noin 23 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut, joten tämä huomioiden tulos olisi (ilman verovaikutusta) ollut noin 130 miljoonaa euroa. Toisaalta yhtiön mainitsemien tulosajureiden yhteisvaikutus on -18 miljoonaa euroa.

Edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 1,55 – 1,65 miljardia ja nettotulos noin 118 – 122 miljoonaa euroa. Lukuja tukee vuoden 2017 lopussa hankitun Avegan tuoma lisä, mutta toisaalta negatiivisesti niihin vaikuttaa kasvava palkkainflaatio. Näillä ennusteilla nettotulosmarginaali nousisi 7,4 prosenttiin, mikä olisi ennätystasoa. Tässä oleellista onkin se, miten yhtiö pystyy siirtämään nousevat palkkakustannukset omiin myyntihintoihinsa.

1-, 3- ja 7-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (16,1x – 24,6x) mitattuna osakkeen hinta on koholla. Sijoittajien odotuksissa on siis se, että yhtiön tuloskunto lähtee hyvään kasvuun tulevina vuosina Suomen talouskasvun sekä Ruotsin IT-markkinakasvun vetäminä.

tieto-roe-roi-q22018

Koholla olevaa PE-lukua tukee kuitenkin pääomien tuottolukujen nousu hyville tasoille. Viimeiset vuodet ROE ja ROI ovat olleet noin 20 prosentissa, kun sitä ennen pääomien tuotot olivat vain noin 10 prosentissa. Tätä voidaan pitää hyvänä merkkinä ja kehityksenä.

Tase

Taseessa huomio osuu korkeaan liikearvoon (438 M EUR), joka on noin 35 – 40 prosenttia koko taseen loppusummasta. Tässä Tiedon tekemät yrityskaupat näkyvät. Vaikka liikearvo on ollut tällä tasolla jo yli 10 vuotta, niin vuonna 2014 se oli 324 miljoonaa euroa eli siihen nähden liikearvoa on tullut lisää.

tieto-liikearvo-q22018

Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus söisi nykyisestä noin 120 miljoonan euron tuloksesta yli 35 prosenttia.

Korollisia nettovelkoja Tiedolla on varsin vähän eli noin 212 miljoonaa euroa. Tästä kertoo velkaisuuden tunnusluvut, missä omavaraisuusaste on noin 40 prosentissa – ja ollut tällä tasolla koko vuosikymmenen. Nettovelkaantumisaste eli gearing on hienoisessa nousussa ja on nyt noin 30 prosenttia, mutta on edelleen erinomaisella tasolla (alle 100 prosentin tasoa voidaan pitää hyvänä).

tieto-velkaisuus-q22018

Lisäksi kassassa olevan käteisen määrällä sekä tällä tuloskunnolla ja vapaalla rahavirralla yhtiö pystyisi maksamaan velkansa pois noin 1 – 2 vuodessa.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta on laskenut vuosien 2012 – 2014 huipusta eli noin 155 – 170 miljoonasta eurosta vuoden 2016 alle 100 miljoonan euron tasolle. Vuonna 2017 rahavirrat nousivat 151 miljoonaan euroon, joten josko kyse oli vain vuoden 2016 rahavirtojen ajoituksesta.

Vaikka yhden vuoden lukuihin ja niiden heilahteluihin ei kannata kiinnittää suurempaa huomiota, niin silti Tiedon liiketoiminnan rahavirrat eivät ole kehittyneet positiiviseen suuntaan – näin siitäkin huolimatta, että tuloskunto on ollut nousussa. Onkin mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan tilikauden 2018 liiketoiminnan rahavirrat kehittyvät.

Capex-investoinnit ovat olleet varsin ennustettavasti noin 45 – 60 miljoonan euron haarukassa.

tieto-rahavirta-q22018

Vapaa rahavirta (FCF) heilahteleekin liiketoiminnan rahavirran tahdissa. Skaala on ollut varsin laaja, sillä se on vaihdellut noin 35 – 125 miljoonan euron välillä. Sijoittajan on kuitenkin vaikea tehdä rahavirtaperustaista arvonmääritystä, kun vapaissa rahavirroissa ei ole selvää trendinomaista suuntaa.

Osinko

Tiedon osinko on kasvanut vuosittain vuodesta 2009 alkaen, jolloin osinko oli 0,50 euroa. Vuosina 2014 – 2017 yhtiö on maksanut myös lisäosinkoa, mitkä on huomioitu oheisissa kaavioissa.

tieto-osinko-q22018

Osingon suhde tulokseen sekä vapaaseen rahavirtaan on ollut yli 100 prosentin tasolla jo useampana vuotena. Tämä selittää osaltaan myös sen, miksi yhtiön korolliset velat ovat hienoisessa nousussa. Yhtiön strategiana on kuitenkin ”kehittää yhtiön pääomarakennetta”, jota nämä lisäosingot edustavat.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Muutosprosentteja laskettaessa on huomioitu yhtiön lisäosingot.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 1,25 3/2018 1,20 3/2017 1,15
3/2018 (lisä) 0,20 3/2017 (lisä) 0,22
YHTEENSÄ 1,25 1,40 1,37
-10,7% +2,2% +1,5%

Tase alkaa kuitenkin olemaan sellaisessa kunnossa, että on mahdollista, ettei lisäosinkoa enää makseta keväällä 2019. Viimeiset pari kertaa perusosinko on noussut 0,05 euroa, joten arvioin kevään 2019 osingon nousevan tämän saman verran ja näin osinko olisi 1,25 euroa. Tämä antaisi noin 4,8 prosentin osinkotuoton (osake 26,20 eur).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+65) sekä osingonmaksuilla (0). Oikaisu on yhteensä -65 miljoonaa EUR, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

HUOM! Tieto uudisti segmenttien sisäisiä rakenteita keväällä 2018 niin, että segmenttiluvut vuosilta 2015-2016 eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2017-2018 lukujen kanssa.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (20.7.2018) 26,20 25,98 25,92 24,72 21,51 16,44 14,89 11,00
Lkm (000) 73 968 73 874 73 679 73 553 73 676 73 132 72 377 72 023
Markkina-arvo (Mrd) 1,94 1,92 1,91 1,82 1,58 1,20 1,08 0,79
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Teknologiapalvelut & uudistaminen 743 735 762 755
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus 250 196 139 125
Toimialaratkaisut 490 486 475 439
Tuotekehityspalvelut 132 126 117 142
Muut
YHTEENSÄ 1 615 1 543 1 493 1 461 0
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Teknologiapalvelut & uudistaminen 86,0 78,6 89,0 65,5
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus 25,0 16,1 4,1 1,5
Toimialaratkaisut 44,0 54,3 55,2 65,4
Tuotekehityspalvelut 13,0 12,0 10,9 15,6
Muut -18,0 -21,9 -18,9 -22,8
YHTEENSÄ 150,0 139,1 140,3 125,2 0,0
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 375 811 1 615 1 543 1 493 1 460 1 523 1 607 1 825 1 828
Liikevoitto 36 69 150 139 141 125 61 86 63 98
Nettotulos 28 55 120 108 107 91 35 62 29 60
Marginaali 7,5% 6,8% 7,4% 7,0% 7,2% 6,2% 2,3% 3,9% 1,6% 3,3%
EPS 0,38 0,74 1,62 1,46 1,45 1,24 0,48 0,85 0,40 0,83
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 132 78 57 156 161 121 87 96
Liikearvo 438 441 410 385 324 383 392 413
Muut varat 609 629 608 545 547 592 701 771
Tase yhteensä 1 179 1 148 1 075 1 086 1 032 1 096 1 180 1 280
Oma pääoma 475 475 488 483 471 514 525 565
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 279 237 172 178 113 121 121 184
Muut vastuut 425 436 415 425 448 461 534 531
Tase yhteensä 1 179 1 148 1 075 1 086 1 032 1 096 1 180 1 280
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 160 151 97 133 168 154 162 123
Investoinnit: Capex -45 -47 -62 -44 -43 -59 -59 -56
Vapaa rahavirta (FCF) 115 104 35 89 125 95 103 67
Investoinnit: Muut -30 -41 -29 -61 4 -14 13 1
Investointien jälkeen 85 63 6 28 129 81 116 68
Rahoitus: Voitonjako -103 -101 -99 -91 -60 -53 -51 -50
Rahoitus: Muut 18 61 -5 57 -25 1 -67 -19
Rahavarojen muutos 0 23 -98 -6 44 29 -2 -1
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,25 1,20 1,15 1,10 1,00 0,90 0,83 0,75
Osinko (lisä) 0,20 0,22 0,25 0,30
Osinko yhteensä 1,25 1,40 1,37 1,35 1,30 0,90 0,83 0,75
Osinkotuotto 4,8% 5,4% 5,3% 5,5% 6,0% 5,5% 5,6% 6,8%
Osinko/nettotulos 77,1% 95,8% 94,3% 109,1% 273,7% 106,2% 207,1% 90,0%
Osinko/FCF 80,4% 99,4% 288,4% 111,6% 76,6% 69,3% 58,3% 80,6%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 24,6 27,3 30,8 33,3 31,5
PE (3v) 17,4 18,8 24,6 29,0 37,7 23,9 23,3 14,4
PE 16,1 17,8 17,8 20,0 45,3 19,4 37,2 13,2
Oma pääoma/osake 6,42 6,43 6,62 6,57 6,39 7,03 7,25 7,84
P/B 4,08 4,04 3,91 3,76 3,36 2,34 2,05 1,40
ROE 25,3% 22,4% 22,0% 19,1% 7,1% 11,9% 5,3% 10,7%
ROI 20,5% 20,3% 21,3% 20,1% 10,0% 13,4% 9,0% 13,4%
Omavaraisuusaste 40,3% 41,4% 45,4% 44,5% 45,6% 46,9% 44,5% 44,1%
Gearing 30,9% 33,5% 23,6% 4,6% -10,2% 0,0% 6,5% 15,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset