Tieto sijoituskohteena

Päivitetty 20.6.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Tieto Oyj on suomalainen it-yhtiö, jonka tavoitteena on olla Pohjoismaiden johtava ohjelmisto- ja palveluyritys. Yhtiöllä on toimintaa lähes 20 maassa ja sillä on noin 14 580 työntekijää… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e TIETO Ennuste
Osake (20.6.2018) 28,74 Osinko 12 kk 1,25 4,3%
Markkina-arvo (Mrd) 2,1 Osinko/EPS 92% 4v ka
Liikevaihto (M) 1 615 (+4,7%) Osinko/FCF 114% 4v ka
Nettotulos (M) 125 (+15,7%) Omav.aste 34%
EPS 1,69 Gearing 29%
PE 17,0 ROE 29,1%
PB 5,5 ROI 25,6%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.tieto.com/materials?f%5B0%5D=scald_tags%3A1387

Yhteenveto

TIETO20.6.2018 | 28,74 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Tiedon Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee osakkeen korkeahko hinta PE-luvuilla mitattuna sekä voitonjaon heikkoudet (osakemäärä kasvaa ja osingonmaksusuhde on yli 100%).

Tieto kertoo, että tietotekniikan palvelumarkkinoiden koko Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa oli noin 14 miljardia euroa vuonna 2016 (IDC). Tiedolla on johtava asema Suomessa ja yhtiö on kolmen suurimman joukossa Ruotsissa. Tieto toteaa, että etenkin Ruotsissa kasvupotentiaalia on enemmän kuin esimerkiksi Suomessa.

Tiedon liikevaihto on laskenut vuosikymmenen alun noin 1,7 – 1,8 miljardista eurosta nykyiseen 1,5 miljardiin euroon. Liikevaihdon kehityksessä näkyy Suomen talouden nihkeä kehitys sekä Nokian merkityksen lasku tänä aikana. Sen sijaan tuloskunto on kasvanut noin 50 miljoonasta eurosta nykyiseen noin 100 – 110 miljoonaan euroon. Samalla tulosmarginaali on parantunut noin 3 prosentista noin 7 prosenttiin.

Lukuisat yrityskaupat näkyvät taseen liikearvon määrässä, joka on nyt noin lähes 40 prosenttia koko taseen loppusummasta. Korollisia velkoja yhtiöllä on vähän, sillä se pystyisi maksamaan velkansa 1 – 2 vuoden tuloksellaan.

Osinkosijoittaja on kiinnostunut Tiedon osakkeesta, sillä perusosinko on noussut vuosittain vuodesta 2009 alkaen. Lisäksi yhtiö on maksanut ylimääräistä osinkoa tilikausilta 2014 – 2017. Kevään 2019 perusosingoksi arvioin 1,25 euroa, mikä antaisi 4,3 prosentin osinkotuoton (osake 28,74 euroa). Tämän hetkinen taseen kunto on sellainen, ettei lisäosinkoa ole tarpeen maksaa.

Osakkeen hinta on hieman koholla PE-luvuilla mitattuna, missä PE on 17,0x ja 3-vuoden keskiarvotuloksella laskettu PE on 18,7x.

Tilikausi 2018

Tiedon Q1/2018

 • liikevaihto: 406,3 M EUR (393,1 M EUR / +3,4 %)
 • nettotulos: 29,9 M EUR (15,9 M EUR / +88 %)
 • EPS: 0,41 EUR (0,22 EUR)

Q1/2018 Tiedon liikevaihto kasvoi +3,4 prosenttia, missä hankittujen liiketoimintojen (Avega) vaikutus oli +13 miljoonaa euroa. Ja juuri tämän verran liikevaihto kasvoikin. Orgaanisestikin kasvua tuli paikallisissa valuutoissa +3 prosenttia, minkä valuuttakurssivaikutukset (-11 M EUR) kuitenkin söivät pois.

Pilvipalveluiden myynti kasvoi +23 prosenttia alkuvuoden aikana, kun taas perinteisen infrastruktuuripalveluiden myynti lasku (-6 %) jatkui. Tämä kuvaa hyvin sitä, miten asiakkaat siirtävät ohjelmistojaan perinteisistä konesaleista pilveen.

Tiedon mukaan finanssisektorin markkinat ovat edelleen suhteellisen aktiiviset ja lukuisia kehitysohjelmia on käynnissä ja suunnitteilla. Terveydenhuolto- ja hyvinvointisektorilla on suunnitteilla suuria kehityshankkeita kaikissa Pohjoismaissa. Suomen sote-vääntö hillitsee tällä hetkellä kehityshankkeiden käynnistyksiä, kun soten tilanne on vieläkin auki. 5G-teknologia tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Nettotulos parani selvästi, mitä tuki Avegan sisältyminen lukuihin sekä toiminnan tehostamisohjelman +10 miljoonan euron vaikutus.

Tieto osti alkuvuoden 2018 aikana kaksi yhtiötä eli Petrostreamz ja NSEC. Näiden yhteenlaskettu liikevaihto on 6 miljoonaa euroa, joten varsin pienistä yrityksistä on kyse.

Näkymät 2018

Tieto piti arviot ennallaan eli, että ”oikaistu liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (2017: 161,4 M EUR)”.

Lisäksi Tieto tavoittelee markkinoita nopeampaa kasvua ja jatkaa kasvuinvestointeja. Pääpaino on kiihdyttää kasvua Ruotsin konsultointilähtöisillä markkinoilla, jota tavoitetta hankittu Avega-yhtiökin tukee.

Tulosajureina yhtiö mainitsee mm:

 • +20 M EUR tehostamisohjelman säästöt, joista jo 10 miljoonaa euroa saatiin Q1:n aikana
 • -30 M EUR palkkainflaation aiheuttama henkilöstökulujen nousu
 • -8 M EUR valuuttakurssien negatiivinen vaikutus tulokseen ja -37 M EUR liikevaihtoon, mikäli nykyinen kurssitaso pitää loppuvuoden ajan

Tilikauden 2018 karkeina ennusteina (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 1,6 Mrd EUR (2017: 1,5 Mrd EUR)
 • nettotulos: 125 M EUR (108 M EUR)
 • EPS: 1,69 EUR

Vuoden 2017 tulokseen sisältyi noin 23 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut, joten tämä huomioiden tulos olisi (ilman verovaikutusta) ollut noin 130 miljoonaa euroa. Tähän nähden nettotulosarvio on ehkä turhan pessimistinen. Toisaalta yhtiön mainitsemien tulosajureiden yhteisvaikutus on -18 miljoonaa euroa, joten ennustettuun nettotulokseen tarvittaisiin vielä noin +10 miljoonaa euroa lisää.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Tiedolla on 4 segmenttiä

 • Teknologiapalvelut & uudistaminen
 • Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus
 • Toimialaratkaisut
 • Tuotekehityspalvelut

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä analyysin lopun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Teknologiapalvelut & uudistaminen 785,0 201,2 185,0 200,0 198,8 771 199 180 194 198
Muutos (%) 1,9% 1,1% 2,8% 3,1% 0,6% 1,1% 1,0% 0,6% -1,0% 4,1%
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus 195,0 49,8 45,0 50,0 50,2 151 42 32 38 39
Muutos (%) 28,9% 18,6% 40,6% 31,6% 27,7% 8,1% 10,5% 6,7% 2,7% 12,3%
Toimialaratkaisut 500,0 134,8 117,0 125,0 123,2 496 135 114 122 125
Muutos (%) 0,9% -0,1% 2,6% 2,5% -1,0% 4,5% -2,2% 7,5% 4,3% 10,2%
Tuotekehityspalvelut 135,0 34,9 33,0 33,0 34,1 126 34 29 31 32
Muutos (%) 7,2% 2,6% 13,8% 6,5% 6,9% 7,6% 9,7% 11,5% 0,0% 10,0%
YHTEENSÄ 1 615,0 420,7 380,0 408,0 406,3 1 543 410 355 385 393
Muutos (%) 4,6% 2,6% 7,0% 6,0% 3,3% 3,4% 1,5% 4,1% 1,0% 7,2%

Teknologiapalvelut & uudistaminen -segmentin Q1:n liikevaihto jäi vertailukauden tasolle. Tein arvion siitä näkökulmasta, että liikevaihto kasvaa noin pari prosenttia, missä Q3:n liikevaihto jää muita alhaisemmalle tasolle kesälomakauden takia.

Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus -segmentin Q1:n liikevaihto nousi selvästi (+27,7 %), missä hankitun Avegan vaikutus näkyy. Arvioin hyvän kehityksen jatkuvan koko vuoden, joten liikevaihto kasvanee lähes +30 prosenttia.

Toimialaratkaisut-segmentin Q1:n liikevaihto jäi hieman vertailukaudesta. Yhtiö kuitenkin arvioi, että vahva tilauskanta sekä uudet lanseeraukset avaavat uusia mahdollisuuksia vuoden toisella puoliskolla. Tein arvion kuitenkin hieman varovaisesti ja päädyin noin 500 miljoonaan euroon (2017: 496 M EUR) eli marginaalista kasvua.

Tuotekehityspalveluiden Q1:n liikevaihto kasvoi mukavat +7 prosenttia Q1:llä, mutta koska segmentti on Tiedon pienin, niin rahamääräinen kasvu oli vain 2,2 miljoonaa euroa. Tein arvion siitä lähtökohdasta, että myös tulevilla kvartaaleilla yhtiö pystyy noin 2 – 3 miljoonan euron liikevaihdon parannukseen.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain 1,55 – 1,65 miljardia euroa eli kasvua tulisi noin +4,6 prosenttia vuoteen 2017 nähden. Hankitun Avegan paino liikevaihdon kasvussa on merkittävä.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Teknologiapalvelut & uudistaminen 95,0 27,1 22,5 22,5 22,9 84,8 24,7 25,0 20,5 14,6
Muutos (%) 12,0% 9,7% -10,0% 9,8% 56,8% -4,7% -5,7% 3,3% -1,9% -17,5%
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus 10,5 3,5 1,3 3,0 2,7 7,9 2,4 0,7 2,6 2,2
Muutos (%) 32,9% 92,7%
Toimialaratkaisut 57,5 18,8 15,0 12,5 11,2 55,4 23,2 16,6 9,3 6,3
Muutos (%) 3,8% -19,0% -9,6% 34,4% 77,8% 0,2% 17,8% 27,7% -16,2% -45,2%
Tuotekehityspalvelut 13,0 3,2 2,5 3,0 4,3 12,3 3,5 2,2 2,4 4,2
Muutos (%) 5,7% 12,8%
Muut -16,0 -4,2 -4,0 -4,0 -3,8 -21,2 -5,9 -3,4 -6,6 -5,3
YHTEENSÄ 160,0 48,4 37,3 37,0 37,3 139,2 47,9 41,1 28,2 22,0
Muutos (%) 14,9% 1,0% -9,2% 31,2% 69,5% -1,1% 6,4% 16,8% -12,7% -22,3%
Marginaali 9,9% 11,5% 9,8% 9,1% 9,2% 9,0% 11,7% 11,6% 7,3% 5,6%

Teknologiapalvelut & uudistaminen -segmentin Q1:n liikevoitto kasvoi selvästi (+57 %) ja oli 22,9 miljoonaa euroa (Q1/2017: 14,6 M EUR). Tähän vaikutti neljänneksen hyvä lisämyynti sekä kannattavuuden yleinen paraneminen. Q1:n hienoa kasvulukua selittää myöskin se, että vertailukauden kvartaali oli viime vuoden heikoin. Kannattavuuskehitys jatkunee koko vuoden, mutta palkkainflaatio hieman jarruttaa hyvää kehitystä. Tästä syystä arvioin, että tilikauden 2018 tulos kasvaisi noin +12 prosenttia.

Kuten edellä jo totesin, niin Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus -segmentin Q1:n liikevaihto kasvoi selvästi. Sen sijaan liikevoitto oli vain 2,7 miljoonaa euroa eli vain +0,5 miljoonaa euroa viimevuotista parempi. Marginaalit pysyivät siis alhaisella tasolla. Arvioin, että tilikauden 2018 kvartaalikohtainen tulos on keskimäärin 2,5 miljoonaa euroa, missä Q3:n tulos jää kesälomakauden takia selvästi muista kvartaaleista.

Toimialaratkaisujen Q1:n tulos kasvoi lähes +80 prosenttia, mutta tätä selittää vertailuvuoden kertaluontoiset kuluerät. Arvioin, että vuoden toisella puoliskolla kehitys on heikompaa niin, että koko vuoden tuloskasvuksi jää vain noin +4 prosenttia.

Tuotekehityspalveluiden kohdalla tein kvartaalikohtaiset tulosennusteet kiinteällä noin 3 miljoonan euron luvulla. Segmentin paino kokonaisuuteen on alle 10 prosenttia, joten isokin arviointivirhe suuntaan taikka toiseen jää vaikutuksiltaan rajoitetuksi.

Huomioiden muut-erä, niin koko tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain 155 – 165 miljoonaa euroa eli kasvua tulisi vajaat +15 prosenttia. Euroissa kasvua tulisi noin +21 miljoonaa, josta Q1:n osuus oli jo +15 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaisi sitä, että loppuvuoden kehitys on selvästi Q1:stä vaimeampaa.

Tiedon oma ennuste oli, että oikaistu liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (2017: 161,4 M EUR). Tämä vastaa suurin piirtein lukua, joka saadaan vähentämällä liiketuloksesta muut-erä. Näin laskettu ennusteluku olisi 176 miljoonaa euroa, joten tämä on linjassa yhtiön oman arvion kanssa.

Tulosmarginaali nousisi 9,9 prosenttiin viime vuoden 9,0 prosentista eli kannattavuuskehitys olisi hyvää. Oleellista kehityksessä onkin se, miten yhtiö pystyy siirtämään nousevat palkkakustannukset omiin myyntihintoihinsa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 160,0 48,4 37,3 37,0 37,3 139,2 47,9 41,1 28,2 22,0
Rahoituskulut (netto) -3,5 -0,8 -1,0 -1,0 -0,7 -3,3 -1,5 -0,2 -0,6 -1,0
Muut kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulos ennen veroja 156,5 47,6 36,3 36,0 36,6 135,9 46,4 40,9 27,6 21,0
Verot -31,5 -9,7 -7,5 -7,5 -6,8 -28,0 -9,6 -6,6 -6,6 -5,2
Nettotulos 125,0 37,9 28,8 28,5 29,8 107,9 36,8 34,3 21,0 15,8

Rahoituskulut (netto) ovat parina viime vuotena olleet -3,3 ja -3,9 miljoonaa euroa. Nyt, tilikaudelle 2018, arvioin rahoituskulujen olevan näiden lukujen välissä eli noin -3,5 miljoonaa euroa.

Veroja laskiessa käytin noin 20 prosentin veroastetta.

Tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain 122 – 128 miljoonaa euroa eli kasvua vuoteen 2017 nähden tulisi noin +17 miljoonaa euroa. Tästä Q1:llä saatiin jo +14 miljoonaa euroa, joten loppuvuoden kehitys näyttää tämän valossa viime vuoden kaltaiselta.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteiden kehitys

Tieto antaa arvion oikaistusta liikevoitosta, joka on siis yhtiön itsensä laskema tunnusluku.

Tilikausi 2017

02/2017: oikaistu liikevoitto paranee vuodesta 2016 (2016: 152,2 M EUR)
04/2017: (ei muutosta)
07/2017: (ei muutosta)
10/2017: (ei muutosta)
TOTEUTUMA: oikaistu liikevoitto oli 161,5 M EUR

Tilikausi 2018

02/2017: oikaistu liikevoitto paranee vuodesta 2017 (2017: 161,4 M EUR)
04/2017: (ei muutosta)

Taloudelliset tavoitteet

Tiedon taloudelliset tavoitteet ovat

 • IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu
 • Raportoitu liikevoittomarginaali > 10 %
 • osinko kasvaa vuosittain
 • nettovelka/EBITDA < 1,5x

Tuloksen kehitys

Tiedon liikevaihto on laskenut vuosikymmenen alun noin 1,7 – 1,8 miljardista eurosta nykyiseen noin 1,5 miljardiin euroon. Tässä Suomen nihkeä talouskehitys sekä Nokian merkityksen lasku näkyy. Lisäksi Tieto on myynyt liiketoimintojaan vuosien varrella, joten myös nämä näkyvät liikevaihdossa.

Toisaalta samaan aikaan tulos on noussut noin 50 miljoonasta eurosta nykyiseen noin 100 – 110 miljoonaan euroon. Eli toimintoja on pystytty tehostamaan hyvin, mikä näkyy tulosmarginaalin nousuna noin 3 prosentista 7 prosenttiin.

tieto-tuloslaskelma-q12018

Tilikauden 2018 tulosajureina Tieto mainitsee mm:

 • +20 M EUR tehostamisohjelman säästöt, joista jo 10 miljoonaa euroa saatiin Q1:n aikana
 • -30 M EUR palkkainflaation aiheuttama henkilöstökulujen nousu
 • -8 M EUR valuuttakurssien negatiivinen vaikutus tulokseen ja -37 M EUR liikevaihtoon, mikäli nykyinen kurssitaso pitää loppuvuoden ajan

Vuoden 2017 tulokseen sisältyi noin 23 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut, joten tämä huomioiden tulos olisi (ilman verovaikutusta) ollut noin 130 miljoonaa euroa. Toisaalta yhtiön mainitsemien tulosajureiden yhteisvaikutus on -18 miljoonaa euroa.

Edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 1,55 – 1,65 miljardia ja nettotulos noin 122 – 128 miljoonaa euroa. Lukuja tukee vuoden 2017 lopussa hankitun Avegan tuoma lisä. Näillä ennusteilla nettotulosmarginaali nousisi 7,7 prosenttiin, mikä olisi ennätystasoa. Tässä oleellista onkin se, miten yhtiö pystyy siirtämään nousevat palkkakustannukset omiin myyntihintoihinsa.

1, 3 ja 7 vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (17,0x – 26,7x) mitattuna osakkeen hinta on koholla. Sijoittajien odotuksissa on siis se, että yhtiön tuloskunto lähtee hyvään kasvuun tulevina vuosina Suomen talouskasvun sekä Ruotsin IT-markkinakasvun vetäminä.

tieto-roe-roi-q12018

Koholla olevaa PE-lukua tukee kuitenkin pääomien tuottolukujen nousu hyville tasoille. Viimeiset vuodet ROE ja ROI ovat olleet noin 20 prosentissa, kun sitä ennen pääomien tuotot olivat vain noin 10 prosentissa. Tätä voidaan pitää hyvänä merkkinä ja kehityksenä.

Tase

Taseessa huomio osuu korkeaan liikearvoon (437 M EUR), joka on noin 35 – 40 prosenttia koko taseen loppusummasta. Tässä Tiedon tekemät yrityskaupat näkyvät. Vaikka liikearvo on ollut tällä tasolla jo yli 10 vuotta, niin vuonna 2014 se oli 324 miljoonaa euroa eli siihen nähden liikearvoa on tullut lisää.

tieto-liikearvo-q12018

Liikearvon 10 prosentin alaskirjaus söisi nykyisestä noin 125 miljoonan euron tuloksesta yli 35 prosenttia.

Korollisia velkoja Tiedolla on varsin vähän eli noin 157 miljoonaa euroa. Tästä kertoo velkaisuuden tunnusluvut, missä omavaraisuusaste on noin 40 prosentissa – ja ollut tällä tasolla koko vuosikymmenen. Nettovelkaantumisaste hienoisessa nousussa ja on nyt noin 30 prosenttia, mutta on edelleen erinomaisella tasolla (alle 100 prosentin tasoa voidaan pitää hyvänä).

tieto-velkaisuus-q12018

Lisäksi kassassa olevan käteisen määrällä sekä tällä tuloskunnolla ja vapaalla rahavirralla yhtiö pystyisi maksamaan velkansa pois noin 1 vuodessa.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirta on laskenut vuosien 2012 – 2014 huipusta eli noin 155 – 170 miljoonasta eurosta vuoden 2016 alle 100 miljoonan euron tasolle. Vuonna 2017 rahavirrat nousivat 151 miljoonaan euroon, joten josko kyse oli vain vuoden 2016 rahavirtojen ajoituksesta.

Vaikka yhden vuoden lukuihin ja niiden heilahteluihin ei kannata kiinnittää suurempaa huomiota, niin silti Tiedon liiketoiminnan rahavirrat eivät ole kehittyneet positiiviseen suuntaan – näin siitäkin huolimatta, että tuloskunto on ollut nousussa. Onkin mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan tilikauden 2018 liiketoiminnan rahavirrat kehittyvät.

Capex-investoinnit ovat olleet varsin ennustettavasti noin 45 – 60 miljoonan euron haarukassa.

tieto-rahavirta-q12018

Vapaa rahavirta (FCF) heilahteleekin liiketoiminnan rahavirran tahdissa. Skaala on ollut varsin laaja, sillä se on vaihdellut noin 35 – 125 miljoonan euron välillä. Sijoittajan on kuitenkin vaikea tehdä rahavirtaperustaista arvonmääritystä, kun vapaissa rahavirroissa ei ole selvää trendinomaista suuntaa.

Osinko

Tiedon osinko on kasvanut vuosittain vuodesta 2009 alkaen, jolloin osinko oli 0,50 euroa. Vuosina 2014 – 2017 yhtiö on maksanut myös lisäosinkoa, mitkä on huomioitu oheisissa kaavioissa.

tieto-osinko-q12018

Osingon suhde tulokseen sekä vapaaseen rahavirtaan on ollut yli 100 prosentin tasolla jo useampana vuotena. Tämä selittää osaltaan myös sen, miksi yhtiön korolliset velat ovat hienoisessa nousussa. Yhtiön strategiana on kuitenkin ”kehittää yhtiön pääomarakennetta”, jota nämä lisäosingot edustavat.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Muutosprosentteja laskettaessa on huomioitu yhtiön lisäosingot.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 1,25 3/2018 1,20 3/2017 1,15
3/2018 (lisä) 0,20 3/2017 (lisä) 0,22
YHTEENSÄ 1,25 1,40 1,37
-10,7% +2,2% +1,5%

Tase alkaa kuitenkin olemaan sellaisessa kunnossa, että on mahdollista, ettei lisäosinkoa enää makseta keväällä 2019. Viimeiset pari kertaa perusosinko on noussut 0,05 euroa, joten arvioin kevään 2019 osingon nousevan tämän saman verran ja näin osinko olisi 1,25 euroa. Tämä antaisi noin 4,3 prosentin osinkotuoton (osake 28,74 eur).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+90) sekä osingonmaksuilla (-103). Oikaisu on yhteensä -13 miljoonaa EUR, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Vuoden 2018 osinko on irronnut 23.3.2018, mutta sen maksupäivä on 9.4.2018, mikä on Q1:n ulkopuolella. Näin taseen oikaisussa osingon vaikutus vielä huomioidaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (20.6.2018) 28,74 25,98 25,92 24,72 21,51 16,44 14,89 11,00
Lkm (000) 73 788 73 874 73 679 73 553 73 676 73 132 72 377 72 023
Markkina-arvo (Mrd) 2,12 1,92 1,91 1,82 1,58 1,20 1,08 0,79
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Teknologiapalvelut & uudistaminen 785 771 762 755
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus 195 150 139 125
Toimialaratkaisut 500 496 475 439
Tuotekehityspalvelut 135 127 117 142
Muut
YHTEENSÄ 1 615 1 544 1 493 1 461 0
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Teknologiapalvelut & uudistaminen 95,0 84,8 89,0 65,5
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus 10,5 8,0 4,1 1,5
Toimialaratkaisut 57,5 55,4 55,2 65,4
Tuotekehityspalvelut 13,0 12,3 10,9 15,6
Muut -16,0 -21,2 -18,9 -22,8
YHTEENSÄ 160,0 139,3 140,3 125,2 0,0
TULOS­LASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 408 406 1 615 1 543 1 493 1 460 1 523 1 607 1 825 1 828
Liikevoitto 37 37 160 139 141 125 61 86 63 98
Nettotulos 29 30 125 108 107 91 35 62 29 60
Marginaali 7,1% 7,4% 7,7% 7,0% 7,2% 6,2% 2,3% 3,9% 1,6% 3,3%
EPS 0,39 0,41 1,69 1,46 1,45 1,24 0,48 0,85 0,40 0,83
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 46 78 57 156 161 121 87 96
Liikearvo 437 441 410 385 324 383 392 413
Muut varat 641 629 608 545 547 592 701 771
Tase yhteensä 1 124 1 148 1 075 1 086 1 032 1 096 1 180 1 280
Oma pääoma 383 475 488 483 471 514 525 565
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 157 237 172 178 113 121 121 184
Muut vastuut 584 436 415 425 448 461 534 531
Tase yhteensä 1 124 1 148 1 075 1 086 1 032 1 096 1 180 1 280
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 175 151 97 133 168 154 162 123
Investoinnit: Capex -55 -47 -62 -44 -43 -59 -59 -56
Vapaa rahavirta (FCF) 120 104 35 89 125 95 103 67
Investoinnit: Muut -30 -41 -29 -61 4 -14 13 1
Investointien jälkeen 90 63 6 28 129 81 116 68
Rahoitus: Voitonjako -103 -101 -99 -91 -60 -53 -51 -50
Rahoitus: Muut 13 61 -5 57 -25 1 -67 -19
Rahavarojen muutos 0 23 -98 -6 44 29 -2 -1
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 1,25 1,20 1,15 1,10 1,00 0,90 0,83 0,75
Osinko (lisä) 0,20 0,22 0,25 0,30
Osinko yhteensä 1,25 1,40 1,37 1,35 1,30 0,90 0,83 0,75
Osinkotuotto 4,3% 5,4% 5,3% 5,5% 6,0% 5,5% 5,6% 6,8%
Osinko/nettotulos 73,8% 95,8% 94,3% 109,1% 273,7% 106,2% 207,1% 90,0%
Osinko/FCF 76,9% 99,4% 288,4% 111,6% 76,6% 69,3% 58,3% 80,6%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 26,7 27,3 30,8 33,3 31,5
PE (3v) 18,7 18,8 24,6 29,0 37,7 23,9 23,3 14,4
PE 17,0 17,8 17,8 20,0 45,3 19,4 37,2 13,2
Oma pääoma/osake 5,19 6,43 6,62 6,57 6,39 7,03 7,25 7,84
P/B 5,54 4,04 3,91 3,76 3,36 2,34 2,05 1,40
ROE 29,1% 22,4% 22,0% 19,1% 7,1% 11,9% 5,3% 10,7%
ROI 25,6% 20,3% 21,3% 20,1% 10,0% 13,4% 9,0% 13,4%
Omavaraisuusaste 34,1% 41,4% 45,4% 44,5% 45,6% 46,9% 44,5% 44,1%
Gearing 29,0% 33,5% 23,6% 4,6% -10,2% 0,0% 6,5% 15,6%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset