Trelleborg: Ennusteet

Päivitetty 27.4.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

trelleborg-kvartaalituloslaskelma-q12020

Tilikausi 2020

Trelleborgin Q1/2020

M SEK Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 9 286 9 381 -1,0%
Liiketulos (ebit) 1 189 1 275 -6,7%
Nettotulos (omistajille) 827 852 -2,9%
EPS (SEK) 3,05 3,14

Q1:n liikevaihto laski prosentin verran (orgaanisesti laskua 5 %). Liikevaihtoa painoi Turkin ja Ranskan lakot sekä kvartaalin loppua kohden koronaviruspandemia.

Pandemian johdosta Trelleborg ja jotkin sen asiakkaat joutuivat sulkemaan tuotantolaitoksiaan, minkä lisäksi pandemia haittasi komponenttien saantia ja toimitusketjuja. Q1:n lopussa muutama tuotantolaitos oli suljettuna ja joukko laitoksia toimii alhaisemmalla toiminta-asteella.

Q1:n liiketulos laski 6,7 prosenttia ja tuloslaskun taustalla oli liikevaihtoon vaikuttavat tekijät.

Trelleborgin kevään 2020 osinkoesitys on muuttunut pariin kertaan kevään aikana. Alkuperäistä 4,75 kruunun osinkoa laskettiin ensin 2,40 kruunuun (tiedote 19.3.2020) ja myöhemmin yhtiö esitti, ettei osinkoa maksettaisi lainkaan (tiedote 14.4.2020). Trelleborg varaa kuitenkin mahdollisuuden pitää ylimääräinen yhtiökokous myöhemmin, missä päätettäisiin osingosta.

Näkymät 2020

Trelleborg ei julkistanut näkymiään vuodelle 2020 ja Q2/2020 arvio oli varsin ympäripyöreästi ”Q2:n kysyntä on merkittävästi Q1:sta alemmalla tasolla huomioiden kausivaihtelut” (”Demand is expected to be significantly lower than in the first quarter of 2020, adjusted for seasonal variations”).

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiön julkaisemat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Myynnin kasvu: 5-8 %
  • Liiketulosmarginaali: > 15 %
  • ROE: > 12 %
  • Gearing: 50 – 100 %
  • Osinko: 30 – 50 % nettotuloksesta

Lyhyen aikavälin odotukset

Trelleborg on julkistanut Q&A-tyylisiä tietoja koronaviruspandemian vaikutuksista. Tätä kirjoitettaessa viimeisimmät tiedot ovat 31.3.2020 sekä Q1-raportti:

Sijoittajan on hyvä seurata Trelleborgin tiedotteita, jotka on listattu https://www.trelleborg.com/en/media/press–releases

Trelleborg arvioi, että pandemian vaikutukset alkavat todenteolla vaikuttamaan tulevien kvartaalien aikana. Kysynnän kehityksen epävarmuus on noussut merkittävästi. Yhtiö toteaa myöskin, että tällä hetkellä on mahdotonta ennustaa pandemian aiheuttamia tuoton menetyksiä tai muita suoria tai epäsuoria vaikutuksia.

Uncertainty regarding the demand trend for the next quarter is considerable. It is currently impossible to estimate the level of income loss or other direct and indirect effects on the business.

Globaalin talouden epävarmuuden johdosta taloudellinen aktiviteetti on laskussa ja sen pitkän aikavälin vaikutukset yhtiöön ovat hämärän peitossa.

Arvioin vuoden 2020 liikevaihdon laskevan noin 5,0 – 10,0 prosenttia, mikä riippuu tietenkin siitä, miten pitkään pandemia pitää maailmaa suljettuna. Lähdin ennusteissa siitä, että tulevina vuosina liikevaihdon kasvu on noin 4,5 – 6,5 prosenttia. Vuoden 2020 pudotus kuitenkin vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen niin, että yhtiön pitkän aikavälin tavoitteisiin voi olla vaikea päästä.

Vuoden 2020 liiketulos putoaisi noin 3,1 miljardiin kruunuun (marginaali 9,3 %), missä osa tuloslaskusta tulisi erilaisten kertaluontoisten erien johdosta. Tämän jälkeen marginaalit lähtisivät kohentumaan, mutta 15 prosentin marginaalitavoitteeseen tuskin päästään. Tämä siksi, että oletettavasti lähivuosien kysyntä vähenee ja samalla tarjonnan hintakilpailu kiristyy, mikä pitää marginaaleja paineessa.

Segmentit

Trelleborg ilmoitti joulukuussa uudistavansa segmenttijaottelunsa. Uudet segmentit ovat

  • Industrial Solutions: tuottaa ratkaisuja raskaan teollisuuden tarpeisiin, kuten esimerkiksi eriste- ja värinän estoratkaisuja juniin, laivoihin yms.
  • Sealing Solutions: tuottaa eristeratkaisuja kevyemmän teollisuuden käyttöön
  • Wheel Systems: renkaita maatalous- ja teollisuuskoneisiin sekä kaksipyöräisiin.
  • Business under development: Segmentti sisältää mm. öljy- ja kaasuteollisuuden sekä eri maiden haasteissa painivat pienemmät yksiköt.

Yhtiö julkisti uusien segmenttien liikevaihdon ja liiketuloksen vertailutiedot vuosilta 2017 ja 2018. Oheisissa taulukoissa on segmenttien luvut. Segmenttien liiketuloksesta on käytössä vain vuosien 2018 ja 2019 vertailutiedot.

LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Industrial Solutions 10 100 10 885 9 716 9 168
Sealing Solutions 11 450 12 141 11 049 9 956
Wheel Systems 8 625 9 628 9 492 8 695
Business under development 3 750 4 283 4 100 4 043
Muut -425 -350 -352 -281
YHTEENSÄ 33 500 36 587 34 005 31 581
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Industrial Solutions 750 1 215 994
Sealing Solutions 2 425 2 729 2 559
Wheel Systems 700 913 1 255
Business under development -50 30 29
Muut -700 -3 925 -319
YHTEENSÄ 3 125 962 4 518 4 022
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Industrial Solutions 7,4% 11,2% 10,2% 0,0%
Sealing Solutions 21,2% 22,5% 23,2% 0,0%
Wheel Systems 8,1% 9,5% 13,2% 0,0%
Business under development -1,3% 0,7% 0,7% 0,0%
YHTEENSÄ 9,3% 2,6% 13,3% 12,7%

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Industrial Solutions 10 100 2 630 2 475 2 400 2 595 10 885 2 795 2 722 2 740 2 628
Muutos (%) -7,2% -5,9% -9,1% -12,4% -1,3% 12,0% 10,7% 14,5% 12,7% 10,3%
Sealing Solutions 11 450 2 791 2 750 2 700 3 209 12 141 2 952 2 981 3 090 3 118
Muutos (%) -5,7% -5,5% -7,7% -12,6% 2,9% 9,9% 12,6% 7,0% 8,8% 11,4%
Wheel Systems 8 625 2 016 2 000 2 150 2 459 9 628 2 181 2 188 2 536 2 723
Muutos (%) -10,4% -7,6% -8,6% -15,2% -9,7% 1,4% -4,0% -2,5% 0,3% 11,2%
Business under development 3 750 911 875 850 1 114 4 283 1 171 1 019 1 086 1 007
Muutos (%) -12,4% -22,2% -14,1% -21,7% 10,6% 4,5% 15,7% 4,4% 0,7% -2,6%
Muut -425 -134 -100 -100 -91 -350 -81 -83 -91 -95
YHTEENSÄ 33 500 8 214 8 000 8 000 9 286 36 587 9 018 8 827 9 361 9 381
Muutos (%) -8,4% -8,9% -9,4% -14,5% -1,0% 7,6% 8,1% 6,3% 6,5% 9,4%
ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Industrial Solutions 750 241 150 150 209 1 215 315 289 327 284
Muutos (%) -38,3% -23,5% -48,1% -54,1% -26,4% 22,2% 25,0% 29,6% 22,5% 12,7%
Sealing Solutions 2 425 569 575 575 706 2 729 626 668 711 724
Muutos (%) -11,1% -9,1% -13,9% -19,1% -2,5% 6,6% 17,0% 3,2% 2,6% 5,8%
Wheel Systems 700 103 125 175 297 913 97 148 319 349
Muutos (%) -23,3% 6,2% -15,5% -45,1% -14,9% -27,3% -60,7% -45,8% -14,0% -4,1%
Business under development -50 -39 -40 -50 79 30 30 -9 11 -2
Muutos (%) 3,4% -69,4%
Muut -200 -44 -50 -50 -56 -229 -62 -60 -47 -60
Muut vertailuerät -500 -154 -150 -150 -46 -3 696 -3 431 -127 -118 -20
YHTEENSÄ 3 125 676 610 650 1 189 962 -2 425 909 1 203 1 275
Muutos (%) 224,8% -32,9% -46,0% -6,7% -78,7% -17,7% -4,6% 0,2%
MARGINAALI 9,3% 8,2% 7,6% 8,1% 12,8% 2,6% -26,9% 10,3% 12,9% 13,6%
ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 3 125 676 610 650 1 189 962 -2 425 909 1 203 1 275
Rahoituskulut (netto) -385 -104 -110 -110 -61 -381 -91 -59 -111 -120
Tulos ennen veroja 2 740 572 500 540 1 128 581 -2 516 850 1 092 1 155
Verot -700 -134 -125 -140 -301 -780 -3 -188 -286 -303
Nettotulos 2 040 438 375 400 827 -199 -2 519 662 806 852
EPS 7,53 1,62 1,38 1,48 3,05 -0,73 -9,29 2,44 2,97 3,14

Ennusteeet vuosille 2021 – 2022

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 36 500 35 000 9 100 8 800 8 600 8 500
Muutos (%) 4,3% 4,5% 10,8% 10,0% 7,5% -8,5%
Liiketulos (ebit) 3 650 3 350 900 850 825 775
Muutos (%) 9,0% 7,2% 33,1% 39,3% 26,9% -34,8%
MARGINAALI 10,0% 9,6% 9,9% 9,7% 9,6% 9,1%
ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 3 650 3 350 900 850 825 775
Rahoituskulut (netto) -510 -485 -125 -125 -120 -115
Tulos ennen veroja 3 140 2 865 775 725 705 660
Verot -800 -730 -200 -185 -180 -165
Nettotulos 2 340 2 135 575 540 525 495
EPS 8,63 7,88 2,12 1,99 1,94 1,83

Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 107,35 168,55 138,10 131,85 143,95 139,35 181,25 191,30 209,80 190,00
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 4,75 4,75 5,00 5,00 5,00 4,75 4,75 4,75 4,75 4,50
Osinkotuotto 4,4% 2,8% 3,6% 3,8% 3,5% 3,4% 2,6% 2,5% 2,3% 2,4%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS -0,83 -0,73 10,78 11,22 11,55 11,77 10,56 10,02 9,43 10,60
PE 12,8 11,8 12,5 11,8 17,2 19,1 22,3 17,9
EV (mSEK) 44 319 60 292 52 667 50 701 54 424 47 828 60 118 62 972 67 245 61 944
EV/EBIT 50,6 62,7 12,3 11,4 12,0 10,6 14,1 15,7 17,8 15,4
Oma pääoma/osake 114,92 107,82 119,86 115,52 111,97 111,14 108,96 108,13 108,10 100,40
P/B 0,93 1,56 1,15 1,14 1,29 1,25 1,66 1,77 1,94 1,89
ROE -0,7% -0,7% 9,4% 10,0% 10,5% 11,1% 10,3% 9,8% 9,2% 11,0%
ROI 1,8% 2,2% 9,2% 9,8% 10,0% 11,0% 10,4% 9,7% 9,2% 10,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus