Trelleborg: Ennusteet

Päivitetty 20.12.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

trelleborg-kvartaalituloslaskelma-q32019

Tilikausi 2019

Trelleborgin Q1-Q3/2019

M SEK Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 8 828 8 300 6,4% 27 570 25 663 7,4%
Liiketulos (ebit) 909 1 105 -17,7% 3 387 3 639 -6,9%
Nettotulos (omistajille) 662 782 -15,3% 2 320 2 589 -10,4%
EPS (SEK) 2,44 2,88 8,56 9,55

Q3:n liikevaihto jatkoi hyvää kasvuaan (+6,4 %), mihin hankitut liiketoiminnot sekä valuuttakurssien myötätuuli toivat lisää. Orgaanisesti liikevaihto olisi laskenut hieman (-1 %).

Liiketulos laski sen sijaan reippaat 17,7 prosenttia, mitä painoi Q2:n tapaan Wheel Systems -segmentin haasteet. Segmentin tulos laski noin 46 prosenttia viime vuodesta, missä kauppasodan luoma epävarmuus painaa kysyntää. Lisäksi yhtiö tasasi varastotasojaan sekä sovitti tuotantoaan nykyiseen markkinailmastoon sopivaksi. Tästä aiheutui kertaluontoista tehottomuutta, mutta muutoksien jäljiltä tuotannon pitäisi olla paremmin asemoitu.

Offshore & Construction -segmentin liikevaihto (+32 %) kasvoi ja tulos kääntyi 9 tappiokvartaalin jälkeen vihdoin voitolliseksi.

Yhtiö on käynnistänyt tehostamisohjelman, jonka seurauksena noin 700 työtehtävää on uhattuna. Tästä ohjelmasta syntyy noin -500 miljoonan kruunun kertaluontoiset erät vuodelle 2019.

Yhtiö tiedotti joulukuussa 2019, että se on tekemässä isoja järjestelyitä, joiden johdosta mm. segmenttirakenne uudistuu. Lisäksi yhtiö tekee noin -3,2 miljardin kruunun alaskirjauksen tilikauden 2019 tulokseen, mikä vetää tuloksen todennäköisesti tappiolliseksi (-0,4 Mrd SEK).

Näkymät 2019

Trelleborg ei julkistanut näkymiään vuodelle 2019 ja Q3/2019 arvio oli varsin ympäripyöreästi ”Q4:n kysyntä on Q3:n tasolla huomioiden kausivaihtelut” (”Demand is expected to be on a par with the third quarter of 2019, adjusted for seasonal variations.”).

Trelleborg yhtiö on liittänyt 4 uutta yritystä tämän vuoden aikana. Näiden vuotuiset liikevaihdot ovat yhteensä noin 1,3 miljardia kruunua.

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiön julkaisemat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Myynnin kasvu: 5-8 %
 • Liiketulosmarginaali: > 15 %
 • ROE: > 12 %
 • Gearing: 50 – 100 %
 • Osinko: 30 – 50 % nettotuloksesta

Lyhyen aikavälin odotukset

Odotuksenani on, että liikevaihto kasvaisi vuonna 2019 noin 6 – 7 prosentin tahdilla. Alkuvuoden hyvää kehitystä on tukenut Industrial Solutions ja Sealing Solutions -segmenttien vahva veto. Lisäksi hankitut liiketoimet ovat tukeneet liikevaihdon kasvua. On kuitenkin syytä muistaa, että vertailukauden lukemat alkavat jo sisältämään hankittujen liiketoimien lukemia. Odotan näiden segmenttien liikevaihdon kehityksen olevan edelleen hyvää Q4:lla.

Erityinen huomio Q4-raportissa pitää kuitenkin kohdistaa Wheel Systems -segmentin kehitykseen, joka on ollut vaatimatonta USA:n ja Kiinan tullikiistan johdosta. Tuskin tilanne on oleellisesti muuttunut Q4:lla, mutta ehkä orastava tullikiistan sopu vapauttaa maataloustuottajien jäissä olevat investoinnit.

Arvioin, että vuonna 2020 liikevaihto laskisi parin prosentin verran, missä maailmantalouden taantuma painaisi lukemia etenkin vielä hyvällä tasolla olleeseen H1/2019 nähden. Arvioin, että tämän jälkeen seuraavan parin vuoden kehitys olisi positiivisempaa yhtiön tekemien uudelleenjärjestelyiden johdosta niin, että liikevaihdon kasvu olisi 3 – 4 prosentin tasolla.

Q4:n liiketuloksen voi odottaa olevan vaisu, mitä painaa oletettavasti Wheel Systems -segmentin haasteet. Q4-raportissa huomio siihen, kuinka vaikea segmentin tilanne on.

Arvioin, että tilikauden 2020 liiketulosmarginaali laskisi noin 11 prosentin tasolle liikevaihdon laskun vetämänä ja tehostustoimenpiteiden tuomien kertaluontoisten kulujen johdosta. Tämän jälkeen arvioin marginaalin kohenevan hiljakseltaan noin 13,0 prosentin tasolle vuoteen 2023 mennessä. Tehostustoimien positiivinen vaikutus näkyisi tässä. Sen sijaan arvioin, ettei yhtiön yli 15 prosentin tavoitemarginaalia saavutettaisi lähivuosien aikana.

Lyhyen aikavälin (2019 – 2021) odotukset

 • liikevaihdon kehitys notkahtaa vuonna 2020, mutta kääntyy tämän jälkeen 3 – 4 prosentin kasvuun
 • liiketulosmarginaali: 11,0 – 11,7 %
 • rahoituskulut: -400…-425 M SEK
 • veroaste: 25 – 26 %

Q4-raportissa fokus yhtiön uudelleenjärjestelyiden etenemiseen ja tuleeko näistä vielä lisää kertaluontoisia kuluja. Yhtiö kertoi yllättäen pitävänsä osingon 4,75 kruunussa eli pitkään jatkunut kasvava osinkokehitys päättyisi. Näin siitäkin huolimatta, että osinko on mielestäni ollut kestävällä tasolla. Osinkoilmoitus antaisi indikaattia sille, että yhtiön johto näkee lähitulevaisuuden haasteellisena. Miltä yhtiön Q4-raportti näyttää suhteessa tähän osinkoon? Miten Wheel Systems -segmentin haasteet saadaan ratkaistua sekä tarvitseeko edellä listattuja odotuksia muuttaa.

Segmentit

Trelleborg ilmoitti joulukuussa uudistavansa segmenttijaottelunsa. Uudet segmentit ovat

 • Industrial Solutions: tuottaa ratkaisuja raskaan teollisuuden tarpeisiin, kuten esimerkiksi eriste- ja värinän estoratkaisuja juniin, laivoihin yms.
 • Sealing Solutions: tuottaa eristeratkaisuja kevyemmän teollisuuden käyttöön
 • Wheel Systems: renkaita maatalous- ja teollisuuskoneisiin sekä kaksipyöräisiin.
 • Business under development: Segmentti sisältää mm. öljy- ja kaasuteollisuuden sekä eri maiden haasteissa painivat pienemmät yksiköt.

Yhtiö julkisti uusien segmenttien liikevaihdon ja liiketuloksen vertailutiedot vuosilta 2017 ja 2018. Näistä vain liikevaihdon tiedot ovat käyttökelpoisia tällä hetkellä, sillä liiketuloksesta yhtiö julkisti vertailukelpoisilla erillä oikaistut luvut. Varsinaisia raportoituja liiketuloksien segmenttilukuja joutuu odottamaan tilinpäätökseen asti tai sitten luvut päivittyvät hiljakseltaan tilikauden 2020 aikana.

Oheisissa taulukoissa on segmenttien luvut.

LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Industrial Solutions 11 125 9 943 9 168
Sealing Solutions 12 075 11 049 9 956
Wheel Systems 9 600 9 492 8 695
Business under development 3 900 3 821 4 043
Muut -350 -301 -281
YHTEENSÄ 36 350 34 004 31 581
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Industrial Solutions
Sealing Solutions
Wheel Systems
Business under development
Muut
YHTEENSÄ 4 150 4 518 4 022
EBIT-MARGIN 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Industrial Solutions 0,0% 0,0% 0,0%
Sealing Solutions 0,0% 0,0% 0,0%
Wheel Systems 0,0% 0,0% 0,0%
Business under development 0,0% 0,0% 0,0%
YHTEENSÄ 11,4% 13,3% 12,7%

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Industrial Solutions 11 125 2 877 2 780 2 779 2 689 9 943 2 567 2 429 2 491 2 456
Muutos (%) 11,9% 12,1% 14,5% 11,6% 9,5% 8,5% 9,9% 12,7% 5,8% 5,7%
Sealing Solutions 12 075 2 886 2 981 3 090 3 118 11 049 2 622 2 787 2 840 2 800
Muutos (%) 9,3% 10,1% 7,0% 8,8% 11,4% 11,0% 11,6% 16,7% 9,4% 6,7%
Wheel Systems 9 600 2 153 2 188 2 536 2 723 9 492 2 270 2 243 2 529 2 450
Muutos (%) 1,1% -5,2% -2,5% 0,3% 11,1% 9,2% 5,3% 14,5% 9,7% 7,7%
Business under development 3 900 954 960 1 042 944 3 821 953 917 1 002 949
Muutos (%) 2,1% 0,1% 4,7% 4,0% -0,5% -5,5% -0,5% 3,1% -9,2% -13,1%
Muut -350 -88 -81 -86 -95 -301 -70 -76 -77 -78
YHTEENSÄ 36 350 8 782 8 828 9 361 9 379 34 004 8 342 8 300 8 785 8 577
Muutos (%) 6,9% 5,3% 6,4% 6,6% 9,4% 7,7% 8,2% 13,5% 6,3% 3,4%
ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Industrial Solutions 0 0
Muutos (%)
Sealing Solutions 0 0
Muutos (%)
Wheel Systems 0 0
Muutos (%)
Business under development 0 0
Muutos (%)
Muut 4 150 763 909 1 203 1 275 4 518 879 1 105 1 261 1 273
YHTEENSÄ 4 150 763 909 1 203 1 275 4 518 879 1 105 1 261 1 273
Muutos (%) -8,1% -13,2% -17,7% -4,6% 0,2% 12,3% 43,2% 26,3% 24,5% -16,3%
MARGINAALI 11,4% 8,7% 10,3% 12,9% 13,6% 13,3% 10,5% 13,3% 14,4% 14,8%
ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 4 150 763 909 1 203 1 275 4 518 879 1 105 1 261 1 273
Rahoituskulut (netto) -400 -110 -59 -111 -120 -282 -78 -72 -70 -62
Muut kulut -3 200 -3 200 0
Tulos ennen veroja 550 -2 547 850 1 092 1 155 4 236 801 1 033 1 191 1 211
Verot -950 -173 -188 -286 -303 -1 046 -200 -251 -294 -301
Nettotulos -400 -2 720 662 806 852 3 190 601 782 897 910
EPS -1,48 -10,03 2,44 2,97 3,14 11,77 2,22 2,88 3,31 3,36

Ennusteeet vuosille 2020 – 2021

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 37 000 35 750 8 850 8 700 9 100 9 100
Muutos (%) 3,5% -1,7% 0,8% -1,4% -2,8% -3,0%
Liiketulos (ebit) 4 340 3 935 750 885 1 150 1 150
Muutos (%) 10,3% -5,2% -1,7% -2,6% -4,4% -9,8%
MARGINAALI 11,7% 11,0% 8,5% 10,2% 12,6% 12,6%
ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 4 340 3 935 750 885 1 150 1 150
Rahoituskulut (netto) -400 -420 -100 -100 -110 -110
Tulos ennen veroja 3 940 3 515 650 785 1 040 1 040
Verot -1 050 -915 -170 -205 -270 -270
Nettotulos 2 890 2 600 480 580 770 770
EPS 10,66 9,59 1,77 2,14 2,84 2,84

Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 138,10 131,85 143,95 139,35 181,25 191,30 209,80 190,00 204,00 192,30
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 5,00 5,00 5,00 4,75 4,75 4,75 4,75 4,50 4,50 4,50
Osinkotuotto 3,6% 3,8% 3,5% 3,4% 2,6% 2,5% 2,3% 2,4% 2,2% 2,3%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 10,78 11,22 11,55 11,77 10,56 10,02 9,43 10,60 11,51 11,50
PE 12,8 11,8 12,5 11,8 17,2 19,1 22,3 17,9 17,7 16,7
EV (mSEK) 52 667 50 701 54 424 47 828 60 118 62 972 67 245 61 944 66 250 64 144
EV/EBIT 12,3 11,4 12,0 10,6 14,1 15,7 17,8 15,4 16,0 15,6
Oma pääoma/osake 119,86 115,52 111,97 111,14 108,96 108,13 108,10 100,40 96,30 95,69
P/B 1,15 1,14 1,29 1,25 1,66 1,77 1,94 1,89 2,12 2,01
ROE 9,4% 10,0% 10,5% 11,1% 10,3% 9,8% 9,2% 11,0% 12,3% 12,7%
ROI 9,2% 9,8% 10,0% 11,0% 10,4% 9,7% 9,2% 10,1% 10,5% 9,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus