Trelleborg: Ennusteet

Päivitetty 13.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

trelleborg-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät 2019

Trelleborg ei julkistanut näkymiään vuodelle 2019 ja Q1/2019 arvio oli varsin ympäripyöreästi ”Q1:n kysyntä on Q4/2018 tasolla tai jonkin verran alempi huomioiden kausivaihtelut” (”Demand is expected to be on a par with, or somewhat lower than, the fourth quarter of 2018, adjusted for seasonal variations.”).

Trelleborg hankki 2 yritystä ja liitti ne itseensä 1.7.2018 alkaen. Näiden yritysten vuotuiset liikevaihdot ovat yhteensä noin 345 miljoonaa kruunua. Eli vuodelle 2019 ne toisivat noin 170 – 180 miljoonan kruunun lisän liikevaihtoon.

Lisäksi yhtiö liitti 2 uutta yritystä tammikuun alusta, joiden vuotuiset liikevaihdot ovat yhteensä noin 375 miljoonaa kruunua.

Nämä toisivat yhteensä noin 550 miljoonan kruunun lisän Trelleborgin vuoden 2019 liikevaihtoon.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Trelleborgilla on viisi segmenttiä

  • Coated Systems: tuottaa polymeereillä päällystettyjä kankaita graafisen, lääketeollisuuden sekä ilmailun tarpeisiin.
  • Industrial Solutions: tuottaa ratkaisuja raskaan teollisuuden tarpeisiin, kuten esimerkiksi eriste- ja värinän estoratkaisuja juniin, laivoihin yms.
  • Offshore & Construction: tuottaa korkealaatuisia polymeeriratkaisuja vaativiin olosuhteisiin kuten öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä rakennusteollisuuteen.
  • Sealing Solutions: tuottaa eristeratkaisuja kevyemmän teollisuuden käyttöön
  • Wheel Systems: renkaita maatalous- ja teollisuuskoneisiin sekä kaksipyöräisiin.

Trelleborg-sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on segmenttien luvut vuodesta 2015 alkaen.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Coated Systems 3 850 1 000 950 950 950 3 651 959 913 889 890
Muutos (%) 5,5% 4,3% 4,1% 6,9% 6,7% 8,1% 18,1% 18,9% 0,5% -2,4%
Industrial Solutions 7 900 1 950 1 925 2 050 1 975 7 665 1 890 1 870 1 982 1 923
Muutos (%) 3,1% 3,2% 2,9% 3,4% 2,7% 11,3% 10,8% 16,2% 9,3% 9,5%
Offshore & Construction 2 500 750 650 575 525 2 386 649 558 603 576
Muutos (%) 4,8% 15,6% 16,5% -4,6% -8,9% -16,0% -12,4% -13,8% -18,0% -19,8%
Sealing Solutions 11 600 2 800 2 900 2 950 2 950 11 049 2 622 2 787 2 840 2 800
Muutos (%) 5,0% 6,8% 4,1% 3,9% 5,4% 11,0% 11,6% 16,7% 9,4% 6,7%
Wheel Systems 10 000 2 375 2 350 2 675 2 600 9 688 2 320 2 280 2 583 2 505
Muutos (%) 3,2% 2,4% 3,1% 3,6% 3,8% 9,1% 5,6% 14,5% 9,4% 7,6%
Muut -400 -100 -100 -100 -100 -434 -98 -108 -111 -117
YHTEENSÄ 35 450 8 775 8 675 9 100 8 900 34 005 8 342 8 300 8 786 8 577
Muutos (%) 4,2% 5,2% 4,5% 3,6% 3,8% 7,7% 8,2% 13,5% 6,3% 3,4%

Trelleborgin vuoden 2018 liikevaihto kasvoi +7,7 prosenttia.

Offshore & Construction -segmentin liikevaihto laski noin -16 prosenttia vuonna 2018. Yhtiö kertoo, että öljy- ja kaasuteollisuudesta on saatu hyvin uusia tilauksia, mutta näiden toimitusajankohdat ovat vuoden 2019 toisella puoliskolla. Lisäksi yhtiö kertoi, että joitain loppuvuodelle 2018 sijoittuneita projekteja on viivästetty alkamaan vuoden 2019 puolella. Eli valoa tunnelin päässä on, mutta tilanne selkiytyy tosiaan vasta vuoden 2019 aikana.

Tästä syystä tein vuoden 2019 ennusteen niin, että liikevaihto jatkaisi hienoista laskuaan H1:llä, mutta kääntyisi sitten vuoden toisella puoliskolla selvään nousuun. Tilikauden 2019 ennusteeksi sain noin 2,5 miljardia kruunua. Nousua tulisi noin +4,8 prosenttia vuoteen 2018 nähden.

Coated Systems -segmentin H1/2018 oli nihkeä liikevaihdon laskiessa -1,0 prosenttia. Sen sijaan vuoden toisella puoliskolla liikevaihto nousi yli +18 prosenttia. Tästä vastasi kysynnän nousu sekä osittain myös 1.7.2018 segmenttiin liitetty Lamcotec. Lisäksi hienoa kasvuprosenttia selittää vertailukauden heikko liikevaihto. Tein vuoden 2019 ennusteen H2:n lukemien pohjalta noin 950 – 1 000 miljoonan kruunun kvartaaliluvuilla.

Kolmen suurimman segmentin vuoden 2018 liikevaihdot kasvoivat yhteensä noin 10,4 prosenttia. Näissä segmenteissä myyntiluvut kehittyivät hyvän kysynnän sekä hintojen nousun seurauksena. Tein näiden segmenttien vuoden 2019 ennusteet niin, että hankitut liiketoimet toisivat +550 miljoonan kruunun lisän, jonka lisäksi orgaanista kasvua tulisi noin +2 prosenttia.

Koko konsernin tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 32,5 – 37,5 miljardia kruunua. Kasvua tulisi tällä ennusteella noin +4,2 prosenttia.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on segmenttikohtaiset liiketulosennusteet sekä -marginaalit vuodelle 2019.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Coated Systems 475 120 110 120 125 423 114 92 104 113
Muutos (%) 12,3% 5,3% 19,6% 15,4% 10,6% 17,2% 28,1% 19,5% 11,8% 10,8%
Industrial Solutions 825 185 190 235 215 775 166 174 223 212
Muutos (%) 6,5% 11,4% 9,2% 5,4% 1,4% 11,8% -2,4% 19,2% 16,8% 14,0%
Offshore & Construction 0 45 10 -25 -30 -165 -61 -45 -25 -34
Muutos (%)
Sealing Solutions 2 900 675 725 775 725 2 625 601 647 693 684
Muutos (%) 10,5% 12,3% 12,1% 11,8% 6,0% 17,7% 28,1% 21,4% 13,4% 10,7%
Wheel Systems 1 300 275 285 380 360 1 255 246 268 373 368
Muutos (%) 3,6% 11,8% 6,3% 1,9% -2,2% 23,5% 2,5% 24,7% 34,2% 30,0%
Muut -400 -185 -70 -75 -70 -395 -187 -31 -107 -70
YHTEENSÄ 5 100 1 115 1 250 1 410 1 325 4 518 879 1 105 1 261 1 273
Muutos (%) 12,9% 26,8% 13,1% 11,8% 4,1% 12,3% 43,2% 26,3% 24,5% -16,3%
Marginaali 14,4% 12,7% 14,4% 15,5% 14,9% 13,3% 10,5% 13,3% 14,4% 14,8%

Offshore & Construction -segmentin vuoden 2018 tappiot olivat yhteensä -165 miljoonaa kruunua eli noin 100 miljoonaa kruunua enemmän kuin vuosi sitten. Vuodelle 2019 odotan tuloksen olevan noin +/- 0, missä vuoden toisella puoliskolla odotettu öljyteollisuuden tilausten realisoituminen kääntäisi kvartaaliluvut positiivisiksi.

Wheel Systems -segmentin liiketuloksen Q1-Q3/2018 vahva kasvu (+30 %) kutistui Q4:lla vain +2,5 prosentin kasvuun. Tämä johtui yhtiön mukaan vertailukauden vahvoista luvuista, mutta myös siitä, että raaka-aineiden kustannukset nousivat enemmän suhteessa myyntihintoihin. Lisäksi alkuvuoden hyviä kasvulukuja selitti hankittu CGS:n sisältyminen lukuihin Q4/2017 alkaen. Vuoden 2019 ennusteen tein siitä ajatuksesta, että H1:n on nihkeä, mutta vuoden toisella puoliskolla tilanne korjaantuu paremmaksi.

Myös Industrial Solutions -segmentin vahva alkuvuosi (+16,4 %) kääntyi Q4:lla ja laskua tuli -2,4 prosenttia. Yhtiö kertoi syynä tähän sen, että Tsekeissä on tuotannollisia pullonkauloja, johon myös vaikuttaa vaikeus löytää osaavaa työvoimaa. Arvioin näiden haasteiden jatkuvan ainakin Q1:llä, jonka jälkeen odotan pohjalla olevan hyvän tuloksellisuuden realisoituvan .

Koko vuoden 2019 liiketulosennusteeksi sain noin 4,9- 5,2 miljardia kruunua, missä kasvua tulisi noin +13 prosenttia. Marginaali nousisi 14,4 prosenttiin vertailuvuoden 13,3 prosentista. Tässä yrityshankinnat sekä Offshore & Construction -segmentin tappioiden pienentyminen näkyy.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä nettotuloksen luvut.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 5 100 1 115 1 250 1 410 1 325 4 518 879 1 105 1 261 1 273
Rahoituskulut (netto) -300 -75 -75 -75 -75 -282 -78 -72 -70 -62
Muut kulut 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 4 800 1 040 1 175 1 335 1 250 4 236 801 1 033 1 191 1 211
Verot -1 250 -275 -300 -350 -325 -1 046 -200 -251 -294 -301
Nettotulos 3 550 765 875 985 925 3 190 601 782 897 910

Kvartaalikohtaisina rahoituskuluina olen ennusteessa käyttänyt noin -75 miljoonaa kruunua.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019 veroaste on noin 26 prosenttia, jota käytin veroja laskiessani. Vuoden 2019 nettotulosennusteeksi sain 3,3 – 3,6 miljardia kruunua.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Mikä on Trelleborgin hinnoitteluvoima eli miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihin ilman, että se merkittävästi näkyy myyntimäärissä taikka markkinaosuuksissa?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota ja nousevat tullimaksut näkyvät yhtiön asiakkaiden tuotevalinnoissa?
  • Öljy- ja kaasuteollisuudessa oli nähtävissä hienoista piristymistä Q3/2018, mutta yhtiö kertoo näiden realisoituvan vasta vuoden 2019 toisen puoliskolla. Näkyykö tämä Offshore & Construction -segmentin luvuissa vielä 2020 tai jopa 2021?

Arvioin liikevaihdon kasvavan noin +2,5…+3,0 tahdilla tulevina vuosina. Tämä tarkoittaisi selvästi vaimeampaa kasvua, mitä parina viime vuotena on ollut (+7,7…+16,3 %). Toisaalta näiden vuosien kasvua ovat vauhdittaneet yrityskaupat.

Liikevoittomarginaalin arvioin nousevan tehokkuusohjelmien seurauksena noin 14,6 prosentin tasolle. Ajatus tässä on myös se, että Offshore & Construction -segmentti pysyy voitollisena.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -300 miljoonaa kruunua ja veroasteena käytin 26 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 37 500 36 400 9 000 8 900 9 350 9 150
Muutos (%) 3,0% 2,7% 2,6% 2,6% 2,7% 2,8%
Liiketulos 5 500 5 300 1 165 1 300 1 460 1 375
Muutos (%) 3,8% 3,9% 4,5% 4,0% 3,5% 3,8%
Marginaali 14,7% 14,6% 12,9% 14,6% 15,6% 15,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 5 500 5 300 1 165 1 300 1 460 1 375
Rahoituskulut (netto) -300 -300 -75 -75 -75 -75
Tulos ennen veroja 5 200 5 000 1 090 1 225 1 385 1 300
Verot -1 350 -1 300 -280 -320 -360 -340
Nettotulos 3 850 3 700 810 905 1 025 960

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset