Trelleborg: Ennusteet

Päivitetty 18.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

trelleborg-kvartaalituloslaskelma-q42019

Tilikausi 2019

Trelleborgin vuosi 2019

M SEK Q4/19 Q4/18 2019 2018
Liikevaihto 9 018 8 342 8,1% 36 588 34 005 7,6%
Liiketulos (ebit) -2 425 879 962 4 518
Nettotulos (omistajille) -2 519 601 -199 3 190
EPS (SEK) -9,29 2,22 -0,73 11,77

Vuoden 2019 aikana liikevaihto kehittyi tasaisen varmasti noin 6,3 – 9,4 prosentin tahdilla niin, että koko vuoden liikevaihto kasvoi 7,6 prosenttia. Liikevaihdon hyvää kehitystä tuki hankitut liiketoiminnot sekä valuuttakurssien positiivinen – noin 5 % – vaikutus.

Liiketulosta painoi Q4:lla tehdyt noin 3,4 miljardin kruunun alaskirjaukset yms. kertaluontoiset erät. Yhtiö järjesteli isolla kädellä toimintojaan ja karsi varsinaisten toimintasegmenttien määrää viidestä kolmeen. Trelleborg loi uuden ”Business under development” -segmentin, mikä on eräänlainen ”roskasegmentti”, johon kootaan kaikki haasteellisessa tilanteessa olevan toiminnot. Jos niitä ei saada kuntoon, niin ne myydään taikka lopetetaan. Näin varsinaisten toimintasegmenttien luvut ja kehityskaaret voidaan pitää hyvinä.

Kertaluontoisten kirjausten lisäksi tuloshaasteina oli Wheel Systems -segmentin rengasmyynti. Segmentin tulos laski noin 27 prosenttia vuonna 2019, missä kauppasodan luoma epävarmuus painoi kysyntää. Lisäksi yhtiö tasasi varastotasojaan sekä sovitti tuotantoaan nykyiseen markkinailmastoon sopivaksi.

Sen sijaan Industrial Solutions -segmentin tuloskunto kehittyi vahvasti (+22 %) koko vuoden 2019 ajan. Segmentin tuloskuntoa tuki hankitut liiketoimet sekä aiemmin tehdyt säätötoimenpiteet.

Koronaviruksesta yhtiö totesi, että suurin osa Kiinan tuotantolaitoksista ovat palautumassa normaaliin toimintaan. Tuotannossa oli katkoksia, kun paikalliset viranomaiset pitkittivät lomakautta sekä pitivät varotoimenpiteinä tuotantolaitoksia suljettuina. Yhtiö ei kuitenkaan kertonut sitä, millaisia taloudellisia vaikutuksia tällä tuotantokatkoksella oli.

Trelleborg kertoi hankkineensa Tritec Seal -nimisen yhtiön USA:sta ja sen vuotuinen liikevaihto on noin 300 miljoonaa kruunua.

Kevään 2020 osinko on 4,75 kruunua, joka irtoaa 24.4.2020. Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinko perutaan.

Näkymät 2020

Trelleborg ei julkistanut näkymiään vuodelle 2020 ja Q1/2020 arvio oli varsin ympäripyöreästi ”Q1:n kysyntä on jonkinverran Q4:sta alemmalla tasolla huomioiden kausivaihtelut” (”Demand is expected to be somewhat lower than in the fourth quarter of 2019, adjusted for seasonal variations”).

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiön julkaisemat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Myynnin kasvu: 5-8 %
  • Liiketulosmarginaali: > 15 %
  • ROE: > 12 %
  • Gearing: 50 – 100 %
  • Osinko: 30 – 50 % nettotuloksesta

Lyhyen aikavälin odotukset

TYHJÄ KAPPALE

Segmentit

Trelleborg ilmoitti joulukuussa uudistavansa segmenttijaottelunsa. Uudet segmentit ovat

  • Industrial Solutions: tuottaa ratkaisuja raskaan teollisuuden tarpeisiin, kuten esimerkiksi eriste- ja värinän estoratkaisuja juniin, laivoihin yms.
  • Sealing Solutions: tuottaa eristeratkaisuja kevyemmän teollisuuden käyttöön
  • Wheel Systems: renkaita maatalous- ja teollisuuskoneisiin sekä kaksipyöräisiin.
  • Business under development: Segmentti sisältää mm. öljy- ja kaasuteollisuuden sekä eri maiden haasteissa painivat pienemmät yksiköt.

Yhtiö julkisti uusien segmenttien liikevaihdon ja liiketuloksen vertailutiedot vuosilta 2017 ja 2018. Oheisissa taulukoissa on segmenttien luvut. Segmenttien liiketuloksesta on käytössä vain vuosien 2018 ja 2019 vertailutiedot.

LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Industrial Solutions 10 885 9 716 9 168
Sealing Solutions 12 141 11 049 9 956
Wheel Systems 9 628 9 492 8 695
Business under development 4 283 4 100 4 043
Muut -350 -352 -281
YHTEENSÄ 36 587 34 005 31 581
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Industrial Solutions 1 215 994
Sealing Solutions 2 729 2 559
Wheel Systems 913 1 255
Business under development 30 29
Muut -3 925 -319
YHTEENSÄ 962 4 518 4 022
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Industrial Solutions 11,2% 10,2% 0,0%
Sealing Solutions 22,5% 23,2% 0,0%
Wheel Systems 9,5% 13,2% 0,0%
Business under development 0,7% 0,7% 0,0%
YHTEENSÄ 2,6% 13,3% 12,7%

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

TAULUKOT POISTETTU

Ennusteeet vuosille 2021 – 2022

TAULUKOT POISTETTU

Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä.

TUNNUS­LUKUJA Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17
Osake (päätösarvo) 168,55 138,10 131,85 143,95 139,35 181,25 191,30 209,80 190,00 204,00
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 4,75 5,00 5,00 5,00 4,75 4,75 4,75 4,75 4,50 4,50
Osinkotuotto 2,8% 3,6% 3,8% 3,5% 3,4% 2,6% 2,5% 2,3% 2,4% 2,2%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS -0,73 10,78 11,22 11,55 11,77 10,56 10,02 9,43 10,60 11,51
PE 12,8 11,8 12,5 11,8 17,2 19,1 22,3 17,9 17,7
EV (mSEK) 60 292 52 667 50 701 54 424 47 828 60 118 62 972 67 245 61 944 66 250
EV/EBIT 62,7 12,3 11,4 12,0 10,6 14,1 15,7 17,8 15,4 16,0
Oma pääoma/osake 107,82 119,86 115,52 111,97 111,14 108,96 108,13 108,10 100,40 96,30
P/B 1,56 1,15 1,14 1,29 1,25 1,66 1,77 1,94 1,89 2,12
ROE -0,7% 9,4% 10,0% 10,5% 11,1% 10,3% 9,8% 9,2% 11,0% 12,3%
ROI 2,2% 9,2% 9,8% 10,0% 11,0% 10,4% 9,7% 9,2% 10,1% 10,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus