Trelleborg: Ennusteet

Päivitetty 18.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

trelleborg-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät 2019

Trelleborg ei julkistanut näkymiään vuodelle 2019 ja Q3/2019 arvio oli varsin ympäripyöreästi ”Q3:n kysyntä on Q2:n tasolla huomioiden kausivaihtelut” (”Demand is expected to be on a par with the second quarter of 2019, adjusted for seasonal variations.”).

Trelleborg yhtiö on liittänyt 3 uutta yritystä tämän vuoden aikana. Näiden vuotuiset liikevaihdot ovat yhteensä noin 780 miljoonaa kruunua.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Trelleborgilla on viisi segmenttiä

  • Coated Systems: tuottaa polymeereillä päällystettyjä kankaita graafisen, lääketeollisuuden sekä ilmailun tarpeisiin.
  • Industrial Solutions: tuottaa ratkaisuja raskaan teollisuuden tarpeisiin, kuten esimerkiksi eriste- ja värinän estoratkaisuja juniin, laivoihin yms.
  • Offshore & Construction: tuottaa korkealaatuisia polymeeriratkaisuja vaativiin olosuhteisiin kuten öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä rakennusteollisuuteen.
  • Sealing Solutions: tuottaa eristeratkaisuja kevyemmän teollisuuden käyttöön
  • Wheel Systems: renkaita maatalous- ja teollisuuskoneisiin sekä kaksipyöräisiin.

Trelleborg-sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on segmenttien luvut vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Coated Systems 4 050 1 025 1 000 1 039 986 3 651 959 913 889 890
Muutos (%) 10,9% 6,9% 9,5% 16,9% 10,8% 8,1% 18,1% 18,9% 0,5% -2,4%
Industrial Solutions 8 200 2 014 2 025 2 092 2 069 7 665 1 890 1 870 1 982 1 923
Muutos (%) 7,0% 6,6% 8,3% 5,5% 7,6% 11,3% 10,8% 16,2% 9,3% 9,5%
Offshore & Construction 2 650 742 675 671 562 2 386 649 558 603 576
Muutos (%) 11,1% 14,3% 21,0% 11,3% -2,4% -16,0% -12,4% -13,8% -18,0% -19,8%
Sealing Solutions 12 125 2 917 3 000 3 090 3 118 11 049 2 622 2 787 2 840 2 800
Muutos (%) 9,7% 11,3% 7,6% 8,8% 11,4% 11,0% 11,6% 16,7% 9,4% 6,7%
Wheel Systems 9 875 2 261 2 250 2 591 2 773 9 688 2 320 2 280 2 583 2 505
Muutos (%) 1,9% -2,5% -1,3% 0,3% 10,7% 9,1% 5,6% 14,5% 9,4% 7,6%
Muut -500 -126 -125 -122 -127 -434 -98 -108 -111 -117
YHTEENSÄ 36 400 8 833 8 825 9 361 9 381 34 005 8 342 8 300 8 786 8 577
Muutos (%) 7,0% 5,9% 6,3% 6,5% 9,4% 7,7% 8,2% 13,5% 6,3% 3,4%

Coated Systems -segmentin liikevaihto nousi alkuvuoden 2019 aikana +14 prosenttia, mitä tuki 1.7.2018 segmenttiin liitetty Lamcotec. Orgaanisesti liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Tein loppuvuoden 2019 ennusteen käyttäen alkuvuoden liikevaihtolukemia.

Industrial Solutions -segmentin liikevaihto on kehittynyt vahvasti viime vuosien aikana ja niin myös H1:llä (+6,6 %). Yhtiön hankkima Signum Technology yhtiö liitettiin tähän segmenttiin heinäkuussa 2019. Signum:n vuotuinen liikevaihto on noin 410 miljoonaa kruunua eli noin 100 miljoonaa kruunua per kvartaali. Tein segmentin loppuvuoden kvartaaliennusteet käyttäen tätä +100 miljoonan kruunun lisää sekä noin 50 – 75 miljoonan kruunun liikevaihdon orgaanista kasvua.

Offshore & Construction -segmentin liikevaihto laski noin -16 prosenttia vuonna 2018. H1:llä pahin laskupaine näyttäisi vaimentuneen, ja liikevaihto on kääntynyt nyt nousuun. Yhtiö kertoo, että öljy- ja kaasuteollisuudesta on saatu hyvin uusia tilauksia, mutta näiden toimitusajankohdat ovat vuoden 2019 toisella puoliskolla. Tein loppuvuoden ennusteet selvään nousuun ja tilikauden 2019 ennusteeksi sain noin 2,5 – 2,6 miljardia kruunua. Nousua tulisi noin +11 prosenttia vuoteen 2018 nähden.

Sealing Solutions -segmentin liikevaihto on myöskin kehittynyt vahvasti viime vuosien aikana ja nyt H1:llä kasvua tuli +10 prosenttia. Hankitut liiketoiminnot sekä valuuttakurssien muutokset pitivät positiivista kehitystä yllä, sillä orgaanisesti liikevaihto oli viime vuoden tasolla.

Sen sijaan Wheel Systems -segmentin liikevaihdon kehitys pysähtyi Q2:lla. Liikevaihtoa painoi USA:n ja Kiinan tullikiista, joka lisäsi epävarmuutta maataloustuottajissa. Tein loppuvuoden 2019 ennusteet hieman laskeviin liikevaihtoihin.

Koko konsernin tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 35,0 – 37,5 miljardia kruunua. Kasvua tulisi tällä ennusteella noin +7,0 prosenttia.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on segmenttikohtaiset liiketulosennusteet sekä -marginaalit vuodelle 2019.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Coated Systems 500 119 125 137 119 423 114 92 104 113
Muutos (%) 18,2% 4,4% 35,9% 31,7% 5,3% 17,2% 28,1% 19,5% 11,8% 10,8%
Industrial Solutions 800 198 190 208 204 775 166 174 223 212
Muutos (%) 3,2% 19,3% 9,2% -6,7% -3,8% 11,8% -2,4% 19,2% 16,8% 14,0%
Offshore & Construction 0 50 0 -8 -42 -165 -61 -45 -25 -34
Muutos (%)
Sealing Solutions 2 700 615 650 711 724 2 559 535 647 693 684
Muutos (%) 5,5% 15,0% 0,5% 2,6% 5,8% 14,7% 14,1% 21,4% 13,4% 10,7%
Wheel Systems 1 150 228 250 321 351 1 255 246 268 373 368
Muutos (%) -8,4% -7,3% -6,7% -13,9% -4,6% 23,5% 2,5% 24,7% 34,2% 30,0%
Muut -500 -138 -115 -166 -81 -329 -121 -31 -107 -70
YHTEENSÄ 4 650 1 072 1 100 1 203 1 275 4 518 879 1 105 1 261 1 273
Muutos (%) 2,9% 22,0% -0,5% -4,6% 0,2% 12,3% 43,2% 26,3% 24,5% -16,3%
Marginaali 12,8% 12,1% 12,5% 12,9% 13,6% 13,3% 10,5% 13,3% 14,4% 14,8%

Coated Systems -segmentin liikevaihto kasvoi alkuvuoden aikana +18 prosenttia. Q2:lla kasvuluvut palautuivat jälleen aiempien kvartaalien lukemiin. Muistetaan, että segmenttiin liitettiin Lamcotec, jonka panos liiketuloksen kasvuun on ollut vahvaa. Tein vuoden 2019 ennusteen noin +18 prosentin nousuun, missä ajatuksena on, että Q3:n tulos palautuisi ”normaalille” noin 125 miljoonan kruunun tasolle (Q3/2018: 92 M SEK).

Industrial Solutions -segmentin vahva tuloskehitys kääntyi Q4:lla laskuun ja sama lasku jatkui myös H1:llä (-5,3 %). Yhtiöllä on Tsekeissä ollut tuotannollisia pullonkauloja eikä näitä ole vieläkään saatu ratkaistua. Tein loppuvuoden ennusteen kuitenkin selvään kasvuun yhtiön hankkiman Signum:n tuodessa lisäpanosta tulokseen. Lisäksi odotan Tsekkien haasteiden ratkeavan jollain tavalla vuoden toisella puoliskolla.

Offshore & Construction -segmentin alkuvuosi oli edelleen tappiollinen. Vuodelle 2019 odotan tuloksen olevan noin +/- 0, missä vuoden toisella puoliskolla odotettu öljyteollisuuden tilausten realisoituminen kääntäisi kvartaaliluvut positiivisiksi.

Sealing Solutions -segmentin H1:n tulos jatkoi aiempien vuosien kasvua ja nyt sitä tuli +4,2 prosenttia. Tein loppuvuoden ennusteet noin 615 – 650 miljoonan kruunun kvartaaliluvuilla, mitkä olisivat noin -100 miljoonaa kruunua alkuvuoden lukemia heikompia.

Wheel Systems -segmentin tulos laski -9,3 prosenttia vertailukaudesta. Raaka-aineiden kustannusinflaatio painaa kannattavuutta. Vuoden 2019 ennusteen tein siitä ajatuksesta, että tilanne pysyy vaikeana koko loppuvuoden ajan.

Yhtiö kertoi aloittavansa tehostamisohjelman, mikä toisi noin -500 miljoonan kruunun kulut vuodelle 2019. Asetin tämän summan muut-erään.

Koko vuoden 2019 liiketulosennusteeksi sain noin 4,25 – 4,75 miljardia kruunua, missä kasvua tulisi noin +2,9 prosenttia. Marginaali laskisi 12,8 prosenttiin vertailuvuoden 13,3 prosentista. Globaalin talouden haasteet näkyvät tulosennusteen laskuna edellisestä kerrasta (Q1 ennuste oli 5 050 M SEK)

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä nettotuloksen luvut.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 4 650 1 072 1 100 1 203 1 275 4 518 879 1 105 1 261 1 273
Rahoituskulut (netto) -475 -124 -120 -111 -120 -282 -78 -72 -70 -62
Muut kulut 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 4 175 948 980 1 092 1 155 4 236 801 1 033 1 191 1 211
Verot -1 095 -251 -255 -286 -303 -1 046 -200 -251 -294 -301
Nettotulos 3 080 697 725 806 852 3 190 601 782 897 910

Kvartaalikohtaisina rahoituskuluina olen ennusteessa käyttänyt noin -120 miljoonaa kruunua. Rahoituskulut nousivat aiemmista vuosista IFRS 16-standardin myötä. Lisäksi yhtiön lainakorot ovat olleet nousussa.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019 veroaste on noin 26 prosenttia, jota käytin veroja laskiessani. Vuoden 2019 nettotulosennusteeksi sain 2,75 – 3,25 miljardia kruunua.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Mikä on Trelleborgin hinnoitteluvoima eli miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihin ilman, että se merkittävästi näkyy myyntimäärissä taikka markkinaosuuksissa?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota ja nousevat tullimaksut näkyvät yhtiön asiakkaiden tuotevalinnoissa?
  • Öljy- ja kaasuteollisuudessa oli nähtävissä hienoista piristymistä Q1/2019, mutta yhtiö kertoo näiden realisoituvan vasta vuoden 2019 toisen puoliskolla. Näkyykö tämä Offshore & Construction -segmentin luvuissa vielä 2020 tai jopa 2021?

Arvioin liikevaihdon kasvavan noin +1,5 prosentin tahdilla tulevina vuosina. Tämä tarkoittaisi selvästi vaimeampaa kasvua, mitä parina viime vuotena on ollut (+7,7…+16,3 %). Toisaalta näiden vuosien kasvua ovat vauhdittaneet yrityskaupat.

Liikevoittomarginaalin arvioin laskevan 13,0…13,5 prosentin tasolle kulutason nousun myötä. Ajatus tässä on myös se, että maailmantalouden suhdanne kääntyy, mikä painaisi katteita.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -500 miljoonaa kruunua ja veroasteena käytin 26 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 37 500 37 000 9 000 8 950 9 500 9 550
Muutos (%) 1,4% 1,6% 1,9% 1,4% 1,5% 1,8%
Liiketulos 5 000 4 800 1 100 1 125 1 250 1 325
Muutos (%) 4,2% 3,2% 2,6% 2,3% 3,9% 3,9%
Marginaali 13,3% 13,0% 12,2% 12,6% 13,2% 13,9%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 5 000 4 800 1 100 1 125 1 250 1 325
Rahoituskulut (netto) -500 -480 -120 -120 -120 -120
Tulos ennen veroja 4 500 4 320 980 1 005 1 130 1 205
Verot -1 175 -1 120 -250 -255 -300 -315
Nettotulos 3 325 3 200 730 750 830 890

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset