Trelleborg: Ennusteet

Päivitetty 26.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

trelleborg-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät 2019

Trelleborg ei julkistanut näkymiään vuodelle 2019 ja Q3/2019 arvio oli varsin ympäripyöreästi ”Q4:n kysyntä on Q3:n tasolla huomioiden kausivaihtelut” (”Demand is expected to be on a par with the third quarter of 2019, adjusted for seasonal variations.”).

Trelleborg yhtiö on liittänyt 4 uutta yritystä tämän vuoden aikana. Näiden vuotuiset liikevaihdot ovat yhteensä noin 1,3 miljardia kruunua.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Trelleborgilla on viisi segmenttiä

  • Coated Systems: tuottaa polymeereillä päällystettyjä kankaita graafisen, lääketeollisuuden sekä ilmailun tarpeisiin.
  • Industrial Solutions: tuottaa ratkaisuja raskaan teollisuuden tarpeisiin, kuten esimerkiksi eriste- ja värinän estoratkaisuja juniin, laivoihin yms.
  • Offshore & Construction: tuottaa korkealaatuisia polymeeriratkaisuja vaativiin olosuhteisiin kuten öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä rakennusteollisuuteen.
  • Sealing Solutions: tuottaa eristeratkaisuja kevyemmän teollisuuden käyttöön
  • Wheel Systems: renkaita maatalous- ja teollisuuskoneisiin sekä kaksipyöräisiin.

Trelleborg-sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on segmenttien luvut vuodesta 2015 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Coated Systems 4 000 1 006 969 1 039 986 3 651 959 913 889 890
Muutos (%) 9,6% 4,9% 6,1% 16,9% 10,8% 8,1% 18,1% 18,9% 0,5% -2,4%
Industrial Solutions 8 175 1 995 2 019 2 092 2 069 7 665 1 890 1 870 1 982 1 923
Muutos (%) 6,7% 5,6% 8,0% 5,5% 7,6% 11,3% 10,8% 16,2% 9,3% 9,5%
Offshore & Construction 2 750 778 739 671 562 2 386 649 558 603 576
Muutos (%) 15,3% 19,9% 32,4% 11,3% -2,4% -16,0% -12,4% -13,8% -18,0% -19,8%
Sealing Solutions 12 075 2 885 2 982 3 090 3 118 11 049 2 622 2 787 2 840 2 800
Muutos (%) 9,3% 10,0% 7,0% 8,8% 11,4% 11,0% 11,6% 16,7% 9,4% 6,7%
Wheel Systems 9 800 2 213 2 223 2 591 2 773 9 688 2 320 2 280 2 583 2 505
Muutos (%) 1,2% -4,6% -2,5% 0,3% 10,7% 9,1% 5,6% 14,5% 9,4% 7,6%
Muut -450 -97 -104 -122 -127 -434 -98 -108 -111 -117
YHTEENSÄ 36 350 8 780 8 828 9 361 9 381 34 005 8 342 8 300 8 786 8 577
Muutos (%) 6,9% 5,3% 6,4% 6,5% 9,4% 7,7% 8,2% 13,5% 6,3% 3,4%

Coated Systems -segmentin liikevaihto nousi Q1-Q3/2019 aikana 11 prosenttia, mitä tuki vuosi sitten segmenttiin liitetty Lamcotec. Tämän ylimääräinen vaikutus alkaa Q3:sta alkaen hiipumaan sen sisältyessä vertailukauden lukuihin. Orgaanisesti liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Tein vuoden 2019 ennusteen käyttäen alkuvuoden liikevaihtolukemia.

Industrial Solutions -segmentin liikevaihto on kehittynyt vahvasti viime vuosien aikana ja niin myös Q1-Q3 aikana (+7 %). Yhtiön hankkima Signum Technology yhtiö liitettiin tähän segmenttiin heinäkuussa 2019. Signum:n vuotuinen liikevaihto on noin 410 miljoonaa kruunua eli noin 100 miljoonaa kruunua per kvartaali. Tein segmentin Q4:n ennusteen käyttäen tätä 100 miljoonan kruunun lisää.

Offshore & Construction -segmentin liikevaihto on kääntynyt odotusten mukaisesti nousuun ja Q3:lla kasvua tuli jo yli 30 prosenttia. Yhtiö kertoo, että öljy- ja kaasuteollisuudesta on saatu hyvin uusia tilauksia, jotka realisoituvat vuoden 2019 toisella puoliskolla. Sain segmentin tilikauden ennusteeksi noin 2,7 – 2,8 miljardia kruunua. Nousua tulisi noin 15 prosenttia vuoteen 2018 nähden.

Sealing Solutions -segmentin liikevaihto on myöskin kehittynyt vahvasti viime vuosien aikana ja nyt Q1-Q3 aikana kasvua on tullut noin 9 prosenttia. Hankitut liiketoiminnot sekä valuuttakurssien muutokset ovat pitäneet positiivista kehitystä yllä, sillä orgaanisesti liikevaihto on ollut viime vuoden tasolla.

Sen sijaan Wheel Systems -segmentin liikevaihdon kehitys pysähtyi Q2:lla ja kääntyi 2,5 prosentin laskuun Q3:lla. Liikevaihtoa painoi USA:n ja Kiinan tullikiista, joka lisäsi epävarmuutta maataloustuottajissa. Arvioin tämän painavan myös Q4:n myyntiä.

Koko konsernin tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 35,5 – 37,0 miljardia kruunua. Kasvua tulisi tällä ennusteella noin 6,9 prosenttia.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on segmenttikohtaiset liiketulosennusteet sekä -marginaalit vuodelle 2019.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Coated Systems 475 120 99 137 119 423 114 92 104 113
Muutos (%) 12,3% 5,3% 7,6% 31,7% 5,3% 17,2% 28,1% 19,5% 11,8% 10,8%
Industrial Solutions 740 158 170 208 204 775 166 174 223 212
Muutos (%) -4,5% -4,8% -2,3% -6,7% -3,8% 11,8% -2,4% 19,2% 16,8% 14,0%
Offshore & Construction 0 32 18 -8 -42 -165 -61 -45 -25 -34
Muutos (%)
Sealing Solutions 2 725 622 668 711 724 2 559 535 647 693 684
Muutos (%) 6,5% 16,3% 3,2% 2,6% 5,8% 14,7% 14,1% 21,4% 13,4% 10,7%
Wheel Systems 900 83 145 321 351 1 255 246 268 373 368
Muutos (%) -28,3% -66,3% -45,9% -13,9% -4,6% 23,5% 2,5% 24,7% 34,2% 30,0%
Muut -690 -252 -191 -166 -81 -329 -121 -31 -107 -70
YHTEENSÄ 4 150 763 909 1 203 1 275 4 518 879 1 105 1 261 1 273
Muutos (%) -8,1% -13,2% -17,7% -4,6% 0,2% 12,3% 43,2% 26,3% 24,5% -16,3%
Marginaali 11,4% 8,7% 10,3% 12,9% 13,6% 13,3% 10,5% 13,3% 14,4% 14,8%

Coated Systems -segmentin liiketulos kasvoi Q1-Q3 aikana noin +15 prosenttia. Q2:lla kasvuluvut palautuivat jälleen aiempien kvartaalien lukemiin. Muistetaan, että segmenttiin liitettiin Lamcotec, jonka panos liiketuloksen kasvuun on ollut vahvaa. Q3:lla tulos kasvoi 99 miljoonaan kruunuun, jota painoi toisaalta 10 miljoonan kruunun luottotappio. Tein vuoden 2019 tulosennusteen noin 12 prosentin nousuun, missä ajatuksena on, että Q4:n tulos olisi alkuvuoden tapaan noin 120 miljoonaa kruunua.

Industrial Solutions -segmentin vahva tuloskehitys kääntyi vuosi sitten Q4:lla laskuun ja sama lasku jatkui myös Q1-Q3/2019 aikana (-4,4 %). Yhtiöllä on Tsekeissä ollut tuotannollisia pullonkauloja, jotka alkavat pikku hiljaa korjaantua. Yhtiö on käynnistänyt myös tehostusohjelmat, joista syntyy kertaluontoisia kuluja sekä tietenkin jatkossa hyötyjä parantuneen kannattavuuden myötä. Tästä syystä tein Q4:n ennusteen selvästi viimevuotista heikommaksi.

Offshore & Construction -segmentin tulos kääntyi 9 tappiokvartaalin jälkeen vihdoin voitolliseksi. Arvioin Q4:n tuloksen vetävän segmentin vuoden 2019 tuloksen lähelle nollatasoa.

Sealing Solutions -segmentin Q1-Q3:n tulos jatkoi aiempien vuosien kasvua ja nyt sitä tuli 3,9 prosenttia. Tulosta on tukenut liikevaihdon kasvu sekä aktiiviset tehostustoimet. Viime vuoden Q4:n oli heikko, jonka johdosta Q4-ennusteeni näyttää roimaa 16 prosentin parannusta. Kruunumääräisesti tämä olisi kuitenkin linjassa alkuvuoden lukemien kanssa.

Wheel Systems -segmentin tuloskehitys on paineessa, sillä Q3:lla tulos laski roimat 46 prosenttia. Tulosta painaa alhaisempi myynti sekä varastotasojen ja tuotannon sovitus nykyiseen markkinailmastoon sopivaksi. Tuotannon tasaaminen eri yksiköiden välillä on tuonut kertaluontoista tehottomuutta, mutta sen pitäisi vastata paremmin tulevaisuuden toimitusketjuja. Tästä syntyy kuitenkin vielä ylimääräisiä kuluja Q4:lle, joten tästä syystä segmentin tulosennuste on alhainen.

Yhtiö kertoi Q2:lla aloittavansa tehostamisohjelman, mikä toisi noin -500 miljoonan kruunun kulut vuodelle 2019. Olen jakanut tämän summan muut erään Q2-Q4 ajalle.

Koko vuoden 2019 liiketulosennusteeksi sain noin 4,00 – 4,25 miljardia kruunua, missä tulos laskisi reippaat 8 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Marginaali laskisi 11,4 prosenttiin vertailuvuoden 13,3 prosentista. Globaalin talouden haasteet painavat Trelleborgin tulosta, mikä tuntuu etenkin Wheel Systems -segmentissä.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä nettotuloksen luvut.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 4 150 763 909 1 203 1 275 4 518 879 1 105 1 261 1 273
Rahoituskulut (netto) -400 -110 -59 -111 -120 -282 -78 -72 -70 -62
Muut kulut 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 3 750 653 850 1 092 1 155 4 236 801 1 033 1 191 1 211
Verot -950 -173 -188 -286 -303 -1 046 -200 -251 -294 -301
Nettotulos 2 800 480 662 806 852 3 190 601 782 897 910

Rahoituskulujen arvoin olevan noin 400 miljoonaa kruunua vuonna 2019. Rahoituskulut nousivat aiemmista vuosista IFRS 16-standardin myötä. Lisäksi yhtiön lainakorot ovat olleet nousussa.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019 veroaste on noin 26 prosenttia, jota käytin veroja laskiessani. Vuoden 2019 nettotulosennusteeksi sain 2,5 – 3,0 miljardia kruunua.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Mikä on Trelleborgin hinnoitteluvoima eli miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihin ilman, että se merkittävästi näkyy myyntimäärissä taikka markkinaosuuksissa?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota ja nousevat tullimaksut näkyvät yhtiön asiakkaiden tuotevalinnoissa?
  • Öljy- ja kaasuteollisuudessa oli nähtävissä hienoista piristymistä Q1/2019, mutta yhtiö kertoo näiden realisoituvan vasta vuoden 2019 toisen puoliskolla. Näkyykö tämä Offshore & Construction -segmentin luvuissa vielä 2020 tai jopa 2021?

Arvioin vuoden 2020 liikevaihdon laskevan hieman vuodesta 2019, mitä tehdyt yrityshankinnat pitävät maltillisena. Vuoden 2021 liikevaihdon arvioin kääntyvän taas vajaan 3 prosentin nousuun. Tämä tarkoittaisi selvästi vaimeampaa kehitystä, mitä parina viime vuotena on ollut (+7,7…+16,3 %). Toisaalta näiden vuosien kasvua ovat vauhdittaneet yrityskaupat.

Liikevoittomarginaalin arvioin laskevan 11…12 prosentin tasolle kulutason ja erilaisten tehokkuusohjelmien kulujen nousun myötä. Heikko myynnin kehitys laskee katteita, mikä näkyisi myös tuloskehityksessä.

Rahoituskulujen arvioin olevan noin 450-500 miljoonaa kruunua ja veroasteena käytin 26 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 37 000 36 000 8 900 8 900 9 100 9 100
Muutos (%) 2,8% -1,0% 1,4% 0,8% -2,8% -3,0%
Liiketulos 4 500 4 000 800 900 1 150 1 150
Muutos (%) 12,5% -3,6% 4,8% -1,0% -4,4% -9,8%
Marginaali 12,2% 11,1% 9,0% 10,1% 12,6% 12,6%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 4 500 4 000 800 900 1 150 1 150
Rahoituskulut (netto) -475 -450 -120 -110 -110 -110
Tulos ennen veroja 4 025 3 550 680 790 1 040 1 040
Verot -1 050 -920 -180 -200 -270 -270
Nettotulos 2 975 2 630 500 590 770 770

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset