Trelleborg sijoituskohteena

Päivitetty 21.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Trelleborg on yksi maailman johtavista kumi- ja polymeerituotteiden valmistajista. Yhtiön ratkaisuja käytetään mm. tiivisteinä (ikkuna, nesteet, putket, laivat, lentokoneet, yms.), äänieristeinä, tärinän vaimentamiseen, ajoneuvojen renkaissa, päällystetyissä kankaissa jne… (lisää yritysesittelyssä)

PERUSTIEDOT 2020e TRELLEBORG Ennuste
Osake (SEK, 21.7.20) 145,60 Osinko (SEK, 12 kk) 4,75
Markkina-arvo (Mrd) 39,5 Osinkotuotto 3,3%
Liikevaihto (mSEK) 32 750 -10,5% Osinko/EPS 47% 4v ka
Nettotulos (mSEK) 2 150 Osinko/FCF 41% 4v ka
Arvonmääritys (SEK) 170,20 +16,9%
EPS 7,93 Omav.aste 52%
P/E 18,4 Gearing 42%
EV/EBIT 16,4 ROE 7,2%
P/B 1,28 ROI 6,7%

Huomioita

Kaikki Trelleborgin listaamattomat A-sarjan osakkeet omistaa Dunker Interests, mikä on muodostunut perustajan Henry Dunkerin testamenttaamasta tai lahjoittamasta omaisuudesta. Dunker Interests on Trelleborgin suurin omistaja ja sillä on 54 prosentin äänioikeus yhtiökokouksessa (10,7 % osakkeista). Se siis päättää, mitä Trelleborgissa tapahtuu.

Trelleborgin liikevaihto on ollut hyvässä kasvussa vuodesta 2013 alkaen, missä hyvään kehitykseen on vaikuttanut osaltaan yhtiön lukuisat yritysjärjestelyt. Yhtiön pitkän aikavälin liikevaihdon kasvutavoite on 5 – 8 prosenttia.

Liiketulosmarginaali on ollut varsin tasaisesti noin 11,5 – 13,5 prosentin välimaastossa ja kruunumääräinen tuloskunto on noussut liikevaihdon mukana. Yhtiön tavoitteena on yli 15 prosentin marginaali, joten tavoitetasosta on jääty hieman.

Trelleborgin julkaisemat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Myynnin kasvu: 5-8 %
  • Liiketulosmarginaali: > 15 %
  • ROE: > 12 %
  • Gearing: 50 – 100 %
  • Osinko: 30 – 50 % nettotuloksesta

Osakkeen arvoksi sain 170,20 kruunua, missä olisi noin 17 prosentin nousuvara (osake 145,60 SEK). Tämän perusteella osake olisi siis edullisesti hinnoiteltu.

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): trelleborg-2020-07-21.pdf

trelleborg-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Tulosraportit, esitykset
Osinkotietoa
Suurimmat osakkeenomistajat
FAQ – The Dunker Interests and Trelleborg

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (trelleborg-2020-07-21.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (SEK, 21.7.20) 145,60 168,55 139,35 190,00 179,30 164,80 132,00 127,90
Lkm (000) 271 072 271 072 271 072 271 072 271 072 271 072 271 072 271 072
Markkina-arvo (Mrd) 39,47 45,69 37,77 51,50 48,60 44,67 35,78 34,67
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Industrial Solutions 9 900 10 885 9 716 9 168
Sealing Solutions 10 900 12 141 11 049 9 956
Wheel Systems 8 400 9 628 9 492 8 695
Business under development 3 800 4 283 4 100 4 043
Muut -250 -350 -352 -281
YHTEENSÄ 32 750 36 587 34 005 31 581
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Industrial Solutions 900 1 215 994
Sealing Solutions 2 175 2 729 2 559
Wheel Systems 850 913 1 255
Business under development 150 30 29
Muut -175 -3 925 -319
YHTEENSÄ 3 900 962 4 518 4 022
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Industrial Solutions 9,1% 11,2% 10,2%
Sealing Solutions 20,0% 22,5% 23,2%
Wheel Systems 10,1% 9,5% 13,2%
Business under development 3,9% 0,7% 0,7%
YHTEENSÄ 11,9% 2,6% 13,3% 12,7%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 7 700 16 975 32 750 36 588 34 005 31 581 27 145 24 803 22 515 21 473
Liiketulos 600 2 026 3 200 962 4 518 4 022 3 105 2 962 3 073 2 440
Nettotulos 385 1 399 2 150 -199 3 190 2 874 2 216 2 094 1 932 1 411
Marginaali 5,0% 8,2% 6,6% -0,5% 9,4% 9,1% 8,2% 8,4% 8,6% 6,6%
EPS 1,42 5,16 7,93 -0,73 11,77 10,60 8,17 7,72 7,13 5,21
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 5 550 2 694 2 341 1 994 1 879 2 552 1 141 893
Liikearvo 19 103 19 198 19 100 18 127 18 185 10 910 10 485 8 576
Muut varat 33 994 34 449 30 308 28 491 28 290 20 928 21 441 17 819
Varat yhteensä 58 647 56 341 51 749 48 612 48 354 34 390 33 067 27 288
Oma pääoma 30 739 29 226 30 126 27 216 25 137 18 622 17 767 14 833
Vähemmistö -1 0 0 0 0 0 9 44
Korolliset velat 18 455 17 297 12 395 12 434 15 134 9 379 8 716 6 897
Muut vastuut 9 454 9 818 9 228 8 962 8 083 6 389 6 575 5 514
Pääomat yhteensä 58 647 56 341 51 749 48 612 48 354 34 390 33 067 27 288
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 3 518 4 863 3 967 3 834 3 479 2 707 2 888 1 879
Investoinnit: Capex -1 652 -1 797 -1 943 -1 437 -1 148 -1 314 -1 025 -922
Vapaa rahavirta (FCF) 1 866 3 066 2 024 2 397 2 331 1 393 1 863 957
Investoinnit: Muut 270 -3 045 -392 440 -7 178 768 -1 870 -240
Investointien jälkeen 2 136 21 1 632 2 837 -4 847 2 161 -7 717
Rahoitus: Voitonjako 0 -1 298 -1 220 -1 152 -1 084 -1 017 -883 -813
Rahoitus: Muut 808 1 554 -107 -1 514 5 134 282 1 014 370
Rahavarojen muutos 2 944 277 305 171 -797 1 426 124 274
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 4,75 0,00 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,25
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,75 0,00 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,25
Osinkotuotto 3,3% 0,0% 3,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,8% 2,5%
Osinko/nettotulos 59,9% 0,0% 40,4% 42,4% 52,0% 51,8% 52,6% 62,4%
Osinko/FCF 69,0% 0,0% 63,6% 50,9% 49,4% 77,8% 54,6% 92,1%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 19,4 23,7 17,2 26,6 28,7
PE (3v) 23,0 23,4 13,7 21,5 23,4 24,6 21,3 23,5
PE 18,4 11,8 17,9 21,9 21,3 18,5 24,6
EV (mSEK) 52 373 60 292 47 828 61 944 61 858 51 500 43 357 40 674
EV/EBIT 16,4 62,7 10,6 15,4 19,9 17,4 14,1 16,7
Oma pääoma/osake 113,40 107,82 111,14 100,40 92,73 68,70 65,58 54,88
P/B 1,28 1,56 1,25 1,89 1,93 2,40 2,01 2,33
ROE 7,2% -0,7% 11,1% 11,0% 10,1% 11,5% 11,8% 9,7%
ROI 6,7% 2,2% 11,0% 10,1% 9,1% 10,9% 12,7% 11,3%
Omavaraisuusaste 52,4% 51,9% 58,2% 56,0% 52,0% 54,1% 53,8% 54,5%
Gearing 42,0% 50,0% 33,4% 38,4% 52,7% 36,7% 42,6% 40,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus