Trelleborg sijoituskohteena

Päivitetty 21.7.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Trelleborg on yksi maailman johtavista kumi- ja polymeerituotteiden valmistajista. Yhtiön ratkaisuja käytetään mm. tiivisteinä (ikkuna, nesteet, putket, laivat, lentokoneet, yms.), äänieristeinä, tärinän vaimentamiseen, ajoneuvojen renkaissa, päällystetyissä kankaissa jne… (lisää yritysesittelyssä)

PERUSTIEDOT 2018e TRELLEBORG Ennuste
Osake (21.7.2018) 178,75 Osinko 12 kk 4,75 2,7%
Markkina-arvo (Mrd) 48,5 Osinko/EPS 45% 4v ka
Liikevaihto (M) 34 000 (+7,7%) Osinko/FCF 49% 4v ka
Nettotulos (M) 3 350 (+16,6%) Omav.aste 57%
EPS 12,36 Gearing 31%
PE 14,5 ROE 11,5%
PB 1,57 ROI 11,3%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
http://www.trelleborg.com/en/investors/reports

Yhteenveto

TRELLEBORG21.7.2018 | 178,75 SEK
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Trelleborgin Talousmentor-arvoluku on 25/30. Erinomaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikearvon määrä sekä vaatimattomaksi jäävä osinkotuotto. Yhtiön liikevaihto ja tulos ovat kehittyneet vahvasti.

Trelleborgin liikevaihto on ollut hyvässä kasvussa vuodesta 2013 alkaen, jolloin liikevaihto oli 21,5 miljardia kruunua. Tilikauden 2018 ennusteena on noin 34 miljardin kruunun liikevaihto eli kasvua yli +50 prosenttia verrattuna 5 vuoden takaiseen. Samassa ajassa nettotulos on yli tuplaantunut noin 1,4 miljardista ennustettuun 3,35 miljardiin kruunuun.

Hyvään kehitykseen on vaikuttanut osaltaan yhtiön lukuisat yritysjärjestelyt, minkä johdosta taseessa on liikearvoa noin 35 prosenttia. Samalla velkaisuus on noussut 13,3 miljardiin kruunuun. Velkaisuus on kuitenkin tunnuslukujen valossa vielä hyvällä tasolla, sillä omavaraisuusaste on noin 55 – 60 prosentissa ja nettovelkaantumisaste on noin 30 – 35 prosentissa.

Osinkosijoittajaa Trelleborgin osinko kiinnostaa, mutta osinkotuotto jää ennustetulla osingolla (4,75 SEK) vain 2,7 prosentin tasolle. Osingon suhde nettotulokseen sekä vapaisiin rahavirtoihin on ollut viimeisen 4 vuoden ajalta noin 45 – 50 prosentin tasolla. Joten siinä mielessä nouseva osinkotrendi saanee jatkoa. Mutta muistutetaan vielä, että yhtiön osingonmaksustrategiana on maksaa osinkoa, joka on noin 30 – 50 prosenttia nettotuloksesta. Nykyinen osinko on siten tämän haarukan yläreunassa.

Tilikausi 2018

Trelleborgin Q1-Q2/2018

M SEK Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 8 786 8 265 6,3% 17 363 16 563 4,8%
Liiketulos (ebit) 1 261 1 013 24,5% 2 534 2 533 0,0%
Nettotulos (omistajille) 897 737 21,7% 1 807 1 966 -8,1%
EPS 3,31 2,72 6,67 7,25

Q2:n liikevaihto kasvoi +6 prosenttia (orgaanisesti +2 %).

Hyvää kehitystä jarrutti Offshore & Construction -segmentin edelleen jatkuvat haasteet öljy- ja kaasuteollisuudessa. Segmentin myynti laski Q2:llä noin -18 prosenttia ja alkuvuoden 2018 aikana noin -19 prosenttia. Markkina-aktiivisuus öljyteollisuudessa on kasvamaan päin, minkä pitäisi näkyä viiveellä myöskin segmentin tilauksissa. USA:n toimipisteen toiminnot on saatu päätökseen ja jäljellä on enää ”loppusiivous”.

Trelleborgin kolmen muun ja suurimman segmentin Q2:n liikevaihdot nousivat +9,4 prosenttia verrattuna vertailukauteen.

Liiketulos (ebit) nousi Q2:lla peräti +24,5 prosenttia eli noin +150 miljoonaa kruunua. Merkittävin parannus lukuihin tuli Wheel Systems -segmentin noin +95 miljoonan kruunun (+34 %) tulosparannuksesta. Maatalouden veto oli vahvaa etenkin Aasiassa, minkä lisäksi yhtiö on saanut nostettua myyntihintojaan sekä saanut synergiaetuja aiemmin hankituista yhtiöistä.

Hyvää tuloskasvua selittää myös kahden muun segmentin hyvä myynnin kehitys sekä tarkka kustannuskontrolli.

Eli kokonaisuutena jälleen suhteellisen vahva kvartaali, mitä Offshore & Construction -segmentin pitkään jatkuneet haasteet peittävät alleen.

Q1-Q2/2018 heikkoa raportoitua tuloskehitystä selittää Q1:n vertailukauden lukuihin sisältyvä, mutta tämän jälkeen myyty tsekkiläinen Lesina. Yhtiön raportoimien vertailukelpoisten EPS (6,81 vs 6,04 SEK) perusteella kasvua olisi noin +12,8 prosenttia.

Näkymät 2018

Trelleborg ei julkistanut näkymiään vuodelle 2018 ja Q3/2018 arvio oli varsin ympäripyöreästi ”kysyntä on Q2:n tasolla huomioiden kausivaihtelut” (”Demand is expected to be on a par with the second quarter of 2018, adjusted for seasonal variations”).

Trelleborg hankki 2 yritystä ja liitti ne itseensä 1.7 alkaen. Näiden yritysten vuotuiset liikevaihdot ovat yhteensä noin 345 miljoonaa kruunua. Eli tälle vuodelle ne toisivat noin 170 – 180 miljoonan kruunun lisän liikevaihtoon.

Hyvästä Q2:sta ja em. yrityshankinnoista johtuen omiin tilikauden 2018 arvioihini tuli pieniä päivityksiä:

 • liikevaihto: 33,7 – 34,2 Mrd SEK (2017: 31,6 Mrd SEK)
 • nettotulos: 3,2 – 3,4 Mrd SEK (2017: 2,9 Mrd SEK)
 • EPS: 11,80 – 12,54 SEK

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Trelleborgilla on viisi segmenttiä

 • Coated Systems: tuottaa polymeereillä päällystettyjä kankaita graafisen, lääketeollisuuden sekä ilmailun tarpeisiin.
 • Industrial Solutions: tuottaa ratkaisuja raskaan teollisuuden tarpeisiin, kuten esimerkiksi eriste- ja värinän estoratkaisuja juniin, laivoihin yms.
 • Offshore & Construction: tuottaa korkealaatuisia polymeeriratkaisuja vaativiin olosuhteisiin kuten öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä rakennusteollisuuteen.
 • Sealing Solutions: tuottaa eristeratkaisuja kevyemmän teollisuuden käyttöön
 • Wheel Systems: renkaita maatalous- ja teollisuuskoneisiin sekä kaksipyöräisiin.

Analyysin lopun Taulukot-osiossa on segmenttien luvut vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Coated Systems 3 550 891 880 889 890 3 377 812 768 885 912
Muutos (%) 5,1% 9,7% 14,6% 0,5% -2,4% 11,0% -8,2% -6,0% 25,0% 44,5%
Industrial Solutions 7 675 1 920 1 850 1 982 1 923 6 884 1 706 1 609 1 813 1 756
Muutos (%) 11,5% 12,5% 15,0% 9,3% 9,5% 21,4% 5,6% 13,0% 31,0% 40,9%
Offshore & Construction 2 425 646 600 603 576 2 841 741 647 735 718
Muutos (%) -14,6% -12,8% -7,3% -18,0% -19,8% -14,7% -13,8% -20,0% -7,4% -17,1%
Sealing Solutions 10 850 2 560 2 650 2 840 2 800 9 956 2 349 2 388 2 596 2 623
Muutos (%) 9,0% 9,0% 11,0% 9,4% 6,7% 13,5% 6,0% 8,8% 19,3% 20,1%
Wheel Systems 9 950 2 512 2 350 2 583 2 505 8 878 2 198 1 992 2 360 2 328
Muutos (%) 12,1% 14,3% 18,0% 9,4% 7,6% 39,7% 16,7% 7,4% 60,3% 103,5%
Muut -450 -112 -110 -111 -117 -355 -98 -94 -124 -39
YHTEENSÄ 34 000 8 417 8 220 8 786 8 577 31 581 7 708 7 310 8 265 8 298
Muutos (%) 7,7% 9,2% 12,4% 6,3% 3,4% 16,3% 3,7% 3,4% 26,3% 36,1%

Trelleborgin alkuvuoden 2018 kehitys jakautui segmenttien kohdalla 3 osaan.

Offshore & Construction -segmentin liikevaihto laski lähes -20 prosenttia Q1-Q2/2018. Koska haastava tilanne on jatkunut jo vuodesta 2016 alkaen, eikä yhtiö odota merkittävää käännettä vuonna 2018, niin odotan kehityksen jatkuvan vaikeana myös loppuvuoden 2018 aikana. Arvioin segmentin loppuvuoden liikevaihdon olevan keskimäärin noin 625 miljoonaa kruunua per kvartaali. Näin sain haarukoitua ennusteeksi 2,4 miljardia kruunua. Laskua tulisi noin -14,6 prosenttia vuoteen 2017 nähden. On kuitenkin mielenkiintoista nähdä, miten piristyvä öljyteollisuus näkyy segmentin luvuissa.

Coated Systems -segmentin Q1-Q2:n liikevaihto laski -1,0 prosenttia, mutta tähän vaikutti yhtiön strategiset muutokset segmentin toimintoihin. Tämän perusteella arvioin, että vuoden loppua kohden tilanne paranee. Huomio myös siihen, että Q3-Q4/2017 segmentin liikevaihto oli jo laskussa verrattuna alkuvuoden 2017 lukuihin nähden. Jos segmentti pitää Q1-Q2:n mukaisen liikevaihdon tason, niin segmentin luvut paranevat jo tällä.

Kolmen suurimman segmentin Q1:n liikevaihdot kasvoivat +8,1 – 9,4 prosenttia. Näissä segmenteissä myyntiluvut kehittyivät hyvän kysynnän sekä hintojen nousun seurauksena. Odotuksenani on, että kehitys vielä paranee vuoden loppua kohden niin, että näiden segmenttien tilikauden 2018 liikevaihdot kasvaisivat noin +9 – 12 prosenttia.

Koko konsernin tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain 33,8 – 34,2 miljardia kruunua. Kasvua tulisi tällä ennusteella noin +7,7 prosenttia eli noin 2,4 miljardia kruunua. Tästä alkuvuoden aikana tuli 0,8 miljardia, joten loppuvuoden vedon tulisi olla vahvaa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on segmenttikohtaiset liiketulosennusteet sekä -marginaalit vuodelle 2018.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Coated Systems 415 98 100 104 113 361 89 77 93 102
Muutos (%) 15,0% 10,1% 29,9% 11,8% 10,8% -5,2% -16,8% -23,0% -5,1% 34,2%
Industrial Solutions 800 185 180 223 212 693 170 146 191 186
Muutos (%) 15,4% 8,8% 23,3% 16,8% 14,0% 21,4% 5,6% 8,1% 21,7% 57,6%
Offshore & Construction -100 -16 -25 -25 -34 -61 -12 -33 -21 5
Muutos (%)
Sealing Solutions 2 600 608 615 693 684 2 231 469 533 611 618
Muutos (%) 16,5% 29,6% 15,4% 13,4% 10,7% 16,3% 7,6% 13,4% 19,3% 23,4%
Wheel Systems 1 450 364 345 373 368 1 016 240 215 278 283
Muutos (%) 42,7% 51,7% 60,5% 34,2% 30,0% 41,1% 37,9% 5,4% 49,5% 81,4%
Muut -415 -123 -115 -107 -70 -218 -342 -63 -139 326
YHTEENSÄ 4 750 1 116 1 100 1 261 1 273 4 022 614 875 1 013 1 520
Muutos (%) 18,1% 81,8% 25,7% 24,5% -16,3% 29,5% -15,1% 1,3% 27,9% 109,4%
Marginaali 14,0% 13,3% 13,4% 14,4% 14,8% 12,7% 8,0% 12,0% 12,3% 18,3%

Offshore & Construction -segmentin kohdalla arvelen kvartaalikohtaisten tappioiden jatkuvan koko vuoden. Koko vuoden tappioksi arvioin -100 miljoonaa kruunua, mutta mahdolliset alaskirjaukset tms. kertaluontoiset erät voivat vetää luvun paljon rumemmaksikin.

Muissa segmenteissä alkuvuoden 2018 liiketuloksen kehitys oli vahvaa. Tähän vaikutti liikevaihdon hyvä kehitys sekä tarkka kustannuskontrolli. Segmenttien liiketulokset (poislukien Offshore & Construction) kasvoivat Q1-Q2 +10…+30 prosenttia.

Wheel Systems -segmentin liiketuloksen kasvu olisi näillä ennusteilla peräti +42,7 prosenttia. Yhtiö sai vietyä hinnankorotukset läpi vuoden vaihteen jälkeen, minkä lisäksi raaka-aineiden hintakehitys oli tasaista ja hankitun CGS-yhtiön integroiminen edistyy sujuvasti. Tämä näkyi hyvänä (+30 %) kannattavuuden kasvuna Q1-Q2:lla. Näistä syistä johtuen pidän odotuksia korkealla segmentin suhteen.

Koko vuoden 2018 liiketulosennusteeksi sain noin 4,7 – 4,8 miljardia kruunua, missä kasvua tulisi noin +18 prosenttia. Marginaali nousisi 14,0 prosenttiin vertailuvuoden 12,7 prosentista. Tässä kannattavuuden parantuminen näkyy konkreettisesti.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä nettotuloksen luvut.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 4 750 1 116 1 100 1 261 1 273 4 022 614 875 1 013 1 520
Korkokulut -270 -73 -65 -70 -62 -230 -57 -66 -56 -51
Muut kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulos ennen veroja 4 480 1 043 1 035 1 191 1 211 3 792 557 809 957 1 469
Verot -1 130 -270 -265 -294 -301 -918 -284 -174 -220 -240
Nettotulos 3 350 773 770 897 910 2 874 273 635 737 1 229

Kvartaalikohtaisina korko- ja rahoituskuluina olen ennusteessa käyttänyt noin -70 miljoonaa kruunua.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 veroaste on noin 26 prosenttia. Käytin laskelmissa hieman tätä alempaa lukua (25,75 %), jonka jälkeen sain nettotulosennusteeksi 3,2 – 3,4 miljardia kruunua.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiön julkaisemat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

 • Myynnin kasvu: 5-8 %
 • Liiketulosmarginaali: > 15 %
 • ROE: > 12 %
 • Gearing: 50 – 100 %
 • Osinko: 30 – 50 % nettotuloksesta

Tuloksen kehitys

Yhtiö on tehnyt vuosien varrella useita yritysjärjestelyitä. Tästä syystä yhtiö esittää raportoidun nettotuloksen lisäksi vertailukelpoisen nettotuloksen, missä yritysjärjestelyiden vaikutus on huomioitu.

Oheisessa kaavioissa on esitettynä nämä vertailukelpoiset luvut. Raportoidut luvut on esitetty analyysin lopun Taulukot-kappaleessa. Näin sijoittaja voi seurata sitä, miten nykyisenlainen Trelleborg olisi kehittynyt ja voi siten arvioida nykyistä tuloksentekokykyä. Lisäksi sijoittaja näkee sen, millaisia raportoituja tuloksia yritys on tehnyt vuosien varrella ja voi siten arvioida yritysjärjestelyiden toimivuutta.

Merkittävin yritysjärjestely tapahtui vuonna 2016, joka toi tulokseen 4,4 miljardin kruunun positiivisen vaikutuksen. Vuosien 2011 – 2015 välisenä aikana vaikutus on ollut noin +200 – +500 miljoonaa kruunua per vuosi.

trelleborg-tuloslaskelma-q22018

Liikevaihto on kehittynyt kiihtyvällä tahdilla vuodesta 2013 alkaen. Tähän vaikuttaa osaltaan hankitut liiketoiminnot (mm. 2014: Uretek Archer ja 2016: CGS Holding). Myös vertailukelpoinen nettotulos on kehittynyt positiivisesti koko vuosikymmenen ajan.

Tilikausi 2018 sai vahvan alun, mitä Offshore & Construction -segmentin haasteet hieman peittävät alleen. Hyvää vertailukelpoista tuloskasvua selittää kolmen suurimman segmentin hyvä myynnin kehitys sekä tarkka kustannuskontrolli. Segmenttien liiketulokset (poislukien Offshore & Construction) kasvoivat Q1-Q2:lla +10…+30 prosenttia.

Kuten Ennusteet-kappaleessa arvioin, niin tilikauden 2018 ennusteina ovat:

 • liikevaihto: 33,8 – 34,2 Mrd SEK (2017: 31,6 Mrd SEK)
 • nettotulos: 3,2 – 3,4 Mrd SEK (2017: 2,9 Mrd SEK)

Tällä osakkeen hinnalla (179 SEK) ja oheisiin tulosennusteisiin perustuen PE-luku on 14,5x, joten osaketta voi pitää aavistuksen edullisesti hinnoiteltuna. Yhtiön parin viime vuoden vertailukelpoisten nettotuloksien ja niiden kehitysten perusteella olisin odottanut, että PE-luku olisi korkeammallakin. Ehkä markkinoiden odotukset tuloskehityksestä ovat hieman odottavia?

trelleborg-roe-roi-q22018

Pääomien tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat pitkään olleet noin 10 – 11 prosentissa. Yhtiön taloudellisena tavoitteena on nostaa tämä yli 12 prosentin, joten rajan ylitys on ollut pitkään lähellä.

Tase

Lukuisten yritysjärjestelyiden jäljiltä taseessa on liikearvoa noin 19,2 miljardia kruunua. Tämä vastaa noin 35 prosenttia koko taseen loppusummasta. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus haukkaisi nykyisestä noin 3,35 miljardin tuloksesta ison osan, mutta pitäisi tuloksen vielä voitollisena.

trelleborg-liikearvo-q22018

Korollisia velkoja yrityksellä on 13,3 miljardia kruunua, mikä on hienoisessa kasvutrendissä. Velkaa ovat nostaneet useat yritysjärjestelyt. Velanhoitokyky on kuitenkin hyvällä mallilla, sillä osingot ovat olleet vain alle puolet vapaasta rahavirrasta.

trelleborg-velkaisuus-q22018

Tunnuslukujen valossa velkaantuminen on aisoissa, sillä omavaraisuusaste on 50 – 60 prosentissa (hyvä taso > 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 30 – 40 prosentissa (hyvä taso < 100 %). Yhtiön taloudellisena tavoitteena on pitää gearing noin 50 – 100 prosentissa, joten tilanne on näihin nähden parempi. Yhtiö voi siis ottaa lisää velkaa ilman, että tavoitetaso ihan heti rikkoutuisi.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirrassa näkyy selkeä positiivinen kehitys vuosikymmenen alun noin 1,8 miljardista nykyiseen noin 3,8 miljardiin kruunuun. Tässäkin yhtiön laajentumiset yritysjärjestelyin näkyvät.

Ylläpito- eli capex-investoinnit ovat olleet noin 30 prosenttia liiketoiminnan rahavirroista. Yhtiön taloudellisena tavoitteena oli pitää capex-investoinnit noin 4 – 5 prosenttia liikevaihdosta – ja tähän tavoitetasoon on päästy viime vuosien aikana. Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 capex-investoinnit olisivat noin 1,8 miljardia kruunua.

trelleborg-rahavirta-q22018

Vapaa rahavirta (FCF) on noussut vuosikymmenen alun noin 1 miljardista kruunusta nykyiselle 2,4 miljardiin kruunuun. Vuosien välillä on rahavirtojen ajoitukseen liittyviä heilahteluja, mutta muutoin kehitys on ollut hyvää.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Trelleborg on käyttänyt näitä rahavirtoja suurelta osin laajentumisinvestointeihin niin, että velkaa on jouduttu ottamaan lisää.

Kuten Tase-kappaleessa totesin, niin Trelleborgin lainanhoitokyky on hyvällä tasolla. Yhtiön vapaat rahavirrat ovat noin 2,2 miljardia kruunua ja osinkoihin tällä osinkotasolla noin 1,2 miljardia kruunua vuosittain. Tämä tarkoittaa sitä, että Trelleborg:lla jäisi osinkojen jälkeen karkeasti laskien noin 1,0 – 1,5 miljardia kruunua lainanlyhennyksiin – olettaen, että laajentumisinvestointeja ei tehdä. Nykyinen vajaan 13 miljardin kruunun korolliset velat lyhenisivät näillä rahavirroilla varsin nopeasti eli noin 10 vuodessa.

Osinko

Trelleborgin osinko ollut nousussa vuodesta keväästä 2010 alkaen, jota ennen keväällä 2009 yhtiö jätti osingon väliin finanssikriisin jälkimainingeissa.

trelleborg-osinko-q22018

Kuten edellä jo totesin, niin osingon suhde vapaisiin rahavirtoihin on ollut noin 50 prosentissa viimeisten vuosien aikana. Myös osingon suhde nettotulokseen on ollut tasaisesti 40 – 50 prosentissa vuodesta 2009 alkaen muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Yhtiön taloudellisena tavoitteena on maksaa osinkoa, joka on noin 30 – 50 prosenttia nettotuloksesta eli tätä taustaa vasten osinko on pysynyt tavoitteenmukaisissa rajoissa.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 4,75 4/2018 4,50 4/2017 4,25
YHTEENSÄ 4,75 4,50 4,25
+5,6% +5,9% +6,3%

Vuotuinen osinko on noussut 0,25 kruunua keväästä 2015 alkaen, joten oma osinkoennusteeni perustuu tämän saman trendin jatkumiselle. Kevään 2019 ennustettu osinko olisi siten 4,75 kruunua, mikä antaisi noin 2,7 prosentin osinkotuoton (osake 179 SEK).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 543) sekä osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +1 543 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (21.7.2018) 178,75 190,00 179,30 164,80 132,00 127,90 80,55 59,75
Lkm (000) 271 072 271 072 271 072 271 072 271 072 271 072 271 072 271 072
Markkina-arvo (Mrd) 48,45 51,50 48,60 44,67 35,78 34,67 21,83 16,20
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Coated Systems 3 550 3 136 2 856 2 432 1 794
Industrial Solutions 7 675 6 698 5 544 5 069 4 905
Offshore & Construction 2 425 2 835 3 321 4 324 3 692
Sealing Solutions 10 850 9 949 8 766 8 242 7 584
Wheel Systems 9 950 8 870 6 346 4 315 4 167
Muut -450 93 312 421 391
YHTEENSÄ 34 000 31 581 27 145 24 803 22 533
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Coated Systems 415 340 305 197 112
Industrial Solutions 800 489 539 539 495
Offshore & Construction -100 -672 -69 138 262
Sealing Solutions 2 600 2 212 1 918 1 850 1 714
Wheel Systems 1 450 936 691 456 497
Muut -415 717 -279 -218 -305
YHTEENSÄ 4 750 4 022 3 105 2 962 2 775
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 8 220 17 363 34 000 31 581 27 145 24 803 22 533 21 473 21 262 21 043
Liiketulos 1 100 2 534 4 750 4 022 3 105 2 962 2 775 2 203 2 353 2 093
Nettotulos 770 1 807 3 350 2 874 2 216 2 094 1 932 1 411 1 696 1 314
Nettotulos (raportoitu) 2 874 6 585 2 603 2 221 1 609 2 042 1 819
Marginaali 9,4% 10,4% 9,9% 9,1% 8,2% 8,4% 8,6% 6,6% 8,0% 6,2%
EPS 2,84 6,67 12,36 10,60 8,17 7,72 7,13 5,21 6,26 4,85
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 3 720 1 994 1 879 2 552 1 141 893 660 753
Liikearvo 19 208 18 127 18 185 10 910 10 485 8 576 8 329 9 874
Muut varat 30 822 28 491 28 290 20 928 21 441 17 819 18 161 18 064
Tase yhteensä 53 750 48 612 48 354 34 390 33 067 27 288 27 150 28 691
Oma pääoma 30 855 27 216 25 137 18 622 17 767 14 833 14 134 13 338
Vähemmistö 0 0 0 0 9 44 35 166
Korolliset velat 13 293 12 434 15 134 9 379 8 716 6 897 7 375 7 623
Muut vastuut 9 602 8 962 8 083 6 389 6 575 5 514 5 606 7 564
Tase yhteensä 53 750 48 612 48 354 34 390 33 067 27 288 27 150 28 691
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 4 000 3 834 3 479 4 064 2 888 1 845 2 411 1 693
Investoinnit: Capex -1 800 -1 343 -1 148 -1 314 -1 025 -922 -910 -1 135
Vapaa rahavirta (FCF) 2 200 2 491 2 331 2 750 1 863 923 1 501 558
Investoinnit: Muut -400 366 -7 178 -589 -1 870 -211 -467 -148
Investointien jälkeen 1 800 2 857 -4 847 2 161 -7 712 1 034 410
Rahoitus: Voitonjako -1 220 -1 152 -1 084 -1 017 -883 -813 -683 -477
Rahoitus: Muut -580 -1 534 5 134 282 1 014 370 -398 1
Rahavarojen muutos 0 171 -797 1 426 124 269 -47 -66
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,25 3,00 2,50
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,25 3,00 2,50
Osinkotuotto 2,7% 2,4% 2,4% 2,4% 2,8% 2,5% 3,7% 4,2%
Osinko/nettotulos 38,4% 42,4% 52,0% 51,8% 52,6% 62,4% 47,9% 51,6%
Osinko/FCF 58,5% 49,0% 49,4% 39,4% 54,6% 95,4% 54,2% 121,4%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 21,8 26,6 28,7 31,2 28,8
PE (3v) 17,2 21,5 23,4 24,6 21,3 23,5 15,6 16,7
PE 14,5 17,9 21,9 21,3 18,5 24,6 12,9 12,3
Oma pääoma/osake 113,83 100,40 92,73 68,70 65,58 54,88 52,27 49,82
P/B 1,57 1,89 1,93 2,40 2,01 2,33 1,54 1,20
ROE 11,5% 11,0% 10,1% 11,5% 11,8% 9,7% 12,3% 10,2%
ROI 11,3% 10,1% 9,1% 10,9% 11,5% 10,2% 11,0% 10,3%
Omavaraisuusaste 57,4% 56,0% 52,0% 54,1% 53,8% 54,5% 52,2% 47,1%
Gearing 31,0% 38,4% 52,7% 36,7% 42,6% 40,4% 47,4% 50,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset