Trelleborg sijoituskohteena

Päivitetty 22.3.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Trelleborg on yksi maailman johtavista kumi- ja polymeerituotteiden valmistajista. Yhtiön ratkaisuja käytetään mm. tiivisteinä (ikkuna, nesteet, putket, laivat, lentokoneet, yms.), äänieristeinä, tärinän vaimentamiseen, ajoneuvojen renkaissa, päällystetyissä kankaissa jne… (lisää yritysesittelyssä)

TAULUKKO POISTETTU

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
http://www.trelleborg.com/en/investors/reports

Yritysanalyysin rakenne

  • Tällä sivulla käsitellään isossa kuvassa yhtiön tuloskuntoon sekä osingonmaksun kestävyyttä ja lainojen hoitokykyä.
  • Trelleborg: Ennusteet -sivulla tarkastellaan kuluvan tilikauden tilannetta sekä odotuksia tälle ja parille seuraavalle tilikaudelle.
  • Trelleborg: Arvonmääritys -sivulla on tehty arvonmäärityslaskelma, joka sisältää myös pohdintoja laskelmassa käytetyistä oletuksista (esim. kasvuvauhti, tulosmarginaali, yms.).

Yhteenveto

TRELLEBORG17.2.2020 | 177,40 SEK
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Trelleborgin Talousmentor-arvoluku on 17/30. Kohtalaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee yhtiön vuodelle 2019 tekemä 3,2 miljardin kruunun alaskirjaus, joka vei tulokseen liittyviä pisteitä. Yhtiö myös ilmoitti laskevansa kevään 2020 osingon 2,40 kruunuun, jonka johdosta myös osingon kehitykseen liittyvät pisteet lähtivät.

Kasvu ja tuloksentekokyky

Trelleborgin liikevaihto on ollut hyvässä kasvussa vuodesta 2013 alkaen, missä hyvään kehitykseen on vaikuttanut osaltaan yhtiön lukuisat yritysjärjestelyt. Yhtiön pitkän aikavälin liikevaihdon kasvutavoite on 5 – 8 prosenttia.

Liiketulosmarginaali on ollut varsin tasaisesti noin 11,5 – 13,5 prosentin välimaastossa ja kruunumääräinen tuloskunto on noussut liikevaihdon mukana. Yhtiön tavoitteena on yli 15 prosentin marginaali, joten tavoitetasosta on jääty hieman.

Oman pääoman tuotto (ROE) on ollut tasaisesti noin 10 – 12 prosentissa viime vuosien aikana.

Osingon kestävyys

Trelleborgin vapaa rahavirta (FCF) on viime vuosien aikana ollut noin 2,0 – 2,5 miljardin kruunun tasolla ja myös se on kehittynyt viimeisten 5 – 10 vuoden aikana vahvasti.

Yhtiön osinkopolitiikkana on maksaa osinkoa, joka on noin 30 – 50 prosenttia tuloksesta. Osinko on ollut noin 45 – 65 prosentin tasolla vapaista rahavirroista ja noin 40 – 50 prosenttia tuloksesta. Osinkopolitiikka on toteutunut varsin hyvin viime vuosien aikana. Rahavirtojen perusteella yhtiön osinko on ollut kestävällä tasolla.

Vuodesta 2010 alkanut nouseva osinkokehitys katkesi keväällä 2020, kun yhtiö ilmoitti ensin, että osinko jää edellisvuoden tasolle 4,75 kruunuun. Koronaviruspandemian johdosta yhtiö laski osinkoesitystä 2,40 kruunuun. Tämä antaisi noin 2,4 prosentin osinkotuoton (osake 98,70 SEK).

Velkojen hoitokyky

Yhtiön yritysjärjestelyt näkyvät myös velkaisuuden tuplaantumisena 17,3 miljardiin kruunuun viiden vuoden takaiselta 8,7 miljardin kruunun tasolta. Vuonna 2019 velkaisuutta nosti myös IFRS 16 -standardi. Velkaisuus on kuitenkin tunnuslukujen valossa vielä hyvällä tasolla, sillä omavaraisuusaste on noin 50 – 55 prosentissa ja nettovelkaantumisaste on noin 45 – 55 prosentissa.

Osinkojen jälkeiset vapaat rahavirrat ovat olleet noin 0,8 – 1,2 miljardia kruunua, joten näillä rahavirroilla nettovelat pystyttäisiin hoitamaan noin 15 vuodessa. Tämä tapahtuisi ihan kohtuullisessa ajassa, joten velkojen hoitokyky olisi myös hyvällä tasolla.

Arvostus

Yhtiön julkaisemien pitkän aikavälin taloudellisina tavoitteina on mm. liikevaihdon noin 5 – 8 prosentin kasvu sekä yli 15 prosentin liiketulosmarginaali. Osa liikevaihdon kasvusta toteutuu todennäköisesti yritysjärjestelyiden avulla. Toisaalta lähivuosien kehitystä painanee kauppasota ja maailmantalouden mahdollinen taantuma.

Yhtiön osake on tätä kirjoitettaessa 98,70 kruunussa ja se on laskenut vuoden 2019 lopusta (168,55 SEK) noin 40 prosenttia. Arvonmäärityksessä sain osakkeen arvoksi xxx,xx kruunua (Trelleborg: Arvonmääritys).

Q1:n sekä tilikauden 2020 ennusteeni (Trelleborg: Ennusteet) ovat esitettynä oheisessa taulukossa.

TAULUKKO POISTETTU

Yhtiön ohjeistus ja taloudelliset tavoitteet

Trelleborg ei julkistanut näkymiään vuodelle 2020 ja Q1/2020 arvio oli varsin ympäripyöreästi ”Q1:n kysyntä on jonkin verran Q4:sta alemmalla tasolla huomioiden kausivaihtelut” (”Demand is expected to be somewhat lower than in the fourth quarter of 2019, adjusted for seasonal variations”).

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiön julkaisemat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Myynnin kasvu: 5-8 %
  • Liiketulosmarginaali: > 15 %
  • ROE: > 12 %
  • Gearing: 50 – 100 %
  • Osinko: 30 – 50 % nettotuloksesta

Tuloksen kehitys

Trelleborgin liikevaihto on kehittynyt kiihtyvällä tahdilla vuodesta 2013 alkaen. Tähän on vaikuttanut osaltaan useat hankitut liiketoiminnot (mm. 2014: Uretek Archer ja 2016: CGS Holding). Näiden yritysjärjestelyiden johdosta oheisissa kaavioissa on poikkeuksellisesti esitettynä vertailukelpoiset luvut.

Merkittävin yritysjärjestely tapahtui vuonna 2016, joka toi tulokseen 4,4 miljardin kruunun positiivisen vaikutuksen. Vuosien 2011 – 2015 välisenä aikana vaikutus on ollut noin +200 – +500 miljoonaa kruunua per vuosi.

Tilikauden 2019 tulos kehittyi vahvasti, mitä Wheel Systems -segmentin haasteet peittivät alleen. Lisäksi tuloksen selvästi pakkaselle painoi yhtiön tekemät yli 3,2 miljardin kruunun alaskirjaukset. Tämä oikaisten vuoden 2019 tulos olisi ollut noin vuoden 2018 tasolla tai jopa tätä parempi.

trelleborg-tuloslaskelma-q42019

Tulosmarginaali on viime vuosina ollut noin 9 prosentin tuntumassa.

trelleborg-liikearvo-q42019

Liikearvon määrä pysyi korkealla noin 19 miljardin kruunun tasolla vuoden 2019 tehdyistä alaskirjauksista huolimatta. Yhtiö perusti uuden ”roskasegmentin” Business Under Developmentin, jonne kootaan kaikki haasteellisessa tilanteessa olevat toiminnot. Jos niitä ei saada kuntoon, niin toiminnot lopetetaan taikka myydään. Tämä tuonee todennäköisesti myös alaskirjauksia, joiden suuruuksia on mahdoton arvioida. Mutta, joka tapauksessa, 19 miljardista kruunusta riittää alaskirjattavaa.

Liikearvoa on siis lähes 35 prosenttia koko taseen loppusummasta ja 10 prosentin alaskirjaus tarkoittaisi vajaan 2 miljardin kruunun tulosvaikutusta. Se vetäisi nykyisen tulostason lähelle nollaa.

trelleborg-roeroi-q42019

Oman pääoman tuotto (ROE) on ollut tasaisesti noin 10 – 12 prosentissa viime vuosien aikana. Samalla, kun tuloskunto on kohentunut, niin myös oman pääoman määrä on kasvanut pitäen ROE-tuoton tasaisena. Vuoden 2019 oikaistun tuloksen perusteella laskettu ROE olisi pysynyt hyvällä tasolla.

Vapaa rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan. Sijoittajan kannalta oleellista on arvioida yhtiön osingonmaksun kestävyyttä sekä lainojen hoitokykyä.

trelleborg-rahavirta-q42019

Osingon kestävyys

Kuten yllä olevasta kaaviosta nähdään, niin Trelleborgin vapaa rahavirta (FCF) on viime vuosien aikana ollut noin 2,5 miljardin kruunun tasolla ja myös se on kasvanut viimeisten vuosien aikana vahvasti. Hyvän vapaan rahavirran avulla yhtiö on pystynyt nostaman osinkoaan aina vuoden 2009 nollaosingosta kevään 2020 4,75 kruunun tasolle.

trelleborg-osinko-q42019

Yhtiön osinkopolitiikkana on maksaa osinkoa, joka on noin 30 – 50 prosenttia tuloksesta. Osinko on ollut noin 45 – 65 prosentin tasolla vapaista rahavirroista ja noin 40 – 50 prosenttia tuloksesta. Osinkopolitiikka on siis toteutunut varsin hyvin viime vuosien aikana.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Trelleborg: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
4/2020 2,40 4/2019 4,75 4/2018 4,50
YHTEENSÄ 2,40 4,75 4,50
-49,5% +5,6% +5,9%

Koronaviruksen etenemisen johdosta yhtiö laski kevään 2020 osinkoehdotustaan 4,75 kruunusta 2,40 kruunuun. Tämä antaisi noin 2,4 prosentin osinkotuoton (osake 98,70 SEK). Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinko perutaan.

Lainojen hoitokyky

Korollisia velkoja yrityksellä on Q4/2019 lopussa noin 17,3 miljardia kruunua, mikä on ollut hienoisessa kasvutrendissä. Velkaa ovat nostaneet useat yritysjärjestelyt sekä etenkin vuoden 2019 alussa voimaan tullut IFRS 16-standardi.

trelleborg-velkaisuus-q42019

Osinkojen jälkeiset vapaat rahavirrat ovat olleet noin 0,8 – 1,2 miljardia kruunua, joten näillä rahavirroilla nettovelat (14,6 Mrd SEK) pystyttäisiin hoitamaan noin 15 vuodessa. Tämä tapahtuisi ihan kohtuullisessa ajassa, joten velkojen hoitokyky olisi myös hyvällä tasolla. Tätä taustaa vasten yhtiön nousevan osinkokehityksen katkaiseminen tuntuu oudolta. Varsinkin, kun nousevan osinkotrendin vaatima rahasumma olisi loppujen lopuksi ollut varsin pieni.

Ehkä yhtiön johto arvelee kauppasodan ja maailmantalouden hidastumisen näkyvän rahavirroissa niin, että varovainen linja lienee perusteltua. Osingonhan sanotaan myös antavan signaalia siitä, millaisena yhtiön johto näkee lähitulevaisuuden tilanteen.

Tunnuslukujen valossa velkaantuminen on hallinnassa (tilanne Q4/2019 lopussa)

  • Omavaraisuusaste: 51,9 % (hyvä taso > 40 %)
  • Nettovelkaantumisaste eli gearing: 50,0 % (hyvä taso < 100 %)

Yhtiön taloudellisena tavoitteena on pitää gearing noin 50 – 100 prosentissa, joten tilanne on näihin nähden parempi. Yhtiö voi siis ottaa lisää velkaa ilman, että tavoitetaso ihan heti rikkoutuisi.

Taulukot

Vuoden 2020 lukuja ei ole tehty.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (18.3.2020) 98,70 168,55 139,35 190,00 179,30 164,80 132,00 127,90
Lkm (000) 271 072 271 072 271 072 271 072 271 072 271 072 271 072 271 072
Markkina-arvo (Mrd) 26,75 45,69 37,77 51,50 48,60 44,67 35,78 34,67
TULOSLASKELMA Q1/20e 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 36 588 34 005 31 581 27 145 24 803 22 515 21 473
Liiketulos 962 4 518 4 022 3 105 2 962 3 073 2 440
Nettotulos -199 3 190 2 874 2 216 2 094 1 932 1 411
Marginaali -0,5% 9,4% 9,1% 8,2% 8,4% 8,6% 6,6%
EPS -0,73 11,77 10,60 8,17 7,72 7,13 5,21
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 2 694 2 341 1 994 1 879 2 552 1 141 893
Liikearvo 19 198 19 100 18 127 18 185 10 910 10 485 8 576
Muut varat 34 449 30 308 28 491 28 290 20 928 21 441 17 819
Varat yhteensä 56 341 51 749 48 612 48 354 34 390 33 067 27 288
Oma pääoma 29 226 30 126 27 216 25 137 18 622 17 767 14 833
Vähemmistö 0 0 0 0 0 9 44
Korolliset velat 17 297 12 395 12 434 15 134 9 379 8 716 6 897
Muut vastuut 9 818 9 228 8 962 8 083 6 389 6 575 5 514
Pääomat yhteensä 56 341 51 749 48 612 48 354 34 390 33 067 27 288
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 4 863 3 967 3 834 3 479 2 707 2 888 1 879
Investoinnit: Capex -1 797 -1 943 -1 437 -1 148 -1 314 -1 025 -922
Vapaa rahavirta (FCF) 3 066 2 024 2 397 2 331 1 393 1 863 957
Investoinnit: Muut -3 045 -392 440 -7 178 768 -1 870 -240
Investointien jälkeen 21 1 632 2 837 -4 847 2 161 -7 717
Rahoitus: Voitonjako -1 298 -1 220 -1 152 -1 084 -1 017 -883 -813
Rahoitus: Muut 1 554 -107 -1 514 5 134 282 1 014 370
Rahavarojen muutos 277 305 171 -797 1 426 124 274
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 4,75 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,25
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,75 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,25
Osinkotuotto 2,8% 3,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,8% 2,5%
Osinko/nettotulos -647,0% 40,4% 42,4% 52,0% 51,8% 52,6% 62,4%
Osinko/FCF 42,0% 63,6% 50,9% 49,4% 77,8% 54,6% 92,1%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 23,7 17,2 26,6 28,7
PE (3v) 23,4 13,7 21,5 23,4 24,6 21,3 23,5
PE 11,8 17,9 21,9 21,3 18,5 24,6
EV (mSEK) 60 292 47 828 61 944 61 858 51 500 43 357 40 674
EV/EBIT 62,7 10,6 15,4 19,9 17,4 14,1 16,7
Oma pääoma/osake 107,82 111,14 100,40 92,73 68,70 65,58 54,88
P/B 1,56 1,25 1,89 1,93 2,40 2,01 2,33
ROE -0,7% 11,1% 11,0% 10,1% 11,5% 11,8% 9,7%
ROI 2,2% 11,0% 10,1% 9,1% 10,9% 12,7% 11,3%
Omavaraisuusaste 51,9% 58,2% 56,0% 52,0% 54,1% 53,8% 54,5%
Gearing 50,0% 33,4% 38,4% 52,7% 36,7% 42,6% 40,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Kvartaalien tunnusluvut on siirretty Trelleborg: Ennusteet -sivulle.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus