Trelleborg sijoituskohteena

Päivitetty 13.2.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Trelleborg on yksi maailman johtavista kumi- ja polymeerituotteiden valmistajista. Yhtiön ratkaisuja käytetään mm. tiivisteinä (ikkuna, nesteet, putket, laivat, lentokoneet, yms.), äänieristeinä, tärinän vaimentamiseen, ajoneuvojen renkaissa, päällystetyissä kankaissa jne… (lisää yritysesittelyssä)

PERUSTIEDOT 2019e TRELLEBORG Ennuste
Osake (13.2.2019) 149,00 Osinko 12 kk 4,75
Markkina-arvo (Mrd) 40,4 Osinkotuotto 3,2%
Liikevaihto (M) 35 450 (+4,2%) Osinko/EPS 42% 4v ka
Nettotulos (M) 3 550 (+11,3%) Osinko/FCF 56% 4v ka
EPS 13,10 Omav.aste 24%
PE 11,4 Gearing
EV/EBIT 9,4 ROE 11,7%
PB 1,25 ROI 60,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
http://www.trelleborg.com/en/investors/reports

Yhteenveto

TRELLEBORG13.2.2019 | 149 SEK
26
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Trelleborgin Talousmentor-arvoluku on 26/30. Erinomaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikearvon määrä sekä alhainen ROE-tuotto. Yhtiön liikevaihto ja tulos ovat kehittyneet vahvasti.

Trelleborgin liikevaihto on ollut hyvässä kasvussa vuodesta 2013 alkaen, jolloin liikevaihto oli 21,5 miljardia kruunua. Tilikauden 2018 liikevaihto oli noin 34 miljardia kruunua eli kasvua yli +50 prosenttia verrattuna 5 vuoden takaiseen. Samassa ajassa nettotulos on yli tuplaantunut noin 1,4 miljardista ennustettuun 3,2 miljardiin kruunuun.

Hyvään kehitykseen on vaikuttanut osaltaan yhtiön lukuisat yritysjärjestelyt, minkä johdosta taseessa on liikearvoa noin 35 prosenttia. Samalla velkaisuus on noussut 12,4 miljardiin kruunuun. Velkaisuus on kuitenkin tunnuslukujen valossa vielä hyvällä tasolla, sillä omavaraisuusaste on noin 55 – 60 prosentissa ja nettovelkaantumisaste on noin 30 – 35 prosentissa.

Osinkosijoittajaa Trelleborgin osinko kiinnostaa, sillä kevään 2019 osinko nousi nyt 10. kerran peräkkäin 4,75 kruunuun. Tämä antaisi noin 3,2 prosentin osinkotuoton (osake 149 SEK). Osingon suhde nettotulokseen sekä vapaisiin rahavirtoihin on ollut viimeisen 4 vuoden ajalta noin 45 – 55 prosentin tasolla. Joten siinä mielessä nouseva osinkotrendi saanee jatkoa. Mutta muistutetaan vielä, että yhtiön osingonmaksustrategiana on maksaa osinkoa, joka on noin 30 – 50 prosenttia nettotuloksesta. Nykyinen osinko on siten tämän haarukan yläreunassa.

Tilikausi 2018

Trelleborgin Q1-Q4/2018

M SEK Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 8 342 7 708 8,2% 34 005 31 581 7,7%
Liiketulos (ebit) 879 614 43,2% 4 518 4 022 12,3%
Nettotulos (omistajille) 601 273 120,1% 3 190 2 874 11,0%
EPS (SEK) 2,22 1,01 11,77 10,60

Vuoden 2018 liikevaihto kasvoi +7,7 prosenttia, mihin hankitut liiketoiminnot sekä valuuttakurssien myötätuuli toivat lisää. Q4:lla myyntiä haittasi tuotannolliset pullonkaulat Tsekeissä, minkä johdosta myynti Itä-Euroopassa laski. Pullonkaulat johtuivat pääosin Tsekkien korkeasta työllisyysasteesta, jonka johdosta osaavan työvoiman saanti oli vaikeaa. Tämä johti osaltaan korkeampiin kuluihin sekä tehottomuuteen yhtiön järjestellessä tuotannollisia haasteitaan.

Nämä haasteet näkyivätkin Industrial Solutions -segmentin liiketuloksen kääntymisenä Q4:lla -2,4 prosentin laskuun. Alkuvuosi sujui vielä hyvässä noin +16,4 prosentin kasvussa.

Myös Wheel Systems -segmentin alkuvuoden hyvä liiketuloksen kehitys (+30%) hyytyi Q4:lla ”vain” +2,5 prosentin kasvuun. Tämä johtui yhtiön mukaan vertailukauden vahvoista luvuista, mutta myös siitä, että raaka-aineiden kustannukset nousivat enemmän suhteessa myyntihintoihin. Lisäksi alkuvuoden hyviä kasvulukuja selitti hankittu CGS:n sisältyminen lukuihin Q4/2017 alkaen.

Offshore & Construction -segmentin liiketuloksen Q4:n tappio syveni -61 miljoonaan kruunuun ja koko vuoden tappio oli -165 miljoonaa kruunua (2017: -61 M SEK). Valoa on kuitenkin tunnelin päässä, sillä yhtiö kertoo, että tilauskertymä realisoituisi H2/2019 aikana.

Näistä haasteista huolimatta Q4:n liiketulos kasvoi +43 prosenttia ja koko vuoden +12,3 prosenttia. Q4/2018 liiketulosta painoi kertaluontoiset erät, joka selittää hulppeaa tuloskasvua. Pelkillä segmenttien luvuilla laskettu Q4:n tulos olisi ollut +12 parempi, missä hankitut liiketoiminnot selittävät pitkälti tätä kasvua.

Kevään 2019 osinko oli 4,75 kruunua eli osinko on nyt kasvanut 10 vuotta peräjälkeen. Osinko irtoaa 28.3.2019.

Näkymät 2019

Trelleborg ei julkistanut näkymiään vuodelle 2019 ja Q1/2019 arvio oli varsin ympäripyöreästi ”Q1:n kysyntä on Q4/2018 tasolla tai jonkin verran alempi huomioiden kausivaihtelut” (”Demand is expected to be on a par with, or somewhat lower than, the fourth quarter of 2018, adjusted for seasonal variations.”).

Trelleborg hankki 2 yritystä ja liitti ne itseensä 1.7.2018 alkaen. Näiden yritysten vuotuiset liikevaihdot ovat yhteensä noin 345 miljoonaa kruunua. Eli vuodelle 2019 ne toisivat noin 170 – 180 miljoonan kruunun lisän liikevaihtoon.

Lisäksi yhtiö liitti 2 uutta yritystä tammikuun alusta, joiden vuotuiset liikevaihdot ovat yhteensä noin 375 miljoonaa kruunua.

Nämä toisivat yhteensä noin 550 miljoonan kruunun lisän Trelleborgin vuoden 2019 liikevaihtoon.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M SEK Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 8 900 8 577 3,8% 35 450 34 005 4,2%
Liiketulos (ebit) 1 325 1 273 4,1% 5 100 4 518 12,9%
Nettotulos (omistajille) 925 910 1,6% 3 550 3 190 11,3%
Osinko 12kk (SEK) 4,75* 4,50

*) Taulukon 4,75 kruunun osinko on keväällä 2019 maksettava osinko. Keväälle 2020 arvioin osingon nousevan 5,00 kruunuun.

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Trelleborg: Ennusteet -sivulla.

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiön julkaisemat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Myynnin kasvu: 5-8 %
  • Liiketulosmarginaali: > 15 %
  • ROE: > 12 %
  • Gearing: 50 – 100 %
  • Osinko: 30 – 50 % nettotuloksesta

Mainokset

Tuloksen kehitys

Yhtiö on tehnyt vuosien varrella useita yritysjärjestelyitä. Tästä syystä yhtiö esittää raportoidun nettotuloksen lisäksi vertailukelpoisen nettotuloksen, missä yritysjärjestelyiden vaikutus on huomioitu.

Oheisessa kaavioissa on esitettynä nämä vertailukelpoiset luvut. Raportoidut luvut on esitetty analyysin lopun Taulukot-kappaleessa. Näin sijoittaja voi seurata sitä, miten nykyisenlainen Trelleborg olisi kehittynyt ja voi siten arvioida nykyistä tuloksentekokykyä. Lisäksi sijoittaja näkee sen, millaisia raportoituja tuloksia yritys on tehnyt vuosien varrella ja voi siten arvioida yritysjärjestelyiden toimivuutta.

Merkittävin yritysjärjestely tapahtui vuonna 2016, joka toi tulokseen 4,4 miljardin kruunun positiivisen vaikutuksen. Vuosien 2011 – 2015 välisenä aikana vaikutus on ollut noin +200 – +500 miljoonaa kruunua per vuosi.

trelleborg-tuloslaskelma-q42018

Liikevaihto on kehittynyt kiihtyvällä tahdilla vuodesta 2013 alkaen. Tähän vaikuttaa osaltaan hankitut liiketoiminnot (mm. 2014: Uretek Archer ja 2016: CGS Holding). Myös vertailukelpoinen nettotulos on kehittynyt positiivisesti koko vuosikymmenen ajan.

Tilikausi 2018 sai vahvan alun, mitä Offshore & Construction -segmentin haasteet hieman peittivät alleen. Hyvää vertailukelpoista tuloskasvua selitti muiden segmentin hyvä myynnin kehitys sekä tarkka kustannuskontrolli. Vuoden 2018 tulos kasvoi +11 prosenttia.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi 32,7 – 37,5 miljardia ja nettotulos noin 3,3 – 3,6 miljardia kruunua. Liikevaihtoa ja tulosta parantaisivat edelleen hankitut liiketoimet. Tulosmarginaali nousisi näillä ennusteilla 9,4 prosenttiin (2018: 9,1 %) eli vahva kehitys jatkuisi myös vuonna 2019.

Tällä osakkeen hinnalla (149 SEK) ja oheisiin tulosennusteisiin perustuen PE-luku on 11,4x, joten osaketta voi pitää edullisesti hinnoiteltuna. Yhtiön parin viime vuoden vertailukelpoisten nettotuloksien ja niiden kehitysten perusteella olisin odottanut, että PE-luku olisi korkeammallakin. Ehkä markkinoiden odotukset tuloskehityksestä ovat hieman odottavia?

trelleborg-roe-roi-q42018

Pääomien tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat pitkään olleet noin 10 – 11 prosentissa. Yhtiön taloudellisena tavoitteena on nostaa tämä yli 12 prosentin, joten rajan ylitys on ollut pitkään lähellä.

Tase

Lukuisten yritysjärjestelyiden jäljiltä taseessa on liikearvoa noin 19,1 miljardia kruunua. Tämä vastaa noin 35 prosenttia koko taseen loppusummasta. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus haukkaisi nykyisestä noin 3,5 miljardin tuloksesta ison osan, mutta pitäisi tuloksen vielä voitollisena.

trelleborg-liikearvo-q42018

Korollisia velkoja yrityksellä on 12,4 miljardia kruunua, mikä on hienoisessa kasvutrendissä. Velkaa ovat nostaneet useat yritysjärjestelyt. Velanhoitokyky on kuitenkin hyvällä mallilla, sillä osingot ovat olleet vain alle puolet vapaasta rahavirrasta.

trelleborg-velkaisuus-q42018

Tunnuslukujen valossa velkaantuminen on aisoissa, sillä omavaraisuusaste on 50 – 60 prosentissa (hyvä taso > 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 30 – 40 prosentissa (hyvä taso < 100 %). Yhtiön taloudellisena tavoitteena on pitää gearing noin 50 – 100 prosentissa, joten tilanne on näihin nähden parempi. Yhtiö voi siis ottaa lisää velkaa ilman, että tavoitetaso ihan heti rikkoutuisi.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirrassa näkyy selkeä positiivinen kehitys vuosikymmenen alun noin 1,8 miljardista nykyiseen noin 3,8 – 4,0 miljardiin kruunuun. Tässäkin yhtiön laajentumiset yritysjärjestelyin näkyvät.

Ylläpito- eli capex-investoinnit ovat olleet noin 30 prosenttia liiketoiminnan rahavirroista. Yhtiön taloudellisena tavoitteena oli pitää capex-investoinnit noin 4 – 5 prosenttia liikevaihdosta – ja tähän tavoitetasoon on päästy viime vuosien aikana. Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019 capex-investoinnit olisivat noin 1,8 – 2,0 miljardia kruunua.

trelleborg-rahavirta-q42018

Vapaa rahavirta (FCF) on noussut vuosikymmenen alun noin 1 miljardista kruunusta nykyiselle 2,2 – 2,4 miljardiin kruunuun. Vuosien välillä on rahavirtojen ajoitukseen liittyviä heilahteluja, mutta muutoin kehitys on ollut hyvää.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Trelleborg on käyttänyt näitä rahavirtoja suurelta osin laajentumisinvestointeihin niin, että velkaa on jouduttu ottamaan lisää.

Kuten Tase-kappaleessa totesin, niin Trelleborgin lainanhoitokyky on hyvällä tasolla. Yhtiön vapaat rahavirrat ovat noin 2,2 – 2,4 miljardia kruunua ja osinkoihin kuluu tällä osinkotasolla noin 1,3 miljardia kruunua vuosittain. Tämä tarkoittaa sitä, että Trelleborg:lla jäisi osinkojen jälkeen karkeasti laskien noin 1,0 miljardia kruunua lainanlyhennyksiin – olettaen, että laajentumisinvestointeja ei tehdä. Nykyinen vajaan 10 miljardin kruunun korolliset nettovelat lyhenisivät näillä rahavirroilla varsin nopeasti eli noin 10 vuodessa.

Osinko

Trelleborgin osinko ollut nousussa vuodesta keväästä 2010 alkaen, jota ennen keväällä 2009 yhtiö jätti osingon väliin finanssikriisin jälkimainingeissa.

trelleborg-osinko-q42018

Kuten edellä jo totesin, niin osingon suhde vapaisiin rahavirtoihin on ollut noin 50 prosentissa viimeisten vuosien aikana. Myös osingon suhde nettotulokseen on ollut tasaisesti 40 – 50 prosentissa vuodesta 2009 alkaen muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Yhtiön taloudellisena tavoitteena on maksaa osinkoa, joka on noin 30 – 50 prosenttia nettotuloksesta eli tätä taustaa vasten osinko on pysynyt tavoitteenmukaisissa rajoissa.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Trelleborg: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 4,75 4/2018 4,50 4/2017 4,25
YHTEENSÄ 4,75 4,50 4,25
+5,6% +5,9% +6,3%

Kevään 2019 osinko oli 4,75 kruunua eli osinko on nyt kasvanut 10 vuotta peräjälkeen. Osinko irtoaa 28.3.2019.

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+3 550) sekä osingonmaksulla (-1 288). Oikaisu on yhteensä +2 262 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (13.2.2019) 149,00 139,35 190,00 179,30 164,80 132,00 127,90 80,55
Lkm (000) 271 072 271 072 271 072 271 072 271 072 271 072 271 072 271 072
Markkina-arvo (Mrd) 40,39 37,77 51,50 48,60 44,67 35,78 34,67 21,83
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Coated Systems 3 850 3 651 3 377 3 041 2 432
Industrial Solutions 7 900 7 665 6 884 5 670 5 069
Offshore & Construction 2 500 2 386 2 841 3 329 4 324
Sealing Solutions 11 600 11 049 9 956 8 771 8 242
Wheel Systems 10 000 9 688 8 878 6 354 4 315
Muut -400 -434 -355 -20 421
YHTEENSÄ 35 450 34 005 31 581 27 145 24 803
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Coated Systems 475 423 361 381 197
Industrial Solutions 825 775 693 571 539
Offshore & Construction 0 -165 -61 110 138
Sealing Solutions 2 900 2 625 2 231 1 919 1 850
Wheel Systems 1 300 1 255 1 016 720 456
Muut -400 -395 -218 -596 -218
YHTEENSÄ 5 100 4 518 4 022 3 105 2 962
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 8 900 35 450 34 005 31 581 27 145 24 803 22 533 21 473 21 262
Liiketulos 1 325 5 100 4 518 4 022 3 105 2 962 2 775 2 203 2 353
Nettotulos 925 3 550 3 190 2 874 2 216 2 094 1 932 1 411 1 696
Nettotulos (raportoitu) 3 190 2 874 6 585 2 603 2 221 1 609 2 042
Marginaali 10,4% 10,0% 9,4% 9,1% 8,2% 8,4% 8,6% 6,6% 8,0%
EPS 3,41 0,00 13,10 11,77 10,60 8,17 7,72 7,13 5,21 6,26
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 4 603 2 341 1 994 1 879 2 552 1 141 893 660
Liikearvo 19 100 19 100 18 127 18 185 10 910 10 485 8 576 8 329
Muut varat 30 308 30 308 28 491 28 290 20 928 21 441 17 819 18 161
Tase yhteensä 54 011 51 749 48 612 48 354 34 390 33 067 27 288 27 150
Oma pääoma 32 388 30 126 27 216 25 137 18 622 17 767 14 833 14 134
Vähemmistö 0 0 0 0 0 9 44 35
Korolliset velat 12 395 12 395 12 434 15 134 9 379 8 716 6 897 7 375
Muut vastuut 9 228 9 228 8 962 8 083 6 389 6 575 5 514 5 606
Tase yhteensä 54 011 51 749 48 612 48 354 34 390 33 067 27 288 27 150
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 4 150 3 967 3 834 3 479 4 064 2 888 1 845 2 411
Investoinnit: Capex -1 900 -1 943 -1 437 -1 148 -1 314 -1 025 -922 -910
Vapaa rahavirta (FCF) 2 250 2 024 2 397 2 331 2 750 1 863 923 1 501
Investoinnit: Muut -450 -392 460 -7 178 -589 -1 870 -211 -467
Investointien jälkeen 1 800 1 632 2 857 -4 847 2 161 -7 712 1 034
Rahoitus: Voitonjako -1 290 -1 220 -1 152 -1 084 -1 017 -883 -813 -683
Rahoitus: Muut -510 -107 -1 534 5 134 282 1 014 370 -398
Rahavarojen muutos 0 305 171 -797 1 426 124 269 -47
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,25 3,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,25 3,00
Osinkotuotto 3,4% 3,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,8% 2,5% 3,7%
Osinko/nettotulos 38,2% 40,4% 42,4% 52,0% 51,8% 52,6% 62,4% 47,9%
Osinko/FCF 60,2% 63,6% 50,9% 49,4% 39,4% 54,6% 95,4% 54,2%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 16,4 17,2 26,6 28,7 31,2
PE (3v) 12,6 13,7 21,5 23,4 24,6 21,3 23,5 15,6
PE 11,4 11,8 17,9 21,9 21,3 18,5 24,6 12,9
EV/EBIT 9,4 10,6 15,4 19,9 17,4 15,6 18,5 12,1
Oma pääoma/osake 119,48 111,14 100,40 92,73 68,70 65,58 54,88 52,27
P/B 1,25 1,25 1,89 1,93 2,40 2,01 2,33 1,54
ROE 11,4% 11,1% 11,0% 10,1% 11,5% 11,8% 9,7% 12,3%
ROI 11,7% 11,0% 10,1% 9,1% 10,9% 11,5% 10,2% 11,0%
Omavaraisuusaste 60,0% 58,2% 56,0% 52,0% 54,1% 53,8% 54,5% 52,2%
Gearing 24,1% 33,4% 38,4% 52,7% 36,7% 42,6% 40,4% 47,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 139,35 181,25 191,30 209,80 190,00 204,00 192,30 191,90 179,30 168,00
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 4,750 4,750 4,750 4,750 4,500 4,500 4,500 4,500 4,250 4,250
Osinkotuotto (ennuste) 3,4% 2,6% 2,5% 2,3% 2,4% 2,2% 2,3% 2,3% 2,4% 2,5%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 11,77 10,56 10,02 9,43 10,60 11,51 11,50 10,76 8,17 8,27
PE 11,8 17,2 19,1 22,3 17,9 17,7 16,7 17,8 21,9 20,3
EV/EBIT 10,2 12,9 14,2 15,9 15,1 16,5 16,0 16,8 17,7 17,3
ROE 11,1% 10,3% 9,8% 9,2% 11,0% 12,3% 12,7% 12,8% 10,1% 10,4%
ROI 11,4% 11,3% 10,7% 10,2% 10,2% 10,1% 9,5% 11,2% 10,2% 9,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

trelleborg-osinko-q42018