Trelleborg sijoituskohteena

Päivitetty 1.11.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Trelleborg on yksi maailman johtavista kumi- ja polymeerituotteiden valmistajista. Yhtiön ratkaisuja käytetään mm. tiivisteinä (ikkuna, nesteet, putket, laivat, lentokoneet, yms.), äänieristeinä, tärinän vaimentamiseen, ajoneuvojen renkaissa, päällystetyissä kankaissa jne… (lisää yritysesittelyssä)

PERUSTIEDOT 2018e TRELLEBORG Ennuste
Osake (1.11.2018) 165,30 Osinko 12 kk 4,75
Markkina-arvo (Mrd) 44,8 Osinkotuotto 2,9%
Liikevaihto (M) 34 150 (+8,1%) Osinko/EPS 45% 4v ka
Nettotulos (M) 3 325 (+15,7%) Osinko/FCF 49% 4v ka
EPS 12,27 Omav.aste 34%
PE 13,5 Gearing
EV/EBIT 11,7 ROE 11,3%
PB 1,48 ROI 57,1%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
http://www.trelleborg.com/en/investors/reports

Yhteenveto

TRELLEBORG1.11.2018 | 165,30 SEK
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Trelleborgin Talousmentor-arvoluku on 25/30. Erinomaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikearvon määrä sekä vaatimattomaksi jäävä osinkotuotto. Yhtiön liikevaihto ja tulos ovat kehittyneet vahvasti.

Trelleborgin liikevaihto on ollut hyvässä kasvussa vuodesta 2013 alkaen, jolloin liikevaihto oli 21,5 miljardia kruunua. Tilikauden 2018 ennusteena on noin 34 miljardin kruunun liikevaihto eli kasvua yli +50 prosenttia verrattuna 5 vuoden takaiseen. Samassa ajassa nettotulos on yli tuplaantunut noin 1,4 miljardista ennustettuun 3,3 miljardiin kruunuun.

Hyvään kehitykseen on vaikuttanut osaltaan yhtiön lukuisat yritysjärjestelyt, minkä johdosta taseessa on liikearvoa noin 35 prosenttia. Samalla velkaisuus on noussut 13,4 miljardiin kruunuun. Velkaisuus on kuitenkin tunnuslukujen valossa vielä hyvällä tasolla, sillä omavaraisuusaste on noin 55 – 60 prosentissa ja nettovelkaantumisaste on noin 30 – 35 prosentissa.

Osinkosijoittajaa Trelleborgin osinko kiinnostaa, mutta osinkotuotto jää ennustetulla osingolla (4,75 SEK) vain 2,9 prosentin tasolle. Osingon suhde nettotulokseen sekä vapaisiin rahavirtoihin on ollut viimeisen 4 vuoden ajalta noin 45 – 50 prosentin tasolla. Joten siinä mielessä nouseva osinkotrendi saanee jatkoa. Mutta muistutetaan vielä, että yhtiön osingonmaksustrategiana on maksaa osinkoa, joka on noin 30 – 50 prosenttia nettotuloksesta. Nykyinen osinko on siten tämän haarukan yläreunassa.

HUOM! Talousmentor-salkussa on tätä kirjoitettaessa Trelleborgin osakkeita.

Tilikausi 2018

Trelleborgin Q1-Q3/2018

M SEK Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 8 300 7 310 13,5% 25 663 23 873 7,5%
Liiketulos (ebit) 1 105 875 26,3% 3 639 3 408 6,8%
Nettotulos (omistajille) 782 635 23,1% 2 589 2 601 -0,5%
EPS 2,88 2,34 9,55 9,59

Q3:n liikevaihto kasvoi +13,5 prosenttia (orgaanisesti +4 %), mihin hankitut liiketoiminnot sekä valuuttakurssien myötätuuli toivat lisää.

Hyvää kehitystä jarrutti Offshore & Construction -segmentin edelleen jatkuvat haasteet öljy- ja kaasuteollisuudessa. Segmentin myynti laski Q3:llä noin -14 prosenttia ja alkuvuoden 2018 aikana noin -17 prosenttia. Valoa on kuitenkin tunnelin päässä, sillä markkina-aktiivisuus öljyteollisuudessa on kasvamaan päin. Yhtiö kertoo, että tilauksia on tullut sisään ihan hyvin, mutta nämä realisoituvat vasta H2/2019 aikana. Lisäksi Q4:lle aiottuja projekteja on siirretty vuoden 2019 puolelle.

Trelleborgin muiden segmenttien liikevaihdot kasvoivat Q3:lla +16,2 prosenttia. Nyt myös Coated Systems -segmentti kääntyi hyvään +19 prosentin kasvuun, josta vastasi kysynnän nousu sekä osittain myös 1.7.2018 segmenttiin liitetty Lamcotec. Lisäksi segmentin hienoa kasvuprosenttia selittää vertailukauden heikko liikevaihto.

Liiketulos (ebit) nousi Q3:lla peräti +26,3 prosenttia eli noin +230 miljoonaa kruunua. Ja kaikkien segmenttien (paitsi Offshore & Construction) suoritus oli vahvaa. Tuloskuntoa paransi liikevaihdon nousun lisäksi hyvä kustannuskontrolli sekä hankituista yhtiöistä realisoituneet synergiaedut.

Eli kokonaisuutena jälleen suhteellisen vahva kvartaali, mitä Offshore & Construction -segmentin pitkään jatkuneet haasteet peittävät alleen.

Q1-Q3/2018 heikkoa raportoitua tuloskehitystä selittää Q1:n vertailukauden lukuihin sisältyvä, mutta tämän jälkeen myyty tsekkiläinen Lesina.

Näkymät 2018

Trelleborg ei julkistanut näkymiään vuodelle 2018 ja Q4/2018 arvio oli varsin ympäripyöreästi ”kysyntä on Q3:n tasolla huomioiden kausivaihtelut” (”Demand is expected to be on a par with the third quarter of 2018, adjusted for seasonal variations”).

Trelleborg hankki 2 yritystä ja liitti ne itseensä 1.7 alkaen. Näiden yritysten vuotuiset liikevaihdot ovat yhteensä noin 345 miljoonaa kruunua. Eli tälle vuodelle ne toisivat noin 170 – 180 miljoonan kruunun lisän liikevaihtoon.

Lisäksi yhtiö on ostamassa Sil-Pro-yhtiötä, joka vaatii vielä normaalit viranomaishyväksynnät. Kaupan odotetaan toteutuvan Q1/2019 aikana, joten yhtiö toisi noin +250 miljoonan kruunun lisän vuoden 2019 liikevaihtoon.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 34,0 – 34,5 Mrd SEK (2017: 31,6 Mrd SEK)
  • liiketulos (ebit): 4,65 – 4,75 Mrd SEK (2017: 4,02 Mrd SEK)
  • nettotulos: 3,25 – 3,35 Mrd SEK (2017: 2,87 Mrd SEK)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Trelleborg: Ennusteet.

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiön julkaisemat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Myynnin kasvu: 5-8 %
  • Liiketulosmarginaali: > 15 %
  • ROE: > 12 %
  • Gearing: 50 – 100 %
  • Osinko: 30 – 50 % nettotuloksesta

Tuloksen kehitys

Yhtiö on tehnyt vuosien varrella useita yritysjärjestelyitä. Tästä syystä yhtiö esittää raportoidun nettotuloksen lisäksi vertailukelpoisen nettotuloksen, missä yritysjärjestelyiden vaikutus on huomioitu.

Oheisessa kaavioissa on esitettynä nämä vertailukelpoiset luvut. Raportoidut luvut on esitetty analyysin lopun Taulukot-kappaleessa. Näin sijoittaja voi seurata sitä, miten nykyisenlainen Trelleborg olisi kehittynyt ja voi siten arvioida nykyistä tuloksentekokykyä. Lisäksi sijoittaja näkee sen, millaisia raportoituja tuloksia yritys on tehnyt vuosien varrella ja voi siten arvioida yritysjärjestelyiden toimivuutta.

Merkittävin yritysjärjestely tapahtui vuonna 2016, joka toi tulokseen 4,4 miljardin kruunun positiivisen vaikutuksen. Vuosien 2011 – 2015 välisenä aikana vaikutus on ollut noin +200 – +500 miljoonaa kruunua per vuosi.

trelleborg-tuloslaskelma-q32018

Liikevaihto on kehittynyt kiihtyvällä tahdilla vuodesta 2013 alkaen. Tähän vaikuttaa osaltaan hankitut liiketoiminnot (mm. 2014: Uretek Archer ja 2016: CGS Holding). Myös vertailukelpoinen nettotulos on kehittynyt positiivisesti koko vuosikymmenen ajan.

Tilikausi 2018 sai vahvan alun, mitä Offshore & Construction -segmentin haasteet hieman peittävät alleen. Hyvää vertailukelpoista tuloskasvua selittää muiden segmentin hyvä myynnin kehitys sekä tarkka kustannuskontrolli. Segmenttien liiketulokset (poislukien Offshore & Construction) kasvoivat Q1-Q3:lla noin +10,1 prosenttia.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018

  • liikevaihto: 34,0 – 35,0 Mrd SEK (2017: 31,6 Mrd SEK)
  • nettotulos: 3,25 – 3,35 Mrd SEK (2017: 2,9 Mrd SEK)

Tällä osakkeen hinnalla (165 SEK) ja oheisiin tulosennusteisiin perustuen PE-luku on 13,5x, joten osaketta voi pitää edullisesti hinnoiteltuna. Yhtiön parin viime vuoden vertailukelpoisten nettotuloksien ja niiden kehitysten perusteella olisin odottanut, että PE-luku olisi korkeammallakin. Ehkä markkinoiden odotukset tuloskehityksestä ovat hieman odottavia?

trelleborg-roe-roi-q32018

Pääomien tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat pitkään olleet noin 10 – 11 prosentissa. Yhtiön taloudellisena tavoitteena on nostaa tämä yli 12 prosentin, joten rajan ylitys on ollut pitkään lähellä.

Tase

Lukuisten yritysjärjestelyiden jäljiltä taseessa on liikearvoa noin 19,1 miljardia kruunua. Tämä vastaa noin 35 prosenttia koko taseen loppusummasta. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus haukkaisi nykyisestä noin 3,3 miljardin tuloksesta ison osan, mutta pitäisi tuloksen vielä voitollisena.

trelleborg-liikearvo-q32018

Korollisia velkoja yrityksellä on 13,4 miljardia kruunua, mikä on hienoisessa kasvutrendissä. Velkaa ovat nostaneet useat yritysjärjestelyt. Velanhoitokyky on kuitenkin hyvällä mallilla, sillä osingot ovat olleet vain alle puolet vapaasta rahavirrasta.

trelleborg-velkaisuus-q32018

Tunnuslukujen valossa velkaantuminen on aisoissa, sillä omavaraisuusaste on 50 – 60 prosentissa (hyvä taso > 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 30 – 40 prosentissa (hyvä taso < 100 %). Yhtiön taloudellisena tavoitteena on pitää gearing noin 50 – 100 prosentissa, joten tilanne on näihin nähden parempi. Yhtiö voi siis ottaa lisää velkaa ilman, että tavoitetaso ihan heti rikkoutuisi.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirrassa näkyy selkeä positiivinen kehitys vuosikymmenen alun noin 1,8 miljardista nykyiseen noin 3,8 miljardiin kruunuun. Tässäkin yhtiön laajentumiset yritysjärjestelyin näkyvät.

Ylläpito- eli capex-investoinnit ovat olleet noin 30 prosenttia liiketoiminnan rahavirroista. Yhtiön taloudellisena tavoitteena oli pitää capex-investoinnit noin 4 – 5 prosenttia liikevaihdosta – ja tähän tavoitetasoon on päästy viime vuosien aikana. Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 capex-investoinnit olisivat noin 1,8 miljardia kruunua.

trelleborg-rahavirta-q32018

Vapaa rahavirta (FCF) on noussut vuosikymmenen alun noin 1 miljardista kruunusta nykyiselle 2,4 miljardiin kruunuun. Vuosien välillä on rahavirtojen ajoitukseen liittyviä heilahteluja, mutta muutoin kehitys on ollut hyvää.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Trelleborg on käyttänyt näitä rahavirtoja suurelta osin laajentumisinvestointeihin niin, että velkaa on jouduttu ottamaan lisää.

Kuten Tase-kappaleessa totesin, niin Trelleborgin lainanhoitokyky on hyvällä tasolla. Yhtiön vapaat rahavirrat ovat noin 2,2 – 2,4 miljardia kruunua ja osinkoihin kuluu tällä osinkotasolla noin 1,2 miljardia kruunua vuosittain. Tämä tarkoittaa sitä, että Trelleborg:lla jäisi osinkojen jälkeen karkeasti laskien noin 1,0 – 1,5 miljardia kruunua lainanlyhennyksiin – olettaen, että laajentumisinvestointeja ei tehdä. Nykyinen vajaan 11 miljardin kruunun korolliset nettovelat lyhenisivät näillä rahavirroilla varsin nopeasti eli noin 10 vuodessa.

Osinko

Trelleborgin osinko ollut nousussa vuodesta keväästä 2010 alkaen, jota ennen keväällä 2009 yhtiö jätti osingon väliin finanssikriisin jälkimainingeissa.

trelleborg-osinko-q32018

Kuten edellä jo totesin, niin osingon suhde vapaisiin rahavirtoihin on ollut noin 50 prosentissa viimeisten vuosien aikana. Myös osingon suhde nettotulokseen on ollut tasaisesti 40 – 50 prosentissa vuodesta 2009 alkaen muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Yhtiön taloudellisena tavoitteena on maksaa osinkoa, joka on noin 30 – 50 prosenttia nettotuloksesta eli tätä taustaa vasten osinko on pysynyt tavoitteenmukaisissa rajoissa.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Trelleborg: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 4,75 4/2018 4,50 4/2017 4,25
YHTEENSÄ 4,75 4,50 4,25
+5,6% +5,9% +6,3%

Vuotuinen osinko on noussut 0,25 kruunua keväästä 2015 alkaen, joten oma osinkoennusteeni perustuu tämän saman trendin jatkumiselle. Kevään 2019 ennustettu osinko olisi siten 4,75 kruunua, mikä antaisi noin 2,9 prosentin osinkotuoton (osake 165 SEK).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+736) sekä osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +736 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (1.11.2018) 165,30 190,00 179,30 164,80 132,00 127,90 80,55 59,75
Lkm (000) 271 072 271 072 271 072 271 072 271 072 271 072 271 072 271 072
Markkina-arvo (Mrd) 44,81 51,50 48,60 44,67 35,78 34,67 21,83 16,20
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Coated Systems 3 590 3 136 2 856 2 432 1 794
Industrial Solutions 7 700 6 698 5 544 5 069 4 905
Offshore & Construction 2 335 2 835 3 321 4 324 3 692
Sealing Solutions 11 100 9 949 8 766 8 242 7 584
Wheel Systems 9 875 8 870 6 346 4 315 4 167
Muut -450 93 312 421 391
YHTEENSÄ 34 150 31 581 27 145 24 803 22 533
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Coated Systems 415 340 305 197 112
Industrial Solutions 810 489 539 539 495
Offshore & Construction -150 -672 -69 138 262
Sealing Solutions 2 625 2 212 1 918 1 850 1 714
Wheel Systems 1 300 936 691 456 497
Muut -300 717 -279 -218 -305
YHTEENSÄ 4 700 4 022 3 105 2 962 2 775
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 8 485 25 663 34 150 31 581 27 145 24 803 22 533 21 473 21 262 21 043
Liiketulos 1 060 3 639 4 700 4 022 3 105 2 962 2 775 2 203 2 353 2 093
Nettotulos 735 2 589 3 325 2 874 2 216 2 094 1 932 1 411 1 696 1 314
Nettotulos (raportoitu) 2 874 6 585 2 603 2 221 1 609 2 042 1 819
Marginaali 8,7% 10,1% 9,7% 9,1% 8,2% 8,4% 8,6% 6,6% 8,0% 6,2%
EPS 2,71 9,55 12,27 10,60 8,17 7,72 7,13 5,21 6,26 4,85
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 3 104 1 994 1 879 2 552 1 141 893 660 753
Liikearvo 19 068 18 127 18 185 10 910 10 485 8 576 8 329 9 874
Muut varat 30 805 28 491 28 290 20 928 21 441 17 819 18 161 18 064
Tase yhteensä 52 977 48 612 48 354 34 390 33 067 27 288 27 150 28 691
Oma pääoma 30 271 27 216 25 137 18 622 17 767 14 833 14 134 13 338
Vähemmistö 0 0 0 0 9 44 35 166
Korolliset velat 13 354 12 434 15 134 9 379 8 716 6 897 7 375 7 623
Muut vastuut 9 352 8 962 8 083 6 389 6 575 5 514 5 606 7 564
Tase yhteensä 52 977 48 612 48 354 34 390 33 067 27 288 27 150 28 691
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 4 000 3 834 3 479 4 064 2 888 1 845 2 411 1 693
Investoinnit: Capex -1 800 -1 343 -1 148 -1 314 -1 025 -922 -910 -1 135
Vapaa rahavirta (FCF) 2 200 2 491 2 331 2 750 1 863 923 1 501 558
Investoinnit: Muut -600 366 -7 178 -589 -1 870 -211 -467 -148
Investointien jälkeen 1 600 2 857 -4 847 2 161 -7 712 1 034 410
Rahoitus: Voitonjako -1 220 -1 152 -1 084 -1 017 -883 -813 -683 -477
Rahoitus: Muut -380 -1 534 5 134 282 1 014 370 -398 1
Rahavarojen muutos 0 171 -797 1 426 124 269 -47 -66
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,25 3,00 2,50
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,25 3,00 2,50
Osinkotuotto 2,9% 2,4% 2,4% 2,4% 2,8% 2,5% 3,7% 4,2%
Osinko/nettotulos 38,7% 42,4% 52,0% 51,8% 52,6% 62,4% 47,9% 51,6%
Osinko/FCF 58,5% 49,0% 49,4% 39,4% 54,6% 95,4% 54,2% 121,4%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 20,2 26,6 28,7 31,2 28,8
PE (3v) 16,0 21,5 23,4 24,6 21,3 23,5 15,6 16,7
PE 13,5 17,9 21,9 21,3 18,5 24,6 12,9 12,3
EV/EBIT 11,7 15,4 19,9 17,4 15,6 18,5 12,1 11,0
Oma pääoma/osake 111,67 100,40 92,73 68,70 65,58 54,88 52,27 49,82
P/B 1,48 1,89 1,93 2,40 2,01 2,33 1,54 1,20
ROE 11,6% 11,0% 10,1% 11,5% 11,8% 9,7% 12,3% 10,2%
ROI 11,3% 10,1% 9,1% 10,9% 11,5% 10,2% 11,0% 10,3%
Omavaraisuusaste 57,1% 56,0% 52,0% 54,1% 53,8% 54,5% 52,2% 47,1%
Gearing 33,9% 38,4% 52,7% 36,7% 42,6% 40,4% 47,4% 50,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 181,25 191,30 209,80 190,00 204,00 192,30 191,90 179,30 168,00 148,70
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 4,750 4,750 4,750 4,500 4,500 4,500 4,500 4,250 4,250 4,250
Osinkotuotto (ennuste) 2,6% 2,5% 2,3% 2,4% 2,2% 2,3% 2,3% 2,4% 2,5% 2,9%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 10,56 10,02 9,43 10,60 11,51 11,50 10,76 8,17 8,27 8,21
PE 17,2 19,1 22,3 17,9 17,7 16,7 17,8 21,9 20,3 18,1
EV/EBIT 12,9 14,2 15,9 15,1 16,5 16,0 16,8 17,7 17,3 18,5
ROE 10,3% 9,8% 9,2% 11,0% 12,3% 12,7% 12,8% 10,1% 10,4%
ROI 11,3% 10,7% 10,2% 10,2% 10,1% 9,5% 11,2% 10,2% 9,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset