Trelleborg sijoituskohteena

Päivitetty 26.10.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Ruotsalainen Trelleborg on yksi maailman johtavista kumi- ja polymeerituotteiden valmistajista. Yhtiön ratkaisuja käytetään mm. tiivisteinä (ikkuna, nesteet, putket, laivat, lentokoneet, yms.), äänieristeinä, tärinän vaimentamiseen, ajoneuvojen renkaissa, päällystetyissä kankaissa jne… (lisää yritysesittelyssä)

PERUSTIEDOT 2019e TRELLEBORG Ennuste
Osake (26.10.2019) 156,00 Osinko 12 kk 5,00
Markkina-arvo (Mrd) 42,3 Osinkotuotto 3,2%
Liikevaihto (M) 36 350 (+6,9%) Osinko/EPS 45% 4v ka
Nettotulos (M) 2 800 (-12,2%) Osinko/FCF 54% 4v ka
EPS 10,33 Omav.aste 45%
PE 15,1 Gearing
EV/EBIT 13,7 ROE 8,9%
PB 1,28 ROI 53,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
http://www.trelleborg.com/en/investors/reports

Yhteenveto

TRELLEBORG26.10.2019 | 156,00 SEK
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Trelleborgin Talousmentor-arvoluku on 25/30. Erinomaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikearvon määrä sekä alhainen ROE-tuotto. Yhtiön liikevaihto ja tulos ovat kehittyneet vahvasti.

Trelleborgin liikevaihto on ollut hyvässä kasvussa vuodesta 2013 alkaen, jolloin liikevaihto oli 21,5 miljardia kruunua. Tilikauden 2018 liikevaihto oli noin 34 miljardia kruunua eli kasvua yli 50 prosenttia verrattuna 5 vuoden takaiseen. Samassa ajassa nettotulos on yli tuplaantunut noin 1,4 miljardista ennustettuun 3,2 miljardiin kruunuun.

Hyvään kehitykseen on vaikuttanut osaltaan yhtiön lukuisat yritysjärjestelyt, minkä johdosta taseessa on liikearvoa noin 35 prosenttia. Samalla velkaisuus on noussut 17,8 miljardiin kruunuun, mitä korotti myös vuoden 2019 alusta käyttöön otettu IFRS 16-standardi. Velkaisuus on kuitenkin tunnuslukujen valossa vielä hyvällä tasolla, sillä omavaraisuusaste on noin 55 prosentissa ja nettovelkaantumisaste on noin 45 prosentissa.

Osinkosijoittajaa Trelleborgin osinko kiinnostaa, sillä kevään 2019 osinko nousi 10. kerran peräkkäin 4,75 kruunuun. Arvioin, että vuonna 2020 maksettava osinko jatkaisi 0,25 kruunun nousuputkeaan ja osinko olisi 5,00 kruunua. Tämä antaisi noin 3,2 prosentin osinkotuoton (osake 156 SEK).

Osingon suhde nettotulokseen sekä vapaisiin rahavirtoihin on ollut viimeisen 4 vuoden ajalta noin 45 – 55 prosentin tasolla. Joten siinä mielessä nouseva osinkotrendi saanee jatkoa. Mutta muistutetaan vielä, että yhtiön osingonmaksustrategiana on maksaa osinkoa, joka on noin 30 – 50 prosenttia nettotuloksesta. Nykyinen osinko on siten tämän haarukan yläreunassa.

Tilikausi 2019

Trelleborgin Q1-Q3/2019

M SEK Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 8 828 8 300 6,4% 27 570 25 663 7,4%
Liiketulos (ebit) 909 1 105 -17,7% 3 387 3 639 -6,9%
Nettotulos (omistajille) 662 782 -15,3% 2 320 2 589 -10,4%
EPS (SEK) 2,44 2,88 8,56 9,55

Q3:n liikevaihto jatkoi hyvää kasvuaan (+6,4 %), mihin hankitut liiketoiminnot sekä valuuttakurssien myötätuuli toivat lisää. Orgaanisesti liikevaihto olisi laskenut hieman (-1 %).

Liiketulos laski sen sijaan reippaat 17,7 prosenttia, mitä painoi Q2:n tapaan Wheel Systems -segmentin haasteet. Segmentin tulos laski noin 46 prosenttia viime vuodesta, missä kauppasodan luoma epävarmuus painaa kysyntää. Lisäksi yhtiö tasasi varastotasojaan sekä sovitti tuotantoaan nykyiseen markkinailmastoon sopivaksi. Tästä aiheutui kertaluontoista tehottomuutta, mutta muutoksien jäljiltä tuotannon pitäisi olla paremmin asemoitu.

Offshore & Construction -segmentin liikevaihto (+32 %) kasvoi ja tulos kääntyi 9 tappiokvartaalin jälkeen vihdoin voitolliseksi.

Yhtiö on käynnistänyt tehostamisohjelman, jonka seurauksena noin 700 työtehtävää on uhattuna. Tästä ohjelmasta syntyy noin -500 miljoonan kruunun kertaluontoiset erät vuodelle 2019.

Näkymät 2019

Trelleborg ei julkistanut näkymiään vuodelle 2019 ja Q4/2019 arvio oli varsin ympäripyöreästi ”Q4:n kysyntä on Q3:n tasolla huomioiden kausivaihtelut” (”Demand is expected to be on a par with the 3rd quarter of 2019, adjusted for seasonal variations.”).

Trelleborg yhtiö on liittänyt 4 uutta yritystä tämän vuoden aikana. Näiden vuotuiset liikevaihdot ovat yhteensä noin 1,3 miljardia kruunua.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M SEK Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 8 780 8 342 5,3% 36 350 34 005 6,9%
Liiketulos (ebit) 763 879 -13,2% 4 150 4 518 -8,1%
Nettotulos (omistajille) 480 601 -20,1% 2 800 3 190 -12,2%
Tuleva Ed.
Osinko 12kk (SEK) 5,00 4,75

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Trelleborg: Ennusteet -sivulla.

Taloudelliset tavoitteet

Yhtiön julkaisemat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat:

  • Myynnin kasvu: 5-8 %
  • Liiketulosmarginaali: > 15 %
  • ROE: > 12 %
  • Gearing: 50 – 100 %
  • Osinko: 30 – 50 % nettotuloksesta

Tuloksen kehitys

Yhtiö on tehnyt vuosien varrella useita yritysjärjestelyitä. Tästä syystä yhtiö esittää raportoidun nettotuloksen lisäksi vertailukelpoisen nettotuloksen, missä yritysjärjestelyiden vaikutus on huomioitu.

Oheisessa kaavioissa on esitettynä nämä vertailukelpoiset luvut. Raportoidut luvut on esitetty analyysin lopun Taulukot-kappaleessa. Näin sijoittaja voi seurata sitä, miten nykyisenlainen Trelleborg olisi kehittynyt ja voi siten arvioida nykyistä tuloksentekokykyä. Lisäksi sijoittaja näkee sen, millaisia raportoituja tuloksia yritys on tehnyt vuosien varrella ja voi siten arvioida yritysjärjestelyiden toimivuutta.

Merkittävin yritysjärjestely tapahtui vuonna 2016, joka toi tulokseen 4,4 miljardin kruunun positiivisen vaikutuksen. Vuosien 2011 – 2015 välisenä aikana vaikutus on ollut noin +200 – +500 miljoonaa kruunua per vuosi.

trelleborg-tuloslaskelma-q32019

Liikevaihto on kehittynyt kiihtyvällä tahdilla vuodesta 2013 alkaen. Tähän vaikuttaa osaltaan hankitut liiketoiminnot (mm. 2014: Uretek Archer ja 2016: CGS Holding). Myös vertailukelpoinen nettotulos on kehittynyt positiivisesti koko vuosikymmenen ajan.

Tilikauden 2018 tulos kehittyi vahvasti (+11 %), mitä Offshore & Construction -segmentin haasteet hieman peittivät alleen. Hyvää vertailukelpoista tuloskasvua selitti muiden segmentin hyvä myynnin kehitys sekä tarkka kustannuskontrolli.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi 35,5 – 37,0 miljardia ja nettotulos noin 2,5 – 3,0 miljardia kruunua. Liikevaihtoa ja tulosta parantaisivat edelleen hankitut liiketoimet. Tulosmarginaali olisi näillä ennusteilla 7,7 prosenttia (2018: 9,4 %). Kannattavuutta laskee Wheel Systems -segmentin haasteet sekä yhtiön vuoden 2019 tehostamisohjelma, josta on odotettavissa noin 500 miljoonan kruunun kertaluontoiset kulut.

Tällä osakkeen hinnalla (156 SEK) ja oheisiin tulosennusteisiin perustuen PE-luku on 15,1x, joten osaketta voi pitää kohtuullisesti hinnoiteltuna. Yhtiön parin viime vuoden vertailukelpoisten nettotuloksien ja niiden kehitysten perusteella olisin odottanut, että PE-luku olisi korkeammallakin. Ehkä markkinoiden odotukset tuloskehityksestä ovat hieman odottavia?

trelleborg-roe-roi-q32019

Pääomien tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat pitkään olleet noin 10 – 11 prosentissa. Yhtiön taloudellisena tavoitteena on nostaa tämä yli 12 prosentin, joten rajan ylitys on ollut pitkään lähellä.

Tase

Lukuisten yritysjärjestelyiden jäljiltä taseessa on liikearvoa noin 21,4 miljardia kruunua. Tämä vastaa noin 35 prosenttia koko taseen loppusummasta. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus haukkaisi nykyisestä noin 2,8 miljardin tuloksesta ison osan, mutta pitäisi tuloksen vielä voitollisena.

trelleborg-liikearvo-q32019

Korollisia velkoja yrityksellä on 17,8 miljardia kruunua, mikä on ollut hienoisessa kasvutrendissä. Velkaa ovat nostaneet useat yritysjärjestelyt sekä etenkin vuoden 2019 alussa voimaan tullut IFRS 16-standardi.

Trelleborgin velanhoitokyky on hyvällä mallilla, sillä osingot ovat olleet vain alle puolet vapaasta rahavirrasta.

trelleborg-velkaisuus-q32019

Tunnuslukujen valossa velkaantuminen on aisoissa, sillä omavaraisuusaste on 50 – 60 prosentissa (hyvä taso > 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing noin 35 – 45 prosentissa (hyvä taso < 100 %). Yhtiön taloudellisena tavoitteena on pitää gearing noin 50 – 100 prosentissa, joten tilanne on näihin nähden parempi. Yhtiö voi siis ottaa lisää velkaa ilman, että tavoitetaso ihan heti rikkoutuisi.

Rahavirta

Liiketoiminnan rahavirrassa näkyy selkeä positiivinen kehitys vuosikymmenen alun noin 1,8 miljardista nykyiseen noin 3,8 – 4,0 miljardiin kruunuun. Tässäkin yhtiön laajentumiset yritysjärjestelyin näkyvät.

Ylläpito- eli capex-investoinnit ovat olleet noin 30 prosenttia liiketoiminnan rahavirroista. Yhtiön taloudellisena tavoitteena oli pitää capex-investoinnit noin 4 – 5 prosenttia liikevaihdosta – ja tähän tavoitetasoon on päästy viime vuosien aikana. Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019 capex-investoinnit olisivat noin 1,8 – 2,0 miljardia kruunua.

trelleborg-rahavirta-q32019

Vapaa rahavirta (FCF) on noussut vuosikymmenen alun noin 1 miljardista kruunusta nykyiselle 2,2 – 2,4 miljardiin kruunuun. Vuosien välillä on rahavirtojen ajoitukseen liittyviä heilahteluja, mutta muutoin kehitys on ollut hyvää.

Vapaa rahavirta on siis sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

Trelleborg on käyttänyt näitä rahavirtoja suurelta osin laajentumisinvestointeihin niin, että velkaa on jouduttu ottamaan lisää.

Kuten Tase-kappaleessa totesin, niin Trelleborgin lainanhoitokyky on hyvällä tasolla. Yhtiön vapaat rahavirrat ovat noin 2,2 – 2,4 miljardia kruunua ja osinkoihin kuluu tällä osinkotasolla noin 1,3 miljardia kruunua vuosittain. Tämä tarkoittaa sitä, että Trelleborg:lla jäisi osinkojen jälkeen karkeasti laskien noin 1,0 miljardia kruunua lainanlyhennyksiin – olettaen, että laajentumisinvestointeja ei tehdä. Nykyinen noin 15,0 miljardin kruunun korolliset nettovelat lyhenisivät näillä rahavirroilla varsin nopeasti eli noin 15 vuodessa.

Osinko

Trelleborgin osinko ollut nousussa vuodesta keväästä 2010 alkaen, jota ennen keväällä 2009 yhtiö jätti osingon väliin finanssikriisin jälkimainingeissa.

trelleborg-osinko-q32019

Kuten edellä jo totesin, niin osingon suhde vapaisiin rahavirtoihin on ollut noin 50 prosentissa viimeisten vuosien aikana. Myös osingon suhde nettotulokseen on ollut tasaisesti 40 – 50 prosentissa vuodesta 2009 alkaen muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Yhtiön taloudellisena tavoitteena on maksaa osinkoa, joka on noin 30 – 50 prosenttia nettotuloksesta eli tätä taustaa vasten osinko on pysynyt tavoitteenmukaisissa rajoissa.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Trelleborg: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2020 (e) 5,00 4/2019 4,75 4/2018 4,50
YHTEENSÄ 5,00 4,75 4,50
+5,3% +5,6% +5,9%

Vuonna 2020 maksettavan osingon arvioin nousevan 0,25 kruunulla, jolla summalla se on noussut useana viime vuotena. Osinkoennuste olisi 5,00 kruunua ja se antaisi noin 3,2 prosentin osinkotuoton (osake 156 SEK).

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+480) sekä osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +480 miljoonaa euroa, joka on lisätty käteisiin varoihin ja omaan pääomaan.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (26.10.2019) 156,00 139,35 190,00 179,30 164,80 132,00 127,90 80,55
Lkm (000) 271 072 271 072 271 072 271 072 271 072 271 072 271 072 271 072
Markkina-arvo (Mrd) 42,29 37,77 51,50 48,60 44,67 35,78 34,67 21,83
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Coated Systems 4 000 3 371 3 118 3 041 2 432
Industrial Solutions 8 175 7 531 6 716 5 670 5 069
Offshore & Construction 2 750 2 378 2 835 3 329 4 324
Sealing Solutions 12 075 11 038 9 949 8 771 8 242
Wheel Systems 9 800 9 678 8 870 6 354 4 315
Muut -450 9 93 -20 421
YHTEENSÄ 36 350 34 005 31 581 27 145 24 803
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015
Coated Systems 475 423 361 381 197
Industrial Solutions 740 775 693 571 539
Offshore & Construction 0 -165 -61 110 138
Sealing Solutions 2 725 2 559 2 231 1 919 1 850
Wheel Systems 900 1 255 1 016 720 456
Muut -690 -329 -218 -596 -218
YHTEENSÄ 4 150 4 518 4 022 3 105 2 962
TULOS­LASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 8 780 27 570 36 350 34 005 31 581 27 145 24 803 22 533 21 473 21 262
Liiketulos 763 3 387 4 150 4 518 4 022 3 105 2 962 2 775 2 203 2 353
Nettotulos 480 2 320 2 800 3 190 2 874 2 216 2 094 1 932 1 411 1 696
Nettotulos (raportoitu) 3 190 2 874 6 585 2 603 2 221 1 609 2 042
Marginaali 5,5% 8,4% 7,7% 9,4% 9,1% 8,2% 8,4% 8,6% 6,6% 8,0%
EPS 1,77 8,56 10,33 11,77 10,60 8,17 7,72 7,13 5,21 6,26
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 3 067 2 341 1 994 1 879 2 552 1 141 893 660
Liikearvo 21 448 19 100 18 127 18 185 10 910 10 485 8 576 8 329
Muut varat 36 626 30 308 28 491 28 290 20 928 21 441 17 819 18 161
Tase yhteensä 61 141 51 749 48 612 48 354 34 390 33 067 27 288 27 150
Oma pääoma 32 971 30 126 27 216 25 137 18 622 17 767 14 833 14 134
Vähemmistö 0 0 0 0 0 9 44 35
Korolliset velat 17 819 12 395 12 434 15 134 9 379 8 716 6 897 7 375
Muut vastuut 10 351 9 228 8 962 8 083 6 389 6 575 5 514 5 606
Tase yhteensä 61 141 51 749 48 612 48 354 34 390 33 067 27 288 27 150
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 4 250 3 967 3 834 3 479 4 064 2 888 1 845 2 411
Investoinnit: Capex -1 750 -1 943 -1 437 -1 148 -1 314 -1 025 -922 -910
Vapaa rahavirta (FCF) 2 500 2 024 2 397 2 331 2 750 1 863 923 1 501
Investoinnit: Muut -2 250 -392 460 -7 178 -589 -1 870 -211 -467
Investointien jälkeen 250 1 632 2 857 -4 847 2 161 -7 712 1 034
Rahoitus: Voitonjako -1 300 -1 220 -1 152 -1 084 -1 017 -883 -813 -683
Rahoitus: Muut 1 250 -107 -1 534 5 134 282 1 014 370 -398
Rahavarojen muutos 200 305 171 -797 1 426 124 269 -47
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,25 3,00
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,25 3,00
Osinkotuotto 3,2% 3,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,8% 2,5% 3,7%
Osinko/nettotulos 48,4% 40,4% 42,4% 52,0% 51,8% 52,6% 62,4% 47,9%
Osinko/FCF 54,2% 63,6% 50,9% 49,4% 39,4% 54,6% 95,4% 54,2%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 17,9 17,2 26,6 28,7 31,2
PE (3v) 14,3 13,7 21,5 23,4 24,6 21,3 23,5 15,6
PE 15,1 11,8 17,9 21,9 21,3 18,5 24,6 12,9
EV/EBIT 13,7 10,6 15,4 19,9 17,4 15,6 18,5 12,1
Oma pääoma/osake 121,63 111,14 100,40 92,73 68,70 65,58 54,88 52,27
P/B 1,28 1,25 1,89 1,93 2,40 2,01 2,33 1,54
ROE 8,9% 11,1% 11,0% 10,1% 11,5% 11,8% 9,7% 12,3%
ROI 8,9% 11,0% 10,1% 9,1% 10,9% 11,5% 10,2% 11,0%
Omavaraisuusaste 53,9% 58,2% 56,0% 52,0% 54,1% 53,8% 54,5% 52,2%
Gearing 44,7% 33,4% 38,4% 52,7% 36,7% 42,6% 40,4% 47,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 138,10 131,85 143,95 139,35 181,25 191,30 209,80 190,00 204,00 192,30
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 5,000 5,000 5,000 4,750 4,750 4,750 4,750 4,500 4,500 4,500
Osinkotuotto (ennuste) 3,6% 3,8% 3,5% 3,4% 2,6% 2,5% 2,3% 2,4% 2,2% 2,3%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 10,78 11,22 11,55 11,77 10,56 10,02 9,43 10,60 11,51 11,50
PE 12,8 11,8 12,5 11,8 17,2 19,1 22,3 17,9 17,7 16,7
EV/EBIT 12,3 11,4 12,0 10,6 14,1 15,7 17,8 15,4 16,0 15,6
ROE 9,4% 10,0% 10,5% 11,1% 10,3% 9,8% 9,2% 11,0% 12,3% 12,7%
ROI 9,2% 9,8% 10,0% 11,0% 10,4% 9,7% 9,2% 10,1% 10,5% 9,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus