Texas Instruments

Viimeksi päivitetty 22.7.2020

Texas Instruments kehittää analogisia mikropiirejä sekä sulautettuja järjestelmiä. Yhtiö oli ensimmäisiä yrityksiä, joka toi markkinoille pii-pohjaisia transistoreja 1950-luvun puolivälissä. Nykyään Texas Instruments toimii yli 35 maassa, sillä on noin 30 000 työntekijää. Yhtiön markkina-arvo on noin 123 miljardia dollaria.

Texas Instruments (TI) ei alkujaan ollut puolijohdeyhtiö, vaan se oli 1930-luvulla pieni öljy- ja kaasuyhtiö nimeltään Geophysical Services Inc. 1940-luvulla yhtiön toimintaan tuli mukaan erilaiset sotateollisuuden signaalijärjestelmät (sukellusveneiden havaitseminen sekä radiotutkat). Yhtiöstä tuli Texas Instruments 1954, kun yhtiö siirtyi kehittämään mikropiirejä, transistoreja ja muuta puolijohdetekniikkaa.

Nykyään yhtiön fokus on analogisissa mikropiireissä, sulautetuissa järjestelmissä sekä digitaalisissa signaalijärjestelmissä. TI:n mukaan maailmassa ei juuri ole sähköistä järjestelmää, missä ei olisi käytössä jonkinlaista analogista piiriä. Analogiset piirit muuttavat reaalimaailman signaaleja (ääni, lämpötila, kosteus yms.) digitaalisiksi.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Richard K. Templeton, ja hän aloitti toimessa vuonna 2004. TI:n palvelukseen hän tuli vuonna 2003. Tammikuussa 2018 uudeksi toimitusjohtajaksi valittu Brian Crutcher (tehtävä alkoi 06/2018), joutui eroamaan heinäkuussa 2018 rikottuaan yhtiön eettisiä sääntöjä. Toimitusjohtajaksi palasi Richard K. Templeton, jonka paluu tapahtui vajaan kuukauden sisään tehtävästä luopumisesta.

Toimintaympäristö

TI:n tuotteita on käytössä teollisuuden automaatioratkaisuissa, avaruus- ja aseteollisuuden järjestelmissä, sähkön ja voiman jakelussa, sähköautoissa, jne. Kuluttajatuotteissa TI:n piirejä on mm. puhelimissa, tietokoneissa, tableteissa, kotiteatterijärjestelmissä, TV:ssä, tulostimissa, jne. Eli kuten edellä jo todettiin, niin melkeinpä kaikissa sähköisissä järjestelmissä on analogisia piirejä.

Viimeaikaisista konsolidaatioista huolimatta analogisten piirien ja sulautettujen järjestelmien markkinat ovat laajalti fragmentoituneet. Markkinoilla on paljon pieniä toimijoita. Vuonna 2016 yhtiön markkinaosuus analogisista piireistä oli noin 18 prosenttia ja sulautetuista järjestelmistä noin 17 prosenttia.

Puolijohdetuotteille on tyypillistä, että niiden hinnat laskevat ajan kuluessa, kun markkinoille tulee uusia ja parempia tuotteita. Myös valmistustekniikat kehittyvät, jotka mahdollistavat aiempaa halvempien komponenttien tekemisen.

Puolijohdemarkkinat ovat syklisiä, sillä mahdollinen komponenttipula saattaa nostaa komponenttien myyntihintoja, johon valmistajat vastaavat rakentamalla uusia tuotantolaitoksia. Tämä ottaa oman aikansa ja vaatii suuria investointeja. Lisääntyvä kapasiteetti tuo markkinoille ylitarjontaa, joka laskee komponenttien hintoja voimakkaasti.

TI:n toimiessa yli 35 maassa, niin yhtiö altistuu valuuttakurssien vaihteluille. Varsinkin niissä tilanteissa, missä raaka-aineita tai valmiita tuotteita ostetaan tai myydään eri alueille. Normaaliin tapaan yhtiö suojautuu valuuttakurssimuutoksia vastaan johdannaisilla.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus