Texas Instruments: Arvonmääritys

Päivitetty 29.6.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 29.6.2019: 114,76 USD

Laskennan parametrit

Texas Instruments on raportoinut Q1/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Texas Instruments: Ennusteet).

Q1:n raportoitua omaa pääomaa on oikaistu tämän jälkeen irronneella osingolla.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 4 900 1 217 3 683
EPS 5,126 1,273 3,853
Osinko 3,160 1,540 1,620
Oma pääoma 7 783
Oma pääoma/osake 8,141

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 1,25x. Olen vuonna 2020 maksettavan osingon asettanut manuaalisesti 3,48 dollariin. Tätä myöhempien vuosien osingot ovat mallin mukaisia.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 8,60%   3,0% +1,25*4,5% + 0,0%
Osakkeita 956 000   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 9,74%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,52%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 64,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,73%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 8,60 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (9,60 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (7,60 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

txn-kaanteinenarvonmaaritys-q12019b

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 72,97 104,44 94,50 114,76 114,76 114,76 114,76 114,76
Nettotulos 3 595 4 482 5 580 4 900 5 377 5 900 6 475 7 105
Muutos % 20,4% 24,7% 24,5% -12,2% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7%
EPS 3,52 4,43 5,64 5,13 5,62 6,17 6,77 7,43
PE 20,7 23,6 16,8 22,4 20,4 18,6 16,9 15,4
Osinko 1,640 2,120 2,630 3,160 3,480 3,600 3,950 4,335
Osinkotuotto 2,2% 2,0% 2,8% 2,8% 3,0% 3,1% 3,4% 3,8%
Oma pääoma 10,26 10,21 9,08 10,37 12,52 15,09 17,91 21,01
P/B 7,11 10,22 10,40 11,06 9,17 7,60 6,41 5,46
ROE 35,2% 43,1% 57,7% 52,7% 49,1% 44,7% 41,0% 38,2%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (114,76 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 8,60 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 4,9 miljardia dollaria ja tämän jälkeen noin 5,38 ja 5,90 miljardia dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset