Texas Instruments: Arvonmääritys

Päivitetty 21.12.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 21.12.2019: 128,95 USD

Laskennan parametrit

Texas Instruments on raportoinut Q3/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Texas Instruments: Ennusteet).

Tulosta on oikaistu -36 miljoonalla dollarilla, jonka yhtiö sai kertaluontoista myyntivoittoa Q2:lla.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 4 900 3 947 953
EPS 5,158 4,155 1,003
Oikaistu EPS 5,120
Osinko 3,210 1,540 1,670
Oma pääoma 8 985
Oma pääoma/osake 9,458

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Riskittömänä tuottona on käytetty 1,25 prosenttia (EU ja USA keskimäärin), betana 1,2x sekä oman pääoman riskilisänä 5,75 prosenttia. Näin oman pääoman tuottovaatimus on 8,15 prosenttia (katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä”).

Olen vuonna 2020 maksettavan osingon asettanut manuaalisesti 3,60 dollariin. Tätä myöhempien vuosien osingot ovat mallin mukaisia.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 8,15%   1,25% +1,2*5,75% + 0,0%
Osakkeita 950 000   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 9,46%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,50%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 67,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,53%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 8,15 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (9,15 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (7,15 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

txn-kaanteinenarvonmaaritys-q32019b

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 72,97 104,44 94,50 128,95 128,95 128,95 128,95 128,95
Nettotulos 3 595 4 482 5 580 4 900 5 324 5 827 6 378 6 981
Muutos % 20,4% 24,7% 24,5% -12,2% 8,7% 9,5% 9,5% 9,5%
EPS 3,52 4,43 5,64 5,16 5,60 6,13 6,71 7,35
PE 20,7 23,6 16,8 25,0 23,0 21,0 19,2 17,5
Osinko 1,640 2,120 2,630 3,210 3,600 3,755 4,110 4,498
Osinkotuotto 2,2% 2,0% 2,8% 2,5% 2,8% 2,9% 3,2% 3,5%
Oma pääoma 10,26 10,21 9,08 8,79 10,80 13,17 15,78 18,63
P/B 7,11 10,22 10,40 14,67 11,95 9,79 8,17 6,92
ROE 35,2% 43,1% 57,7% 57,7% 57,2% 51,2% 46,4% 42,7%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (128,95 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 8,15 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 4,9 miljardia dollaria ja tämän jälkeen noin 5,3 ja 5,8 miljardia dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus