Texas Instruments: Arvonmääritys

Päivitetty 24.7.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 24.7.2019: 128,40 USD

Laskennan parametrit

Texas Instruments on raportoinut Q2/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Texas Instruments: Ennusteet).

Tulosta on oikaistu -36 miljoonalla dollarilla, jonka yhtiö sai kertaluontoista myyntivoittoa Q2:lla.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q2 Loppu­vuosi
Nettotulos 5 100 2 522 2 578
EPS 5,352 2,646 2,705
Oikaistu EPS 5,314
Osinko 3,160 1,540 1,620
Oma pääoma 8 486
Oma pääoma/osake 8,905

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 1,25x. Olen vuonna 2020 maksettavan osingon asettanut manuaalisesti 3,48 dollariin. Tätä myöhempien vuosien osingot ovat mallin mukaisia.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 8,60%   3,0% +1,25*4,5% + 0,0%
Osakkeita 953 000   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 10,67%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,58%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 60,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 2,00%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 8,60 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (9,60 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (7,60 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

txn-kaanteinenarvonmaaritys-q22019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 72,97 104,44 94,50 128,40 128,40 128,40 128,40 128,40
Nettotulos 3 595 4 482 5 580 5 100 5 604 6 202 6 863 7 595
Muutos % 20,4% 24,7% 24,5% -8,6% 9,9% 10,7% 10,7% 10,7%
EPS 3,52 4,43 5,64 5,35 5,88 6,51 7,20 7,97
PE 20,7 23,6 16,8 24,0 21,8 19,7 17,8 16,1
Osinko 1,640 2,120 2,630 3,160 3,480 3,528 3,905 4,321
Osinkotuotto 2,2% 2,0% 2,8% 2,5% 2,7% 2,7% 3,0% 3,4%
Oma pääoma 10,26 10,21 9,08 9,99 12,39 15,37 18,67 22,32
P/B 7,11 10,22 10,40 12,85 10,36 8,35 6,88 5,75
ROE 35,2% 43,1% 57,7% 56,1% 52,6% 46,9% 42,3% 38,9%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (128,40 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 8,60 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 5,1 miljardia dollaria ja tämän jälkeen noin 5,6 ja 6,2 miljardia dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset