Texas Instruments: Ennusteet

Päivitetty 25.10.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

txn-kvartaalituloslaskelma-q32019

Näkymät

TI arvioi, että Q4/2019:

  • liikevaihto: 3,07 – 3,33 Mrd USD (3 717 M USD / -10,4…-17,4 %)
  • EPS: 0,91 – 1,09 USD (1,25 USD / -13…-27 %)

Q3/2018 alkanut kysynnän vaimentuminen näkyy näissä arvioissa selvinä laskulukuina. Ja laskuvauhti tuntuu vain kiihtyvän.

Yhtiö arvioi, että USA:n veromuutoksen seurauksena tilikauden 2019 veroaste on noin 16 prosenttia.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Texas Instruments:lla on kaksi raportoitavaa segmenttiä

  • Analog: Segmentin tuotetarjonta sisältää mm. tuotteita, jotka ohjaavat esimerkiksi autojen turvajärjestelmiä ja sähkön säätöjärjestelmiä sekä erilaisia vahvistimia, sensoreita yms. mittalaitteita.
  • Embedded Processing: Segmentin tuotteita ovat mm. prosessorit, mikrokontrollerit sekä tiedonsiirron prosessorit ja komponentit.

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty vuodesta 2015 alkaen Texas Instruments: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Analog 10 000 2 274 2 674 2 534 2 518 10 801 2 638 2 907 2 690 2 566
Muutos (%) -7,4% -13,8% -8,0% -5,8% -1,9% 9,1% 4,1% 7,7% 11,6% 13,7%
Embedded Processing 2 975 665 724 790 796 3 554 791 894 943 926
Muutos (%) -16,3% -15,9% -19,0% -16,2% -14,0% 1,6% -11,7% -4,0% 8,6% 15,3%
Muut 1 250 253 373 344 280 1 429 288 460 384 297
Muutos (%) -12,5% -12,2% -18,9% -10,4% -5,7% -8,6% -9,7% -5,5% -7,2% -13,4%
YHTEENSÄ 14 225 3 192 3 771 3 668 3 594 15 784 3 717 4 261 4 017 3 789
Muutos (%) -9,9% -14,1% -11,5% -8,7% -5,1% 5,5% -0,9% 3,5% 8,8% 11,4%

H2/2018 alkanut markkinoiden heikko kysyntätilanne näkyy myös vuoden 2019 liikevaihdossa. Q1-Q3/2019 aikana liikevaihto on laskenut 8,6 prosenttia ja yhtiön ennusteissa liikevaihto laskisi Q4:lla vielä tätäkin raskaammin (10,4 – 17,4 %).

Kysyntätilanne oli heikkoa laaja-alaisesti, sillä sekä auto- ja muun teollisuuden, kuluttajaelektroniikan kuin myös yritysratkaisujen kysyntä laski. Lasku on kiihtynyt vuoden edetessä.

Yhtiön Q4 liikevaihtoarvio on 3,07 – 3,33 miljardia dollaria, joten tein Q4:n ennusteen tämän arvoalueen väliin noin 3,20 miljardiin dollariin. Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 14,0 – 14,5 miljardia dollaria (-9,9 %).

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on segmenttien liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Analog 4 450 1 023 1 231 1 108 1 088 5 109 1 233 1 447 1 263 1 166
Muutos (%) -12,9% -17,0% -14,9% -12,3% -6,7% 14,3% 3,8% 14,1% 17,3% 24,7%
Embedded Processing 925 178 233 265 249 1 205 234 309 334 328
Muutos (%) -23,2% -23,9% -24,6% -20,7% -24,1% 5,4% -23,8% -4,9% 23,2% 36,7%
Muut 325 25 125 133 42 399 49 181 115 54
Muutos (%) -18,5% -49,0% -30,9% 15,7% -22,2% -15,5% -27,9% -7,2% -12,9% -29,9%
YHTEENSÄ 5 700 1 226 1 589 1 506 1 379 6 713 1 516 1 937 1 712 1 548
Muutos (%) -15,1% -19,1% -18,0% -12,0% -10,9% 10,4% -3,0% 8,3% 15,7% 23,6%
Marginaali 40,1% 38,4% 42,1% 41,1% 38,4% 42,5% 40,8% 45,5% 42,6% 40,9%

Kuten liikevaihdon kohdallakin, niin tässä vuoden 2019 ennusteisiin vaikuttaa yhtiön heikko kysyntätilanne. Kaikissa segmenteissä tuloksen heikkeneminen suhteessa vertailukauteen on voimistunut vuoden edetessä.

Analog-segmentin alkuvuoden 2019 tulos oli 11,6 prosenttia viimevuotista heikompi. Tähän vaikutti pitkälti laskenut liikevaihto, mutta myös nousseet kustannukset. Arvioin liiketuloksen seuraavan liikevaihdon kehitystä. Jos ennusteet ovat kohdillaan, niin tässä oikeastaan palataan vuoden 2017 lukemiin, joten tätä taustaa vasten tilanne ei näytä pahalta. Vuosi 2018 oli erinomainen.

Embedded Processing -segmentissä alkuvuoden tuloslasku on ollut voimakasta (-23 %). Samoin kuin Analog-segmentin kohdalla, niin tässäkin arvioin liikevaihdon laskun painavan tuloskuntoa selvästi.

Muut-erän arvioin olevan varovaisesti noin 325 miljoonaa dollaria, mikä jatkaisi parin viime vuoden laskutrendiä.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 5,50 – 5,75 miljardia dollaria, mikä on noin 15 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Tulosmarginaali laskisi 40,1 prosenttiin (2018: 42,5 %).

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19 Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 5 700 1 226 1 589 1 506 1 379 6 713 1 516 1 937 1 712 1 548
Rahoituskulut (netto) -170 -45 -43 -44 -38 -125 -36 -36 -30 -23
Muut kulut/tuotot 155 33 34 52 36 98 23 23 24 28
Tulos ennen veroja 5 685 1 214 1 580 1 514 1 377 6 686 1 503 1 924 1 706 1 553
Verot -785 -261 -155 -209 -160 -1 106 -264 -354 -301 -187
Nettotulos 4 900 953 1 425 1 305 1 217 5 580 1 239 1 570 1 405 1 366

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin 170 miljoonaa dollaria. Muut kulut/tuotot ennusteen tein noin 155 miljoonaan dollariin.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 4,75 – 5,00 miljardia dollaria. Tulos laskisi noin 12,3 prosenttia vuodesta 2018. Eli varsin vaikea vuosi on tulossa. Toisaalta tulos olisi näillä ennusteilla edelleen vuoden 2017 vero-oikaistua tulosta (4,5 Mrd USD) parempi.

Texas Instruments arvioi, että Q4/2019 EPS olisi 0,91 – 1,09 dollaria. Pääsin omilla ennusteilla 1,00 dollarin EPS-tulokseen. Tämä olisi linjassa yhtiön Q4:n arvion kanssa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Perus- ja autoteollisuuden vahva kysyntä on näkynyt yhtiön liikevaihdon hyvänä kehityksenä. Vuoden 2019 aikana kysyntätilanne on vaimentunut. Pysyykö näiden teollisuusalojen kysyntä vahvana vielä tulevien vuosien aikana? Entä nouseeko jokin toinen teollisuudenala TI:n tukirangaksi?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yhtiön asiakkaiden investointeihin ja siten myös TI:n kysyntään? Entä tuleeko joillekin TI:n käyttämille komponenteille ja tuotteille tulleja tms. ylimääräisiä maksuja?
  • Kustannustaso on ollut nousussa, joten mikä on TI:n hinnoitteluvoima eli pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Ilman, että tämä näkyisi myyntiluvuissa taikka yhtiön markkinaosuuksissa?

TI on kertonut vuoden 2019 edetessä, että kysynnän kasvuvauhti on hidastunut useilla yhtiön markkina-alueilla. Avainkysymys lieneekin se, että kuinka pitkään tämä kysynnän heikkous jatkuu?

Koska yhtiön Q4/2019 tulosennuste oli heikko, niin tein vuoden 2020 ennusteet selvästi vaimeisiin lukemiin. Vaikka kauppasotaan saataisiin selvä ratkaisu ”tänään”, niin kestäisi joku tovi, ennen kuin TI:n kysyntätilanne toipuisi. Tein vuoden 2021 ennusteet jo noin 4 – 6 prosentin kasvuun.

Liiketulosmarginaalien arvelen laskevan alle 40 prosentin tason. Eli tämän suhteen palattaisiin vuosien 2016 ja 2017 tasolle.

Rahoituskulujen arvioin nousevan hieman ja olevan noin 175 miljoonaa dollaria. Muiden tuottojen arvioin olevan noin 100 miljoonaa dollaria ja veroasteena käytin noin 18 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 13 750 13 000 3 250 3 250 3 250 3 250
Muutos (%) 5,8% -8,6% 1,8% -13,8% -11,4% -9,6%
Liiketulos 5 350 5 150 1 250 1 350 1 275 1 275
Muutos (%) 3,9% -9,6% 2,0% -15,0% -15,3% -7,5%
Marginaali 38,9% 39,6% 38,5% 41,5% 39,2% 39,2%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 5 350 5 150 1 250 1 350 1 275 1 275
Rahoituskulut (netto) -175 -175 -45 -45 -45 -40
Muut kulut/tuotot 100 100 25 25 25 25
Tulos ennen veroja 5 275 5 075 1 230 1 330 1 255 1 260
Verot -950 -925 -230 -230 -230 -235
Nettotulos 4 325 4 150 1 000 1 100 1 025 1 025

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus