Texas Instruments: Ennusteet

Päivitetty 21.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 20212ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

txn-kvartaalituloslaskelma-q42019b

Näkymät

TI arvioi, että Q1/2020:

  • liikevaihto: 3,12 – 3,38 Mrd USD (3 594 M USD / -6,0…-13,2 %)
  • EPS: 0,96 – 1,14 USD (1,27 USD / -10…-25 %)

Q3/2018 alkanut kysynnän vaimentuminen näkyy näissä arvioissa selvinä laskulukuina. Yhtiö kuitenkin arvioi, että tilanne alkaisi pikkuhiljaa stabiloitumaan. Laskua siis edelleen, mutta ei ehkä enää niin rajulla vauhdilla, mitä esimerkiksi vuonna 2019 saatiin kokea.

Arviot on annettu ennen koronaviruspandemiaa.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Texas Instruments:lla on kaksi raportoitavaa segmenttiä

  • Analog: Segmentin tuotetarjonta sisältää mm. tuotteita, jotka ohjaavat esimerkiksi autojen turvajärjestelmiä ja sähkön säätöjärjestelmiä sekä erilaisia vahvistimia, sensoreita yms. mittalaitteita.
  • Embedded Processing: Segmentin tuotteita ovat mm. prosessorit, mikrokontrollerit sekä tiedonsiirron prosessorit ja komponentit.

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty vuodesta 2016 alkaen Texas Instruments: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

TAULUKKO POISTETTU

Tilikauden 2019 liikevaihto laski vajaat 9 prosenttia, missä liikevaihtoa painoi globaalin taloustilanteen hidastuminen, mikä puolestaan johti laaja-alaisesti heikkoon kysyntätilanteeseen.

Yhtiön Q1 liikevaihtoarvio on 3,12 – 3,38 miljardia dollaria, joten tein Q1:n ennusteen tämän arvoalueen väliin noin 3,25 miljardiin dollariin. Se tarkoittaisi vajaan 10 prosentin liikevaihdon laskua eli ainakin Q1:llä vaikea markkinatilanne jatkuisi.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on segmenttien liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

TAULUKKO POISTETTU

Tilikauden 2019 liiketulos laski liikevaihtoa voimakkaammin eli noin 15 prosenttia.

Analog-segmentin vuoden 2019 tulos oli 12,4 prosenttia viimevuotista heikompi. Tähän vaikutti pitkälti laskenut liikevaihto, mutta myös nousseet kustannukset.

Embedded Processing -segmentissä vuoden 2019 tuloslasku oli voimakasta ja kvartaalikohtaisesti tulos heikkeni 20…30 prosenttia vertailukauteen nähden.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

TAULUKKO POISTETTU

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Ennusteita ei ole tehty.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus