Texas Instruments: Ennusteet

Päivitetty 24.1.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

txn-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät

TI arvioi, että Q1/2019:

  • liikevaihto: 3,34 – 3,62 Mrd USD (3 789 M USD / -4,5…-11,9 %)
  • EPS: 1,03 – 1,21 USD (1,36 USD / -11…-25 %)

Q3/2018 alkanut kysynnän vaimentuminen näkyy näissä arvioissa selvinä laskulukuina.

Yhtiö arvioi, että USA:n veromuutoksen seurauksena tilikauden 2019 veroaste on noin 16 prosenttia.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Texas Instruments:lla on kaksi raportoitavaa segmenttiä

  • Analog: Segmentin tuotetarjonta sisältää mm. tuotteita, jotka ohjaavat esimerkiksi autojen turvajärjestelmiä ja sähkön säätöjärjestelmiä sekä erilaisia vahvistimia, sensoreita yms. mittalaitteita.
  • Embedded Processing: Segmentin tuotteita ovat mm. prosessorit, mikrokontrollerit sekä tiedonsiirron prosessorit ja komponentit.

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty vuodesta 2015 alkaen Texas Instruments: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Analog 10 400 2 575 2 800 2 550 2 475 10 801 2 638 2 907 2 690 2 566
Muutos (%) -3,7% -2,4% -3,7% -5,2% -3,5% 9,1% 4,1% 7,7% 11,6% 13,7%
Embedded Processing 3 075 775 775 775 750 3 554 791 894 943 926
Muutos (%) -13,5% -2,0% -13,3% -17,8% -19,0% 1,6% -11,7% -4,0% 8,6% 15,3%
Muut 1 225 250 375 325 275 1 429 288 460 384 297
Muutos (%) -14,3% -13,2% -18,5% -15,4% -7,4% -8,6% -9,7% -5,5% -7,2% -13,4%
YHTEENSÄ 14 700 3 600 3 950 3 650 3 500 15 784 3 717 4 261 4 017 3 789
Muutos (%) -6,9% -3,1% -7,3% -9,1% -7,6% 5,5% -0,9% 3,5% 8,8% 11,4%

Vuoden 2019 ennusteisiin vaikuttaa yhtiön -5..-12 prosentin laskuarvio Q1:lle sekä se, että etenkin Kiinassa toimivien älypuhelinvalmistajien tilaukset olivat selvässä laskussa. Tilauksia laskee yhtiöiden epäröinti liittyen Kiinan ja USA:n väliseen tullikiistaan, varastotasojen pitäminen alhaisina sekä kuluttaja-asiakkaiden laskenut kysyntä.

Auto- ja muun teollisuuden kysyntä on edelleen hyvää, mutta sielläkin on nähtävissä suhdanteen hidastumista. 5G-teknologian tuleminen nostaa ”Communications equipment”-liiketoiminta-alueen kysyntää.

Analog-segmentin tilikauden 2018 liikevaihdon kehitys oli kasvava, mutta kasvuvauhti hidastui vuoden edetessä. Tätä hyvää kehitystä tuki perusteollisuuden ja autoteollisuuden vahva kysyntä. Arvioin kuitenkin, että vuonna 2019 kehitys kääntyy laskuun teollisuuskysynnän vaimentumisen vetämänä. Lasku olisi 2-5 prosentin luokkaa, mikä pitäisi kuitenkin liikevaihdon edelleen hyvällä tasolla.

Emedded Processing -segmentin vuoden 2018 kehitys kääntyi selvään laskuun H2:lla. Tässä etenkin älylaitevalmistajien kysynnän lasku tuntuu. Tein vuoden 2019 ennusteen selvillä laskulukemilla niin, että tilanne hieman helpottuisi vuoden loppua kohden. Tässä pitää muistaa, että parin viime vuoden liikevaihtolukemat ovat olleet varsin hyvällä tasolla, joten nyt palattaisiin vuoden 2016 lukemiin.

Kun Muut-erä huomioidaan, niin Q1-liikevaihto olisi noin 3,5 miljardia dollaria eli noin -7,6 prosenttia viimevuotista heikompi. Tämä ennuste menee yhtiön antaman ohjeistuksen (3,34 – 3,62 Mrd USD) sisään.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 14,5 – 15,0 miljardia dollaria eli noin -7 prosentin laskua vuoteen 2018 nähden.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on segmenttien liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Analog 4 700 1 200 1 250 1 150 1 100 5 109 1 233 1 447 1 263 1 166
Muutos (%) -8,0% -2,7% -13,6% -8,9% -5,7% 14,3% 3,8% 14,1% 17,3% 24,7%
Embedded Processing 1 000 225 300 250 225 1 205 234 309 334 328
Muutos (%) -17,0% -3,8% -2,9% -25,1% -31,4% 5,4% -23,8% -4,9% 23,2% 36,7%
Muut 300 50 125 75 50 399 49 181 115 54
Muutos (%) -24,8% 2,0% -30,9% -34,8% -7,4% -15,5% -27,9% -7,2% -12,9% -29,9%
YHTEENSÄ 6 000 1 475 1 675 1 475 1 375 6 713 1 516 1 937 1 712 1 548
Muutos (%) -10,6% -2,7% -13,5% -13,8% -11,2% 10,4% -3,0% 8,3% 15,7% 23,6%
Marginaali 40,8% 41,0% 42,4% 40,4% 39,3% 42,5% 40,8% 45,5% 42,6% 40,9%

Kuten liikevaihdon kohdallakin, niin tässä vuoden 2019 ennusteisiin vaikuttaa yhtiön indikoima heikko kysyntätilanne.

Analog-segmentin tuloskehitys oli vuonna 2018 vahvaa (+14,3 %), mutta Q4:lla nousua oli ”vain +3,8 prosenttia. Aiemmilla kvartaaleilla tuloskehitys oli ollut selvästi parempaa kuin liikevaihdon kehitys eli toimintoja on saatu tehostettua. Mutta Q4:lla näin ei enää käynytkään. Koska edellä arvioin liikevaihdon kääntyvän noin -3,7 prosentin laskuun vuonna 2019, niin arvelen tämän laskun painavan segmentin tulosta voimakkaammin.

Embedded Processing vuoden 2018 toinen puolisko kääntyi selvään laskuun niin, että Q4:lla tulos laski jo lähes -25 prosenttia. Samoin kuin Analog-segmentin kohdalla, niin tässäkin arvioin liikevaihdon laskun painavan tuloskuntoa selvästi vuoden 2019 alkupuoliskon aikana. Tilanne helpottuisi vuoden loppua kohden jo sillä, että vertailukauden eli Q4/2018 tulos oli jo varsin heikko.

Muut-erän arvioin olevan varovaisesti noin 300 miljoonaa dollaria, mikä jatkaisi parin viime vuoden laskutrendiä.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 5,75 – 6,25 miljardia dollaria, mikä on noin -10,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Tulosmarginaali laskisi 40,8 prosenttiin (2018: 42,5 %) eli se palautuisi vuoden 2017 tasolle.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 6 000 1 475 1 675 1 475 1 375 6 713 1 516 1 937 1 712 1 548
Rahoituskulut (netto) -140 -35 -35 -35 -35 -125 -36 -36 -30 -23
Muut kulut/tuotot 100 30 25 25 20 98 23 23 24 28
Tulos ennen veroja 5 960 1 470 1 665 1 465 1 360 6 686 1 503 1 924 1 706 1 553
Verot -960 -230 -260 -235 -235 -1 106 -264 -354 -301 -187
Nettotulos 5 000 1 240 1 405 1 230 1 125 5 580 1 239 1 570 1 405 1 366

Rahoituskulut (netto) nousivat H2/2018 aikana noin -35 miljoonaan dollariin per kvartaali. Käytin tätä lukemaa vuoden 2019 ennusteissa ja sain vuoden 2019 kuluennusteeksi -140 miljoonaa dollaria.

Muut kulut/tuotot ennusteen tein noin 25 miljoonan dollarin kvartaaliluvulla, mikä vastaa viime vuosien raportoitua tasoa.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019 veroaste olisi 16 prosentissa. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 4,75 – 5,25 miljardia dollaria. Tulos laskisi noin -10 prosenttia vuodesta 2018. Eli varsin vaikea vuosi on tulossa. Toisaalta tulos olisi näillä ennusteilla edelleen selvästi vuoden 2017 vero-oikaistua tulosta (4,5 Mrd USD) parempi.

Texas Instruments arvioi, että Q1/2019 EPS olisi 1,03 – 1,21 dollaria. Pääsin omilla ennusteilla 1,16 dollarin EPS-tulokseen. Tämä olisi linjassa yhtiön Q1:n arvion kanssa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Perus- ja autoteollisuuden vahva kysyntä on näkynyt yhtiön liikevaihdon hyvänä kehityksenä. Vuoden 2018 loppua kohden kysyntätilanne on vaimentunut. Pysyykö näiden teollisuusalojen kysyntä vahvana vielä tulevien vuosien aikana? Entä nouseeko jokin toinen teollisuudenala TI:n tukirangaksi?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yhtiön asiakkaiden investointeihin ja siten myös TI:n kysyntään? Entä tuleeko joillekin TI:n käyttämille komponenteille ja tuotteille tulleja tms. ylimääräisiä maksuja?
  • Kustannustaso on ollut nousussa, joten mikä on TI:n hinnoitteluvoima eli pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Ilman, että tämä näkyisi myyntiluvuissa taikka yhtiön markkinaosuuksissa?

TI kertoi Q4-raportin yhteydessä, että kysynnän kasvuvauhti oli hidastunut useilla yhtiön markkina-alueilla. Avainkysymys lieneekin se, että kuinka pitkään tämä kysynnän heikkous jatkuu?

Arvelen USA:n ja Kiinan pääsevän kauppasodassa jonkinlaiseen sopuun vuoden 2019 aikana, jolloin kysyntä tilanne voisi toipua vuonna 2020 alkaen. Tästä syystä tein liikevaihdon kasvuennusteet noin +2,5…+4,5 prosentin kasvulukemiin.

Tulosmarginaalin arvioin pysyvän noin 40,7 prosentissa. Tämä tarkoittaisi myöskin sitä, että vuoden 2018 tulosta ei ylitettäisi seuraavaan 3 vuoteen.

Rahoituskulujen arvioin nousevan hieman ja olevan noin 150 – 175 miljoonaa dollaria. Muiden tuottojen arvioin olevan noin 100 miljoonaa dollaria ja veroasteena käytin noin 16 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 15 750 15 100 3 700 4 050 3 750 3 600
Muutos (%) 4,3% 2,7% 2,8% 2,5% 2,7% 2,9%
Liiketulos 6 400 6 150 1 525 1 725 1 500 1 400
Muutos (%) 4,1% 2,5% 3,4% 3,0% 1,7% 1,8%
Marginaali 40,6% 40,7% 41,2% 42,6% 40,0% 38,9%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 6 400 6 150 1 525 1 725 1 500 1 400
Rahoituskulut (netto) -175 -160 -40 -40 -40 -40
Muut kulut/tuotot 100 100 25 25 25 25
Tulos ennen veroja 6 325 6 090 1 510 1 710 1 485 1 385
Verot -1 015 -975 -240 -275 -235 -225
Nettotulos 5 310 5 115 1 270 1 435 1 250 1 160

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset