Texas Instruments: Ennusteet

Päivitetty 23.4.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

txn-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät

TI arvioi, että Q2/2020:

  • liikevaihto: 2,61 – 3,19 Mrd USD (3 668 M USD / -13,0…-28,8 %)
  • EPS: 0,64 – 1,04 USD (1,37 USD / -24…-53 %)

Koronaviruspandemian aiheuttaman suuren epävarmuuden johdosta yhtiö antoi ennusteet varsin isolla skaalalla.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Texas Instruments:lla on kaksi raportoitavaa segmenttiä

  • Analog: Segmentin tuotetarjonta sisältää mm. tuotteita, jotka ohjaavat esimerkiksi autojen turvajärjestelmiä ja sähkön säätöjärjestelmiä sekä erilaisia vahvistimia, sensoreita yms. mittalaitteita.
  • Embedded Processing: Segmentin tuotteita ovat mm. prosessorit, mikrokontrollerit sekä tiedonsiirron prosessorit ja komponentit.

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty vuodesta 2016 alkaen Texas Instruments: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Analog 9 400 2 515 2 375 2 050 2 460 10 223 2 497 2 674 2 534 2 518
Muutos (%) -8,1% 0,7% -11,2% -19,1% -2,3% -5,4% -5,3% -8,0% -5,8% -1,9%
Embedded Processing 2 650 697 675 625 653 2 943 633 724 790 796
Muutos (%) -10,0% 10,1% -6,8% -20,9% -18,0% -17,2% -20,0% -19,0% -16,2% -14,0%
Muut 1 050 259 300 275 216 1 217 220 373 344 280
Muutos (%) -13,7% 17,7% -19,6% -20,1% -22,9% -14,8% -23,6% -18,9% -10,4% -5,7%
YHTEENSÄ 13 100 3 471 3 350 2 950 3 329 14 383 3 350 3 771 3 668 3 594
Muutos (%) -8,9% 3,6% -11,2% -19,6% -7,4% -8,9% -9,9% -11,5% -8,7% -5,1%

Q1:n liikevaihto laski 7,4 prosenttia, mikä jatkoi aiempien kvartaalien tapaista laskutrendiä. Liikevaihto on laskenut nyt 6 kvartaalia peräkkäin.

Liikevaihto laski koronaviruspandemian aiheuttaman nopean ja laajan kysynnän laskun seurauksena etenkin kvartaalin jälkipuoliskolla. Asiakkaiden tehtaiden sulkemiset sekä muut liikkumiseen liittyvät rajoitukset vähensivät mm.

  • autoteollisuuden (laskua ”mid-single digits”),
  • kuluttajaelektroniikan (”mid-single digits”) ja
  • älypuhelinten (”low-double digits”)

komponenttien kysyntää. Datakeskusten kysyntä oli puolestaan vahvaa (kasvua ”double digits”).

Yhtiön Q2 liikevaihtoarvio on asetettu laajalla skaalalla noin 2,61 – 3,19 miljardin dollarin haarukkaan. Yhtiö perustelee tätä sillä, että kysyntänäkymätilanne on sumun peitossa ja asiakkaiden tilausten ennakointi on haastavaa. Tein Q2:n liikevaihtoennusteen yhtiön ilmoittaman arvoalueen puoliväliin noin 2,95 miljardiin dollariin.

Arvioin hankalan tilanteen jatkuvan vielä Q3:lla, mutta piristyvän sitten tämän jälkeen. Tämä siis sillä oletuksella, ettei pandemiasta tule merkittävää ns. toista aaltoa.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 12,50 – 13,25 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on segmenttien liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Analog 3 800 1 025 950 800 1 025 4 477 1 050 1 231 1 108 1 088
Muutos (%) -15,1% -2,4% -22,8% -27,8% -5,8% -12,4% -14,8% -14,9% -12,3% -6,7%
Embedded Processing 675 193 175 125 182 907 160 233 265 249
Muutos (%) -25,6% 20,6% -24,9% -52,8% -26,9% -24,7% -31,6% -24,6% -20,7% -24,1%
Muut 175 63 50 25 37 339 39 125 133 42
Muutos (%) -48,4% 61,5% -60,0% -81,2% -11,9% -15,0% -20,4% -30,9% 15,7% -22,2%
YHTEENSÄ 4 650 1 281 1 175 950 1 244 5 723 1 249 1 589 1 506 1 379
Muutos (%) -18,7% 2,6% -26,1% -36,9% -9,8% -14,7% -17,6% -18,0% -12,0% -10,9%
Marginaali 35,5% 36,9% 35,1% 32,2% 37,4% 39,8% 37,3% 42,1% 41,1% 38,4%

Q1:n liiketulos laski noin 10 prosenttia seuraten liikevaihdon kehitystä. Myös liiketulos on nyt laskenut 6 kvartaalia peräkkäin.

Yhtiö kertoo, että se on omissa ennusteissaan käyttänyt vuoden 2008 finanssikriisin oppeja ja kehityskaaria. Kysyntä hidastunee asiakkaiden ylivarovaisen reagoinnin johdosta tulevien kvartaalien aikana, mutta yhtiö odottaa, että tilanne korjaantuu sitten tämän jälkeen nopeasti asiakkaiden täydentäessä varastojaan.

Texas Instruments aikoo pitää tuotantoaan käynnissä suhteellisen normaalisti, sillä sen tuotteet ovat suhteellisen pitkäikäisiä, joten ne eivät vanhene käsiin. Tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että varastotasot nousevat lähitulevaisuudessa, mutta yhtiö haluaa näin varmistaa toimitusvarmuuden sitten, kun tilanne taas normalisoituu.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 4,25 – 4,75 miljardia dollaria.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos 4 650 1 281 1 175 950 1 244 5 723 1 249 1 589 1 506 1 379
Rahoituskulut (netto) -180 -45 -45 -45 -45 -170 -45 -43 -44 -38
Muut kulut/tuotot 100 25 25 25 25 175 53 34 52 36
Tulos ennen veroja 4 570 1 261 1 155 930 1 224 5 728 1 257 1 580 1 514 1 377
Verot -520 -180 -160 -130 -50 -711 -187 -155 -209 -160
Nettotulos 4 050 1 081 995 800 1 174 5 017 1 070 1 425 1 305 1 217

Rahoituskulujen arvioin olevan hieman viimevuotista korkeammat ja muiden tuottojen arvioin olevan noin 100 miljoonaa dollaria. Yhtiö kertoi, että vuoden 2020 veroaste olisi 14 prosenttia, jota laskee eri maiden verohelpotukset.

Tilikauden 2020 nettotulosennusteeni on 3,75 – 4,25 miljardia dollaria. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Arvioin vuosien 2021 ja 2022 liikevaihdon kohentuvan reippaalla noin 5 – 6 prosentin tahdilla asiakaskysynnän normalisoitumisen johdosta. Lisäksi kysyntää nostaa sekin, että asiakkaat täydentävät tyhjiksi käyneitä varastojaan.

Kasvava liikevaihto parantaa marginaaleja, kun kiinteiden kulujen suhteellinen osuus laskee.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 14 500 13 750 3 550 3 500 3 350 3 350
Muutos (%) 5,5% 5,0% 2,3% 4,5% 13,6% 0,6%
Liiketulos 5 800 5 250 1 350 1 350 1 300 1 250
Muutos (%) 10,5% 12,9% 5,4% 14,9% 36,8% 0,5%
Marginaali 40,0% 38,2% 38,0% 38,6% 38,8% 37,3%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos 5 800 5 250 1 350 1 350 1 300 1 250
Rahoituskulut (netto) -200 -190 -50 -50 -45 -45
Muut kulut/tuotot 125 120 30 30 30 30
Tulos ennen veroja 5 725 5 180 1 330 1 330 1 285 1 235
Verot -1 025 -930 -240 -240 -230 -220
Nettotulos 4 700 4 250 1 090 1 090 1 055 1 015

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus