Texas Instruments: Ennusteet

Päivitetty 24.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

txn-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät

TI arvioi, että Q3/2019:

  • liikevaihto: 3,65 – 3,95 Mrd USD (4 261 M USD / -7,3…-14,3 %)
  • EPS: 1,31 – 1,53 USD (1,59 USD / -4…-18 %)

Q3/2018 alkanut kysynnän vaimentuminen näkyy näissä arvioissa selvinä laskulukuina.

Yhtiö arvioi, että USA:n veromuutoksen seurauksena tilikauden 2019 veroaste on noin 16 prosenttia.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Texas Instruments:lla on kaksi raportoitavaa segmenttiä

  • Analog: Segmentin tuotetarjonta sisältää mm. tuotteita, jotka ohjaavat esimerkiksi autojen turvajärjestelmiä ja sähkön säätöjärjestelmiä sekä erilaisia vahvistimia, sensoreita yms. mittalaitteita.
  • Embedded Processing: Segmentin tuotteita ovat mm. prosessorit, mikrokontrollerit sekä tiedonsiirron prosessorit ja komponentit.

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty vuodesta 2015 alkaen Texas Instruments: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Analog 10 375 2 573 2 750 2 534 2 518 10 801 2 638 2 907 2 690 2 566
Muutos (%) -3,9% -2,5% -5,4% -5,8% -1,9% 9,1% 4,1% 7,7% 11,6% 13,7%
Embedded Processing 3 150 789 775 790 796 3 554 791 894 943 926
Muutos (%) -11,4% -0,3% -13,3% -16,2% -14,0% 1,6% -11,7% -4,0% 8,6% 15,3%
Muut 1 200 251 325 344 280 1 429 288 460 384 297
Muutos (%) -16,0% -12,8% -29,3% -10,4% -5,7% -8,6% -9,7% -5,5% -7,2% -13,4%
YHTEENSÄ 14 725 3 613 3 850 3 668 3 594 15 784 3 717 4 261 4 017 3 789
Muutos (%) -6,7% -2,8% -9,6% -8,7% -5,1% 5,5% -0,9% 3,5% 8,8% 11,4%

Yhtiö kertoi, että H2/2018 alkanut markkinoiden heikko kysyntätilanne näkyi myös alkuvuoden 2019 liikevaihdossa. Liikevaihto laski -7 prosenttia ja yhtiön ennusteessa liikevaihto laskisi Q3:lla vielä -7…-14 prosenttia.

Kysyntätilanne oli heikkoa laaja-alaisesti, sillä sekä auto- ja muun teollisuuden, kuluttajaelektroniikan kuin myös yritysratkaisujen kysyntä laski.

Yhtiön Q3 liikevaihtoarvio on 3,65 – 3,95 miljardia dollaria, joten tein Q3:n ennusteen tämän arvoalueen väliin noin 3,85 miljardiin dollariin. Arvioin Q4:n liikevaihdon laskun hieman hellittävän (-2,8%) niin, että koko vuoden liikevaihto olisi noin 14,7 miljardissa dollarissa. Kun tämän laventaa, niin tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 14,5 – 15,0 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on segmenttien liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Analog 4 675 1 204 1 275 1 108 1 088 5 109 1 233 1 447 1 263 1 166
Muutos (%) -8,5% -2,4% -11,9% -12,3% -6,7% 14,3% 3,8% 14,1% 17,3% 24,7%
Embedded Processing 1 025 236 275 265 249 1 205 234 309 334 328
Muutos (%) -14,9% 0,9% -11,0% -20,7% -24,1% 5,4% -23,8% -4,9% 23,2% 36,7%
Muut 325 75 75 133 42 399 49 181 115 54
Muutos (%) -18,5% 53,1% -58,6% 15,7% -22,2% -15,5% -27,9% -7,2% -12,9% -29,9%
YHTEENSÄ 6 025 1 515 1 625 1 506 1 379 6 713 1 516 1 937 1 712 1 548
Muutos (%) -10,2% -0,1% -16,1% -12,0% -10,9% 10,4% -3,0% 8,3% 15,7% 23,6%
Marginaali 40,9% 41,9% 42,2% 41,1% 38,4% 42,5% 40,8% 45,5% 42,6% 40,9%

Kuten liikevaihdon kohdallakin, niin tässä vuoden 2019 ennusteisiin vaikuttaa yhtiön heikko kysyntätilanne.

Analog-segmentin alkuvuoden 2019 tulos oli -9,6 prosenttia viimevuotista heikompi. Tähän vaikutti pitkälti laskenut liikevaihto, mutta myös nousseet kustannukset. Arvioin liiketuloksen seuraavan liikevaihdon kehitystä ja tulevat kvartaalit ovat prosenttien näkökulmasta rumia. Jos ennusteet ovat kohdillaan, niin tässä oikeastaan palataan vuoden 2017 lukemiin, joten tätä taustaa vasten tilanne ei näytä pahalta. Vuosi 2018 oli erinomainen.

Embedded Processing -segmentissä alkuvuoden tuloslasku on ollut voimakasta (-23,4 %). Samoin kuin Analog-segmentin kohdalla, niin tässäkin arvioin liikevaihdon laskun painavan tuloskuntoa selvästi tulevien kvartaalien ajan. Tilanne helpottuisi vuoden loppua kohden oikeastaan sillä, että vertailukauden eli Q4/2018 tulos oli varsin heikko.

Muut-erän arvioin olevan varovaisesti noin 325 miljoonaa dollaria, mikä jatkaisi parin viime vuoden laskutrendiä.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain 5,75 – 6,25 miljardia dollaria, mikä on noin -10,2 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Tulosmarginaali laskisi 40,9 prosenttiin (2018: 42,5 %) eli se palautuisi vuoden 2017 tasolle.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 6 025 1 515 1 625 1 506 1 379 6 713 1 516 1 937 1 712 1 548
Rahoituskulut (netto) -175 -48 -45 -44 -38 -125 -36 -36 -30 -23
Muut kulut/tuotot 150 32 30 52 36 98 23 23 24 28
Tulos ennen veroja 6 000 1 499 1 610 1 514 1 377 6 686 1 503 1 924 1 706 1 553
Verot -900 -271 -260 -209 -160 -1 106 -264 -354 -301 -187
Nettotulos 5 100 1 228 1 350 1 305 1 217 5 580 1 239 1 570 1 405 1 366

Rahoituskulut (netto) olivat Q1-Q2/2019 noin -40 miljoonaa dollaria per kvartaali. Tein loppuvuoden ennusteet noin -45…-50 miljoonan dollarin kvartaaliluvuilla ja sain vuoden 2019 kuluennusteeksi -175 miljoonaa dollaria.

Muut kulut/tuotot ennusteen tein noin 30 miljoonan dollarin kvartaaliluvulla, mikä vastaa viime vuosien raportoitua tasoa.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2019 veroaste olisi 16 prosentissa, joten tähtäsi veroissa tähän lukemaan. Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 4,75 – 5,25 miljardia dollaria. Tulos laskisi noin -8,6 prosenttia vuodesta 2018. Eli varsin vaikea vuosi on tulossa. Toisaalta tulos olisi näillä ennusteilla edelleen selvästi vuoden 2017 vero-oikaistua tulosta (4,5 Mrd USD) parempi.

Texas Instruments arvioi, että Q3/2019 EPS olisi 1,31 – 1,53 dollaria. Pääsin omilla ennusteilla 1,42 dollarin EPS-tulokseen. Tämä olisi linjassa yhtiön Q3:n arvion kanssa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Perus- ja autoteollisuuden vahva kysyntä on näkynyt yhtiön liikevaihdon hyvänä kehityksenä. Vuoden 2019 aikana kysyntätilanne on vaimentunut. Pysyykö näiden teollisuusalojen kysyntä vahvana vielä tulevien vuosien aikana? Entä nouseeko jokin toinen teollisuudenala TI:n tukirangaksi?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yhtiön asiakkaiden investointeihin ja siten myös TI:n kysyntään? Entä tuleeko joillekin TI:n käyttämille komponenteille ja tuotteille tulleja tms. ylimääräisiä maksuja?
  • Kustannustaso on ollut nousussa, joten mikä on TI:n hinnoitteluvoima eli pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Ilman, että tämä näkyisi myyntiluvuissa taikka yhtiön markkinaosuuksissa?

TI kertoi Q1 ja Q2/2019-raportin yhteydessä, että kysynnän kasvuvauhti oli hidastunut useilla yhtiön markkina-alueilla. Avainkysymys lieneekin se, että kuinka pitkään tämä kysynnän heikkous jatkuu?

Arvelen USA:n ja Kiinan pääsevän kauppasodassa jonkinlaiseen sopuun vuoden 2019 aikana, jolloin kysyntä tilanne voisi toipua vuonna 2020 alkaen. Tästä syystä tein liikevaihdon kasvuennusteet noin +2,5…+4,5 prosentin kasvulukemiin.

Liiketulosmarginaalin arvioin pysyvän noin 41 prosentissa. Tämä tarkoittaisi myöskin sitä, että vuoden 2018 tulosta ei ylitettäisi seuraavaan 3 vuoteen.

Rahoituskulujen arvioin nousevan hieman ja olevan noin 150 – 175 miljoonaa dollaria. Muiden tuottojen arvioin olevan noin 100 miljoonaa dollaria ja veroasteena käytin noin 18 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 15 750 15 100 3 750 4 000 3 750 3 600
Muutos (%) 4,3% 2,5% 3,8% 3,9% 2,2% 0,2%
Liiketulos 6 450 6 175 1 550 1 675 1 525 1 425
Muutos (%) 4,5% 2,5% 2,3% 3,1% 1,3% 3,3%
Marginaali 41,0% 40,9% 41,3% 41,9% 40,7% 39,6%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 6 450 6 175 1 550 1 675 1 525 1 425
Rahoituskulut (netto) -175 -175 -45 -45 -45 -40
Muut kulut/tuotot 100 100 25 25 25 25
Tulos ennen veroja 6 375 6 100 1 530 1 655 1 505 1 410
Verot -1 125 -1 075 -275 -290 -260 -250
Nettotulos 5 250 5 025 1 255 1 365 1 245 1 160

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset