Texas Instruments: Ennusteet

Päivitetty 30.10.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

txn-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät

TI arvioi, että Q4/2018:

  • liikevaihto: 3,60 – 3,90 Mrd USD (3 750 M USD / -4,0…+4,0 %)
  • EPS: 1,14 – 1,34 USD (vero-oikaistu 1,14 USD / +0,0…+17,5 %)

Eli hyvä kehitys näyttäisi jatkuvan edelleen, vaikka liikevaihdon osalta kysynnän vaimentuminen alkaa näkymään.

Yhtiö arvioi, että USA:n veromuutoksen seurauksena tilikauden 2018 veroaste on noin 20 ja vuodesta 2019 alkaen noin 16 prosenttia. Tilikaudella 2017 veroaste oli noin 31 prosenttia eli yhtiön verotus kevenee selvästi.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Texas Instruments:lla on kaksi raportoitavaa segmenttiä

  • Analog: Segmentin tuotetarjonta sisältää mm. tuotteita, jotka ohjaavat esimerkiksi autojen turvajärjestelmiä ja sähkön säätöjärjestelmiä sekä erilaisia vahvistimia, sensoreita yms. mittalaitteita.
  • Embedded Processing: Segmentin tuotteita ovat mm. prosessorit, mikrokontrollerit sekä tiedonsiirron prosessorit ja komponentit.

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty vuodesta 2014 alkaen Texas Instruments: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Analog 10 785 2 622 2 907 2 690 2 566 9 900 2 535 2 698 2 411 2 256
Muutos (%) 8,9% 3,4% 7,7% 11,6% 13,7% 16,0% 10,7% 16,1% 18,0% 20,1%
Embedded Processing 3 625 862 894 943 926 3 498 896 931 868 803
Muutos (%) 3,6% -3,8% -4,0% 8,6% 15,3% 15,7% 20,4% 17,1% 15,0% 10,2%
Muut 1 440 299 460 384 297 1 563 319 487 414 343
Muutos (%) -7,9% -6,3% -5,5% -7,2% -13,4% -13,7% -16,1% -12,6% -12,7% -14,3%
YHTEENSÄ 15 850 3 783 4 261 4 017 3 789 14 961 3 750 4 116 3 693 3 402
Muutos (%) 5,9% 0,9% 3,5% 8,8% 11,4% 11,9% 9,8% 12,0% 12,8% 13,1%

Analog-segmentin Q1Q3 liikevaihto kasvoi +10,8 prosenttia, missä näkyy perusteollisuuden ja autoteollisuuden vahva kysyntä. Toisaalta Q3:lla kysyntä kuitenkin hidastui yhtiön mukaan alle +10 prosenttiin. Ja autoteollisuus oli yksi niistä, joiden vauhti hidastui. Tästä hidastumisesta johtuen tein segmentin Q4-ennusteen noin +3,4 prosentin kasvuun. Tilikauden 2018 ennusteeksi tulisi 10,8 miljardia dollaria eli kasvua tulisi vajaat +9 prosenttia.

Myös Emedded Processors -segmentin vuosi alkoi hyvin, sillä Q1-Q2 liikevaihto kasvoi +11,8 prosenttia. Mutta tässä segmentissä liikevaihto kääntyi laskuun Q3:lla (-4,0 %) heikon prosessorimyynnin johdosta. Tein Q4-ennusteen tähän samaan noin -4 prosentin laskuun.

Kun Muut-erä huomioidaan, niin Q4-liikevaihto olisi 3,78 miljardia dollaria eli hieman viimevuotista parempi. Yhtiö itse arvioi Q4:n liikevaihdon olevan +/- 4 prosentin haarukassa viime vuoteen nähden, joten oma ennusteeni menee yhtiön oman arvion sisään.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain 15,0 – 16,0 miljardia dollaria eli noin 5,9 prosentin kasvua vuoteen 2017 nähden.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on segmenttien liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Analog 5 135 1 259 1 447 1 263 1 166 4 468 1 188 1 268 1 077 935
Muutos (%) 14,9% 6,0% 14,1% 17,3% 24,7% 30,8% 20,0% 32,5% 37,9% 35,9%
Embedded Processing 1 265 294 309 334 328 1 143 307 325 271 240
Muutos (%) 10,7% -4,2% -4,9% 23,2% 36,7% 39,9% 43,5% 45,1% 41,1% 28,3%
Muut 400 50 181 115 54 472 68 195 132 77
Muutos (%) -15,3% -26,5% -7,2% -12,9% -29,9% -24,1% -46,9% -14,1% -16,5% -29,4%
YHTEENSÄ 6 800 1 603 1 937 1 712 1 548 6 083 1 563 1 788 1 480 1 252
Muutos (%) 11,8% 2,6% 8,3% 15,7% 23,6% 25,3% 17,3% 27,0% 30,9% 27,2%
Marginaali 42,9% 42,4% 45,5% 42,6% 40,9% 40,7% 41,7% 43,4% 40,1% 36,8%

Analog ja Embedded Processors -segmenttien tulokset kasvoivat Q1-Q2/2018 huimat +20…+30 prosenttia. Tässä lukuihin vaikutti liikevaihdon hyvä kehitys sekä kannattavuuden parantuminen. Liiketulosmarginaali nousi 41,8 prosenttiin viime vuoden 38,5 prosentista.

Q3:lla Analog-segmentin tuloskehitys jatkui vahvana (+14,1 %), mihin liikevaihdon nousun lisäksi vaikutti hyvä kannattavuuskehitys. Sen sijaan Embedded Processors kääntyi lähes -5 prosentin laskuun. Tässä on hyvä huomata, että segmentti vastaa noin 20 prosenttia koko konsernin tuloksesta, joten vaikka laskua tuli ihan reippaasti, niin dollarimääräisesti sitä tuli -16 miljoonaa dollaria viime vuoteen nähden. Samaan aikaan Analog-segmentin tulos kasvoi +180 miljoonaa dollaria.

Tein Analog-segmentin Q4-ennusteen vain +6 prosentin kasvulukuun, mikä seuraisi liikevaihdon hidastuvaa kehitystä. Embedded Processors -segmentin ennusteen arvoin seuraavan Q3:n laskulukemia.

Muut-erän arvioin olevan varovaisesti noin 50 miljoonaa dollaria, sillä erän lukema on aiempien vuosien Q4:lla laskenut selvästi Q3:n luvuista.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain 6,75 – 6,85 miljardia dollaria, mikä on noin +11,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Tulosmarginaali nousisi 42, prosenttiin (2017: 40,7 %), joten tässä kannattavuuden parantuminen näkyy.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 6 800 1 603 1 937 1 712 1 548 6 083 1 563 1 788 1 480 1 252
Rahoituskulut (netto) -125 -36 -36 -30 -23 -78 -21 -19 -20 -18
Muut kulut/tuotot 95 20 23 24 28 75 8 20 26 21
Tulos ennen veroja 6 770 1 587 1 924 1 706 1 553 6 080 1 550 1 789 1 486 1 255
Verot -1 170 -328 -354 -301 -187 -2 398 -1 206 -504 -430 -258
Nettotulos 5 600 1 259 1 570 1 405 1 366 3 682 344 1 285 1 056 997

Rahoituskulut (netto) ovat olleet noin 20 – 30 miljoonan dollarin tasolla (per kvartaali) viimeisen parin vuoden ajalta. Käytin Q4-ennusteessa Q3:n mukaista noin 36 miljoonan kvartaalilukemaa ja sain rahoituskuluiksi -125 miljoonaa dollaria.

Muut kulut/tuotot ennusteen tein noin 20 miljoonan dollarin kvartaaliluvulla, mikä vastaa viime vuosien raportoitua tasoa.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 veroaste olisi 20 prosentissa. Tätä lukemaa käytin, kun arvioin koko Q4:n veroja. Tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain 5,55 – 5,65 miljardia dollaria. Alhaisempi veroaste selittää osaltaan huimaa tulosparannusta vuodesta 2017 (vero-oikaistu 4 482 M USD).

Texas Instruments arvioi, että Q4/2018 EPS olisi 1,14 – 1,34 dollaria. Pääsin omilla ennusteilla 1,27 dollarin EPS-tulokseen. Tämä olisi linjassa yhtiön Q4:n arvion kanssa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Perus- ja autoteollisuuden vahva kysyntä on näkynyt yhtiön liikevaihdon hyvänä kehityksenä. Pysyykö näiden teollisuusalojen kysyntä vahvana vielä tulevien vuosien aikana? Entä nouseeko jokin toinen segmentti TI:n tukirangaksi?
  • Miten mahdollisesti eskaloituva kauppasota vaikuttaa yhtiön asiakkaiden investointeihin ja siten myös TI:n kysyntään? Entä tuleeko joillekin TI:n käyttämille komponenteille ja tuotteille tulleja tms. ylimääräisiä maksuja?
  • Kustannustaso on ollut nousussa, joten mikä on TI:n hinnoitteluvoima eli pystyykö yhtiö siirtämään nousevia kuluja omiin myyntihintoihinsa? Ilman, että tämä näkyisi myyntiluvuissa taikka yhtiön markkinaosuuksissa?

Yhtiö kertoi Q3-raportin yhteydessä, että kysynnän kasvuvauhti oli hidastunut useilla yhtiön markkina-alueilla. Tästä syystä tein liikevaihtoennusteet vuosille 2019 ja 2020 varsin vaatimattomilla kasvuluvuilla (+1,0 – +1,6 %) aiempiin vuosiin nähden. Arvioin hyvän kannattavuuskehityksen jatkuvan myös jatkossakin niin, että liiketulosmarginaali jatkaisi nousuaan 44 – 45 prosentin tasolle.

Rahoituskulujen arvioin nousevan hieman ja olevan noin 125 – 135 miljoonaa dollaria. Muiden tuottojen arvioin olevan noin 100 miljoonaa dollaria ja veroasteena käytin noin 19 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 16 250 16 100 3 800 4 300 4 100 3 900
Muutos (%) 0,9% 1,6% 0,4% 0,9% 2,1% 2,9%
Liiketulos 7 300 7 050 1 675 2 000 1 775 1 600
Muutos (%) 3,5% 3,7% 4,5% 3,3% 3,7% 3,4%
Marginaali 44,9% 43,8% 44,1% 46,5% 43,3% 41,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 7 300 7 050 1 675 2 000 1 775 1 600
Rahoituskulut (netto) -135 -125 -35 -30 -30 -30
Muut kulut/tuotot 100 100 25 25 25 25
Tulos ennen veroja 7 265 7 025 1 665 1 995 1 770 1 595
Verot -1 365 -1 325 -315 -395 -320 -295
Nettotulos 5 900 5 700 1 350 1 600 1 450 1 300

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset