Texas Instruments sijoituskohteena

Päivitetty 30.10.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Texas Instruments kehittää analogisia mikropiirejä sekä sulautettuja järjestelmiä. Yhtiö oli ensimmäisiä yrityksiä, joka toi markkinoille pii-pohjaisia transistoreja… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e TEXAS INSTRUMENTS Ennuste
Osake (30.10.2018) 91,65 Osinko 12 kk 3,160
Markkina-arvo (Mrd) 90,6 Osinkotuotto 3,4%
Liikevaihto (M) 15 850 (+5,9%) Osinko/EPS 47% 4v ka
Nettotulos (M) 5 600 (+24,9%) Osinko/FCF 43% 4v ka
EPS 5,66 Omav.aste 58%
PE 16,2 Gearing -5%
EV/EBIT 13,2 ROE 52,5%
PB 8,2 ROI 44,6%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteevento

TEXAS INSTRUMENTS INC30.10.2018 | 91,65 USD
25
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Texas Instruments:n Talousmentor-arvoluku on 25/30. Erinomaisia pisteitä laskee oikeastaan vain osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna.

Texas Instruments:n (TI) liikevaihto oli kolmisen vuotta noin 13,0 – 13,4 miljardissa dollarissa, mutta tilikaudella 2017 liikevaihdon nousi noin 15 miljardiin dollariin. Liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2018 noin 15,8 miljardiin dollariin. Kasvu jatkunee siis edelleen vahvana.

Nettotulos on kasvanut keskimäärin noin +20 prosentin vuosivauhdilla viimeisen neljän vuoden ajan, jos jätetään huomiotta tilikauden 2017 USA:n veromuutoksen kertaluontoinen vaikutus. Tuloksen osalta yhtiö on varsin teräksisessä iskussa.

Myös tase on vahvassa kunnossa. Korollisten velkojen määrä on trendinomaisessa laskussa ja velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla (omavaraisuusaste noin 60 ja gearing –5 prosenttia).

Liiketoiminnan rahavirta on sekin nousutrendissä ja ylläpitoinvestoinnit (capex) ovat kehittyneet maltillisesti ja tasaisesti. Näin vapaa kassavirta on sallinut velkojen lyhentämisen sekä osinkojen kasvun.

Osinkosijoittajaa TI osake kiinnostaa, sillä osinko on kasvanut vuodesta 2003 alkaen. Seuraavan 12 kuukauden osinkoennuste on 3,16 dollaria, mikä tällä osakkeen hinnalla antaisi noin 3,4 prosentin osinkotuoton. Viimeisten 5 vuoden aikana osinko on kasvanut keskimäärin lähes +20 prosenttia vuodessa.

Osingon kasvua tukee omien osakkeiden osto-ohjelma, tuloksen ja vapaan kassavirran hyvä kehitys. Lisäksi osingon suhde tulokseen sekä vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 45 – 55 prosentissa.

Erinomaisista tunnusluvuista johtuen osakkeen hinta on korkealla – laadusta saa maksaa. Osakkeen PE-luku on tasaantunut tammikuun 2018 huipuista (24x) nykyiselle noin 16,2x tasolle. Tämä hintataso alkaisi olemaan jo houkuttelevalla tasolla, mutta yhtiö kertoi Q3/2018 raportissa, että kysyntä olisi vaimenemassa useilla markkina-alueilla.

Tilikausi 2018

Texas Instruments:n Q1-Q3/2018

M USD Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 4 261 4 116 3,5% 12 067 11 211 7,6%
Liiketulos (ebit) 1 937 1 788 8,3% 5 197 4 520 15,0%
Nettotulos 1 570 1 285 22,2% 4 341 3 338 30,0%
EPS (USD) 1,58 1,26 4,36 3,29

Q3:n liikevaihto kasvoi +3,5 prosenttia, mutta merkittävää oli Embedded Processors-segmentin liikevaihdon kääntyminen laskuun (-4,0 %) heikon prosessorimyynnin seurauksena. Sen sijaan Analog-segmentin myynti kehittyi vielä ihan hyvin (+7,7 %) vaikka sen yli 1,5 vuotta kestäneestä yli +10 prosentin kasvuvauhdista jäätiinkin.

Lisäksi yhtiö kertoi, että teollisuuden kysynnän kasvu on hidastunut ja tämä sama ilmiö näkyi myös autoteollisuuden kysynnän vaimentumisena. Ja autoteollisuus on ollut yksi TI:n kysynnän vetureista. Tästä huolimatta TI aikoo jatkaa panostuksiaan auto- ja perusteollisuuden komponentteihin jatkossakin.

Toiminnan tehostuminen näkyy liiketuloksen (ebit) hyvänä kehityksenä (+8 %).

TI osti Q3:llä omia osakkeitaan noin 1,2 miljardilla ja maksoi osinkoina 602 miljoonaa dollaria. Lisäksi yhtiö korotti kvartaaliosinkoaan 0,62 dollarista 0,77 dollariin eli osingon voimakas kasvuvauhti jatkuu.

Näkymät

TI arvioi, että Q4/2018:

  • liikevaihto: 3,60 – 3,90 Mrd USD (3 750 M USD / -4,0…+4,0 %)
  • EPS: 1,14 – 1,34 USD (vero-oikaistu 1,14 USD / +0,0…+17,5 %)

Eli hyvä tuloskehitys näyttäisi jatkuvan edelleen, vaikka liikevaihdon osalta kysynnän vaimentuminen alkaa näkymään.

Yhtiö arvioi, että USA:n veromuutoksen seurauksena tilikauden 2018 veroaste on noin 20 ja vuodesta 2019 alkaen noin 16 prosenttia. Tilikaudella 2017 veroaste oli noin 31 prosenttia eli yhtiön verotus kevenee selvästi.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 15,0 – 16,0 Mrd USD (2017: 15,0 Mrd USD)
  • liiketulos (ebit): 6,75 – 6,85 Mrd USD (2017: 6,08 Mrd USD)
  • nettotulos: 5,55 – 5,65 Mrd USD (2017: 4,48 Mrd USD, vero-oikaistu)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Texas Instruments: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -800 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 3 682 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 4 482 miljoonaa dollaria.

TI:n vuosien 2014 – 2016 liikevaihto oli vakaasti noin 13,0 – 13,4 miljardissa dollarissa, mutta vihdoin tilikaudella 2017 liikevaihto nousi selvästi ollen noin 15,0 miljardia dollaria. Kasvua oli yli +10 prosenttia.

txn-tuloslaskelma-q32018

Myös nettotulos on kasvanut varsin mallikkaasti viimeisten neljän vuoden aikana. Keskimäärin vuotuinen nettotuloksen kasvu vuodesta 2012 vuoteen 2016 oli +19,6 prosenttia vuodessa. Tilikaudella 2017 nettotulos jatkoi kasvuaan ollen noin 4,5 miljardia dollaria, kun oikaistaan kertaluontoinen USA:n verouudistukseen liittyvä erä (n. 800 M USD) pois.

Nettotulosmarginaalin kehitys on ollut vahvaa vuodesta 2012 alkaen. Silloin marginaali oli 13,7 prosenttia, kun se tilikaudella 2017 se oli noin 30 prosenttia (vero-oikaistuna). Yhtiö on pystynyt virtaviivaistamaan tuotantoaan varsin tehokkaaseen iskuun.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 15,0 – 16,0 miljardia ja nettotulos noin 5,55 – 5,65 miljardia dollaria. Tämä nostaisi nettotulosmarginaalin ennätystasolle 35,3 prosenttiin.

Hyvät talousluvut ja niiden kehitys näkyy korkean osakkeen hintana – ainakin, jos mittarina käyttää PE-lukua. Tosin viime viikkojen osakkeiden raju hintojen lasku näkyy myös TI:n PE:n laskuna 16,2x tasolle. Yhtiön kohdalla näkymien vaimentuminen on varmasti osaltaan painanut osakkeen hintaa.

txn-roe-roi-q32018

Hyvä tuloskehitys näkyy myös pääomien tuottolukujen hyvänä nousuna. ROE ja ROI ovat noin 35 – 40 prosentissa, kun viisi vuotta sitten olivat noin 17 – 20 prosentissa. Nämä kaikki erinomaiset luvut näkyvät arvostustason nousuna.

Tase

Taseen liikearvo on 4,4 miljardia dollaria eli hieman koholla. Tämä liikearvo syntyi vuonna 2011, kun TI osti National Semiconductors:n 6,5 miljardilla dollarilla. Tämän jälkeen liikearvo on pysynyt muuttumattomana näihin päiviin asti.

txn-liikearvo-q32018

Korollisia velkoja on noin 5,1 miljardia dollaria, mitä voi pitää varsin alhaisena määränä – varsinkin, kun huomioidaan se, että yhtiöllä on käteistä varoja enemmän. Eli yhtiö voisi maksaa korolliset velat yhdellä käteissuorituksella.

Alhainen velkaisuus näkyy velkaisuuden tunnusluvuissa, missä omavaraisuusaste on noussut noin 50 – 65 prosenttiin (hyvä taso on yli 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut -5 prosenttiin (mitä pienempi arvo on sen parempi, alle 100 % tasoa voidaan pitää hyvänä). Negatiivinen gearing kertoo juurikin sen, että yhtiöllä on käteistä enemmän kuin velkoja.

txn-velkaisuus-q32018

TI:n korollisten velkojen kohdalla hyvää on se, että velat ovat selvässä laskutrendissä. Heti National Semiconductors:n oston jälkeen velkaa oli 5,6 miljardia dollaria, josta ollaan siis lasketeltu nykyiseen noin 5,1 miljardiin dollariin. Tosin velan määrä nousi Q2/2018 lähes miljardilla dollarilla, joten siinä mielessä tilanne vaatii tarkkailua.

Rahavirta

TI:n liiketoiminnan rahavirta on vahvassa trendinomaisessa kasvussa. Yhtiön liiketoiminta pystyy takomaan rahaa kassaan huimalla tahdilla. Vuodesta 2012 vuoteen 2017 eli 5 vuoden aikana keskimääräinen liiketoiminnan rahavirta on kasvanut noin +9,5 prosenttia vuodessa.

Capex-investoinnit ovat vuoden 2011 jälkeen asettuneet noin 500 – 550 miljoonaan dollariin. Puolijohdevalmistajalla isompia investointeja syntyy silloin, kun yhtiö rakentaa esimerkiksi uuden tuotantotehtaan. Tasaisempaa meno on silloin, kun tuotantoa voidaan tehostaa tai uusia komponentteja jatkokehitetään. Eli olisiko juuri nyt hieman rauhallisempi vaihe TI:n investointitarpeissa?

txn-rahavirta-q32018

Vapaa rahavirta (FCF) on ollut selvästi nousujohteinen ja suhteellisen hyvin ennustettavaa. Tämä antaa hyvän pohjan rahavirtaperustaiselle arvonmääritykselle. Viimeisen 5 vuoden ajalta (2012 – 2017) vapaa rahavirta on kasvanut noin +9,8 prosenttia vuodessa. Avainkysymys on oikeastaan se, että kuinka kauan nykyisenkaltainen hyvä kehitys jatkuu?

Osinko

TI on maksanut osinkoa ainakin vuodesta 1982 alkaen, ja vuosittain nousevaa osinkoa sitäkin pitkään eli vuodesta 2003 alkaen. Vahvan tuloksen ja kassavirran ansiosta osinko on noussut viimeisten 6 vuoden aikana 0,56 dollarista tilikaudella 2017 maksettuun 2,12 dollariin. Keskimääräinen vuosinousu on ollut +24,8 prosenttia.

txn-osinko-q32018

TI ostaa myös omia osakkeitaan ja 5 vuoden takaisesta osakkeiden määrä on pienentynyt noin -10 prosenttia. Vuoden 2017 aikana osakemäärä pieneni -1,3 prosenttia osakeostojen seurauksena.

Omien osakkeiden osto-ohjelma tukee osingon kasvattamista myös tulevaisuudessa. Myös se, että capex-investointeihin kuluu varsin maltillinen määrä koko kassavirrasta, antaa tukea osingon maksamiselle. Viime vuosien aikana osingonmaksusuhde on ollut noin 45 – 55 prosenttia nettotuloksesta ja noin 35 – 40 prosenttia vapaasta kassavirrasta (FCF).

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Texas Instruments: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
1/2019 (e) 0,770 1/2018 0,620 1/2017 0,500
4/2019 (e) 0,770 5/2018 0,620 4/2017 0,500
7/2019 (e) 0,770 7/2018 0,620 7/2017 0,500
10/2019 (e) 0,850 10/2018 0,770 10/2017 0,620
YHTEENSÄ 3,160 2,630 2,120
+20,2% +24,1% +29,3%

Yhtiö jatkaa roimaa osinkojen nostotrendiä, sillä lokakuun 2018 osinko nousi +24 prosenttia. Seuraavan 12 kuukauden osinkoennuste on 3,16 dollaria, mikä tällä osakkeen hinnalla antaisi noin 3,4 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 256) sekä osingon maksuilla (-762). Korjaus on yhteensä +497 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -800 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 3 682 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 4 482 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (30.10.2018) 91,65 104,44 72,97 54,81 53,47 43,91 30,89 29,11
Lkm (000) 989 000 1 012 000 1 021 000 1 043 000 1 080 000 1 113 000 1 146 000 1 171 000
Markkina-arvo (Mrd) 90,64 105,69 74,50 57,17 57,75 48,87 35,40 34,09
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Analog 10 785 9 900 8 536 8 339 8 104
Embedded Processing 3 625 3 498 3 023 2 787 2 740
Other 1 440 1 563 1 811 1 874 2 201
YHTEENSÄ 15 850 14 961 13 370 13 000 13 045
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Analog 5 135 4 468 3 380 3 048 2 786
Embedded Processing 1 265 1 143 801 596 384
Other 400 472 618 630 777
YHTEENSÄ 6 800 6 083 4 799 4 274 3 947
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 3 785 12 067 15 850 14 961 13 370 13 000 13 045 12 205 12 825 13 735
Liikevoitto 1 600 5 197 6 800 6 083 4 799 4 274 3 947 2 832 1 973 2 992
Nettotulos 1 260 4 341 5 600 4 482 3 595 2 986 2 821 2 162 1 759 2 236
Marginaali 33,3% 36,0% 35,3% 30,0% 26,9% 23,0% 21,6% 17,7% 13,7% 16,3%
EPS 1,27 4,39 5,66 4,43 3,52 2,86 2,61 1,94 1,53 1,91
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 5 610 4 469 3 490 3 218 3 541 3 829 2 965 2 935
Liikearvo 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362 4 452
Muut varat 9 098 8 811 8 579 8 650 9 469 10 747 12 694 13 110
Tase yhteensä 19 070 17 642 16 431 16 230 17 372 18 938 20 021 20 497
Oma pääoma 11 013 10 337 10 473 9 946 10 390 10 807 10 961 10 952
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 5 067 4 077 3 609 4 120 4 631 5 158 5 686 5 592
Muut vastuut 2 990 3 228 2 349 2 164 2 351 2 973 3 374 3 953
Tase yhteensä 19 070 17 642 16 431 16 230 17 372 18 938 20 021 20 497
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 6 500 5 363 4 614 4 397 4 054 3 384 3 414 3 256
Investoinnit: Capex -900 -695 -531 -551 -385 -412 -495 -816
Vapaa rahavirta (FCF) 5 600 4 668 4 083 3 846 3 669 2 972 2 919 2 440
Investoinnit: Muut -2 100 -432 -119 249 8 409 -544 -5 356
Investointien jälkeen 3 500 4 236 3 964 4 095 3 677 3 381 2 375 -2 916
Rahoitus: Voitonjako -5 500 -4 660 -3 778 -4 185 -4 154 -4 043 -2 619 -2 617
Rahoitus: Muut 2 000 926 -32 -109 49 873 669 5 206
Rahavarojen muutos 0 502 154 -199 -428 211 425 -327
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 2,630 2,120 1,640 1,400 1,240 1,070 0,720 0,560
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,630 2,120 1,640 1,400 1,240 1,070 0,720 0,560
Osinkotuotto 2,9% 2,0% 2,2% 2,6% 2,3% 2,4% 2,3% 1,9%
Osinko/nettotulos 46,4% 47,9% 46,6% 48,9% 47,5% 55,1% 46,9% 29,3%
Osinko/FCF 46,4% 46,0% 41,0% 38,0% 36,5% 40,1% 28,3% 26,9%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 27,1 36,9 27,8 24,0 25,9
PE (3v) 19,9 28,7 23,8 21,5 25,7 23,8 14,7 14,7
PE 16,2 23,6 20,7 19,1 20,5 22,6 20,1 15,2
EV/EBIT 13,2 17,3 15,5 13,6 14,9 17,7 19,3 12,3
Oma pääoma/osake 11,14 10,21 10,26 9,54 9,62 9,71 9,56 9,35
P/B 8,23 10,22 7,11 5,75 5,56 4,52 3,23 3,11
ROE 52,5% 43,1% 35,2% 29,4% 26,6% 19,9% 16,1% 20,9%
ROI 44,6% 42,7% 34,1% 29,4% 25,5% 17,4% 11,9% 21,9%
Omavaraisuusaste 57,8% 58,6% 63,7% 61,3% 59,8% 57,1% 54,7% 53,4%
Gearing -4,9% -3,8% 1,1% 9,1% 10,5% 12,3% 24,8% 24,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa. Lisäksi vuoden 2017 lukuihin ei ole tehty vero-oikaisua.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 107,29 110,25 103,89 104,44 89,64 76,93 80,56 72,97 70,18 62,65
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 3,160 3,080 2,930 2,780 2,630 2,360 2,240 2,120 2,000 1,880
Osinkotuotto (ennuste) 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,9% 3,1% 2,8% 2,9% 2,8% 3,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 4,74 4,41 4,03 3,66 4,35 4,06 3,81 3,53 3,31 3,10
PE 22,6 25,0 25,8 28,6 20,6 19,0 21,2 20,7 21,2 20,2
EV/EBIT 15,7 16,6 16,4 17,2 15,5 14,4 16,1 15,3 15,5 14,7
ROE 43,6% 41,2% 38,1% 35,4% 41,2% 39,8% 38,0% 35,2% 33,4%
ROI 44,8% 44,1% 44,4% 42,7% 41,1% 39,3% 36,7% 34,5% 33,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset