Texas Instruments sijoituskohteena

Päivitetty 22.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Texas Instruments kehittää analogisia mikropiirejä sekä sulautettuja järjestelmiä. Yhtiö oli ensimmäisiä yrityksiä, joka toi markkinoille pii-pohjaisia transistoreja… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e TEXAS INSTRUMENTS Ennuste
Osake (USD, 22.7.20) 132,00 Osinko (USD, 12 kk) 3,660
Markkina-arvo (Mrd) 123,4 Osinkotuotto 2,8%
Liikevaihto (mUSD) 13 400 -6,8% Osinko/EPS 59% 4v ka
Nettotulos (mUSD) 4 800 -4,3% Osinko/FCF 53% 4v ka
Arvonmääritys (USD) 102,60 -22,3%
EPS 5,13 Omav.aste 46%
P/E 25,7 Gearing 16%
EV/EBIT 24,5 ROE 56,2%
P/B 15,07 ROI 34,4%

Huomioita

Texas Instruments:n (TI) liikevaihto oli kolmisen vuotta noin 13,0 – 13,4 miljardissa dollarissa, mutta tilikausien 2017 ja 2018 aikana liikevaihto nousi 15,0 – 15,8 miljardiin dollariin. Vastaavasti yhtiön tuloskunto nousi kolmessa vuodessa 3,0 miljardista 5,6 miljardiin dollariin. Tässä näkyy myös USA:n verouudistuksen vaikutus.

Mutta…

USA:n ja Kiinan välinen kauppasota alkoi painamaan yhtiön lukuja H2/2018 alkaen ja laskutrendi voimistui vuoden 2019 kuluessa. Tilikauden 2019 liikevaihto (-9 %) ja nettotulos (-10 %) laskivat reippaasti. Ja nyt koronaviruspandemia rasittaa lukuja lisää.

Tekemäni arvonmäärityksen (102,60 USD) perusteella osake on haastavasti hinnoiteltu (132,00 USD). Korkeasta arvostuksesta kertoo myös 25,7x tasolla oleva PE.

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): txn-2020-07-22.pdf

txn-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Viralliset SEC-tiedostot (10Q, 10K tai 8K)
Tulosraporttien täydentävät tiedot
Osinkotietoa

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (txn-2020-07-22.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (USD, 22.7.20) 132,00 128,29 94,50 104,44 72,97 54,81 53,47 43,91
Lkm (000) 935 000 952 000 990 000 1 012 000 1 021 000 1 043 000 1 080 000 1 113 000
Markkina-arvo (Mrd) 123,42 122,13 93,56 105,69 74,50 57,17 57,75 48,87
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Analog 9 900 10 223 10 801 9 900 8 536 8 339 8 104 7 194
Embedded Processing 2 500 2 943 3 554 3 498 3 023 2 787 2 740 2 450
Muut 1 000 1 217 1 429 1 563 1 811 1 874 2 201 2 561
YHTEENSÄ 13 400 14 383 15 784 14 961 13 370 13 000 13 045 12 205
NETTOTULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Analog 4 250 4 477 5 109 4 468 3 380 3 048 2 786 1 859
Embedded Processing 625 907 1 205 1 143 801 596 384 185
Muut 225 339 399 472 618 630 777 788
YHTEENSÄ 5 100 5 723 6 713 6 083 4 799 4 274 3 947 2 832
MARGINAALI 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Analog 42,9% 43,8% 47,3% 45,1% 39,6% 36,6% 34,4% 25,8%
Embedded Processing 25,0% 30,8% 33,9% 32,7% 26,5% 21,4% 14,0% 7,6%
Muut 22,5% 27,9% 27,9% 30,2% 34,1% 33,6% 35,3% 30,8%
YHTEENSÄ 38,1% 39,8% 42,5% 40,7% 35,9% 32,9% 30,3% 23,2%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 3 400 6 568 13 400 14 383 15 784 14 961 13 370 13 000 13 045 12 205
Liiketulos 1 350 2 472 5 101 5 723 6 713 6 083 4 855 4 322 3 947 2 832
Nettotulos 1 165 2 554 4 800 5 017 5 580 3 682 3 595 2 986 2 821 2 162
Marginaali 34,3% 38,9% 35,8% 34,9% 35,4% 24,6% 26,9% 23,0% 21,6% 17,7%
EPS 1,25 2,73 5,13 5,27 5,64 3,64 3,52 2,86 2,61 1,94
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 5 494 5 387 4 233 4 469 3 490 3 218 3 541 3 829
Liikearvo 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362
Muut varat 8 093 8 269 8 542 8 811 8 579 8 650 9 469 10 747
Varat yhteensä 17 949 18 018 17 137 17 642 16 431 16 230 17 372 18 938
Oma pääoma 8 188 8 907 8 994 10 337 10 473 9 946 10 390 10 807
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 6 796 5 803 5 068 4 077 3 609 4 120 4 631 5 158
Muut vastuut 2 965 3 308 3 075 3 228 2 349 2 164 2 351 2 973
Pääomat yhteensä 17 949 18 018 17 137 17 642 16 431 16 230 17 372 18 938
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 5 198 6 649 7 189 5 363 4 614 4 397 3 892 3 384
Investoinnit: Capex -662 -847 -1 131 -695 -531 -551 -385 -412
Vapaa rahavirta (FCF) 4 536 5 802 6 058 4 668 4 083 3 846 3 507 2 972
Investoinnit: Muut 2 555 -1 073 1 053 -432 -119 249 8 409
Investointien jälkeen 7 092 4 729 7 111 4 236 3 964 4 095 3 515 3 381
Rahoitus: Voitonjako -5 656 -5 429 -7 282 -4 177 -3 306 -3 789 -3 538 -2 729
Rahoitus: Muut 977 699 953 443 -504 -505 -405 -441
Rahavarojen muutos 2 413 -1 782 502 154 -199 -428 211
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 3,620 3,210 2,630 2,120 1,640 1,400 1,240 1,070
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,620 3,210 2,630 2,120 1,640 1,400 1,240 1,070
Osinkotuotto 2,7% 2,5% 2,8% 2,0% 2,2% 2,6% 2,3% 2,4%
Osinko/nettotulos 70,5% 60,9% 46,7% 58,3% 46,6% 48,9% 47,5% 55,1%
Osinko/FCF 74,6% 52,7% 43,0% 46,0% 41,0% 38,0% 38,2% 40,1%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 30,3 33,1 29,0 38,5 27,8
PE (3v) 24,0 25,7 21,8 30,9 23,8 21,5 25,7 23,8
PE 25,7 24,3 16,8 28,7 20,7 19,1 20,5 22,6
EV (mUSD) 124 722 122 548 94 390 105 301 74 621 58 069 58 838 50 201
EV/EBIT 24,5 21,4 14,1 17,3 15,4 13,4 14,9 17,7
Oma pääoma/osake 8,76 9,36 9,08 10,21 10,26 9,54 9,62 9,71
P/B 15,07 13,71 10,40 10,22 7,11 5,75 5,56 4,52
ROE 56,2% 56,1% 57,7% 35,4% 35,2% 29,4% 26,6% 19,9%
ROI 34,4% 39,8% 47,1% 42,7% 34,5% 29,7% 25,5% 17,4%
Omavaraisuusaste 45,6% 49,4% 52,5% 58,6% 63,7% 61,3% 59,8% 57,1%
Gearing 15,9% 4,7% 9,3% -3,8% 1,1% 9,1% 10,5% 12,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus