Texas Instruments sijoituskohteena

Päivitetty 25.7.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Texas Instruments kehittää analogisia mikropiirejä sekä sulautettuja järjestelmiä. Yhtiö oli ensimmäisiä yrityksiä, joka toi markkinoille pii-pohjaisia transistoreja… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e TEXAS INSTRUMENTS Ennuste
Osake (25.7.2018) 113,80 Osinko 12 kk 2,78 2,4%
Markkina-arvo (Mrd) 113,5 Osinko/EPS 47% 4v ka
Liikevaihto (M) 16 100 (+7,6%) Osinko/FCF 44% 4v ka
Nettotulos (M) 5 590 (+24,7%) Omav.aste 61%
EPS 5,61 Gearing -13%
PE 20,3 ROE 49,8%
PB 9,4 ROI 43,2%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteevento

TEXAS INSTRUMENTS INC25.7.2018 | 113,80 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Texas Instruments:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä pisteitä laskee oikeastaan vain osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna.

Texas Instruments:n (TI) liikevaihto oli kolmisen vuotta noin 13,0 – 13,4 miljardissa dollarissa, mutta tilikaudella 2017 liikevaihdon nousi noin 15 miljardiin dollariin. Liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2018 noin 16 miljardiin dollariin. Kasvu jatkunee siis edelleen vahvana.

Nettotulos on kasvanut keskimäärin noin +20 prosentin vuosivauhdilla viimeisen neljän vuoden ajan, jos jätetään huomiotta tilikauden 2017 USA:n veromuutoksen kertaluontoinen vaikutus. Tuloksen osalta yhtiö on varsin teräksisessä iskussa.

Myös tase on vahvassa kunnossa. Korollisten velkojen määrä on trendinomaisessa laskussa ja velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla (omavaraisuusaste noin 60 ja gearing -13 prosenttia).

Liiketoiminnan rahavirta on sekin nousutrendissä ja ylläpitoinvestoinnit (capex) ovat kehittyneet maltillisesti ja tasaisesti. Näin vapaa kassavirta on sallinut velkojen lyhentämisen sekä osinkojen kasvun.

Osinkosijoittajaa TI osake kiinnostaa, sillä osinko on kasvanut vuodesta 2003 alkaen. Seuraavan 12 kuukauden osinkoennuste on 2,78 dollaria, mikä tällä osakkeen hinnalla antaisi noin 2,4 prosentin osinkotuoton. Viimeisten 6 vuoden aikana osinko on kasvanut keskimäärin lähes +25 prosenttia vuodessa.

Osingon kasvua tukee omien osakkeiden osto-ohjelma, tuloksen ja vapaan kassavirran hyvä kehitys. Lisäksi osingon suhde tulokseen sekä vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 45 – 55 prosentissa.

Erinomaisista tunnusluvuista johtuen osakkeen hinta on korkealla – laadusta saa maksaa. Osakkeen PE-luku on tasaantunut tammikuun 2018 huipuista (24x) nykyiselle noin 20,3x tasolle. Korkea arvo siis edelleen, mutta tässä pitää huomioida yhtiön vahva tuloskehitys.

Tilikausi 2018

Texas Instruments:n Q1-Q2/2018

M USD Q2/18 Q2/17 Q1-Q2/18 Q1-Q2/17
Liikevaihto 4 017 3 693 8,8% 7 806 7 095 10,0%
Liiketulos (ebit) 1 712 1 480 15,7% 3 260 2 732 19,3%
Nettotulos 1 405 1 056 33,0% 2 771 2 053 35,0%
EPS (USD) 1,40 1,03 2,78 2,02

TI:n vahva veto jatkui Q2:lla, sillä liikevaihto (+9 %) ja nettotulos (+33 %) olivat hyvässä kasvussa.

Toiminnan tehostuminen ja katteiden parantuminen näkyy edelleen tuloksen voimakkaana kasvuna. Edelliseen kvartaaliin nähden tilanne on ennallaan eli autoteollisuuden sekä perusteollisuuden kasvanut kysyntä jatkui hyvänä. Autoteollisuudessa kysynnän kasvu on globaalia, sillä kaikki autovalmistajat toimivat aktiivisesti ”älyautojen” parissa. TI aikookin jatkaa panostuksiaan auto- ja perusteollisuuden komponentteihin jatkossakin.

TI osti Q2:llä omia osakkeitaan noin 1,6 miljardilla ja maksoi osinkoina 606 miljoonaa dollaria.

Näkymät

TI arvioi, että Q3/2018:

  • liikevaihto: 4,11 – 4,45 Mrd USD (4 116 M USD / +0,0…+8,1 %)
  • EPS: 1,41 – 1,63 USD (1,26 USD / +11,9…+29,4 %)

Eli hyvä kehitys näyttäisi jatkuvan edelleen.

Yhtiö arvioi, että USA:n veromuutoksen seurauksena tilikauden 2018 veroaste on noin 20 ja vuodesta 2019 alkaen noin 16 prosenttia. Tilikaudella 2017 veroaste oli noin 31 prosenttia eli yhtiön verotus kevenee selvästi.

Koko tilikauden 2018 karkeina ennusteina (Talousmentor) on:

  • liikevaihto: 15,9 – 16,1 Mrd USD (2017: 15,0 Mrd USD)
  • nettotulos: 5,4 – 5,6 Mrd USD (3,7 Mrd USD ja vero-oikastu: 4,5 Mrd USD)
  • EPS: 5,42 – 5,62 USD (3,52 USD ja vero-oikaistu: 4,43 USD)
  • 12 kuukauden osinkoennuste: 2,78 USD (edelliset 12 kk: 2,36 USD)

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Texas Instruments:lla on kaksi raportoitavaa segmenttiä

  • Analog: Segmentin tuotetarjonta sisältää mm. tuotteita, jotka ohjaavat esimerkiksi autojen turvajärjestelmiä ja sähkön säätöjärjestelmiä sekä erilaisia vahvistimia, sensoreita yms. mittalaitteita.
  • Embedded Processing: Segmentin tuotteita ovat mm. prosessorit, mikrokontrollerit sekä tiedonsiirron prosessorit ja komponentit.

Segmenttikohtaiset liikevaihdot ja liiketulokset on esitetty vuodesta 2014 alkaen analyysin lopun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Analog 10 850 2 694 2 900 2 690 2 566 9 900 2 535 2 698 2 411 2 256
Muutos (%) 9,6% 6,3% 7,5% 11,6% 13,7% 16,0% 10,7% 16,1% 18,0% 20,1%
Embedded Processing 3 850 981 1 000 943 926 3 498 896 931 868 803
Muutos (%) 10,1% 9,5% 7,4% 8,6% 15,3% 15,7% 20,4% 17,1% 15,0% 10,2%
Muut 1 400 319 400 384 297 1 563 319 487 414 343
Muutos (%) -10,4% 0,0% -17,9% -7,2% -13,4% -13,7% -16,1% -12,6% -12,7% -14,3%
YHTEENSÄ 16 100 3 994 4 300 4 017 3 789 14 961 3 750 4 116 3 693 3 402
Muutos (%) 7,6% 6,5% 4,5% 8,8% 11,4% 11,9% 9,8% 12,0% 12,8% 13,1%

Analog-segmentin Q1Q2 liikevaihto kasvoi +12,6 prosenttia, missä näkyy perusteollisuuden ja autoteollisuuden vahva kysyntä. Mikäli hyvä tai edes kohtalainen kehitys jatkuu loppuvuoden ajan, niin tilikaudelle 2018 voi odottaa vahvoja kasvulukuja. Tein ennusteen niin, että kasvuvauhti hieman hidastuu vuoden toisella puoliskolla, sillä vertailukauden luvut olivat jo varsin vahvoja. Näin tilikauden 2018 segmentin liikevaihdon arvioin olevan 10,85 miljardia dollaria eli kasvua tulisi noin +9,6 prosenttia.

Myös Emedded Processors -segmentin vuosi alkoi hyvin, sillä Q1-Q2 liikevaihto kasvoi +11,8 prosenttia. Myös tässä segmentissä teollisuuden ja etenkin autoteollisuuden vahva kysyntä näkyy numeroiden hyvänä kehityksenä. Tämän segmentin loppuvuoden ennusteet tein noin 975 – 1 000 miljoonan dollarin lukemilla, mikä tarkoittaisi noin +10,1 prosentin kasvua vuoteen 2017 nähden.

Muut-erän kvartaalikohtaisissa luvuissa käytin 350 miljoonaa dollaria, mikä voi olla hieman varovainen arvio. Toisaalta tämä hieman tasoittaa kahden em. segmentin erinomaisia kasvuennusteita.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain 15,9 – 16,1 miljardia dollaria eli noin 7,6 prosentin kasvua vuoteen 2017 nähden. Ennusteen mukaan kasvutahti hieman hidastuisi verrattuna Q1-Q2 tai vuoteen 2017 nähden.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on segmenttien liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Analog 5 050 1 246 1 375 1 263 1 166 4 468 1 188 1 268 1 077 935
Muutos (%) 13,0% 4,9% 8,4% 17,3% 24,7% 30,8% 20,0% 32,5% 37,9% 35,9%
Embedded Processing 1 375 338 375 334 328 1 143 307 325 271 240
Muutos (%) 20,3% 10,1% 15,4% 23,2% 36,7% 39,9% 43,5% 45,1% 41,1% 28,3%
Muut 400 56 175 115 54 472 68 195 132 77
Muutos (%) -15,3% -17,6% -10,3% -12,9% -29,9% -24,1% -46,9% -14,1% -16,5% -29,4%
YHTEENSÄ 6 825 1 640 1 925 1 712 1 548 6 083 1 563 1 788 1 480 1 252
Muutos (%) 12,2% 4,9% 7,7% 15,7% 23,6% 25,3% 17,3% 27,0% 30,9% 27,2%
Marginaali 42,4% 41,1% 44,8% 42,6% 40,9% 40,7% 41,7% 43,4% 40,1% 36,8%

Analog ja Embedded Processors -segmenttien tulokset kasvoivat Q1-Q2/2018 huimat +20…+30 prosenttia. Tässä lukuihin vaikutti liikevaihdon hyvä kehitys sekä kannattavuuden parantuminen. Liiketulosmarginaali nousi 41,8 prosenttiin viime vuoden 38,5 prosentista.

Ennusteissa arvioin, että kasvuluvut ovat vuoden toisella puoliskolla selvästi maltillisempia siksi, että vertailukauden tulokset olivat jo hyvällä tasolla. Tästäkin huolimatta ennusteiden mukaan kasvu olisi +13…+20 eli varsin kovia lukuja.

Muut-erä sisältää myös erilaisia kertaluontoisia uudelleenjärjestelykuluja, jonka johdosta sen kvartaalikohtaisissa luvuissa voi olla isoja eroja. Tästä syystä esimerkiksi Q1:n tulos jäi vain 54 miljoonaan dollariin. Tein ennusteen niin, että tilikauden 2018 muut-erä olisi noin 400 miljoonaa dollaria.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain 6,7 – 6,9 miljardia dollaria, mikä on noin +12 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. Tulosmarginaali nousisi 42,4 prosenttiin (2017: 40,7 %), joten tässä kannattavuuden parantuminen näkyy.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 6 825 1 640 1 925 1 712 1 548 6 083 1 563 1 788 1 480 1 252
Rahoituskulut (netto) -115 -32 -30 -30 -23 -78 -21 -19 -20 -18
Muut kulut/tuotot 90 18 20 24 28 75 8 20 26 21
Tulos ennen veroja 6 800 1 626 1 915 1 706 1 553 6 080 1 550 1 789 1 486 1 255
Verot -1 210 -332 -390 -301 -187 -2 398 -1 206 -504 -430 -258
Nettotulos 5 590 1 294 1 525 1 405 1 366 3 682 344 1 285 1 056 997

Rahoituskulut (netto) ovat olleet noin 20 – 30 miljoonan dollarin tasolla (per kvartaali) viimeisen parin vuoden ajalta. Käytin ennusteessa Q2:n mukaista noin 30 miljoonan kvartaalilukemaa ja sain rahoituskuluiksi -115 miljoonaa dollaria.

Muut kulut/tuotot ennusteen tein noin 20 miljoonan dollarin kvartaaliluvulla, mikä vastaa viime vuosien raportoitua tasoa.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 veroaste olisi 20 prosentissa. Tätä lukemaa käytin, kun arvioin koko tilikauden veroja. Näin tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain 5,4 – 5,6 miljardia dollaria. Alhaisempi veroaste selittää osaltaan huimaa tulosparannusta vuodesta 2017 (vero-oikaistu 4 482 M USD).

Texas Instruments arvioi, että Q3/2018 liikevaihto olisi 4,11 – 4,45 miljardia ja EPS 1,41 – 1,63 dollaria. Pääsin omilla ennusteilla 4,3 miljardin dollarin liikevaihtoon ja 1,53 dollarin EPS-tulokseen. Nämä ovat linjassa yhtiön Q3:n arvion kanssa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -800 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 3 682 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 4 482 miljoonaa dollaria.

TI:n vuosien 2014 – 2016 liikevaihto oli vakaasti noin 13,0 – 13,4 miljardissa dollarissa, mutta vihdoin tilikaudella 2017 liikevaihto nousi selvästi ollen noin 15,0 miljardia dollaria. Kasvua oli yli +10 prosenttia.

txn-tuloslaskelma-q22018

Myös nettotulos on kasvanut varsin mallikkaasti viimeisten neljän vuoden aikana. Keskimäärin vuotuinen nettotuloksen kasvu vuodesta 2012 vuoteen 2016 oli +19,6 prosenttia vuodessa. Tilikaudella 2017 nettotulos jatkoi kasvuaan ollen noin 4,5 miljardia dollaria, kun oikaistaan kertaluontoinen USA:n verouudistukseen liittyvä erä (n. 800 M USD) pois.

Nettotulosmarginaalin kehitys on ollut vahvaa vuodesta 2012 alkaen. Silloin marginaali oli 13,7 prosenttia, kun se tilikaudella 2017 se oli noin 30 prosenttia (vero-oikaistuna). Yhtiö on pystynyt virtaviivaistamaan tuotantoaan varsin tehokkaaseen iskuun.

Edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 15,9 – 16,1 miljardia ja nettotulos noin 5,4 – 5,6 miljardia dollaria. Tämä nostaisi nettotulosmarginaalin ennätystasolle 34,7 prosenttiin.

Hyvät talousluvut ja niiden kehitys näkyy korkean osakkeen hintana – ainakin, jos mittarina käyttää PE-lukua. PE on 20,3x ja pidemmän aikavälin (3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut) PE:t ovat 24,9x ja 33,9x. Markkinoiden odotukset yhtiön kasvutahdista ovat siis varsin korkealla.

txn-roe-roi-q22018

Hyvä tuloskehitys näkyy myös pääomien tuottolukujen hyvänä nousuna. ROE ja ROI ovat noin 35 – 40 prosentissa, kun viisi vuotta sitten olivat noin 17 – 20 prosentissa. Nämä kaikki erinomaiset luvut näkyvät arvostustason nousuna.

Tase

Taseen liikearvo on 4,4 miljardia dollaria eli hieman koholla. Tämä liikearvo syntyi vuonna 2011, kun TI osti National Semiconductors:n 6,5 miljardilla dollarilla. Tämän jälkeen liikearvo on pysynyt muuttumattomana näihin päiviin asti.

txn-liikearvo-q22018

Korollisia velkoja on noin 5,1 miljardia dollaria, mitä voi pitää varsin alhaisena määränä – varsinkin, kun huomioidaan se, että yhtiöllä on käteistä velkoja enemmän. Eli yhtiö voisi maksaa korolliset velat yhdellä käteissuorituksella.

Alhainen velkaisuus näkyy velkaisuuden tunnusluvuissa, missä omavaraisuusaste on noussut noin 50 – 65 prosenttiin (hyvä taso on yli 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut -10…-15 prosenttiin (mitä pienempi arvo on sen parempi, alle 100 % tasoa voidaan pitää hyvänä). Negatiivinen gearing kertoo juurikin sen, että yhtiöllä on käteistä enemmän kuin velkoja.

txn-velkaisuus-q22018

TI:n korollisten velkojen kohdalla hyvää on se, että velat ovat selvässä laskutrendissä. Heti National Semiconductors:n oston jälkeen velkaa oli 5,6 miljardia dollaria, josta ollaan siis lasketeltu nykyiseen noin 5,1 miljardiin dollariin. Tosin velan määrä nousi Q2/2018 lähes miljardilla dollarilla, joten siinä mielessä tilanne vaatii tarkkailua.

Rahavirta

TI:n liiketoiminnan rahavirta on vahvassa trendinomaisessa kasvussa. Yhtiön liiketoiminta pystyy takomaan rahaa kassaan huimalla tahdilla. Vuodesta 2012 vuoteen 2017 eli 5 vuoden aikana keskimääräinen liiketoiminnan rahavirta on kasvanut noin +9,5 prosenttia vuodessa.

Capex-investoinnit ovat vuoden 2011 jälkeen asettuneet noin 500 – 550 miljoonaan dollariin. Puolijohdevalmistajalla isompia investointeja syntyy silloin, kun yhtiö rakentaa esimerkiksi uuden tuotantotehtaan. Tasaisempaa meno on silloin, kun tuotantoa voidaan tehostaa tai uusia komponentteja jatkokehitetään. Eli olisiko juuri nyt hieman rauhallisempi vaihe TI:n investointitarpeissa?

txn-rahavirta-q22018

Vapaa rahavirta (FCF) on ollut selvästi nousujohteinen ja suhteellisen hyvin ennustettavaa. Tämä antaa hyvän pohjan rahavirtaperustaiselle arvonmääritykselle. Viimeisen 5 vuoden ajalta (2012 – 2017) vapaa rahavirta on kasvanut noin +9,8 prosenttia vuodessa. Avainkysymys on oikeastaan se, että kuinka kauan nykyisenkaltainen hyvä kehitys jatkuu?

Osinko

TI on maksanut osinkoa ainakin vuodesta 1982 alkaen, ja vuosittain nousevaa osinkoa sitäkin pitkään eli vuodesta 2003 alkaen. Vahvan tuloksen ja kassavirran ansiosta osinko on noussut viimeisten 6 vuoden aikana 0,56 dollarista tilikaudella 2017 maksettuun 2,12 dollariin. Keskimääräinen vuosinousu on ollut +24,8 prosenttia.

txn-osinko-q22018

TI ostaa myös omia osakkeitaan ja 5 vuoden takaisesta osakkeiden määrä on pienentynyt noin -10 prosenttia. Vuoden 2017 aikana osakemäärä pieneni -1,3 prosenttia osakeostojen seurauksena.

Omien osakkeiden osto-ohjelma tukee osingon kasvattamista myös tulevaisuudessa. Myös se, että capex-investointeihin kuluu varsin maltillinen määrä koko kassavirrasta, antaa tukea osingon maksamiselle. Viime vuosien aikana osingonmaksusuhde on ollut noin 45 – 55 prosenttia nettotuloksesta ja noin 35 – 40 prosenttia vapaasta kassavirrasta (FCF).

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
7/2018 (e) 0,620 7/2017 0,500 7/2016 0,380
10/2018 (e) 0,720 10/2017 0,620 11/2016 0,500
1/2019 (e) 0,720 1/2018 0,620 1/2017 0,500
4/2019 (e) 0,720 5/2018 0,620 4/2017 0,500
YHTEENSÄ 2,780 2,360 1,880
+17,8% +25,5% +27,0%

Heinäkuun 2018 osinko irtoaa 30.7.2018 ja se maksetaan 13.8.2018.

Seuraava kvartaaliosingon nostovuoro olisi lokakuussa 2018. Parina edellisellä kerralla osinko on noussut 0,12 dollarilla, joten arvioin osingon nousevan ensi kerralla 0,10 dollaria eli hieman aiempaa vähemmän. Näin seuraavan 12 kuukauden osinkoennuste olisi 2,78 dollaria, mikä tällä osakkeen hinnalla antaisi noin 2,4 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+2 819) sekä osingon maksuilla (-1 336). Korjaus on yhteensä +1 483 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -800 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 3 682 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 4 482 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (25.7.2018) 113,80 104,44 72,97 54,81 53,47 43,91 30,89 29,11
Lkm (000) 997 000 1 012 000 1 021 000 1 043 000 1 080 000 1 113 000 1 146 000 1 171 000
Markkina-arvo (Mrd) 113,46 105,69 74,50 57,17 57,75 48,87 35,40 34,09
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Analog 10 850 9 900 8 536 8 339 8 104
Embedded Processing 3 850 3 498 3 023 2 787 2 740
Other 1 400 1 563 1 811 1 874 2 201
YHTEENSÄ 16 100 14 961 13 370 13 000 13 045
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Analog 5 050 4 468 3 380 3 048 2 786
Embedded Processing 1 375 1 143 801 596 384
Other 400 472 618 630 777
YHTEENSÄ 6 825 6 083 4 799 4 274 3 947
TULOS­LASKELMA Q3/18e Q1-Q2/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 4 300 7 806 16 100 14 961 13 370 13 000 13 045 12 205 12 825 13 735
Liikevoitto 1 925 3 260 6 825 6 083 4 799 4 274 3 947 2 832 1 973 2 992
Nettotulos 1 525 2 771 5 590 4 482 3 595 2 986 2 821 2 162 1 759 2 236
Marginaali 35,5% 35,5% 34,7% 30,0% 26,9% 23,0% 21,6% 17,7% 13,7% 16,3%
EPS 1,53 2,78 5,61 4,43 3,52 2,86 2,61 1,94 1,53 1,91
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 6 613 4 469 3 490 3 218 3 541 3 829 2 965 2 935
Liikearvo 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362 4 452
Muut varat 9 035 8 811 8 579 8 650 9 469 10 747 12 694 13 110
Tase yhteensä 20 010 17 642 16 431 16 230 17 372 18 938 20 021 20 497
Oma pääoma 12 117 10 337 10 473 9 946 10 390 10 807 10 961 10 952
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 5 066 4 077 3 609 4 120 4 631 5 158 5 686 5 592
Muut vastuut 2 827 3 228 2 349 2 164 2 351 2 973 3 374 3 953
Tase yhteensä 20 010 17 642 16 431 16 230 17 372 18 938 20 021 20 497
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 6 000 5 363 4 614 4 397 4 054 3 384 3 414 3 256
Investoinnit: Capex -700 -695 -531 -551 -385 -412 -495 -816
Vapaa rahavirta (FCF) 5 300 4 668 4 083 3 846 3 669 2 972 2 919 2 440
Investoinnit: Muut -450 -432 -119 249 8 409 -544 -5 356
Investointien jälkeen 4 850 4 236 3 964 4 095 3 677 3 381 2 375 -2 916
Rahoitus: Voitonjako -5 000 -4 660 -3 778 -4 185 -4 154 -4 043 -2 619 -2 617
Rahoitus: Muut 150 926 -32 -109 49 873 669 5 206
Rahavarojen muutos 0 502 154 -199 -428 211 425 -327
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 2,580 2,120 1,640 1,400 1,240 1,070 0,720 0,560
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,580 2,120 1,640 1,400 1,240 1,070 0,720 0,560
Osinkotuotto 2,3% 2,0% 2,2% 2,6% 2,3% 2,4% 2,3% 1,9%
Osinko/nettotulos 46,0% 47,9% 46,6% 48,9% 47,5% 55,1% 46,9% 29,3%
Osinko/FCF 48,5% 46,0% 41,0% 38,0% 36,5% 40,1% 28,3% 26,9%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 33,9 36,9 27,8 24,0 25,9
PE (3v) 24,9 28,7 23,8 21,5 25,7 23,8 14,7 14,7
PE 20,3 23,6 20,7 19,1 20,5 22,6 20,1 15,2
Oma pääoma/osake 12,15 10,21 10,26 9,54 9,62 9,71 9,56 9,35
P/B 9,36 10,22 7,11 5,75 5,56 4,52 3,23 3,11
ROE 49,8% 43,1% 35,2% 29,4% 26,6% 19,9% 16,1% 20,9%
ROI 43,2% 42,7% 34,1% 29,4% 25,5% 17,4% 11,9% 21,9%
Omavaraisuusaste 60,6% 58,6% 63,7% 61,3% 59,8% 57,1% 54,7% 53,4%
Gearing -12,8% -3,8% 1,1% 9,1% 10,5% 12,3% 24,8% 24,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset