Texas Instruments sijoituskohteena

Päivitetty 23.4.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Texas Instruments kehittää analogisia mikropiirejä sekä sulautettuja järjestelmiä. Yhtiö oli ensimmäisiä yrityksiä, joka toi markkinoille pii-pohjaisia transistoreja… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e TEXAS INSTRUMENTS Ennuste
Osake (23.4.2020) 111,98 Osinko 12 kk 3,640
Markkina-arvo (Mrd) 105,6 Osinkotuotto 3,3%
Liikevaihto (M) 13 100 (-8,9%) Osinko/EPS 59% 4v ka
Nettotulos (M) 4 050 (-19,3%) Osinko/FCF 51% 4v ka
EPS 4,29 Omav.aste 42%
PE 26,1 Gearing 36%
EV/EBIT 23,3 ROE 50,8%
PB 15,0 ROI 32,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteevento

TEXAS INSTRUMENTS INC23.4.2020 | 111,98 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Texas Instruments:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä pisteitä laskee liikevaihdon ja tuloksen kääntyminen laskuun sekä osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna.

Texas Instruments:n (TI) liikevaihto oli kolmisen vuotta noin 13,0 – 13,4 miljardissa dollarissa, mutta tilikausien 2017 ja 2018 aikana liikevaihto nousi 15,0 – 15,8 miljardiin dollariin. Vastaavasti yhtiön tuloskunto nousi kolmessa vuodessa 3,0 miljardista 5,6 miljardiin dollariin. Tässä näkyy myös USA:n verouudistuksen vaikutus.

Mutta…

USA:n ja Kiinan välinen kauppasota alkoi painamaan yhtiön lukuja H2/2018 alkaen ja laskutrendi voimistui vuoden 2019 kuluessa. Tilikauden 2019 liikevaihto (-9 %) ja nettotulos (-10 %) laskivat reippaasti. Ja nyt koronaviruspandemia rasittaa lukuja lisää.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Yhtiö toteaa, että koronaviruspandemian seurauksena on taantuma ja se on vaikuttanut ja vaikuttaa lähitulevaisuudessa yritysten aktiviteettiin globaalisti. Se näkyy sitten myös Texas Instrumentsin kysynnässä, sillä se toimittaa erilaisia komponentteja, joita käytetään laajasti kuluttajaelektroniikassa, mobiililaitteissa ja autoteollisuudessa.

Vielä Q1:llä yhtiö pystyi toimimaan ilman sen suurempia häiriöitä. Mikäli Malesian ja Philippiinien rajoitustoimet jatkuvat pitkään, niin sillä voi olla vaikutusta yhtiön toimitusvarmuuteen.

Q1:n liikevaihto ja liiketulos laskivat (7,5 – 10,0 %), mutta ne oikeastaan jatkoivat aiempien kvartaalien kehitystä. Yhtiö kertoo, että koronaviruspandemia näkyi kysynnän aaltoiluna kvartaalin edetessä, kun asiakkaat ensin täydensivät varastojaan ja sen jälkeen ovat olleet varovaisia tilausten suhteen. Varsinainen pandemiavaikutus nähtäisiin sitten Q2 ja Q3 aikana.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Raportista ei käynyt ilmi sitä, että yhtiö olisi tehnyt mitään sen isompia toimenpiteitä. Luonnollisesti yhtiö on siirtynyt etätöihin niissä tehtävissä, missä se on mahdollista ja aloittanut kulukurin.

Q1:n osinko maksettiin normaalisti ja yhtiö osti omia osakkeitaan 1,65 miljardilla dollarilla, kun vuosi sitten niihin käytettiin ”vain” 1,15 miljardia dollaria. Yhtiön osinko on viime vuosina kasvanut nopeaa tahtia ja onkin mielenkiintoista nähdä se, millaisia osinkopäätöksiä yhtiö tekee. Seuraava osingon nostovuoro olisi tasaisen taulukon mukaan lokakuussa, joten siihen mennessä tulevaisuuden näkymät lienevät kirkastuneet.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Yhtiö siis arvioi, että pandemia aiheuttaa talouden taantuman, mikä samalla laskee yritysten aktiviteettia ainakin joksikin aikaa.

Yhtiö käyttää vuoden 2008 finanssikriisin oppeja ennusteissaan. Tuolloin syksyllä 2008, kun kriisi iski päälle, niin yhtiön tilaukset romahtivat ”yhdessä yössä”. Sen seurauksena Q4/2008 liikevaihto laski 26 prosenttia ja lasku jatkui myös Q1/2009 (-16 %). Sen jälkeen liikevaihto kasvoi nopeasti seuraavien 6 kvartaalin aikana.

Näiden oppien pohjalta TI arvioi, että Q2/2020:

  • liikevaihto: 2,61 – 3,19 Mrd USD (3 668 M USD / -13,0…-28,8 %)
  • EPS: 0,64 – 1,04 USD (1,37 USD / -24…-53 %)

TI arvioi, että se pitää tuotantoa suhteellisen normaalilla tasolla, mikä johtanee varastotasojen nousuun. Yhtiön tuotteet ovat suhteellisen pitkäikäisiä, joten ne eivät vanhene käsiin. Yhtiö haluaa olla valmiina siihen, kun kysyntä palautuu normaalille tasolleen, jolloin se pystyy nopeisiin toimituksiin.

Tilikausi 2020

Texas Instruments:n Q1/2020

M USD Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 3 329 3 594 -7,4%
Liiketulos (ebit) 1 244 1 379 -9,8%
Nettotulos (vero-oikaistu) 1 174 1 217 -3,5%
EPS (USD) 1,24 1,26

Q1:n liikevaihto laski 7,4 prosenttia, mikä jatkoi aiempien kvartaalien tapaista laskutrendiä. Liikevaihto on laskenut nyt 6 kvartaalia peräkkäin.

Liikevaihto laski koronaviruspandemian aiheuttaman nopean ja laajan kysynnän laskun seurauksena etenkin kvartaalin jälkipuoliskolla. Asiakkaiden tehtaiden sulkemiset sekä muut liikkumiseen liittyvät rajoitukset vähensivät mm.

  • autoteollisuuden (laskua ”mid-single digits”),
  • kuluttajaelektroniikan (”mid-single digits”) ja
  • älypuhelinten (”low-double digits”)

komponenttien kysyntää. Datakeskusten kysyntä oli puolestaan vahvaa (kasvua ”double digits”).

Q1:n liiketulos laski noin 10 prosenttia seuraten liikevaihdon kehitystä. Myös liiketulos on nyt laskenut 6 kvartaalia peräkkäin.

Raportoitu nettotulos laski liiketulosta vähemmän, sillä verokirjaus oli vain 50 miljoonaa dollaria (Q1/2019: 160 M USD). Alhaista veroastetta selittää eri maiden myöntämät veroedut.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M USD Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 2 950 3 668 -19,6% 13 100 14 383 -8,9%
Liiketulos (ebit) 950 1 506 -36,9% 4 650 5 723 -18,7%
Nettotulos 800 1 305 -38,7% 4 050 5 017 -19,3%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 3,640 3,340

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat Texas Instruments: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -800 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 3 682 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 4 482 miljoonaa dollaria.

TI:n liikevaihto nousi vahvasti vuosien 2017 ja 2018 aikana, mutta kääntyi sitten vuonna 2019 voimakkaaseen laskuun. Ja lasku jatkuu myös vuonna 2020 pandemian johdosta.

txn-tuloslaskelma-q12020

Nettotulos on kasvanut varsin mallikkaasti viimeisten vuosien aikana. Ja vuonna 2018 kasvu kiihtyi, missä USA:n verouudistus toi oman lisänsä lukuihin. Kuten liikevaihdon kohdalla, niin tilikauden 2019 tulos jäi 10 prosenttia edellisen vuoden ennätystasoista. Ja lasku jatkuu vuonna 2020 liikevaihdon kehitystä seuraten.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 12,50 – 13,25 miljardia ja nettotulos noin 3,75 – 4,25 miljardia dollaria. Tulosmarginaali olisi näillä ennusteilla noin 31 prosenttia (2019: 34,9 %).

txn-roe-roi-q12020

Hyvä tuloskehitys näkyy myös pääomien tuottolukujen hyvänä nousuna. ROE ja ROI ovat noin 40 – 50 prosentissa, kun viisi vuotta sitten olivat noin 17 – 20 prosentissa. Nämä kaikki erinomaiset luvut näkyvät arvostustason nousuna.

Tase

Taseen liikearvo on 4,4 miljardia dollaria eli hieman koholla. Tämä liikearvo syntyi vuonna 2011, kun TI osti National Semiconductors:n 6,5 miljardilla dollarilla. Tämän jälkeen liikearvo on pysynyt muuttumattomana näihin päiviin asti.

txn-liikearvo-q12020

Korollisia velkoja on noin 6,6 miljardia dollaria, mitä voi pitää varsin alhaisena määränä – varsinkin, kun huomioidaan se, että yhtiöllä on käteistä varoja noin 4,7 miljardia dollaria. Eli yhtiö voisi maksaa suurimman osan korollisista veloistaan yhdellä käteissuorituksella.

txn-velkaisuus-q12020

Alhainen velkaisuus näkyy velkaisuuden tunnusluvuissa, missä omavaraisuusaste on noussut noin 50 prosenttiin (hyvä taso on yli 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut 10 prosenttiin (mitä pienempi arvo on sen parempi, alle 100 prosentin tasoa voidaan pitää hyvänä).

Rahavirta

TI:n liiketoiminnan rahavirta on vahvassa trendinomaisessa kasvussa. Yhtiön liiketoiminta pystyy takomaan rahaa kassaan huimalla tahdilla. Vuodesta 2015 vuoteen 2019 eli 5 vuoden aikana liiketoiminnan rahavirta on kasvanut noin +10 prosenttia vuodessa.

Capex-investoinnit ovat nousseet noin 0,8 – 1,1 miljardin dollarin tasolle aiempien vuosien noin 0,5 miljardista dollarista.

Puolijohdevalmistajalla isompia investointeja syntyy silloin, kun yhtiö rakentaa esimerkiksi uuden tuotantotehtaan. Tasaisempaa meno on silloin, kun tuotantoa voidaan tehostaa tai uusia komponentteja jatkokehitetään. Eli tekisikö yhtiö juuri nyt aiempaa suurempia tulevaisuuteen tähtääviä panostuksia?

txn-rahavirta-q12020

Vapaa rahavirta (FCF) on ollut selvästi nousujohteinen ja suhteellisen hyvin ennustettavaa. Tämä antaa hyvän pohjan rahavirtaperustaiselle arvonmääritykselle. Viimeisen 5 vuoden ajalta (2014 – 2019) vapaa rahavirta on kasvanut noin +9,6 prosenttia vuodessa. Avainkysymys on oikeastaan se, että kuinka kauan nykyisenkaltainen hyvä kehitys jatkuu?

Kuten todettua, yhtiö pystyisi maksamaan suurimman osan veloistaan nykyisellä kassallaan. Osingot haukkaavat nykyisestä noin 5,8 miljardin dollarin vapaasta rahavirrasta noin 3,5 miljardia dollaria. Tämän jälkeen velkojen lyhennyksiin jäisi 2,3 miljardia dollaria, joten velat pystyttäisiin hoitamaan myös noin 3 vuoden rahavirroillakin.

Osinko

TI on maksanut osinkoa ainakin vuodesta 1982 alkaen, ja vuosittain nousevaa osinkoa sitäkin pitkään eli vuodesta 2003 alkaen. Vahvan tuloksen ja kassavirran ansiosta osinko on noussut viimeisten 7 vuoden aikana 0,72 dollarista tilikaudella 2019 maksettuun 3,21 dollariin. Keskimääräinen vuosinousu on tänä aikana ollut noin +23,8 prosenttia.

txn-osinko-q12020

TI ostaa myös omia osakkeitaan ja vuodesta 2015 osakkeiden määrä on pienentynyt noin -9 prosenttia. Vuoden 2019 aikana osakemäärä pieneni -3,9 prosenttia osakeostojen seurauksena.

Omien osakkeiden osto-ohjelma tukee osingon kasvattamista myös tulevaisuudessa. Myös se, että capex-investointeihin kuluu varsin maltillinen määrä koko kassavirrasta, antaa tukea osingon maksamiselle.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Texas Instruments: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2020 0,900 5/2019 0,770 5/2018 0,620
7/2020 (e) 0,900 7/2019 0,770 7/2018 0,620
10/2020 (e) 0,920 10/2019 0,900 10/2018 0,770
1/2021 (e) 0,920 1/2020 0,900 1/2019 0,770
YHTEENSÄ 3,640 3,340 2,780
+9,0% +20,1% +24,1%

Q2:n osinko on 0,90 dollaria ja se irtoaa 3.5.2020 ja maksetaan 18.5.2020. Q3:n osinko on yleensä julkistettu heinäkuun 15 – 20 päivien aikana. Arvioin tämän osingon olevan 0,90 dollaria, mikä olisi tämän suuruisen osingon neljäs maksukerta. Sijoittajan tulee kuitenkin varautua siihen, että osinkoa leikataan koronaviruspandemian johdosta.

Osingon seuraava nousuvuoro olisi lokakuussa ja arvoin, että osinko jatkaisi nousuaan pandemiasta huolimatta, mutta korotus olisi maltillinen.

Seuraavan 12 kuukauden osinkoennuste on 3,64 dollaria, mikä tällä osakkeen hinnalla (111,98 USD) antaisi noin 3,3 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2020e lukuja on oikaistu loppuvuoden nettotuloksella (+2 876 M USD) sekä osingoilla (-2 584 M USD) ja omien osakkeiden ostoilla (-1 000 M USD). Oikaisu on yhteensä -708 miljoonaa dollaria ja se huomioitu käteiset varat ja oma pääoma erissä.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -800 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 3 682 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 4 482 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (23.4.2020) 111,98 128,29 94,50 104,44 72,97 54,81 53,47 43,91
Lkm (000) 943 000 952 000 990 000 1 012 000 1 021 000 1 043 000 1 080 000 1 113 000
Markkina-arvo (Mrd) 105,60 122,13 93,56 105,69 74,50 57,17 57,75 48,87
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Analog 9 400 10 223 10 801 9 900 8 536
Embedded Processing 2 650 2 943 3 554 3 498 3 023
Other 1 050 1 217 1 429 1 563 1 811
YHTEENSÄ 13 100 14 383 15 784 14 961 13 370
LIIKEVOITTO 2020e 2019 2018 2017 2016
Analog 3 800 4 477 5 109 4 468 3 380
Embedded Processing 675 907 1 205 1 143 801
Other 175 339 399 472 618
YHTEENSÄ 4 650 5 723 6 713 6 083 4 799
Marginaali 35,5% 39,8% 42,5% 40,7% 35,9%
TULOS­LASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 2 950 3 329 13 100 14 383 15 784 14 961 13 370 13 000 13 045 12 205
Liikevoitto 950 1 244 4 650 5 723 6 713 6 083 4 799 4 274 3 947 2 832
Nettotulos 800 1 174 4 050 5 017 5 580 4 482 3 595 2 986 2 821 2 162
Marginaali 27,1% 35,3% 30,9% 34,9% 35,4% 30,0% 26,9% 23,0% 21,6% 17,7%
EPS 0,85 1,24 4,29 5,27 5,64 4,43 3,52 2,86 2,61 1,94
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 4 034 5 387 4 233 4 469 3 490 3 218 3 541 3 829
Liikearvo 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362
Muut varat 8 179 8 269 8 542 8 811 8 579 8 650 9 469 10 747
Tase yhteensä 16 575 18 018 17 137 17 642 16 431 16 230 17 372 18 938
Oma pääoma 7 026 8 907 8 994 10 337 10 473 9 946 10 390 10 807
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 6 550 5 803 5 068 4 077 3 609 4 120 4 631 5 158
Muut vastuut 2 999 3 308 3 075 3 228 2 349 2 164 2 351 2 973
Tase yhteensä 16 575 18 018 17 137 17 642 16 431 16 230 17 372 18 938
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 6 250 6 649 7 189 5 363 4 614 4 397 4 054 3 384
Investoinnit: Capex -850 -847 -1 131 -695 -531 -551 -385 -412
Vapaa rahavirta (FCF) 5 400 5 802 6 058 4 668 4 083 3 846 3 669 2 972
Investoinnit: Muut -500 -1 073 1 053 -432 -119 249 8 409
Investointien jälkeen 4 900 4 729 7 111 4 236 3 964 4 095 3 677 3 381
Rahoitus: Voitonjako -6 000 -5 429 -7 655 -4 660 -3 778 -4 185 -4 154 -4 043
Rahoitus: Muut 1 100 699 1 326 926 -32 -109 49 873
Rahavarojen muutos 0 -1 782 502 154 -199 -428 211
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 3,620 3,210 2,630 2,120 1,640 1,400 1,240 1,070
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,620 3,210 2,630 2,120 1,640 1,400 1,240 1,070
Osinkotuotto 3,2% 2,5% 2,8% 2,0% 2,2% 2,6% 2,3% 2,4%
Osinko/nettotulos 84,3% 60,9% 46,7% 47,9% 46,6% 48,9% 47,5% 55,1%
Osinko/FCF 63,2% 52,7% 43,0% 46,0% 41,0% 38,0% 36,5% 40,1%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 25,9 32,1 28,0 36,9 27,8
PE (3v) 21,6 24,3 20,6 28,7 23,8 21,5 25,7 23,8
PE 26,1 24,3 16,8 23,6 20,7 19,1 20,5 22,6
EV/EBIT 23,3 21,4 14,1 17,3 15,5 13,6 14,9 17,7
Oma pääoma/osake 7,45 9,36 9,08 10,21 10,26 9,54 9,62 9,71
P/B 15,03 13,71 10,40 10,22 7,11 5,75 5,56 4,52
ROE 50,8% 56,1% 57,7% 43,1% 35,2% 29,4% 26,6% 19,9%
ROI 32,9% 39,8% 47,1% 42,7% 34,1% 29,4% 25,5% 17,4%
Omavaraisuusaste 42,4% 49,4% 52,5% 58,6% 63,7% 61,3% 59,8% 57,1%
Gearing 35,8% 4,7% 9,3% -3,8% 1,1% 9,1% 10,5% 12,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa. Lisäksi vuoden 2017 lukuihin ei ole tehty vero-oikaisua.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 99,93 128,29 129,24 114,76 106,07 94,50 107,29 110,25 103,89 104,44
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 3,640 3,640 3,600 3,320 3,240 3,160 3,080 2,930 2,780 2,630
Osinkotuotto (ennuste) 3,6% 2,8% 2,8% 2,9% 3,1% 3,3% 2,9% 2,7% 2,7% 2,5%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 5,27 5,29 5,46 5,59 5,68 5,64 5,55 5,22 4,83 4,45
PE 18,9 24,2 23,7 20,5 18,7 16,8 19,3 21,1 21,5 23,5
EV/EBIT 17,2 21,3 20,6 17,5 15,8 14,1 15,7 16,6 16,4 17,2
ROE 61,2% 56,1% 53,2% 55,8% 56,7% 57,7% 51,0% 48,7% 45,6% 43,1%
ROI 39,1% 39,8% 39,4% 42,3% 45,1% 47,1% 44,8% 44,1% 44,4% 42,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus