Texas Instruments sijoituskohteena

Päivitetty 27.10.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (27.10.2017)96,15 USDMarkkina-arvo97,3 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk2,48 USD Osinkotuotto2,6 %
Liikevaihto 2017e14 900 M USD (+11,4 %)Nettotulos 2017e4 450 M USD (+23,8 %)
PE21,9ROE40,6 %

Texas Instruments kehittää analogisia mikropiirejä sekä sulautettuja järjestelmiä. Yhtiö oli ensimmäisiä yrityksiä, joka toi markkinoille pii-pohjaisia transistoreja… (lisää yritysesittelyssä).

TEXAS INSTRUMENTS INC27.10.2017 | 96,15 USD
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Texas Instruments:n Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyviä pisteitä laskee oikeastaan vain osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna. Liikearvon määrä on vain hieman yli pisterajan, joten pisteitä voisi varsin hyvin olla 25/30.

Texas Instruments:n (TI) liikevaihto oli kolmisen vuotta noin 13,0 – 13,4 miljardissa dollarissa, mutta nyt tilikaudelle 2017 liikevaihdon odotetaan nousevan lähes 15 miljardiin dollariin. Kasvua siis yli +10 prosenttia. Nettotulos on kasvanut keskimäärin noin +20 prosentin vuosivauhdilla viimeisen neljän vuoden ajan. Tuloksen osalta yhtiö on varsin teräksisessä iskussa.

Myös tase on vahvassa kunnossa. Korollisten velkojen määrä on trendinomaisessa laskussa ja velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla (omavaraisuusaste noin 65 prosenttia ja gearing -3 prosenttia).

Liiketoiminnan rahavirta on sekin nousutrendissä ja ylläpitoinvestoinnit (capex) ovat kehittyneet maltillisesti ja tasaisesti. Näin vapaa kassavirta on sallinut velkojen lyhentämisen sekä osinkojen kasvun.

Osinkosijoittajaa TI osake kiinnostaa, sillä osinko on kasvanut vuodesta 2003 alkaen. Seuraavan 12 kuukauden osinkoennuste on 2,48 dollaria, mikä tällä osakkeen hinnalla antaisi noin 2,6 prosentin osinkotuoton. Viimeisten 6 vuoden aikana osinko on kasvanut keskimäärin lähes +25 prosenttia vuodessa.

Osingon kasvua tukee omien osakkeiden osto-ohjelma, tuloksen ja vapaan kassavirran hyvä kehitys. Lisäksi osingon suhde tulokseen on ollut noin 45 – 55 ja vapaaseen kassavirtaan noin 40 prosenttia.

Erinomaisista tunnusluvuista johtuen osakkeen hinta on korkealla – laadusta saa maksaa. PE-luku on noin 22x eli aivan mahdottoman korkealla hinta ei ole.

Alkuvuosi 2017

TI:n Q1-Q3/2017

 • liikevaihto: 11 211 M USD (9 956 M USD / +12,6 %)
 • nettotulos: 3 340 M USD (2 415 M USD / +38,3 %)

TI:n vuosi 2017 on alkanut loistavasti ja ei ihme, että osake on noussut parissa kuukaudessa noin +20 prosenttia (21.08.17: 80 USD -> 26.10.17: 96 USD).

Liikevaihto ja tulos ovat kasvaneet siis hurjasti viime vuoteen nähden. Autoteollisuuden sekä perusteollisuuden kasvanut kysyntä vetävät lukuja ylöspäin. Toiminnan tehostuminen ja katteiden parantuminen näkyy tuloksen voimakkaana kasvuna.

Yhtiön johto kertoi, että autoteollisuuden kysyntä vahvinta yli 4 vuoteen. Eikä kyse ole vain sähkö- taikka itseohjautuvista autoista. Myös erilaiset mittaristot, turvaratkaisut, valaistus sekä auton peruselektroniikka luovat kysyntää laajalla rintamalla. Vahvistunut kysyntä on globaalia, sillä kaikki autovalmistajat toimivat aktiivisesti ”älyautojen” parissa.

Digitalisaation ja IoT:n trendit yleisesti teollisuudessa ja miksei muuallakin tuntuvat satavan TI:n pussiin.

Syyskuussa 2017 kvartaaliosinkoa nostettiin 0,50 dollarista 0,62 dollariin eli +24 prosenttia. Lisäksi omien osakkeiden osto-ohjelmaa laajennettiin 6 miljardilla dollarilla.

Näkymät

TI arvioi, että Q4:n

 • liikevaihto: 3,57 – 3,87 Mrd USD (3 414 M USD / +4,5…+13,3 %)
 • EPS: 1,01 – 1,15 USD (1,02 USD / -1,0…+12,7 %)

Eli hyvä kehitys näyttäisi jatkuvan edelleen Q4:lla. Yahoo Finance! listaamien analyytikkoennusteiden haarukka on tätä kirjoitettaessa kapeampi eli

 • liikevaihto: 3,72 – 3,83 Mrd USD
 • EPS: 1,03 – 1,13 USD

Alkuvuoden kehityksen sekä em. ennusteiden pohjalta koko tilikauden 2017 ennusteena (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 14,8 – 14,9 Mrd USD (2016: 13,4)
 • nettotulos: 4,35 – 4,5 Mrd USD (3,6)
 • EPS: 4,30 – 4,45 USD (3,52)
 • PE: 21,6x – 22,4x (osakkeen hinta 96,15 USD)
 • 12 kuukauden osinkoennuste: 2,48 USD
 • osinkotuotto: 2,6 %

Segmentit

Texas Instruments:lla (TI) on kaksi raportoitavaa segmenttiä ja oheisessa taulukossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot sekä liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Analog 9 900 8 536 8 339 8 104 7 194
Embedded Processing 3 500 3 023 2 787 2 740 2 450
Other 1 500 1 811 1 874 2 201 2 561
YHTEENSÄ 14 900 13 370 13 000 13 045 12 205
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Analog 4 500 3 380 3 048 2 786 1 859
Embedded Processing 1 100 801 596 384 185
Other 500 618 630 777 788
YHTEENSÄ 6 100 4 799 4 274 3 947 2 832

Analog

Segmentin tuotetarjonta sisältää mm. tuotteita, jotka ohjaavat esimerkiksi autojen turvajärjestelmiä ja sähkön säätöjärjestelmiä sekä erilaisia vahvistimia, sensoreita yms. mittalaitteita.

Analog-segmentti vastaa yli 60 prosenttia TI:n liikevaihdosta ja liikevoitosta. Segmentin liikevaihto on noussut parin viime vuoden aikana noin +2,6 ja liiketulos noin +10 prosentin vuosivauhdilla.

Tilikaudelle 2017 odotetaan sekä liikevaihdon (+15 %) että liiketuloksen (+30 %) osalta varsin hyvää kehitystä viime vuoteen nähden. Teollisuuden ja etenkin autoteollisuuden vahva kysyntä näkyy selvästi segmentin luvuissa.

Embedded Processing

Segmentin tuotteita ovat mm. prosessorit, mikrokontrollerit sekä tiedonsiirron prosessorit ja komponentit.

Segmentti vastaa noin 20 – 25 prosenttisesti TI:n liikevaihdosta ja noin 15 prosenttisesti liikevoitosta. Parin viime vuoden aikana liikevaihto on noussut noin +5,0 ja liiketulos noin +20 prosentin vuosivauhdilla.

Tilikaudella 2017 hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan ja liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 3,5 miljardiin dollariin eli kasvua olisi noin +15 prosenttia viime vuoteen nähden. Liikevoiton odotetaan kasvavan 1,1 miljardiin dollariin eli kasvua olisi reilusti yli +35 prosenttia. Myös tässä segmentissä teollisuuden ja etenkin autoteollisuuden vahva kysyntä näkyy numeroiden hyvänä kehityksenä.

Tuloksen kehitys

TI:n vuosien 2014 – 2016 liikevaihto oli vakaasti noin 13,0 – 13,4 miljardissa dollarissa, mutta vihdoin tilikaudelle 2017 odotetaan liikevaihdon nousevan noin 14,9 miljardiin dollariin. Kasvua yli +10 prosenttia.

txn-tuloslaskelma-q32017

Myös nettotulos on kasvanut varsin mallikkaasti viimeisten neljän vuoden aikana. Keskimäärin vuotuinen nettotuloksen kasvu vuodesta 2012 vuoteen 2016 oli +19,6 prosenttia vuodessa. Tilikaudelle 2017 odotetaan nettotuloksen kasvavan noin 4,4 miljardiin dollariin eli kasvua tulisi yli +20 prosenttia.

Kuten segmentti-osiossa todettiin, niin hurjaa kasvua vetää etenkin teollisuuden ja autoteollisuuden vahva kysyntä.

Nettotulosmarginaalin kehitys on ollut vahvaa vuodesta 2012 alkaen. Silloin marginaali oli 13,7 prosenttia, kun se tilikaudelle 2017 ennustetaan olevan noin 29 prosenttia. Yhtiö on pystynyt virtaviivaistamaan tuotantoaan varsin tehokkaaseen iskuun.

Tase

Taseen liikearvo on 4,4 miljardia dollaria eli hieman koholla. Tämä liikearvo syntyi vuonna 2011, kun TI osti National Semiconductors:n 6,5 miljardilla dollarilla. Tämän jälkeen liikearvo on pysynyt muuttumattomana näihin päiviin asti.

txn-liikearvo-q32017

Korollisia velkoja on noin 3,6 miljardia dollaria, mitä voi pitää varsin kohtuullisena määränä. Tämä näkyy velkaisuuden tunnusluvuissa, missä omavaraisuusaste on noussut 66 prosenttiin (hyvä taso on yli 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut -3,0 prosenttiin (mitä pienempi arvo on sen parempi, alle 100 % tasoa voidaan pitää hyvänä).

txn-velkaisuus-q32017

TI:n korollisten velkojen kohdalla hyvää on se, että velat ovat selvässä laskutrendissä. Heti National Semiconductors:n oston jälkeen velkaa oli 5,6 miljardia dollaria, josta ollaan siis lasketeltu nykyiseen noin 3,6 miljardiin dollariin.

Rahavirta

TI:n liiketoiminnan rahavirta on vahvassa trendinomaisessa kasvussa. Yhtiön liiketoiminta pystyy takomaan rahaa kassaan huimalla tahdilla. Vuodesta 2012 vuoteen 2016 eli 4 vuoden aikana keskimääräinen liiketoiminnan rahavirta on kasvanut noin +7,8 prosenttia vuodessa.

txn-liiketoiminta-capex-rahavirta-q32017

Capex-investoinnit ovat vuoden 2011 jälkeen asettuneet noin 500 – 550 miljoonaan dollariin. Puolijohdevalmistajalla isompia investointeja syntyy silloin, kun yhtiö rakentaa esimerkiksi uuden tuotantotehtaan. Tasaisempaa meno on silloin, kun tuotantoa voidaan tehostaa tai uusia komponentteja jatkokehitetään. Eli olisiko juuri nyt hieman rauhallisempi vaihe TI:n investointitarpeessa?

txn-vapaa-rahavirta-q32017

Vapaa rahavirta (FCF) on ollut selvästi nousujohteinen ja suhteellisen hyvin ennustettavaa. Tämä antaa hyvän pohjan rahavirtaperustaiselle arvonmääritykselle. Viimeisen 6 vuoden ajalta (2010 – 2016) vapaa rahavirta on kasvanut noin +7,9 prosenttia vuodessa. Avainkysymys on oikeastaan se, että kuinka kauan nykyisenkaltainen hyvä kehitys jatkuu?

Osinko

TI on maksanut osinkoa ainakin vuodesta 1982 alkaen, ja vuosittain nousevaa osinkoa sitäkin pitkään eli vuodesta 2003 alkaen. Vahvan tuloksen ja kassavirran ansiosta osinko on noussut viimeisten 6 vuoden aikana 0,56 dollarista tilikauden 2017 ennustettuun 2,12 dollariin. Keskimääräinen vuosinousu on ollut +24,8 prosenttia. Tilikauden 2016 osinkoon (1,64 USD) nähden nousua tulisi ennusteen mukaan noin +29,3 prosenttia.

txn-osinko-q32017

Seuraavan 12 kuukauden osinkoennuste on 2,48 dollaria, mikä tällä osakkeen hinnalla antaisi noin 2,6 prosentin osinkotuoton. Yhtiö nosti kvartaaliosinkoa 0,50 dollarista 0,62 dollariin syyskuussa 2017.

10/2017: 0,62 USD (osinko irtoaa 30.10.2017)
01/2018: 0,62 USD (e)
04/2018: 0,62 USD (e)
07/2018: 0,62 USD (e)

TI ostaa myös omia osakkeitaan ja 5 vuoden takaisesta osakkeiden määrä on pienentynyt yli -12 prosenttia. Omien osakkeiden osto-ohjelmassa on jäljellä valtuutus noin 65 miljoonan osakkeen ostamiselle. Osto-ohjelmalle ei ole määritelty määräaikaa.

Omien osakkeiden osto-ohjelma tukee osingon kasvattamista myös tulevaisuudessa. Myös se, että capex-investointeihin kuluu varsin maltillinen määrä koko kassavirrasta, antaa tukea osingon maksamiselle. Viime vuosien aikana osingonmaksusuhde on ollut noin 45 – 55 prosenttia nettotuloksesta ja noin 35 – 40 prosenttia vapaasta kassavirrasta (FCF).

Arvostus

Hyvät talousluvut ja niiden kehitys näkyy korkean osakkeen hintana – ainakin, jos mittarina käyttää PE-lukua. PE on 21,9x ja pidemmän aikavälin (3 ja 7 vuoden) PE ovat 26,5x ja 34x. Osakkeen hinta nousikin parissa kuukaudessa 20 prosenttia (21.8.2017: 80 USD -> 26.10.2017: 96 USD), mikä osaltaan selittää korkeita PE-lukuja.

txn-roe-roi-q32017

Hyvä tuloskehitys näkyy myös pääomien tuottolukujen hyvänä nousuna. ROE ja ROI ovat noin 35 prosentissa, kun nelisen vuotta sitten olivat noin 17 – 20 prosentissa. Nämä kaikki erinomaiset luvut näkyvät arvostustason nousuna.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 110) sekä osingon maksuilla (-627). Korjaus on yhteensä +483 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (27.10.2017) 96,15 72,97 54,81 53,47 43,91 30,89 29,11 32,50
Lkm (000) 1 012 000 1 021 000 1 043 000 1 080 000 1 113 000 1 146 000 1 171 000 1 213 000
Markkina-arvo (Mrd) 97,30 74,50 57,17 57,75 48,87 35,40 34,09 39,42
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 3 700 11 211 14 900 13 370 13 000 13 045 12 205 12 825 13 735 13 966
Liikevoitto 1 600 4 520 6 100 4 799 4 274 3 947 2 832 1 973 2 992 4 514
Nettotulos 1 110 3 340 4 450 3 595 2 986 2 821 2 162 1 759 2 236 3 228
Marginaali 30,0% 29,8% 29,9% 26,9% 23,0% 21,6% 17,7% 13,7% 16,3% 23,1%
EPS 1,10 3,30 4,40 3,52 2,86 2,61 1,94 1,53 1,91 2,66
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 3 927 3 490 3 218 3 541 3 829 2 965 2 935 3 072
Liikearvo 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362 4 452 924
Muut varat 9 123 8 579 8 650 9 469 10 747 12 694 13 110 9 405
Tase yhteensä 17 412 16 431 16 230 17 372 18 938 20 021 20 497 13 401
Oma pääoma 11 471 10 473 9 946 10 390 10 807 10 961 10 952 10 437
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 3 583 3 609 4 120 4 631 5 158 5 686 5 592 378
Muut vastuut 2 358 2 349 2 164 2 351 2 973 3 374 3 953 2 586
Tase yhteensä 17 412 16 431 16 230 17 372 18 938 20 021 20 497 13 401
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 4 750 4 614 4 397 4 054 3 384 3 414 3 256 3 820
Investoinnit: Capex -550 -531 -551 -385 -412 -495 -816 -1 199
Vapaa rahavirta (FCF) 4 200 4 083 3 846 3 669 2 972 2 919 2 440 2 621
Investoinnit: Muut -150 -119 249 8 409 -544 -5 356 142
Investointien jälkeen 4 050 3 964 4 095 3 677 3 381 2 375 -2 916 2 763
Rahoitus: Voitonjako -3 800 -3 778 -4 185 -4 154 -4 043 -2 619 -2 617 -2 639
Rahoitus: Muut 0 -32 -109 49 873 669 5 206 13
Rahavarojen muutos 250 154 -199 -428 211 425 -327 137
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 2,120 1,640 1,400 1,240 1,070 0,720 0,560 0,490
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,120 1,640 1,400 1,240 1,070 0,720 0,560 0,490
Osinkotuotto 2,2% 2,2% 2,6% 2,3% 2,4% 2,3% 1,9% 1,5%
Osinko/nettotulos 48,2% 46,6% 48,9% 47,5% 55,1% 46,9% 29,3% 18,4%
Osinko/FCF 51,1% 41,0% 38,0% 36,5% 40,1% 28,3% 26,9% 22,7%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 34,0 27,8 24,0 25,9
PE (3v) 26,5 23,8 21,5 25,7 23,8 14,7 14,7 17,9
PE 21,9 20,7 19,1 20,5 22,6 20,1 15,2 12,2
Oma pääoma/osake 11,33 10,26 9,54 9,62 9,71 9,56 9,35 8,60
P/B 8,48 7,11 5,75 5,56 4,52 3,23 3,11 3,78
ROE 40,6% 35,2% 29,4% 26,6% 19,9% 16,1% 20,9% 32,0%
ROI 41,9% 34,1% 29,4% 25,5% 17,4% 11,9% 21,9% 43,3%
Omavaraisuusaste 65,9% 63,7% 61,3% 59,8% 57,1% 54,7% 53,4% 77,9%
Gearing -3,0% 1,1% 9,1% 10,5% 12,3% 24,8% 24,3% -25,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset