Texas Instruments sijoituskohteena

Päivitetty 24.1.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (24.1.2018)119,89 USDMarkkina-arvo120,7 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk2,58 USD Osinkotuotto2,2 %
Liikevaihto 2018e15 600 M USD (+4,3 %)Nettotulos 2018e4 950 M USD (+34,4 %)
PE24,4ROE43,0 %

Texas Instruments kehittää analogisia mikropiirejä sekä sulautettuja järjestelmiä. Yhtiö oli ensimmäisiä yrityksiä, joka toi markkinoille pii-pohjaisia transistoreja… (lisää yritysesittelyssä).

TEXAS INSTRUMENTS INC24.1.2018 | 119,89 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Texas Instruments:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä pisteitä laskee oikeastaan vain osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna. Liikearvon määrä on vain hieman yli pisterajan, joten pisteitä voisi varsin hyvin olla 24/30.

Texas Instruments:n (TI) liikevaihto oli kolmisen vuotta noin 13,0 – 13,4 miljardissa dollarissa, mutta nyt tilikaudella 2017 liikevaihdon nousi noin 15 miljardiin dollariin. Liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2018 noin 15,6 miljardiin dollariin. Kasvua, mutta hieman maltillisempaan tahtiin.

Nettotulos on kasvanut keskimäärin noin +20 prosentin vuosivauhdilla viimeisen neljän vuoden ajan, jos jätetään huomiotta tilikauden 2017 USA:n veromuutoksen kertaluontoinen vaikutus. Tuloksen osalta yhtiö on varsin teräksisessä iskussa.

Myös tase on vahvassa kunnossa. Korollisten velkojen määrä on trendinomaisessa laskussa ja velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla (omavaraisuusaste noin 65 prosenttia ja gearing -20 prosenttia).

Liiketoiminnan rahavirta on sekin nousutrendissä ja ylläpitoinvestoinnit (capex) ovat kehittyneet maltillisesti ja tasaisesti. Näin vapaa kassavirta on sallinut velkojen lyhentämisen sekä osinkojen kasvun.

Osinkosijoittajaa TI osake kiinnostaa, sillä osinko on kasvanut vuodesta 2003 alkaen. Seuraavan 12 kuukauden osinkoennuste on 2,58 dollaria, mikä tällä osakkeen hinnalla antaisi noin 2,2 prosentin osinkotuoton. Viimeisten 6 vuoden aikana osinko on kasvanut keskimäärin lähes +25 prosenttia vuodessa.

Osingon kasvua tukee omien osakkeiden osto-ohjelma, tuloksen ja vapaan kassavirran hyvä kehitys. Lisäksi osingon suhde tulokseen sekä vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 45 – 55 prosentissa.

Erinomaisista tunnusluvuista johtuen osakkeen hinta on korkealla – laadusta saa maksaa. Osakkeen viimeaikaisen nousun seurauksena PE-lukukin on noin noussut jo 24x, mikä alkaa olemaan jo varsin korkea arvostus.

Tilikausi 2017

TI:n vuosi 2017

 • liikevaihto: 14 961 M USD (13 370 M USD / +11,9 %)
 • nettotulos: 3 682 M USD (3 595 M USD / +2,4 %)
 • nettotulos (vero-oikaistu): 4 482 M USD (3 595 M USD / +24,7 %)

TI:n vuosi 2017 sujui loistavasti ja ei ihme, että osake on noussut lyhyessä ajassa ensin noin +20 prosenttia (21.08.17: 80 USD -> 26.10.17: 96 USD) ja sen jälkeenkin vielä +25 prosenttia (-> 23.1.18: 120 USD).

USA:n verouudistukseen liittyen yhtiö kirjasi Q4/2017 tulokseen noin -800 miljoonan dollarin negatiivisen kertaluontoisen erän. Näin raportoitu tulos jäi vain 3,7 miljardiin dollariin. Sen sijaan tällä veroerällä oikaistu tulos olisi ollut 4,5 miljardia dollaria, missä kasvua olisi ollut +24,7 prosenttia.

Autoteollisuuden sekä perusteollisuuden kasvanut kysyntä jatkui vahvana myös Q4:lla. Toiminnan tehostuminen ja katteiden parantuminen näkyy tuloksen voimakkaana kasvuna.

Yhtiön johto kertoi, että autoteollisuuden kysyntä vahvinta yli 4 vuoteen. Eikä kyse ole vain sähkö- taikka itseohjautuvista autoista. Myös erilaiset mittaristot, turvaratkaisut, valaistus sekä auton peruselektroniikka luovat kysyntää laajalla rintamalla. Vahvistunut kysyntä on globaalia, sillä kaikki autovalmistajat toimivat aktiivisesti ”älyautojen” parissa. TI aikookin jatkaa panostuksiaan auto- ja perusteollisuuden komponentteihin jatkossa.

Digitalisaation ja IoT:n trendit yleisesti teollisuudessa ja miksei muuallakin tuntuvat satavan TI:n pussiin.

TI osti Q4:lla omia osakkeitaan noin 700 miljoonalla dollarilla ja koko vuoden 2017 aikana osakemäärä pieneni noin -1,3 prosenttia ostojen seurauksena.

Näkymät

TI arvioi, että Q1/2018:

 • liikevaihto: 3,49 – 3,79 Mrd USD (3 402 M USD / +2,6…+11,4 %)
 • EPS: 1,01 – 1,17 USD (0,97 USD / +4,1…+20,6 %)

Eli hyvä kehitys näyttäisi jatkuvan edelleen, vaikkakin vaatimattomalla vauhdilla verrattuna viime vuoteen. Tämä ehkä näkyy myös osakkeen noin -5 prosentin laskuna tulosjulkaisun (24.1.2018) jälkeen.

Yhtiö arvioi, että USA:n veromuutoksen seurauksena tilikauden 2018 veroaste on noin 23 prosenttia ja vuodesta 2019 alkaen noin 18 prosenttia. Tämä vuoden 2018 ero vuoteen 2019 selittyy joihinkin maksuihin, jotka ajoittuvat vuodelle 2018. Tilikaudella 2017 veroaste oli noin 31 prosenttia eli yhtiön verotus kevenee selvästi.

Koko tilikauden 2018 karkeina ennusteina (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 15,6 Mrd USD (2017: 15,0 Mrd USD)
 • nettotulos: 4,9 Mrd USD (3,7 Mrd USD ja vero-oikastu: 4,5 Mrd USD)
 • EPS: 4,92 USD (3,52 USD ja vero-oikaistu: 4,43 USD)
 • PE: 24,4x (osakkeen hinta noin 120 USD)
 • 12 kuukauden osinkoennuste: 2,58 USD (edelliset 12 kk: 2,12 USD)
 • osinkotuotto: 2,2 %

Segmentit

Texas Instruments:lla (TI) on kaksi raportoitavaa segmenttiä ja oheisessa taulukossa on esitetty näiden segmenttien liikevaihdot sekä liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Analog 10 300 9 900 8 536 8 339 8 104
Embedded Processing 3 700 3 498 3 023 2 787 2 740
Other 1 600 1 563 1 811 1 874 2 201
YHTEENSÄ 15 600 14 961 13 370 13 000 13 045
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Analog 4 600 4 468 3 380 3 048 2 786
Embedded Processing 1 200 1 143 801 596 384
Other 600 472 618 630 777
YHTEENSÄ 6 400 6 083 4 799 4 274 3 947

Analog

Segmentin tuotetarjonta sisältää mm. tuotteita, jotka ohjaavat esimerkiksi autojen turvajärjestelmiä ja sähkön säätöjärjestelmiä sekä erilaisia vahvistimia, sensoreita yms. mittalaitteita.

Analog-segmentti vastaa yli 60 prosenttia TI:n liikevaihdosta ja liikevoitosta. Segmentin liikevaihto on noussut parin viime vuoden aikana noin +2,6 ja liiketulos noin +10 prosentin vuosivauhdilla.

Tilikaudelle 2018 odotetaan sekä liikevaihdon (+4 %) että liiketuloksen (+3 %) osalta varsin hyvää kehitystä viime vuoteen nähden. Kasvun odotetaan olevan kuitenkin hieman maltillisempaa kuin vuonna 2017. Teollisuuden ja etenkin autoteollisuuden vahva kysyntä näkyy selvästi segmentin luvuissa.

Embedded Processing

Segmentin tuotteita ovat mm. prosessorit, mikrokontrollerit sekä tiedonsiirron prosessorit ja komponentit.

Segmentti vastaa noin 20 – 25 prosenttisesti TI:n liikevaihdosta ja noin 15 prosenttisesti liikevoitosta. Parin viime vuoden aikana liikevaihto on noussut noin +5,0 ja liiketulos noin +20 prosentin vuosivauhdilla.

Tilikaudella 2018 hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan ja liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 3,7 miljardiin dollariin eli kasvua olisi noin +6 prosenttia viime vuoteen nähden. Liikevoiton odotetaan kasvavan 1,2 miljardiin dollariin (+5 %). Myös tässä segmentissä teollisuuden ja etenkin autoteollisuuden vahva kysyntä näkyy numeroiden hyvänä kehityksenä.

Tuloksen kehitys

TI:n vuosien 2014 – 2016 liikevaihto oli vakaasti noin 13,0 – 13,4 miljardissa dollarissa, mutta vihdoin tilikaudella 2017 liikevaihto nousi selvästi ollen noin 15,0 miljardia dollaria. Kasvua oli yli +10 prosenttia.

txn-tuloslaskelma-q42017

Myös nettotulos on kasvanut varsin mallikkaasti viimeisten neljän vuoden aikana. Keskimäärin vuotuinen nettotuloksen kasvu vuodesta 2012 vuoteen 2016 oli +19,6 prosenttia vuodessa. Tilikaudella 2017 nettotulos jatkoi kasvuaan ollen noin 4,5 miljardia dollaria, kun oikaistaan kertaluontoinen USA:n verouudistukseen liittyvä erä (n. 800 M USD) pois. Raportoitu nettotulos oli 3,7 miljardia dollaria.

Kuten segmentti-osiossa todettiin, niin hurjaa kasvua vetää etenkin teollisuuden ja autoteollisuuden vahva kysyntä.

Nettotulosmarginaalin kehitys on ollut vahvaa vuodesta 2012 alkaen. Silloin marginaali oli 13,7 prosenttia, kun se tilikaudella 2017 se oli noin 30 prosenttia (vero-oikaistuna). Yhtiö on pystynyt virtaviivaistamaan tuotantoaan varsin tehokkaaseen iskuun.

Tilikaudella 2018 hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan, mutta ehkä hieman maltillisempaan tahtiin kuin vuonna 2017. USA:n verouudistuksen johdosta tilikauden 2018 veroaste on noin 23 prosenttia (2017: 31 %) ja sen jälkeen noin 18 prosenttia. Ennustettu liikevaihto on noin 15,6 miljardia ja nettotulos noin 5,0 miljardia dollaria.

Tase

Taseen liikearvo on 4,4 miljardia dollaria eli hieman koholla. Tämä liikearvo syntyi vuonna 2011, kun TI osti National Semiconductors:n 6,5 miljardilla dollarilla. Tämän jälkeen liikearvo on pysynyt muuttumattomana näihin päiviin asti.

txn-liikearvo-q42017

Korollisia velkoja on noin 4,1 miljardia dollaria, mitä voi pitää varsin kohtuullisena määränä. Tämä näkyy velkaisuuden tunnusluvuissa, missä omavaraisuusaste on noussut noin 55-65 prosenttiin (hyvä taso on yli 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut -20 prosenttiin (mitä pienempi arvo on sen parempi, alle 100 % tasoa voidaan pitää hyvänä).

txn-velkaisuus-q42017

TI:n korollisten velkojen kohdalla hyvää on se, että velat ovat selvässä laskutrendissä. Heti National Semiconductors:n oston jälkeen velkaa oli 5,6 miljardia dollaria, josta ollaan siis lasketeltu nykyiseen noin 4,1 miljardiin dollariin.

Rahavirta

TI:n liiketoiminnan rahavirta on vahvassa trendinomaisessa kasvussa. Yhtiön liiketoiminta pystyy takomaan rahaa kassaan huimalla tahdilla. Vuodesta 2012 vuoteen 2017 eli 5 vuoden aikana keskimääräinen liiketoiminnan rahavirta on kasvanut noin +9,5 prosenttia vuodessa.

txn-liiketoiminta-capex-rahavirta-q42017

Capex-investoinnit ovat vuoden 2011 jälkeen asettuneet noin 500 – 550 miljoonaan dollariin. Puolijohdevalmistajalla isompia investointeja syntyy silloin, kun yhtiö rakentaa esimerkiksi uuden tuotantotehtaan. Tasaisempaa meno on silloin, kun tuotantoa voidaan tehostaa tai uusia komponentteja jatkokehitetään. Eli olisiko juuri nyt hieman rauhallisempi vaihe TI:n investointitarpeissa?

txn-vapaa-rahavirta-q42017

Vapaa rahavirta (FCF) on ollut selvästi nousujohteinen ja suhteellisen hyvin ennustettavaa. Tämä antaa hyvän pohjan rahavirtaperustaiselle arvonmääritykselle. Viimeisen 5 vuoden ajalta (2012 – 2017) vapaa rahavirta on kasvanut noin +9,8 prosenttia vuodessa. Avainkysymys on oikeastaan se, että kuinka kauan nykyisenkaltainen hyvä kehitys jatkuu?

Osinko

TI on maksanut osinkoa ainakin vuodesta 1982 alkaen, ja vuosittain nousevaa osinkoa sitäkin pitkään eli vuodesta 2003 alkaen. Vahvan tuloksen ja kassavirran ansiosta osinko on noussut viimeisten 6 vuoden aikana 0,56 dollarista tilikaudella 2017 maksettuun 2,12 dollariin. Keskimääräinen vuosinousu on ollut +24,8 prosenttia.

txn-osinko-q42017

Seuraavan 12 kuukauden osinkoennuste on 2,58 dollaria, mikä tällä osakkeen hinnalla antaisi noin 2,2 prosentin osinkotuoton. Yhtiö nosti kvartaaliosinkoa 0,50 dollarista 0,62 dollariin syyskuussa 2017.

01/2018: 0,62 USD (osinko irtoaa 30.1.2018)
04/2018: 0,62 USD (e)
07/2018: 0,62 USD (e)
10/2018: 0,72 USD (e)

TI ostaa myös omia osakkeitaan ja 5 vuoden takaisesta osakkeiden määrä on pienentynyt noin -10 prosenttia. Vuoden 2017 aikana osakemäärä pieneni -1,3 prosenttia osakeostojen seurauksena.

Omien osakkeiden osto-ohjelma tukee osingon kasvattamista myös tulevaisuudessa. Myös se, että capex-investointeihin kuluu varsin maltillinen määrä koko kassavirrasta, antaa tukea osingon maksamiselle. Viime vuosien aikana osingonmaksusuhde on ollut noin 45 – 55 prosenttia nettotuloksesta ja noin 35 – 40 prosenttia vapaasta kassavirrasta (FCF).

Myös USA:n verouudistus antaa tukea kasvavalle osinkokehitykselle.

Arvostus

Hyvät talousluvut ja niiden kehitys näkyy korkean osakkeen hintana – ainakin, jos mittarina käyttää PE-lukua. PE on 24,4x ja pidemmän aikavälin (3 ja 7 vuoden) PE ovat 29,6x ja 38,5x (vero-oikastuna 27,8x ja 37,1x). Osakkeen hinta nousikin muutamassa kuukaudessa 25 prosenttia (26.10.2017: 96 USD -> 23.1.2018: 120 USD), mikä osaltaan selittää korkeita PE-lukuja.

txn-roe-roi-q42017

Hyvä tuloskehitys näkyy myös pääomien tuottolukujen hyvänä nousuna. ROE ja ROI ovat noin 35 prosentissa, kun nelisen vuotta sitten olivat noin 17 – 20 prosentissa. Nämä kaikki erinomaiset luvut näkyvät arvostustason nousuna.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+4 950) sekä osingon maksuilla (-2 598). Korjaus on yhteensä +2 352 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (24.1.2018) 119,89 104,44 72,97 54,81 53,47 43,91 30,89 29,11
Lkm (000) 1 007 000 1 012 000 1 021 000 1 043 000 1 080 000 1 113 000 1 146 000 1 171 000
Markkina-arvo (Mrd) 120,73 105,69 74,50 57,17 57,75 48,87 35,40 34,09
TULOSLASKELMA Q1/18e 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 3 700 15 600 14 961 13 370 13 000 13 045 12 205 12 825 13 735
Liikevoitto 1 600 6 400 6 083 4 799 4 274 3 947 2 832 1 973 2 992
Nettotulos 1 150 4 950 3 682 3 595 2 986 2 821 2 162 1 759 2 236
Marginaali 31,1% 31,7% 24,6% 26,9% 23,0% 21,6% 17,7% 13,7% 16,3%
EPS 1,14 0,00 4,92 3,64 3,52 2,86 2,61 1,94 1,53 1,91
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 6 821 4 469 3 490 3 218 3 541 3 829 2 965 2 935
Liikearvo 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362 4 452
Muut varat 8 811 8 811 8 579 8 650 9 469 10 747 12 694 13 110
Tase yhteensä 19 994 17 642 16 431 16 230 17 372 18 938 20 021 20 497
Oma pääoma 12 689 10 337 10 473 9 946 10 390 10 807 10 961 10 952
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 4 077 4 077 3 609 4 120 4 631 5 158 5 686 5 592
Muut vastuut 3 228 3 228 2 349 2 164 2 351 2 973 3 374 3 953
Tase yhteensä 19 994 17 642 16 431 16 230 17 372 18 938 20 021 20 497
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 5 400 5 363 4 614 4 397 4 054 3 384 3 414 3 256
Investoinnit: Capex -700 -695 -531 -551 -385 -412 -495 -816
Vapaa rahavirta (FCF) 4 700 4 668 4 083 3 846 3 669 2 972 2 919 2 440
Investoinnit: Muut -450 -432 -119 249 8 409 -544 -5 356
Investointien jälkeen 4 250 4 236 3 964 4 095 3 677 3 381 2 375 -2 916
Rahoitus: Voitonjako -4 750 -4 660 -3 778 -4 185 -4 154 -4 043 -2 619 -2 617
Rahoitus: Muut 500 926 -32 -109 49 873 669 5 206
Rahavarojen muutos 0 502 154 -199 -428 211 425 -327
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 2,580 2,120 1,640 1,400 1,240 1,070 0,720 0,560
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,580 2,120 1,640 1,400 1,240 1,070 0,720 0,560
Osinkotuotto 2,2% 2,0% 2,2% 2,6% 2,3% 2,4% 2,3% 1,9%
Osinko/nettotulos 52,5% 58,3% 46,6% 48,9% 47,5% 55,1% 46,9% 29,3%
Osinko/FCF 55,3% 46,0% 41,0% 38,0% 36,5% 40,1% 28,3% 26,9%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 38,5 38,5 27,8 24,0
PE (3v) 29,6 30,9 23,8 21,5 25,7 23,8 14,7 14,7
PE 24,4 28,7 20,7 19,1 20,5 22,6 20,1 15,2
Oma pääoma/osake 12,60 10,21 10,26 9,54 9,62 9,71 9,56 9,35
P/B 9,51 10,22 7,11 5,75 5,56 4,52 3,23 3,11
ROE 43,0% 35,4% 35,2% 29,4% 26,6% 19,9% 16,1% 20,9%
ROI 41,1% 42,7% 34,1% 29,4% 25,5% 17,4% 11,9% 21,9%
Omavaraisuusaste 63,5% 58,6% 63,7% 61,3% 59,8% 57,1% 54,7% 53,4%
Gearing -21,6% -3,8% 1,1% 9,1% 10,5% 12,3% 24,8% 24,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset