Texas Instruments sijoituskohteena

Päivitetty 24.4.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Texas Instruments kehittää analogisia mikropiirejä sekä sulautettuja järjestelmiä. Yhtiö oli ensimmäisiä yrityksiä, joka toi markkinoille pii-pohjaisia transistoreja… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e TEXAS INSTRUMENTS Ennuste
Osake (24.4.2019) 116,38 Osinko 12 kk 3,240
Markkina-arvo (Mrd) 112,9 Osinkotuotto 2,8%
Liikevaihto (M) 14 750 (-6,6%) Osinko/EPS 51% 4v ka
Nettotulos (M) 4 900 (-12,2%) Osinko/FCF 47% 4v ka
EPS 5,05 Omav.aste 48%
PE 23,0 Gearing 24%
EV/EBIT 19,5 ROE 56,7%
PB 13,6 ROI 41,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteevento

TEXAS INSTRUMENTS INC24.4.2019 | 116,38 USD
24
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Texas Instruments:n Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyviä pisteitä laskee oikeastaan vain osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna.

Texas Instruments:n (TI) liikevaihto oli kolmisen vuotta noin 13,0 – 13,4 miljardissa dollarissa, mutta tilikausien 2017 ja 2018 aikana liikevaihto nousi 15,0 – 15,8 miljardiin dollariin. Vastaavasti yhtiön tuloskunto nousi kolmessa vuodessa 3,0 miljardista 5,6 miljardiin dollariin. Tässä näkyy myös USA:n verouudistuksen vaikutus.

Mutta…

USA:n ja Kiinan välinen kauppasota näkyi H2/2018 aikana kysynnän laskunsa, ja tämä trendi näyttäisi voimistuvan vuonna 2019. Q1:n tulos laskikin -11 prosenttia ja yhtiö arvioi, että myös Q2/2019 tulos laskisi -6…-21 prosenttia. Oma arvioni vuoden 2019 tuloksesta tarkoittaisi noin -12 prosentin laskua.

Yhtiön tase on vahvassa kunnossa ja velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla (omavaraisuusaste 50 ja gearing 10 – 20 prosenttia). Korollisten velkojen määrä on nousussa, mitä selittää yhtiön suuret omien osakkeiden ostot, mutta tämän hetkisillä rahavirroilla yhtiö voisi hoitaa lainansa muutamassa vuodessa.

Liiketoiminnan rahavirta on sekin nousutrendissä ja ylläpitoinvestoinnit (capex) ovat kehittyneet maltillisesti ja tasaisesti. Näin vapaa kassavirta on sallinut voimakkaan osinkojen kasvun.

Osinkosijoittajaa TI osake kiinnostaa, sillä osinko on kasvanut vuodesta 2003 alkaen. Seuraavan 12 kuukauden osinkoennusteeni on 3,24 dollaria, mikä tällä osakkeen hinnalla (116,40 USD) antaisi noin 2,8 prosentin osinkotuoton. Viimeisten 5 vuoden aikana osinko on kasvanut keskimäärin lähes +20 prosenttia vuodessa.

Osingon kasvua tukee omien osakkeiden osto-ohjelma, tuloksen ja vapaan kassavirran hyvä kehitys. Lisäksi osingon suhde tulokseen sekä vapaaseen rahavirtaan on ollut noin 45 – 55 prosentissa.

Siksi onkin mielenkiintoista nähdä, miten USA:n ja Kiinan välinen kauppasota vaikuttaa yhtiön lukuihin.

Tilikausi 2019

Texas Instruments:n Q1/2019

M USD Q1/19 Q1/18
Liikevaihto 3 594 3 789 -5,1%
Liiketulos (ebit) 1 379 1 548 -10,9%
Nettotulos (vero-oikaistu) 1 217 1 366 -10,9%
EPS (USD) 1,26 1,35

Yhtiö kertoi, että H2/2018 alkanut markkinoiden heikko kysyntätilanne näkyi myös Q1:n liikevaihdossa (-5 %). Poikkeuksena heikkoon kysyntätilanteeseen oli Communications-tuotealueen hyvä tilanne 5G-teknologioiden myötä.

Auto- ja muun teollisuuden kysyntä jatkoi heikentymistään. Muistetaan tässä kuitenkin se, että vielä vuosi sitten kysyntä oli tällä alueella ennätystasoa. Älypuhelinten ja PC-laitteiden puolella kehitys oli myös heikkoa.

Liiketulos laski -11 prosenttia, mitä painoi tuotannon nousseet kulut. Sen sijaan muut kulut pysyivät lähestulkoon ennallaan.

Näkymät

TI arvioi, että Q2/2019:

  • liikevaihto: 3,46 – 3,74 Mrd USD (4 017 M USD / -6,9…-13,9 %)
  • EPS: 1,12 – 1,32 USD (1,41 USD / -6…-21 %)

Q3/2018 alkanut kysynnän vaimentuminen näkyy näissä arvioissa selvinä laskulukuina.

Yhtiö arvioi, että USA:n veromuutoksen seurauksena tilikauden 2019 veroaste on noin 16 prosenttia.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q2/19e Q2/18 2019e 2018
Liikevaihto 3 675 4 017 -8,5% 14 750 15 784 -6,6%
Liiketulos (ebit) 1 450 1 712 -15,3% 5 900 6 713 -12,1%
Nettotulos 1 180 1 405 -16,0% 4 900 5 580 -12,2%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 3,24 2,78

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Texas Instruments: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -800 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 3 682 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 4 482 miljoonaa dollaria.

TI:n vuosien 2014 – 2016 liikevaihto oli vakaasti noin 13,0 – 13,4 miljardissa dollarissa, mutta vihdoin tilikaudella 2017 liikevaihto nousi selvästi ollen noin 15,0 miljardia dollaria ja vuonna 2018 liikevaihto nousi 15,8 miljardiin dollariin.

txn-tuloslaskelma-q12019

Myös nettotulos on kasvanut varsin mallikkaasti viimeisten 6 vuoden aikana. Ja vuonna 2018 kasvu kiihtyi, missä USA:n verouudistus toi oman lisänsä lukuihin.

Nettotulosmarginaalin kehitys on ollut vahvaa vuodesta 2012 alkaen. Silloin marginaali oli 13,7 prosenttia, kun se tilikaudella 2017 se oli noin 30 prosenttia (vero-oikaistuna). Yhtiö on pystynyt virtaviivaistamaan tuotantoaan varsin tehokkaaseen iskuun.

Mutta vuodesta 2019 näyttäisi tulevan laskuvuosi. Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 14,5 – 15,0 miljardia ja nettotulos noin 4,75 – 5,25 miljardia dollaria. Tämä laskisi nettotulosmarginaalin 33,2 prosenttiin, mikä jäisi vuoden 2018 35,4 prosentista selvästi. Toisaalta tämä ylittäisi monin kerroin aiempien vuosien 15 – 25 prosentin marginaalitason.

Vahvasta (vaikkakin vuodelle 2019 ennustetusta laskevasta) tuloksesta johtuen PE-luku on 23,0x eli korkeahkolla tasolla. Tätä kirjoitettaessa osakkeella ei ole käyty kauppaa tulosraportin julkaisun jälkeen, joten on mielenkiintoista nähdä, millaisen vastaanoton yhtiö saa pörssissä. Tämä luonnollisesti vaikuttaa PE-kertoimeen.

txn-roe-roi-q12019

Hyvä tuloskehitys näkyy myös pääomien tuottolukujen hyvänä nousuna. ROE ja ROI ovat noin 35 – 40 prosentissa, kun viisi vuotta sitten olivat noin 17 – 20 prosentissa. Nämä kaikki erinomaiset luvut näkyvät arvostustason nousuna.

Tase

Taseen liikearvo on 4,4 miljardia dollaria eli hieman koholla. Tämä liikearvo syntyi vuonna 2011, kun TI osti National Semiconductors:n 6,5 miljardilla dollarilla. Tämän jälkeen liikearvo on pysynyt muuttumattomana näihin päiviin asti.

txn-liikearvo-q12019

Korollisia velkoja on noin 5,8 miljardia dollaria, mitä voi pitää varsin alhaisena määränä – varsinkin, kun huomioidaan se, että yhtiöllä on käteistä varoja noin 4,1 miljardia dollaria. Eli yhtiö voisi maksaa suurimman osan korollisista veloistaan yhdellä käteissuorituksella.

txn-velkaisuus-q12019

Alhainen velkaisuus näkyy velkaisuuden tunnusluvuissa, missä omavaraisuusaste on noussut noin 50 – 60 prosenttiin (hyvä taso on yli 40 %) ja nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut 10 – 20 prosenttiin (mitä pienempi arvo on sen parempi, alle 100 % tasoa voidaan pitää hyvänä).

Rahavirta

TI:n liiketoiminnan rahavirta on vahvassa trendinomaisessa kasvussa. Yhtiön liiketoiminta pystyy takomaan rahaa kassaan huimalla tahdilla. Vuodesta 2013 vuoteen 2018 eli 5 vuoden aikana keskimääräinen liiketoiminnan rahavirta on kasvanut noin +16,3 prosenttia vuodessa.

Capex-investoinnit ovat vuoden 2011 jälkeen asettuneet noin 500 – 550 miljoonaan dollariin. Joskin aivan parina viime vuotena tämä on ylittynyt ollen ensin vuonna 2017 noin 700 miljoonaa ja vuonna 2018 noin 1,1 miljardia dollaria.

Puolijohdevalmistajalla isompia investointeja syntyy silloin, kun yhtiö rakentaa esimerkiksi uuden tuotantotehtaan. Tasaisempaa meno on silloin, kun tuotantoa voidaan tehostaa tai uusia komponentteja jatkokehitetään. Eli olisiko juuri nyt hieman rauhallisempi vaihe TI:n investointitarpeissa?

txn-rahavirta-q12019

Vapaa rahavirta (FCF) on ollut selvästi nousujohteinen ja suhteellisen hyvin ennustettavaa. Tämä antaa hyvän pohjan rahavirtaperustaiselle arvonmääritykselle. Viimeisen 5 vuoden ajalta (2013 – 2018) vapaa rahavirta on kasvanut noin +15,3 prosenttia vuodessa. Avainkysymys on oikeastaan se, että kuinka kauan nykyisenkaltainen hyvä kehitys jatkuu?

Osinko

TI on maksanut osinkoa ainakin vuodesta 1982 alkaen, ja vuosittain nousevaa osinkoa sitäkin pitkään eli vuodesta 2003 alkaen. Vahvan tuloksen ja kassavirran ansiosta osinko on noussut viimeisten 7 vuoden aikana 0,56 dollarista tilikaudella 2018 maksettuun 2,63 dollariin. Keskimääräinen vuosinousu on tänä aikana ollut noin +22,4 prosenttia.

txn-osinko-q12019

TI ostaa myös omia osakkeitaan ja vuodesta 2014 osakkeiden määrä on pienentynyt noin -10 prosenttia. Vuoden 2018 aikana osakemäärä pieneni -2,2 prosenttia osakeostojen seurauksena.

Omien osakkeiden osto-ohjelma tukee osingon kasvattamista myös tulevaisuudessa. Myös se, että capex-investointeihin kuluu varsin maltillinen määrä koko kassavirrasta, antaa tukea osingon maksamiselle. Viime vuosien aikana osingonmaksusuhde on ollut noin 45 – 55 prosenttia nettotuloksesta ja noin 40 – 45 prosenttia vapaasta kassavirrasta (FCF).

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Texas Instruments: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 (e) 0,770 5/2018 0,620 4/2017 0,500
7/2019 (e) 0,770 7/2018 0,620 7/2017 0,500
10/2019 (e) 0,850 10/2018 0,770 10/2017 0,620
1/2020 (e) 0,850 1/2019 0,770 1/2018 0,620
YHTEENSÄ 3,240 2,780 2,240
+16,5% +24,1% +27,3%

Seuraava kvartaaliosingon nosto vuoro on syksyllä 2019, mikäli nykyistä 0,77 dollarin osinkoa maksetaan 4 kertaa. Arvioin, että tuolloin kvartaaliosinko nousisi 0,85 dollariin eli noin 10 prosenttia.

Seuraavan 12 kuukauden osinkoennuste on 3,24 dollaria, mikä tällä osakkeen hinnalla antaisi noin 2,8 prosentin osinkotuoton.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+3 683) sekä osingon maksuilla (-2 318) ja omien osakkeiden ostoilla (-1 598). Korjaus on yhteensä -233 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin -800 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 3 682 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 4 482 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (24.4.2019) 116,38 94,50 104,44 72,97 54,81 53,47 43,91 30,89
Lkm (000) 970 000 990 000 1 012 000 1 021 000 1 043 000 1 080 000 1 113 000 1 146 000
Markkina-arvo (Mrd) 112,89 93,56 105,69 74,50 57,17 57,75 48,87 35,40
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Analog 10 400 10 801 9 900 8 536 8 339
Embedded Processing 3 150 3 554 3 498 3 023 2 787
Other 1 200 1 429 1 563 1 811 1 874
YHTEENSÄ 14 750 15 784 14 961 13 370 13 000
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Analog 4 700 5 109 4 468 3 380 3 048
Embedded Processing 1 000 1 205 1 143 801 596
Other 200 399 472 618 630
YHTEENSÄ 5 900 6 713 6 083 4 799 4 274
TULOS­LASKELMA Q2/19e Q1/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 3 675 3 594 14 750 15 784 14 961 13 370 13 000 13 045 12 205 12 825
Liikevoitto 1 450 1 379 5 900 6 713 6 083 4 799 4 274 3 947 2 832 1 973
Nettotulos 1 180 1 217 4 900 5 580 4 482 3 595 2 986 2 821 2 162 1 759
Marginaali 32,1% 33,9% 33,2% 35,4% 30,0% 26,9% 23,0% 21,6% 17,7% 13,7%
EPS 1,22 1,25 5,05 5,64 4,43 3,52 2,86 2,61 1,94 1,53
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 3 853 4 233 4 469 3 490 3 218 3 541 3 829 2 965
Liikearvo 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362 4 362
Muut varat 8 995 8 542 8 811 8 579 8 650 9 469 10 747 12 694
Tase yhteensä 17 210 17 137 17 642 16 431 16 230 17 372 18 938 20 021
Oma pääoma 8 286 8 994 10 337 10 473 9 946 10 390 10 807 10 961
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 5 807 5 068 4 077 3 609 4 120 4 631 5 158 5 686
Muut vastuut 3 117 3 075 3 228 2 349 2 164 2 351 2 973 3 374
Tase yhteensä 17 210 17 137 17 642 16 431 16 230 17 372 18 938 20 021
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 6 250 7 189 5 363 4 614 4 397 4 054 3 384 3 414
Investoinnit: Capex -1 000 -1 131 -695 -531 -551 -385 -412 -495
Vapaa rahavirta (FCF) 5 250 6 058 4 668 4 083 3 846 3 669 2 972 2 919
Investoinnit: Muut 500 1 053 -432 -119 249 8 409 -544
Investointien jälkeen 5 750 7 111 4 236 3 964 4 095 3 677 3 381 2 375
Rahoitus: Voitonjako -5 750 -7 655 -4 660 -3 778 -4 185 -4 154 -4 043 -2 619
Rahoitus: Muut 0 1 326 926 -32 -109 49 873 669
Rahavarojen muutos 0 782 502 154 -199 -428 211 425
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 3,160 2,630 2,120 1,640 1,400 1,240 1,070 0,720
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,160 2,630 2,120 1,640 1,400 1,240 1,070 0,720
Osinkotuotto 2,7% 2,8% 2,0% 2,2% 2,6% 2,3% 2,4% 2,3%
Osinko/nettotulos 62,6% 46,7% 47,9% 46,6% 48,9% 47,5% 55,1% 46,9%
Osinko/FCF 58,4% 43,0% 46,0% 41,0% 38,0% 36,5% 40,1% 28,3%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 29,8 28,0 36,9 27,8 24,0
PE (3v) 22,6 20,6 28,7 23,8 21,5 25,7 23,8 14,7
PE 23,0 16,8 23,6 20,7 19,1 20,5 22,6 20,1
EV/EBIT 19,5 14,1 17,3 15,5 13,6 14,9 17,7 19,3
Oma pääoma/osake 8,54 9,08 10,21 10,26 9,54 9,62 9,71 9,56
P/B 13,62 10,40 10,22 7,11 5,75 5,56 4,52 3,23
ROE 56,7% 57,7% 43,1% 35,2% 29,4% 26,6% 19,9% 16,1%
ROI 41,9% 47,1% 42,7% 34,1% 29,4% 25,5% 17,4% 11,9%
Omavaraisuusaste 48,1% 52,5% 58,6% 63,7% 61,3% 59,8% 57,1% 54,7%
Gearing 23,6% 9,3% -3,8% 1,1% 9,1% 10,5% 12,3% 24,8%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa. Lisäksi vuoden 2017 lukuihin ei ole tehty vero-oikaisua.

TUNNUS­LUKUJA Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16
Osake (päätösarvo) 106,07 94,50 107,29 110,25 103,89 104,44 89,64 76,93 80,56 72,97
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 3,240 3,160 3,080 2,930 2,780 2,630 2,360 2,240 2,120 2,000
Osinkotuotto (ennuste) 3,1% 3,3% 2,9% 2,7% 2,7% 2,5% 2,6% 2,9% 2,6% 2,7%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 5,68 5,64 5,55 5,22 4,83 4,45 4,35 4,06 3,81 3,53
PE 18,7 16,8 19,3 21,1 21,5 23,5 20,6 19,0 21,2 20,7
EV/EBIT 15,8 14,1 15,7 16,6 16,4 17,2 15,5 14,4 16,1 15,3
ROE 56,7% 57,7% 51,0% 48,7% 45,6% 43,1% 41,2% 39,8% 38,0% 35,2%
ROI 45,1% 47,1% 44,8% 44,1% 44,4% 42,7% 41,1% 39,3% 36,7% 34,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset