Union Pacific Corporation

Viimeksi päivitetty 27.7.2020

Union Pacific Corporation on yksi johtavia rautatieyhtiöitä USA:ssa. Yhtiöllä on noin 33 900 työntekijää, 8 300 veturia ja yhtiön markkina-arvo on noin 120 miljardia dollaria. Union Pacific Corporation historia ulottuu aina vuoteen 1862.

Union Pacific kuljettaa tavararahtia rataverkkonsa avulla, ja sanotaankin, että yhtiö on maailman suurimpia kuljetusyrityksiä. Yhtiön rataverkko on laajuudeltaan yli 32 200 mailia ja se yhdistää 23 osavaltiota. Yhtiön pääasiallisin kilpailija on BNSF Railway, joka on Warren Buffett:n luotsaaman Berkshire Hathawayn omistama tytäryhtiö. Union Pacificilla ja BNSF Railway:llä on duopoli USA:n raideliikenteen tavarankuljetuksen markkinoista.

Oheinen kartta kuvaa Union Pacific:n rataverkon laajuutta.

unp-toiminta-alue
Kuva: http://www.up.com/aboutup/reference/maps/system_map/index.htm

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Lance M. Fritz (s. 1963), ja hän aloitti tehtävässään helmikuussa 2015. Häntä ennen tehtävässä toimi Jack Koraleski vuosina 2012 – 2015.

Union Pacific Corporation on listattu New Yorkin pörssiin (NYSE: UNP).

Toimintaympäristö

Rautateitse kuljetetun rautatierahdin vaihtoehtoina ovat muut rautatierahdin jakelijat, mutta myös rekka- ja laivakuljetus sekä putkilinjastot (kaasu ja nesteet).

Rautateitse kuljetetun rahdin polttoainetarve per tonni per kilometri on paljon pienempi kuin esimerkiksi rekkatoimitusten. Näin rautatiekuljetus on rekkatoimituksia edullisempaa ja ympäristöystävällisempää. Toisaalta maantieverkoston ylläpito tapahtuu yleensä julkisin varoin, kun taas rautatieverkoston ylläpito on siitä vastaavan yhtiön vastuulla. Union Pacific on käyttänyt viimeisen 10 vuoden aikana noin 34 miljardia dollaria rataverkon ylläpitoon ja kehittämiseen.

Kilpailua käydään niin hinnan, kuljetusajan kuin myös toimitusvarmuuden osalta.

Yhdysvalloissa on kaksi pääasiallista veturitoimittajaa, jotka pystyvät valmistamaan suuritehoisia vetureja. Uusien veturivalmistajien markkinoillepääsy on haastavaa, koska valmistus sitoo suuria pääomia ja veturiteknologia on varsin sofistikoitunutta. Tästä syystä Union Pacific on varsin riippuvainen näistä kahdesta yhtiöstä – ja erityisesti silloin, jos toisen veturivalmistajan liiketoiminta häiriintyy. Jos näin sattuisi käymään, niin silloin veturien hinnat nousisivat ja niiden saatavuus vaikeutuisi.

Rautatietyöläisiä edustaa 14 erilaista työntekijäliittoa, joiden lakkoilu voi häiritä rautatieliikennettä varsin laajastikin. Häiriö osassa rataverkkoa heijastuu helposti koko verkon alueelle, kun erilaisia jatkoyhteyksiä yms. joudutaan odottamaan.

Yhtiö kuljettaa erilaisia vaarallisia aineita, jotka onnettomuuden sattuessa voivat aiheuttaa suurta vahinkoa ympäristölle taikka ihmisille.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus