Union Pacific Corp: Arvonmääritys

Päivitetty 23.11.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 23.11.2019: 174,94 USD

Laskennan parametrit

Union Pacific on raportoinut Q3/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Union Pacific Corporation: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 6 025 4 516 1 509
EPS 8,488 6,362 2,126
Osinko 3,700 2,730 0,970
Oma pääoma 18 016
Oma pääoma/osake 25,382

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Riskittömänä tuottona on käytetty 2,20 prosenttia (USA:n 30v laina), betana 1,15x sekä oman pääoman riskilisänä 5,55 prosenttia. Näin oman pääoman tuottovaatimus on 8,58 prosenttia (katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä”).

Olen vuonna 2020 aksettavan osingon asettanut manuaalisesti 4,00 dollariin. Tätä myöhempien vuosien osingot ovat mallin mukaisia.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 8,58%   2,2% +1,15*5,55% + 0,0%
Osakkeita 709 800   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 9,62%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,51%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 45,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 3,00%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 8,58 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (9,58 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (7,58 %).

Osinko on merkitty sille vuodelle, jolloin se irtoaa.

unp-kaanteinenarvonmaaritys-q32019b

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 103,68 134,10 138,23 175,94 175,94 175,94 175,94 175,94
Nettotulos 4 233 4 638 5 966 6 025 6 605 7 240 7 936 8 700
Muutos % -11,3% 9,6% 28,6% 1,0% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6%
EPS 5,07 5,79 7,91 8,49 9,30 10,20 11,18 12,26
PE 20,5 23,2 17,5 20,7 18,9 17,2 15,7 14,4
Osinko 2,255 2,480 3,060 3,700 4,000 4,187 4,590 5,032
Osinkotuotto 2,2% 1,8% 2,2% 2,1% 2,3% 2,4% 2,6% 2,9%
Oma pääoma 23,86 31,00 27,08 26,54 31,84 37,86 44,45 51,67
P/B 4,35 4,33 5,11 6,63 5,53 4,65 3,96 3,40
ROE 20,8% 20,7% 26,4% 31,7% 31,9% 29,3% 27,2% 25,5%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (175,94 USD) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 8,58 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 6,03 miljardia dollaria ja tämän jälkeen noin 6,61 ja 7,24 miljardia dollaria. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus