Union Pacific Corp: Ennusteet

Päivitetty 2.5.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

unp-kvartaalituloslaskelma-q12020

Näkymät vuodelle 2020

Union Pacific ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Union Pacific:lla ei ole raportoitavia segmenttejä, mutta yhtiö julkistaa liikevaihtotietoa rahtitavaran tyypin mukaisesti. Yhtiö uudisti rahtityypit vuoden 2020 alussa ja ne ovat

  • Bulk
  • Industrial
  • Premium
  • Muut

Tyyppikohtaiset tiedot on esitetty vuodesta 2017 alkaen Union Pacific Corp: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Bulk 5 850 1 491 1 475 1 350 1 534 6 529 1 549 1 682 1 678 1 620
Muutos (%) -10,4% -3,7% -12,3% -19,5% -5,3% -7,6% -13,5% -9,4% 0,2% -7,3%
Industrial 6 900 1 731 1 675 1 600 1 894 7 472 1 794 1 902 1 937 1 839
Muutos (%) -7,7% -3,5% -11,9% -17,4% 3,0% -2,8% -3,0% -4,3% -2,6% -1,3%
Premium 5 300 1 473 1 325 1 050 1 452 6 242 1 508 1 562 1 621 1 551
Muutos (%) -15,1% -2,3% -15,2% -35,2% -6,4% -5,8% -13,7% -8,8% -2,0% 2,6%
Muut 1 350 351 350 300 349 1 465 361 370 360 374
YHTEENSÄ 19 400 5 046 4 825 4 300 5 229 21 708 5 212 5 516 5 596 5 384
Muutos (%) -10,6% -3,2% -12,5% -23,2% -2,9% -4,9% -9,5% -7,0% -1,3% -1,7%

Q1:n liikevaihto laski kolmisen prosenttia rahtimäärien laskiessa noin 7 prosenttia. Liikevaihtoa laski erityisesti hiilirahdin selvä lasku (-24 %). Lisäksi konttirahti laski 10 prosenttia pandemian häiritessä Kiinan tuontia. USA:n autoteollisuuden tehtaiden sulkemiset alkoivat vaikuttaa maaliskuun lopussa.

Yhtiö arvioi, että Q2:lla rahtimäärät laskisivat peräti 25 prosenttia viime vuoteen nähden. Tästä syystä tein Q2:n liikevaihtoennusteen yli 20 prosentin laskuun. Arvioin tilanteen kohentuvan vuoden loppua kohden, kun merkittävimpiä eristys- ja sulkutoimenpiteitä on helpotettu.

Tilikauden 2020 liikevaihtoennusteeni on 19,0 – 19,6 miljardia dollaria.

Liiketulosennuste

Liiketulosennusteen tein konsernitietojen pohjalta, sillä yhtiö ei julkaise rahtityyppien liiketuloksia. Oheisessa taulukossa on liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos 7 700 2 057 1 900 1 600 2 143 8 554 2 100 2 234 2 260 1 960
Muutos (%) -10,0% -2,0% -15,0% -29,2% 9,3% 0,4% -5,0% -1,5% 7,7% 1,1%
Marginaali 39,7% 40,8% 39,4% 37,2% 41,0% 39,4% 40,3% 40,5% 40,4% 36,4%

Q1:n liiketulos nousi 9,3 prosenttia liikevaihdon laskusta huolimatta. Kustannussäästöohjelmien myötä yhtiö on pystynyt toimimaan jo 4 kvartaalia peräkkäin yli 40 prosentin liiketulosmarginaalilla. Arvioin kuitenkin, että liikevaihdon selvä lasku painaa marginaalia jatkossa alle 40 prosentin.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 7,5 – 7,8 miljardia dollaria. Näillä ennusteilla marginaali jäisi 39,7 prosenttiin, joka olisi hieman vertailukautta parempi.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos 7 700 2 057 1 900 1 600 2 143 8 554 2 100 2 234 2 260 1 960
Rahoituskulut (netto) -1 125 -287 -280 -280 -278 -1 050 -278 -266 -259 -247
Muut kulut/tuotot 215 52 55 55 53 243 56 53 57 77
Tulos ennen veroja 6 790 1 822 1 675 1 375 1 918 7 747 1 878 2 021 2 058 1 790
Verot -1 590 -421 -400 -325 -444 -1 828 -475 -466 -488 -399
Nettotulos 5 200 1 401 1 275 1 050 1 474 5 919 1 403 1 555 1 570 1 391

Yhtiön velkaisuus on noussut noin 29,2 miljardiin dollariin. Tämä on näkynyt myös kvartaalikohtaisten rahoituskulujen (netto) nousuna 250 – 280 miljoonaan dollariin. Veroja laskiessa käytin noin 23 – 24 prosentin lukemaa, mikä vastaa vuoden 2019 veroastetta.

Tilikauden 2020 liiketulosennusteeni on 5,0 – 5,3 miljardia dollaria. Ennusteen oletuksena on pandemian laantuminen vuoden 2020 edetessä. Siksi sijoittajan tuleekin seurata tarkasti yhtiön tiedotteita sekä sitä, miten pandemia etenee ja millaisia toimintarajoituksia eri valtiot asettavat.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Vuoden 2021 ja 2022 kehitykseen vaikuttaa pandemian kehitys sekä se, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi taulukossa esitettyä hitaampaa.

Union Pacificin liikevaihdon arvioin toipuvan vuonna 2021 nopeasti, mutta paluu vuoden 2019 liikevaihdon tasolle ottaa oman aikansa. Liiketulosmarginaalien arvioin laskevan noin 39 prosenttiin, minkä johdosta tuloskehitys on hieman tahmeaa talouden hitaan kehityksen johdosta.

Liikevaihdosta liiketulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 21 500 20 900 5 250 5 300 5 250 5 100
Muutos (%) 2,9% 7,7% 4,0% 9,8% 22,1% -2,5%
Liiketulos 8 400 8 150 2 075 2 075 2 050 1 950
Muutos (%) 3,1% 5,8% 0,9% 9,2% 28,1% -9,0%
Marginaali 39,1% 39,0% 39,5% 39,2% 39,0% 38,2%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos 8 400 8 150 2 075 2 075 2 050 1 950
Rahoituskulut (netto) -1 150 -1 130 -285 -285 -280 -280
Muut kulut/tuotot 225 230 60 60 55 55
Tulos ennen veroja 7 475 7 250 1 850 1 850 1 825 1 725
Verot -1 750 -1 700 -425 -450 -425 -400
Nettotulos 5 725 5 550 1 425 1 400 1 400 1 325

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus