Union Pacific Corp sijoituskohteena

Päivitetty 2.5.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (2.5.2017)111,43 USDMarkkina-arvo90,8 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk2,51 USD Osinkotuotto2,3 %
Liikevaihto 2017e20 800 M USD (+4,3 %)Nettotulos 2017e4 600 M USD (+8,7 %)
PE19,7ROE22,1 %

Yhdysvaltalainen Union Pacific kuljettaa tavararahtia rataverkkonsa avulla, ja sanotaankin, että yhtiö on maailman suurimpia kuljetusyrityksiä. Yhtiön rataverkko on laajuudeltaan yli 32 000 mailia ja se yhdistää 23 osavaltiota… (lisää yritysesittelyssä).

UNION PACIFIC CORP2.5.2017 | 111,43 USD
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Union Pacific:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen lyhyen aikavälin heikko kehitys. Lisäksi pisteitä laskee mm. osakkeen hinnan korkeahko taso.

Yhtiön liikevaihto ja tulos ovat laskeneet viimeisten kahden vuoden aikana noin 17 – 19 prosenttia. Rahtien määrän laskua ovat vauhdittaneet öljyn ja energian hinnan lasku, hiilen käytön voimakas väheneminen sekä autoteollisuuden heikompi kehitys.

Tilikaudelle 2017 liikevaihdon ja tuloksen odotetaan kuitenkin kääntyvän kasvuun. Alkuvuosi 2017 alkoikin vahvasti, sillä liikevaihto kasvoi noin +6 prosenttia ja tulos +9,5 prosenttia.

Yhtiön tase on hyvässä kunnossa, sillä korollisia velkoja on suhteellisen vähän eli noin 15 miljardia dollaria. Vaikka omavaraisuusaste heiluu hieman alle 40 prosentissa, niin gearing on noin 55 – 70 prosentissa eli hyvällä tasolla.

PE-luvulla (noin 20x) mitattuna osakkeen hinta on korkeahkolla tasolla. Trumpin vaalivoiton jälkeen osakkeen hinta on noussut noin 20 prosentilla, sillä odotuksena on rahtimäärien reipas kasvu etenkin hiilen ja rakennusmateriaalien osalta.

Osinkosijoittajaa osingon hyvä nousuhistoria (vuodesta 2006) kiinnostaa, mutta toisaalta osinkotuotto on vain 2,3 prosenttia. Lisäksi osinko nousi vuonna 2016 vain +2,5 prosentilla vuodesta 2015 heikon tuloskunnon seurauksena. Myös korkeahko osakkeen hintataso mietityttää.

On kuitenkin hyvä huomata, että yhtiö ostaa isoja määriä omia osakkeitaan. Esimerkiksi vuoden 2016 aikana yhtiö osti noin 4 prosenttia koko osakekannasta.

Segmentit

Union Pacific:lla ei ole raportoitavia segmenttejä, mutta yhtiö julkistaa liikevaihtotietoa rahtitavaran tyypin mukaisesti.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Agricultural 3 800 3 625 3 581 3 777 3 276
Automotive 2 100 2 000 2 154 2 103 2 077
Chemicals 3 550 3 474 3 543 3 664 3 501
Coal 2 600 2 440 3 237 4 127 3 978
Industrial 3 600 3 348 3 808 4 400 3 822
Intermodal 3 800 3 714 4 074 4 489 4 030
Muut 1 350 1 340 1 416 1 428 1 279
YHTEENSÄ 20 800 19 941 21 813 23 988 21 963

Agricultural Products
Rahtina maataloustuotteita, kuten viljaa, maitoa, lihatuotteita, yms.

Tilikaudella 2016 liikevaihto nousi +1,2 prosenttia rahtimäärien ja -hintojen nousun vetäminä.

Rahtimäärät ja -hinnat jatkoivat nousuaan myös alkuvuoden 2017 aikana, mikä siivitti liikevaihdon noin +6,8 prosentin nousuun. Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan nousevan noin 3,8 miljardiin dollariin (2016: 3,6 Mrd USD).

Automotive
Rahtina autoja ja niihin liittyviä komponentteja. Yhtiö yhdistää yli 40 autojen jakelukeskusta, 5 autotehdasta sekä Houstonin tuonti- ja vientisataman.

Tilikauden 2016 liikevaihto laski -7,1 prosenttia 2,0 miljardiin dollariin (2,2). Laskua vauhditti mm. vähentyneet polttoaineiden hintojen oikeuttamat lisälaskutukset sekä rahtimiksin epäedullinen kehitys. Lisäksi erään kuljetussopimuksen päättyminen laski liikevaihtoa.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto laski hieman samoista syistä kuin vuonna 2016. Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan alkuvuoden nihkeästä kehityksestä huolimatta nousevan 2,1 miljardiin dollariin (2016: 2,0 Mrd USD).

Chemicals
Rahtina erilaisia kemikaaleja, kuten lannoitteita, polttoaineita, nestemäistä kaasua, raakaöljyä yms. Yhtiö palvelee noin 60 prosenttia Meksikonlahden kemianteollisuuden yritykstä.

Tilikauden 2016 liikevaihto laski noin -2,0 prosenttia, missä laskuun vaikutti mm. rahtimäärien väheneminen. Erityisesti raakaöljyn rahtimäärät vähenivät merkittävästi johtuen öljyn alhaisesta hinnasta. Myös lannoitteiden rahtimäärät laskivat maailmanlaajuisen kysynnän laskun seurauksena, johon myös vahvistuva dollari vaikutti.

Alkuvuoden 2017 aikana liikevaihto nousi +0,8 prosenttia hintojen nousun vetämänä. Tilikaudella 2017 liikevaihdon odotetaan hieman toipuvan noin 3,55 miljardiin dollariin.

Coal
Rahtina hiiltä sekä koksia ja biomassaa.

Tilikauden 2016 liikevaihto laski peräti -25 prosenttia ollen noin 2,4 miljardia dollaria. Myös tilikaudella 2015 liikevaihto laski yli -20 prosenttia. Tässä näkyy hiilen käytön väheneminen sekä myös muiden ympäristöystävällisimpien polttoaineiden (maakaasu) käytön lisääntyminen. Myös maakaasun kilpailukykyinen hinta suhteessa hiileen vähensi hiilen rahtimääriä.

Alkuvuoden 2017 aikana hiilen rahtimäärät nousivat reippaasti, mikä nosti liikevaihtoa lähes +25 prosenttia. Tilikaudella 2017 liikevaihdon odotetaan nousevan noin 6 – 7 prosenttia 2,6 miljardiin dollariin.

Industrial Products
Rahtina erilaisia rakennusteollisuuden tuotteita, mineraaleja, kuluttajatuotteita, metalleja, puuta, paperia yms.

Tilikauden 2016 liikevaihto laski -12 prosenttia jääden 3,3 miljardiin dollariin. Laskua vauhditti mm. rahtimäärien väheneminen sekä rahtimiksin epäedullinen kehitys. Öljyn hinnan lasku on vaikuttanut mm. liuskeöljyn louhintaan ja siten rahdin määrään. Myös normaalia laajempien tulvien määrä kesäkuukausina vaikuttivat rakentamisen aktiviteettiin, joka näkyi rakennusmateriaalien vähentyneenä rahtina.

Alkuvuosi 2017 alkoi paljon pirteämmin, sillä liikevaihto nousi noin +8,8 prosenttia. Liikevaihtoa nostivat mm. rahtimäärien kasvu, hintojen nousu sekä rahtimiksin hyvä kehitys. Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan kasvavan +7,5 prosenttia noin 3,6 miljardiin dollariin.

Intermodal
Konttirahti

Tilikauden 2016 liikevaihto laski noin -8,8 prosenttia 3,7 miljardiin dollariin. Kansainvälisen konttirahdin määrä laski -11 prosenttia, mihin vaikutti mm. heikompi maailmankaupan aktiviteetti, pehmeä kotimainen myynti, varastomäärien korkeat tasot sekä vähäistä suuremman asiakkaan konkurssi.

Alkuvuoden 2017 liikevaihto nousi noin +3,3 prosenttia. Liikevaihtoa nosti oikeastaan polttoaineista saatu korkeampi lisälaskutus. Tilikauden 2017 liikevaihdon odotetaan olevan hieman parempi kuin vuonna 2016 eli noin 3,8 miljardia dollaria.

Tuloksen kehitys

Kuten edellä segmentti-kappaleessa jo todettiin, niin liikevaihto nousi noin +6,3 prosenttia kautta linjan alkuvuoden 2017 aikana. Eli oikeastaan päinvastoin kuin vuonna 2016, jolloin liikevaihto laski noin -8,6 prosenttia 19,9 miljardiin dollariin.

Liikevaihtoa nosti mm. rahtimäärien ja -hintojen nousu sekä polttoaineen lisälaskutuksen nousu. Vahvinta kasvu oli hiilirahdin osalta, missä liikevaihto nousi +25 prosenttia Q1/2017 aikana.

unp-tuloslaskelma-q12017

Eli olisiko vuosi 2017 käänne liikevaihdon laskun suhteen? Parina viime vuotena liikevaihto laski noin -17 prosenttia, joten käänne olisi varsin tervetullut.

Tilikaudella 2017 liikevaihdon odotetaan nousevan noin 20,8 miljardiin ja nettotuloksen noin 4,6 miljardiin dollariin. Yhtiö odottaa, että kasvua vauhdittaa mm. energian hinnan nousu, maataloustuotteiden lisääntyvä rahdit sekä kuluttajatuotteiden lisääntyvä kysyntä.

Tase

Tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa ei ole lainkaan ja korollisia velkoja on suhteellisesti ottaen varsin vähän eli noin 15,0 miljardia dollaria.

unp-velkaisuus-q12017

Velkaa on kuitenkin sen verran, että omavaraisuusaste on pudonnut alle 40 prosentin tason. Sen sijaan nettovelkaantumisaste eli gearing on hyvällä noin 50 – 70 prosentin tasolla. Gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi luku on. Alle 100 prosentin gearingia voidaan pitää hyvänä.

Yhtiö käytti tilikauden 2016 aikana noin 3,5 miljardia dollaria erilaisiin investointeihin mm. rataverkon ja kaluston ylläpitoon sekä uushankintoihin. Tilikauden 2017 investointitarve on noin 3,1 miljardia dollaria.

Osinko

Yhtiön osinko on noussut vuosittain vuodesta 2006 alkaen. Yhtiö on maksanut osinkoina noin 20 – 30 prosenttia nettotuloksestaan, mutta parin heikon vuoden seurauksena osingonmaksusuhde on noussut noin 40 – 50 prosentin tasolle. Tätä tasoa voidaan kuitenkin vielä pitää ihan kohtuullisena. Mutta on hyvä huomioida, että yhtiön liiketoiminta vaatii vuosittain merkittäviä investointeja rataverkkoon, kalustoon yms., joten osingonmaksusuhde ei voi nousta kovin korkealle.

Vaikka osinko on ollut nousussa, niin tilikauden 2016 osinko nousi vain 2,5 prosenttia, joka osaltaan alleviivaa heikkoa tuloskehitystä.

unp-osinko-q12017

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 2,51 dollaria, joka antaisi tällä osakkeen hinnalla (111 USD) noin 2,3 prosentin osinkotuoton.

05/2017: 0,605 USD (e, osingon julkistus viikolla 19-20/2017)
08/2017: 0,605 USD (e)
11/2017: 0,650 USD (e)
02/2018: 0,650 USD (e)

Osingon lisäksi yhtiö ostaa paljon omia osakkeitaan. Vuonna 2016 yhtiö hankki noin 35,7 miljoonaa omaa osaketta, mikä vastaa noin 4 prosenttia vuoden 2015 osakemäärästä. Alkuvuoden 2017 aikana yhtiö osti noin 7,5 miljoonaa omaa osaketta.

Arvostus

1-, 3- ja 7-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (19,7 – 22,8) yhtiön osakkeen hintaa voi luonnehtia kalliiksi. Varsinkin, kun muistetaan parin viime vuoden heikko taloudellinen kehitys. Osakkeen hinta on noussut lokakuun lopun noin 88 dollarista nykyiseen noin 111 dollariin eli nousua yli 25 prosenttia lyhyessä ajassa. Presidentti Trump:n lupaamat isot rakennusteollisuuden elvytyshankkeet sekä hiilen käytön lisääminen on näkynyt osakkeen hinnan nousussa.

unp-roe-roi-q12017

Pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat olleet erinomaisella tasolla viimeisten vuosien aikana. ROE ja ROI ovat olleet yli 20 prosentissa jo tilikaudesta 2012 alkaen, eikä heikohko talouskehitys näy näissä luvuissa mitenkään merkittävästi.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+3 528) sekä osingon maksuilla (-1 516). Korjaus on yhteensä +2 012 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (2.5.2017) 111,43 103,68 78,20 119,13 84,00 62,86 52,97 46,33
Lkm (000) 814 800 835 400 869 400 901 100 931 600 953 000 979 600 1 005 800
Markkina-arvo (Mrd) 90,79 86,61 67,99 107,35 78,25 59,91 51,89 46,60
TULOSLASKELMA Q2/17e Q1/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 5 150 5 132 20 800 19 941 21 813 23 988 21 963 20 926 19 557 16 965
Liikevoitto 1 900 1 793 7 600 7 272 8 052 8 753 7 446 6 754 5 724 4 981
Nettotulos 1 100 1 072 4 600 4 233 4 772 5 180 4 388 3 943 3 292 2 780
Marginaali 21,4% 20,9% 22,1% 21,2% 21,9% 21,6% 20,0% 18,8% 16,8% 16,4%
EPS 1,35 1,32 5,65 5,07 5,49 5,75 4,71 4,14 3,36 2,76
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 3 151 1 337 1 391 1 586 1 432 1 063 1 217 1 086
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 54 761 54 381 53 209 50 786 48 299 46 090 43 879 42 002
Tase yhteensä 57 912 55 718 54 600 52 372 49 731 47 153 45 096 43 088
Oma pääoma 21 735 19 932 20 702 21 189 21 225 19 877 18 578 17 763
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 15 033 15 007 14 201 11 413 9 577 8 997 8 906 9 242
Muut vastuut 21 144 20 779 19 697 19 770 18 929 18 279 17 612 16 083
Tase yhteensä 57 912 55 718 54 600 52 372 49 731 47 153 45 096 43 088
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 2,465 2,255 2,200 1,910 1,480 1,245 0,965 0,655
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,465 2,255 2,200 1,910 1,480 1,245 0,965 0,655
Osinkotuotto 2,2% 2,2% 2,8% 1,6% 1,8% 2,0% 1,8% 1,4%
Osingonmaksusuhde 43,7% 44,5% 40,1% 33,2% 31,4% 30,1% 28,7% 23,7%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 22,8 23,2 19,5 33,5 28,2
PE (3v) 20,6 19,1 14,7 24,5 20,6 18,4 19,9 20,1
PE 19,7 20,5 14,2 20,7 17,8 15,2 15,8 16,8
Oma pääoma/osake 26,68 23,86 23,81 23,51 22,78 20,86 18,96 17,66
P/B 4,18 4,35 3,28 5,07 3,69 3,01 2,79 2,62
ROE 22,1% 20,8% 22,8% 24,4% 21,4% 20,5% 18,1% 16,0%
ROI 21,2% 20,8% 23,9% 27,6% 25,0% 24,0% 21,0% 18,5%
Omavaraisuusaste 37,5% 35,8% 37,9% 40,5% 42,7% 42,2% 41,2% 41,2%
Gearing 54,7% 68,6% 61,9% 46,4% 38,4% 39,9% 41,4% 45,9%

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Advertisements