Union Pacific Corp sijoituskohteena

Päivitetty 24.7.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (24.7.2017)104,85 USDMarkkina-arvo85,0 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk2,555 USD Osinkotuotto2,4 %
Liikevaihto 2017e21 000 M USD (+5,3 %)Nettotulos 2017e4 600 M USD (+8,7 %)
PE18,5ROE22,5 %

Yhdysvaltalainen Union Pacific kuljettaa tavararahtia rataverkkonsa avulla, ja sanotaankin, että yhtiö on maailman suurimpia kuljetusyrityksiä. Yhtiön rataverkko on laajuudeltaan yli 32 000 mailia ja se yhdistää 23 osavaltiota… (lisää yritysesittelyssä).

UNION PACIFIC CORP24.7.2017 | 104,85 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Union Pacific:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti liikevaihdon ja tuloksen lyhyen aikavälin heikko kehitys. Lisäksi pisteitä laskee mm. osakkeen hinnan korkeahko taso.

Yhtiön liikevaihto ja tulos laskivat parin viime vuoden aikana noin 17 – 19 prosenttia. Rahtien määrän laskua vahdittivat öljyn ja energian hinnan lasku, hiilen käytön voimakas väheneminen sekä autoteollisuuden heikompi kehitys.

Nyt, tilikaudelle 2017 liikevaihdon ja tuloksen odotetaan kuitenkin kääntyvän kasvuun. Alkuvuosi 2017 alkoikin vahvasti, sillä liikevaihto kasvoi noin +8 prosenttia ja tulos +14 prosenttia.

Yhtiön tase on hyvässä kunnossa, sillä korollisia velkoja on suhteellisen vähän. Vaikka omavaraisuusaste heiluu hieman alle 40 prosentissa, niin gearing on noin 55 – 70 prosentissa eli hyvällä tasolla.

PE-luvulla (noin 19x) mitattuna osakkeen hinta on korkeahkolla tasolla. Yhtiön vapaat rahavirrat ovat kuitenkin kehittyneet hyvässä nousevassa trendissä. Lisäksi pääomien (ROE ja ROI) tuotot ovat yli 20 prosenttia. Nämä tekijät huomioiden osakkeen korkeahko hintataso on perusteltu.

Osinkosijoittajaa osingon hyvä nousuhistoria (vuodesta 2006) kiinnostaa, mutta toisaalta osinkotuotto on vain 2,4 prosenttia. Lisäksi osinko nousi vuonna 2016 vain +2,5 prosentilla vuodesta 2015 heikon tuloskunnon seurauksena. Myös em. korkeahko osakkeen hintataso mietityttää.

On kuitenkin hyvä huomata, että yhtiö ostaa isoja määriä omia osakkeitaan. Esimerkiksi vuoden 2016 aikana yhtiö osti noin 4 prosenttia koko osakekannasta.

Alkuvuosi 2017

Union Pacific:n Q1-Q2/2017

  • liikevaihto: 10 382 M USD (9 599 M USD / +8,2 %)
  • nettotulos: 2 240 M USD (1 958 M USD / +14,4 %)

Union Pacific:n alkuvuosi on sujunut mukavissa kasvumerkeissä.

Alkuvuoden 2017 liikevaihtoon positiivisesti vaikutti kuljetusmäärien kasvu. Etenkin hiilirahdin kasvu oli voimakasta, mutta toisaalta auto- ja kemikaaliteollisuuden rahtimäärissä oli laskua. Myös kasvaneet polttoainekorvaukset sekä hintatason nousu tukivat liikevaihdon kasvua. Kokonaisliikevaihto kasvoi parhaiten hiili- (+25 %) sekä teollisuustuotteiden rahdeissa (+16 %).

Nettotuloksen kasvuun ei löydy yksiselitteistä syytä. Resurssien ja työvoiman käytön tehokkuus on kuitenkin parantunut niin, että esimerkiksi 1 400 veturia oli varikolla ja noin 1 100 työntekijää oli lomautettuna tai ”toisissa tehtävissä” (yhtiöllä noin 42 000 työntekijää). Nettotulosmarginaali oli nyt noin 21,6 prosenttia, kun se vuosi sitten oli 20,4 prosenttia.

Näkymät vuodelle 2017

Vahva rahtimäärien kehitys jatkunee loppuvuoden 2017 ajan, mutta suhteessa vertailukauteen 2016 kehitys ei liene alkuvuoden tapaista. Tämä siksi, että viime vuoden loppu oli jo selvästi parempi kuin alkuvuosi, joten 10 prosentin kasvulukuihin voi olla haastavaa päästä.

Yhtiö panostaa kasvumahdollisuuksiin sekä toiminnan yleiseen tehokkuuteen eli tulosmarginaalien voi olettaa olevan hyvällä tasolla jatkossakin.

Segmentit

Union Pacific:lla ei ole raportoitavia segmenttejä, mutta yhtiö julkistaa liikevaihtotietoa rahtitavaran tyypin mukaisesti.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Agricultural 3 750 3 625 3 581 3 777 3 276
Automotive 2 050 2 000 2 154 2 103 2 077
Chemicals 3 550 3 474 3 543 3 664 3 501
Coal 2 700 2 440 3 237 4 127 3 978
Industrial 3 800 3 348 3 808 4 400 3 822
Intermodal 3 800 3 714 4 074 4 489 4 030
Muut 1 350 1 340 1 416 1 428 1 279
YHTEENSÄ 21 000 19 941 21 813 23 988 21 963

Agricultural Products

Rahtina maataloustuotteita, kuten viljaa, maitoa, lihatuotteita, yms.

Segmentin liikevaihto putosi vuonna 2015 selvästi, mutta sen jälkeen se on taas kasvanut ja tilikaudella 2017 päästäneen taas vuoden 2014 liikevaihtolukemiin eli noin 3,8 miljardiin dollariin. Alkuvuoden 2017 noin +7 prosentin liikevaihdon kasvu tukee tätä skenaariota.

Automotive

Rahtina autoja ja niihin liittyviä komponentteja. Yhtiö yhdistää yli 40 autojen jakelukeskusta, 5 autotehdasta sekä Houstonin tuonti- ja vientisataman.

Segmentin liikevaihto on jo pitkään ollut 2,1 miljardin dollarin tuntumassa. Tilikaudella 2017 päästäneen samoihin liikevaihtolukuihin vaikka rahtimäärissä on ollut hienoista laskua. Sen sijaan alkuvuoden liikevaihto oli noin parin prosentin kasvussa, joten tilikauden 2017 liikevaihdon voi olettaa olevan 2,0 – 2,1 miljardissa dollarissa.

Chemicals

Rahtina erilaisia kemikaaleja, kuten lannoitteita, polttoaineita, nestemäistä kaasua, raakaöljyä yms. Yhtiö palvelee noin 60 prosenttia Meksikonlahden kemianteollisuuden yritykstä.

Segmentin liikevaihto oli laskussa parina viime vuotena. Nyt vuodelle 2017 näyttäisi siltä, että liikevaihto kääntyy hienoiseen noin parin prosentin nousuun ollen noin 3,5 – 3,6 miljardia dollaria. Alkuvuoden aikana liikevaihto nousi parisen prosenttia ja vastaavanlaisen kehityksen odotetaan jatkuvan loppuvuonnakin.

Coal

Rahtina hiiltä sekä koksia ja biomassaa.

Hiilirahdin liikevaihto on laskenut nopealla tahdilla. Vuodesta 2014 vuoteen 2016 liikevaihto laski peräti -40 prosenttia. Tässä näkyy hiilen käytön väheneminen sekä myös muiden ympäristöystävällisimpien polttoaineiden (maakaasu) käytön lisääntyminen. Myös maakaasun kilpailukykyinen hinta suhteessa hiileen vähensi hiilen rahtimääriä.

Alkuvuoden 2017 aikana segmentin liikevaihto on osoittanut toipumisen merkkejä ja se on kasvanut noin +25 prosenttia. Näin tilikauden 2017 liikevaihdon voi odottaa kasvavan noin 2,7 – 3,0 miljardiin dollariin riippuen tietenkin siitä, kuinka vahvana kehitys jatkuu loppuvuoden aikana. Yllä olevaan taulukkoon on varovaisesti valittu skaalan alareunan 2,7 miljardia.

Industrial Products

Rahtina erilaisia rakennusteollisuuden tuotteita, mineraaleja, kuluttajatuotteita, metalleja, puuta, paperia yms.

Segmentin liikevaihto laski parin vuoden aikana varsin hurjat noin -24 prosenttia. Liikevaihdon laskua selitti mm. öljyn hinnan lasku, joka vaikutti liuskeöljyn louhintaan ja siten rahdin määrään. Myös normaalia laajempien tulvien määrä kesäkuukausina vaikuttivat rakentamisen aktiviteettiin, joka näkyi rakennusmateriaalien vähentyneenä rahtina.

Tilikaudelle 2017 tilanne näyttää jo paremmalta, sillä alkuvuoden 2017 liikevaihto on kasvanut noin +16 prosenttia. Näin koko vuoden 2017 liikevaihdon voi ennustaa olevan noin 3,8 miljardia dollaria, missä on kasvua viime vuoteen on hieman alle +15 prosenttia.

Intermodal

Konttirahti

Myös konttirahdin liikevaihto putosi vuonna 2016 voimakkaasti (-8,8 %) jääden noin 3,7 miljardiin dollariin. Tilikaudelle 2017 odotetaan jo hieman parempaa liikevaihtoa, mutta vielä ei päästä muutaman vuoden takaisiin noin 4,0 – 4,4 miljardin dollarin liikevaihtolukemiin.

Tilikauden 2017 ennustettu liikevaihto on noin 3,8 miljardia dollaria eli pari-kolme prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Tätä skenaariota tukee alkuvuoden samainen noin parin-kolmen prosentin kasvu, jonka uskotaan jatkuvan loppuvuoden ajan.

Tuloksen kehitys

Kuten edellä jo todettiin, niin alkuvuoden 2017 liikevaihto nousi noin +8,2 prosenttia kautta linjan. Käänne onkin toivottava, sillä pari viimeistä vuotta liikevaihto ja tulos ovat laskeneet varsin voimakkaasti.

Vahvinta kasvu on H1/2017 aikana ollut hiili- ja teollisuustuotteiden rahtien kohdalla, missä liikevaihdot ovat nousseet +25 ja +16 prosenttia vastaavasti.

unp-tuloslaskelma-q22017

Tilikaudella 2017 liikevaihdon odotetaan nousevan noin 21 miljardiin ja nettotuloksen noin 4,6 miljardiin dollariin. Näin nettotulosmarginaali nousisi lähelle 22 prosenttia, mikä olisi samaa ennätystasoa, kuin vuonna 2015.

Tase

Tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa ei ole lainkaan ja korollisia velkoja on suhteellisesti ottaen varsin vähän eli noin 15,8 miljardia dollaria.

unp-velkaisuus-q22017

Velkaa on kuitenkin sen verran, että omavaraisuusaste on pudonnut alle 40 prosentin tason. Sen sijaan nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut hyvällä noin 50 – 70 prosentissa. Gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi luku on – ja alle 100 prosentin gearingia voidaan pitää hyvänä.

Rahavirta

Rahavirtalaskelmaa ja sen tulkintaa on selitetty kirjoituksessa Yritysanalyysi: Rahavirtalaskelma.

Union Pacific:n liiketoiminnan rahavirta on kasvanut vahvasti tällä vuosikymmenellä. Rahavirtojen kasvu hidastui hieman vuosina 2014 – 2016, joka osaltaan alleviivaa näiden vuosien vaikeaa yleiskehitystä (liikevaihto laski yli -15 % ja tulos -18 %). Liiketoiminnan rahavirtojen kohdalla tätä tuskin huomaa.

unp-liiketoiminta-capex-rahavirta-q22017

Capex-investoinnit nousivat noin 4,5 miljardiin dollariin vuosina 2014 ja 2015, kun nyt viime vuonna investoinnit palautuivat noin 3,5 miljardin dollarin tasolle. Tämä summa osaltaan kertoo sen, kuinka paljon rautatietoiminta sitoo pääomia. Hieman yli puolet yhtiön tuottamasta rahavirrasta joudutaan palauttamaan ylläpitoinvestointeihin, jotta edes nykytasoinen toimintakyky säilytetään.

Mutta, jos tätä vertaa toiseen Talousmentor-yritysanalyysien rautatieyhtiöön CSX:ään (kts. CSX sijoituskohteena), niin Union Pacific:n tilanne on paljon parempi. CSX:n liiketoiminnan rahavirta on pysynyt lähes paikallaan koko vuosikymmenen ja capex-investoinnit vaativat noin 2/3 liiketoiminnan rahavirrasta. Union Pacific toimii siis paljon tehokkaammin.

unp-vapaa-rahavirta-q22017

Vapaa rahavirta (FCF) on kehittynyt myöskin hyvässä kasvutrendissä. Vuosien 2014 ja 2015 korkeammat capex-investoinnit laskevat hieman käyrää, mutta tämä voi odottaa olevan väliaikaista.

Hyvää vapaata rahavirtaa on käytetty osinkojen jakoon ja etenkin omien osakkeiden ostoon. Osinko/fcf -suhde on ollut noin 40 – 50 prosentissa, joten vapaa rahavirta on riittänyt hyvin osinkoihin.

Vuodesta 2012 yhtiö on ostanut omia osakkeita noin 142 miljoonaa kappaletta, mikä vastaa noin 15 prosenttia sen aikaisesta määrästä. Ostoja on ollut niin paljon, että niitä on pitänyt osittain rahoittaa velkarahalla, jonka johdosta korolliset velat ovat nousseet noin 9,0 miljardista nykyiseen noin 15,8 miljardiin dollariin.

Osinko

Union Pacific:n osinko on noussut vuosittain vuodesta 2006 alkaen. Yhtiö on maksanut osinkoina noin 20 – 30 prosenttia nettotuloksestaan, mutta parin heikon vuoden seurauksena osingonmaksusuhde on noussut noin 40 – 50 prosenttiin. Tätä voidaan kuitenkin vielä pitää ihan kohtuullisena.

Mutta, kuten edellä rahavirta-kappaleessa jo todettiin, niin yhtiön liiketoiminta vaatii vuosittain merkittäviä investointeja rataverkkoon, kalustoon yms., joten osingonmaksusuhde ei voi nousta kovin korkealle.

Tämä näkyi myös vuoden 2016 osingon vain 2,5 prosentin nousussa. Edellisenä vuonna osinko oli noussut jo yli 70 prosenttiin vapaasta rahavirrasta, joten yhtiön johto halusi jarrutella osingonkasvua hieman. Nyt ollaan taas alle 50 prosentin tason, joten on mielenkiintoista nähdä, miten osinko kehittyy tulevina vuosina.

unp-osinko-q22017

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 2,555 dollaria, joka antaisi tällä osakkeen hinnalla (105 USD) noin 2,4 prosentin osinkotuoton.

08/2017: 0,605 USD (e)
11/2017: 0,650 USD (e)
02/2018: 0,650 USD (e)
05/2018: 0,650 USD (e)

Kuten todettua, niin osingon lisäksi yhtiö ostaa paljon omia osakkeitaan. Alkuvuoden 2017 aikana yhtiö on ostanut noin 16 miljoonaa omaa osaketta.

Arvostus

1-, 3- ja 7-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (18,5x – 19,6x) yhtiön osakkeen hintaa voi luonnehtia hieman kalliiksi. Toisaalta, kun huomioidaan yhtiön vahvat rahavirrat sekä yli 20 prosentin ROE ja ROI tuotot, niin korkeahko hinta lienee perusteltu.

unp-roe-roi-q22017

Pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat olleet erinomaisella tasolla viimeisten vuosien aikana. ROE ja ROI ovat olleet yli 20 prosentissa jo tilikaudesta 2012 alkaen, eikä heikohko talouskehitys näy näissä luvuissa mitenkään merkittävästi.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+2 360) sekä osingon maksuilla (-1 018). Korjaus on yhteensä +1 342 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (24.7.2017) 104,85 103,68 78,20 119,13 84,00 62,86 52,97 46,33
Lkm (000) 811 000 835 400 869 400 901 100 931 600 953 000 979 600 1 005 800
Markkina-arvo (Mrd) 85,03 86,61 67,99 107,35 78,25 59,91 51,89 46,60
TULOSLASKELMA Q3/17e Q1-Q2/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 5 400 10 382 21 000 19 941 21 813 23 988 21 963 20 926 19 557 16 965
Liikevoitto 2 100 3 798 7 800 7 272 8 052 8 753 7 446 6 754 5 724 4 981
Nettotulos 1 250 2 240 4 600 4 233 4 772 5 180 4 388 3 943 3 292 2 780
Marginaali 23,1% 21,6% 21,9% 21,2% 21,9% 21,6% 20,0% 18,8% 16,8% 16,4%
EPS 1,54 2,76 5,67 5,07 5,49 5,75 4,71 4,14 3,36 2,76
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 2 718 1 337 1 391 1 586 1 432 1 063 1 217 1 086
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 55 102 54 381 53 209 50 786 48 299 46 090 43 879 42 002
Tase yhteensä 57 820 55 718 54 600 52 372 49 731 47 153 45 096 43 088
Oma pääoma 20 957 19 932 20 702 21 189 21 225 19 877 18 578 17 763
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 15 760 15 007 14 201 11 413 9 577 8 997 8 906 9 242
Muut vastuut 21 103 20 779 19 697 19 770 18 929 18 279 17 612 16 083
Tase yhteensä 57 820 55 718 54 600 52 372 49 731 47 153 45 096 43 088
RAHAVIRTA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liiketoiminta 7 500 7 525 7 344 7 385 6 823 6 161 5 873 4 105
Investoinnit: Capex -3 500 -3 505 -4 650 -4 346 -3 496 -3 738 -3 176 -2 482
Vapaa rahavirta (FCF) 4 000 4 020 2 694 3 039 3 327 2 423 2 697 1 623
Investoinnit: Muut -100 112 174 97 91 105 57 -6
Investointien jälkeen 3 900 4 132 2 868 3 136 3 418 2 528 2 754 1 617
Rahoitus: Voitonjako -5 000 -4 984 -5 809 -4 857 -3 551 -2 620 -2 255 -1 851
Rahoitus: Muut 1 100 738 2 746 1 875 502 -62 -368 -530
Rahavarojen muutos 0 -114 -195 154 369 -154 131 -764
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 2,465 2,255 2,200 1,910 1,480 1,245 0,965 0,655
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,465 2,255 2,200 1,910 1,480 1,245 0,965 0,655
Osinkotuotto 2,4% 2,2% 2,8% 1,6% 1,8% 2,0% 1,8% 1,4%
Osinko/nettotulos 43,5% 44,5% 40,1% 33,2% 31,4% 30,1% 28,7% 23,7%
Osinko/FCF 50,0% 46,9% 71,0% 56,6% 41,4% 49,0% 35,1% 40,6%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 19,6 21,2 18,1 31,5 26,7
PE (3v) 18,8 18,3 14,2 23,8 20,2 17,9 19,5 19,9
PE 18,5 20,5 14,2 20,7 17,8 15,2 15,8 16,8
Oma pääoma/osake 25,84 23,86 23,81 23,51 22,78 20,86 18,96 17,66
P/B 4,06 4,35 3,28 5,07 3,69 3,01 2,79 2,62
ROE 22,5% 20,8% 22,8% 24,4% 21,4% 20,5% 18,1% 16,0%
ROI 21,8% 20,8% 23,9% 27,6% 25,0% 24,0% 21,0% 18,5%
Omavaraisuusaste 36,2% 35,8% 37,9% 40,5% 42,7% 42,2% 41,2% 41,2%
Gearing 62,2% 68,6% 61,9% 46,4% 38,4% 39,9% 41,4% 45,9%

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset