Union Pacific Corp sijoituskohteena

Päivitetty 9.2.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Union Pacific kuljettaa tavararahtia rataverkkonsa avulla, ja sanotaankin, että yhtiö on maailman suurimpia kuljetusyrityksiä. Yhtiön rataverkko on laajuudeltaan yli 32 000 mailia ja se yhdistää 23 osavaltiota… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e UNION PACIFIC CORP Ennuste
Osake (9.2.2019) 161,72 Osinko 12 kk 3,520
Markkina-arvo (Mrd) 118,5 Osinkotuotto 2,2%
Liikevaihto (M) 23 500 (+2,9%) Osinko/EPS 41% 4v ka
Nettotulos (M) 6 315 (+5,8%) Osinko/FCF 48% 4v ka
EPS 8,62 Omav.aste 35%
PE 18,8 Gearing 101%
EV/EBIT 15,5 ROE 30,7%
PB 5,7 ROI 21,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

UNION PACIFIC CORP9.2.2018 | 161,72 USD
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Union Pacific:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna. Muutoin tilanne näyttää tunnuslukujen valossa vahvalta.

Tilikausilla 2017 ja 2018 liikevaihto (+6,5 – 7,5%) ja vero-oikaistu tulos (+10 – 28 %) kääntyivät selvään kasvuun heikkojen vuosien 2015 ja 2016 jälkeen. Odotan yhtiön jatkavan kasvuaan myös tilikaudella 2019.

Yhtiö on ostanut omia osakkeitaan suuria määriä vuonna 2018, mikä näkyy jo yhtiön velkaisuudessa. Omavaraisuusaste on painunut 35 – 40 prosentin ja gearing noin 100 prosentin tasolle. Tilanne on vielä hallinnassa, mutta mittareiden hyvät raja-arvot ovat jo koetuksella.

PE-luvulla (18,8x) mitattuna osakkeen hinta on korkeahkolla tasolla. Yhtiön vapaat rahavirrat ovat kuitenkin kehittyneet hyvässä nousevassa trendissä. Lisäksi pääomien (ROE ja ROI) tuotot ovat yli 20 prosenttia. Nämä tekijät huomioiden osakkeen korkeahko hintataso on perusteltu.

Osinkosijoittajaa osingon hyvä nousuhistoria (vuodesta 2006) kiinnostaa, mutta toisaalta ennustettu osinkotuotto on vain 2,2 prosenttia. Kuten todettua, niin yhtiö ostaa isoja määriä omia osakkeitaan. Esimerkiksi vuosina 2016 ja 2017 yhtiö osti yhteensä noin 7,8 prosenttia ja pelkästään vuonna 2018 noin 6 prosenttia koko osakekannasta.

Tilikausi 2018

Union Pacific:n Q1-Q4/2018

M USD Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 5 757 5 450 5,6% 22 832 21 240 7,5%
Liiketulos (ebit) 2 210 2 247 -1,6% 8 517 8 106 5,1%
Nettotulos (vero-oikaistu) 1 554 1 204 29% 5 966 4 638 29%
EPS (vero-oikaistu, USD) 2,12 1,53 7,91 5,79

Q4:n liikevaihto nousi +5,6 prosenttia, mihin edelleen vaikuttaa rahtimäärien sekä -hintojen tuoma lisä. Yhtiö sai myös lisämaksuja kasvaneista polttoainekuluista. Energy-ryhmän rahtitulot laskivat (-8,5 %) Q4:lla aikana kivihiilen ja hiekan alhaisempien rahtimäärien johdosta.

Dieselin hinta jatkoi nousuaan myös Q4:lla (+15 %), mikä näkyi polttoainekustannusten +93 miljoonan dollarin nousuna. Koko vuoden polttoainekulut nousivat +34 prosenttia eli noin +640 miljoonaa dollaria.

Q4:lla laitevuokrien kulut olivat selvästi viime vuotta korkeammat (269 vs 64 M USD).

Kun liikevaihto nousi noin +307 miljoonaa dollaria, niin em. nousseet kulut söivät tämän tuoman edun pois. Kun myös palkkakulut olivat viimevuotista korkeammat, niin Q4:n liiketulos (ebit) laski -1,6 prosenttia.

Koko vuoden (vero-oikaistu) nettotulos nousi vajaat +30 prosenttia (+1 328 M USD), mihin alhaisempi veroaste (22,9 vs 39,2 %) vaikutti suurelta osin.

Yhtiö osti omia osakkeitaan noin 8,2 miljardilla dollarilla vuonna 2018. Osinkoihin kulu 2,3 miljardia dollaria. Tämä näkyi velkaantumisen nousuna 16,9 miljardista 22,4 miljardiin dollariin.

Näkymät vuodelle 2019

Yhtiö arvioi, että rahtimäärät kasvavat vuonna 2019 noin 1 – 3 prosenttia (”low-single digit”) ja hintataso kehittyy inflaatiota nopeammin. Tuottavuuden kasvun pitäisi näkyä positiivisesti tulosmarginaaleissa (+500 M USD).

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 5 725 5 475 4,6% 23 500 22 832 2,9%
Liiketulos (ebit) 2 025 1 939 4,4% 9 000 8 517 5,7%
Nettotulos 1 410 1 310 7,6% 6 315 5 966 5,8%
Osinko (12 kk, USD) 3,52 3,06

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat: Union Pacific Corp: Ennusteet -sivulla.

Mainokset

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 6 074 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 10 712 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 4 638 miljoonaa dollaria.

Yhtiö on pystynyt kääntämään vuosien 2015 ja 2016 laskeneen liikevaihdon nousuun ja nyt parina viime vuotena liikevaihto on noussut +6,5…+7,5 prosentin vuosivauhdilla. Samoin tuloskunto on parantunut, mitä vuonna 2018 tuki vielä selvästi alhaisempi veroaste (23 vs 39 %).

unp-tuloslaskelma-q42018

Yhtiö arvioi, että USA:n talouden hyvä vire kasvattaa edelleen rahtimääriä vuonna 2019. Lisäksi rahtihintojen nousu sekä tuottavuuden kasvun pitäisi näkyä positiivisesti niin liikevaihdossa kuin tulosmarginaaleissa.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 23,0 – 24,0 miljardia ja nettotulos noin 6,0 – 6,5 miljardia dollaria. Näin nettotulosmarginaali nousisi lähes 27 prosenttiin.

1-, 3- ja 7-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (18,8x – 23,4x) yhtiön osakkeen hintaa voi luonnehtia hieman kalliiksi. Toisaalta, kun huomioidaan yhtiön vahvat rahavirrat sekä yli 20 prosentin ROE ja ROI tuotot, niin korkeahko hinta lienee perusteltu.

unp-roe-roi-q42018

Pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat olleet erinomaisella tasolla viimeisten vuosien aikana. ROE ja ROI ovat olleet yli 20 prosentissa jo tilikaudesta 2012 alkaen ja nyt ROE lähestyy jo 30 prosenttia.

Tase

Korollisten velkojen määrä on huolestuttavasti kasvutrendissä ja sitä on nyt sen verran, että omavaraisuusaste on pudonnut muutamina vuosina alle 40 prosentin tason.

unp-velkaisuus-q42018

Sen sijaan nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut hyvällä noin 50 – 70 prosentissa. Tosin tämäkin nousi vuoden 2018 lopussa jo 100 prosenttiin, joten velkaantuminen näkyy myös tässä luvussa. Gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi luku on – ja alle 100 prosentin gearingia voidaan pitää hyvänä.

Rahavirta

Union Pacific:n liiketoiminnan rahavirta kehittyi vahvasti vuosikymmenen alussa, mutta nyt rahavirrat ovat jääneet noin 7,5 miljardiin dollariin. Liiketoiminnan rahavirtojen kohdalla vuosien 2014 – 2016 tulostason laskua tuskin huomaa. On mielenkiintoista nähdä, millainen vaikutus USA:n verouudistuksella on rahavirtoihin. Ainakin vuoden 2018 rahavirrat nousivat uudelle ennätystasolle eli 8,7 miljardiin dollariin.

Capex-investoinnit nousivat noin 4,5 miljardiin dollariin vuosina 2014 ja 2015, kun nyt viime vuonna investoinnit palautuivat noin 3,2 – 3,5 miljardin dollarin tasolle. Tämä summa osaltaan kertoo sen, kuinka paljon rautatietoiminta sitoo pääomia. Noin puolet yhtiön tuottamasta rahavirrasta joudutaan palauttamaan ylläpitoinvestointeihin, jotta edes nykytasoinen toimintakyky säilytetään.

Mutta, jos tätä vertaa toiseen Talousmentor-yritysanalyysien rautatieyhtiöön CSX:ään (kts. CSX sijoituskohteena), niin Union Pacific:n tilanne on paljon parempi. CSX:n liiketoiminnan rahavirta on pysynyt lähes paikallaan koko vuosikymmenen ja capex-investoinnit vaativat noin 2/3 liiketoiminnan rahavirrasta. Tosin CSX:lläkin tilanne muuttui vuonna 2018 ihan toisen näköiseksi osittain veroalen seurauksena.

unp-rahavirta-q42018

Vapaa rahavirta (FCF) on kehittynyt myöskin hyvässä kasvutrendissä ja myös tässä veroalen tuomat hyödyt näkyvät. Hyvää vapaata rahavirtaa on käytetty osinkojen jakoon ja etenkin omien osakkeiden ostoon. Osinko/fcf -suhde on ollut noin 45 – 55 prosentissa, joten vapaa rahavirta on riittänyt hyvin osinkoihin.

Vuodesta 2013 yhtiö on ostanut omia osakkeita noin 200 miljoonaa kappaletta, mikä vastaa noin 22 prosenttia sen aikaisesta määrästä. Ostoja on ollut niin paljon, että niitä on pitänyt osittain rahoittaa velkarahalla, minkä johdosta korolliset velat ovat nousseet noin 11,4 miljardista nykyiseen noin 22,4 miljardiin dollariin.

Mikäli yhtiö lopettaisi omien osakkeiden ostot, niin osinkojen jälkeen rahavirtaa jäisi noin 2,0 – 2,5 miljardia dollaria. Nettovelkaa (käteiset varat huomioiden) yhtiöllä on noin 21,0 miljardia dollaria, joten em. summalla velka voitaisiin maksaa pois noin 10 vuodessa. Näin voitaneen todeta, että yhtiön velanhoitokyky on hyvällä mallilla, vaikka velan määrä onkin nousussa.

Osinko

Union Pacific:n osinko on noussut vuosittain vuodesta 2006 alkaen. Yhtiö on maksanut osinkoina noin 20 – 30 prosenttia nettotuloksestaan, mutta parin heikon vuoden seurauksena osingonmaksusuhde on noussut noin 40 – 50 prosenttiin. Tätä voidaan kuitenkin vielä pitää ihan kohtuullisena.

Mutta, kuten edellä rahavirta-kappaleessa jo todettiin, niin yhtiön liiketoiminta vaatii vuosittain merkittäviä investointeja rataverkkoon, kalustoon yms., joten osingonmaksusuhde ei voi nousta kovin korkealle.

unp-osinko-q42018

Tämä näkyi myös vuoden 2016 osingon vain 2,5 prosentin nousussa. Edellisenä vuonna osinko oli noussut jo yli 70 prosenttiin vapaasta rahavirrasta, joten yhtiön johto halusi jarrutella osingonkasvua hieman. Nyt ollaan taas alle 50 prosentin tason, joten on mielenkiintoista nähdä, miten osinko kehittyy tulevina vuosina.

USA:n verouudistus tuo yhtiön arvion mukaan noin +1 miljardin dollarin lisän rahavirtoihin. Tämä osaltaan tukee niin osingon kuin myös omien osakkeiden ostojen kasvua.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Union Pacific Corp: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
2/2019 0,880 2/2018 0,730 2/2017 0,605
5/2019 (e) 0,880 5/2018 0,730 5/2017 0,605
8/2019 (e) 0,880 8/2018 0,800 8/2017 0,605
11/2019 (e) 0,880 11/2018 0,800 11/2017 0,665
YHTEENSÄ 3,520 3,060 2,480
+15,0% +23,4% +10,0%

Q1-osinko nousi 0,88 dollariin, joka irtoaa 27.2.2019 ja se maksetaan 29.3.2019. Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 3,52 dollaria, joka antaisi noin 2,2 prosentin osinkotuoton (osake 162 USD).

Kuten todettua, niin osingon lisäksi yhtiö ostaa paljon omia osakkeitaan. Vuoden 2017 aikana yhtiö osti noin 36,4 miljoonaa omaa osaketta. Tämä oli noin 4 prosenttia vuoden 2016 lopun määrästä. Vuoden 2018 aikana yhtiö käytti omien osakkeiden ostoon peräti 8,2 miljardia dollaria. Osakemäärä laski noin 6 prosenttia vuoden 2017 lopusta.

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019e lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+6 315) sekä osingon maksuilla (-2 580) ja omien osakkeiden ostoilla (-3 500). Korjaus on yhteensä +235 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 6 074 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 10 712 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 4 638 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (9.2.2019) 161,72 138,23 134,10 103,68 78,20 119,13 84,00 62,86
Lkm (000) 732 900 754 300 801 700 835 400 869 400 901 100 931 600 953 000
Markkina-arvo (Mrd) 118,52 104,27 107,51 86,61 67,99 107,35 78,25 59,91
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Agricultural Products 4 600 4 469 4 303 4 209 4 195
Energy 4 600 4 608 4 498 3 715 4 967
Industrial 5 950 5 679 5 204 4 964 5 009
Premium 6 950 6 628 5 833 5 713 6 226
Muut 1 400 1 448 1 403 1 340 1 416
YHTEENSÄ 23 500 22 832 21 241 19 941 21 813
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 5 725 23 500 22 832 21 240 19 941 21 813 23 988 21 963 20 926
Liikevoitto 2 025 9 000 8 517 8 106 7 272 8 052 8 753 7 446 6 754
Nettotulos 1 410 6 315 5 966 4 638 4 233 4 772 5 180 4 388 3 943
Marginaali 24,6% 26,9% 26,1% 21,8% 21,2% 21,9% 21,6% 20,0% 18,8%
EPS 1,92 0,00 8,62 7,91 5,79 5,07 5,49 5,75 4,71 4,14
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 1 568 1 333 1 365 1 337 1 391 1 586 1 432 1 063
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 57 814 57 814 56 441 54 381 53 209 50 786 48 299 46 090
Tase yhteensä 59 382 59 147 57 806 55 718 54 600 52 372 49 731 47 153
Oma pääoma 20 658 20 423 24 856 19 932 20 702 21 189 21 225 19 877
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 22 391 22 391 16 944 15 007 14 201 11 413 9 577 8 997
Muut vastuut 16 333 16 333 16 006 20 779 19 697 19 770 18 929 18 279
Tase yhteensä 59 382 59 147 57 806 55 718 54 600 52 372 49 731 47 153
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 8 200 8 686 7 230 7 525 7 344 7 385 6 823 6 161
Investoinnit: Capex -3 200 -3 437 -3 257 -3 505 -4 650 -4 346 -3 496 -3 738
Vapaa rahavirta (FCF) 5 000 5 249 3 973 4 020 2 694 3 039 3 327 2 423
Investoinnit: Muut 100 26 171 112 174 97 91 105
Investointien jälkeen 5 100 5 275 4 144 4 132 2 868 3 136 3 418 2 528
Rahoitus: Voitonjako -6 000 -10 524 -5 995 -4 984 -5 809 -4 857 -3 551 -2 620
Rahoitus: Muut 1 000 5 302 1 849 738 2 746 1 875 502 -62
Rahavarojen muutos 100 53 -2 -114 -195 154 369 -154
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 3,520 3,060 2,480 2,255 2,200 1,910 1,480 1,245
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,520 3,060 2,480 2,255 2,200 1,910 1,480 1,245
Osinkotuotto 2,2% 2,2% 1,8% 2,2% 2,8% 1,6% 1,8% 2,0%
Osinko/nettotulos 40,9% 38,7% 42,9% 44,5% 40,1% 33,2% 31,4% 30,1%
Osinko/FCF 51,6% 44,0% 50,0% 46,9% 71,0% 56,6% 41,4% 49,0%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 23,4 22,0 24,7 21,2 18,1
PE (3v) 21,0 21,1 23,6 18,3 14,2 23,8 20,2 17,9
PE 18,8 17,5 23,2 20,5 14,2 20,7 17,8 15,2
EV/EBIT 15,5 14,7 15,2 13,8 10,0 13,4 11,6 10,0
Oma pääoma/osake 28,19 27,08 31,00 23,86 23,81 23,51 22,78 20,86
P/B 5,74 5,11 4,33 4,35 3,28 5,07 3,69 3,01
ROE 30,7% 26,4% 20,7% 20,8% 22,8% 24,4% 21,4% 20,5%
ROI 21,0% 20,1% 21,1% 20,8% 23,9% 27,6% 25,0% 24,0%
Omavaraisuusaste 34,8% 34,5% 43,0% 35,8% 37,9% 40,5% 42,7% 42,2%
Gearing 100,8% 103,1% 62,7% 68,6% 61,9% 46,4% 38,4% 39,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 138,23 162,83 141,68 134,43 134,10 115,97 108,91 105,92 103,68 97,53
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 3,300 3,250 3,200 3,130 3,060 2,925 2,730 2,605 2,480 2,365
Osinkotuotto (ennuste) 2,4% 2,0% 2,3% 2,3% 2,3% 2,5% 2,5% 2,5% 2,4% 2,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 7,91 7,58 6,83 6,25 5,89 5,96 5,59 5,31 5,15 5,05
PE 17,5 21,5 20,7 21,5 22,8 19,4 19,5 19,9 20,2 19,3
EV/EBIT 14,7 16,5 15,5 14,7 14,9 13,3 13,3 13,6 13,6 13,1
ROE 26,4% 28,2% 26,4% 22,1% 20,7% 23,2% 22,6% 21,5% 20,8% 20,6%
ROI 20,1% 21,7% 21,4% 21,5% 21,1% 21,8% 21,7% 20,9% 20,8% 20,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

unp-osinko-q42018