Union Pacific Corp sijoituskohteena

Päivitetty 20.4.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Union Pacific kuljettaa tavararahtia rataverkkonsa avulla, ja sanotaankin, että yhtiö on maailman suurimpia kuljetusyrityksiä. Yhtiön rataverkko on laajuudeltaan yli 32 000 mailia ja se yhdistää 23 osavaltiota… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e UNION PACIFIC CORP Ennuste
Osake (20.4.2019) 176,66 Osinko 12 kk 3,570
Markkina-arvo (Mrd) 127,1 Osinkotuotto 2,0%
Liikevaihto (M) 23 100 (+1,2%) Osinko/EPS 41% 4v ka
Nettotulos (M) 6 250 (+4,8%) Osinko/FCF 47% 4v ka
EPS 8,69 Omav.aste 31%
PE 20,3 Gearing 120%
EV/EBIT 17,0 ROE 31,2%
PB 6,5 ROI 19,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

UNION PACIFIC CORP20.4.2019 | 176,66 USD
21
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Union Pacific:n Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna. Muutoin tilanne näyttää tunnuslukujen valossa vahvalta.

Tilikausilla 2017 ja 2018 liikevaihto (+6,5 – 7,5%) ja vero-oikaistu tulos (+10 – 28 %) kääntyivät selvään kasvuun heikkojen vuosien 2015 ja 2016 jälkeen. Odotan yhtiön jatkavan kasvuaan myös tilikaudella 2019.

Yhtiö on ostanut omia osakkeitaan suuria määriä vuonna 2018, mikä näkyy jo yhtiön velkaisuudessa. Omavaraisuusaste on painunut 30 – 40 prosentin ja gearing noin 100 prosentin tasolle. Tilanne on vielä hallinnassa, mutta mittareiden hyvät raja-arvot ovat jo koetuksella.

PE-luvulla (20,3x) mitattuna osakkeen hinta on korkeahkolla tasolla. Yhtiön vapaat rahavirrat ovat kuitenkin kehittyneet hyvässä nousevassa trendissä. Lisäksi pääomien (ROE ja ROI) tuotot ovat yli 20 prosenttia. Nämä tekijät huomioiden osakkeen korkeahko hintataso on perusteltu.

Osinkosijoittajaa osingon hyvä nousuhistoria (vuodesta 2006) kiinnostaa, mutta toisaalta ennustettu osinkotuotto on vain 2,0 prosenttia. Kuten todettua, niin yhtiö ostaa isoja määriä omia osakkeitaan. Esimerkiksi vuosina 2016 ja 2017 yhtiö osti yhteensä noin 7,8 prosenttia ja pelkästään vuonna 2018 noin 6 prosenttia koko osakekannasta.

Tilikausi 2019

Union Pacific:n Q1/2019

M USD Q1/19 Q1/18
Liikevaihto 5 384 5 475 -1,7%
Liiketulos (ebit) 1 960 1 939 1,1%
Nettotulos 1 391 1 310 6,2%
EPS (USD) 1,93 1,68

Liikevaihto laski -1,7 prosenttia vaikeiden talviolosuhteiden johdosta. Laajojen lumisateiden jälkeen sulamisvedet aiheuttivat tulvia. Rahtimäärät laskivat noin -2 prosenttia.

Maataloustuotteiden rahdit laskivat sääolosuhteiden lisäksi siksi, että viljatoimitukset Kiinaan laskivat. Energia-ryhmän liikevaihto laski noin -16 prosenttia, jota painoi hiekan rahtimäärien selvä lasku (-45 %) erään asiakkaan siirtyessä käyttämään toisia reittejä. Lisäksi hiilen ja koksin rahdit laskivat (-14 %) vaikeiden sääolosuhteiden ja hävittyjen sopimusten johdosta.

Q1:n liiketulos (ebit) kasvoi +1,1 prosenttia, vaikka liikevaihto laski ja vaikeat talviolosuhteet nostivat kuluja. Yhtiön tehokkuusohjelmien tuomien etujen (+112 M USD) johdosta tulos kääntyi nousuun.

Nettotulos nousi +6 prosenttia, missä nousua selittää +77 miljoonan dollarin muut tuotot. Vuosi sitten samaan erään kirjattiin -42 miljoonan dollarin kulut.

Yhtiö osti Q1:llä omia osakkeitaan noin 3,5 miljardilla dollarilla, kun kvartaaliosinkoihin kului ”vain” 0,6 miljardia dollaria.

Näkymät vuodelle 2019

Yhtiö arvioi, että rahtimäärät kasvavat vuonna 2019 noin 1 – 3 prosenttia (”low-single digit”) ja hintataso kehittyy inflaatiota nopeammin. Tuottavuuden kasvun pitäisi näkyä positiivisesti tulosmarginaaleissa (+500 M USD).

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q2/19e Q2/18 2019e 2018
Liikevaihto 5 800 5 672 2,3% 23 500 22 832 2,9%
Liiketulos (ebit) 2 200 2 099 4,8% 9 000 8 517 5,7%
Nettotulos 1 535 1 509 1,7% 6 315 5 966 5,8%
Tuleva Ed.
Osinko (12 kk, USD) 3,57 3,21

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat: Union Pacific Corp: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 6 074 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 10 712 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 4 638 miljoonaa dollaria.

Yhtiö on pystynyt kääntämään vuosien 2015 ja 2016 laskeneen liikevaihdon nousuun ja nyt parina viime vuotena liikevaihto on noussut +6,5…+7,5 prosentin vuosivauhdilla. Samoin tuloskunto on parantunut, mitä vuonna 2018 tuki vielä selvästi alhaisempi veroaste (23 vs 39 %).

unp-tuloslaskelma-q12019

Yhtiö arvioi, että USA:n talouden hyvä vire kasvattaa edelleen rahtimääriä vuonna 2019. Lisäksi rahtihintojen nousu sekä tuottavuuden kasvun pitäisi näkyä positiivisesti niin liikevaihdossa kuin tulosmarginaaleissa.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 22,5 – 23,5 miljardia ja nettotulos noin 6,0 – 6,5 miljardia dollaria. Näin nettotulosmarginaali nousisi noin 27 prosenttiin.

1-, 3- ja 7-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (20,3x – 25,1x) yhtiön osakkeen hintaa voi luonnehtia hieman kalliiksi. Toisaalta, kun huomioidaan yhtiön vahvat rahavirrat sekä yli 20 prosentin ROE ja ROI tuotot, niin korkeahko hinta lienee perusteltu.

unp-roe-roi-q12019

Pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat olleet erinomaisella tasolla viimeisten vuosien aikana. ROE ja ROI ovat olleet yli 20 prosentissa jo tilikaudesta 2012 alkaen ja nyt ROE lähestyy jo 30 prosenttia.

Tase

Korollisten velkojen määrä on huolestuttavasti kasvutrendissä ja Q1:llä velat nousivat 26,8 miljardiin dollariin. Tätä selittää pitkälti vuonna 2019 voimaan tullut uusi kirjanpitosäännöstö, missä leasing-vastuut kirjataan korollisiin velkoihin.

Tästä johtuen omavaraisuusaste on pudonnut noin 30 – 35 prosenttiin.

unp-velkaisuus-q12019

Aiemmin hyvällä tasolla (50 – 70 %) ollut nettovelkaantumisaste eli gearing on velkaisuuden nousun johdosta noussut yli 100 prosentin. Gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi luku on – ja alle 100 prosentin gearingia voidaan pitää hyvänä.

Rahavirta

Union Pacific:n liiketoiminnan rahavirta kehittyi vahvasti vuosikymmenen alussa, mutta nyt rahavirrat ovat jääneet noin 7,5 miljardiin dollariin. Liiketoiminnan rahavirtojen kohdalla vuosien 2014 – 2016 tulostason laskua tuskin huomaa. On mielenkiintoista nähdä, millainen vaikutus USA:n verouudistuksella on rahavirtoihin. Ainakin vuoden 2018 rahavirrat nousivat uudelle ennätystasolle eli 8,7 miljardiin dollariin.

Capex-investoinnit nousivat noin 4,5 miljardiin dollariin vuosina 2014 ja 2015, kun nyt viime vuonna investoinnit palautuivat noin 3,2 – 3,5 miljardin dollarin tasolle. Tämä summa osaltaan kertoo sen, kuinka paljon rautatietoiminta sitoo pääomia. Noin puolet yhtiön tuottamasta rahavirrasta joudutaan palauttamaan ylläpitoinvestointeihin, jotta edes nykytasoinen toimintakyky säilytetään.

Mutta, jos tätä vertaa toiseen Talousmentor-yritysanalyysien rautatieyhtiöön CSX:ään (kts. CSX sijoituskohteena), niin Union Pacific:n tilanne on paljon parempi. CSX:n liiketoiminnan rahavirta on pysynyt lähes paikallaan koko vuosikymmenen ja capex-investoinnit vaativat noin 2/3 liiketoiminnan rahavirrasta. Tosin CSX:lläkin tilanne muuttui vuonna 2018 ihan toisen näköiseksi osittain veroalen seurauksena.

unp-rahavirta-q12019

Vapaa rahavirta (FCF) on kehittynyt myöskin hyvässä kasvutrendissä ja myös tässä veroalen tuomat hyödyt näkyvät. Hyvää vapaata rahavirtaa on käytetty osinkojen jakoon ja etenkin omien osakkeiden ostoon. Osinko/fcf -suhde on ollut noin 45 – 55 prosentissa, joten vapaa rahavirta on riittänyt hyvin osinkoihin.

Vuodesta 2013 yhtiö on ostanut omia osakkeita noin 210 miljoonaa kappaletta, mikä vastaa noin 23 prosenttia sen aikaisesta määrästä. Ostoja on ollut niin paljon, että niitä on pitänyt osittain rahoittaa velkarahalla, minkä johdosta korolliset velat ovat nousseet noin 11,4 miljardista nykyiseen noin 26,8 miljardiin dollariin.

Mikäli yhtiö lopettaisi omien osakkeiden ostot, niin osinkojen jälkeen rahavirtaa jäisi noin 2,0 – 2,5 miljardia dollaria. Nettovelkaa (käteiset varat huomioiden) yhtiöllä on noin 25,7 miljardia dollaria, joten em. summalla velka voitaisiin maksaa pois noin 10 vuodessa. Näin voitaneen todeta, että yhtiön velanhoitokyky on hyvällä mallilla, vaikka velan määrä onkin nousussa.

Osinko

Union Pacific:n osinko on noussut vuosittain vuodesta 2006 alkaen. Yhtiö on maksanut osinkoina noin 20 – 30 prosenttia nettotuloksestaan, mutta parin heikon vuoden seurauksena osingonmaksusuhde on noussut noin 40 – 50 prosenttiin. Tätä voidaan kuitenkin vielä pitää ihan kohtuullisena.

Mutta, kuten edellä rahavirta-kappaleessa jo todettiin, niin yhtiön liiketoiminta vaatii vuosittain merkittäviä investointeja rataverkkoon, kalustoon yms., joten osingonmaksusuhde ei voi nousta kovin korkealle.

unp-osinko-q12019

Tämä näkyi myös vuoden 2016 osingon vain 2,5 prosentin nousussa. Edellisenä vuonna osinko oli noussut jo yli 70 prosenttiin vapaasta rahavirrasta, joten yhtiön johto halusi jarrutella osingonkasvua hieman. Nyt ollaan taas alle 50 prosentin tason, joten on mielenkiintoista nähdä, miten osinko kehittyy tulevina vuosina.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Union Pacific Corp: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2019 0,880 5/2018 0,730 5/2017 0,605
8/2019 (e) 0,880 8/2018 0,800 8/2017 0,605
11/2019 (e) 0,880 11/2018 0,800 11/2017 0,665
2/2020 (e) 0,930 2/2019 0,880 2/2018 0,730
YHTEENSÄ 3,570 3,210 2,605
+11,2% +23,2% +12,8%

Q2:n osinko on 0,88 dollaria, ja se irtoaa 30.5.2019 ja maksetaan 28.6.2019.

Seuraava osingon nostovuoro olisi helmikuussa 2020, mikäli yhtiö maksaa nykyistä 0,88 dollarin kvartaaliosinkoaan 4 kertaa. Arvioin osingon nousevan tuolloin 0,05 dollarilla 0,93 dollariin. Se olisi maltillisempi nousu, kuin mitä ollaan parina viime vuotena nähty.

Seuraavan 12 kk:n osinkoennusteeni on 3,57 dollaria, mikä antaisi tällä osakkeen hinnalla (176,66 USD) noin 2,0 prosentin osinkotuoton.

Kuten todettua, niin osingon lisäksi yhtiö ostaa paljon omia osakkeitaan. Vuoden 2018 aikana yhtiö käytti omien osakkeiden ostoon 8,2 miljardia dollaria. Ja Q1/2019 yhtiö käytti peräti 3,5 miljardia dollaria ostoihin.

Taulukot

Taseen 2019e lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+4 859) sekä osingon maksuilla (-1 899) ja omien osakkeiden ostoilla (-1 008). Korjaus on yhteensä +1 952 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 6 074 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 10 712 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 4 638 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (20.4.2019) 176,66 138,23 134,10 103,68 78,20 119,13 84,00 62,86
Lkm (000) 719 500 754 300 801 700 835 400 869 400 901 100 931 600 953 000
Markkina-arvo (Mrd) 127,11 104,27 107,51 86,61 67,99 107,35 78,25 59,91
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Agricultural Products 4 550 4 469 4 303 4 209 4 195
Energy 4 375 4 608 4 498 3 715 4 967
Industrial 5 925 5 679 5 204 4 964 5 009
Premium 6 775 6 628 5 833 5 713 6 226
Muut 1 475 1 448 1 403 1 340 1 416
YHTEENSÄ 23 100 22 832 21 241 19 941 21 813
TULOS­LASKELMA Q2/19e Q1/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 5 800 5 384 23 100 22 832 21 240 19 941 21 813 23 988 21 963 20 926
Liikevoitto 2 200 1 960 8 875 8 517 8 106 7 272 8 052 8 753 7 446 6 754
Nettotulos 1 535 1 391 6 250 5 966 4 638 4 233 4 772 5 180 4 388 3 943
Marginaali 26,5% 25,8% 27,1% 26,1% 21,8% 21,2% 21,9% 21,6% 20,0% 18,8%
EPS 2,13 1,93 8,69 7,91 5,79 5,07 5,49 5,75 4,71 4,14
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 3 071 1 333 1 365 1 337 1 391 1 586 1 432 1 063
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 60 200 57 814 56 441 54 381 53 209 50 786 48 299 46 090
Tase yhteensä 63 271 59 147 57 806 55 718 54 600 52 372 49 731 47 153
Oma pääoma 19 694 20 423 24 856 19 932 20 702 21 189 21 225 19 877
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 26 775 22 391 16 944 15 007 14 201 11 413 9 577 8 997
Muut vastuut 16 802 16 333 16 006 20 779 19 697 19 770 18 929 18 279
Tase yhteensä 63 271 59 147 57 806 55 718 54 600 52 372 49 731 47 153
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 8 500 8 686 7 230 7 525 7 344 7 385 6 823 6 161
Investoinnit: Capex -3 200 -3 437 -3 257 -3 505 -4 650 -4 346 -3 496 -3 738
Vapaa rahavirta (FCF) 5 300 5 249 3 973 4 020 2 694 3 039 3 327 2 423
Investoinnit: Muut 100 26 171 112 174 97 91 105
Investointien jälkeen 5 400 5 275 4 144 4 132 2 868 3 136 3 418 2 528
Rahoitus: Voitonjako -6 550 -10 524 -5 995 -4 984 -5 809 -4 857 -3 551 -2 620
Rahoitus: Muut 1 150 5 302 1 849 738 2 746 1 875 502 -62
Rahavarojen muutos 0 53 -2 -114 -195 154 369 -154
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 3,520 3,060 2,480 2,255 2,200 1,910 1,480 1,245
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,520 3,060 2,480 2,255 2,200 1,910 1,480 1,245
Osinkotuotto 2,0% 2,2% 1,8% 2,2% 2,8% 1,6% 1,8% 2,0%
Osinko/nettotulos 40,5% 38,7% 42,9% 44,5% 40,1% 33,2% 31,4% 30,1%
Osinko/FCF 47,8% 44,0% 50,0% 46,9% 71,0% 56,6% 41,4% 49,0%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 25,1 22,0 24,7 21,2 18,1
PE (3v) 22,6 21,1 23,6 18,3 14,2 23,8 20,2 17,9
PE 20,3 17,5 23,2 20,5 14,2 20,7 17,8 15,2
EV/EBIT 17,0 14,7 15,2 13,8 10,0 13,4 11,6 10,0
Oma pääoma/osake 27,37 27,08 31,00 23,86 23,81 23,51 22,78 20,86
P/B 6,45 5,11 4,33 4,35 3,28 5,07 3,69 3,01
ROE 31,2% 26,4% 20,7% 20,8% 22,8% 24,4% 21,4% 20,5%
ROI 19,9% 20,1% 21,1% 20,8% 23,9% 27,6% 25,0% 24,0%
Omavaraisuusaste 31,1% 34,5% 43,0% 35,8% 37,9% 40,5% 42,7% 42,2%
Gearing 120,4% 103,1% 62,7% 68,6% 61,9% 46,4% 38,4% 39,9%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16
Osake (päätösarvo) 167,20 138,23 162,83 141,68 134,43 134,10 115,97 108,91 105,92 103,68
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 3,570 3,300 3,250 3,200 3,130 3,060 2,925 2,730 2,605 2,480
Osinkotuotto (ennuste) 2,1% 2,4% 2,0% 2,3% 2,3% 2,3% 2,5% 2,5% 2,5% 2,4%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 8,40 7,91 7,58 6,83 6,25 5,89 5,96 5,59 5,31 5,15
PE 19,9 17,5 21,5 20,7 21,5 22,8 19,4 19,5 19,9 20,2
EV/EBIT 17,1 14,7 16,5 15,5 14,7 14,9 13,3 13,3 13,6 13,6
ROE 28,7% 26,4% 28,2% 26,4% 22,1% 20,7% 23,2% 22,6% 21,5% 20,8%
ROI 19,7% 20,1% 21,7% 21,4% 21,5% 21,1% 21,8% 21,7% 20,9% 20,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset