Union Pacific Corp sijoituskohteena

Päivitetty 6.11.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Union Pacific kuljettaa tavararahtia rataverkkonsa avulla, ja sanotaankin, että yhtiö on maailman suurimpia kuljetusyrityksiä. Yhtiön rataverkko on laajuudeltaan yli 32 000 mailia ja se yhdistää 23 osavaltiota… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e UNION PACIFIC CORP Ennuste
Osake (6.11.2018) 148,57 Osinko 12 kk 3,250
Markkina-arvo (Mrd) 113,1 Osinkotuotto 2,2%
Liikevaihto (M) 22 825 (+7,5%) Osinko/EPS 41% 4v ka
Nettotulos (M) 6 015 (+29,7%) Osinko/FCF 52% 4v ka
EPS 7,90 Omav.aste 36%
PE 18,8 Gearing 90%
EV/EBIT 15,4 ROE 25,9%
PB 5,2 ROI 20,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

UNION PACIFIC CORP6.11.2018 | 148,57 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Union Pacific:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna. Muutoin tilanne näyttää tunnuslukujen valossa vahvalta.

Yhtiön liikevaihto ja tulos laskivat parin viime vuoden aikana noin 17 – 19 prosenttia. Rahtien määrän laskua vauhdittivat öljyn ja energian hinnan lasku, hiilen käytön voimakas väheneminen sekä autoteollisuuden heikompi kehitys.

Tilikaudella 2017 liikevaihto ja tulos kääntyivät kuitenkin kasvuun. Liikevaihto kasvoi noin +6,5 prosenttia ja (vero-oikaistu) tulos noin +9,6 prosenttia. Tuloksen odotetaan jatkavan kasvuaan myös tilikaudella 2018, sillä USA:n verouudistus antaa oman tukensa positiiviselle kehitykselle.

Yhtiö on ostanut omia osakkeitaan suuria määriä alkuvuoden 2018 aikana, mikä näkyy jo yhtiön velkaisuudessa. Omavaraisuusaste on painunut 35 – 40 prosentin ja gearing noin 85 – 90 prosentin tasolle. Tilanne on vielä hallinnassa, mutta mittareiden hyvät raja-arvot ovat jo koetuksella.

PE-luvulla (18,8x) mitattuna osakkeen hinta on korkeahkolla tasolla. Yhtiön vapaat rahavirrat ovat kuitenkin kehittyneet hyvässä nousevassa trendissä. Lisäksi pääomien (ROE ja ROI) tuotot ovat yli 20 prosenttia. Nämä tekijät huomioiden osakkeen korkeahko hintataso on perusteltu.

Osinkosijoittajaa osingon hyvä nousuhistoria (vuodesta 2006) kiinnostaa, mutta toisaalta ennustettu osinkotuotto on vain 2,2 prosenttia. Lisäksi sijoittaja muistaa, että osinko nousi vuonna 2016 vain +2,5 prosentilla heikon tuloskunnon seurauksena.

Kuten todettua, niin yhtiö ostaa isoja määriä omia osakkeitaan. Esimerkiksi vuosina 2016 ja 2017 yhtiö osti yhteensä noin 7,8 prosenttia koko osakekannasta. USA:n verouudistus keventää yhtiön verorasitusta vuonna 2018, joten se antaa lisätukea osingon kasvattamiseen sekä omien osakkeiden ostoon.

Tilikausi 2018

Union Pacific:n Q1-Q3/2018

M USD Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 5 928 5 408 9,6% 17 075 15 790 8,1%
Liiketulos (ebit) 2 269 2 073 9,5% 6 307 5 859 7,6%
Nettotulos 1 593 1 194 33% 4 412 3 434 28%
EPS (USD) 2,15 1,50 5,79 4,26

Q3:n liikevaihto nousi +9,6 prosenttia, mihin edelleen vaikuttaa rahtimäärien sekä -hintojen tuoma lisä. Yhtiö sai myös lisämaksuja kasvaneista polttoainekuluista. Liikevaihdon ja liiketuloksen (ebit) muutoslukuja parantaa myös se, että vuosi sitten rahtimääriä laski hurrikaanit.

Rahtimäärät kasvoivat kaikissa tuoteryhmissä, paitsi Energy-ryhmässä, missä kivihiilen ja koksin rahtimäärät laskivat.

Dieselin hinta jatkoi nousuaan myös Q3:lla (+34 %), mikä näkyi polttoainekustannusten +209 miljoonan dollarin nousuna. Muut toiminnan kulut nousivat noin +115 miljoonaa dollaria. Kun liikevaihto oli noin 520 miljoonaa viimevuotista korkeampi, niin nousseiden kulujen jälkeen liiketulos (ebit) oli noin +196 miljoonaa dollaria parempi (+9,5 %).

Nettotulos nousi yli +30 prosenttia (+399 M USD), mihin alhaisempi veroaste (23,3 vs 39,8 %) vaikutti suurelta osin. Tulos ennen veroja oli noin +93 miljoonaa dollaria parempi kuin vuosi sitten. Eroa liiketulokseen selittää korkeammat rahoituskulut (-61 M USD) ja alhaisemmat muut tuotot (-42 M USD).

Yhtiö jatkoi omien osakkeiden ostoa myös Q3:llä niin, että alkuvuoden aikana ostoihin on käytetty -7,0 miljardia dollaria. Samaan aikaan osinkoja on maksettu -1,7 miljardia dollaria eli omien osakkeiden ostot ovat olleet varsin mittavia.

Näkymät vuodelle 2018

Yhtiö arvioi, että rahtimäärät kasvavat vuonna 2018 noin 3 – 5 prosenttia (”low-to-mid”) ja hintataso kehittyy inflaatiota nopeammin. Tuottavuuden kasvun pitäisi näkyä positiivisesti tulosmarginaaleissa.

Vuodesta 2019 yhtiö toteaa, että rahtimäärät ja -hinnat jatkanevat nousuaan ja tuottavuusohjelmien hyöty on vähintään 500 miljoonaa dollaria. Capex-investoinnit ovat alle 15 prosenttia liikevaihdosta eli ne jatkaisivat hienoista laskutrendiään.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 22,5 – 23,0 Mrd USD (2017: 21,2 Mrd USD)
  • liiketulos (ebit): 8,5 – 8,7 Mrd USD (2017: 8,06 Mrd USD)
  • nettotulos: 5,9 – 6,1 Mrd USD (2017: 4,64 Mrd USD, vero-oikaistu)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Union Pacific Corp: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 6 074 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 10 712 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 4 638 miljoonaa dollaria.

Kuten edellä jo todettiin, niin tilikauden 2017 liikevaihto nousi noin +6,5 prosenttia. Käänne onkin toivottava, sillä pari viimeistä vuotta liikevaihto ja tulos ovat laskeneet varsin voimakkaasti.

unp-tuloslaskelma-q32018.png

Yhtiö arvioi, että USA:n talouden hyvä vire kasvattaa edelleen rahtimääriä vuonna 2018. Lisäksi rahtihintojen nousu sekä tuottavuuden kasvun pitäisi näkyä positiivisesti niin liikevaihdossa kuin tulosmarginaaleissa.

Union Pacific:n vuoden 2018 alkupuolisko on sujunut hyvissä kasvumerkeissä: liikevaihto +8,1 ja liiketulos (ebit) +7,6 prosenttia. Alkuvuoden tuloskasvua tuki selvästi alhaisempi veroaste.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 22,5 – 23,0 miljardia ja nettotulos noin 5,9 – 6,1 miljardia dollaria. Näin nettotulosmarginaali nousisi yli 26 prosenttiin, missä edellä mainittu verouudistuksen vaikutus näkyy.

1-, 3- ja 7-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (18,8x – 23,9x) yhtiön osakkeen hintaa voi luonnehtia hieman kalliiksi. Toisaalta, kun huomioidaan yhtiön vahvat rahavirrat sekä yli 20 prosentin ROE ja ROI tuotot, niin korkeahko hinta lienee perusteltu.

unp-roe-roi-q32018

Pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat olleet erinomaisella tasolla viimeisten vuosien aikana. ROE ja ROI ovat olleet yli 20 prosentissa jo tilikaudesta 2012 alkaen, eikä heikohko talouskehitys näy näissä luvuissa mitenkään merkittävästi.

Tase

Korollisten velkojen määrä on huolestuttavasti kasvutrendissä ja sitä on nyt sen verran, että omavaraisuusaste on pudonnut muutamina vuosina alle 40 prosentin tason.

unp-velkaisuus-q32018

Sen sijaan nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut hyvällä noin 50 – 70 prosentissa. Tosin tämäkin nousi Q3/2018 lopussa lähes 90 prosenttiin, joten velkaantuminen näkyy myös tässä luvussa. Gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi luku on – ja alle 100 prosentin gearingia voidaan pitää hyvänä.

Rahavirta

Union Pacific:n liiketoiminnan rahavirta kehittyi vahvasti vuosikymmenen alussa, mutta nyt rahavirrat ovat jääneet noin 7,5 miljardiin dollariin. Liiketoiminnan rahavirtojen kohdalla vuosien 2014 – 2016 tulostason laskua tuskin huomaa. On mielenkiintoista nähdä, millainen vaikutus USA:n verouudistuksella on rahavirtoihin.

Capex-investoinnit nousivat noin 4,5 miljardiin dollariin vuosina 2014 ja 2015, kun nyt viime vuonna investoinnit palautuivat noin 3,2 – 3,5 miljardin dollarin tasolle. Tämä summa osaltaan kertoo sen, kuinka paljon rautatietoiminta sitoo pääomia. Noin puolet yhtiön tuottamasta rahavirrasta joudutaan palauttamaan ylläpitoinvestointeihin, jotta edes nykytasoinen toimintakyky säilytetään.

Mutta, jos tätä vertaa toiseen Talousmentor-yritysanalyysien rautatieyhtiöön CSX:ään (kts. CSX sijoituskohteena), niin Union Pacific:n tilanne on paljon parempi. CSX:n liiketoiminnan rahavirta on pysynyt lähes paikallaan koko vuosikymmenen ja capex-investoinnit vaativat noin 2/3 liiketoiminnan rahavirrasta. Union Pacific toimii siis paljon tehokkaammin.

unp-rahavirta-q32018

Vapaa rahavirta (FCF) on kehittynyt myöskin hyvässä kasvutrendissä. Vuosien 2014 ja 2015 korkeammat capex-investoinnit laskevat hieman käyrää, mutta tämä voi odottaa olevan väliaikaista.

Hyvää vapaata rahavirtaa on käytetty osinkojen jakoon ja etenkin omien osakkeiden ostoon. Osinko/fcf -suhde on ollut noin 45 – 55 prosentissa, joten vapaa rahavirta on riittänyt hyvin osinkoihin.

Vuodesta 2013 yhtiö on ostanut omia osakkeita noin 130 miljoonaa kappaletta, mikä vastaa noin 14 prosenttia sen aikaisesta määrästä. Ostoja on ollut niin paljon, että niitä on pitänyt osittain rahoittaa velkarahalla, minkä johdosta korolliset velat ovat nousseet noin 11,4 miljardista nykyiseen noin 22,4 miljardiin dollariin.

Mikäli yhtiö lopettaisi omien osakkeiden ostot, niin osinkojen jälkeen rahavirtaa jäisi noin 1,5 – 2,0 miljardia dollaria. Nettovelkaa (käteiset varat huomioiden) yhtiöllä on noin 20,5 miljardia dollaria, joten em. summalla velka voitaisiin maksaa pois noin 10 – 15 vuodessa. Näin voitaneen todeta, että yhtiön velanhoitokyky on vielä hyvällä mallilla, vaikka velan määrä onkin nousussa.

Osinko

Union Pacific:n osinko on noussut vuosittain vuodesta 2006 alkaen. Yhtiö on maksanut osinkoina noin 20 – 30 prosenttia nettotuloksestaan, mutta parin heikon vuoden seurauksena osingonmaksusuhde on noussut noin 40 – 50 prosenttiin. Tätä voidaan kuitenkin vielä pitää ihan kohtuullisena.

Mutta, kuten edellä rahavirta-kappaleessa jo todettiin, niin yhtiön liiketoiminta vaatii vuosittain merkittäviä investointeja rataverkkoon, kalustoon yms., joten osingonmaksusuhde ei voi nousta kovin korkealle.

unp-osinko-q32018

Tämä näkyi myös vuoden 2016 osingon vain 2,5 prosentin nousussa. Edellisenä vuonna osinko oli noussut jo yli 70 prosenttiin vapaasta rahavirrasta, joten yhtiön johto halusi jarrutella osingonkasvua hieman. Nyt ollaan taas alle 50 prosentin tason, joten on mielenkiintoista nähdä, miten osinko kehittyy tulevina vuosina.

USA:n verouudistus tuo yhtiön arvion mukaan noin +1 miljardin dollarin lisän rahavirtoihin. Tämä osaltaan tukee niin osingon kuin myös omien osakkeiden ostojen kasvua.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Union Pacific Corp: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
11/2018 (e) 0,800 11/2017 0,665 11/2016 0,605
2/2019 (e) 0,800 2/2018 0,730 2/2017 0,605
5/2019 (e) 0,800 5/2018 0,730 5/2017 0,605
8/2019 (e) 0,850 8/2018 0,800 8/2017 0,605
YHTEENSÄ 3,250 2,925 2,420
+11,1% +20,9% +10,0%

Seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 3,25 dollaria, joka antaisi noin 2,2 prosentin osinkotuoton (osake 148,50 USD). Arvelen, että elokuun 2019 osinko nousisi 0,05 dollarilla. Se olisi hieman vähemmän, mitä osinko on noussut viime kerroilla.

Kuten todettua, niin osingon lisäksi yhtiö ostaa paljon omia osakkeitaan. Vuoden 2017 aikana yhtiö osti noin 36,4 miljoonaa omaa osaketta. Tämä oli noin 4 prosenttia vuoden 2016 lopun määrästä. Alkuvuoden 2018 aikana yhtiö on käyttänyt omien osakkeiden ostoon peräti 7,0 miljardia dollaria ja on nyt ostanut noin 46,7 miljoonaa omaa osakettaan.

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+1 603) sekä osingon maksuilla (-609). Korjaus on yhteensä +994 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 6 074 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 10 712 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 4 638 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (6.11.2018) 148,57 134,10 103,68 78,20 119,13 84,00 62,86 52,97
Lkm (000) 761 400 801 700 835 400 869 400 901 100 931 600 953 000 979 600
Markkina-arvo (Mrd) 113,12 107,51 86,61 67,99 107,35 78,25 59,91 51,89
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Agricultural Products 4 475 4 303 4 209 4 195 4 404
Energy 4 725 4 498 3 715 4 967 6 342
Industrial 5 625 5 204 4 964 5 009 5 226
Premium 6 550 5 833 5 713 6 226 6 587
Muut 1 450 1 403 1 340 1 416 1 428
YHTEENSÄ 22 825 21 241 19 941 21 813 23 987
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 5 750 17 075 22 825 21 240 19 941 21 813 23 988 21 963 20 926 19 557
Liikevoitto 2 290 6 307 8 600 8 061 7 272 8 052 8 753 7 446 6 754 5 724
Nettotulos 1 600 4 412 6 015 4 638 4 233 4 772 5 180 4 388 3 943 3 292
Marginaali 27,8% 25,8% 26,4% 21,8% 21,2% 21,9% 21,6% 20,0% 18,8% 16,8%
EPS 2,10 5,79 7,90 5,79 5,07 5,49 5,75 4,71 4,14 3,36
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 2 894 1 365 1 337 1 391 1 586 1 432 1 063 1 217
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 57 412 56 441 54 381 53 209 50 786 48 299 46 090 43 879
Tase yhteensä 60 306 57 806 55 718 54 600 52 372 49 731 47 153 45 096
Oma pääoma 21 639 24 856 19 932 20 702 21 189 21 225 19 877 18 578
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 22 411 16 944 15 007 14 201 11 413 9 577 8 997 8 906
Muut vastuut 16 256 16 006 20 779 19 697 19 770 18 929 18 279 17 612
Tase yhteensä 60 306 57 806 55 718 54 600 52 372 49 731 47 153 45 096
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 8 000 7 230 7 525 7 344 7 385 6 823 6 161 5 873
Investoinnit: Capex -3 200 -3 257 -3 505 -4 650 -4 346 -3 496 -3 738 -3 176
Vapaa rahavirta (FCF) 4 800 3 973 4 020 2 694 3 039 3 327 2 423 2 697
Investoinnit: Muut 100 171 112 174 97 91 105 57
Investointien jälkeen 4 900 4 144 4 132 2 868 3 136 3 418 2 528 2 754
Rahoitus: Voitonjako -11 500 -5 995 -4 984 -5 809 -4 857 -3 551 -2 620 -2 255
Rahoitus: Muut 6 600 1 849 738 2 746 1 875 502 -62 -368
Rahavarojen muutos 0 -2 -114 -195 154 369 -154 131
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 3,060 2,480 2,255 2,200 1,910 1,480 1,245 0,965
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,060 2,480 2,255 2,200 1,910 1,480 1,245 0,965
Osinkotuotto 2,1% 1,8% 2,2% 2,8% 1,6% 1,8% 2,0% 1,8%
Osinko/nettotulos 38,7% 42,9% 44,5% 40,1% 33,2% 31,4% 30,1% 28,7%
Osinko/FCF 48,5% 50,0% 46,9% 71,0% 56,6% 41,4% 49,0% 35,1%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 23,9 24,7 21,2 18,1 31,5
PE (3v) 22,8 23,6 18,3 14,2 23,8 20,2 17,9 19,5
PE 18,8 23,2 20,5 14,2 20,7 17,8 15,2 15,8
EV/EBIT 15,4 15,3 13,8 10,0 13,4 11,6 10,0 10,4
Oma pääoma/osake 28,42 31,00 23,86 23,81 23,51 22,78 20,86 18,96
P/B 5,23 4,33 4,35 3,28 5,07 3,69 3,01 2,79
ROE 25,9% 20,7% 20,8% 22,8% 24,4% 21,4% 20,5% 18,1%
ROI 20,0% 21,0% 20,8% 23,9% 27,6% 25,0% 24,0% 21,0%
Omavaraisuusaste 35,9% 43,0% 35,8% 37,9% 40,5% 42,7% 42,2% 41,2%
Gearing 90,2% 62,7% 68,6% 61,9% 46,4% 38,4% 39,9% 41,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 162,83 141,68 134,43 134,10 115,97 108,91 105,92 103,68 97,53 87,25
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 3,250 3,200 3,130 3,060 2,925 2,730 2,605 2,480 2,365 2,310
Osinkotuotto (ennuste) 2,0% 2,3% 2,3% 2,3% 2,5% 2,5% 2,5% 2,4% 2,4% 2,6%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 7,58 6,83 6,25 5,89 5,96 5,59 5,31 5,15 5,05 5,21
PE 21,5 20,7 21,5 22,8 19,4 19,5 19,9 20,2 19,3 16,8
EV/EBIT 16,5 15,5 14,7 14,9 13,3 13,3 13,6 13,6 13,1 11,6
ROE 28,2% 26,4% 22,1% 20,7% 23,2% 22,6% 21,5% 20,8% 20,6%
ROI 21,7% 21,4% 21,5% 21,1% 21,8% 21,7% 20,9% 20,8% 20,7%

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset