Union Pacific Corp sijoituskohteena

Päivitetty 27.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Union Pacific kuljettaa tavararahtia rataverkkonsa avulla, ja sanotaankin, että yhtiö on maailman suurimpia kuljetusyrityksiä. Yhtiön rataverkko on laajuudeltaan yli 32 200 mailia ja se yhdistää 23 osavaltiota… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e UNION PACIFIC CORP Ennuste
Osake (USD, 27.7.20) 176,12 Osinko (USD, 12 kk) 3,880
Markkina-arvo (Mrd) 120,2 Osinkotuotto 2,2%
Liikevaihto (mUSD) 19 100 -12,0% Osinko/EPS 35% 4v ka
Nettotulos (mUSD) 5 000 -15,5% Osinko/FCF 46% 4v ka
Arvonmääritys (USD) 129,65 -26,4%
EPS 7,32 Omav.aste 27%
P/E 24,0 Gearing 151%
EV/EBIT 19,8 ROE 28,1%
P/B 6,86 ROI 16,2%

Huomioita

Yhtiö on ostanut omia osakkeitaan suuria määriä viime vuosien aikana, mikä näkyy osakekohtaisen tuloksen eli EPS:n noin 5,9 prosentin nousuna vuonna 2019. Dollarimääräinen nettotulos laski hieman (-0,8 %).

Omien osakkeiden ostoon yhtiö on ottanut lisää velkaa niin, että omavaraisuusaste on painunut alle 30 prosentin ja gearing on noussut noin 150 prosentin tasolle. Tilanne on vielä hallinnassa, mutta mittareiden hyvät raja-arvot ovat jo koetuksella.

PE-luvulla (24,0x) mitattuna osakkeen hinta on korkealla tasolla. Korkeasta arvostuksesta kertoo myös arvonmäärityksen (129,65 USD) jääminen yli 25 prosenttia alle nykyisen osakkeen hinnan (176,12 USD).

Union Pacific julkisti PDF-raportin luonnin jälkeen Q3:n osingon ja se oli odotetusti 0,97 dollaria. Osinko irtoaa 30.8.2020 ja maksetaan 30.9.2020.

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): unp-2020-07-27.pdf

unp-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Viralliset SEC-tiedostot (10Q, 10K tai 8K)
Tulosraporttien täydentävät tiedot

Tutustu myös toiseen rautatieyhtiöön:

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (unp-2020-07-27.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (USD, 27.7.20) 176,12 180,79 138,23 134,10 103,68 78,20 119,13 84,00
Lkm (000) 682 700 706 100 754 300 801 700 835 400 869 400 901 100 931 500
Markkina-arvo (Mrd) 120,24 127,66 104,27 107,51 86,61 67,99 107,35 78,25
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Bulk 5 875 6 529 7 069 6 987
Industrial 6 750 7 472 7 689 7 025
Premium 5 201 6 242 6 626 5 825
Muut 1 274 1 465 1 448 1 403
YHTEENSÄ 19 100 21 708 22 832 21 240 0 0 0 0
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 4 700 9 473 19 100 21 708 22 832 21 240 19 941 21 813 23 988 21 963
Liiketulos 1 750 3 797 7 399 8 554 8 517 8 106 7 272 8 052 8 753 7 446
Nettotulos 1 150 2 609 5 000 5 919 5 966 10 712 4 233 4 772 5 180 4 388
Marginaali 24,5% 27,5% 26,2% 27,3% 26,1% 50,4% 21,2% 21,9% 21,6% 20,0%
EPS 1,68 3,82 7,32 8,38 7,91 13,36 5,07 5,49 5,75 4,71
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 2 554 891 1 333 1 365 1 337 1 391 1 586 1 432
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 61 245 60 782 57 814 56 441 54 381 53 209 50 786 48 299
Varat yhteensä 63 799 61 673 59 147 57 806 55 718 54 600 52 372 49 731
Oma pääoma 17 519 18 128 20 423 24 856 19 932 20 702 21 189 21 225
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 28 940 27 033 22 391 16 944 15 007 14 201 11 413 9 577
Muut vastuut 17 340 16 512 16 333 16 006 20 779 19 697 19 770 18 929
Pääomat yhteensä 63 799 61 673 59 147 57 806 55 718 54 600 52 372 49 731
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 9 225 8 609 8 686 7 230 7 525 7 344 7 385 6 823
Investoinnit: Capex -2 903 -3 453 -3 437 -3 238 -3 505 -4 650 -4 346 -3 496
Vapaa rahavirta (FCF) 6 322 5 156 5 249 3 992 4 020 2 694 3 039 3 327
Investoinnit: Muut -131 18 26 152 112 174 97 91
Investointien jälkeen 6 192 5 174 5 275 4 144 4 132 2 868 3 136 3 418
Rahoitus: Voitonjako -5 599 -8 402 -10 524 -5 995 -4 894 -5 809 -4 857 -3 551
Rahoitus: Muut 2 246 2 756 5 302 1 849 648 2 746 1 875 502
Rahavarojen muutos 2 838 -472 53 -2 -114 -195 154 369
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 3,880 3,700 3,060 2,480 2,255 2,200 1,910 1,480
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 3,880 3,700 3,060 2,480 2,255 2,200 1,910 1,480
Osinkotuotto 2,2% 2,0% 2,2% 1,8% 2,2% 2,8% 1,6% 1,8%
Osinko/nettotulos 53,0% 44,1% 38,7% 18,6% 44,5% 40,1% 33,2% 31,4%
Osinko/FCF 41,9% 50,7% 44,0% 49,8% 46,9% 71,0% 56,6% 41,4%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 20,1 21,7 18,6 20,6 21,2
PE (3v) 21,4 16,9 15,0 16,4 18,3 14,2 23,8 20,2
PE 24,0 21,6 17,5 10,0 20,5 14,2 20,7 17,8
EV (mUSD) 146 623 153 798 125 325 123 087 100 284 80 797 117 175 86 391
EV/EBIT 19,8 18,0 14,7 15,2 13,8 10,0 13,4 11,6
Oma pääoma/osake 25,66 25,67 27,08 31,00 23,86 23,81 23,51 22,79
P/B 6,86 7,04 5,11 4,33 4,35 3,28 5,07 3,69
ROE 28,1% 30,7% 26,4% 47,8% 20,8% 22,8% 24,4% 21,4%
ROI 16,2% 19,4% 20,1% 21,1% 20,8% 23,9% 27,6% 25,0%
Omavaraisuusaste 27,5% 29,4% 34,5% 43,0% 35,8% 37,9% 40,5% 42,7%
Gearing 150,6% 144,2% 103,1% 62,7% 68,6% 61,9% 46,4% 38,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus