Union Pacific Corp sijoituskohteena

Päivitetty 20.6.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yhdysvaltalainen Union Pacific kuljettaa tavararahtia rataverkkonsa avulla, ja sanotaankin, että yhtiö on maailman suurimpia kuljetusyrityksiä. Yhtiön rataverkko on laajuudeltaan yli 32 000 mailia ja se yhdistää 23 osavaltiota… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e UNION PACIFIC CORP Ennuste
Osake (20.6.2018) 142,81 Osinko 12 kk 3,04 2,1%
Markkina-arvo (Mrd) 111,3 Osinko/EPS 41% 4v ka
Liikevaihto (M) 22 200 (+4,5%) Osinko/FCF 55% 4v ka
Nettotulos (M) 5 900 (+27,2%) Omav.aste 50%
EPS 7,57 Gearing 45%
PE 18,9 ROE 21,4%
PB 3,7 ROI 19,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata täältä:

Yhteenveto

UNION PACIFIC CORP20.6.2018 | 142,81 USD
23
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Union Pacific:n Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee erityisesti osakkeen korkea hinta PE-luvuilla mitattuna. Muutoin tilanne näyttää tunnuslukujen valossa vahvalta.

Yhtiön liikevaihto ja tulos laskivat parin viime vuoden aikana noin 17 – 19 prosenttia. Rahtien määrän laskua vauhdittivat öljyn ja energian hinnan lasku, hiilen käytön voimakas väheneminen sekä autoteollisuuden heikompi kehitys.

Tilikaudella 2017 liikevaihto ja tulos kääntyivät kuitenkin kasvuun. Liikevaihto kasvoi noin +6,5 prosenttia ja (vero-oikaistu) tulos noin +9,6 prosenttia. Liikevaihdon odotetaan jatkavan kasvuaan myös tilikaudella 2018, sillä USA:n verouudistus antaa positiivista tukea tuloksen kasvulle.

Yhtiön tase on hyvässä kunnossa, vaikka korollisten velkojen määrä on nousussa. Omavaraisuusaste on noin 40 – 45 prosentissa ja gearing on noin 45 – 60 prosentissa eli velkaisuus on hallinnassa.

PE-luvulla (noin 18,9x) mitattuna osakkeen hinta on korkeahkolla tasolla. Yhtiön vapaat rahavirrat ovat kuitenkin kehittyneet hyvässä nousevassa trendissä. Lisäksi pääomien (ROE ja ROI) tuotot ovat yli 20 prosenttia. Nämä tekijät huomioiden osakkeen korkeahko hintataso on perusteltu.

Osinkosijoittajaa osingon hyvä nousuhistoria (vuodesta 2006) kiinnostaa, mutta toisaalta ennustettu osinkotuotto on vain 2,1 prosenttia. Lisäksi osinko nousi vuonna 2016 vain +2,5 prosentilla heikon tuloskunnon seurauksena. Myös em. korkeahko osakkeen hintataso mietityttää.

On kuitenkin hyvä huomata, että yhtiö ostaa isoja määriä omia osakkeitaan. Esimerkiksi vuosina 2016 ja 2017 yhtiö osti yhteensä noin 7,8 prosenttia koko osakekannasta. USA:n verouudistus keventää yhtiön verorasitusta vuonna 2018, joten se antaa lisätukea osingon kasvattamiseen sekä omien osakkeiden ostoon.

Tilikausi 2018

Union Pacific:n Q1/2018

 • liikevaihto: 5 475 M USD (5 132 M USD / +6,7 %)
 • liiketulos (ebit): 1 939 M USD (1 788 M USD / +8,4 %)
 • nettotulos: 1 310 M USD (1 072 M USD / +22,2 %)
 • EPS: 1,68 USD (1,32 USD)

Union Pacific:n vuosi 2018 alkoi siitä, mihin vuosi 2017 päättyi eli hyvissä kasvumerkeissä.

Q1:n liikevaihtoa kasvatti etenkin energia- (+15 %), teollisuus- (+7 %) ja premium- (+7 %) rahdin hyvä kehitys. Maataloustuotteiden rahtimäärät laskivat hieman, mutta liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla. Rahtimäärien lisäksi yhtiö pystyi nostamaan rahtihintoja sekä saamaan lisämaksuja kasvaneista polttoainekuluista.

Dieselin hinta nousi +22 %, mikä näkyi polttoainekustannusten +129 miljoonan dollarin nousuna. Muut toiminnan kulut nousivat +60 miljoonaa dollaria. Näin liiketulos (ebit) oli noin +150 miljoonaa dollaria (+8 %) parempi kuin vuosi sitten. Toiminnan tehokkuus kehittyy siis edelleen oikeaan suuntaan.

Nettotulos nousi yli +20 prosenttia, mihin alhaisempi veroaste vaikutti positiivisesti. Nyt veroaste oli 23,4 prosenttia (Q1/2017: 36,5 %), mikä toi noin +225 miljoonan dollarin edun tälle kvartaalille.

Yhtiö jatkoi omien osakkeiden ostoa Q1:llä ja käytti ostoihin 1,2 miljardia dollaria. Osinkoja maksettiin Q1:n aikana 568 miljoonaa dollaria, joten ostoihin käytettiin tuplaten tästä.

Näkymät vuodelle 2018

Yhtiö piti näkymänsä ennallaan ja Q4/2017 perusteella:

Yhtiö arvioi, että USA:n talouden hyvä vire kasvattaa edelleen rahtimääriä vuonna 2018. Lisäksi rahtihintojen nousu sekä tuottavuuden kasvun pitäisi näkyä positiivisesti niin liikevaihdossa kuin tulosmarginaaleissa.

Yhtiö arvioi, että tilikauden 2018 veroaste on noin 25 prosenttia ja sen pitäisi tuoda noin +1 miljardin dollarin lisän rahavirtoihin. Tämä lisä jakautuu capex-investointien, osinkojen ja osakkeiden ostojen kesken.

Tilikauden 2018 karkeana ennusteena (Talousmentor) on:

 • liikevaihto: 22,0 – 22,5 Mrd USD (2017: 21,2 Mrd USD)
 • nettotulos: 5,8 – 5,9 Mrd USD (4,6 Mrd USD vero-oikaistu)
 • 12 kk:n osinkoennuste: 3,040 USD (ed. 12 kk: 2,730 USD)
 • osinkotuotto: 2,1 % (osake 142,80 USD)

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Union Pacific:lla ei ole raportoitavia segmenttejä, mutta yhtiö julkistaa liikevaihtotietoa rahtitavaran tyypin mukaisesti. Yhtiö uudisti rahtityyppien luokitukset vuoden 2018 alussa. Rahtityypit ovat:

 • Agricultural Products
 • Energy
 • Industrial
 • Premium
 • Muut

Tyyppikohtaiset tiedot on esitetty vuodesta 2014 alkaen analyysin lopun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Agricultural Products 4 350 1 102 1 075 1 075 1 098 4 303 1 073 1 072 1 064 1 094
Muutos (%) 1,1% 2,7% 0,3% 1,0% 0,4% 2,2%
Energy 4 875 1 252 1 250 1 200 1 173 4 497 1 213 1 204 1 056 1 024
Muutos (%) 8,4% 3,2% 3,8% 13,6% 14,6% 21,0%
Industrial 5 400 1 310 1 375 1 375 1 340 5 204 1 282 1 324 1 334 1 264
Muutos (%) 3,8% 2,2% 3,9% 3,1% 6,0% 4,8%
Premium 6 100 1 549 1 520 1 520 1 511 5 832 1 519 1 450 1 451 1 412
Muutos (%) 4,6% 2,0% 4,8% 4,8% 7,0% 2,1%
Muut 1 475 387 380 355 353 1 404 363 358 345 338
YHTEENSÄ 22 200 5 600 5 600 5 525 5 475 21 240 5 450 5 408 5 250 5 132
Muutos (%) 4,5% 2,8% 3,6% 5,2% 6,7% 6,5% -1,1% 4,5% 18,5% 6,3%

Union Pacific julkaisi segmenttien kvartaalikohtaisia rahtitietoja vain vuodelta 2017, joten vuoden 2017 muutosprosentteja ei voitu laskea.

Kuten edellä jo todettiin, niin yhtiö arvioi, että rahtihintojen ja -määrien nousun pitäisi näkyä positiivisesti liikevaihdossa. Lisäksi yhtiö saa lisämaksuja kasvavista polttoainekuluista, joka nostaa myöskin liikevaihtoa.

Tein tyyppikohtaiset ennusteet suhteellisen kiinteillä luvuilla, jotka noudattelivat pitkälti Q1:n liikevaihtoa. Q1:llä liikevaihto kasvoi +6,7 prosenttia, mutta ennusteissa lähdin siitä, että kasvuvauhti hieman hidastuu vuoden loppua kohden.

Näin sain tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi 22,0 – 22,5 miljardia dollaria eli kasvua tulisi +4,5 prosenttia. Kokonaisuutena hyvä kehitys jatkunee siis vielä vuonna 2018.

Liiketulosennuste

Liiketulosennusteen tein konsernitietojen pohjalta, sillä yhtiö ei julkaise rahtityyppien liiketuloksia. Oheisessa taulukossa on liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit ja liiketulosmarginaali.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 8 500 2 361 2 100 2 100 1 939 8 061 2 256 2 012 2 005 1 788
Muutos (%) 5,4% 4,7% 4,4% 4,7% 8,4% 10,8% 14,8% 2,7% 20,8% 6,0%
Marginaali 38,3% 42,2% 37,5% 38,0% 35,4% 38,0% 41,4% 37,2% 38,2% 34,8%

Kuten taulukosta nähdään, niin vuoden 2017 kehitys oli vahvaa koko vuoden ajan. Ja hyvä kehitys jatkui myös Q1:llä liiketuloksen kasvaessa +8,4 prosenttia.

Kuten edellä jo todettiin, niin rahtihintojen ja -määrien nousu sekä tuottavuuden kasvun pitäisi näkyä positiivisesti liiketuloksessa sekä marginaaleissa.

Tein tilikauden 2018 kvartaaliennusteet hieman varovaisilla noin +4,5 prosentin kasvuluvuilla. Varovainen lähestymistapa siksi, että vertailukauden luvut olivat jo varsin kovia. Kvartaalikohtaiset luvut voivat heilahdella hieman, joten yksittäisen kvartaalin ennusteeseen ei kannata kiinnittää liikaa huomiota.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain 8,4 – 8,6 miljardia dollaria ja kasvua tulisi noin +5,4 prosenttia. Tämä jää selvästi niin Q1:n kuin myös vuoden 2017 kasvuluvuista. Liiketulosmarginaali olisi näillä ennusteilla 38,3 prosenttia eli hieman parempi kuin viime vuoden 38,0 prosenttia.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 8 500 2 361 2 100 2 100 1 939 8 061 2 256 2 012 2 005 1 788
Rahoituskulut (netto) -750 -184 -190 -190 -186 -719 -188 -180 -179 -172
Muut kulut/tuotot 80 42 40 40 -42 290 24 151 43 72
Tulos ennen veroja 7 830 2 219 1 950 1 950 1 711 7 632 2 092 1 983 1 869 1 688
Verot -1 930 -549 -490 -490 -401 3 080 5 186 -789 -701 -616
Nettotulos 5 900 1 670 1 460 1 460 1 310 10 712 7 278 1 194 1 168 1 072

Rahoituskulut (netto) ovat olleet parina viime vuotena varsin tasaisesti -170…-190 miljoonaa dollaria. Ennusteissa käytin tuon arvovälin yläreunaa eli noin -190 miljoonan dollarin kvartaalikohtaista lukemaa.

Veroja laskiessa käytin 25 prosentin lukemaa, mikä vastaa yhtiön ilmoittamaa arviota veroasteesta.

Näin sain tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi 5,8 – 6,0 miljardia dollaria, mikä on selvästi parempi kuin vertailukauden vero-oikaistu 4,6 miljardia dollaria. Tässä alhaisempi verotus näkyy, sillä esimerkiksi vuonna 2016 veroaste oli 37 prosenttia.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 6 074 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 10 712 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 4 638 miljoonaa dollaria.

Kuten edellä jo todettiin, niin tilikauden 2017 liikevaihto nousi noin +6,5 prosenttia. Käänne onkin toivottava, sillä pari viimeistä vuotta liikevaihto ja tulos ovat laskeneet varsin voimakkaasti.

Vahvinta kasvu oli H1/2017 aikana ollut hiili- ja teollisuustuotteiden rahtien kohdalla. Loppuvuoden aikana teollisuusrahti jaksoi edelleen pitää hyvää kasvuvauhtia (+24 %).

unp-tuloslaskelma-q12018

Yhtiö arvioi, että USA:n talouden hyvä vire kasvattaa edelleen rahtimääriä vuonna 2018. Lisäksi rahtihintojen nousu sekä tuottavuuden kasvun pitäisi näkyä positiivisesti niin liikevaihdossa kuin tulosmarginaaleissa. Yhtiö arvioi lisäksi, että tilikauden 2018 veroaste on noin 25 prosenttia.

Union Pacific:n vuosi 2018 alkoi siitä, mihin vuosi 2017 päättyi eli hyvissä kasvumerkeissä: liikevaihto +7 ja liiketulos (ebit) +8 prosenttia. Alkuvuoden tulosta kasvatti (+22 %) alhaisempi veroaste.

Edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 22,0 – 22,5 miljardia ja nettotulos noin 5,8 – 6,0 miljardia dollaria. Näin nettotulosmarginaali nousisi yli 26 prosenttiin, missä edellä mainittu verouudistuksen vaikutus näkyy.

1-, 3- ja 7-vuoden tuloskeskiarvoilla lasketuilla PE-luvuilla (18,9x – 23,6x) yhtiön osakkeen hintaa voi luonnehtia hieman kalliiksi. Toisaalta, kun huomioidaan yhtiön vahvat rahavirrat sekä yli 20 prosentin ROE ja ROI tuotot, niin korkeahko hinta lienee perusteltu.

unp-roe-roi-q12018

Pääoman tuottoluvut (ROE ja ROI) ovat olleet erinomaisella tasolla viimeisten vuosien aikana. ROE ja ROI ovat olleet yli 20 prosentissa jo tilikaudesta 2012 alkaen, eikä heikohko talouskehitys näy näissä luvuissa mitenkään merkittävästi.

Tase

Korollisten velkojen määrä on huolestuttavasti kasvutrendissä ja sitä on nyt sen verran, että omavaraisuusaste on pudonnut muutamina vuosina alle 40 prosentin tason.

unp-velkaisuus-q12018

Sen sijaan nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut hyvällä noin 50 – 70 prosentissa. Gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi luku on – ja alle 100 prosentin gearingia voidaan pitää hyvänä.

Rahavirta

Union Pacific:n liiketoiminnan rahavirta kehittyi vahvasti vuosikymmenen alussa, mutta nyt rahavirrat ovat jääneet noin 7,5 miljardiin dollariin. Liiketoiminnan rahavirtojen kohdalla vuosien 2014 – 2016 tulostason laskua tuskin huomaa. On mielenkiintoista nähdä, millainen vaikutus USA:n verouudistuksella on rahavirtoihin.

Capex-investoinnit nousivat noin 4,5 miljardiin dollariin vuosina 2014 ja 2015, kun nyt viime vuonna investoinnit palautuivat noin 3,2 – 3,5 miljardin dollarin tasolle. Tämä summa osaltaan kertoo sen, kuinka paljon rautatietoiminta sitoo pääomia. Noin puolet yhtiön tuottamasta rahavirrasta joudutaan palauttamaan ylläpitoinvestointeihin, jotta edes nykytasoinen toimintakyky säilytetään.

Mutta, jos tätä vertaa toiseen Talousmentor-yritysanalyysien rautatieyhtiöön CSX:ään (kts. CSX sijoituskohteena), niin Union Pacific:n tilanne on paljon parempi. CSX:n liiketoiminnan rahavirta on pysynyt lähes paikallaan koko vuosikymmenen ja capex-investoinnit vaativat noin 2/3 liiketoiminnan rahavirrasta. Union Pacific toimii siis paljon tehokkaammin.

unp-rahavirta-q12018

Vapaa rahavirta (FCF) on kehittynyt myöskin hyvässä kasvutrendissä. Vuosien 2014 ja 2015 korkeammat capex-investoinnit laskevat hieman käyrää, mutta tämä voi odottaa olevan väliaikaista.

Hyvää vapaata rahavirtaa on käytetty osinkojen jakoon ja etenkin omien osakkeiden ostoon. Osinko/fcf -suhde on ollut noin 45 – 55 prosentissa, joten vapaa rahavirta on riittänyt hyvin osinkoihin.

Vuodesta 2013 yhtiö on ostanut omia osakkeita noin 130 miljoonaa kappaletta, mikä vastaa noin 14 prosenttia sen aikaisesta määrästä. Ostoja on ollut niin paljon, että niitä on pitänyt osittain rahoittaa velkarahalla, minkä johdosta korolliset velat ovat nousseet noin 11,4 miljardista nykyiseen noin 17,6 miljardiin dollariin.

Mikäli yhtiö lopettaisi omien osakkeiden oston, niin osinkojen jälkeen rahavirtaa jäisi noin 1,5 – 2,0 miljardia dollaria. Nettovelkaa (käteiset varat huomioiden) yhtiöllä on noin 16,5 miljardia dollaria, joten em. summalla velka voitaisiin maksaa pois noin 10 vuodessa. Näin voitaneen todeta, että yhtiön velanhoitokyky on hyvällä mallilla.

Osinko

Union Pacific:n osinko on noussut vuosittain vuodesta 2006 alkaen. Yhtiö on maksanut osinkoina noin 20 – 30 prosenttia nettotuloksestaan, mutta parin heikon vuoden seurauksena osingonmaksusuhde on noussut noin 40 – 50 prosenttiin. Tätä voidaan kuitenkin vielä pitää ihan kohtuullisena.

Mutta, kuten edellä rahavirta-kappaleessa jo todettiin, niin yhtiön liiketoiminta vaatii vuosittain merkittäviä investointeja rataverkkoon, kalustoon yms., joten osingonmaksusuhde ei voi nousta kovin korkealle.

unp-osinko-q12018

Tämä näkyi myös vuoden 2016 osingon vain 2,5 prosentin nousussa. Edellisenä vuonna osinko oli noussut jo yli 70 prosenttiin vapaasta rahavirrasta, joten yhtiön johto halusi jarrutella osingonkasvua hieman. Nyt ollaan taas alle 50 prosentin tason, joten on mielenkiintoista nähdä, miten osinko kehittyy tulevina vuosina.

USA:n verouudistus tuo yhtiön arvion mukaan noin +1 miljardin dollarin lisän rahavirtoihin. Tämä osaltaan tukee niin osingon kuin myös omien osakkeiden ostojen kasvua.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
8/2018 (e) 0,730 8/2017 0,605 8/2016 0,550
11/2018 (e) 0,730 11/2017 0,665 11/2016 0,605
2/2019 (e) 0,790 2/2018 0,730 2/2017 0,605
5/2019 (e) 0,790 5/2018 0,730 5/2017 0,605
YHTEENSÄ 3,040 2,730 2,365
+11,4% +15,4% +7,5%

Seuraava kvartaaliosingon nostovuoro olisi helmikuussa 2019, mikäli yhtiö maksaa nykyistä kvartaaliosinkoa 4 kertaa. Union Pacific:n rytmi ei ihan ole ollut tasainen tämän suhteen, sillä viimeisen parin – kolmen vuoden aikana osinkoa on nostettu 3 – 5 kvartaalin välein.

Kun osinkoa on nostettu, niin se on noussut 0,055 – 0,065 dollaria, joten arvioin, että seuraavalla kerralla osinko nousisi 0,06 dollaria ja olisi siten 0,79 dollaria. Näin seuraavan 12 kk:n osinkoennuste on 3,04 dollaria, joka antaisi noin 2,1 osinkotuoton (osake 142,81 USD).

Kuten todettua, niin osingon lisäksi yhtiö ostaa paljon omia osakkeitaan. Vuoden 2017 aikana yhtiö osti noin 36,4 miljoonaa omaa osaketta. Tämä oli noin 4 prosenttia vuoden 2016 lopun määrästä.

Yhtiö jatkoi omien osakkeiden ostoa Q1:llä ja käytti ostoihin 1,2 miljardia dollaria.

Taulukot

Taseen 2018e lukuja on korjattu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+4 590) sekä osingon maksuilla (-1 707). Korjaus on yhteensä +2 883 miljoonaa dollaria, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Tilikauden 2017 tuloksesta on oikaistu pois USA:n verouudistukseen liittyvä noin 6 074 miljoonan dollarin kertaluontoinen erä. Raportoitu tulos oli 10 712 miljoonaa dollaria, mikä oikaisun jälkeen on 4 638 miljoonaa dollaria.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (20.6.2018) 142,81 134,10 103,68 78,20 119,13 84,00 62,86 52,97
Lkm (000) 779 600 801 700 835 400 869 400 901 100 931 600 953 000 979 600
Markkina-arvo (Mrd) 111,33 107,51 86,61 67,99 107,35 78,25 59,91 51,89
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Agricultural Products 4 350 4 303 4 209 4 195 4 404
Energy 4 875 4 498 3 715 4 967 6 342
Industrial 5 400 5 204 4 964 5 009 5 226
Premium 6 100 5 833 5 713 6 226 6 587
Muut 1 475 1 403 1 340 1 416 1 428
YHTEENSÄ 22 200 21 241 19 941 21 813 23 987
TULOS­LASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 5 525 5 475 22 200 21 240 19 941 21 813 23 988 21 963 20 926 19 557
Liikevoitto 2 100 1 939 8 500 8 061 7 272 8 052 8 753 7 446 6 754 5 724
Nettotulos 1 460 1 310 5 900 4 638 4 233 4 772 5 180 4 388 3 943 3 292
Marginaali 26,4% 23,9% 26,6% 21,8% 21,2% 21,9% 21,6% 20,0% 18,8% 16,8%
EPS 1,87 1,68 7,57 5,79 5,07 5,49 5,75 4,71 4,14 3,36
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 4 021 1 365 1 337 1 391 1 586 1 432 1 063 1 217
Liikearvo 0 0 0 0 0 0 0 0
Muut varat 56 651 56 441 54 381 53 209 50 786 48 299 46 090 43 879
Tase yhteensä 60 672 57 806 55 718 54 600 52 372 49 731 47 153 45 096
Oma pääoma 30 272 24 856 19 932 20 702 21 189 21 225 19 877 18 578
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 17 588 16 944 15 007 14 201 11 413 9 577 8 997 8 906
Muut vastuut 12 812 16 006 20 779 19 697 19 770 18 929 18 279 17 612
Tase yhteensä 60 672 57 806 55 718 54 600 52 372 49 731 47 153 45 096
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 7 500 7 230 7 525 7 344 7 385 6 823 6 161 5 873
Investoinnit: Capex -3 500 -3 257 -3 505 -4 650 -4 346 -3 496 -3 738 -3 176
Vapaa rahavirta (FCF) 4 000 3 973 4 020 2 694 3 039 3 327 2 423 2 697
Investoinnit: Muut 100 171 112 174 97 91 105 57
Investointien jälkeen 4 100 4 144 4 132 2 868 3 136 3 418 2 528 2 754
Rahoitus: Voitonjako -6 500 -5 995 -4 984 -5 809 -4 857 -3 551 -2 620 -2 255
Rahoitus: Muut 2 400 1 849 738 2 746 1 875 502 -62 -368
Rahavarojen muutos 0 -2 -114 -195 154 369 -154 131
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 2,920 2,480 2,255 2,200 1,910 1,480 1,245 0,965
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 2,920 2,480 2,255 2,200 1,910 1,480 1,245 0,965
Osinkotuotto 2,0% 1,8% 2,2% 2,8% 1,6% 1,8% 2,0% 1,8%
Osinko/nettotulos 38,6% 42,9% 44,5% 40,1% 33,2% 31,4% 30,1% 28,7%
Osinko/FCF 56,9% 50,0% 46,9% 71,0% 56,6% 41,4% 49,0% 35,1%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 23,6 24,7 21,2 18,1 31,5
PE (3v) 22,6 23,6 18,3 14,2 23,8 20,2 17,9 19,5
PE 18,9 23,2 20,5 14,2 20,7 17,8 15,2 15,8
Oma pääoma/osake 38,83 31,00 23,86 23,81 23,51 22,78 20,86 18,96
P/B 3,68 4,33 4,35 3,28 5,07 3,69 3,01 2,79
ROE 21,4% 20,7% 20,8% 22,8% 24,4% 21,4% 20,5% 18,1%
ROI 19,0% 21,0% 20,8% 23,9% 27,6% 25,0% 24,0% 21,0%
Omavaraisuusaste 49,9% 43,0% 35,8% 37,9% 40,5% 42,7% 42,2% 41,2%
Gearing 44,8% 62,7% 68,6% 61,9% 46,4% 38,4% 39,9% 41,4%

 

 TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset