UPM: Arvonmääritys

Päivitetty 20.6.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 20.6.2019: 23,50 euroa

Laskennan parametrit

UPM on raportoinut Q1/2019 tuloksensa, joiden perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (UPM: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 1 110 305 805
EPS 2,081 0,572 1,509
Osinko 1,300 1,300 0,000
Oma pääoma 10 046
Oma pääoma/osake 18,837

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 1,40x.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 9,30%   3,0% + 1,4*4,5% + 0,0%
Osakkeita 533 324   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 2,70%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,05%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 68,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,47%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 9,30 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (10,30 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (8,30 %).

upm-kaanteinenarvonmaaritys-q12019b

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 23,34 25,91 22,15 23,50 23,50 23,50 23,50 23,50
Nettotulos 879 973 1 495 1 110 1 140 1 171 1 202 1 235
Muutos % -4,0% 10,7% 53,6% -25,8% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7%
EPS 1,65 1,82 2,80 2,08 2,14 2,20 2,25 2,32
PE 14,2 14,2 7,9 11,3 11,0 10,7 10,4 10,1
Osinko 0,95 1,15 1,30 1,42 1,45 1,49 1,53 1,61
Osinkotuotto 4,1% 4,4% 5,9% 6,0% 6,2% 6,4% 6,5% 6,8%
Oma pääoma 15,44 16,25 18,37 20,35 21,07 21,81 22,57 23,35
P/B 1,51 1,59 1,21 1,16 1,12 1,08 1,04 1,01
ROE 10,9% 11,5% 16,2% 10,8% 10,3% 10,2% 10,2% 10,1%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (23,50 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 9,30 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 1 110 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 1 140 ja 1 171 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset