UPM: Arvonmääritys

Päivitetty 25.10.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 25.10.2019: 29,60 euroa

Laskennan parametrit

UPM on raportoinut Q3/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (UPM: Ennusteet).

EPS:iä on oikaistu Plattlingin tehtaan sulkemisesta aiheutuneella 29 miljoonan euron kertaluontoisilla kuluilla.

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q3 Loppu­vuosi
Nettotulos 985 810 175
EPS 1,847 1,519 0,328
Oikaistu EPS 1,901
Osinko 1,300 1,300 0,000
Oma pääoma 9 749
Oma pääoma/osake 18,280

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 1,25% (keskimäärin EU ja USA), betana 1,4x sekä oman pääoman riskilisänä 5,75 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 9,30%   1,25% + 1,4*5,75% + 0,0%
Osakkeita 533 324   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 6,04%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,27%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 71,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 1,27%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 9,30 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (10,30 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (8,30 %).

upm-kaanteinenarvonmaaritys-q32019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 23,34 25,91 22,15 29,60 29,60 29,60 29,60 29,60
Nettotulos 879 973 1 495 985 1 075 1 140 1 209 1 282
Muutos % -4,0% 10,7% 53,6% -34,1% 9,2% 6,0% 6,0% 6,0%
EPS 1,65 1,82 2,80 1,85 2,02 2,14 2,27 2,40
PE 14,2 14,2 7,9 16,0 14,7 13,8 13,1 12,3
Osinko 0,95 1,15 1,30 1,35 1,43 1,52 1,61 1,74
Osinkotuotto 4,1% 4,4% 5,9% 4,6% 4,8% 5,1% 5,4% 5,9%
Oma pääoma 15,44 16,25 18,37 18,61 19,27 19,98 20,73 21,52
P/B 1,51 1,59 1,21 1,59 1,54 1,48 1,43 1,38
ROE 10,9% 11,5% 16,2% 10,0% 10,6% 10,9% 11,1% 11,4%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (29,60 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 9,30 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 985 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 1 075  ja 1 140 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset