UPM: Ennusteet

Päivitetty 14.12.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

upm-kvartaalituloslaskelma-q3b2018

Näkymät vuodelle 2018

Yhtiö toteaa, että vertailukelpoinen liikevoitto

 • kasvaa vuonna 2018 vuoteen 2017 verrattuna
 • on Q4/2018:lla merkittävästi Q1 tai Q2:sta parempi

Loppuvuodelle on suunniteltu yksi (Pietarsaaren sellutehdas) merkittävä kunnossapitoseisokki.

10.12.2018 yhtiö tiedotti, että

UPM nostaa suomalaisten metsävarojensa IFRS:n mukaista käypää arvoa ja tekee lisäksi vähäisen oikaisun pitkän aikavälin puun kantohintaennusteeseen. Muutosten vaikutus metsävarojen käypään arvoon on noin 320 miljoonaa euroa, joka raportoidaan vuoden 2018 viimeisellä vuosineljänneksellä vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä Muussa toiminnassa.

https://www.upm.com/fi/tietoa-meista/medialle/tiedotteet/2018/12/upm-nostaa-suomalaisten-metsavarojensa-kaypaa-arvoa-ja-muuttaa-metsanuudistuskustannusten-laskentaperiaatetta/

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

UPM:llä on 6 liiketoimintasegmenttiä:

 • Biorefining: Segmenttiin sisältyvä UPM Pulp tuottaa sellua mm. pehmo- ja erikoispapereihin ja pakkauskartonkeihin. UPM Timber tuottaa sahatavaraa mm. rakentamiseen ja huonekaluihin. UPM Biopolttoaineet tuottaa dieselmoottoreihin soveltuvaa puupohjaista dieseliä.
 • Energy: UPM:n energiatuotantokapasiteetti koostuu vesi-, ydin- ja lauhdevoimasta
 • Raflatac: Segmentti valmistaa tarralaminaattia mm. elintarvike-, hygienia- ja lääketeollisuuden tarpeisiin.
 • Speciality Papers: Segmentti tuottaa tarramateriaaleja, toimistopaperia sekä joustopakkausmateriaaleja.
 • Communication Papers: Segmentti valmistaa graafisia papereita mm. mainontaan sekä sanoma- ja aikakausilehtiin.
 • Plywood: Segmentti valmistaa vaneri- ja viilutuotteita mm. rakentamiseen ja teollisuustuotantoon.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2014 alkaen on esitettynä UPM sijoituskohteena sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Biorefining 2 850 734 754 694 668 2 530 669 624 630 607
Muutos (%) 12,6% 9,7% 20,8% 10,2% 10,0% 14,7% 25,5% 15,3% 11,9% 6,9%
Energy 400 109 101 83 107 317 86 86 65 80
Muutos (%) 26,2% 26,7% 17,4% 27,7% 33,8% -11,2% -4,4% -3,4% -19,8% -17,5%
Raflatac 1 475 385 374 371 345 1 494 379 369 375 371
Muutos (%) -1,3% 1,6% 1,4% -1,1% -7,0% 3,9% 1,9% 3,9% 4,2% 5,7%
Speciality Papers 1 430 365 354 368 343 1 336 344 320 342 330
Muutos (%) 7,0% 6,1% 10,6% 7,6% 3,9% 4,9% 4,6% 4,9% 4,6% 5,8%
Communication Papers 4 670 1 186 1 209 1 149 1 126 4 615 1 166 1 189 1 112 1 148
Muutos (%) 1,2% 1,7% 1,7% 3,3% -1,9% -4,2% -5,0% -3,6% -3,7% -4,5%
Plywood 480 118 112 125 125 484 120 112 128 124
Muutos (%) -0,8% -1,7% 0,0% -2,3% 0,8% 9,0% 10,1% 5,7% 7,6% 12,7%
Muut -855 -197 -254 -202 -202 -767 -193 -207 -188 -179
YHTEENSÄ 10 450 2 700 2 650 2 588 2 512 10 009 2 571 2 493 2 464 2 481
Muutos (%) 4,4% 5,0% 6,3% 5,0% 1,2% 2,0% 3,8% 2,0% 0,8% 1,4%

Koska segmenttejä on paljon, niin tässä lienee paikallaan vain yleiskatsaus liikevaihdon kehitykseen.

Liikevaihdon kasvu on ollut hyvällä, noin 5-6 prosentin tasolla Q2 ja Q3:lla. Erityisen hyvää kehitys on ollut Biorefining, Energy ja Speciality Papers -segmenteissä. Nämä ovat pitäneet yhtiön liikevaihto kasvussa, kun muiden segmenttien kehitys on alkuvuoden aikana ollut +/- nollan prosentin luokkaa.

Liikevaihtoon on vaikuttanut alentavasti Q2:n huoltoseisokit sekä Q3:lla tapahtuneet vahingot. Näitä olivat mm. Fray Bentosin tuotantohäiriö ja Plattlingin paperitehtaan turbiinivaurio.

Biorefining-segmentin liikevaihdon odotan kasvavan 2,85 miljardiin euroon eli kasvua tulisi noin +12,6 prosenttia. Q1-Q2:n hyvä noin +10 prosentin kasvuvauhti kiihtyi Q3:lla +20 prosenttiin. Tein Q4-ennusteeni kuitenkin Q1-Q2 kasvulukuihin perustuen.

Communications Paper -segmentin liikevaihdon odotan pysyvän vertailukauden tasolla tai nousevan hieman vahvan Q2 ja Q3:n perusteella. Muut-erä sisältää segmenttien välisen myynnin oikaisueriä.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain 10,4 – 10,5 miljardia euroa. Kasvua tulisi noin +4,4 prosenttia vuoteen 2017 nähden.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna segmenttikohtaisten liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVOITTO
Biorefining 835 229 256 155 195 558 130 170 131 127
Muutos (%) 49,6% 76,2% 50,6% 18,3% 53,5% 37,4% 80,6% 80,9% 24,8% -5,9%
Energy 125 34 29 20 42 91 31 26 12 22
Muutos (%) 37,4% 9,7% 11,5% 66,7% 90,9% -21,6% 0,0% -13,3% -45,5% -33,3%
Raflatac 135 36 33 37 29 135 32 34 34 35
Muutos (%) 0,0% 12,5% -2,9% 8,8% -17,1% 0,0% 3,2% -5,6% -2,9% 6,1%
Speciality Papers 105 20 15 33 37 152 39 36 38 39
Muutos (%) -30,9% -48,7% -58,3% -13,2% -5,1% 24,6% 18,2% 0,0% 26,7% 69,6%
Communication Papers 310 68 69 88 85 247 32 123 31 61
Muutos (%) 25,5% 112,5% -43,9% 183,9% 39,3% 11,3% 23,1% -23,1% -34,0%
Plywood 55 13 7 16 19 61 15 10 15 21
Muutos (%) -9,8% -13,3% -30,0% 6,7% -9,5% 5,2% 15,4% -16,7% -21,1% 50,0%
Muut -15 -1 8 0 -22 15 20 -20 8 7
YHTEENSÄ 1 550 399 417 349 385 1 259 299 379 269 312
Muutos (%) 23,1% 33,4% 10,0% 29,7% 23,4% 10,9% 28,9% 4,1% 2,7% 12,6%
Marginaali 14,8% 14,8% 15,7% 13,5% 15,3% 12,6% 11,6% 15,2% 10,9% 12,6%

Liiketuloksen kohdalla sama kuin edellä liikevaihdossakin eli tässä vain yleiskatsaus liiketuloksen kehitykseen.

Kuten edellä jo todettiin, niin Biorefining-segmentin Q2:n tulosta häiritsi huoltoseisokit ja Q3:lla Fray Bentosin tuotantokatkokset ukkosmyrskyjen johdosta. Tästäkin huolimatta segmentti on pystynet tekemään hyvää tulosta.

Sellun markkinatilanne on juuri nyt vahva, jonka voi odottaa jatkuvan vielä vuoden viimeiselläkin kvartaalilla. Ennustelukuni on kuitenkin kova (kasvua +50 %), sillä arvioin liiketuloksen kasvavan noin +275 miljoonalla eurolla. Tästä noin +178 miljoonaa euroa on tullut jo Q1-Q3:llä, joten Q4:n pitää tuoda noin +100 miljoonan euron tuloslisä. Tähän päästään, mikäli Q4:n tulos on Q3:n tapaan hyvä.

Raflatac-segmentin Q1/2018 liikevoitto jäi 29 miljoonaan euroon, mutta kääntyi Q2:n jälkeen taas ”normaalille” noin 35 miljoonan euron tasolle. Jos Q4 menee tällä 35 miljoonan tasolla, niin silloin segmentin ennustettu tulos olisi noin 135 miljoonaa euroa. Tämä olisi sama kuin vuosi sitten.

Speciality Papers -segmentin alkuvuoden 2018 liikevoitto oli edellisvuotta alhaisempi (-28 M EUR). Yhtiö pystyi nostamaan myyntihintoja, mikä näkyi liikevaihdossa, mutta korkeampi sellun hinta haittasi tämän segmentin tulosta. Q3:n tulos jäi vain 15 miljoonaan euroon, joten arvelen tämän segmentin Q4:n tuloksen noudattavan tätä samaa tasoa.

Koko tilikauden 2018 liiketulosennusteeni on 1,5 – 1,6 miljardia euroa eli kasvua tulisi reippaat +23 prosenttia. Tämä olisi +291 miljoonaa euroa, josta Q1-Q3:n toi jo +191 miljoonaa euroa, joten viimeisen kvartaalin pitäisi tuoda +100 miljoonan euron tuloslisä. Tähän päästään, mikäli Biorefining-segmentin tuloskunto pitää kutinsa ja muut pysyvät omilla tasoillaan.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 1 550 399 417 349 385 1 259 299 379 269 312
Rahoituskulut (netto) -60 -15 -17 -14 -14 -57 -22 -16 -6 -13
Muut kulut 320 318 0 2 0 -14 -4 -5 -5 0
Tulos ennen veroja 1 810 702 400 337 371 1 188 273 358 258 299
Verot -335 -132 -73 -68 -62 -213 -29 -72 -53 -59
Nettotulos 1 475 570 327 269 309 975 244 286 205 240

Rahoituskulut (netto) ovat viime vuosina olleet -49 ja -57 miljoonaa euroa, joten tein arvion noin -60 miljoonan euron kuluilla.

Muut kulut -erään laitoin pientä pyöristystä lukuihin, mutta joka tapauksessa näiden erien vaikutus kokonaisuuteen on varsin pieni. Yhtiö kertoi 10.12.2018, että se tekee +320 miljoonan euron metsän käyvän arvon muutoskirjauksen Q4/2018-tulokseen. Kirjasin tämän tässä analyysissä Muut kulut -erään.

Veroja laskiessa käytin noin 19 prosentin veroa ja näin sain tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi 1,45 – 1,50 miljardia euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin kysyä, että

 • kuinka pitkään sellun hyvä markkinakysyntä sekä hintakehitys jatkuu?
 • kustannustaso on lähtenyt hienoiseen nousuun ja yhtiö on saanut hyvin siirrettyä näitä kohonneita kustannuksia omiin myyntihintoihin. Kiihtyykö kustannusnousu jatkossa? Millainen yhtiön hinnoitteluvoima on jatkossa eli missä kohtaa hintojen nostot alkavat nakertamaan myyntimääriä ja markkinaosuuksia?
 • miten mahdollinen eskaloituva kauppasota voi vaikuttaa tullimaksuihin taikka UPM:n tuotteiden kysyntään yleisesti?
 • perinteinen paperimyynti (Communication Papers) teki tappiota vielä vuonna 2014, mutta on sen jälkeen kääntynyt selvästi voitolliseksi (250 – 350 M EUR). Onko tämä ”uusi normaali”? Vai onko kyse suhdannetilanteeseen liittyvä hetkellinen kehitys, joka palautuu takaisin tappiolliseen tuloskuntoon tulevina vuosina?

UPM:n liikevaihto on ollut pitkään noin 10 miljardin euron tietämissä ja esimerkiksi edellä arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 10,5 miljardia euroa (+4,4 %). Tein ennusteet niin, että kasvuvauhti olisi tulevina vuosina noin +1,6 prosentin tuntumassa.

Liiketuloksen osalta arvioin, että UPM:n sellun ja muiden tuotteiden kysynnän kääntyvän laskuun Q1/2019 aikana, jonka jälkeen kannattavuuskehitys lähtee myöskin selvään laskuun. Kokonaisuutena liiketulosmarginaali olisi vuonna 2019 alempi kuin vuonna 2018. Tein vuoden 2020 liiketulosennusteen niin, että marginaali olisi -0,4 prosenttiyksikkö vuotta 2019 alhaisempi.

Veroina käytin 19 – 20 prosentin verokantaa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 10 800 10 625 2 745 2 695 2 635 2 550
Muutos (%) 1,6% 1,7% 1,7% 1,7% 1,8% 1,5%
Liiketulos 1 525 1 540 380 410 350 400
Muutos (%) -1,0% -0,6% -4,8% -1,7% 0,3% 3,9%
Marginaali 14,1% 14,5% 13,8% 15,2% 13,3% 15,7%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 1 525 1 540 380 410 350 400
Rahoituskulut (netto) -65 -60 -15 -15 -15 -15
Muut kulut -15 -15 -4 -4 -4 -3
Tulos ennen veroja 1 445 1 465 361 391 331 382
Verot -305 -305 -76 -81 -71 -77
Nettotulos 1 140 1 160 285 310 260 305

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset