UPM: Osinkohistoria

Osinkotiedot päivitetty 17.3.2020

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tälle sivulle on koottu yhtiön osingot vuodesta 2000 alkaen. Tiedot on kerätty yhtiön osinkosivulta, jossa lisätietoa osingoista: https://www.upm.com/fi/sijoittajat/sijoittajatyokalut/sijoittajalaskuri/ (siirry sivulla hieman alemmaksi ja valitse Osinkohistoria).

upm-osinkohistoria-q42019

UPM:n osinkopolitiikkana on maksaa osinkoa, joka on noin 30 – 40 prosenttia liiketoiminnan rahavirrasta.

UPM on tekemässä jätti-investointia Uruguayhin (2,7 Mrd USD), joten se voi vaikuttaa lähitulevaisuuden osinkokehitykseen. Kevään 2020 osinko jäikin 1,30 euroon ja arvioin, että osinko pysyisi 1,30 eurossa myös ensi vuonna.

Kevään osinko (1,30 EUR) irtoaa 1.4.2020 ja se maksetaan 16.4.2020. Sijoittajan tulee varautua myös siihen, että osinko perutaan.

Huomioita taulukosta:

  • Sinisellä pohjavärillä on esitettynä omat osinkoennusteeni, joiden taustaa on kuvattu itse yhtiön analyysissä. Ennuste on yleensä tehty seuraavalla vuodelle.
  • Vuosiluku on vuosi, jolloin osinko on irronnut. Sitä vastaava tilikausi on tästä yhtä aikaisempi vuosi. Analyysien taulukoissa osinko on merkitty tilikauden perusteella, joten tämän taulukon vuosiluvut ovat yhden ”liian” isoja.
  • UPM:n osinko on viime vuosien aikana irronnut huhtikuun alkupuoliskon aikoihin (viimeksi 1.4.2020).
  • Osingon muutosprosentti tarkoittaa kalenterivuoden osingon muutosta edelliseen vuoteen nähden.
OSINKOHISTORIA YHTEENSÄ (EUR) Muutos Perusosinko
2021e
2020 1,30 0,0% 1,30
2019 1,30 13,0% 1,30
2018 1,15 21,1% 1,15
2017 0,95 26,7% 0,95
2016 0,75 7,1% 0,75
2015 0,70 16,7% 0,70
2014 0,60 0,0% 0,60
2013 0,60 0,0% 0,60
2012 0,60 9,1% 0,60
2011 0,55 22,2% 0,55
2010 0,45 12,5% 0,45
2009 0,40 -46,7% 0,40
2008 0,75 0,0% 0,75
2007 0,75 0,0% 0,75
2006 0,75 0,0% 0,75
2005 0,75 0,0% 0,75
2004 0,75 0,0% 0,75
2003 0,75 0,0% 0,75
2002 0,75 0,0% 0,75
2001 0,75 36,4% 0,75
2000 0,55 0,55

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus