UPM sijoituskohteena

Päivitetty 23.4.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

UPM:n historia ulottuu 1870-luvulle, kun ensimmäiset sahat ja paperitehtaat aloittivat toimintaansa. Perinteisen paperi-, sellu- ja sahatoiminnan lisäksi yhtiö tuottaa mm. biopolttoaineita, tarramateriaaleja, vaneri- ja viilutuotteita. (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e UPM Ennuste
Osake (23.4.2020) 24,60 Osinko 12 kk 1,30
Markkina-arvo (Mrd) 13,1 Osinkotuotto 5,3%
Liikevaihto (M) 9 350 -8,7% Osinko/EPS 62% 4v ka
Nettotulos (M) 813 -23,4% Osinko/FCF 69% 4v ka
EPS 1,52 Omav.aste 67%
P/E 16,1 Gearing 8,4%
EV/EBIT 13,6 ROE 8,2%
P/B 1,36 ROI 9,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.upm.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/2019/

Yhteenveto

UPM23.4.2020 | 24,60 EUR
22
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

UPM:n Talousmentor-arvoluku on 22/30. Hyvällä tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon pysyminen samalla tasolla keväällä 2020 ja liikevaihdon ja tuloskehityksen hidastuminen. UPM:n tase on hyvässä kunnossa ja osakkeen hintakin on PE-luvuilla mitattuna kohtuullinen.

UPM:n liikevaihto on jämähtänyt noin 10 miljardin euron tasolle. Jotta kannattavuus voisi lähteä hyvään kasvuun, niin liikevaihdonkin olisi hyvä lähteä nousuun. Yhtiö on tekemässä isoa sellutehdasinvestointia Uruguayhin, jonka odotetaan valmistuvan vuoden 2022 loppuun mennessä. Se sitten aikanaan tuo selvää lisää yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen.

UPM:n tase on vahvassa kunnossa ja korollisten velkojen määrä on selvässä laskutrendissä. Velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla: omavaraisuusaste on noin 70 prosenttia ja gearing noin 0 prosenttia.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Q1:n liikevaihto laski 15 prosenttia ja liiketulos 35 prosenttia, ja lasku johtui sellun ja paperin alentuneista hinnoista sekä toimitusmäärien laskusta. Kehitys jatkoi H2/2019 alkanutta trendiä. UPM kertoo, ettei pandemia vaikuttanut merkittävästi sen toimintaan Q1:llä – ei edes Kiinassa.

UPM on ryhtynyt mittaviin varotoimenpiteisiin huolehtiakseen työntekijöidensä terveydestä ja varmistaakseen liiketoimintojensa jatkuvuuden.

Yhtiökokous pidettiin ajallaan ja osinko päätettiin maksaa esitetyssä muodossa sekä ajallaan.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

UPM on varautunut toimintojensa sopeuttamiseen, mikäli tarvetta ilmenee mm. työvuorojärjestelyin, lomautuksin ja työajan lyhennyksin.

UPM on siirtänyt kahden sellutehtaan kunnossapitotoimenpiteet Q2:lta Q4:lle.

Yhtiö kertoo, että sen käteisvarat ja käyttämättömät luottolimitit olivat 2,2 miljardia euroa Q1:n lopussa. Tässä on hyvä huomata, että osinko maksettiin huhtikuussa, joten tämän vaikutus rahavaroihin oli noin 690 miljoonaa euroa. Tämä huomioiden em. 2,2 miljardin euron summa pienenee 1,5 miljardiin euroon.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

UPM ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta. Yhtiö kertoo, että erilaiset pandemian aiheuttamat sulkutoimenpiteet koskettavat jopa kolmannesta maailman väestöstä, mikä aiheuttaa ennennäkemätöntä epävarmuutta maailmantaloudessa.

Lisäksi UPM kertoo, että ekonomistit odottavat ankaraa globaalia taantumaa vuodelle 2020. Kun rajoituksia aletaan lieventämään, niin on epävarmaa kuinka voimakas talouden elpyminen tulee olemaan. Ja kauanko kestää saavuttaa aiempi toimeliaisuuden taso.

Yhtiö muistuttaa vielä, että vaikka se on ryhtynyt erilaisiin varotoimiin, niin silti se voi aiheuttaa häiriöitä yhdellä tai useammalla tuotantolaitoksella tai logistiikkaketjussa. Tehtaat voivat joutua rajoittamaan toimintaansa tai jopa pysäyttämään tuotannon kokonaan.

Tilikausi 2020

UPM:n Q1/2020

M EUR Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 2 287 2 693 -15,1%
Liiketulos (ebit) 243 364 -33,2%
Nettotulos (omistajille) 190 304 -37,5%
EPS (EUR) 0,36 0,57

Kuten edellä jo todettiin, niin Q1:n liikevaihto laski 15 prosenttia ja lasku johtui sellun ja paperin alentuneista hinnoista sekä toimitusmäärien laskusta. Suomen työtaistelutoimenpiteet vaikuttivat etenkin Biorefining, Communications Paper ja Plywood -segmentteihin. Pandemialla ei ollut merkittävää vaikutusta Q1:n lukuihin

Q1:n liiketulos laski 35 prosenttia ja se oikeastaan jatkoi H2/2019 alkanutta kehitystä. Kovimmasta laskusta vastasi viime vuoden lopun malliin Biorefining-segmentti, joka on aiemmin tuonut noin puolet koko konsernin tuloksesta. Vuonna 2020 tähän suhteeseen tuskin päästään.

Communication Papers -segmentin tulos laski myöskin merkittävästi Q1:llä. Sen tulosta rasitti Suomen lakot sekä laskeneet toimitusmäärät ja myyntihinnat.

UPM ilmoitti tammikuun lopulla 550 miljoonan euron investoinnista 220 000 tonnin uuden sukupolven biokemikaalijalostamoon Leunassa, Saksassa. Biojalostamon odotetaan käynnistyvän vuoden 2022 loppuun mennessä

Näkymät vuodelle 2020

UPM ei antanut näkymäarviota vuodelle 2020 koronaviruspandemian luoman suuren epävarmuuden johdosta.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2020 ennusteinani on:

M EUR Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 2 275 2 605 -12,7% 9 350 10 238 -8,7%
Liiketulos (ebit) 200 319 -37,3% 1 023 1 344 -23,9%
Nettotulos (omistajille) 155 245 -36,7% 813 1 061 -23,4%
EPS (EUR) 0,29 0,46 1,52 1,99
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 1,30 1,30

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2020-2022 ennusteet ovat UPM: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

UPM:n liikevaihto on ollut noin 10 miljardissa eurossa jo vuodesta 2011 alkaen. Ja ehkä kasvua saadaan odottaa Uruguayn tehtaan valmistumiseen, joka näillä näkymin olisi vuoden 2022 lopussa.

Yhtiö on kuitenkin pystynyt kasvattamaan nettotulosmarginaalia aiemmasta noin 5 prosentin tasolta viime vuosien noin 10 prosentin tasolle. Tämä kertoo tehostuneesta toiminnasta.

Kaaviosta nähdään, että vuoden 2018 tulos oli selvästi muita vuosia parempi. Tämä tulos sisältää +345 miljoonan euron metsävarojen arvonkorotuksen, joten tämä oikaistuna tulos olisi ollut 1 150 miljoonaa euroa (mahdollista verovaikutusta ei ole oikaistu).

upm-tuloslaskelma-q12020

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2020 liikevaihto olisi noin 9,2 – 9,6 miljardia ja nettotulos noin 750 – 850 miljoonaa euroa. Tulosmarginaali olisi näillä luvuilla 8,7 prosenttia, mikä olisi heikoin lukema sitten vuoden 2014.

Ennen valmistumistaan, Uruguayn tehdasinvestointi painaa UPM:n tuloskuntoa lähivuosina poistojen kautta. Investointeja tehdään jo vuonna 2020 noin 0,9 miljardin euron edestä, ja saman suuruisia summia käytetään myös vuosina 2021 ja 2022. Yhteensä investoinnit ovat noin 3 miljardin euron luokkaa ja jos tehdasinvestoinnit poistot ovat esimerkiksi 20 vuotta, niin karkeasti laskien vuotuinen poistosumma kasvaa asteittain 50 miljoonasta eurosta aina 150 miljoonaan euroon.

PE-luvun (16,1x) perusteella osake olisi kohdalleen hinnoiteltu. Sijoittajan pitääkin pohtia sitä, että kuinka paljon ja kuinka pitkään suhdannetilanne painaa UPM:n tuloskuntoa. Ja milloin markkinat alkavat huomioimaan mahdollisia Uruguayn tuloslisiä osakkeen hinnassa?

upm-roeroi-q12020

Pääomien tuottojen tunnusluvut ROE ja ROI nousivat lupaavasti jo yli 15 prosentin tason, mutta ovat nyt taasen palautumassa vajaan 10 vuoden takaisille noin 5 – 10 prosentin tasoilleen.

Tase

UPM:n tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vähän suhteessa taseen loppusummaan ja omiin pääomiin sekä myös tulostasoon.

upm-velkaisuus-q12020

Vuoden 2019 aikana velan määrä nousi 1,4 miljardiin euroon, mitä selittää käyttöön otettu IFRS 16-standardi. Siinä leasing- sekä vuokravastuut kirjataan korollisiin velkoihin.

Velkaisuuden tunnusluvut ovat tästäkin huolimatta hyvällä tasolla eli omavaraisuusaste on noussut noin 70 prosenttiin ja nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut 10 prosenttiin. Gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi tunnusluvun arvo on. Alle 100 prosentin arvoa voidaan pitää hyvänä.

Uruguayn tehdasinvestointi nostanee yhtiön velkaisuutta tulevina vuosina, mutta yhtiön vahvan kassan sekä hyvien rahavirtojen ansiosta velkaisuus tuskin nousee mitenkään merkittäviin lukemiin.

Rahavirta

UPM:n liiketoiminnan rahavirta on pysynyt kelpo tasolla ollen noin 1,5 miljardia euroa. Tässäkin näkyy yhtiön haasteet kasvun suhteen.

Capex-investoinnit ovat olleet tasaisesti noin 300 – 450 miljoonan euron tasolla jo pitkään. Tätä voi pitää jopa hieman yllättävänä, sillä tuntuu siltä, että UPM tekee jatkuvasti kaikenlaisia investointeja ja huoltoseisokkeja ympäri maailmaa. Tämän kun pitää mielessä, niin UPM:n tulevien vuosien investoinnit eivät tule yllätyksenä.

Yhtiö kertoi, että tilikauden 2020 investoinnit olisivat noin 1,3 miljardia euroa. Tästä noin 0,9 miljardia euroa liittyy Uruguayn tehdasinvestointiin. Samalla se tarkoittaa myös sitä, että vuosien 2021 ja 2022 kokonaisinvestoinnit liikkuvat samalla noin 1,3 miljardin euron tasolla.

Arvioin yhtiön pitävän tiukkaa kulukuria vuoden 2020 aikana koronaviruspandemian johdosta. Tästä syystä capex-kulut jäisivät em. alemmaksi Uruguayn tehdasinvestoinnista huolimatta ja osa kuluista kirjattaisiin tuloslaskelmaan taseen sijaan.

upm-rahavirta-q12020

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, jota yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan. Ja tulevien vuosien aikana on vuorossa laajentumisinvestoinnit – vaikkakin ne tuloslaskelmassa menevätkin capex- eli ylläpitoinvestointien alle.

Kuten edellä jo todettiin, niin capex-investoinnit ovat noin 1,3 miljardin euron tasolla seuraavat 3 vuotta. Se painaa vapaan rahavirran noin plus/miinus nollan tasolle. Yhtiön tilannetta helpottaa vahva kassatilanne ja Q1/2020 lopussa kassassa oli rahaa noin 1,5 miljardia euroa.

Kevään 2020 osingot haukkaavat tästä noin 0,7 miljardia, joten kassaan jää osinkojen jälkeenkin ihan hyvä puskuri. Ja, kuten edellä jo todettiin, niin yhtiön velkaisuus on varsin alhaisella tasolla, joten lisävelan otto ei ole mikään ongelma investointisuunnitelman lukemiin nähden.

Osinko

Osinkoa UPM on maksanut pitkään – ainakin vuodesta 1998. Hienoa osinkohistoriaa häiritsee se, että osinko pysyi 0,60 eurossa tilikaudet 2011 – 2013 sekä osingon jääminen 1,30 euroon vuonna 2020. Mutta, kuten jo edellä on todettu, niin yhtiö varautuu Uruguayn jätti-investointiin sekä heikentyvään suhdanteeseen.

upm-osinko-q12020

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä UPM: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
4/2021 1,30 4/2020 1,30 4/2019 1,30
YHTEENSÄ 1,30 1,30 1,30
+0,0% +0,0% +13,0%

Arvioin vuonna 2021 maksettavan osingon pysyvän 1,30 eurossa.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (UPM: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

Segmentti-taulukoissa tilikausien 2016-2018 liikevaihdot sisältävät segmenttien välisiä sisäisiä myyntejä, joten ne eivät ole suoraan vertailukelpoisia vuoden 2015 lukujen kanssa.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (23.4.2020) 24,60 30,91 22,15 25,91 23,34 17,23 13,62 12,28
Lkm (000) 533 324 533 324 533 324 533 415 533 505 533 505 531 574 527 818
Markkina-arvo (Mrd) 13,12 16,49 11,81 13,82 12,45 9,19 7,24 6,48
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Biorefining 2 300 2 713 2 891 2 531 2 206 1 668 1 374 1 299
Energy 380 417 391 317 357 237 251 222
Raflatac 1 550 1 554 1 487 1 495 1 437 1 409 1 248 1 210
Speciality papers 1 350 1 413 1 429 1 336 1 273 962 939 914
Communication Papers 4 050 4 552 4 690 4 615 4 818 5 036 5 216 5 451
Plywood 415 450 481 484 444 418 415 402
Muut -695 -860 -888 -768 -724 408 425 556
YHTEENSÄ 9 350 10 239 10 481 10 010 9 811 10 138 9 868 10 054
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Biorefining 300 545 847 557 406 466 223 306
Energy 175 186 114 91 116 155 202 186
Raflatac 150 125 126 136 134 99 69 60
Speciality papers 175 119 89 152 123 55 108 80
Communication Papers 200 325 313 247 223 32 -32 -59
Plywood 25 37 51 62 58 53 44 21
Muut 0 8 355 13 75 282 60 -46
YHTEENSÄ 1 025 1 345 1 895 1 258 1 135 1 142 674 548
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Biorefining 13,0% 20,1% 29,3% 22,0% 18,4% 27,9% 16,2% 23,6%
Energy 46,1% 44,6% 29,2% 28,7% 32,5% 65,4% 80,5% 83,8%
Raflatac 9,7% 8,0% 8,5% 9,1% 9,3% 7,0% 5,5% 5,0%
Speciality papers 13,0% 8,4% 6,2% 11,4% 9,7% 5,7% 11,5% 8,8%
Communication Papers 4,9% 7,1% 6,7% 5,4% 4,6% 0,6% -0,6% -1,1%
Plywood 6,0% 8,2% 10,6% 12,8% 13,1% 12,7% 10,6% 5,2%
YHTEENSÄ 11,0% 13,1% 18,1% 12,6% 11,6% 11,3% 6,8% 5,5%
TULOSLASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 2 275 2 287 9 350 10 238 10 483 10 010 9 812 10 138 9 868 10 054
Liiketulos 200 243 1 023 1 344 1 895 1 258 1 135 1 142 674 548
Nettotulos 155 190 813 1 061 1 495 973 879 916 512 335
Marginaali 6,8% 8,3% 8,7% 10,4% 14,3% 9,7% 9,0% 9,0% 5,2% 3,3%
EPS 0,29 0,36 1,52 1,99 2,80 1,82 1,65 1,72 0,96 0,63
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 796 1 536 888 716 992 626 700 787
Liikearvo 240 238 236 231 245 241 230 219
Muut varat 13 399 12 948 12 872 12 120 12 674 13 326 13 265 13 593
Varat yhteensä 14 435 14 722 13 996 13 067 13 911 14 193 14 195 14 599
Oma pääoma 9 508 10 062 9 792 8 660 8 234 7 942 7 478 7 449
Vähemmistö 120 113 5 4 3 2 2 6
Korolliset velat 1 608 1 382 957 1 241 2 645 3 396 3 464 4 128
Muut vastuut 3 199 3 165 3 242 3 162 3 029 2 853 3 251 3 016
Pääomat yhteensä 14 435 14 722 13 996 13 067 13 911 14 193 14 195 14 599
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 645 1 847 1 391 1 558 1 686 1 185 1 241 735
Investoinnit: Capex -717 -359 -271 -199 -258 -406 -289 -304
Vapaa rahavirta (FCF) -72 1 488 1 120 1 359 1 428 779 952 431
Investoinnit: Muut -53 -56 11 -23 -4 -29 42 7
Investointien jälkeen -125 1 432 1 131 1 336 1 424 750 994 438
Rahoitus: Voitonjako -688 -693 -613 -507 -400 -373 -272 -298
Rahoitus: Muut 114 -90 -346 -1 097 -657 -452 -824 166
Rahavarojen muutos -699 649 172 -268 367 -75 -102 306
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,30 1,30 1,30 1,15 0,95 0,75 0,70 0,60
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,30 1,30 1,30 1,15 0,95 0,75 0,70 0,60
Osinkotuotto 5,3% 4,2% 5,9% 4,4% 4,1% 4,4% 5,1% 4,9%
Osinko/nettotulos 85,3% 65,3% 46,4% 63,0% 57,7% 43,7% 72,7% 94,5%
Osinko/FCF -968,6% 46,6% 61,9% 45,1% 35,5% 51,4% 39,1% 73,5%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 13,8 18,7 21,4 34,3 36,2
PE (3v) 11,7 14,0 10,6 15,0 16,2 15,6
PE 16,1 15,5 7,9 14,2 14,2 10,0 14,1 19,3
EV (mEUR) 13 932 16 331 11 882 14 346 14 105 11 962 10 004 9 823
EV/EBIT 13,6 12,2 6,3 11,4 12,4 10,5 14,8 17,9
Oma pääoma/osake 18,05 19,08 18,37 16,24 15,44 14,89 14,07 14,12
P/B 1,36 1,62 1,21 1,60 1,51 1,16 0,97 0,87
ROE 8,2% 10,6% 16,2% 11,5% 10,9% 11,9% 6,9% 5,0%
ROI 9,0% 12,0% 18,3% 12,1% 10,2% 10,2% 6,0% 5,1%
Omavaraisuusaste 66,7% 69,1% 70,0% 66,3% 59,2% 56,0% 52,7% 51,1%
Gearing 8,4% -1,5% 0,7% 6,1% 20,1% 34,9% 37,0% 44,8%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 25,09 30,91 27,12 23,37 26,00 22,15 33,80 30,62 30,10 25,91
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 1,30 1,35 1,35 1,42 1,42 1,30 1,30 1,30 1,30 1,15
Osinkotuotto 5,2% 4,4% 5,0% 6,1% 5,5% 5,9% 3,8% 4,2% 4,3% 4,4%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,78 1,99 2,60 2,75 2,79 2,80 2,15 2,08 1,96 1,83
PE 14,1 15,5 10,4 8,5 9,3 7,9 15,7 14,7 15,4 14,2
EV (mEUR) 13 260 16 331 14 700 13 050 14 068 11 756 18 289 16 918 16 279 14 215
EV/EBIT 10,9 12,2 10,4 8,7 9,1 7,6 12,6 12,0 12,2 11,3
Oma pääoma/osake 18,13 19,08 18,48 17,92 18,85 18,37 17,22 16,37 16,83 16,25
P/B 1,38 1,62 1,47 1,30 1,38 1,21 1,96 1,87 1,79 1,59
ROE 9,6% 10,6% 14,6% 16,0% 15,7% 16,2% 13,1% 13,2% 12,3% 11,5%
ROI 10,9% 12,1% 13,3% 14,7% 14,6% 15,2% 14,4% 14,4% 13,6% 12,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus