UPM sijoituskohteena

Päivitetty 31.1.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

UPM:n historia ulottuu 1870-luvulle, kun ensimmäiset sahat ja paperitehtaat aloittivat toimintaansa. Perinteisen paperi-, sellu- ja sahatoiminnan lisäksi yhtiö tuottaa mm. biopolttoaineita, tarramateriaaleja, vaneri- ja viilutuotteita. (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e UPM Ennuste
Osake (31.1.2019) 25,75 Osinko 12 kk 1,30 5,0%
Markkina-arvo (Mrd) 13,7 Osinkotuotto 5,0%
Liikevaihto (M) 10 650 (+1,6%) Osinko/EPS 57% 4v ka
Nettotulos (M) 1 200 (-19,7%) Osinko/FCF 53% 4v ka
EPS 2,25 Omav.aste 71%
PE 11,4 Gearing -5%
EV/EBIT 8,4 ROE 11,9%
PB 1,33 ROI 14,5%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.upm.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/2018/

Yhteenveto

UPM31.1.2019 | 25,75 EUR
26
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

UPM:n Talousmentor-arvoluku on 26/30. Erinomaisella tasolla olevia arvoluvun pisteitä laskee osingon pysyminen samalla tasolla vuonna 2014 ja pitkän aikavälin liikevaihdon kasvun jääminen alle pisterajan. UPM:n tase on hyvässä kunnossa ja osakkeen hintakin on PE-luvuilla mitattuna kohtuullinen.

UPM käy läpi muutosta perinteisestä paperiyhtiöstä nykyaikaiseksi bio- ja metsäteollisuuden toimijaksi, jonka johdosta liikevaihto on jämähtänyt noin 10 miljardin euron tasolle. Jotta kannattavuus voisi lähteä hyvään kasvuun, niin liikevaihdonkin olisi hyvä lähteä nousuun.

UPM:n tase on vahvassa kunnossa ja korollisten velkojen määrä on selvässä laskutrendissä. Velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla: omavaraisuusaste on noin 70 prosenttia ja gearing noin 0 %.

Osinkosijoittajaa UPM:n osake kiinnostaa, sillä kevään 2019 1,30 euron osinko antaisi noin 5,0 prosentin osinkotuoton (osakkeen hinta 25,75 eur). Lisäksi osinko on kehittynyt varsin mallikkaasti viime vuosina.

Sijoittajan on hyvä verrata Stora Ensoa ja UPM:ää (kts Stora Enso sijoituskohteena) keskenään, sillä kumpikin käy läpi samankaltaista muutosta perinteisestä paperiyhtiöstä tulevaisuuden tekijäksi. Molemmilla liikevaihto polkee paikoillaan, mutta kannattavuus on parantunut. Tase on hyvässä kunnossa ja velkaa on suhteellisen vähän. Molempien osinko on nousussa, mutta vuosina 2011-2013 osinko pysyi paikallaan… ja niin edelleen.

Tilikausi 2018

UPM:n Q1-Q4/2018

M EUR Q4/18 Q4/17 Q1-Q4/18 Q1-Q4/17
Liikevaihto 2 731 2 571 6,2% 10 483 10 010 4,7%
Liiketulos (ebit) 744 299 148,8% 1 895 974 95%
Nettotulos (omistajille) 593 243 144,0% 1 495 973 54%
EPS (EUR) 1,11 0,46 2,80 1,82

Vuoden 2018 liikevaihto kasvoi noin +4,7 prosenttia, missä heikko Q1:n hieman jarrutti kasvuvauhtia. Q4:sta yhtiön johto totesi, että ”vaikka maailmantalouden epävarmuudet kasvoivat vuoden loppua kohden, viimeinen vuosineljännes oli vahva”.

Biorefining-segmentin (joka sisältää selluliiketoiminnot) liikevaihto jatkoi kasvuaan Q4:lla (+16 %) ja segmentin tulos kasvoi +85 prosenttia Q4/2017. Toisaalta tulos laski Q3:een nähden, mihin vaikutti Pietarsaaren tehtaan huoltoseisokki sekä sellun hintojen lasku Kiinassa. Euroopassa sellun hintataso pysyi Q3:n tasolla. Sellun kysyntä oli hyvää ja toimitusmäärät jatkoivat kasvuaan.

Speciality Papers -segmentin liikevaihto jatkoi sekin kasvuaan Q4:lla (+6 %), mutta tuloskehitys on ollut huonoa. Koko vuoden tulos laski yli -40 prosenttia (152 -> 89 M EUR). Aasiassa asiakkaat purkivat varastojaan, mikä näkyi hienopaperimarkkinoiden marginaaleissa. Samalla kustannukset jatkoivat nousuaan. Yhtiö aikookin keskittyä toimiin, joilla kannattavuustilannetta saadaan korjattua.

Communication Papers -segmentin Q4:n liikevaihto oli +3,4 prosenttia vertailukautta parempi. Paperien kysyntä laski -4…-7 prosenttia, mutta hintataso nousi +10…+13 prosenttia verrattuna Q4/2017 tilanteeseen. Ja vaikka kulutaso on ollut nousussa, niin silti koko vuoden tulos kasvoi +27 prosenttia (313 vs 247 M EUR).

Raportoitu liiketulos (ebit) sisälsi +345 miljoonan euron metsävarojen arvonkorotuksen. Jos tämän oikaisee pois, niin vuoden 2018 liiketulos olisi ollut 1 550 miljoonaa euroa eli +23 prosentin kasvua vuoteen 2017 nähden.

Tästä samasta syystä raportoitu nettotulos kasvoi myös reippaasti.

Yhteenvetona vahva kvartaali ja vuosi. Yhtiön johto totesikin, että tämä oli 23. peräkkäinen kvartaali, jolloin liiketulos kasvoi.

Kevään 2019 osinko on 1,30 euroa, joka irtoaa 5.4.2019 ja se maksetaan 17.4.2019.

Näkymät vuodelle 2019

Yhtiö toteaa, että

  • Yhtiön liiketoimintojen tuloksen odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla vuonna 2019.
  • Kysyntä jatkuu suotuisana useissa liiketoiminnoissa, mutta yhtiö odottaa kysynnän laskevan Communications Papers -segmentissä.
  • Sellun hintataso on vuoden 2019 alussa alhaisempi kuin Q4/2018.
  • Graafisten paperien hintojen yhtiö odottaa olevan korkeammat kuin Q4/2018.

Q1/2019 ei ole tiedossa merkittäviä kunnossapitoseisokkeja.

Investointien tilanne

UPM on päässyt sopimukseen Uruguayn hallituksen kanssa paikallisten toimintaedellytysten luomiseksi mahdolliselle uudelle sellutehtaalle. Arviointi uuden biojalostamon rakentamisesta on aloitettu. Tästä menee kuitenkin vielä useampi vuosi ennen kuin tehdas olisi rakennettu ja tuotannossa.

  • Venäjän Chudovon vaneritehtaan laajennus, lisäkapasiteetti 45 000 kuutiometriä (Q4/2019)
  • Saksan Nordlandin tehtaan paperikoneen uudistus hienopaperista glassiinipaperiin. (Q4/2019)
  • Kiinan Changshun tehtaan irrokepapereiden tuotantokapasiteetin lisäys 40 000 tonnilla (H1/2020).
  • Kuusankosken vesivoimalan peruskorjaus. Tuotannon odotetaan kasvavan 180 GWh:sta 195 GWh:iin. (Q4/2022).

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q1/19e Q1/18 2019e 2018
Liikevaihto 2 600 2 512 3,5% 10 650 10 481 1,6%
Liiketulos (ebit) 435 385 13,0% 1 575 1 550 1,6%
Nettotulos (omistajille) 330 309 6,8% 1 200 1 151 4,3%
Osinko (12 kk, EUR) 1,30* 1,15

*) Taulukon 1,30 euron osinko on keväällä 2019 maksettava osinko. Keväälle 2020 arvioin osingon nousevan 1,42 euroon.

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat UPM: Ennusteet -sivulla.

Mainokset

Tuloksen kehitys

UPM:n liikevaihto on ollut noin 10 miljardissa eurossa jo vuodesta 2011 alkaen. Vaikka yhtiö käykin läpi muutosta perinteisestä paperiyhtiöstä nykyaikaiseksi bio- ja metsäteollisuuden toimijaksi, niin liikevaihdon olisi hyvä lähteä kasvuun.

Yhtiö on kuitenkin pystynyt kasvattamaan nettotulosmarginaalia aiemmasta noin 5 prosentin tasolta viime vuosien noin 10 prosentin tasolle. Tämä kertoo tehostuneesta toiminnasta.

Vuoden 2017 tulos sisältää +345 miljoonan euron metsävarojen arvonkorotuksen, joten tämä oikaistuna tulos olisi ollut 1 150 miljoonaa euroa (verovaikutusta ei ole oikaistu).

upm-tuloslaskelma-q42018

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 10,5 – 10,8 miljardia ja nettotulos noin 1,1 – 1,3 miljardia euroa. Tulosmarginaali nousisi näillä luvuilla 11,3 prosenttiin.

UPM:n (1, 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut) PE-luvut ovat 11,2 – 15,2x eli näiden valossa osake on ehkä edullisesti hinnoiteltu.

Tässä on kuitenkin hyvä muistaa, että yhtiön liikevaihto on polkenut 10 miljardissa eurossa 8 vuoden ajan. Vaikka nettotulos on kasvanut lupaavasti, niin silti kasvunäkymien heikkous ja yhtiön syklisyys näkyy alhaisella tasolla olevissa PE-luvuissa. Avainkysymys onkin se, että ollaanko juuri nyt suhdanteen huipulla?

upm-roe-roi-q42018

Pääomien tuottojen tunnusluvut ROE ja ROI ovat nousseet 12 – 15 prosenttiin muutaman vuoden takaisesta noin 5 prosentista. Kannattavuuden paraneminen näkyy myös näissä tunnusluvuissa.

Tase

UPM:n tase on vahvassa kunnossa. Liikearvoa on vähän suhteessa taseen loppusummaan ja omiin pääomiin sekä myös tulostasoon.

upm-velkaisuus-q42018

Korollisten velkojen määrä on laskenut 0,8 miljardiin euroon, kun pari vuotta sitten velkoja oli 3,1 miljardia euroa. Suunta on hyvä mahdollistaen isotkin järjestelyt tulevaisuudessa.

Velkaisuuden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla eli omavaraisuusaste on noussut noin 70 prosenttiin ja nettovelkaantumisaste eli gearing on laskenut 0 prosenttiin. Gearing on sitä parempi, mitä alhaisempi tunnusluvun arvo on. Alle 100 prosentin arvoa voidaan pitää hyvänä.

Rahavirta

UPM:n liiketoiminnan rahavirta on pysynyt kelpo tasolla. Varsinkin, kun muistetaan, että yhtiön toimintaan vaikuttaa sen läpikäymä muutosprosessi. Rahavirroissa on nähtävissä hienoista nousutrendiä vuosien 2010 – 2015 välillä. Sen sijaan vuodesta 2016 alkaen nähtävissä on hienoista laskutrendiä – vaikkakin rahavirrat ovat edelleen hyvällä tasolla.

Capex-investoinnit ovat olleet tasaisesti noin 300 – 450 miljoonan euron tasolla jo pitkään. Tätä voi pitää jopa hieman yllättävänä, sillä tuntuu siltä, että UPM tekee jatkuvasti kaikenlaisia investointeja ja huoltoseisokkeja ympäri maailmaa. Tämän kun pitää mielessä, niin UPM:n tulevien vuosien investoinnit eivät tule yllätyksenä.

upm-rahavirta-q42018

Vapaa rahavirta (FCF) vajosi vuosina 2012 ja 2013 hieman, mutta sieltä UPM:n on saanut sen kammettua taas hyvälle tasolle. Tilikausien 2016 ja 2017 korkea vapaan rahavirran taso johtuu em. korkeasta liiketoiminnan rahavirrasta.

Korkea vapaa rahavirta on näkynyt myös siinä, että osinkoa on pystytty nostamaan viime vuosien aikana ihan mukavasti. Ja myös siinä, että yhtiön velkaisuus on selvässä laskussa. Käteiset varat huomioiden UPM on nettovelaton eli yhtiö voisi maksaa velkansa pois yhdellä käteissuorituksella.

Osinko

Osinkoa UPM on maksanut pitkään – ainakin vuodesta 1998. Hienoa osinkohistoriaa häiritsee se, että osinko pysyi 0,60 eurossa tilikaudet 2011 – 2013.

upm-osinko-q42018

Osingonmaksusuhde on viimeiseltä 4 vuodelta ollut keskimäärin noin 55 – 60 prosenttia. Myös osinko/fcf -suhde on ollut viime vuosien aikana noin 40 – 50 prosentissa, joten voidaan ajatella, että nykyinen osinkokehitys on turvattu. Pitää kuitenkin muistaa, että UPM on (tai on ollut) varsin syklinen yhtiö, missä tuloksen kunto voi heilahdella varsin nopeastikin.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä UPM: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
4/2019 1,30 4/2018 1,15 4/2017 0,95
YHTEENSÄ 1,30 1,15 0,95
+13,0% +21,1% +26,7%

Kevään 2019 osinko on 1,30 euroa, joka irtoaa 5.4.2019 ja se maksetaan 17.4.2019. Osinko antaisi tällä osakkeen hinnalla (25,75 eur) noin 5,0 prosentin osinkotuoton.

Mainokset

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu tilikauden ennustetulla nettotuloksella (+1 200) ja osingonmaksuilla (-693). Oikaisu on yhteensä +507 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

Segmentti-taulukoissa tilikausien 2016-2018 liikevaihdot sisältävät segmenttien välisiä sisäisiä myyntejä, joten ne eivät ole suoraan vertailukelpoisia vuoden 2015 lukujen kanssa.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (31.1.2019) 25,75 22,15 25,91 23,34 17,23 13,62 12,28 8,81
Lkm (000) 533 324 533 324 533 324 533 505 533 505 531 574 527 818 525 434
Markkina-arvo (Mrd) 13,73 11,81 13,82 12,45 9,19 7,24 6,48 4,63
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Biorefining 3 000 2 891 2 531 2 206 1 668
Energy 450 391 317 357 237
Raflatac 1 550 1 487 1 495 1 437 1 409
Speciality papers 1 400 1 429 1 336 1 273 962
Communication Papers 4 675 4 690 4 615 4 818 5 036
Plywood 480 481 484 444 418
Muut -905 -888 -768 -724 408
YHTEENSÄ 10 650 10 481 10 010 9 811 10 138
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Biorefining 825 847 557 406 466
Energy 130 114 91 116 155
Raflatac 120 126 136 134 99
Speciality papers 50 89 152 123 55
Communication Papers 285 313 247 223 32
Plywood 50 51 62 58 53
Muut -10 355 13 75 282
YHTEENSÄ 1 450 1 895 1 258 1 135 1 142
TULOS­LASKELMA Q1/19e 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 2 600 10 650 10 483 10 010 9 812 10 138 9 868 10 054 10 492
Liikevoitto 435 1 575 1 895 1 259 1 135 1 142 674 548 -1 350
Nettotulos 330 1 200 1 495 973 879 916 512 335 -1 254
Marginaali 12,7% 11,3% 14,3% 9,7% 9,0% 9,0% 5,2% 3,3% -12,0%
EPS 0,62 0,00 2,25 2,80 1,82 1,65 1,72 0,96 0,63 -2,39
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 1 395 888 716 992 626 700 787 468
Liikearvo 236 236 231 245 241 230 219 222
Muut varat 12 872 12 872 12 120 12 674 13 326 13 265 13 593 12 203
Tase yhteensä 14 503 13 996 13 067 13 911 14 193 14 195 14 599 12 893
Oma pääoma 10 299 9 792 8 660 8 234 7 942 7 478 7 449 5 905
Vähemmistö 5 5 4 3 2 2 6 16
Korolliset velat 831 831 1 233 2 419 3 066 3 464 4 128 3 917
Muut vastuut 3 368 3 368 3 170 3 255 3 183 3 251 3 016 3 055
Tase yhteensä 14 503 13 996 13 067 13 911 14 193 14 195 14 599 12 893
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 1 500 1 391 1 558 1 686 1 185 1 241 735 1 014
Investoinnit: Capex -325 -303 -305 -351 -432 -378 -337 -374
Vapaa rahavirta (FCF) 1 175 1 088 1 253 1 335 753 863 398 640
Investoinnit: Muut 50 43 83 89 -3 131 40 309
Investointien jälkeen 1 225 1 131 1 336 1 424 750 994 438 949
Rahoitus: Voitonjako -695 -613 -507 -400 -373 -272 -298 -307
Rahoitus: Muut -500 -346 -1 097 -657 -452 -824 166 -669
Rahavarojen muutos 30 172 -268 367 -75 -102 306 -27
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 1,42 1,30 1,15 0,95 0,75 0,70 0,60 0,60
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,42 1,30 1,15 0,95 0,75 0,70 0,60 0,60
Osinkotuotto 5,5% 5,9% 4,4% 4,1% 4,4% 5,1% 4,9% 6,8%
Osinko/nettotulos 63,1% 46,4% 63,0% 57,7% 43,7% 72,7% 94,5% -25,1%
Osinko/FCF 64,5% 63,7% 48,9% 38,0% 53,1% 43,1% 79,6% 49,3%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 15,2 21,4 34,3 36,2 37,9
PE (3v) 11,2 10,6 15,0 16,2 15,6
PE 11,4 7,9 14,2 14,2 10,0 14,1 19,3
EV/EBIT 8,4 6,2 11,4 12,2 10,2 14,8 17,9
Oma pääoma/osake 19,32 18,37 16,25 15,44 14,89 14,07 14,12 11,27
P/B 1,33 1,21 1,59 1,51 1,16 0,97 0,87 0,78
ROE 11,9% 16,2% 11,5% 10,9% 11,9% 6,9% 5,0% -18,7%
ROI 14,5% 18,5% 12,3% 10,5% 10,4% 6,0% 5,1% -12,3%
Omavaraisuusaste 71,0% 70,0% 66,3% 59,2% 56,0% 52,7% 51,1% 45,9%
Gearing -5,5% -0,6% 6,0% 17,3% 30,7% 37,0% 44,8% 58,3%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16
Osake (päätösarvo) 22,15 33,80 30,62 30,10 25,91 22,93 24,96 22,02 23,34 18,80
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 1,300 1,300 1,300 1,300 1,150 1,150 1,150 1,150 0,950 0,950
Osinkotuotto (ennuste) 5,9% 3,8% 4,2% 4,3% 4,4% 5,0% 4,6% 5,2% 4,1% 5,1%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 2,80 2,15 2,08 1,96 1,83 1,72 1,69 1,67 1,65 1,66
PE 7,9 15,7 14,7 15,4 14,2 13,3 14,8 13,2 14,2 11,3
EV/EBIT 7,6 12,6 12,0 12,2 11,3 11,0 12,4 11,0 12,2 9,4
ROE 16,2% 13,1% 13,2% 12,3% 11,5% 11,3% 11,4% 11,2% 10,9% 11,2%
ROI 15,2% 14,4% 14,4% 13,6% 12,3% 12,4% 11,6% 11,2% 10,5% 11,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

upm-osinko-q42018