UPM sijoituskohteena

Päivitetty 24.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

UPM:n historia ulottuu 1870-luvulle, kun ensimmäiset sahat ja paperitehtaat aloittivat toimintaansa. Perinteisen paperi-, sellu- ja sahatoiminnan lisäksi yhtiö tuottaa mm. biopolttoaineita, tarramateriaaleja, vaneri- ja viilutuotteita. (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e UPM Ennuste
Osake (EUR, 24.7.20) 24,10 Osinko (EUR, 12 kk) 1,30
Markkina-arvo (Mrd) 12,9 Osinkotuotto 5,4%
Liikevaihto (mEUR) 8 750 -14,5% Osinko/EPS 65% 4v ka
Nettotulos (mEUR) 635 -40,1% Osinko/FCF 70% 4v ka
Arvonmääritys (EUR) 28,00 +16,2%
EPS 1,19 Omav.aste 66%
P/E 20,2 Gearing 10%
EV/EBIT 16,7 ROE 6,4%
P/B 1,31 ROI 7,1%

Huomioita

UPM:n liikevaihto on jämähtänyt noin 10 miljardin euron tasolle. Jotta kannattavuus voisi lähteä hyvään kasvuun, niin liikevaihdonkin olisi hyvä lähteä nousuun. Yhtiö on tekemässä isoa sellutehdasinvestointia Uruguayhin, jonka odotetaan valmistuvan vuoden 2022 loppuun mennessä. Se sitten aikanaan tuo selvää lisää yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen.

UPM:n tase on vahvassa kunnossa ja korollisten velkojen määrä on selvässä laskutrendissä. Tehdasinvestointi muuttaa tilannetta tulevien vuosien aikana hieman heikommaksi, mutta kokonaisuutena uskon velkaisuuden pysyvän hallinnassa.

Arvonmäärityksessä sain osakkeen arvoksi 28,00 euroa, missä olisi reilu 15 prosentin nousuvara osakkeen hintaan (24,10 EUR) nähden. Tämän perusteella osake olisi aliarvostettu. Tilikauden 2020 ennustetulla EPS:llä PE:ksi tulee 20,2x, minkä perusteella osakkeen arvostus olisi puolestaan korkealla.

Lataa PDF-muotoinen raportti (15 sivua): upm-2020-07-24.pdf

upm-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Tulosraportit, esitykset yms.
Osinkotietoa
Suurimmat osakkeenomistajat

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (upm-2020-07-24.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (EUR, 24.7.20) 24,10 30,91 22,15 25,91 23,34 17,23 13,62 12,28
Lkm (000) 533 324 533 324 533 324 533 415 533 505 533 505 531 574 527 818
Markkina-arvo (Mrd) 12,85 16,49 11,81 13,82 12,45 9,19 7,24 6,48
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Biorefining 2 275 2 713 2 891 2 531 2 206 1 668 1 374 1 299
Energy 375 417 391 317 357 237 251 222
Raflatac 1 625 1 554 1 487 1 495 1 437 1 409 1 248 1 210
Speciality papers 1 325 1 413 1 429 1 336 1 273 962 939 914
Communication Papers 3 300 4 552 4 690 4 615 4 818 5 036 5 216 5 451
Plywood 420 450 481 484 444 418 415 402
Muut -570 -860 -888 -768 -724 408 425 556
YHTEENSÄ 8 750 10 239 10 481 10 010 9 811 10 138 9 868 10 054
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Biorefining 275 545 847 557 406 466 223 306
Energy 165 186 114 91 116 155 202 186
Raflatac 225 125 126 136 134 99 69 60
Speciality papers 210 119 89 152 123 55 108 80
Communication Papers 0 325 313 247 223 32 -32 -59
Plywood -25 37 51 62 58 53 44 21
Muut -25 8 355 13 75 282 60 -46
YHTEENSÄ 825 1 345 1 895 1 258 1 135 1 142 674 548
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Biorefining 12,1% 20,1% 29,3% 22,0% 18,4% 27,9% 16,2% 23,6%
Energy 44,0% 44,6% 29,2% 28,7% 32,5% 65,4% 80,5% 83,8%
Raflatac 13,8% 8,0% 8,5% 9,1% 9,3% 7,0% 5,5% 5,0%
Speciality papers 15,8% 8,4% 6,2% 11,4% 9,7% 5,7% 11,5% 8,8%
Communication Papers 0,0% 7,1% 6,7% 5,4% 4,6% 0,6% -0,6% -1,1%
Plywood -6,0% 8,2% 10,6% 12,8% 13,1% 12,7% 10,6% 5,2%
YHTEENSÄ 9,4% 13,1% 18,1% 12,6% 11,6% 11,3% 6,8% 5,5%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 2 125 2 287 8 750 10 238 10 483 10 010 9 812 10 138 9 868 10 054
Liiketulos 175 243 825 1 344 1 895 1 258 1 135 1 142 674 548
Nettotulos 135 190 635 1 061 1 495 973 879 916 512 335
Marginaali 6,4% 8,3% 7,3% 10,4% 14,3% 9,7% 9,0% 9,0% 5,2% 3,3%
EPS 0,25 0,36 1,19 1,99 2,80 1,82 1,65 1,72 0,96 0,63
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 862 1 536 888 716 992 626 700 787
Liikearvo 238 238 236 231 245 241 230 219
Muut varat 13 707 12 948 12 872 12 120 12 674 13 326 13 265 13 593
Varat yhteensä 14 806 14 722 13 996 13 067 13 911 14 193 14 195 14 599
Oma pääoma 9 677 10 062 9 792 8 660 8 234 7 942 7 478 7 449
Vähemmistö 122 113 5 4 3 2 2 6
Korolliset velat 1 798 1 382 957 1 241 2 645 3 396 3 464 4 128
Muut vastuut 3 210 3 165 3 242 3 162 3 029 2 853 3 251 3 016
Pääomat yhteensä 14 806 14 722 13 996 13 067 13 911 14 193 14 195 14 599
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 950 1 847 1 391 1 558 1 686 1 185 1 241 735
Investoinnit: Capex -1 067 -359 -271 -199 -258 -406 -289 -304
Vapaa rahavirta (FCF) -117 1 488 1 120 1 359 1 428 779 952 431
Investoinnit: Muut -203 -56 11 -23 -4 -29 42 7
Investointien jälkeen -320 1 432 1 131 1 336 1 424 750 994 438
Rahoitus: Voitonjako -684 -693 -613 -507 -400 -373 -272 -298
Rahoitus: Muut 374 -90 -346 -1 097 -657 -452 -824 166
Rahavarojen muutos -630 649 172 -268 367 -75 -102 306
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 1,30 1,30 1,30 1,15 0,95 0,75 0,70 0,60
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 1,30 1,30 1,30 1,15 0,95 0,75 0,70 0,60
Osinkotuotto 5,4% 4,2% 5,9% 4,4% 4,1% 4,4% 5,1% 4,9%
Osinko/nettotulos 109,2% 65,3% 46,4% 63,0% 57,7% 43,7% 72,7% 94,5%
Osinko/FCF -593,2% 46,6% 61,9% 45,1% 35,5% 51,4% 39,1% 73,5%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 13,9 18,7 21,4 34,3 36,2
PE (3v) 12,1 14,0 10,6 15,0 16,2 15,6
PE 20,2 15,5 7,9 14,2 14,2 10,0 14,1 19,3
EV (mEUR) 13 789 16 331 11 882 14 346 14 105 11 962 10 004 9 823
EV/EBIT 16,7 12,2 6,3 11,4 12,4 10,5 14,8 17,9
Oma pääoma/osake 18,37 19,08 18,37 16,24 15,44 14,89 14,07 14,12
P/B 1,31 1,62 1,21 1,60 1,51 1,16 0,97 0,87
ROE 6,4% 10,6% 16,2% 11,5% 10,9% 11,9% 6,9% 5,0%
ROI 7,1% 12,0% 18,3% 12,1% 10,2% 10,2% 6,0% 5,1%
Omavaraisuusaste 66,2% 69,1% 70,0% 66,3% 59,2% 56,0% 52,7% 51,1%
Gearing 9,5% -1,5% 0,7% 6,1% 20,1% 34,9% 37,0% 44,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus