Uponor Oyj

Viimeksi päivitetty 24.7.2020

Uponor Oyj on suomalainen talo- ja yhdyskuntateknisten ratkaisujen valmistaja. Uponorin tuotteilla ja ratkaisuilla taataan juomaveden turvallinen jakelu, energiatehokas lämmitys ja viilennys sekä luotettava yhdyskuntatekniikka. Yhtiöllä on toimintaa 30 maassa ja sillä on noin 3 750 työntekijää (Q2/2020).

Uponorin juuret ulottuvat vuoteen 1918, kun suomalainen tee-se-itse -mies Aukusti Asko-Avonius perusti puusepänverstaan. Sadassa vuodessa pienestä puusepänverstaasta on kasvanut moderni kansainvälinen toimija. Yhtiö palvelee asuntorakentamisen, teollisuus-, liike- ja julkisen rakentamisen sekä kunnallistekniikan segmenttejä.

Uponorin toiminta jakautuu kolmeen segmenttiin: Talotekniikka Eurooppa, Talotekniikka P-Amerikka ja Uponor Infra.

Osake ja Omistajat

Uponorin osake listattiin Helsingin pörssiin 6.6.1988 (pörssitunnus UPONOR). Yhtiön suurimpia omistajia ovat:

  • Oras Invest Oy, jolla on 24,6 prosentin omistusosuus
  • Nordean (13,3 %) ja SEB:n (10,5 %) hallintarekisteröidyt osuudet
  • Varma (5,3 %)
  • Nordean (4,4 %) ja Mandatumin (2,8 %) rahastot
  • Ilmarinen (2,8 %)

Suurimmat omistajat voi katsoa yhtiön sijoittajasivuilta https://investors.uponor.com/fi/osakkaat/suurimmat-osakkaat

Uponorin toimitusjohtajana toimii Jyri Luomakoski (s. 1967), joka aloitti tehtävässään 27.10.2008. Jyri on ollut Uponor-konsernin palveluksessa vuodesta 1996 alkaen.

Toimintaympäristö

Uponorin toiminta on riippuvainen rakennusalan suhdanteista, sillä yhtiön tuotteiden päämarkkinasegmentti on pientalorakentaminen. Nykyään Uponorin tuotteita toimitetaan yhä enemmän myös kerrostaloihin, julki- ja liikerakentamiseen sekä korjausrakentamiseen, joiden suhdannevaihtelut poikkeavat hieman toisistaan.

Euroopassa Uponorin toimintaan on viime vuosien aikana vaikuttaneet poliittiset riskit sekä Venäjän pakotteet sekä vastapakotteet. Poliittiset suhdanteet ovat vaikuttaneet negatiivisesti Uponorin Venäjän ja Euroopan markkinoihin.

Raaka-aineiden kustannusinflaatio on viime vuosina ollut nousussa. Hintoihin vaikuttaa mm. seuraavat tekijät: petrokemian tuotteiden ja metallien hintaliikkeet, toimituskapasiteetti sekä markkinoiden kysyntävaihtelut.

Kansainvälisenä toimijana yhtiö altistuu valuuttakurssien vaihteluille, sillä merkittävä osa liiketoiminnasta tapahtuu muissa valuutoissa kuin euroissa. Toisaalta yhtiön valuuttakurssiriskiä pienentää se, että monesti liikevaihtoa vastaavat kustannukset (mm. työvoima) syntyvät samassa valuutassa. Normaaliin tapaan yhtiö käyttää tarvittaessa johdannaisia tai sopimusteknisiä ratkaisuja suojautuakseen valuuttakurssien muutoksia vastaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus