Uponor: Arvonmääritys

Päivitetty 6.6.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Arvonmääritys

Päivitetty 29.4.2020

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty Uponorin viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä arvonmäärityksen pohjalta luodut ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

HUOM! Arvonmääritys on tehty siitä oletuksesta, että koronaviruspandemia alkaa laantumaan vuoden 2020 edetessä eikä siitä synny merkittävää ns. toista aaltoa. Arvion rakentamisen aktiviteetin hidastuvan tulevien vuosien aikana, mikä sitten osaltaan painaa Uponorin liikevaihtoa.

Tulosmarginaalien odotan laskevan nopeasti laskevan liikevaihdon vetämänä, kun kiinteiden kulujen paino alkaa tuntumaan. Toipuminen on mallinnoksessani hidasta hintakilpailun pitäessä mariginaaleja paineessa.

uponor-kaaviokokoelma-q12020

Uponor osakkeen arvoksi sain 11,75 euroa (WACC: 6,1 %).

WACC (oman ja vieraan pääoman painotettu tuottovaatimus) on 6,08 prosenttia, mikä on johdettu 7,30 prosentin oman pääoman ja 2,08 prosentin vieraan pääoman tuottovaatimuksista.

Oheisessa taulukossa on arvonmääritys tehtynä ennustamieni vapaiden rahavirtojen perusteella.

Tilikausi Aikatekijä FCF Disk. FCF
2020e loppuvuosi 0,75 61,4 58,8
2021e 1,75 58,5 52,7
2022e 2,75 59,1 50,2
2023e 3,75 62,4 50,0
2024e 4,75 65,8 49,7
2025e 5,75 68,0 48,4
2026e 6,75 70,4 47,3
2027e 7,75 73,5 46,5
Päätearvo (e) 8,75 74,9 1 096,5
YHTEENSÄ (EV) 1 500
– korolliset velat -244
+ käteinen 63
– vähemmistön osuus -57
– vuokravastuut ja turvamarginaali -405
YHTEENSÄ (SIJOITTAJA) 857
osakkeita (000) 72 987
OSAKKEEN ARVO 11,74

Saadusta noin 1 500 miljoonan euron yritysarvosta (EV) on oikaistu pois korolliset velat sekä IFRS 16-standardin mukaiset vuokravastuut, jotka on arvioitu ”tästä ikuisuuteen” ja sitten diskontattu nykyarvoon. Tämä eroaa merkittävästi taseessa näkyvään lukemaan, sillä se vastaa tulevien noin 4 – 8 vuoden vuokravastuita. Lisäksi on yritysarvosta on vähennetty turvamarginaali.

Lisäksi vapaan rahavirran ennusteisiin on tehty turvamarginaalikorjaus, sillä ennusteet kehittyvät varsin viivoitinsuoraan. Näin tuskin todellisuudessa käy, joten siitä johtuen laskelmassa on tehty myös turvamarginaalioikaisu.

Kun käteisen ja vähemmistön osuuden arvo huomioidaan yritysarvossa, niin saadaan lopulta laskettua osakkeen arvoksi noin 11,75 euroa.

Käänteinen arvonmääritys

Päivitetty 6.6.2020

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 6.6.2020: 12,40 euroa

Laskennan parametrit

Uponor on raportoinut Q1/2020 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (Uponor: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2020e Q1 Loppu­vuosi
Nettotulos 49,9 21,8 28,1
EPS 0,684 0,299 0,385
Osinko 0,530 0,260 0,270
Oma pääoma 289
Oma pääoma/osake 3,960

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 1,00 prosenttia (USA ja EU keskimäärin), betana 1,00x sekä oman pääoman riskilisänä 5,30 prosenttia. Pienen yhtiön lisänä käytin 1,00 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä”)

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Osake (6.6.2020) 12,40   EUR
Tuottovaatimus 7,30 %   1,00%+1,00*5,30%+1,00%
Osakkeita 72 987   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 3,13 %   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00 %   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,08 %   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 80,5%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,63 %   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,30 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,30 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,30 %).

uponor-kaanteinenarvonmaaritys-q12020b

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e
Osake 16,78 8,62 11,65 12,40 12,40 12,40 12,40 12,40
Nettotulos 60,5 52,8 52,3 49,9 51,5 53,1 54,7 56,4
Muutos% 44,4% -12,7% -0,9% -4,6% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1%
EPS 0,83 0,72 0,72 0,68 0,71 0,73 0,75 0,77
P/E 20,3 11,9 16,3 18,1 17,6 17,1 16,5 16,0
Osinko 0,49 0,51 0,53 0,55 0,57 0,59 0,60 0,63
Osinkotuotto 2,9% 5,9% 4,5% 4,4% 4,6% 4,7% 4,9% 5,1%
Oma pääoma 4,76 4,84 5,07 3,96 4,07 4,23 4,39 4,55
P/B 3,52 1,78 2,30 3,13 3,04 2,93 2,83 2,72
ROE 19,4% 18,0% 15,3% 7,6% 8,8% 8,8% 8,7% 8,6%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (12,40 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,30 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 50 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 51,5 ja 53,1 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus