Uponor: Arvonmääritys

Päivitetty 27.7.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 27.7.2019: 9,77 euroa

Laskennan parametrit

Uponor on raportoinut Q2/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Uponor: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q2 Loppu­vuosi
Nettotulos 47,5 20,9 26,6
EPS 0,651 0,286 0,364
Osinko 0,510 0,250 0,260
Oma pääoma 280,0
Oma pääoma/osake 3,836

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimukseen olen lisännyt 0,75 prosenttiyksikköä yhtiön pienen koon johdosta.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 8,25%   3,0% + 4,5% + 0,75%
Osakkeita 72 987   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 2,53%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos -0,04%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 81,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,60%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 8,25 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (9,25 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (7,25 %).

uponor-kaanteinenarvonmaaritys-q22019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 16,51 16,78 8,62 9,77 9,77 9,77 9,77 9,77
Nettotulos 42,0 60,5 52,8 47,5 48,7 49,9 51,2 52,5
Muutos % 13,5% 44,0% -12,7% -10,0% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%
EPS 0,57 0,83 0,72 0,65 0,67 0,68 0,70 0,72
PE 28,7 20,3 11,9 15,0 14,6 14,3 13,9 13,6
Osinko 0,46 0,49 0,51 0,53 0,54 0,55 0,57 0,59
Osinkotuotto 2,8% 2,9% 5,9% 5,4% 5,5% 5,7% 5,8% 6,0%
Oma pääoma 4,48 4,76 4,84 3,94 4,08 4,22 4,37 4,52
P/B 3,68 3,53 1,78 2,48 2,39 2,31 2,23 2,16
ROE 13,1% 17,9% 15,0% 14,8% 16,6% 16,5% 16,3% 16,2%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (9,77 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 8,25 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 47,5 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 49 ja 50 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset