Uponor: Arvonmääritys

Päivitetty 5.4.2020. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan laskemiini arvonmäärityksen lukuihin! Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Siksi sijoittajan tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Arvonmääritystä on kuvattu kirjoituksessa Arvonmäärityksiä Talousmentoriin. Kirjoitus sisältää myös linkkikoosteen blogin arvonmäärityksen postauksiin.

Arvonmääritys

Oheisessa kaaviokokoelmassa on esitetty Uponorin viimeisten vuosien toteutuneet luvut sekä arvonmäärityksen pohjalta luodut ennusteet tuleville vuosille. Ennusteita ei pidä lukea liian tarkkaan, vaan päähuomio tulee kohdistaa siihen että ennusteet ovat suhteessa liikevaihtoon, taseeseen ja rahavirtoihin tasapainoisia ja ”järkeviä”.

HUOM! Arvonmääritys on tehty siitä oletuksesta, että koronaviruspandemia alkaa laantumaan vuoden 2020 edetessä eikä siitä synny merkittävää ns. toista aaltoa. Arvion rakentamisen aktiviteetin hidastuvan tulevien vuosien aikana, mikä sitten osaltaan painaa Uponorin liikevaihtoa.

Tulosmarginaalien odotan laskevan nopeasti laskevan liikevaihdon vetämänä, kun kiinteiden kulujen paino alkaa tuntumaan. Toipuminen on mallinnoksessani hidasta hintakilpailun pitäessä mariginaaleja paineessa.

uponor-kaaviokokoelma-q42019c

Uponor osakkeen arvoksi sain 10,75 euroa (WACC: 5,8 %).

WACC (oman ja vieraan pääoman painotettu tuottovaatimus) on 5,81 prosenttia, mikä on johdettu 7,05 prosentin oman pääoman ja 2,08 prosentin vieraan pääoman tuottovaatimuksista.

Oheisessa taulukossa on arvonmääritys tehtynä ennustamieni vapaiden rahavirtojen perusteella.

Tilikausi Aikatekijä FCF Disk. FCF
2020e loppuvuosi 1 52,7 49,8
2021e 2 30,4 27,1
2022e 3 30,6 25,9
2023e 4 35,4 28,2
2024e 5 45,2 34,1
2025e 6 52,6 37,5
2026e 7 58,8 39,6
2027e 8 66,0 42,0
Päätearvo (e) 9 68,7 1 085,8
YHTEENSÄ (EV) 1 370
– korolliset velat -215
+ käteinen 76
– vähemmistön osuus -59
– vuokravastuut ja turvamarginaali -368
YHTEENSÄ (SIJOITTAJA) 804
osakkeita (000) 72 987
irronnut osinko -0,26
OSAKKEEN ARVO 10,76

Saadusta noin 1 370 miljoonan euron yritysarvosta (EV) on oikaistu pois korolliset velat sekä IFRS 16-standardin mukaiset vuokravastuut, jotka on arvioitu ”tästä ikuisuuteen” ja sitten diskontattu nykyarvoon. Tämä eroaa merkittävästi taseessa näkyvään lukemaan, sillä se vastaa tulevien noin 4 – 8 vuoden vuokravastuita. Lisäksi on yritysarvosta on vähennetty turvamarginaali.

Lisäksi vapaan rahavirran ennusteisiin on tehty turvamarginaalikorjaus, sillä ennusteet kehittyvät varsin viivoitinsuoraan. Näin tuskin todellisuudessa käy, joten siitä johtuen laskelmassa on tehty myös turvamarginaalioikaisu.

Kun kevään irronnut osinko sekä käteisen ja vähemmistön osuuden arvo huomioidaan yritysarvossa, niin saadaan lopulta laskettua osakkeen arvoksi noin 10,75 euroa.

Käänteinen arvonmääritys

Käänteistä arvonmääritystä ei ole tehty.

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 5.4.2020: 8,17 euroa

Laskennan parametrit

Uponor on raportoinut Q4/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2020 (Uponor: Ennusteet).

TAULUKKO POISTETTU

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Osakkeen riskittömänä korkona on käytetty 1,00 prosenttia (USA ja EU keskimäärin), betana 1,00x sekä oman pääoman riskilisänä 5,30 prosenttia. Pienen yhtiön lisänä käytin 0,75 prosenttia. (Katso Arvonmäärityksen diskonttaustekijä”)

TAULUKKO POISTETTU

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,05 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,05 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,05 %).

TAULUKKO POISTETTU

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (8,17 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,05 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin xx miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin xx ja xx miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus