Uponor: Ennusteet

Päivitetty 21.12.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Uponor raportoi Q4/2018 tuloksensa keskiviikkona 13.2.2019, mutta päivitän yhtiön yritysanalyysin varsinaisen tulosruuhkan jälkeen viikolla 8 eli 18.2. – 24.2.2019. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

uponor-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät tilikaudelle 2018

Uponor päivitti ohjeistustaan vuodelle 2018 ja nyt se on:

Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponorin orgaanisen liikevaihdon odotetaan paranevan vuodesta 2017 ja vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän vuoden 2017 tasolla.

13.12.2018 yhtiö kertoi vetäytyvänsä Aasian markkinoilta. Aasian liiketoimintojen vuoden 2017 liikevaihto oli 8,3 miljoonaa ja liikevoitto -2,6 miljoonaa euroa. Yhtiö kertoo, että se tekee Q4/2018 tulokseen -6 miljoonan tuloskirjauksen. Linkki tiedotteeseen

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Uponor jakaa toimintansa kolmeen segmenttiin, jotka ovat:

 • Talotekniikka: Eurooppa
 • Talotekniikka: Pohjois-Amerikka
 • Uponor Infra

Uponor: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Talotekniikka: Eurooppa 515,0 121,0 131,2 138,1 124,7 520,6 125,2 136,1 135,2 124,1
Muutos (%) -1,1% -3,4% -3,6% 2,1% 0,5% 2,0% -0,3% 7,2% 0,3% 1,1%
Talotekniikka: P-Amerikka 330,0 80,0 88,9 83,5 77,6 328,2 79,5 91,2 79,3 78,2
Muutos (%) 0,5% 0,6% -2,5% 5,3% -0,8% 7,4% 3,0% 17,7% -1,1% 10,6%
Uponor Infra 345,0 75,3 91,8 103,3 74,6 321,6 74,7 90,2 93,9 62,8
Muutos (%) 7,3% 0,8% 1,8% 10,0% 18,8% 13,4% 13,0% 13,3% 11,1% 17,6%
Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
YHTEENSÄ 1 190,0 276,3 311,9 324,9 276,9 1 170,4 279,4 317,5 308,4 265,1
Muutos (%) 1,7% -1,1% -1,8% 5,4% 4,5% 6,5% 3,9% 11,8% 3,0% 7,4%

Uponor totesi Q3/2018 raportissa, että:

 • Liikevaihto jäi poikkeuksellisen vahvan vertailukauden tasosta
 • Liikevaihto laski -1,8 % tai orgaanista kasvua kiinteillä valuuttakursseilla +3,9 %
 • Talotekniikka Eurooppa -segmentin liikevaihto oli odotettua heikompi
 • Talotekniikka Pohjois-Amerikan liikevaihto ja liikevoitto laskivat. Segmentin vertailukausi oli poikkeuksellisen vahva, mikä oli seurausta vuoden 2017 toisen neljänneksen toimitusvaikeuksista, joiden ratkettua heinä-syyskuun 2017 toimitusmäärät olivat tavanomaista suurempia
 • Uponor Infran liiketoiminta parani edelleen. P-Amerikassa lukuihin vaikuttaa jatkossa myyty liiketoiminta.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeni on 1 175 –1 200 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Talotekniikka: Eurooppa 32,5 6,5 9,0 11,0 6,0 40,0 10,2 14,4 9,1 6,3
Muutos (%) -18,8% -36,3% -37,5% 20,9% -4,8% 56,3% 537,5% 33,3% 9,6% 28,6%
Talotekniikka: P-Amerikka 40,0 7,1 13,9 8,8 10,2 49,7 9,6 19,0 10,5 10,6
Muutos (%) -19,5% -26,0% -26,8% -16,2% -3,8% -0,6% -19,3% 53,2% -28,1% -4,5%
Uponor Infra 42,5 7,2 21,9 10,1 3,3 12,0 1,8 7,4 4,7 -1,9
Muutos (%) 254,2% 300,0% 195,9% 114,9% 174,1% -7,8%
Muut -7,0 -2,4 -0,2 -1,9 -2,5 -5,8 -3,6 -0,4 -1,4 -0,4
YHTEENSÄ 108,0 18,4 44,6 28,0 17,0 95,9 18,0 40,4 22,9 14,6
Muutos (%) 12,6% 2,2% 10,4% 22,3% 16,4% 35,1% 140,0% 61,0% -13,6% 22,7%
Marginaali 9,1% 6,7% 14,3% 8,6% 6,1% 8,2% 6,4% 12,7% 7,4% 5,5%

Yhtiö kertoo, että Q3/2018

 • Vertailukelpoinen liiketulos jäi poikkeuksellisen vahvan vertailukauden tasosta
 • Bruttokatemarginaali laski ja oli 34,0 (34,4) prosenttia
 • Raportoitu liiketulos kasvoi +14,3 prosenttia, mutta se sisälsi myyntivoittoja +12,2 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liiketulos laski -16,2 prosenttia.
 • Kesällä tehdyt hinnankorotukset kasvavien raaka-aine- ja rahtikulujen kompensoimiseksi eivät vielä toteutuneet täysimääräisesti odotusten mukaisesti kolmannella kvartaalilla. Tämä yhdessä talotekniikkasegmenttien liikevaihdon laskun kanssa vaikutti kannattavuuteemme.
 • Talotekniikka Eurooppa -segmentin liikevaihto oli odotettua heikompi, millä oli vaikutusta myös segmentin liikevoittoon.
  • Kannattavuuden parantamiseksi jatkoimme toimintamme tehostamista vuoden kolmannella neljänneksellä ja päätimme sulkea kaksi tappiollista myyntitoimistoamme Sveitsissä ja Australiassa vuoden loppuun mennessä.
  • Lisäksi tarkastelemme varastoverkostoamme Euroopassa. Hinnankorotukset toteutettiin kesällä, mutta niillä ei ollut vielä toivottua vaikutusta.
 • Talotekniikka Pohjois-Amerikan liikevoitto laski liikevaihtoennusteet-kappaleessa kerrottujen syiden johdosta.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeni on 105 – 110 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos (ebit) 108,0 18,4 44,6 28,0 17,0 95,9 18,0 40,4 22,9 14,6
Rahoituskulut (netto) -9,5 -2,5 -2,6 -2,7 -1,7 -5,4 -2,5 1,1 -1,2 -2,8
Muut kulut -10,0 -6,4 -0,6 -0,9 -2,1 -2,3 -0,7 -0,5 -0,6 -0,5
Tulos ennen veroja 88,5 9,5 41,4 24,4 13,2 88,2 14,8 41,0 21,1 11,3
Verot -26,0 -3,5 -11,4 -7,1 -4,0 -22,8 0,3 -12,4 -6,8 -3,9
Vähemmistön osuus -12,0 -2,3 -5,2 -3,7 -0,8 -4,9 -1,7 -2,5 -1,6 0,9
Nettotulos 50,5 3,7 24,8 13,6 8,4 60,5 13,4 26,1 12,7 8,3

Yhtiö kertoi vetäytyvänsä Aasian markkinoilta ja tähän liittyen se tekee Q4/2018 tulokseen -6 miljoonan tuloskirjauksen, joka on kirjattu ”Muut kulut” -erään.

Tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain 47,5 – 52,5 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Miten rakennusteollisuuden suhdanne kehittyy tulevina vuosina niin Pohjoismaissa kuin muualla Euroopassa.
 • Mikä on yhtiön hinnoitteluvoima eli miten se pystyy siirtämään nousevia kulujaan omiin myyntihintoihinsa?
 • Tuleeko Aasiasta irtautumisesta ylimääräisiä kuluja tai alaskirjauksia?

Vuoden 2019 liikevaihtoennusteisiin vaikuttaa mm. Aasiasta irtautuminen sekä muut myydyt liiketoimet (arviolta -20…-30 M EUR per kvartaali). Liiketulokseen myytyjen liiketoimintojen vaikutus on arviolta -3 miljoonaa euroa per kvartaali. Lisäksi Q3/2018 liiketulokseen sisältyi +12,2 miljoonan euron myyntivoitto, jonka johdosta Q3/2019 ennuste näyttää rumaa laskua.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 1 120 1 090 255 285 300 250
Muutos (%) 2,8% -8,4% -7,7% -8,6% -7,7% -9,7%
Liiketulos (ebit) 95,0 88,0 17,0 30,0 26,0 15,0
Muutos (%) 8,0% -18,5% -7,6% -32,7% -7,1% -11,8%
Marginaali 8,5% 8,1% 6,7% 10,5% 8,7% 6,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos (ebit) 95,0 88,0 17,0 30,0 26,0 15,0
Rahoituskulut (netto) -8,0 -8,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
Muut kulut -2,0 -2,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Tulos ennen veroja 85,0 78,0 14,5 27,5 23,5 12,5
Verot -25,0 -23,5 -4,5 -8,0 -7,0 -4,0
Vähemmistön osuus -10,0 -10,0 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5
Nettotulos 50,0 44,5 7,5 17,0 14,0 6,0

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset