Uponor: Ennusteet

Päivitetty 21.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

uponor-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät tilikaudelle 2019

Uponor odottaa vuodelle 2019, että ilman valuuttakurssien vaikutusta ja ilman myytyjä Uponor Infran P-Amerikan ja Zent-Frengerin liiketoimintoja:

 • liikevaihto saavuttaa vuoden 2018 oikaistun tason (1 108 M EUR)
 • vertailukelpoinen liikevoitto paranee vuodesta 2018 (83,5 M EUR)

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Uponor jakaa toimintansa kolmeen segmenttiin, jotka ovat:

 • Talotekniikka: Eurooppa
 • Talotekniikka: Pohjois-Amerikka
 • Uponor Infra

Uponor: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2015 alkaen.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Talotekniikka: Eurooppa 525,0 128,0 132,0 139,0 126,0 521,6 127,6 131,2 138,1 124,7
Muutos (%) 0,7% 0,3% 0,6% 0,7% 1,0% 0,2% 1,9% -3,6% 2,1% 0,5%
Talotekniikka: P-Amerikka 350,0 90,0 90,0 85,0 85,0 340,5 90,5 88,9 83,5 77,6
Muutos (%) 2,8% -0,6% 1,2% 1,8% 9,5% 3,7% 13,8% -2,5% 5,3% -0,8%
Uponor Infra 245,0 52,0 68,0 71,0 54,0 334,2 64,5 91,8 103,3 74,6
Muutos (%) -26,7% -19,4% -25,9% -31,3% -27,6% 3,9% -13,7% 1,8% 10,0% 18,8%
Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
YHTEENSÄ 1 120,0 270,0 290,0 295,0 265,0 1 196,3 282,6 311,9 324,9 276,9
Muutos (%) -6,4% -4,5% -7,0% -9,2% -4,3% 2,2% 1,1% -1,8% 5,4% 4,5%

Vuoden 2018 liikevaihto kasvoi +2,2 prosenttia hyvän H1:n johdosta. Vuoden toisen puoliskon kehitystä painoi epäedulliset valuuttakurssit, sillä kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna vuoden 2018 liikevaihto olisi kasvanut +7,4 prosenttia.

Uponor aikoo vetäytyä Aasian markkinoilta vuoden 2019 aikana, joten se painaa liikevaihtoa yhdessä vuoden 2018 aikana myytyjen liiketoimintojen kanssa. Tein vuoden 2019 ennusteet tästä lähtökohdasta niin, että muutokset kohdistuvat Infra-segmenttiin.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeni on 1 050 – 1 200 miljoonaa euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Talotekniikka: Eurooppa 27,5 7,5 8,0 6,5 5,5 31,1 5,1 9,0 11,0 6,0
Muutos (%) -11,6% 47,1% -11,1% -40,9% -8,3% -22,3% -50,0% -37,5% 20,9% -4,8%
Talotekniikka: P-Amerikka 53,0 15,0 15,0 10,5 12,5 46,6 13,7 13,9 8,8 10,2
Muutos (%) 13,7% 9,5% 7,9% 19,3% 22,5% -6,2% 42,7% -26,8% -16,2% -3,8%
Uponor Infra 7,0 1,5 2,0 2,0 1,5 35,1 -0,2 21,9 10,1 3,3
Muutos (%) -80,1% -90,9% -80,2% -54,5% 192,5% -111,1% 195,9% 114,9%
Muut -6,0 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -6,1 -1,5 -0,2 -1,9 -2,5
YHTEENSÄ 81,5 22,5 23,5 17,5 18,0 106,7 17,1 44,6 28,0 17,0
Muutos (%) -23,6% 31,6% -47,3% -37,5% 5,9% 11,3% -5,0% 10,4% 22,3% 16,4%
Marginaali 7,3% 8,3% 8,1% 5,9% 6,8% 8,9% 6,1% 14,3% 8,6% 6,1%

Vuoden 2018 liiketulos kasvoi +11 prosenttia, mitä mihin vaikutti positiivisesti +12,2 miljoonan euron myyntivoitot. Vertailukelpoinen liiketulos kasvoi +2,1 prosenttia.

P-Amerikassa kannattavuustasoa rasittivat Hutchinsonin tuotantolaitoksen käynnistyskustannukset. Lisäksi segmentti kärsi raaka-ainekustannusten ja rahtihintojen noususta vuoden ensimmäisellä puoliskolla, eikä tätä saatu täysin kompensoitua vuoden toisella puoliskolla.

Euroopassa Virsbon tuotantolaitoksen operatiiviset haasteet Ruotsissa sekä raaka-ainekustannusten nousu heikensivät kannattavuutta vuonna 2018. Hinnankorotukset toteutettiin kesällä, mutta niillä ei ollut vielä toivottua vaikutusta.

Uponor arvioi, että vuoden 2018 vertailukelpoinen ja liiketoimintojen myynnit huomioiva liiketulos kasvaa vuodesta 2018 (83,5 M EUR). Yhtiö on myös poistumassa Aasian markkinoilta vuonna 2019, joiden odotan tuovan jonkin verran kuluja sekä laskevan tulosta.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeni on 75 – 85 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on nettotuloslaskelma.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos (ebit) 81,5 22,5 23,5 17,5 18,0 106,7 17,1 44,6 28,0 17,0
Rahoituskulut (netto) -8,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -8,5 -1,5 -2,6 -2,7 -1,7
Muut kulut -4,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -4,7 -1,1 -0,6 -0,9 -2,1
Tulos ennen veroja 69,5 19,5 20,5 14,5 15,0 93,5 14,5 41,4 24,4 13,2
Verot -18,4 -5,2 -5,4 -3,8 -4,0 -30,3 -7,8 -11,4 -7,1 -4,0
Vähemmistön osuus -6,1 -1,8 -1,6 -1,7 -1,0 -10,4 -0,7 -5,2 -3,7 -0,8
Nettotulos 45,0 12,5 13,5 9,0 10,0 52,8 6,0 24,8 13,6 8,4

Rahoituskulujen arvioin olevan noin -8 miljoonaa ja muiden kulujen noin -4 miljoonaa euroa. Veroja laskiessa käytin 26 – 27 prosentin veroastetta ja vähemmistön osuuden arvioin olevan noin 12 prosenttia verojen jälkeisestä tuloksesta.

Tilikauden 2019 nettotulosennusteeksi sain 40 – 50 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • Miten rakennusteollisuuden suhdanne kehittyy tulevina vuosina niin Pohjoismaissa kuin muualla Euroopassa.
 • Mikä on yhtiön hinnoitteluvoima eli miten se pystyy siirtämään nousevia kulujaan omiin myyntihintoihinsa?

Arvioin vuoden 2020 liikevaihdon olevan noin 1,15 miljardia euroa. Tähän vaikuttaa kuitenkin se, millaisen loven vuonna 2019 Aasiasta irtautuminen aiheuttaa liikevaihtoon.

 • liiketulosmarginaali nousee asteittain 7,7 prosenttiin
 • rahoituskulut pysyvät noin -8 miljoonassa eurossa alhaisen velkaisuuden johdosta.
 • muut kulut ovat -4 miljoonaa euroa
 • veroasteena on 26 – 27 prosenttia
 • vähemmistön osuus on 7-8 miljoonaa euroa elin noin 12 – 14 prosenttia verojen jälkeisestä tuloksesta

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 1 175 1 150 280 300 300 270
Muutos (%) 2,2% 2,7% 3,7% 3,4% 1,7% 1,9%
Liiketulos (ebit) 90,0 86,5 24,0 25,0 18,5 19,0
Muutos (%) 4,0% 6,1% 6,7% 6,4% 5,7% 5,6%
Marginaali 7,7% 7,5% 8,6% 8,3% 6,2% 7,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos (ebit) 90,0 86,5 24,0 25,0 18,5 19,0
Rahoituskulut (netto) -8,0 -8,0 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
Muut kulut -4,0 -4,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0
Tulos ennen veroja 78,0 74,5 21,0 22,0 15,5 16,0
Verot -20,0 -19,5 -5,5 -6,0 -4,0 -4,0
Vähemmistön osuus -8,0 -7,0 -2,0 -2,0 -1,5 -1,5
Nettotulos 50,0 48,0 13,5 14,0 10,0 10,5

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

uponor-kvartaalituloslaskelma-q42018