Uponor sijoituskohteena

Päivitetty 8.11.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Lue tarkempi kuvaus

Uponor Oyj on suomalainen talo- ja yhdyskuntateknisten ratkaisujen valmistaja. Uponorin tuotteilla ja ratkaisuilla taataan juomaveden turvallinen jakelu, energiatehokas lämmitys ja viilennys sekä luotettava yhdyskuntatekniikka. Yhtiöllä on toimintaa 30 maassa ja sillä on noin 3 840 työntekijää (Q2/2019)… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e UPONOR Ennuste
Osake (8.11.2019) 12,07 Osinko 12 kk 0,53
Markkina-arvo (Mrd) 0,88 Osinkotuotto 4,4%
Liikevaihto (M) 1 110 -7,2% Osinko/EPS 70% 4v ka
Nettotulos (M) 54 +2,1% Osinko/FCF 108% 4v ka
EPS 0,74 Omav.aste 43%
P/E 16,3 Gearing 53%
EV/EBIT 11,3 ROE 15,2%
P/B 2,48 ROI 17,1%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://investors.uponor.com/fi/ir-aineisto-ja-uutiset/raportit-ja-esitykset

Yhteenveto

UPONOR27.7.2019 | 9,77 EUR
23
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Uponorin Talousmentor-arvoluku on 23/30. Hyviä pisteitä laskee lyhyen aikavälin heikko liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä osingon lasku keväällä 2012.

Uponorin liikevaihto vuonna 2018 oli 2,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli -28,1 miljoonaa euroa eli koko vuoden 2018 orgaaninen kasvu kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna oli 7,4 prosenttia

Vertailukelpoinen liikevoitto, kun vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät jätetään huomiotta, kasvoi 2,1 prosenttia. Euroopassa kannattavuutta rasittivat tiukkana jatkunut kilpailutilanne sekä raaka-ainehintojen nousu. Hinnankorotukset eivät riittäneet kompensoimaan tilannetta, kun myös operatiiviset kulut kasvoivat Virsbossa. Myyntijakauma ei myöskään tukenut kannattavuuden kehitystä.

P-Amerikassa kannattavuustasoa rasittivat Hutchinsonin tuotantolaitoksen käynnistyskustannukset. Lisäksi segmentti kärsi raaka-ainekustannusten ja rahtihintojen noususta vuoden ensimmäisellä puoliskolla, eikä tätä saatu täysin kompensoitua vuoden toisella puoliskolla.

Uponor tiedotti myös vetäytyvänsä Aasian markkinoilta vuoden 2019 aikana.

Tilikauden 2019 ennustamallani tuloksella laskettu PE-luku on 16,3x eli tämän perusteella osakkeen voi luonnehtia olevan suhteellisen kohdalleen hinnoiteltu. Osakkeen arvoksi sain 9,95 euroa eli tämän perusteella 12,07 euron hintainen osake olisi nyt ylihinnoiteltu. Tarkemmin arvonmäärityksestä Uponor: Arvonmääritys -sivulla.

Tilikausi 2019

Uponorin Q1-Q3/2019:

M EUR Q3/19 Q3/18 Q1-Q3/19 Q1-Q3/18
Liikevaihto 292,4 311,9 -6,3% 833,9 913,7 -8,7%
Liiketulos (ebit) 31,3 44,6 -29,8% 70,9 89,6 -20,9%
Nettotulos (omistajille) 18,9 24,8 -23,8% 39,8 46,8 -15,0%
EPS (EUR) 0,26 0,34 0,55 0,64

Q3/2019 liikevaihto laski 6 prosenttia, mitä painoi epäedulliset valuuttakurssit. Tämä huomioiden orgaaninen liikevaihto olisi kasvanut 1,6 prosenttia. Liikevaihtoa painaa myöskin myydyt liiketoimet, jotka sisältyivät vielä vertailukauden lukuihin. Nämä oikaisten vertailukauden liikevaihto olisi ollut 285,6 miljoonaa euroa eli kasvua olisi tullut 2,3 prosenttia – ja valuuttakurssit huomioiden kasvua olisi ollut tätäkin enemmän.

Euroopan myynti jäi vertailukaudesta (-5,8 %), missä osaltaan Euroopan talouden heikkous näkyy. P-Amerikan myynti kehittyi positiivisesti (+15,2 %) ja yhtiö totesikin, että ”vaikuttaa siltä, että epävakaan ensimmäisen neljänneksen jälkeen rakennusmarkkinat ovat vakautuneet”. Uponor Infran liikevaihto ja tulos laski myytyjen liiketoimintojen johdosta reippaat 28 prosenttia.

Q3:n liiketulos laski -29,8 prosenttia, missä myydyt liiketoimet näkyvät tulosmuutoksessa.

Euroopassa tulos nousi 21 prosenttia, mitä selittää vertailukauden uudelleenjärjestelytoimien kustannukset. Lisäksi tuottavuushaasteet jatkuivat Virsbon tehtaalla. P-Amerikassa kannattavuustaso palautui liikevaihdon kasvun sekä yleisen tuottavuuden parantumisen johdosta. Lisäksi kuljetuskapasiteetin niukkuus hellitti, mikä tuki kannattavuuden kehitystä.

Yhtiö kertoi aloittavansa ”Operational Excellence” -ohjelman parantaakseen tehokkuutta ja prosessejaan. Yhtiö odottaa saavansa noin 20 miljoonan vuotuiset säästöt, jotka toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2021 loppuun mennessä. Lisäksi yhtiö arvioi ohjelmasta tulevan noin 20 miljoonan euron kertaluontoiset kulut pääosin vuodelle 2020.

Näkymät tilikaudelle 2019

Uponor odottaa vuodelle 2019, että ilman valuuttakurssien vaikutusta ja ilman myytyjä Uponor Infran P-Amerikan ja Zent-Frengerin liiketoimintoja:

  • liikevaihto saavuttaa vuoden 2018 oikaistun tason (1 108 M EUR)
  • vertailukelpoinen liikevoitto paranee vuodesta 2018 (83,5 M EUR)

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M EUR Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 292,5 282,6 3,5% 1 110,0 1 196,3 -7,2%
Liiketulos (ebit) 24,2 17,1 41,5% 95,0 106,7 -11,0%
Nettotulos (omistajille) 14,2 6,0 137% 53,9 52,8 2,1%
EPS (EUR) 0,19 0,08 0,74 0,72
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,53 0,51

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 – 2021 ennusteet ovat Uponor: Ennusteet -sivulla

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on kehittynyt hienokseltaan nousevasti. Keskimäärin vuotuista nousua on tullut noin 6,0 prosenttia tällä vuosikymmenellä. Myös nettotulos on kehittynyt nousevassa trendissä marginaalien ollessa noin 3,5 – 4,5 prosentin tuntumassa.

uponor-tuloslaskelma-q32019

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 1 075 – 1 150 miljoonaa ja nettotulos noin 50 – 55 miljoonaa euroa. Tulosmarginaali olisi noin 4,9 prosentissa, mikä olisi lähellä vuoden 2017 ennätystasoa (5,2 %).

Tällä osakkeen hinnalla (12,07 EUR) PE-luku on 16,3x eli osakkeen voi luonnehtia olevan kohdalleen hinnoiteltu. Myös 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t antavat samankaltaista indikaattia (15,8x ja 20,0x).

PB-luku on hieman laskenut ja on nyt 2,5x tasolla, kun se aikaisempina vuosina on liikkunut noin 2,8x – 3,7x. Tämä indikoisi historiallisiin arvoihin nähden hieman edullista osaketta.

Uponorin tuotteiden kysyntä on riippuvainen rakennusalan suhdanteista. Joten sijoittajan pitää suhteuttaa em. tunnusluvut myös suhdannetilanteeseen. Ollaanko juuri nyt suhdannehuipussa, jolloin tunnusluvut näyttävät petollisen hyviltä?

uponor-roeroi-q32019

Hyvä tuloskehitys on näkynyt myös pääomien (ROE ja ROI) tuottoprosentin kasvuna yli 15 prosenttiin.

Tase

Liikearvon määrä on euromääräisesti kasvanut hienokseltaan, mutta pysynyt noin 10 – 15 prosentin tasolla taseen loppusummasta. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus tarkoittaisi noin -8 miljoonaa euroa, joka nykyisestä noin 50 miljoonan euron tuloksesta haukkaisi 15 – 20 prosentin osuuden. Liikearvon määrää voidaan pitää alhaisena.

uponor-liikearvo-q32019

Omavaraisuusaste on pitkään ollut 40 – 50 prosentissa (hyvä taso > 40 %). Nettovelkaantumisaste eli gearing on sekin ollut pitkään alle 50 prosentissa (hyvä taso 246 M EUR).

uponor-velkaisuus-q32019

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

uponor-rahavirta-q32019

Liiketoiminnan rahavirrassa on viime vuosina ollut isoja heilahteluja, jotka kertonevat rahavirtojen ajoittumisista eri tilikausien välille. Capex-investoinnit ovat kuitenkin varsin korkeita suhteessa liiketoiminnan rahavirtaan.

Näin vapaa rahavirta (FCF) on jäänyt useana vuotena varsin vaatimattomalle tasolle. Nykyinen osingon taso tarkoittaa noin 37 miljoonan euron kassasta maksua. Vapaa rahavirta ei ole useana vuotena riittänyt näihin maksuihin, mikä näkyi myös velkaisuuden hienoisena nousuna vuosien 2014 – 2017 aikana.

Osinko

Uponor kuvaa osingonjakopolitiikkaansa seuraavasti:

Yhtiö pyrkii vakaaseen ja kilpailukykyiseen osinkoon. Osinkona jaetaan vuosittain vähintään 50 prosenttia vuosituloksesta huomioiden nettovelkaantumisen tavoite.

Nettovelkaantumisen tavoite Uponorilla on 30 – 70 prosenttia. Kuten edellä totesin, niin se on useana vuotena ollut alle 50 prosentissa. Oheisesta kuviosta nähdään, niin osingon suhde tulokseen on ollut varsin korkealla tasolla. Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on taasen huolestuttavampi. Toisaalta velkaantuminen on pysynyt aisoissa, joten yhtiö on voinut maksaa korkeaa osinkoa.

uponor-osinko-q32019

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Uponor: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
3/2020 (e) 0,26 3/2019 0,25 3/2018 0,24
9/2020 (e) 0,27 9/2019 0,26 9/2018 0,25
YHTEENSÄ 0,53 0,51 0,49
+3,9% +4,1% +6,5%

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon olevan 0,53 euroa (0,26 + 0,27 EUR). Tämä olisi noin 72 prosenttia ennustamastani tuloksesta ja noin 67 prosenttia ennustamastani vapaasta rahavirrasta. Osinko on linjassa aiempien vuosien osingonmaksusuhteisiin, mutta kuitenkin edelleen varsin korkealla tasolla. Sijoittajan kannattaa varautua myös osinkopettymykseen, jos yhtiö oikaisee osinkoa vastaamaan tarkemmin julkistettua osinkopolitiikkaansa.

Ennustamani 12 kk:n osinko (0,53 EUR) antaisi noin 4,4 prosentin osinkotuoton (osake 12,07 EUR).

Taulukot

Vuoden 2019 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Uponor: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (8.11.2019) 12,07 8,62 16,78 16,51 13,60 11,49 14,22 9,60
Lkm (000) 72 987 73 123 73 130 73 109 73 109 73 067 73 067 73 062
Markkina-arvo (Mrd) 0,88 0,63 1,23 1,21 0,99 0,84 1,04 0,70
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Talotekniikka: Eurooppa 492,5 521,6 520,6 510,1 466,4 477,7
Talotekniikka: P-Amerikka 367,5 340,5 328,2 305,6 275,8 200,8
Uponor Infra 250,0 334,2 321,6 283,6 308,6 345,4
Muut
YHTEENSÄ 1 110,0 1 196,3 1 170,4 1 099,3 1 050,8 1 023,9
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Talotekniikka: Eurooppa 35,0 31,1 40,0 25,4 24,0 35,0
Talotekniikka: P-Amerikka 52,5 46,6 49,7 50,0 51,0 31,5
Uponor Infra 13,5 35,1 12,0 -0,8 0,2 -0,5
Muut -6,0 -6,1 -5,7 -3,6 -3,8 -2,6
YHTEENSÄ 95,0 106,7 96,0 71,0 71,4 63,4
EBIT-MARGIN 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Talotekniikka: Eurooppa 7,1% 6,0% 7,7% 5,0% 5,1% 7,3%
Talotekniikka: P-Amerikka 14,3% 13,7% 15,1% 16,4% 18,5% 15,7%
Uponor Infra 5,4% 10,5% 3,7% -0,3% 0,1% -0,1%
YHTEENSÄ 8,6% 8,9% 8,2% 6,5% 6,8% 6,2%
TULOSLASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 292,5 833,9 1 110 1 196 1 170 1 099 1 051 1 024 906 812
Liiketulos 24,2 70,9 95,0 106,7 95,9 71,0 71,4 63,4 50,2 57,7
Nettotulos 14,2 39,8 53,9 52,8 60,5 41,9 36,9 36,0 26,8 32,8
Marginaali 4,9% 4,8% 4,9% 4,4% 5,2% 3,8% 3,5% 3,5% 3,0% 4,0%
EPS 0,19 0,55 0,74 0,72 0,83 0,57 0,50 0,49 0,37 0,45
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 32 38 107 16 49 60 54 18
Liikearvo 84 84 94 94 83 83 82 75
Muut varat 705 665 665 658 575 539 525 406
Varat yhteensä 821 787 866 768 708 682 661 499
Oma pääoma 296 298 280 263 248 231 220 210
Vähemmistö 60 56 68 64 64 67 68 0
Korolliset velat 222 177 259 176 140 142 151 112
Muut vastuut 243 256 259 265 257 242 223 177
Pääomat yhteensä 821 787 866 768 708 682 661 499
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 92 80 102 60 58 76 92 33
Investoinnit: Capex -35 -54 -63 -47 -49 -31 -33 -18
Vapaa rahavirta (FCF) 58 26 38 13 9 45 59 15
Investoinnit: Muut 2 47 4 -45 8 0 8 8
Investointien jälkeen 60 73 42 -32 16 45 67 23
Rahoitus: Voitonjako -56 -38 -34 -32 -31 -28 -28 -26
Rahoitus: Muut -10 -104 83 32 2 -10 -2 -8
Rahavarojen muutos -7 -69 91 -32 -12 7 37 -11
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,53 0,51 0,49 0,46 0,44 0,42 0,38 0,38
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,53 0,51 0,49 0,46 0,44 0,42 0,38 0,38
Osinkotuotto 4,4% 5,9% 2,9% 2,8% 3,2% 3,7% 2,7% 4,0%
Osinko/nettotulos 71,7% 70,6% 59,2% 80,3% 87,2% 85,2% 103,6% 84,6%
Osinko/FCF 67,0% 144,5% 94,1% 266,9% 365,5% 68,5% 47,1% 188,9%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 20,0 15,3 36,3 42,1 40,9
PE (3v) 15,8 12,2 26,4 31,5 29,9 26,3 50,9 35,6
PE 16,3 11,9 20,3 28,8 26,9 23,3 38,8 21,4
EV (mEUR) 1 071 770 1 379 1 367 1 085 922 1 136 795
EV/EBIT 11,3 7,2 14,4 19,2 15,2 14,5 22,6 13,8
Oma pääoma/osake 4,88 4,84 4,76 4,47 4,26 4,08 3,94 2,87
P/B 2,48 1,78 3,52 3,69 3,19 2,82 3,61 3,34
ROE 15,2% 15,0% 17,9% 13,1% 12,1% 12,3% 10,8% 15,5%
ROI 17,1% 18,8% 17,3% 14,9% 16,0% 14,4% 13,2% 17,8%
Omavaraisuusaste 43,4% 45,0% 40,2% 42,6% 44,0% 43,7% 43,5% 42,1%
Gearing 53,5% 39,4% 43,5% 48,8% 29,0% 27,5% 33,7% 44,8%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17
Osake (päätösarvo) 9,76 9,55 10,19 8,62 11,26 13,75 13,57 16,78 14,66 15,91
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,53 0,52 0,52 0,51 0,51 0,50 0,50 0,49 0,49 0,49
Osinkotuotto 5,4% 5,4% 5,1% 5,9% 4,5% 3,6% 3,7% 2,9% 3,3% 3,1%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,63 0,71 0,71 0,72 0,82 0,84 0,83 0,83 0,75 0,58
PE 15,6 13,5 14,4 11,9 13,7 16,3 16,4 20,3 19,6 27,4
EV (mEUR) 903 922 980 770 980 1 224 1 204 1 379 1 234 1 372
EV/EBIT 10,3 9,1 9,4 7,2 9,1 11,8 12,2 14,4 14,4 19,6
Oma pääoma/osake 4,93 4,62 4,44 4,84 5,08 4,65 4,37 4,76 4,59 4,23
P/B 1,98 2,07 2,29 1,78 2,22 2,96 3,11 3,52 3,19 3,77
ROE 12,5% 15,3% 16,1% 15,0% 17,0% 19,0% 19,5% 17,9% 16,9% 14,0%
ROI 15,6% 17,4% 18,1% 18,8% 20,1% 18,3% 17,5% 17,3% 18,2% 13,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus