Uponor sijoituskohteena

Päivitetty 24.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Uponor Oyj on suomalainen talo- ja yhdyskuntateknisten ratkaisujen valmistaja. Uponorin tuotteilla ja ratkaisuilla taataan juomaveden turvallinen jakelu, energiatehokas lämmitys ja viilennys sekä luotettava yhdyskuntatekniikka. Yhtiöllä on toimintaa 30 maassa ja sillä on noin 3 750 työntekijää (Q2/2020)… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e UPONOR Ennuste
Osake (EUR, 24.7.20) 13,85 Osinko (EUR, 12 kk) 0,54
Markkina-arvo (Mrd) 1,01 Osinkotuotto 3,9%
Liikevaihto (mEUR) 1 090 -1,2% Osinko/EPS 67% 4v ka
Nettotulos (mEUR) 61 +16,6% Osinko/FCF 75% 4v ka
Arvonmääritys (EUR) 13,45 -2,9%
EPS 0,84 Omav.aste 43%
P/E 16,6 Gearing 38%
EV/EBIT 11,0 ROE 16,4%
P/B 2,72 ROI 18,2%

Huomioita

Uponor jakaa toimintansa kolmeen segmenttiin, jotka ovat:

  • Talotekniikka: Eurooppa
  • Talotekniikka: Pohjois-Amerikka
  • Uponor Infra

Uponorin liikevaihto kehittyi hyvin vuosien 2013 – 2018 aikana (vuotuinen kasvu 5,7 %). Vuoden 2019 liikevaihto laski myytyjen liiketoimintojen johdosta ja vuoden 2020 liikevaihtoa painaa pandemia.

Myös nettotulos on kehittynyt nousevassa trendissä marginaalien ollessa noin 4 – 6 prosentin tuntumassa.

Osake on suhteellisen kohdalleen hinnoiteltu, sillä PE on 16,6x ja osakkeen arvoksi sain 13,45 euroa.

Lataa PDF-muotoinen raportti (14 sivua): uponor-2020-07-24.pdf

uponor-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Tulosraportit, esitykset yms.
Osinkotietoa
Suurimmat osakkeenomistajat

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (uponor-2020-07-24.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (EUR, 24.7.20) 13,85 11,65 8,62 16,78 16,51 13,60 11,49 14,22
Lkm (000) 72 987 73 123 73 123 73 130 73 109 73 109 73 067 73 067
Markkina-arvo (Mrd) 1,01 0,85 0,63 1,23 1,21 0,99 0,84 1,04
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Talotekniikka: Eurooppa 475,0 486,9 521,6 520,6 510,1 466,4 477,7
Talotekniikka: P-Amerikka 375,0 375,4 340,5 328,2 305,6 275,8 200,8
Uponor Infra 240,0 240,8 334,2 321,6 283,6 308,6 345,4
Muut
YHTEENSÄ 1 090,0 1 103,1 1 196,3 1 170,4 1 099,3 1 050,8 1 023,9
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Talotekniikka: Eurooppa 32,5 31,6 31,1 40,0 25,4 24,0 35,0
Talotekniikka: P-Amerikka 60,0 57,1 46,6 49,7 50,0 51,0 31,5
Uponor Infra 17,5 10,8 35,1 12,0 -0,8 0,2 -0,5
Muut -5,0 -8,2 -6,1 -5,7 -3,6 -3,8 -2,6
YHTEENSÄ 105,0 91,3 106,7 96,0 71,0 71,4 63,4
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Talotekniikka: Eurooppa 6,8% 6,5% 6,0% 7,7% 5,0% 5,1% 7,3%
Talotekniikka: P-Amerikka 16,0% 15,2% 13,7% 15,1% 16,4% 18,5% 15,7%
Uponor Infra 7,3% 4,5% 10,5% 3,7% -0,3% 0,1% -0,1%
YHTEENSÄ 9,6% 8,3% 8,9% 8,2% 6,5% 6,8% 6,2%
TULOSLASKELMA Q3/20 Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 275,0 554,5 1 090 1 103 1 196 1 170 1 099 1 051 1 024 906
Liiketulos 24,0 58,8 104,9 91,3 106,7 95,9 71,0 71,4 63,4 50,2
Nettotulos 13,0 37,0 61,0 52,3 52,8 60,5 41,9 36,9 36,0 26,8
Marginaali 4,7% 6,7% 5,6% 4,7% 4,4% 5,2% 3,8% 3,5% 3,5% 3,0%
EPS 0,18 0,51 0,84 0,72 0,72 0,83 0,57 0,50 0,49 0,37
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 49 76 38 107 16 49 60 54
Liikearvo 84 84 84 94 94 83 83 82
Muut varat 729 674 665 665 658 575 539 525
Varat yhteensä 861 833 787 866 768 708 682 661
Oma pääoma 310 312 298 280 263 248 231 220
Vähemmistö 62 59 56 68 64 64 67 68
Korolliset velat 192 215 177 259 176 140 142 151
Muut vastuut 297 248 256 259 265 257 242 223
Pääomat yhteensä 861 833 787 866 768 708 682 661
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 82 109 80 102 60 58 76 92
Investoinnit: Capex -29 -23 -54 -63 -47 -49 -31 -33
Vapaa rahavirta (FCF) 53 86 26 38 13 9 45 59
Investoinnit: Muut -6 2 47 4 -45 8 0 8
Investointien jälkeen 47 88 73 42 -32 16 45 67
Rahoitus: Voitonjako -40 -37 -38 -34 -32 -31 -28 -28
Rahoitus: Muut -33 -13 -104 83 32 2 -10 -2
Rahavarojen muutos -27 38 -69 91 -32 -12 7 37
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,55 0,53 0,51 0,49 0,46 0,44 0,42 0,38
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,55 0,53 0,51 0,49 0,46 0,44 0,42 0,38
Osinkotuotto 4,0% 4,5% 5,9% 2,9% 2,8% 3,2% 3,7% 2,7%
Osinko/nettotulos 65,8% 74,1% 70,6% 59,2% 80,3% 87,2% 85,2% 103,6%
Osinko/FCF 76,2% 45,0% 144,5% 94,1% 266,9% 365,5% 68,5% 47,1%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 20,7 19,4 15,3 36,3 42,1
PE (3v) 18,3 15,4 12,2 26,4 31,5 29,9 26,3 50,9
PE 16,6 16,3 11,9 20,3 28,8 26,9 23,3 38,8
EV (mEUR) 1 154 991 770 1 379 1 367 1 085 922 1 136
EV/EBIT 11,0 10,9 7,2 14,4 19,2 15,2 14,5 22,6
Oma pääoma/osake 5,10 5,07 4,84 4,76 4,47 4,26 4,08 3,94
P/B 2,72 2,30 1,78 3,52 3,69 3,19 2,82 3,61
ROE 16,4% 14,4% 15,0% 17,9% 13,1% 12,1% 12,3% 10,8%
ROI 18,2% 16,4% 18,8% 17,3% 14,9% 16,0% 14,4% 13,2%
Omavaraisuusaste 43,2% 44,5% 45,0% 40,2% 42,6% 44,0% 43,7% 43,5%
Gearing 38,3% 37,6% 39,4% 43,5% 48,8% 29,0% 27,5% 33,7%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus