Uponor sijoituskohteena

Päivitetty 21.12.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Uponor raportoi Q4/2018 tuloksensa keskiviikkona 13.2.2019, mutta päivitän yhtiön yritysanalyysin varsinaisen tulosruuhkan jälkeen viikolla 8 eli 18.2. – 24.2.2019. Lue tarkempi kuvaus

Uponor Oyj on suomalainen talo- ja yhdyskuntateknisten ratkaisujen valmistaja. Uponorin tuotteilla ja ratkaisuilla taataan juomaveden turvallinen jakelu, energiatehokas lämmitys ja viilennys sekä luotettava yhdyskuntatekniikka. Yhtiöllä on toimintaa 30 maassa ja sillä on 4 170 työntekijää (Q3/2018)… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e UPONOR Ennuste
Osake (21.12.2018) 8,95 Osinko 12 kk 0,51
Markkina-arvo (Mrd) 0,7 Osinkotuotto 5,7%
Liikevaihto (M) 1 190 (+1,7%) Osinko/EPS 73% 4v ka
Nettotulos (M) 50 (-18,0%) Osinko/FCF 211% 4v ka
EPS 0,68 Omav.aste 44%
PE 13,1 Gearing 41%
EV/EBIT 7,5 ROE 13,8%
PB 1,75 ROI 18,6%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://investors.uponor.com/fi/ir-aineisto-ja-uutiset/raportit-ja-esitykset

Yhteenveto

UPONOR21.12.2018 | 8,95 EUR
24
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Uponorin Talousmentor-arvoluku on 24/30. Hyviä pisteitä laskee osingon korkea taso suhteessa tulokseen sekä osingon lasku keväällä 2012. Lisäksi pisteitä lähtee osakemäärän kasvusta, alhaisesta ROE-tuotosta ja alhaisesta markkina-arvosta.

Yhtiö totesi vuodesta 2017, että:

 • Talotekniikka Eurooppa -liiketoimintasegmentti on kokenut paljon muutoksia viimeisen parin vuoden aikana.
  • Vuoden 2015 lopulla käynnistetty Euroopan laajuinen muutosohjelma saatettiin onnistuneesti loppuun vuonna 2017.
  • Merkittävien muutostoimenpiteiden jälkeen Euroopan tuotantokapasiteettia on kasvatettu ja tuotantoa tehostettu. Tämä on parantanut tuotteidemme hintakilpailukykyä.
  • Kireä kilpailutilanne sekä tuotevalikoimaan liittyvät tekijät rasittivat bruttokatetta tuotannon tehostumisesta huolimatta
 • Talotekniikka Pohjois-Amerikka -segmentin kasvu oli vuonna 2017 terveellä pohjalla.
  • Menestykseen sisältyi haasteitakin, kuten koveneva kilpailu, tuotanto- ja kapasiteettiongelmat, pula pätevistä ammattilaisista ja metallien hintaheilahtelut.
  • Bruttokatetta rasittavia tekijöitä olivat kustannusten nousu ja odotettua pienemmät tuotantomäärät
 • Uponor Infra -segmentin liikevaihto kasvoi voimakkaasti vuonna 2017.
  • Segmentin markkina-asema säilyi vahvana Pohjoismaissa, missä sen asiakkaita ovat suuret tukkumyyjät.
  • Vertailukelpoinen liiketulos parani reippaasti. Suotuisaan kehitykseen vaikuttivat lähinnä liikevaihdon kasvu ja katteiden paraneminen Pohjois-Amerikan yhdyskuntatekniikan markkinoilla.

Tilikausi 2018

Uponorin Q1-Q3/2018:

M EUR Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 312 318 -1,8% 914 891 2,5%
Liiketulos (ebit) 44,6 40,4 10,4% 89,6 77,9 15,0%
Nettotulos (omistajille) 24,8 26,1 -5,0% 46,8 47,1 -0,6%
EPS (EUR) 0,34 0,35 0,64 0,64

Yhtiö totesi Q3:n liikevaihtoon vaikuttavista tekijöistä:

 • Liikevaihto ja liikevoitto jäivät poikkeuksellisen vahvan vertailukauden tasosta.
 • Heinä-syyskuun liikevaihto laski -1,8 prosenttia. Kiinteillä valuuttakursseilla liikevaihto kasvoi +3,9 prosenttia.
 • Talotekniikka Eurooppa -segmentin liikevaihto oli odotettua heikompi (-3,6 %), millä oli vaikutusta myös segmentin liiketulokseen.
 • Talotekniikka Pohjois-Amerikan liikevaihto laski -2,5 prosenttia. On huomioitava, että segmentin vertailukausi oli poikkeuksellisen vahva, mikä oli seurausta vuoden 2017 toisen neljänneksen toimitusvaikeuksista, joiden ratkettua heinä-syyskuun 2017 toimitusmäärät olivat tavanomaista suurempia.
 • Uponor Infran Euroopan liiketoiminnan liikevaihto parani edelleen (+1,8 %).

ja tulokseen:

 • Raportoitu liiketulos kasvoi +10,4 prosenttia. Tähän sisältyy Uponor Infran liiketoiminnon myynnistä saatu myyntivoitto (+12,2 M EUR).
 • Vertailukelpoinen liiketulos laski -16,2 prosenttia.
 • Syyskuu oli meille pettymys, mikä vaikutti koko kvartaalimme tulokseen. Kesällä tehdyt hinnankorotukset kasvavien raaka-aine- ja rahtikulujen kompensoimiseksi eivät vielä toteutuneet täysimääräisesti odotusten mukaisesti kolmannella kvartaalilla. Tämä yhdessä talotekniikkasegmenttien liikevaihdon laskun kanssa vaikutti kannattavuuteemme.
 • Talotekniikka Eurooppa: Kannattavuuden parantamiseksi jatkoimme toimintamme tehostamista vuoden kolmannella neljänneksellä ja päätimme sulkea kaksi tappiollista myyntitoimistoamme Sveitsissä ja Australiassa vuoden loppuun mennessä. Lisäksi tarkastelemme varastoverkostoamme Euroopassa. Hinnankorotukset toteutettiin kesällä, mutta niillä ei ollut vielä toivottua vaikutusta.
 • Talotekniikka Pohjois-Amerikka: Liiketulos laski liikevaihtoon vaikuttavien tekijöiden johdosta.

Verohallinto antoi 29.8.2018 päätöksen, jonka tuloksena Uponorin vuonna 2011 kirjaamat verot, veronlisäykset ja viivekorot, yhteensä noin 11,4 miljoonaa euroa, maksettiin takaisin yhtiölle.

Näkymät tilikaudelle 2018

Uponor päivitti ohjeistustaan vuodelle 2018 ja nyt se on:

Ilman valuuttakurssien vaikutusta Uponorin orgaanisen liikevaihdon odotetaan paranevan vuodesta 2017 ja vertailukelpoisen liikevoiton pysyvän vuoden 2017 tasolla.

13.12.2018 yhtiö kertoi vetäytyvänsä Aasian markkinoilta. Aasian liiketoimintojen vuoden 2017 liikevaihto oli 8,3 miljoonaa ja liikevoitto -2,6 miljoonaa euroa. Yhtiö kertoo, että se tekee Q4/2018 tulokseen -6 miljoonan tuloskirjauksen. Linkki tiedotteeseen

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on (raportoidut luvut):

 • liikevaihto: 1 175 – 1 200 M EUR (2017: 1 170 M EUR)
 • liiketulos (ebit): 105 – 110 M EUR (2017: 96 M EUR)
 • nettotulos: 47,5 – 52,5 M EUR (2017: 61 M EUR)

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019 ja 2020 ennusteet ovat Uponor: Ennusteet -sivulla

Tuloksen kehitys

Liikevaihto on kehittynyt hienokseltaan nousevasti. Keskimäärin vuotuista nousua on tullut noin +6,0 prosenttia tällä vuosikymmenellä. Myös nettotulos on kehittynyt nousevassa trendissä marginaalien ollessa noin 3,5 – 4,5 prosentin tuntumassa.

uponor-tuloslaskelma-q32018

Ennustetulla tuloksella (47,5 – 52,5 M EUR eli EPS 0,68 EUR) PE-luku on 13,1x eli osakkeen voi luonnehtia olevan edullisesti hinnoiteltu. Myös 3 ja 7 vuoden keskiarvotuloksilla lasketut PE:t ovat alhaisia eli 12,8x ja 16,0x.

PB-luku on laskenut 1,75x tasolle, kun se aikaisempina vuosina on liikkunut noin 2,8x – 3,7x. Myös tämä indikoisi historiallisiin arvoihin nähden edullista osaketta.

Uponorin tuotteiden kysyntä on riippuvainen rakennusalan suhdanteista. Joten sijoittajan pitää suhteuttaa em. tunnusluvut myös suhdannetilanteeseen. Ollaanko juuri nyt suhdannehuipussa, jolloin tunnusluvut näyttävät petollisen hyviltä?

Uponor: Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 tulos painuisi noin 45 miljoonaan euroon liiketoimintojen myyntien seurauksena. Tämä nostaisi PE-luvun 14,7x tasolle. Tähän päälle vielä suhdannetilanteen epävarmuus, niin silloin osake olisi ehkä kohdalleen hinnoiteltu.

uponor-roe-roi-q32018

Hyvä tuloskehitys on näkynyt myös pääomien (ROE ja ROI) tuottoprosentin kasvuna yli 15 prosenttiin.

Tase

Liikearvon määrä on euromääräisesti kasvanut hienokseltaan, mutta pysynyt noin 10 – 15 prosentin tasolla taseen loppusummasta. 10 prosentin liikearvon alaskirjaus tarkoittaisi noin -10 miljoonaa euroa, joka nykyisestä 50 – 60 miljoonan euron tuloksesta haukkaisi 15 – 20 prosentin osuuden. Liikearvon määrää voidaan pitää alhaisena.

uponor-liikearvo-q32018

Omavaraisuusaste on pitkään ollut 40 – 50 prosentissa (hyvä taso > 40 %). Nettovelkaantumisaste eli gearing on sekin ollut pitkään alle 50 prosentissa (hyvä taso < 100 %). Velkaisuus on tunnuslukujen valossa alhaisella tasolla ja hallinnassa.

uponor-velkaisuus-q32018

Rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan.

uponor-rahavirta-q32018

Liiketoiminnan rahavirrassa on viime vuosina ollut isoja heilahteluja, jotka kertonevat rahavirtojen ajoittumisista eri tilikausien välille. Capex-investoinnit ovat kuitenkin varsin korkeita suhteessa liiketoiminnan rahavirtaan.

Näin vapaa rahavirta (FCF) on jäänyt useana vuotena varsin vaatimattomalle tasolle. Nykyinen osingon taso tarkoittaa noin 35 miljoonan euron kassasta maksua. Vapaa rahavirta ei ole useana vuotena riittänyt näihin maksuihin, mikä näkyi myös velkaisuuden hienoisena nousuna vuosien 2014 – 2017 aikana.

Osinko

Uponor kuvaa osingonjakopolitiikkaansa seuraavasti:

Yhtiö pyrkii vakaaseen ja kilpailukykyiseen osinkoon. Osinkona jaetaan vuosittain vähintään 50 prosenttia vuosituloksesta huomioiden nettovelkaantumisen tavoite.

Nettovelkaantumisen tavoite Uponorilla on 30 – 70 prosenttia. Kuten edellä totesin, niin se on useana vuotena ollut alle 50 prosentissa. Kuten oheisesta kuviosta nähdään, niin osingon suhde tulokseen on ollut varsin korkealla tasolla. Osingon suhde vapaaseen rahavirtaan on taasen huolestuttavampi. Toisaalta velkaantuminen on pysynyt aisoissa, joten yhtiö on voinut maksaa korkeaa osinkoa.

uponor-osinko-q32018

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Uponor: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
3/2019 (e) 0,25 3/2018 0,24 3/2017 0,46
9/2019 (e) 0,26 9/2018 0,25
YHTEENSÄ 0,51 0,49 0,46
+4,1% +6,5% +4,5%

Arvioin, että vuoden 2019 osingot olisivat yhteensä 0,51 euroa (0,25 + 0,26 EUR). Tämä tarkoittaisi edelleen korkeaa osinkoa suhteessa tulokseen ja vapaisiin rahavirtoihin. Toisaalta, yhtiö sai verohallinnolta 11,4 miljoonan euron veronpalautuksen liittyen vuoden 2011 verotukseen. Tämä tukee yhtiön osingonmaksukykyä.

Ennustetulla osingolla osinkotuotto asettuisi noin 5,7 prosenttiin (osake 8,95 EUR).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+3) sekä osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +3 miljoonaa euroa, joka on lisätty sekä käteisiin varoihin sekä omaan pääomaan.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (21.12.2018) 8,95 16,78 16,51 13,60 11,49 14,22 9,60 6,86
Lkm (000) 73 162 73 130 73 133 73 106 73 067 73 067 73 062 73 067
Markkina-arvo (Mrd) 0,65 1,23 1,21 0,99 0,84 1,04 0,70 0,50
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Talotekniikka: Eurooppa 515,0 520,6 510,1 466,4 477,7
Talotekniikka: P-Amerikka 330,0 328,2 305,6 275,8 200,8
Uponor Infra 345,0 321,6 283,6 308,6 345,4
Muut
YHTEENSÄ 1 190,0 1 170,4 1 099,3 1 050,8 1 023,9
LIIKETULOS 2018e 2017 2016 2015 2014
Talotekniikka: Eurooppa 32,5 40,0 25,4 24,0 35,0
Talotekniikka: P-Amerikka 40,0 49,7 50,0 51,0 31,5
Uponor Infra 42,5 12,0 -0,8 0,2 -0,5
Muut -7,0 -5,7 -3,6 -3,8 -2,6
YHTEENSÄ 108,0 96,0 71,0 71,4 63,4
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 276 914 1 190 1 170 1 099 1 051 1 024 906 812 806
Liikevoitto 18 90 108 96 71 71 63 50 58 35
Nettotulos 3 47 50 61 42 37 36 27 33 2
Marginaali 1,1% 5,1% 4,2% 5,2% 3,8% 3,5% 3,5% 3,0% 4,1% 0,2%
EPS 0,04 0,64 0,68 0,83 0,57 0,51 0,49 0,37 0,45 0,03
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 24 107 16 49 60 54 18 29
Liikearvo 94 94 94 83 83 82 75 75
Muut varat 728 665 658 576 539 525 406 411
Tase yhteensä 846 866 768 708 682 661 499 515
Oma pääoma 297 280 264 248 231 220 297 209
Vähemmistö 78 68 64 64 67 68 0 3
Korolliset velat 178 259 176 140 142 151 112 113
Muut vastuut 293 259 264 256 242 222 90 190
Tase yhteensä 846 866 768 708 682 661 499 515
RAHAVIRTA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liiketoiminta 60 102 60 58 76 92 33 58
Investoinnit: Capex -50 -63 -51 -50 -36 -34 -19 -24
Vapaa rahavirta (FCF) 10 39 9 8 40 58 14 34
Investoinnit: Muut 35 4 -41 8 5 9 9 -5
Investointien jälkeen 45 43 -32 16 45 67 23 29
Rahoitus: Voitonjako -36 -34 -32 -31 -28 -28 -32 -40
Rahoitus: Muut -75 83 32 3 -10 -2 -2 28
Rahavarojen muutos -66 92 -32 -12 7 37 -11 17
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko (norm) 0,51 0,49 0,46 0,44 0,42 0,38 0,38 0,35
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,51 0,49 0,46 0,44 0,42 0,38 0,38 0,35
Osinkotuotto 5,7% 2,9% 2,8% 3,2% 3,7% 2,7% 4,0% 5,1%
Osinko/nettotulos 74,6% 58,7% 80,1% 86,9% 85,2% 102,8% 84,1% 1278,7%
Osinko/FCF 373,1% 91,9% 373,8% 402,1% 76,7% 47,9% 198,3% 75,2%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 16,0 36,1 41,8 40,5 28,3
PE (3v) 12,8 26,3 31,5 29,8 26,2 50,3 35,1 38,6
PE 13,1 20,1 28,7 26,9 23,3 38,5 21,3 250,6
EV/EBIT 7,5 14,4 19,3 15,3 14,6 22,7 13,7 16,7
Oma pääoma/osake 5,13 4,76 4,48 4,27 4,08 3,94 4,07 2,90
P/B 1,75 3,53 3,68 3,19 2,82 3,61 2,36 2,36
ROE 13,8% 18,0% 13,1% 12,1% 12,3% 9,2% 13,0% 0,9%
ROI 18,6% 17,3% 14,9% 15,9% 14,3% 11,8% 15,8% 10,7%
Omavaraisuusaste 44,3% 40,2% 42,7% 44,1% 43,7% 43,6% 59,5% 41,2%
Gearing 41,1% 43,7% 48,8% 29,2% 27,5% 33,7% 31,6% 39,6%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 11,26 13,75 13,57 16,78 14,66 15,91 16,61 16,51 16,48 14,18
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 0,510 0,500 0,500 0,490 0,490 0,490 0,460 0,460 0,460 0,460
Osinkotuotto (ennuste) 4,5% 3,6% 3,7% 2,9% 3,3% 3,1% 2,8% 2,8% 2,8% 3,2%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,82 0,84 0,83 0,83 0,75 0,58 0,59 0,58 0,55 0,57
PE 13,7 16,4 16,4 20,3 19,6 27,4 28,1 28,6 30,1 24,8
EV 981 1 224 1 205 1 379 1 234 1 372 1 439 1 367 1 289 1 213
EV/EBIT 9,1 11,8 12,3 14,4 14,4 19,6 19,5 19,3 16,6 16,0
Oma pääoma/osake 5,08 4,64 4,37 4,76 4,59 4,23 4,11 4,47 4,29 4,09
P/B 2,22 2,96 3,11 3,52 3,19 3,77 4,04 3,69 3,84 3,47
ROE 17,0% 19,0% 19,5% 17,9% 16,9% 14,0% 14,8% 13,2% 13,0%
ROI 20,1% 18,3% 17,5% 17,3% 18,2% 13,5% 14,4% 14,9% 18,1%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset