Vaisala Oyj

Viimeksi päivitetty 21.7.2020

Suomalainen Vaisala Oyj valmistaa tuotteita ja palveluita ympäristön sekä teollisuuden monitorointiin ja mittaamiseen. Yhtiö on oman alansa teknologiajohtaja ja tätä ylläpitääkseen yhtiö on aktiivinen tutkimus- ja kehitystyössä.

Vaisalan tuotteita viedään yli 150 maahan, yhtiöllä on noin 1 890 työntekijää ja yhtiön markkina-arvo on noin 1,2 miljardia euroa.

Vaisalan historia ulottuu vuoteen 1936, kun professori Vilho Väisälä kehitti radioluotaimen toimintaperiaatteita. Ensimmäistä radioluotainta RS11:sta valmistettiin helsinkiläisen asunnon kellarissa. Tämän vaatimattoman alun jälkeen yhtiö on kasvanut maailman markkinajohtajaksi useilla mittausaloilla.

Yhtiöllä on kaksi toiminta-aluetta sää- ja ympäristöliiketoiminta sekä teollisten mittausten liiketoiminta. Sää- ja ympäristöliiketoiminta palvelee säätiedoista riippuvaisia kohderyhmiä, joille tärkeää on luotettavat, tarkat ja reaaliaikaiset mittaukset. Asiakasryhminä ovat mm. ilmatieteen laitokset, lento-, tie- ja rautatieliikenne ja puolustusvoimat.

Teollisten mittausten liiketoiminta tarjoaa laajan tuotteita ja palveluita asiakkaille toiminnan ja tuotantoprosessien laadun takaamiseksi. Tällaisia ovat mm. kosteus-, lämpötila- ja hiilidioksidimittaukset sekä vetyperoksidipitoisuuden mittaukset. Asiakasryhminä ovat mm. sähkövoima, taloautomaatio, autoteollisuus ja elintarvikkeiden jalostus.

Toimitusjohtaja ja osake

Vaisalan hallitus nimitti kesäkuussa Kai Öistämön (s. 1964) konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi ja hän aloittaa tehtävässään viimeistään 1.10.2020. Nykyinen toimitusjohtaja Kjell Forsén jää eläkkeelle vuoden loppuun 2020 mennessä.

Vaisala (”VAIAS”) listautui OTC-listalle vuonna 1988 ja varsinaiselle pörssilistalle vuonna 1994. Vaisalan äänivaltaisimpia omistajia ovat:

 • Suomalainen tiedeakatemia Ry (21,6 %)
 • Novametor Oy (13,8 %)
 • Mikko Voipio (7,7 %)
 • Anja Caspers (7,1 %)
 • Raimo Voipio (5,8 %)
 • Tauno Voipio (4,2 %)
 • Mandatumin rahastot (4,1 %)

Omistajalistaus on nähtävissä osoitteessa
https://www.vaisala.com/fi/investors/shares-and-shareholders/major-shareholders

Vaisalan osakkeella käydään kauppaa hiljaisimpina aikoina alle 75 000 eurolla per päivä. Vastaavasti vilkkaampina päivinä kaupankäynnin volyymi voi olla yli 500 000 euroa. Sijoittajan on hyvä tiedostaa tämä, sillä osakkeiden myynti voi olla vaikeaa tai myynnistä saatava hinta voi olla odotettua alhaisempi hiljaisena pörssipäivänä.

Toimintaympäristö

Vaisala kertoo, että sen toimintaa vauhdittavat useat eri megatrendit. Näitä ovat mm:

 • Ilmastonmuutos
 • Uusiutuva energia ja energiatehokkuus
 • Kaupungistuminen
 • Digitalisaatio ja big data

Kaikki oikeastaan sellaisia, missä erilaisia mittausjärjestelmiä tarvitaan. Ja, kun erilaisten anturien tuottama datan määrä kasvaa, niin myös sen käsittely muuttuu ”big dataksi”.

Toimintaan vaikuttavina riskitekijöinä yhtiö kertoo mm. kauppapoliittiset epävarmuustekijät sekä julkisen sektorin asiakkaiden mahdolliset budjettileikkaukset. Tilaukset voivat viivästyä tai ne voivat jäädä kokonaan tekemättä.

Korkean teknologian yhtiönä vaarana on myös se, että tuotekehitystoiminta ei tuotakaan odotettuja tuloksia tai kilpailija tuo paremmat tuotteet markkinoille. Lisäksi tuotantokatkokset, kyber-riskit tai muut it-järjestelmien pitkittyneet häiriöt voivat vaikeuttaa yhtiön toimintaa ja toimituksia.

Kansainvälisenä toimijana Vaisala altistuu myös valuuttakurssiriskeille, jota vastaan yhtiö käyttää normaaliin tapaan valuuttajohdannaisia tai sopimusteknisiä lausekkeita. Vuonna 2018 noin 45 prosenttia yhtiön myynnistä tapahtui euroina ja 35 prosenttia dollareina. Muita merkittäviä valuuttoja olivat Kiinan juan (6 %) ja Japanin jeni (5 %).

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus