Vaisala: Ennusteet

Päivitetty 28.4.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

vaisala-kvartaalituloslaskelma-q12020

Tilikausi 2020

Vaisalan Q1/2020:

M EUR Q1/20 Q1/19
Liikevaihto 87,2 84,2 3,6%
Liiketulos (ebit) 5,2 0,0
Nettotulos (omistajille) 4,1 0,2
EPS (EUR) 0,11 0,01

Vaisalan liikevaihto kasvoi 3,6 prosenttia. EMEA-alueen liikevaihto kasvoi 26 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, mutta Kiinan liikevaihto laski koronavirustilanteen takia kolmanneksen edellisestä vuodesta.

Yhtiön saadut tilaukset laskivat 89,7 miljoonaan euroon vertailukauden 113 miljoonasta eurosta. Myös tilauskanta laski ja oli 141,6 miljoonaa euroa (Q1/2019: 150,9 M EUR). Vaikka laskua tuli paljonkin, niin vielä ollaan vuoden 2018 lukemia korkeammalla tasolla.

vaisala-tilauskanta-q12020

Sää ja ympäristö -segmentin projektitoimitukset kasvoivat reippaat 27 prosenttia, mikä piti segmentin Q1:n liikevaihdon 4,4 prosentin kasvussa. Vuosi sitten projektitilanne oli varsin heikolla tasolla, joten se osaltaan selittää isoa kasvuprosenttia. Segmentin kysyntä on jo jonkin verran heikentynyt ja Vaisala arvioi, että tilanne tulee muuttumaan entistä haastavammaksi hallitusten kiristäessä budjettejaan.

Teolliset mittaukset -segmentin liikevaihto nousi parisen prosenttia.

Q1:n liiketulos oli 5,2 miljoonaa euroa (Q1/2019: 0,0 M EUR). Liikevaihdon kasvu ja bruttokateprosentin paraneminen nostivat liiketulosta. Tulosta tuki myös 1,3 miljoonaa euroa pienemmät aineettomien hyödykkeiden poistot.

Vuonna 2020 maksettava osinko on 0,61 euroa, joka irtoaa 4.6.2020 ja se maksetaan 12.6.2020.

Yhtiön ohjeistus ja taloudelliset tavoitteet

Vaisala laski vuoden 2020 ohjeistustaan:

 • liikevaihto: 370 – 405 M EUR (2019: 404 M EUR)
 • liiketulos (ebit): 34 – 46 M EUR (2019: 41,2 M EUR)

Lähivuosien strategiset tavoitteet

Vaisalan hallitus hyväksyi uudet strategialinjaukset Q2/2019 aikana. Nyt yhtiö tavoittelee strategiakaudella (2019 – 2023) kannattavaa kasvua ja toiminta-alueiden tavoitteet ovat:

 • Sää- ja ympäristö: strategisena tavoitteena on säilyttää asema säähavainnoinnin kiistattomana johtajana.
 • Teolliset mittaukset: tavoittelee kannattavaa kasvua tuotejohtajuuteen perustuvan strategiansa kautta kaasu- ja nestemittausteknologioissa.

Näiden strategisten tavoitteiden perusteella Vaisala odottaa myynnin kasvavan, mutta toisaalta yritysostoihin ja investointeihin liittyvät poistot kasvavat. Yhtiön taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2019 – 2023 ovat:

 • yli 5 %:n keskimääräinen vuotuinen kasvu
 • yli 12 %:n liiketulosmarginaali

Lyhyen aikavälin odotukset

Yhtiö siis laski vuoden 2020 liikevaihtoarviotaan 370 – 405 miljoonaan euroon. Vaisala arvioi pandemian aiheuttavan viivästymisiä tai keskeytyksiä erityisesti projekti- ja palvelutoimituksissa.

Kriisistä toipuminen voi olla suhteellisen hidasta. Tästä syystä arvioin, että liikevaihto

 • 2020: laskee 0,0 – 5,0 %
 • 2021: laskee 2,5 – 7,5 %
 • 2022: nousee 2,5 – 7,5 %

Liikevaihdon nopea lasku painaa todennäköisesti samalla yhtiön tulostasoa niin, että liiketulosmarginaali laskee viime vuosien 10,0 – 12,5 prosentista aina noin 9,0 prosenttiin. Tämän jälkeen tilanne kohenee niin, että aiempi marginaalitaso saavutettaisiin vasta vuoden 2023 – 2024 aikoihin.

vaisala-ebitkehitys-q12020

Koronaviruspandemian kesto luonnollisesti vaikuttaa em. skenaarioihin. Mikäli yleinen taloudellinen toimeliaisuus jää pitkäksi aikaa heikoksi, niin silloin liikevaihdon palautuminen olisi tässä esitettyä hitaampaa.

Joka tapauksessa tilanne näyttää nyt siltä, että yhtiön strategianmukaisiin lukuihin päästäisiin vasta useiden vuosien kuluttua.

Segmentit

Vaisalalla on 2 segmenttiä:

 • Sää- ja ympäristöliiketoiminta palvelee säätiedoista riippuvaisia kohderyhmiä, joille tärkeää on luotettavat, tarkat ja reaaliaikaiset mittaukset. Asiakasryhminä ovat mm. ilmatieteen laitokset, lento-, tie- ja rautatieliikenne ja puolustusvoimat.
 • Teollisten mittausten liiketoiminta tarjoaa laajan tuotteita ja palveluita asiakkaille toiminnan ja tuotantoprosessien laadun takaamiseksi. Tällaisia ovat mm. kosteus-, lämpötila- ja hiilidioksidimittaukset sekä vetyperoksidipitoisuuden mittaukset. Asiakasryhminä ovat mm. sähkövoima, taloautomaatio, autoteollisuus ja elintarvikkeiden jalostus.

Oheisissa taulukoissa on näiden segmenttien viime vuosien tulostietoja. Lähivuosien aikana on mielenkiintoista nähdä, pystyykö Sää ja ympäristö -segmentti nostamaan marginaaliaan yli 8 prosentin tason. Se tarkoittaisi segmentin liiketuloksen nousua yli 20 miljoonaan euroon eli kasvua tulisi noin 3 – 4 miljoonaa euroa. Koko konsernin tuloksessa se tarkoittaisi vajaan 10 prosentin tulosparannusta.

LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Sää ja ympäristö 255,0 261,3 232,3 222,2 215,4 225,5 219,6 200
Teolliset mittaukset 135,0 142,3 116,4 110,3 103,7 93,0 80,2 73,2
Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
YHTEENSÄ 390,0 403,6 348,7 332,5 319,1 318,5 299,8 273,3
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Sää ja ympäristö 15,0 17,7 17,7 18,2 3,4 15,2 17,0 14,5
Teolliset mittaukset 25,0 26,1 23,9 22,8 21,6 18,3 12,1 4,0
Muut -3,0 -2,7 -2,7 -0,2 -2,7 -4,0 -2,8 -0,4
YHTEENSÄ 44,0 41,1 38,9 40,8 22,3 29,5 26,3 18,1
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Sää ja ympäristö 5,9% 6,8% 7,6% 8,2% 1,6% 6,7% 7,7% 7,3%
Teolliset mittaukset 18,5% 18,3% 20,5% 20,7% 20,8% 19,7% 15,1% 5,5%
YHTEENSÄ 9,5% 10,2% 11,2% 12,3% 7,0% 9,3% 8,8% 6,6%

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKEVAIHTO
Sää ja ympäristö 255,0 79,7 66,0 57,5 51,8 261,3 81,9 69,1 60,7 49,6
Muutos (%) -2,4% -2,7% -4,5% -5,3% 4,4% 12,5% 5,5% 26,6% 16,7% 3,1%
Teolliset mittaukset 135,0 34,1 33,0 32,5 35,4 142,4 36,3 36,1 35,4 34,6
Muutos (%) -5,2% -6,1% -8,6% -8,2% 2,3% 22,2% 18,2% 22,4% 26,0% 22,7%
Muut 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0
YHTEENSÄ 390,0 113,8 99,0 90,0 87,2 403,6 118,1 105,2 96,1 84,2
Muutos (%) -3,4% -3,6% -5,9% -6,3% 3,6% 15,7% 9,0% 25,1% 20,0% 10,4%
ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
LIIKETULOS
Sää ja ympäristö 15,0 10,4 6,0 1,0 -2,4 17,7 12,1 9,3 0,6 -4,3
Muutos (%) -15,3% -14,0% -35,5% 66,7% 0,0% 15,2% 24,0%
Teolliset mittaukset 25,0 5,9 5,5 6,0 7,6 26,1 5,5 8,5 7,5 4,6
Muutos (%) -4,2% 7,3% -35,3% -20,0% 65,2% 9,2% -1,8% 10,4% 59,6% -22,0%
Muut -3,0 -1,0 -1,0 -1,0 0,0 -2,6 0,1 -1,5 -0,9 -0,3
YHTEENSÄ 37,0 15,3 10,5 6,0 5,2 41,2 17,7 16,3 7,2 0,0
Muutos (%) -10,2% -13,6% -35,6% -16,7% 5,9% 26,4% 12,4% 53,2% -100,0%
MARGINAALI 9,5% 13,4% 10,6% 6,7% 6,0% 10,2% 15,0% 15,5% 7,5% 0,0%
ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20 2019 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19
Liiketulos (ebit) 37,0 15,3 10,5 6,0 5,2 41,2 17,7 16,3 7,2 0,0
Rahoituskulut (netto) -1,5 -0,5 -0,4 -0,4 -0,2 -1,0 -1,2 0,6 -0,7 0,3
Tulos ennen veroja 35,5 14,8 10,1 5,6 5,0 40,2 16,5 16,9 6,5 0,3
Verot -7,5 -3,4 -2,1 -1,1 -0,9 -6,6 -1,5 -3,6 -1,4 -0,1
Vähemmistön osuus 0,0 -0,1 -0,1
Nettotulos 28,0 11,4 8,0 4,5 4,1 33,5 14,9 13,3 5,1 0,2
EPS 0,78 0,32 0,22 0,12 0,11 0,93 0,41 0,37 0,14 0,01

Ennusteeet vuosille 2021 – 2022

ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liikevaihto 390,0 370,0 110,0 95,0 85,0 80,0
Muutos (%) 5,4% -5,1% -3,3% -4,0% -5,6% -8,3%
Liiketulos (ebit) 35,0 32,5 15,5 11,0 4,0 2,0
Muutos (%) 7,7% -12,2% 1,3% 4,8% -33,3% -61,5%
MARGINAALI 9,0% 8,8% 14,1% 11,6% 4,7% 2,5%
ENNUSTE 2022e Q4/22e Q3/22e Q2/22e Q1/22e 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e
Liiketulos (ebit) 35,0 32,5 15,5 11,0 4,0 2,0
Rahoituskulut (netto) -1,0 -1,0 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3
Tulos ennen veroja 34,0 31,5 15,3 10,8 3,7 1,7
Verot -7,5 -6,5 -3,3 -2,3 -0,7 -0,2
Nettotulos 26,5 25,0 12,0 8,5 3,0 1,5
EPS 0,73 0,69 0,33 0,24 0,08 0,04
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuviin tunnuslukuihin.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä.

TUNNUS­LUKUJA Q1/20 Q4/19 Q3/19 Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17
Osake (päätösarvo) 27,10 31,75 25,35 21,90 17,90 16,50 18,60 21,60 21,70 22,25
Tuleva 12 kk
Osinkoennuste 0,61 0,610 0,610 0,580 0,580 0,580 0,580 0,550 0,550
Osinkotuotto 0,0% 1,9% 2,4% 2,8% 3,2% 3,5% 3,1% 2,7% 2,5% 2,5%
Ed. 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 1,03 0,92 0,83 0,76 0,73 0,81 0,82 0,82 0,81 0,75
PE 26,3 34,4 30,5 28,9 24,7 20,3 22,6 26,3 26,9 29,6
EV (mEUR) 978 1 143 914 800 622 568 614 728 701 718
EV/EBIT 21,1 27,8 24,4 22,5 18,8 14,6 14,1 16,7 15,9 17,5
Oma pääoma/osake 5,54 5,48 5,06 4,63 4,49 5,03 4,68 4,36 5,28 5,10
P/B 4,89 5,79 5,01 4,73 3,98 3,28 3,98 4,95 4,11 4,36
ROE 20,5% 17,5% 17,0% 16,8% 14,8% 16,0% 17,4% 18,5% 16,6% 15,0%
ROI 19,9% 17,4% 18,6% 18,9% 16,4% 19,0% 25,3% 27,1% 25,0% 22,5%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus