Vaisala sijoituskohteena

Päivitetty 19.12.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2019 osavuosikatsaus.

Suomalainen Vaisala Oyj valmistaa tuotteita ja palveluita ympäristön sekä teollisuuden monitorointiin ja mittaamiseen. Yhtiö on oman alansa teknologiajohtaja ja tätä ylläpitääkseen yhtiö on aktiivinen tutkimus- ja kehitystyössä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e VAISALA Ennuste
Osake (19.12.2019) 31,20 Osinko 12 kk 0,61
Markkina-arvo (Mrd) 1,13 Osinkotuotto 2,0%
Liikevaihto (M) 403 +15,4% Osinko/EPS 93% 4v ka
Nettotulos (M) 31,3 +6,0% Osinko/FCF 77% 4v ka
EPS 0,86 Omav.aste 55%
P/E 36,1 Gearing -8,5%
EV/EBIT 27,9 ROE 16,5%
P/B 5,77 ROI 17,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta: https://www.vaisala.com/fi/investors/reports-and-presentations

Yritysanalyysin rakenne

 • Tällä sivulla käsitellään isossa kuvassa yhtiön tuloskuntoon sekä osingonmaksun kestävyyttä ja lainojen hoitokykyä.
 • Vaisala: Ennusteet -sivulla tarkastellaan kuluvan tilikauden tilannetta sekä odotuksia tälle ja parille seuraavalle tilikaudelle.
 • Vaisala: Arvonmääritys -sivulla on tehty arvonmäärityslaskelma, joka sisältää myös pohdintoja laskelmassa käytetyistä oletuksista (esim. kasvuvauhti, tulosmarginaali, yms.).

Yhteenveto

VAISALA19.12.2019 | 31,20 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Vaisalan Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna sekä alhainen osinkotuotto, korkea osingonmaksusuhde ja kevään 2015 osingon jääminen edellisvuoden tasolle

Kasvu ja tuloksentekokyky

Vaisalan liikevaihto on kehittynyt vajaan 4 prosentin kasvuvauhdilla viimeisten vuosien aikana. Yhtiö antoi joulukuussa positiivisen tulosvaroituksen ja kertoi tilikauden 2019 liikevaihdon olevan noin 395 – 405 miljoonaa euroa. Se tarkoittaisi noin 15 prosentin kasvua vuoteen 2018 nähden. Hyvän kysyntätilanteen lisäksi korkean kasvuprosentin taustalla vaikuttaa myös yhtiön vuonna 2018 tekemät yhtiöjärjestelyt (Leosphere SAS ja K-Patents).

Yhtiö on pystynyt tekemään tulosta noin 8 prosentin nettotulosmarginaalilla ja euromääräinen tuloskunto on hienoisessa kasvussa. Arvioin tilikauden 2019 tuloksen olevan noin 28 – 32 miljoonaa euroa, mikä pitäisi tulosmarginaalin noin 7 – 8 prosentin tasolla. Tilikauden tulokseen vaikuttaa negatiivisesti yrityskauppoihin liittyvät korkeammat poistot.

Osingon kestävyys ja velkojen hoitokyky

Pääomat ovat varsin tasaisessa ja hyvässä käytössä, sillä oman pääoman tuotto (ROE) on ollut noin 14 – 16 prosentin tasolla viime vuosien aikana. Eikä hyvää tuottoa ole vivutettu korkealla velkaisuudella. Yhtiö oli pitkään täysin velaton, mutta vuoden 2018 yritysjärjestelyt sekä IFRS 16 -standardin käyttöönotto nostivat korolliset velat noin 50 miljoonaan euroon. Yhtiöllä on saman verran käteistä, joten yhtiö on käytännössä nettovelaton (gearing on -10 %:n tasolla).

Vaisalan vapaa rahavirta (FCF) on ollut viime vuosina noin 30 – 40 miljoonan euron haarukassa, jonka avulla yhtiö on pystynyt nostamaan osinkoaan. Keväällä 2018 yhtiö maksoi lisäksi ylimääräistä osinkoa 0,50 euron verran. Tämän hetkinen osingon määrä tarkoittaa noin 20 miljoonan euron kokonaisosinkoa. Vapaat rahavirrat ovat riittäneet hyvin osinkojen kattamiseen, joten yhtiön osinko on kestävällä pohjalla.

Arvioin kevään 2020 osingon nousevan 0,61 euroon (2019: 0,58 EUR), mikä antaisi noin 2,0 prosentin osinkotuoton (osake 31,20 EUR).

Mikäli vapaat rahavirrat pysyvät nykyisillä tasoillaan, niin osinkojen jälkeen rahaa jäisi noin 10 – 20 miljoonaa euroa velkojen hoitoon. Nykyiset velat lyhenisivät näillä rahavirroilla muutamassa vuodessa. Yhtiön velkojen hoitokyky on siis tätä taustaa vasten hyvä.

Arvostus

Yhtiön Q2/2019 uudistetun strategian mukaan se tavoittelee yli 5 prosentin keskimääräistä kasvua ja yli 12 prosentin liiketulosmarginaalia. Tätä on käytetty yhtiön arvonmäärityksen pohjalla niin, että orgaaninen kasvu olisi hieman alle 4 prosenttia ja liiketulosmarginaali nousisi hiljalleen 12 prosentin tasolle vuosien 2024 – 2026 aikana. Liikevaihdon kasvu vastaisi viime vuosien kasvuvauhtia ja osa yhtiön tavoittelemasta kasvusta toteutuu todennäköisesti yritysjärjestelyiden avulla. Toisaalta lähivuosien kehitystä painanee kauppasota ja maailmantalouden mahdollinen taantuma.

Yhtiön osake on tätä kirjoitettaessa noin 31,20 eurossa ja se on noussut vuoden 2018 lopusta (16,50 EUR) lähes 90 prosenttia. Arvonmäärityksessä sain osakkeen arvoksi noin 21,00 euroa (Vaisala: Arvonmääritys), joten osake on varsin korkeasti hinnoiteltu. Tästä kertoo myös PE-luku, joka tilikauden 2019 ennustetulle tulokselle (EPS 0,87 EUR) on 36,1x tasolla. Tilanne ei juurikaan muutu, vaikka PE-luvun laskisi tilikauden 2020 ennustamalleni tulokselle (EPS 0,93 EUR, PE 33,5x).

Q4:n sekä tilikauden 2019 ennusteeni (Vaisala: Ennusteet) ovat:

M EUR Q4/19e Q4/18 2019e 2018
Liikevaihto 117,0 108,3 8,0% 402,5 348,8 15,4%
Liiketulos (ebit) 16,3 14,0 16,4% 39,8 38,9 2,4%
Nettotulos (omistajille) 12,7 11,4 11,4% 31,3 29,5 6,0%
EPS (EUR) 0,35 0,31 0,86 0,81
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,61 0,58

Yhtiön ohjeistus ja taloudelliset tavoitteet

Vaisala nosti tilikauden 2019 taloudellisia ohjeistuksia joulukuussa. Nyt yhtiö arvioi, että tilikauden 2019

 • liikevaihto: 395 – 405 M EUR (2018: 349 M EUR)
 • liiketulos (ebit): 36 – 42 M EUR (2018: 38,9 M EUR)

Uusi strategia

Vaisalan hallitus hyväksyi uudet strategialinjaukset Q2/2019 aikana. Nyt yhtiö tavoittelee strategiakaudella (2019 – 2023) kannattavaa kasvua ja toiminta-alueiden tavoitteet ovat:

 • Sää- ja ympäristö: strategisena tavoitteena on säilyttää asema säähavainnoinnin kiistattomana johtajana.
 • Teolliset mittaukset: tavoittelee kannattavaa kasvua tuotejohtajuuteen perustuvan strategiansa kautta kaasu- ja nestemittausteknologioissa.

Näiden strategisten tavoitteiden perusteella Vaisala odottaa myynnin kasvavan, mutta toisaalta yritysostoihin ja investointeihin liittyvät poistot kasvavat. Yhtiön taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2019 – 2023 ovat:

 • yli 5 %:n keskimääräinen vuotuinen kasvu
 • yli 12 %:n liiketulosmarginaali

Tuloksen kehitys

Vaisalan liikevaihto on kehittynyt vajaan 4 prosentin kasvuvauhdilla viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2018 yhtiön liikevaihto kasvoi 4,9 prosenttia hyvän tuotemyynnin vetämänä, vaikkakin säämarkkina Kiinassa oli haasteellinen. Joka tapauksessa molempien segmenttien liikevaihto kasvoi.

vaisala-tuloslaskelma-q32019

Nettotulosmarginaali on viime vuosina ollut noin 8 prosentin tasolla ja näin oli myös vuonna 2018. Vuoden 2018 nettotulos kasvoi hieman vertailukaudesta, mitä tuki oikeastaan alhaisemmat rahoituskulut ja verot. Liiketulos (ebit) laski kiinteiden kulujen nousun myötä. Kuluja nosti korkeammat R&D-kulut, yritysjärjestelyiden johdosta syntyneet erilaiset kertaluontoiset kulut sekä nousseet aineettomien hyödykkeiden poistot.

Vuosi 2019 näyttäisi etenevän vahvasti hyvän kysyntätilanteen sekä yritysostojen tukemana. Tulokseen negatiivisesti vaikuttaa korkeammat poistot, mutta näiden vaikutus alkaisi pienenemään tilikaudella 2020.

vaisala-tilauskanta-q32019

Vuonna 2018 saadut tilaukset laskivat 4 prosenttia. Etenkin Sää ja ympäristö -segmentin tilaukset laskivat (-8 %) isojen tilausten puuttuessa läpi koko vuoden. Sen sijaan Teolliset mittaukset -segmentin saadut tilaukset kehittyivät hyvin (+5%). Tilauskanta laski 3 prosenttia saatujen tilausten laskun myötä. Tehdyt yritysjärjestelyt pitivät tilauskannan kehitystä kohtuullisena, sillä ilman niitä tilauskanta olisi laskenut peräti 9 prosenttia.

Kuten yllä olevasta graafista nähdään, niin vuoden 2019 aikana sekä saadut tilaukset että tilauskanta ovat kehittyneet positiivisesti. Tämä on osaltaan tukenut yhtiön hyvää tilikauden 2019 liikevaihdon ja tuloksen kehitystä.

vaisala-roeroi-q32019

Pääomat ovat varsin tasaisessa ja hyvässä käytössä, sillä oman pääoman tuotto (ROE) on ollut noin 14 – 16 prosentin tasolla viime vuosien aikana.

Vapaa rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan. Sijoittajan kannalta oleellista on arvioida yhtiön osingonmaksun kestävyyttä sekä lainojen hoitokykyä.

vaisala-rahavirta-q32019

Osingon kestävyys

Kuten yllä olevasta kaaviosta nähdään, niin Vaisalan vapaa rahavirta on ollut noin 30 – 40 miljoonassa eurossa viimeisten vuosien aikana. Samaan aikaan osinkoihin on kulunut noin 20 miljoonaa euroa. Osingot ovat siis olleet noin 60 – 70 prosenttia vapaasta rahavirrasta ja rahavirrat ovat riittäneet hyvin osinkojen maksuun.

vaisala-osinko-q32019

Yhtiö maksoi keväällä 2018 ylimääräisen osingon (0,50 EUR), jota ei ole merkitty yllä olevaan kaavioon.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Vaisala: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
3/2020 (e) 0,61 3/2019 0,58 3/2018 0,55
(ylim. osinko) 0,50
YHTEENSÄ 0,61 0,58 1,05
+5,2% +5,5% +10,0%

Arvioin keväällä 2020 maksettavan osingon olevan 0,61 euroa, joka antaisi noin 2,0 prosentin osinkotuoton (osake 31,20 EUR). Ennustamani osinko noudattaisi yhtiön osinkopolitiikkaa ”tavoitteena on maksaa osinkoa, joka on vakaa ja kasvaa tuloskehityksen mukaisesti”.

Lainojen hoitokyky

Vaisala oli pitkään velaton, kunnes vuonna 2018 velan määrä nousi noin 40 miljoonaan euroon yhtiön tekemien yritysjärjestelyiden johdosta. Vuonna 2019 velan määrää nosti IFRS 16 -standardin käyttöönotto.

vaisala-velkaisuus-q32019

Korollisia velkoja oli Q3/2019 lopussa noin 50 miljoonaa euroa ja samaan aikaan yhtiöllä oli kassassa noin 53 miljoonaa euroa. Eli yhtiö voisi periaatteessa maksaa kaikki velkansa yhdellä kassasuorituksella. Velkaa on siis varsin vähän, mistä kertoo myös hyvällä tasolla olevat velkaisuuden tunnusluvut:

 • omavaraisuusaste: 55 % (hyvä > 40 %)
 • nettovelkaantumisaste eli gearing: -8,5 % (hyvä < 100 %)

Edellisen kappaleen mukaan vapaa rahavirta on noin 30 – 40 miljoonaa euroa, josta voitonjako haukkaa noin 20 miljoonaa euroa. Lainojen hoitoon jäisi tämän jälkeen noin 10 – 20 miljoonaa euroa eli yhtiö pystyisi lyhentämään lainansa muutamassa vuodessa.

Voidaan siis todeta, että osinko on kestävällä tasolla ja Vaisalan lainojen hoitokyky on hyvä.

Taulukot

Vuoden 2019 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Vaisala: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (19.12.2019) 31,20 16,50 22,25 16,85 11,97 10,95 11,61 7,95
Lkm (000) 36 152 36 376 36 351 36 406 36 518 36 468 36 374 36 418
Markkina-arvo (Mrd) 1,13 0,60 0,81 0,61 0,44 0,40 0,42 0,29
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Sää ja ympäristö 265,0 232,3 222,2 215,4 225,5 219,6 200
Teolliset mittaukset 137,5 116,4 110,3 103,7 93,0 80,2 73,2
Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
YHTEENSÄ 402,5 348,7 332,5 319,1 318,5 299,8 273,3
LIIKETULOS 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Sää ja ympäristö 17,0 17,7 18,2 3,4 15,2 17,0 14,5
Teolliset mittaukset 27,0 23,9 22,8 21,6 18,3 12,1 4,0
Muut -4,0 -2,7 -0,2 -2,7 -4,0 -2,8 -0,4
YHTEENSÄ 40,0 38,9 40,8 22,3 29,5 26,3 18,1
EBIT-MARGIN 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Sää ja ympäristö 6,4% 7,6% 8,2% 1,6% 6,7% 7,7% 7,3%
Teolliset mittaukset 19,6% 20,5% 20,7% 20,8% 19,7% 15,1% 5,5%
YHTEENSÄ 9,9% 11,2% 12,3% 7,0% 9,3% 8,8% 6,6%
TULOSLASKELMA Q4/19e Q1-Q3/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 117,0 285,5 403 349 333 319 319 300 273 293
Liiketulos 16,3 23,5 39,8 38,9 40,9 22,3 29,6 26,4 18,1 30,1
Nettotulos 12,7 18,6 31,3 29,5 27,2 18,8 27,5 23,4 10,9 21,7
Marginaali 10,9% 6,5% 7,8% 8,5% 8,2% 5,9% 8,6% 7,8% 4,0% 7,4%
EPS 0,35 0,51 0,86 0,81 0,75 0,52 0,75 0,64 0,30 0,60
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 67 73 91 72 59 48 46 75
Liikearvo 25 25 16 17 16 14 13 18
Muut varat 264 237 166 166 189 183 167 164
Varat yhteensä 356 334 274 255 264 245 226 257
Oma pääoma 196 183 185 179 181 170 159 189
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 50 41 0 0 0 0 0 0
Muut vastuut 110 111 88 77 83 75 67 68
Pääomat yhteensä 356 334 274 255 264 245 226 257
RAHAVIRTA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liiketoiminta 37 48 49 42 39 24 28 48
Investoinnit: Capex -19 -14 -8 -6 -8 -7 -5 -5
Vapaa rahavirta (FCF) 18 34 41 35 31 17 24 43
Investoinnit: Muut -1 -52 -2 0 0 0 -12 0
Investointien jälkeen 17 -18 39 35 31 17 11 43
Rahoitus: Voitonjako -21 -38 -19 -22 -20 -16 -38 -14
Rahoitus: Muut -4 38 0 0 0 0 -1 0
Rahavarojen muutos -8 -18 20 13 11 1 -28 29
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko (norm) 0,61 0,58 0,55 0,50 0,48 0,45 0,45 0,45
Osinko (lisä) 0,50
Osinko yhteensä 0,61 0,58 1,05 0,50 0,48 0,45 0,45 0,45
Osinkotuotto 2,0% 3,5% 4,7% 3,0% 4,0% 4,1% 3,9% 5,7%
Osinko/nettotulos 70,6% 71,5% 140,3% 96,8% 63,1% 70,1% 150,2% 75,5%
Osinko/FCF 120,6% 62,2% 93,1% 51,4% 56,5% 95,4% 69,1% 37,9%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 46,8 26,4 40,5 34,9 27,6
PE (3v) 38,5 23,8 33,0 26,4 21,2 21,4 29,5 20,5
PE 36,1 20,3 29,7 32,6 15,9 17,1 38,7 13,3
EV (mEUR) 1 111 568 718 541 378 352 377 215
EV/EBIT 27,9 14,6 17,5 24,3 12,8 13,3 20,8 7,1
Oma pääoma/osake 5,41 5,03 5,10 4,90 4,96 4,66 4,37 5,20
P/B 5,77 3,28 4,36 3,44 2,41 2,35 2,66 1,53
ROE 16,5% 16,0% 14,9% 10,5% 15,7% 14,2% 6,3% 11,7%
ROI 17,0% 19,0% 22,5% 12,4% 16,9% 16,1% 10,4% 16,2%
Omavaraisuusaste 54,9% 54,7% 67,7% 70,0% 68,7% 69,5% 70,4% 73,6%
Gearing -8,5% -17,6% -49,2% -40,6% -32,7% -28,0% -28,8% -39,4%

Kvartaalien tunnusluvut

Kvartaalien tunnusluvut on siirretty Vaisala: Ennusteet -sivulle.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus