Vaisala sijoituskohteena

Päivitetty 21.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Suomalainen Vaisala Oyj valmistaa tuotteita ja palveluita ympäristön sekä teollisuuden monitorointiin ja mittaamiseen. Yhtiö on oman alansa teknologiajohtaja ja tätä ylläpitääkseen yhtiö on aktiivinen tutkimus- ja kehitystyössä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e VAISALA Ennuste
Osake (EUR, 21.7.20) 32,45 Osinko (EUR, 12 kk) 0,61
Markkina-arvo (Mrd EUR) 1,17 Osinkotuotto 1,9%
Liikevaihto (mEUR) 390 -3,4% Osinko/EPS 86% 4v ka
Nettotulos (mEUR) 30,0 -10,4% Osinko/FCF 104% 4v ka
Arvonmääritys (EUR) 20,10 -38,1%
EPS 0,83 Omav.aste 53%
P/E 39,1 Gearing 3%
EV/EBIT 29,5 ROE 14,9%
P/B 5,75 ROI 15,0%

Vaisalan liikevaihto on kehittynyt vajaan 4 prosentin kasvuvauhdilla viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2019 liikevaihto nousi kerralla noin 16 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Hyvän kysyntätilanteen lisäksi korkean kasvuprosentin taustalla vaikutti myös yhtiön vuonna 2018 tekemät yhtiöjärjestelyt (Leosphere SAS ja K-Patents).

Yhtiö on pystynyt tekemään tulosta noin 8,0 – 8,5 prosentin nettotulosmarginaalilla ja euromääräinen tuloskunto on hienoisessa kasvussa. Pandemian johdosta marginaalit laskevat omissa ennusteissani noin 7 prosentin tasolle.

Arvonmäärityksessä sain osakkeen arvoksi 20,10 euroa, jonka perusteella nykyinen osakkeen hinta 32,45 euroa olisi selvästi yliarvostettu.

Arvonmäärityksen euromääräistä tulosta voi moittia liian alhaiseksi. Tarkan lukeman sijaan fokus pitää siirtää siihen, mitä arvonmääritys kertoo. Jotta nykyiseen osakkeen hintaan päästäisiin, niin yhtiön tuloskehityksen tulisi olla hurjasti ennusteitani parempaa. Ja tällöinkin oltaisiin vain nykyhinnassa. Tästä olisi vielä kovasti matkaa siihen, että osakkeen arvostus pörssissäolisi houkuttelevalla tasolla.

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): vaisala-2020-07-21.pdf

Lähivuosien strategiset tavoitteet

Vaisalan hallitus hyväksyi uudet strategialinjaukset Q2/2019 aikana. Nyt yhtiö tavoittelee strategiakaudella (2019 – 2023) kannattavaa kasvua ja toiminta-alueiden tavoitteet ovat:

  • Sää- ja ympäristö: strategisena tavoitteena on säilyttää asema säähavainnoinnin kiistattomana johtajana.
  • Teolliset mittaukset: tavoittelee kannattavaa kasvua tuotejohtajuuteen perustuvan strategiansa kautta kaasu- ja nestemittausteknologioissa.

Näiden strategisten tavoitteiden perusteella Vaisala odottaa myynnin kasvavan, mutta toisaalta yritysostoihin ja investointeihin liittyvät poistot kasvavat. Yhtiön taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2019 – 2023 ovat:

  • yli 5 %:n keskimääräinen vuotuinen kasvu
  • yli 12 %:n liiketulosmarginaali

vaisala-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2000

Tulosraportit, esitykset yms.
Osinkotietoa
Suurimmat osakkeenomistajat

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (vaisala-2020-07-21.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (EUR, 21.7.20) 32,45 31,75 16,50 22,25 16,85 11,97 10,95 11,61
Lkm (000) 36 171 36 133 36 376 36 351 36 406 36 518 36 468 36 374
Markkina-arvo (Mrd) 1,17 1,15 0,60 0,81 0,61 0,44 0,40 0,42
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Sää ja ympäristö 253,5 261,3 232,3 222,2 215,4 225,5 219,6 200
Teolliset mittaukset 136,5 142,3 116,4 110,3 103,7 93,0 80,2 73,2
Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
YHTEENSÄ 390,0 403,6 348,7 332,5 319,1 318,5 299,8 273,3
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Sää ja ympäristö 14,0 17,7 17,7 18,2 3,4 15,2 17,0 14,5
Teolliset mittaukset 27,5 26,1 23,9 22,8 21,6 18,3 12,1 4,0
Muut -1,5 -2,7 -2,7 -0,2 -2,7 -4,0 -2,8 -0,4
YHTEENSÄ 40,0 41,1 38,9 40,8 22,3 29,5 26,3 18,1
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Sää ja ympäristö 5,5% 6,8% 7,6% 8,2% 1,6% 6,7% 7,7% 7,3%
Teolliset mittaukset 20,1% 18,3% 20,5% 20,7% 20,8% 19,7% 15,1% 5,5%
YHTEENSÄ 10,3% 10,2% 11,2% 12,3% 7,0% 9,3% 8,8% 6,6%
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 98,0 178,6 390 404 349 333 319 319 300 273
Liiketulos 12,0 13,1 40,1 41,1 38,9 40,9 22,3 29,6 26,4 18,1
Nettotulos 9,0 9,8 30,0 33,5 29,5 27,2 18,8 27,5 23,4 10,9
Marginaali 9,2% 5,5% 7,7% 8,3% 8,5% 8,2% 5,9% 8,6% 7,8% 4,0%
EPS 0,25 0,27 0,83 0,93 0,81 0,75 0,52 0,75 0,64 0,30
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 73 56 73 91 72 59 48 46
Liikearvo 30 30 25 16 17 16 14 13
Muut varat 280 275 237 166 166 189 183 167
Varat yhteensä 383 362 334 274 255 264 245 226
Oma pääoma 204 198 183 185 179 181 170 159
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 80 52 41 0 0 0 0 0
Muut vastuut 99 112 111 88 77 83 75 67
Pääomat yhteensä 383 362 334 274 255 264 245 226
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 32 41 48 49 42 39 24 28
Investoinnit: Capex -22 -26 -14 -8 -6 -8 -7 -5
Vapaa rahavirta (FCF) 10 15 34 41 35 31 17 24
Investoinnit: Muut 1 -7 -52 -2 0 0 0 -12
Investointien jälkeen 11 7 -18 39 35 31 17 11
Rahoitus: Voitonjako -19 -21 -38 -19 -22 -20 -16 -38
Rahoitus: Muut 24 -5 38 0 0 0 0 -1
Rahavarojen muutos 17 -18 -18 20 13 11 1 -28
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,61 0,61 0,58 0,55 0,50 0,48 0,45 0,45
Osinko (lisä) 0,50
Osinko yhteensä 0,61 0,61 0,58 1,05 0,50 0,48 0,45 0,45
Osinkotuotto 1,9% 1,9% 3,5% 4,7% 3,0% 4,0% 4,1% 3,9%
Osinko/nettotulos 73,5% 65,8% 71,5% 140,3% 96,8% 63,1% 70,1% 150,2%
Osinko/FCF 211,1% 152,0% 62,2% 93,1% 51,4% 56,5% 95,4% 69,1%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 43,3 47,0 26,4 40,5 34,9
PE (3v) 37,9 38,2 23,8 33,0 26,4 21,2 21,4 29,5
PE 39,1 34,2 20,3 29,7 32,6 15,9 17,1 38,7
EV (mEUR) 1 181 1 142 568 718 541 378 352 377
EV/EBIT 29,5 27,8 14,6 17,5 24,3 12,8 13,3 20,8
Oma pääoma/osake 5,64 5,49 5,03 5,10 4,90 4,96 4,66 4,37
P/B 5,75 5,79 3,28 4,36 3,44 2,41 2,35 2,66
ROE 14,9% 17,6% 16,0% 14,9% 10,5% 15,7% 14,2% 6,3%
ROI 15,0% 17,4% 19,0% 22,5% 12,4% 16,9% 16,1% 10,4%
Omavaraisuusaste 53,3% 54,9% 54,7% 67,7% 70,0% 68,7% 69,5% 70,4%
Gearing 3,4% -2,5% -17,6% -49,2% -40,6% -32,7% -28,0% -28,8%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus