Vaisala sijoituskohteena

Päivitetty 28.4.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2020 osavuosikatsaus.

Suomalainen Vaisala Oyj valmistaa tuotteita ja palveluita ympäristön sekä teollisuuden monitorointiin ja mittaamiseen. Yhtiö on oman alansa teknologiajohtaja ja tätä ylläpitääkseen yhtiö on aktiivinen tutkimus- ja kehitystyössä… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e VAISALA Ennuste
Osake (28.4.2020) 28,75 Osinko 12 kk 0,61
Markkina-arvo (Mrd) 1,04 Osinkotuotto 2,1%
Liikevaihto (M) 390 -3,4% Osinko/EPS 88% 4v ka
Nettotulos (M) 27,8 -17,1% Osinko/FCF 91% 4v ka
EPS 0,77 Omav.aste 59%
P/E 37,4 Gearing -0,7%
EV/EBIT 28,2 ROE 13,9%
P/B 5,15 ROI 15,0%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta: https://www.vaisala.com/fi/investors/reports-and-presentations

Yritysanalyysin rakenne

 • Tällä sivulla käsitellään isossa kuvassa yhtiön tuloskuntoon sekä osingonmaksun kestävyyttä ja lainojen hoitokykyä.
 • Vaisala: Ennusteet -sivulla tarkastellaan kuluvan tilikauden tilannetta sekä odotuksia tälle ja parille seuraavalle tilikaudelle.
 • Vaisala: Arvonmääritys -sivulla on tehty arvonmäärityslaskelma, joka sisältää myös pohdintoja laskelmassa käytetyistä oletuksista (esim. kasvuvauhti, tulosmarginaali, yms.).

Yhteenveto

VAISALA28.4.2020 | 28,75 EUR
21
★★★★
Yritysriski ★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★

Vaisalan Talousmentor-arvoluku on 21/30. Hyviä pisteitä laskee erityisesti korkea osakkeen hinta PE-luvuilla mitattuna sekä alhainen osinkotuotto, korkea osingonmaksusuhde ja kevään 2015 osingon jääminen edellisvuoden tasolle.

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut yhtiöön?

Vaisalan liikevaihto kasvoi +3,6 prosenttia, missä on hyvä huomata, että Kiinan liikevaihto laski yli 30 prosenttia Q1:llä. Vaikka saadut tilaukset ja tilauskanta laskivatkin Q1:llä, niin vielä ollaan vuoden esimerkiksi vuoden 2018 lukemia korkeammalla tasolla.

Sää- ja ympäristöliiketoiminta -segmentin kysyntä heikentyi jonkin verran Q1:n aikana.

Mitä yhtiö on tehnyt vaikutusten rajaamiseksi?

Raportista tai tiedotteista ei juurikaan käynyt ilmi merkittäviä toimenpiteitä.

Yhtiön yhtiökokous on siirretty pidettäväksi 3.6.2020. Vaisalan osinko on 0,61 euroa, mikä tarkoittaa noin 22 miljoonan euron kassasta maksua. Vaisalalla on varsin vähän varsinaisia korollisia velkoja noin 40 miljoonan eurolla edestä. Yhtiöllä on hyvät mahdollisuudet parantaa maksuvalmiuttaan mm. nostamalla lisää velkaa.

Miltä lähitulevaisuus näyttää?

Vaisala laski vuoden 2020 ohjeistustaan:

 • liikevaihto: 370 – 405 M EUR (2019: 404 M EUR)
 • liiketulos (ebit): 34 – 46 M EUR (2019: 41,2 M EUR)

Vaisala kertoo, että hallitukset ympäri maailmaa ovat ryhtyneet merkittäviin toimenpiteisiin hidastaakseen koronaviruksen leviämistä. Nämä toimenpiteet vaikuttavat sekä Vaisalan toimintaan että asiakkaisiin. Vaisala arvioi toimien voivan aiheuttaa viivästymisiä tai keskeytyksiä erityisesti projekti- ja palvelutoimituksissa.

Lisäksi kysyntätilanne tulee muuttumaan entistä haastavammaksi hallitusten kiristäessä budjettejaan.

Pandemian vaikutukset asiakkaiden rahavirtoihin voivat olla merkittäviä ja johtaa luottotappioihin.

Kasvu ja tuloksentekokyky

Vaisalan liikevaihto on kehittynyt vajaan 4 prosentin kasvuvauhdilla viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2019 liikevaihto nousi kerralla noin 16 prosenttia vuoteen 2018 nähden. Hyvän kysyntätilanteen lisäksi korkean kasvuprosentin taustalla vaikutti myös yhtiön vuonna 2018 tekemät yhtiöjärjestelyt (Leosphere SAS ja K-Patents).

Yhtiö on pystynyt tekemään tulosta noin 8,0 – 8,5 prosentin nettotulosmarginaalilla ja euromääräinen tuloskunto on hienoisessa kasvussa. Pandemian johdosta marginaalit laskevat omissa ennusteissani noin 7 prosentin tasolle.

Osingon kestävyys ja velkojen hoitokyky

Pääomat ovat varsin tasaisessa ja hyvässä käytössä, sillä oman pääoman tuotto (ROE) on ollut noin 14 – 16 prosentin tasolla viime vuosien aikana. Eikä hyvää tuottoa ole vivutettu korkealla velkaisuudella. Yhtiö oli pitkään täysin velaton, mutta vuoden 2018 yritysjärjestelyt sekä IFRS 16 -standardin käyttöönotto nostivat korolliset velat noin 50 miljoonaan euroon. Q1/2020 lopussa korollisia velkoja oli. Yhtiöllä on saman verran käteistä, joten yhtiö on käytännössä nettovelaton (gearing on -1 %:n tasolla).

Vaisalan vapaa rahavirta (FCF) on ollut viime vuosina noin 20 – 40 miljoonan euron haarukassa, jonka avulla yhtiö on pystynyt nostamaan osinkoaan. Kevään 2020 osinko nousi 0,61 euroon edellisvuoden 0,58 eurosta. Tämän hetkinen osingon määrä tarkoittaa noin 22 miljoonan euron kokonaisosinkoa. Vapaat rahavirrat ovat riittäneet hyvin osinkojen kattamiseen, joten yhtiön osinko on kestävällä pohjalla.

Vuonna 2020 maksettava osinko (0,61 EUR) irtoaa 4.6.2020 ja se maksetaan 12.6.2020.

Mikäli vapaat rahavirrat pysyvät nykyisillä tasoillaan, niin osinkojen jälkeen rahaa jäisi noin 10 – 20 miljoonaa euroa velkojen hoitoon. Nykyiset velat lyhenisivät näillä rahavirroilla muutamassa vuodessa. Yhtiön velkojen hoitokyky on siis tätä taustaa vasten hyvä.

Arvostus

Yhtiön Q2/2019 uudistetun strategian mukaan se tavoittelee yli 5 prosentin keskimääräistä kasvua ja yli 12 prosentin liiketulosmarginaalia. Koronaviruspandemia taitaa kuitenkin vesittää nämä tavoitteet.

Tein Vaisalan arvonmäärityksen siitä lähtökohdasta, että yhtiön liikevaihto laskee tulevien vuosien aikana asiakkaiden investointipäätösten hidastumisen johdosta. Se näkyisi siten myös yhtiön tulosmarginaaleissa. Vaisalan osakkeen arvoksi sain 20,55 euroa (Vaisala: Arvonmääritys), jonka perusteella nykyinen osakkeen hinta 28,75 euroa olisi yliarvostettu.

Myös vuoden 2020 tulosennusteella (EPS 0,77 EUR) PE-luvuksi tulisi 37,4x eli sekin indikoisi korkeasti arvostettua osaketta.

Q2:n sekä tilikauden 2020 ennusteeni (Vaisala: Ennusteet) ovat:

M EUR Q2/20e Q2/19 2020e 2019
Liikevaihto 90,0 96,1 -6,3% 390,0 403,6 -3,4%
Liiketulos (ebit) 6,0 7,2 -16,7% 36,8 41,1 -10,5%
Nettotulos (omistajille) 4,5 5,1 -11,8% 27,8 33,5 -17,1%
EPS (EUR) 0,12 0,14 0,77 0,93
Tuleva Ed.
Osinko (12kk, EUR) 0,61 0,58

Yhtiön ohjeistus ja taloudelliset tavoitteet

Vaisala laski vuoden 2020 ohjeistustaan:

 • liikevaihto: 370 – 405 M EUR (2019: 404 M EUR)
 • liiketulos (ebit): 34 – 46 M EUR (2019: 41,2 M EUR)

Lähivuosien strategiset tavoitteet

Vaisalan hallitus hyväksyi uudet strategialinjaukset Q2/2019 aikana. Nyt yhtiö tavoittelee strategiakaudella (2019 – 2023) kannattavaa kasvua ja toiminta-alueiden tavoitteet ovat:

 • Sää- ja ympäristö: strategisena tavoitteena on säilyttää asema säähavainnoinnin kiistattomana johtajana.
 • Teolliset mittaukset: tavoittelee kannattavaa kasvua tuotejohtajuuteen perustuvan strategiansa kautta kaasu- ja nestemittausteknologioissa.

Näiden strategisten tavoitteiden perusteella Vaisala odottaa myynnin kasvavan, mutta toisaalta yritysostoihin ja investointeihin liittyvät poistot kasvavat. Yhtiön taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2019 – 2023 ovat:

 • yli 5 %:n keskimääräinen vuotuinen kasvu
 • yli 12 %:n liiketulosmarginaali

Tuloksen kehitys

Vaisalan liikevaihto on kehittynyt vajaan 4 prosentin kasvuvauhdilla viimeisten vuosien aikana. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto kuitenkin kasvoi reippaat 15,7 prosenttia hyvän tuotemyynnin sekä tehtyjen yritysjärjestelyiden vetämänä. Molempien segmenttien liikevaihdot kasvoivat.

vaisala-tuloslaskelma-q12020

Nettotulosmarginaali on viime vuosina ollut noin 8 prosentin tasolla ja näin oli myös vuonna 2019. Vuoden 2019 nettotulos kasvoi 4 miljoonaa euroa vertailukaudesta, mitä tuki oikeastaan alhaisemmat rahoituskulut ja verot. Veroaste jäi 16,4 prosenttiin edellisvuoden 21,3 prosentista. Tämä toi noin 2 miljoonan euron edun vuoden 2019 tulokseen, joka on hyvä muistaa vuoden 2020 tulostasoa arvioidessa.

Liiketulos (ebit) laski kiinteiden kulujen nousun myötä. Kuluja nosti korkeammat R&D-kulut, yritysjärjestelyiden johdosta syntyneet erilaiset kertaluontoiset kulut sekä nousseet aineettomien hyödykkeiden poistot.

Vuosi 2019 eteni vahvasti hyvän kysyntätilanteen sekä yritysostojen tukemana. Tulokseen negatiivisesti vaikutti korkeammat poistot, mutta näiden vaikutus alkaisi pienenemään tilikaudella 2020.

vaisala-tilauskanta-q12020

Q1/2020 aikana saadut tilaukset laskivat 89,7 miljoonaan euroon vertailukauden 113 miljoonasta eurosta. Myös tilauskanta laski ja oli 141,6 miljoonaa euroa (Q1/2019: 150,9 M EUR). Vaikka laskua tuli paljonkin, niin vielä ollaan vuoden 2018 lukemia korkeammalla tasolla.

vaisala-roeroi-q12020

Pääomat ovat varsin tasaisessa ja hyvässä käytössä, sillä oman pääoman tuotto (ROE) on ollut noin 15 – 18 prosentin tasolla viime vuosien aikana.

Vapaa rahavirta

Vapaa rahavirta (FCF) on sitä rahaa, mitä yritys voi käyttää laajentumisinvestointeihin, jakaa osinkoina tai lyhentää korollisia velkojaan. Sijoittajan kannalta oleellista on arvioida yhtiön osingonmaksun kestävyyttä sekä lainojen hoitokykyä.

vaisala-rahavirta-q12020

Osingon kestävyys

Kuten yllä olevasta kaaviosta nähdään, niin Vaisalan vapaa rahavirta on ollut noin 20 – 40 miljoonassa eurossa viimeisten vuosien aikana. Samaan aikaan osinkoihin on kulunut noin 20 miljoonaa euroa. Osingot ovat siis olleet noin 60 – 80 prosenttia vapaasta rahavirrasta ja rahavirrat ovat riittäneet hyvin osinkojen maksuun.

vaisala-osinko-q12020

Yhtiö maksoi keväällä 2018 ylimääräisen osingon (0,50 EUR), jota ei ole merkitty yllä olevaan kaavioon.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria vuodesta 2000 alkaen on nähtävissä Vaisala: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Edelliset 12 kk Edelliset 12-24 kk
6/2020 0,61 3/2019 0,58 3/2018 0,55
(ylim. osinko) 0,50
YHTEENSÄ 0,61 0,58 1,05
+5,2% +5,5% +10,0%

Yhtiön osinkopolitiikkana ”on maksaa osinkoa, joka on vakaa ja kasvaa tuloskehityksen mukaisesti”.

Vuonna 2020 maksettava osinko on 0,61 euroa, joka irtoaa 4.6.2020 ja se maksetaan 12.6.2020.

Lainojen hoitokyky

Vaisala oli pitkään velaton, kunnes vuonna 2018 velan määrä nousi noin 40 miljoonaan euroon yhtiön tekemien yritysjärjestelyiden johdosta. Vuonna 2019 velan määrää nosti IFRS 16 -standardin käyttöönotto.

vaisala-velkaisuus-q12020

Korollisia velkoja oli Q1/2020 lopussa noin 52 miljoonaa euroa ja samaan aikaan yhtiöllä oli kassassa noin 53 miljoonaa euroa. Eli yhtiö voisi periaatteessa maksaa kaikki velkansa yhdellä kassasuorituksella. Velkaa on siis varsin vähän, mistä kertoo myös hyvällä tasolla olevat velkaisuuden tunnusluvut:

 • omavaraisuusaste: 59 % (hyvä > 40 %)
 • nettovelkaantumisaste eli gearing: -0,7 % (hyvä < 100 %)

Edellisen kappaleen mukaan vapaa rahavirta on noin 20 – 40 miljoonaa euroa, josta voitonjako haukkaa noin 20 miljoonaa euroa. Lainojen hoitoon jäisi tämän jälkeen noin 10 – 20 miljoonaa euroa eli yhtiö pystyisi lyhentämään lainansa muutamassa vuodessa.

Voidaan siis todeta, että osinko on kestävällä tasolla ja Vaisalan lainojen hoitokyky on hyvä.

Taulukot

Vuoden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen (Vaisala: Arvonmääritys) yhteydessä tehtyyn ennusteeseen.

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (28.4.2020) 28,75 31,75 16,50 22,25 16,85 11,97 10,95 11,61
Lkm (000) 36 125 36 133 36 376 36 351 36 406 36 518 36 468 36 374
Markkina-arvo (Mrd) 1,04 1,15 0,60 0,81 0,61 0,44 0,40 0,42
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Sää ja ympäristö 255,0 261,3 232,3 222,2 215,4 225,5 219,6 200
Teolliset mittaukset 135,0 142,3 116,4 110,3 103,7 93,0 80,2 73,2
Muut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
YHTEENSÄ 390,0 403,6 348,7 332,5 319,1 318,5 299,8 273,3
LIIKETULOS 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Sää ja ympäristö 15,0 17,7 17,7 18,2 3,4 15,2 17,0 14,5
Teolliset mittaukset 25,0 26,1 23,9 22,8 21,6 18,3 12,1 4,0
Muut -3,0 -2,7 -2,7 -0,2 -2,7 -4,0 -2,8 -0,4
YHTEENSÄ 37,0 41,1 38,9 40,8 22,3 29,5 26,3 18,1
EBIT-MARGIN 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Sää ja ympäristö 5,9% 6,8% 7,6% 8,2% 1,6% 6,7% 7,7% 7,3%
Teolliset mittaukset 18,5% 18,3% 20,5% 20,7% 20,8% 19,7% 15,1% 5,5%
YHTEENSÄ 9,5% 10,2% 11,2% 12,3% 7,0% 9,3% 8,8% 6,6%
TULOSLASKELMA Q2/20e Q1/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 90,0 87,2 390 404 349 333 319 319 300 273
Liiketulos 6,0 5,2 36,8 41,1 38,9 40,9 22,3 29,6 26,4 18,1
Nettotulos 4,5 4,1 27,8 33,5 29,5 27,2 18,8 27,5 23,4 10,9
Marginaali 5,0% 4,7% 7,1% 8,3% 8,5% 8,2% 5,9% 8,6% 7,8% 4,0%
EPS 0,12 0,11 0,77 0,93 0,81 0,75 0,52 0,75 0,64 0,30
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 39 56 73 91 72 59 48 46
Liikearvo 30 30 25 16 17 16 14 13
Muut varat 276 275 237 166 166 189 183 167
Varat yhteensä 345 362 334 274 255 264 245 226
Oma pääoma 202 198 183 185 179 181 170 159
Vähemmistö 0 0 0 0 0 0 0 0
Korolliset velat 38 52 41 0 0 0 0 0
Muut vastuut 105 112 111 88 77 83 75 67
Pääomat yhteensä 345 362 334 274 255 264 245 226
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 42 41 48 49 42 39 24 28
Investoinnit: Capex -18 -26 -14 -8 -6 -8 -7 -5
Vapaa rahavirta (FCF) 24 15 34 41 35 31 17 24
Investoinnit: Muut 0 -7 -52 -2 0 0 0 -12
Investointien jälkeen 24 7 -18 39 35 31 17 11
Rahoitus: Voitonjako -22 -21 -38 -19 -22 -20 -16 -38
Rahoitus: Muut -19 -5 38 0 0 0 0 -1
Rahavarojen muutos -17 -18 -18 20 13 11 1 -28
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,61 0,61 0,58 0,55 0,50 0,48 0,45 0,45
Osinko (lisä) 0,50
Osinko yhteensä 0,61 0,61 0,58 1,05 0,50 0,48 0,45 0,45
Osinkotuotto 2,1% 1,9% 3,5% 4,7% 3,0% 4,0% 4,1% 3,9%
Osinko/nettotulos 79,3% 65,8% 71,5% 140,3% 96,8% 63,1% 70,1% 150,2%
Osinko/FCF 92,1% 152,0% 62,2% 93,1% 51,4% 56,5% 95,4% 69,1%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 38,7 47,0 26,4 40,5 34,9
PE (3v) 34,3 38,2 23,8 33,0 26,4 21,2 21,4 29,5
PE 37,4 34,2 20,3 29,7 32,6 15,9 17,1 38,7
EV (mEUR) 1 037 1 142 568 718 541 378 352 377
EV/EBIT 28,2 27,8 14,6 17,5 24,3 12,8 13,3 20,8
Oma pääoma/osake 5,58 5,49 5,03 5,10 4,90 4,96 4,66 4,37
P/B 5,15 5,79 3,28 4,36 3,44 2,41 2,35 2,66
ROE 13,9% 17,6% 16,0% 14,9% 10,5% 15,7% 14,2% 6,3%
ROI 15,0% 17,4% 19,0% 22,5% 12,4% 16,9% 16,1% 10,4%
Omavaraisuusaste 58,5% 54,9% 54,7% 67,7% 70,0% 68,7% 69,5% 70,4%
Gearing -0,7% -2,5% -17,6% -49,2% -40,6% -32,7% -28,0% -28,8%

Kvartaalien tunnusluvut

Kvartaalien tunnusluvut on siirretty Vaisala: Ennusteet -sivulle.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus