Valmet Oyj

Viimeksi päivitetty 23.7.2020

Valmet on johtava teknologian ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Yhtiö tarjoaa myös mittaus- ja automaatiojärjestelmiä. Valmet toimii yli 30 maassa, sen markkina-arvo on noin 2,8 miljardia euroa ja sillä on noin 13 600 työntekijää.

Valmentin juuret ulottuvat yli 200 vuoden päähän 1750-luvulle ja Viaporissa (Suomenlinna) toimivaan pieneen allastelakkaan. Teknisiä tekstiilejä valmistava Tamfelt perustettiin 1797 ja se toimii nykyään osana Valmetin Palvelut-segmenttiä.

Valmetin nimi juontuu siitä, että vuonna 1946 useita valtion omistamia metallitehtaita yhdistyi Valtion Metallitehtaiksi, joka vuonna 1951 nimettiin Valmet Oy:ksi. Vuosien saatossa Valmetin valikoimaan kuuluivat mm. laivat, lentokoneet, veturit, traktorit, hissit ja paperikoneet.

Vuonna 1999 Valmet ja Rauma yhdistyivät muodostaen Metson. Valmet oli paperi- ja kartonkikonevalmistaja ja Rauman toiminta keskittyi mm. kuituteknologiaan ja kivenmurskaukseen.

Valmet nykyään

Valmet irtautui Metsosta vuonna 2013 ja nykyään Valmetin liiketoiminta on jaettu neljään liiketoimintalinjaan:

  • Palvelut: kuuluvat tehdasparannukset sekä tela- ja verstaspalvelut. Yli puolet maailman sellu- ja paperitehdasta ostaa palveluja Valmetilta.
  • Automaatio: toimittaa automaatioratkaisuja yksittäisistä mittauksista koko tehtaan kattaviin automaatiojärjestelmiin. Asiakkaina ovat paperi- ja prosessiteollisuus, energiantuotanto sekä öljy- ja kaasuteollisuus.
  • Sellu ja energia: tarjoaa teknologiaa ja ratkaisuja sellun ja energian tuotantoon sekä biomassan jalostukseen.
  • Paperit: toimittaa kartonki-, pehmopaperi- ja paperikoneita ja laitteita sekä koneuudistuksia. Asiakkaita ovat pääasiassa paperiyhtiöt sekä kartongin ja pehmopaperin tuottajat.

Osake ja omistajat

Kuten todettiin, niin Valmet irtautui Metsosta vuonna 2013 ja se listattiin omana yhtiönä Helsingin pörssiin 2.1.2014 (pörssitunnus VALMT).

Valmetin suurin omistaja on Suomen valtion hallinnoima Solidium, jolla on 11,1 prosentin omistusosuus. Muut suuret omistajat ovat Ilmarinen (2,6 %), Elo (1,9 %) ja Varma (1,6 %) eli suomalaisilla eläkeyhtiöillä on iso edustus Valmetin omistajakunnassa. Muilla omistajilla on prosentin tai tämän alle olevia osuuksia. Suurimmat omistajat on listattu Valmetin sijoittajasivuilla osoitteessa https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/osakkeenomistajat/suurimmat-osakkeenomistajat/

Valmetin toimitusjohtajana on vuodesta 2013 alkaen toiminut Pasi Laine (s. 1963). Pasi on ollut Metson/Valmetin palveluksessa vuodesta 1998 alkaen ja hän on toiminut tänä aikana useissa eri johtotehtävissä.

Toimintaympäristö

Valmet nimeää kilpailijoikseen globaalien jättien (mm. ABB, Honeywell, Siemens, Voith) lisäksi paikallisia toimijoita.

Globaalin talouden epävarmuus voi vaikuttaa Valmetin asiakkaiden investointihalukkuuteen sekä neuvotteluvaiheessa uusiin projekteihin tai tilauskannassa jo oleviin projekteihin. Vankka tilauskanta voi – ainakin osittain – murentua, mikäli globaali talouslama iskee ja se pitkittyy.

Työvoiman, raaka-aineiden ja komponenttien kustannusinflaatio on viime vuosina ollut nousussa. Kireässä kilpailutilanteessa yhtiö ei välttämättä pysty siirtämään nousevia kustannuksiaan omiin myyntihintoihinsa. Tämä näkyisi sitten yhtiön tuloksentekokyvyn laskuna.

Valmetin liiketoimintaa kuvaa suuret projektitoimitukset, joiden riskienhallinta (kustannuslaskenta, aikataulut, materiaalinhallinta yms) on tärkeää.

Kansainvälisenä toimijana yhtiö altistuu valuuttakurssien vaihteluille, sillä merkittävä osa liiketoiminnasta tapahtuu muissa valuutoissa kuin euroissa. Normaaliin tapaan yhtiö käyttää tarvittaessa johdannaisia tai sopimusteknisiä ratkaisuja suojautuakseen valuuttakurssien muutoksia vastaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus