Valmet: Arvonmääritys

Päivitetty 30.7.2019. Arvonmäärityksessä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Beta-versio

Koska olen vasta aloittamassa arvonmääritystä, niin on hyvä korostaa, että alkuun kyse on beta-versiosta. Harjoittelen ja otan tuntumaa arvonmäärityksen kiemuroihin, mistä syystä tiedoissa voi olla virheitä ja epäloogisuuksia. Lisäksi tiedot voivat päivittyä yllättäen ja muutos voi olla merkittäväkin.

Käänteisen arvonmäärityksen periaatteita on kuvattu kirjoituksissa

Käänteinen arvonmääritys

Käänteisessä arvonmäärityksessä ei sinänsä lasketa yhtiölle tai osakkeelle arvoa, vaan pyritään selvittämään yhtiön tulevien vuosien tuloskunto, joka vastaisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osake 30.7.2019: 17,54 euroa

Laskennan parametrit

Valmet on raportoinut Q2/2019 tuloksensa, jonka perusteella olen tehnyt ennusteen vuodelle 2019 (Valmet: Ennusteet).

KULUVA TILIKAUSI 2019e Q1-Q2 Loppu­vuosi
Nettotulos 180,0 70,0 110,0
EPS 1,203 0,468 0,735
Osinko 0,650 0,650 0,000
Oma pääoma 892,0
Oma pääoma/osake 5,963

Oheiseen taulukkoon olen koonnut oleelliset parametrit, joita laskennassa käytetään. Tuottovaatimuksen arvioinnissa on käytetty beta-kertoimena 0,90x.

PARAMETRIT Arvo Kuvaus
Tuottovaatimus 7,05%   3,0% + 0,9*4,5% + 0,0%
Osakkeita 149 590   000 kpl
Tuloskasvu
– aluksi 1,35%   Lineaarinen kasvu ensimmäiset 5 vuotta
– lopuksi 2,00%   Kasvu 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 0,04%   Kasvun keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana
Osinkosuhde
– aluksi 60,0%   Osinkosuhde seuraavat 5 vuotta
– lopuksi 90,0%   Osinkosuhde 20. vuodesta eteenpäin
– muutos 2,00%   Osinkosuhteen keskimääräinen muutos vuosien 6-20 aikana

Näillä parametreillä saadaan oheiset käänteisen arvonmäärityksen kaavio ja taulukko. Nettotulos-kaaviossa on myös vaadittavat tulokset, mikäli tuottovaatimus olisi käytetyn 7,05 prosentin sijaan +1 prosenttiyksikköä suurempi (8,05 %) tai -1 prosenttiyksikköä pienempi (6,05 %).

valmet-kaanteinenarvonmaaritys-q22019

KÄÄNTEINEN ARVONMÄÄRITYS 2016 2017 2018 2019e 2020e 2021e 2022e 2023e
Osake 13,98 16,44 17,95 17,54 17,54 17,54 17,54 17,54
Nettotulos 82,0 121,0 151,0 180,0 182,4 184,9 187,4 189,9
Muutos % 5,1% 47,6% 24,8% 19,2% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4%
EPS 0,55 0,81 1,01 1,20 1,22 1,24 1,25 1,27
PE 25,5 20,4 17,8 14,6 14,4 14,2 14,0 13,8
Osinko 0,42 0,55 0,65 0,72 0,73 0,74 0,75 0,79
Osinkotuotto 3,0% 3,3% 3,6% 4,1% 4,2% 4,2% 4,3% 4,5%
Oma pääoma 5,91 6,13 6,34 6,70 7,20 7,70 8,21 8,73
P/B 2,36 2,68 2,83 2,62 2,44 2,28 2,14 2,01
ROE 9,4% 13,4% 16,2% 18,5% 17,6% 16,6% 15,7% 15,0%

Käänteisen arvonmäärityksen tulkinta

Käänteisen arvonmäärityksen myötä tulevien vuosien tuloskehitys konkretisoituu. Jotta nykyinen osakkeen hinta (17,54 EUR) olisi perusteltu (tuottovaatimuksella 7,05 %), niin tämän vuoden tulos pitäisi olla noin 180 miljoonaa euroa ja tämän jälkeen noin 182 ja 185 miljoonaa euroa. Jos yhtiö pääsee tähän, niin silloin tämä tulostaso on leivottu jo nykyiseen osakkeen hintaan.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset