Valmet: Ennusteet

Päivitetty 21.12.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Valmet raportoi Q4/2018 tuloksensa torstaina 7.2.2019, mutta päivitän yhtiön yritysanalyysin varsinaisen tulosruuhkan jälkeen viikolla 8 eli 18.2. – 24.2.2019. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

valmet-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät tilikaudelle 2018

Valmetin ohjeistus vuodelle 2018 on

 • liikevaihto kasvaa vuodesta 2017 (3 058 M EUR)
 • vertailukelpoinen EBITA kasvaa vuodesta 2017 (218 M EUR)

Valmet arvioi lisäksi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä

 • on sellussa parantunut tyydyttävälle tasolle (aikaisemmin heikolla tasolla)
 • on hyvä palvelu-, automaatio-, kartonki ja paperi- sekä pehmopaperimarkkinoilla
 • on tyydyttävä energiamarkkinalla.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Valmetilla ei ole raportoitavia segmenttejä. Sen sijaan yhtiö raportoi liikevaihdon seuraavilta liiketoimintalinjoilta:

 • Palvelut: kuuluvat tehdasparannukset sekä tela- ja verstaspalvelut. Yli puolet maailman sellu- ja paperitehdasta ostaa palveluja Valmetilta.
 • Automaatio: toimittaa automaatioratkaisuja yksittäisistä mittauksista koko tehtaan kattaviin automaatiojärjestelmiin. Asiakkaina ovat paperi- ja prosessiteollisuus, energiantuotanto sekä öljy- ja kaasuteollisuus.
 • Sellu ja energia: tarjoaa teknologiaa ja ratkaisuja sellun ja energian tuotantoon sekä biomassan jalostukseen.
 • Paperit: toimittaa kartonki-, pehmopaperi- ja paperikoneita ja laitteita sekä koneuudistuksia. Asiakkaita ovat pääasiassa paperiyhtiöt sekä kartongin ja pehmopaperin tuottajat.

Valmet: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2014 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Palvelut 1 185 331 282 325 247 1 178 340 284 302 252
Muutos (%) 0,6% -2,6% -0,7% 7,6% -2,0% 1,3% 7,6% -0,7% -0,7% -1,9%
Automaatio 300 101 64 76 59 296 104 60 73 59
Muutos (%) 1,4% -2,9% 6,7% 4,1% 0,0% 2,1% 10,6% -7,7% 0,0% 1,7%
Sellu ja energia 855 224 223 205 203 800 219 200 192 189
Muutos (%) 6,9% 2,3% 11,5% 6,8% 7,4% -3,1% 17,1% 2,0% -26,7% 4,4%
Paperit 910 254 196 237 223 784 305 170 165 144
Muutos (%) 16,1% -16,7% 15,3% 43,6% 54,9% 21,0% 62,2% 23,2% 0,0% -8,3%
YHTEENSÄ 3 250 910 765 843 732 3 058 968 714 732 644
Muutos (%) 6,3% -6,0% 7,1% 15,2% 13,7% 4,5% 23,3% 4,2% -9,0% -1,4%

Valmet totesi Q3/2018 raportissa, että:

 • Saadut tilaukset kasvoivat 27 prosenttia 940 miljoonaan euroon (743 M EUR) ja kasvua oli kaikilla liiketoimintalinjoilla.
 • Liikevaihto kasvoi 7 prosenttia 765 miljoonaan euroon (715 M EUR).

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeni on 3,2 – 3,3 miljardia euroa.

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon. Lisäksi taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos (ebit) 170 61 48 49 12 170 61 41 39 29
Muutos (%) 0,0% 0,0% 17,1% 25,6% -58,6% 15,6% 52,5% 0,0% -17,0% 52,6%
Marginaali 5,2% 6,7% 6,3% 5,8% 1,6% 5,6% 6,3% 5,7% 5,3% 4,5%
Rahoituskulut (netto) -5 -1 -2 -1 -1 -13 -4 -3 -3 -3
Muut kulut 0 -1 1 0 0 1 0 0 1 0
Tulos ennen veroja 165 59 47 48 11 158 57 38 37 26
Verot -45 -17 -12 -13 -3 -36 -8 -11 -9 -8
Nettotulos 120 42 35 35 8 122 49 27 28 18

Yhtiö kertoo, että Q3/2018

 • Q3:n liiketulos kasvoi +17 prosenttia ja alkuvuoden tulos oli viime vuoden tasolla.
 • Q3:n kannattavuus parani korkeammasta liikevaihdosta johtuen.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeni on 160 – 180 miljoonaa euroa.

Nettotulosennuste

Edellisen kappaleen taulukossa oli esitettynä myös nettotuloslaskelma.

Tilikauden 2018 nettotulosennusteeksi sain 115 – 130 miljoonaa euroa.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

 • miten sellun, paperin ja kartongin markkinakysyntä sekä hintakehitys kehittyy jatkossa? Ja miten tämä vaikuttaa Valmetin asiakkaiden investointihalukkuuteen.
 • kustannustaso on lähtenyt nousuun. Millainen yhtiön hinnoitteluvoima on jatkossa eli missä kohtaa hintojen nostot alkavat nakertamaan myyntimääriä ja markkinaosuuksia?
 • miten mahdollinen eskaloituva kauppasota ja sitä kautta heikentyvä maailmantalous vaikuttaa Valmetin asiakkaiden tilauksiin?

Ennusteiden parametreina käytin

 • liikevaihto kasvaa noin +3 prosenttia per vuosi
 • liiketulosmarginaali nousee noin 6,0 – 6,5 prosenttiin
 • rahoituskulut pysyvät nykyisellä tasollaan (5 – 10 M EUR) alhaisen velkaisuuden johdosta.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 3 450 3 350 940 785 870 755
Muutos (%) 3,0% 3,1% 3,3% 2,6% 3,2% 3,1%
Liiketulos (ebit) 220 200 65 55 55 25
Muutos (%) 10,0% 17,6% 6,6% 14,6% 12,2% 108,3%
Marginaali 6,4% 6,0% 6,9% 7,0% 6,3% 3,3%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos (ebit) 220 200 65 55 55 25
Rahoituskulut (netto) -10 -8 -2 -2 -2 -2
Tulos ennen veroja 210 192 63 53 53 23
Verot -53 -47 -15 -13 -13 -6
Nettotulos 157 145 48 40 40 17

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset