Valmet: Ennusteet

Päivitetty 17.3.2020. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Koronaviruksesta on tullut pandemia, mikä vaikuttaa voimakkaasti yritysten tuloksentekokykyyn. Tällaisessa tilanteessa tulos- ja osinkoennusteita on lähes mahdoton antaa eikä arvonmääritystä kannata tehdä. Olen poistanut kaikki näihin liittyvät tiedot analyyseistä.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2020. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2021 ja 2022 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Talousmentor-yritysanalyysin sisältää kaikki samat yrityksen tulostiedot, kuin mitä Talousmentor-yritysanalyyseissäkin on, mutta kommentteja on niukasti – jos ollenkaan. Mahdolliset tuloskommentit on poimittu tulosraportista tai -esityksestä. Tulokset päivitetään varsinaisen tuloskierroksen jälkeen. Lue tarkempi kuvaus

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

valmet-kvartaalituloslaskelma-q42019

Näkymät tilikaudelle 2020

Valmetin ohjeistus vuodelle 2020 on

  • liikevaihto kasvaa vuodesta 2019 (3 547 M EUR)
  • vertailukelpoinen EBITA kasvaa vuodesta 2019 (316 M EUR)

Valmet arvioi lisäksi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä

  • on sellu-, palvelu-, automaatio- sekä kartonki ja paperi -markkinoilla pysynyt hyvällä tasolla
  • on energia- ja pehmopaperimarkkinoilla pysynyt tyydyttävällä tasolla

Arviot on annettu ennen koronaviruspandemiaa.

Ennusteet 2020 (Talousmentor)

Valmetilla ei ole raportoitavia segmenttejä. Sen sijaan yhtiö raportoi liikevaihdon seuraavilta liiketoimintalinjoilta:

  • Palvelut: kuuluvat tehdasparannukset sekä tela- ja verstaspalvelut. Yli puolet maailman sellu- ja paperitehdasta ostaa palveluja Valmetilta.
  • Automaatio: toimittaa automaatioratkaisuja yksittäisistä mittauksista koko tehtaan kattaviin automaatiojärjestelmiin. Asiakkaina ovat paperi- ja prosessiteollisuus, energiantuotanto sekä öljy- ja kaasuteollisuus.
  • Sellu ja energia: tarjoaa teknologiaa ja ratkaisuja sellun ja energian tuotantoon sekä biomassan jalostukseen.
  • Paperit: toimittaa kartonki-, pehmopaperi- ja paperikoneita ja laitteita sekä koneuudistuksia. Asiakkaita ovat pääasiassa paperiyhtiöt sekä kartongin ja pehmopaperin tuottajat.

Valmet: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa on esitetty näiden osa-alueiden liikevaihdot vuodesta 2013 alkaen.

Liikevaihtoennuste

Oheiseen taulukkoon olen koonnut liikevaihdon ennusteet vuodelle 2020 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2019. Lisäksi taulukossa on muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2020 muutos Q1/2019 nähden.

TAULUKKO POISTETTU

Valmetin vuoden 2019 liikevaihto kääntyi hyvään nousuun vaikean Q1:n jälkeen. Tuolloin liikevaihtoa painoi sellu ja energia (-21 %) sekä paperi (-17 %) -segmenttien myynnin voimakas lasku. Paperit-segmentti osoitti toipumisen merkkejä Q2 ja Q3 aikoihin, mutta koko vuoden liikevaihto jäi 2,5 prosenttia vuodesta 2018 heikon Q4:n jälkeen.

Yhtiö kirjasi saatuja tilauksia vuoden 2019 aikana yhteensä 3 985 miljoonaa euroa (2018: 3 721 M EUR). Tämä nosti tilauskannan 3,3 miljardiin euroon viime vuoden 2,8 miljardista eurosta.

valmet-tilauskanta-q42019

Yhtiö sai kevään 2019 aikana päätökseen GL&V sekä J&L Fiber Services yritysten hankinnat. Näiden vuotuinen liikevaihto on ollut noin 190 miljoonaa euroa ja yhtiöiden luvut sisältyvät Palvelut-segmenttiin. Vuodelle 2020 näiden vaikutus näkyy H1:n aikana noin 40 – 50 miljoonan euron edestä (per kvartaali).

Liiketulosennuste

Oheisessa taulukossa on liiketulosennusteet sekä -marginaalit suhteutettuna liikevaihtoon. Lisäksi taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

TAULUKKO POISTETTU

Vuoden 2019 liiketulos kasvoi peräti 30 prosenttia, missä isoa muutosprosenttia selittää Q1/2018 heikko tulos. Q4:n tulos oli vain hieman vertailukautta parempi, joten sijoittajan on hyvä katsoa tulevan Q1/2020:n tuloskehitystä tarkasti.

Yhtiö kertoi aiemmissa tulosraporteissa, että kannattavuus parani parantuneesta liikevaihdon jakaumasta, korkeammasta bruttokatteesta sekä myynnin ja hallinnon yleiskustannusten pysymisestä samalla tasolla.

Nettotulosennuste

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2021 – 2022

Ennusteita ei ole tehty.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus