Valmet sijoituskohteena

Päivitetty 23.7.2020. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2020 osavuosikatsaus.

HUOM! Talousmentor-analyysit ovat jatkossa PDF-muotoisia. Tarkemmin kirjoituksessa Q2/2020-tuloskierros ja PDF-raportit

Talousmentor-yritysanalyysi

Valmet on johtava teknologian ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Yhtiö tarjoaa myös mittaus- ja automaatiojärjestelmiä. Valmet toimii yli 30 maassa ja sen markkina-arvo on noin 3,5 miljardia euroa…. (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2020e VALMET Ennuste
Osake (EUR, 23.7.20) 23,10 Osinko (EUR, 12 kk) 0,85
Markkina-arvo (Mrd) 3,5 Osinkotuotto 3,7%
Liikevaihto (mEUR) 3 725 +5,0% Osinko/EPS 64% 4v ka
Nettotulos (mEUR) 190 -5,8% Osinko/FCF 43% 4v ka
Arvonmääritys (EUR) 25,05 +8,4%
EPS 1,27 Omav.aste 30%
P/E 18,2 Gearing -1%
EV/EBIT 13,0 ROE 17,9%
P/B 3,19 ROI 19,5%

Huomioita

Valmet irtautui Metsosta vuonna 2013 ja nykyään Valmetin liiketoiminta on jaettu neljään liiketoimintalinjaan:

  • Palvelut: kuuluvat tehdasparannukset sekä tela- ja verstaspalvelut. Yli puolet maailman sellu- ja paperitehdasta ostaa palveluja Valmetilta.
  • Automaatio: toimittaa automaatioratkaisuja yksittäisistä mittauksista koko tehtaan kattaviin automaatiojärjestelmiin. Asiakkaina ovat paperi- ja prosessiteollisuus, energiantuotanto sekä öljy- ja kaasuteollisuus.
  • Sellu ja energia: tarjoaa teknologiaa ja ratkaisuja sellun ja energian tuotantoon sekä biomassan jalostukseen.
  • Paperit: toimittaa kartonki-, pehmopaperi- ja paperikoneita ja laitteita sekä koneuudistuksia. Asiakkaita ovat pääasiassa paperiyhtiöt sekä kartongin ja pehmopaperin tuottajat.

Arvonmäärityksessä sain osakkeen arvoksi 25,05 euroa. Osakkeen (23,10 EUR) voi – pienestä nousupotentiaalista huolimatta – sanoa olevan kohdalleen hinnoiteltu.

Lataa PDF-muotoinen raportti (13 sivua): valmet-2020-07-23.pdf

valmet-kaaviokokoelma-q22020

Linkkejä

Yritysesittely
Osinkohistoria vuodesta 2014

Tulosraportit, esitykset yms.
Osinkotietoa
Suurimmat osakkeenomistajat

Taulukot

Tilikauden 2020 tuloslaskelma, tase ja rahavirtalaskelma perustuvat arvonmäärityksen yhteydessä tehtyyn ennusteeseen. Tarkemmin arvonmäärityksestä yhtiön PDF-raportissa (valmet-2020-07-23.pdf).

OSAKE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osake (EUR, 23.7.20) 23,10 21,36 17,95 16,44 13,98 8,90 10,22
Lkm (000) 149 510 149 619 149 650 149 864 149 864 149 864 149 863 149 863
Markkina-arvo (Mrd) 3,45 3,20 2,69 2,46 2,10 1,33 1,53
LIIKEVAIHTO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Palvelut 1 360 1 374 1 220 1 178 1 163 1 128 989 1 032
Automaatio 350 341 305 296 290 229
Sellu ja energia 1 040 919 863 800 826 913 956 907
Paperit 975 913 936 784 647 659 528 674
YHTEENSÄ 3 725 3 547 3 324 3 058 2 926 2 929 2 473 2 613
TULOSLASKELMA Q3/20e Q1-Q2/20 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liikevaihto 890 1 740 3 725 3 547 3 325 3 058 2 926 2 928 2 473 2 613
Liiketulos 65 104 265 281 211 170 147 120 72 -59
Nettotulos 46 74 190 202 152 121 83 77 46 -63
Marginaali 5,2% 4,3% 5,1% 5,7% 4,6% 4,0% 2,8% 2,6% 1,9% -2,4%
EPS 0,31 0,49 1,27 1,35 1,02 0,81 0,55 0,51 0,31 -0,42
TASE 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Käteiset varat 318 316 376 296 240 165 192 211
Liikearvo 687 687 617 614 624 624 446 443
Muut varat 2 606 2 449 1 995 1 998 2 094 2 105 1 774 1 659
Varat yhteensä 3 611 3 452 2 988 2 908 2 958 2 894 2 412 2 313
Oma pääoma 1 077 1 040 944 913 881 855 804 808
Vähemmistö 6 6 5 5 5 6 5 5
Korolliset velat 305 282 226 230 333 384 67 211
Muut vastuut 2 223 2 124 1 813 1 760 1 739 1 649 1 536 1 289
Pääomat yhteensä 3 611 3 452 2 988 2 908 2 958 2 894 2 412 2 313
RAHAVIRTA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Liiketoiminta 422 295 284 291 246 78 236 -43
Investoinnit: Capex -84 -73 -73 -64 -62 -47 -42 -50
Vapaa rahavirta (FCF) 337 222 211 227 184 31 194 -93
Investoinnit: Muut -187 -163 -2 0 0 -323 0 -4
Investointien jälkeen 150 59 209 227 184 -292 194 -97
Rahoitus: Voitonjako -111 -101 -86 -65 -54 -44 -22 0
Rahoitus: Muut -33 -19 -41 -96 -54 303 -182 168
Rahavarojen muutos 6 -61 82 66 76 -33 -10 71
OSINKO 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Osinko (norm) 0,85 0,80 0,65 0,55 0,42 0,35 0,25 0,15
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 0,85 0,80 0,65 0,55 0,42 0,35 0,25 0,15
Osinkotuotto 3,7% 3,7% 3,6% 3,3% 3,0% 3,9% 2,4%
Osinko/nettotulos 66,8% 59,3% 64,0% 68,1% 75,8% 68,1% 81,4% -35,7%
Osinko/FCF 37,7% 53,9% 46,1% 36,3% 34,2% 169,2% 19,3% -24,2%
TUNNUSLUKUJA 2020e 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
PE (7v) 27,7 36,2 38,2
PE (3v) 19,0 20,2 22,6 26,3 30,5 66,7 77,9
PE 18,2 15,8 17,7 20,4 25,2 17,3 33,3
EV (mEUR) 3 441 3 162 2 536 2 398 2 188 1 553 1 407
EV/EBIT 13,0 11,3 12,0 14,1 14,9 12,9 19,5
Oma pääoma/osake 7,25 6,99 6,34 6,13 5,91 5,75 5,40
P/B 3,19 3,06 2,83 2,68 2,36 1,55 1,89
ROE 17,9% 20,3% 16,3% 13,4% 9,5% 9,2% 5,7% -10,2%
ROI 19,5% 22,5% 18,2% 14,4% 11,9% 11,3% 7,6% -5,3%
Omavaraisuusaste 30,0% 30,3% 31,8% 31,6% 30,0% 29,8% 33,5% 35,1%
Gearing -1,2% -3,3% -15,8% -7,2% 10,5% 25,4% -15,5% 0,0%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus