Yara International: Ennusteet

Päivitetty 12.2.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q4/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

yara-kvartaalituloslaskelma-q42018

Näkymät 2019

Yara odottaa, että kaasun hinnat pysyvät suhteellisen korkealla tasolla myös tulevan 6 kuukauden ajan. Pientä tasaantumista on näköpiirissä, sillä Yara arvioi, että Q1:n lisäkulu olisi +20 miljoonaa dollaria ja Q2:lla kulut laskisivat -10 miljoonalla dollarilla verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuosi sitten.

Liikevaihdolle ja tulokselle positiivista tukea antaa se, että urean kysyntä ylitti tarjonnan Q4:lla, mikä on nostanut lannoitteiden myyntihintoja.

Yara kertoo myös, että investointiohjelman piikki saavutettiin vuonna 2018 ja esimerkiksi vuonna 2019 yhtiön tuotantokapasiteetti kasvaa ammoniakin osalta 1,4 miljoonalla tonnilla ja lannoitteiden osalta 3 miljoonalla tonnilla. Tämä lisää Yaran tuotantokapasiteettia noin 20-25 prosenttia vuoteen 2017 nähden.

Yhtiö toistaa viimekertaisen eli markkinatilanne on juuri nyt haastava, mutta asetelmat ovat hyvät jatkon kannalta. Viljan kysyntä on ylittänyt tuotantotason, joten varastomäärät ovat lähteneet laskuun. Koska kysyntää on tuotantoa enemmän, niin viljan hintataso on lähtenyt maailmanmarkkinoilla nousuun. Tämä kannustaa viljelijöitä kasvavassa määrin lannoitteiden käyttöön.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Yaralla on 3 segmenttiä

  • Crop nutrition: segmentti tuottaa ja markkinoi erilaisia lannoitemineraaleja ja -ratkaisuja. Sillä on tuotanto- tai myyntitoimintaa 54 maassa.
  • Industrial: segmentti valmistaa ja myy mm. typpikemikaaleja, ammoniakista tehtyjä valmisteita, eläinrehua, räjähteitä, ympäristöteknologiatuotteita sekä teollisuuskaasuja.
  • Production: segmentti sisältää tuotantotehtaita, jotka valmistavat mm. ammoniakkia, lannoitteita, ureaa jne. Production-segmentin strategiana on toimia yhteistyössä monien muiden alan toimijoiden kanssa.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2015 alkaen on esitettynä Yara International: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Mainokset

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Crop Nutrition 9 850 2 450 2 550 2 450 2 400 9 484 2 451 2 559 2 361 2 113
Muutos (%) 3,9% 0,0% -0,4% 3,8% 13,6% 9,4% 11,7% 8,2% 15,4% 2,4%
Industrial 2 400 650 600 575 575 2 204 626 572 522 484
Muutos (%) 8,9% 3,8% 4,9% 10,2% 18,8% 19,4% 27,5% 29,1% 17,3% 3,6%
Production 1 550 425 425 350 350 1 361 382 412 308 259
Muutos (%) 13,9% 11,3% 3,2% 13,6% 35,1% 52,7% 49,2% 94,3% 14,1% 69,3%
Muut 0 5 0 3 1 1
YHTEENSÄ 13 800 3 525 3 575 3 375 3 325 13 054 3 459 3 546 3 192 2 857
Muutos (%) 5,7% 1,9% 0,8% 5,7% 16,4% 14,5% 17,8% 17,4% 15,7% 6,4%

Crop nutrition -segmentin liikevaihto kasvoi vuonna 2018 +9,4 prosenttia hintojen nousun myötä. Koska hintataso on edelleen korkealla, niin arvioin vuoden 2019 alkupuoliskon myynnin jatkavan hyvää kehitystään. Sen sijaan vuoden toisella puoliskolla arvelen tilanteen tasaantuvan ja jäävän vuoden 2018 (hyvälle) tasolle.

Industrial-segmentin liikevaihdon kehitys on seurannut lähes identtisesti Crop nutrition -segmentin kehitystä. Myös tämäkin segmentti kääntyi kasvuun 1,5 vuotta sitten ja vuoden 2019 liikevaihto nousi lähes +20 prosenttia. Tein vuoden 2019 ennusteen edelleen hyvään liikevaihdon kasvuun (+8,9 %).

Production-segmentin vuosittaiset liikevaihdon vaihtelut ovat isoja. Segmentin lukemat riippuvat suoraan mm. ammoniakin, urean ja nitraattien maailmanmarkkinahintojen muutoksista. Q3/2018 liikevaihto kasvoi lähes +95 prosenttia, joka juurikin kuvastaa näitä isoja muutoksia. Arvioin vuoden 2019 liikevaihdon nousevan noin +14 prosenttia, missä kasvu painottuisi vuoden ensimmäiselle puoliskolle.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 13,5 – 14,0 miljardia dollaria eli noin +5,7 prosentin kasvua vuoteen 2018 nähden.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Crop Nutrition 350 50 100 100 100 329 37 112 88 92
Muutos (%) 6,4% 35,1% -10,7% 13,6% 8,7% 7,5% -27,5% 9,8% 27,5% 9,5%
Industrial 300 75 75 75 75 230 62 73 47 48
Muutos (%) 30,4% 21,0% 2,7% 59,6% 56,3% 94,9% 52,1% 20,5% 17,1%
Production 80 20 20 20 20 -64 23 13 -82 -18
Muutos (%) -183,1%
Muut -50 -15 -20 -5 -10 -91 -43 -45 -15 12
YHTEENSÄ 680 130 175 190 185 404 79 153 38 134
Muutos (%) 68,3% 64,6% 14,4% 400,0% 38,1% -11,8% 33,9% 73,9% -70,8% -26,0%
Marginaali 4,9% 3,7% 4,9% 5,6% 5,6% 3,1% 2,3% 4,3% 1,2% 4,7%

Crop nutrition -segmentin tuloskunto on puolittunut vuosien 2014 – 2015 noin 625 – 725 miljoonan dollarin tasolta nykyiselle noin 330 – 360 miljoonaan dollariin. Vuonna 2017 laskua tuli lähes -40 prosenttia, joten siihen nähden vuoden 2018 tuloksen noin +7,5 prosentin parannus oli rohkaisevaa. Toisaalta tulos laski -27,5 prosenttia Q4:lla osittain toimitusmäärien laskun sekä energian hinnan nousun johdosta. Hyvästä alkuvuodesta johtuen tein 2019 tulosennusteen noin +6 prosentin nousuun, missä kasvava liikevaihto alkaisi näkymään myös tuloksessa.

Industrial-segmentin kvartaalikohtainen tuloskunto on ollut noin 40 – 50 miljoonassa dollarissa jo useamman vuoden ajan. Tein vuoden 2019 ennusteen kuitenkin tätä korkeammilla luvuilla (75 M USD per kvartaali), sillä H2/2018 tuloskunto oli nousussa.

Kuten liikevaihdon kohdalla, niin myös liiketuloksen kohdalla Production-segmentin tulokset heilahtelevat suuresti vuodesta toiseen. Vuosina 2014 ja 2015 segmentti teki noin 0,9 – 1,0 miljardin dollarin voittoa, kun vuonna 2018 segmentti teki -64 miljoonaa dollaria tappiota. Tein vuoden 2019 ennusteen hienoisesti voitolliseksi.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain noin 600 – 700 miljoonaa dollaria. Tulosmarginaali olisi näillä ennusteilla noin 4,9 prosenttia, mikä olisi selvästi viimevuotisia tasoja parempi. Marginaali jäisi kuitenkin edelleen paljon vuoden 9,0 prosentista.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 680 130 175 190 185 404 79 153 38 134
Rahoituskulut (netto) -100 -25 -25 -25 -25 -72 -26 -26 -14 -6
Muut kulut 100 25 25 25 25 -195 115 -44 -285 19
Tulos ennen veroja 680 130 175 190 185 137 168 83 -261 147
Verot -140 -30 -35 -40 -35 6 -14 8 45 -33
Nettotulos 540 100 140 150 150 143 154 91 -216 114
Vähemmistö 10 10 18 4 7 5 2
Omistajille 550 110 140 150 150 161 158 98 -211 116

Yaran velkaisuus on ollut nousussa jo parin vuoden ajan. H2/2018 tämä velan määrän nousu näkyi kohonneina rahoituskuluina. Vuoden rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin -25 miljoonaa dollaria per kvartaali eli noin -100 miljoonaa dollaria koko vuonna.

Muut kulut sisältävät osakkuusyritysten tuottoja, joihin on vielä erikseen lisätty konsernin valuuttakurssimuutosten vaikutus. Erä on vuosien varrella ollut -300…+130 miljoonaa dollaria. Tein vuoden 2019 ennusteen (ehkä rohkeasti) +100 miljoonaan dollariin, missä valuuttakurssien vaikutuksen odotan olevan positiivinen.

Veroja laskiessa käytin noin 15 – 17 prosentin veroastetta, jonka jälkeen sain nettotulosennusteeksi noin 500 – 600 miljoonaa dollaria. Tulos nousisi siis selvästi vuodesta 2018.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Mainokset

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten viljan kysyntä ja tuotantotasot kehittyvät tulevina vuosina? Eli syntyykö viljelijöille kannustinta käyttää lannoitteita satomäärien nostamiseksi?
  • Energian ja etenkin kaasun hinta on ollut korkealla, joka on vaikuttanut Yaran tuloksentekokykyyn parina viime vuotena. Jatkuuko korkea hintataso vielä pitkään? Ja onko sellaista tekijää näköpiirissä, jonka johdosta hintataso laskisi?
  • Mikä on Yaran hinnoitteluvoima eli miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihin ilman, että se merkittävästi näkyy myyntimäärissä taikka markkinaosuuksissa?
  • Vaikuttaako USA:n ja Kiinan välinen tullikiista Yaran tuotantokustannuksiin? Entä, miten tullikiista näkyy viljojen muiden elintarvikkeiden kaupassa ja hintatasossa?
  • Yhtiö arvioi, että vuonna 2019 alkaen sen investointiohjelman tuotoksena sen tuotantokapasiteetti kasvaa noin 20-25 prosenttia. Millainen vaikutus tällä on liikevaihtoon taikka tulokseen?

Arvioin liikevaihdon nousevan noin +3 – 5 prosentin vuosivauhdilla. Ratkaisevaa onkin se, miten maailman viljatuotanto kehittyy seuraavien vuosien aikana. Jos lannoitteiden kysyntä nousee nykyisiltä alhaisilta tasoilta, niin silloin liikevaihdon kasvuvauhti voi olla selvästi ennustamaani parempaa.

Liiketuloksen kohdalla vaikuttaa liikevaihdon lisäksi oikeastaan kaksi tekijää. Energian hinnan kehitys sekä Production-segmentin tulostaso. Jos Production-segmentin tulostaso palaa takaisin parin vuoden takaisille 900 – 1 000 miljoonan dollarin lukemiin, niin se kääntäisi Yaran tuloksen ihan eri kokoluokkaan. Lähdinarvioissa siitä, että liiketulos kasvaisi +15 – 25 prosenttia per vuosi, mutta tässä tämä segmentin tuloskäänne juuri näkyisi.

Rahoituskulujen arvioin nousevan noin 120 – 130 miljoonaan dollariin, missä siis kohonnut velkaisuus ja oletettavasti nouseva korkotaso nostaisi rahoituskuluja. Veroasteena käytin noin 15 – 17 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 15 000 14 500 3 750 3 750 3 500 3 500
Muutos (%) 3,4% 5,1% 6,4% 4,9% 3,7% 5,3%
Liiketulos 1 000 850 175 225 225 225
Muutos (%) 17,6% 25,0% 34,6% 28,6% 18,4% 21,6%
Marginaali 6,7% 5,9% 4,7% 6,0% 6,4% 6,4%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 1 000 850 175 225 225 225
Rahoituskulut (netto) -130 -120 -30 -30 -30 -30
Muut kulut -30 -10 -10 0 0 0
Tulos ennen veroja 840 720 135 195 195 195
Verot -140 -120 -30 -30 -30 -30
Vähemmistön osuus 0
Nettotulos 700 600 105 165 165 165

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset

yara-kvartaalituloslaskelma-q42018