Yara International: Ennusteet

Päivitetty 18.10.2018. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2019 ja 2020 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

yara-kvartaalituloslaskelma-q32018

Näkymät 2018

Yara odottaa, että kaasun hinnat pysyvät korkealla tasolla myös tulevan 6 kuukauden ajan. Tämä toisi noin 100 – 125 miljoonan dollarin kvartaalikohtaiset lisäkulut verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Liikevaihdolle ja tulokselle positiivista tukea antaa se, että urean kysyntä ylitti tarjonnan Q3:lla, mikä on nostanut lannoitteiden myyntihintoja +20…+30 prosenttia.

Yara kertoo myös, että investointiohjelman piikki saavutettiin tänä vuonna ja esimerkiksi vuonna 2019 yhtiön tuotantokapasiteetti kasvaa ammoniakin osalta 1,4 miljoonalla tonnilla ja lannoitteiden osalta 3 miljoonalla tonnilla. Tämä lisää Yaran tuotantokapasiteettia noin 20-25 prosenttia vuoteen 2017 nähden.

Yhtiö toistaa viimekertaisen eli markkinatilanne on juuri nyt haastava, mutta asetelmat ovat hyvät jatkon kannalta. Viljan kysyntä alkaisi ylittämään tuotantotason, joten varastomäärät ovat lähteneet hienoiseen laskuun. Koska kysyntää on tuotantoa enemmän, niin viljan hintataso on lähtenyt maailmanmarkkinoilla hienoiseen nousuun. Tämä kannustaa viljelijöitä kasvavassa määrin lannoitteiden käyttöön.

Ennusteet 2018 (Talousmentor)

Yaralla on 3 segmenttiä

  • Crop nutrition: segmentti tuottaa ja markkinoi erilaisia lannoitemineraaleja ja -ratkaisuja. Sillä on tuotanto- tai myyntitoimintaa 54 maassa.
  • Industrial: segmentti valmistaa ja myy mm. typpikemikaaleja, ammoniakista tehtyjä valmisteita, eläinrehua, räjähteitä, ympäristöteknologiatuotteita sekä teollisuuskaasuja.
  • Production: segmentti sisältää tuotantotehtaita, jotka valmistavat mm. ammoniakkia, lannoitteita, ureaa jne. Production-segmentin strategiana on toimia yhteistyössä monien muiden alan toimijoiden kanssa.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2014 alkaen on esitettynä Yara International: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Crop Nutrition 9 400 2 367 2 559 2 361 2 113 8 669 2 195 2 365 2 046 2 063
Muutos (%) 8,4% 7,8% 8,2% 15,4% 2,4% -0,1% 7,3% 6,0% -7,9% -5,2%
Industrial 2 150 572 572 522 484 1 846 491 443 445 467
Muutos (%) 16,5% 16,5% 29,1% 17,3% 3,6% -3,8% 14,5% 5,5% -26,8% 1,3%
Production 1 400 421 412 308 259 891 256 212 270 153
Muutos (%) 57,1% 64,5% 94,3% 14,1% 69,3% -11,9% 29,9% -11,7% -11,8% -42,9%
Muut 0 -5 3 1 1 -7 -6 0 -2 1
YHTEENSÄ 12 950 3 355 3 546 3 192 2 857 11 399 2 936 3 020 2 759 2 684
Muutos (%) 13,6% 14,3% 17,4% 15,7% 6,4% -1,7% 10,0% 4,4% -11,9% -7,5%

Crop nutrition -segmentin liikevaihto kääntyi hintojen nousun myötä kasvuun vuosi sitten Q3/2017 ja viimeisen 12 kuukauden jakson aikana segmentin liikevaihto on kasvanut +8,3 prosenttia. Koska hintataso on edelleen korkealla, niin arvioin Q4:n myynnin jatkavan hyvää kehitystään (+7,8 %).

Industrial-segmentin liikevaihdon kehitys on seurannut lähes identtisesti Crop nutrition -segmentin kehitystä. Myös tämäkin segmentti kääntyi kasvuun vuosi sitten ja Q3:n liikevaihto nousi lähes +30 prosenttia. Tässäkin viimeisen 12 kuukauden liikevaihto on kasvanut noin +16 prosenttia. Tein Q4-ennusteen tätä samaa +16 prosentin kasvulukua käyttäen.

Production-segmentin vuosittaiset liikevaihdon vaihtelut ovat isoja. Segmentin lukemat riippuvat suoraan mm. ammoniakin, urean ja nitraattien maailmanmarkkinahintojen muutoksista. Q3/2018 liikevaihto kasvoi lähes +95 prosenttia, joka juurikin kuvastaa näitä isoja muutoksia. Arvioin viimeisen neljänneksen jatkavan vahvaa kehitystään, sillä hintataso on ollut edelleen nousussa.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain 12,75 – 13,25 miljardia dollaria eli noin +13,6 prosentin kasvua vuoteen 2017 nähden.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Crop Nutrition 350 58 112 88 92 306 51 102 69 84
Muutos (%) 14,4% 13,7% 9,8% 27,5% 9,5% -37,7% -7,3% -29,2% -42,0% -51,4%
Industrial 225 57 73 47 48 118 -10 48 39 41
Muutos (%) 90,7% 52,1% 20,5% 17,1% -64,0% 6,7% -80,3% -6,8%
Production -30 57 13 -82 -18 77 55 -81 18 85
Muutos (%) -58,4% -74,6% -52,5%
Muut -55 -7 -45 -15 12 -43 -37 19 4 -29
YHTEENSÄ 490 165 153 38 134 458 59 88 130 181
Muutos (%) 7,0% 179,7% 73,9% -70,8% -26,0% -56,0% -6,3% -45,3% -69,3% -54,1%
Marginaali 3,8% 4,9% 4,3% 1,2% 4,7% 4,0% 2,0% 2,9% 4,7% 6,7%

Crop nutrition -segmentin tuloskunto on puolittunut vuosien 2014 – 2015 noin 625 – 725 miljoonan dollarin tasolta nykyiselle noin 330 – 360 miljoonaan dollariin. Vuonna 2017 laskua tuli lähes -40 prosenttia, joten siihen nähden Q1-Q3/2018 tuloksen noin +14,5 prosentin parannus oli rohkaisevaa. Segmentin tulos on Q4:lla pudonnut selvästi Q3:n tasosta, joten arvioin saman toistuvan tälläkin kertaa, joten siitä syystä 58 miljoonan dollarin ennuste.

Industrial-segmentin tuloskunto on ollut noin 140 – 150 miljoonassa dollarissa jo useamman vuoden ajan. Tilikauden 2016 hyvää tulosta selittää kertaluontoinen myyntivoitto (+150 M USD). Muutoin kvartaalitulokset ovat olleet varsin tasaisesti noin 40 – 50 miljoonassa dollarissa, joten noudatin tätä linjaa Q4:n ennusteissa.

Ilman yllättäviä eriä Industrial-segmentin tulosennusteeksi tulisi noin 225 miljoonaa dollaria, joka olisi noin +90 prosentin parannus vuoteen 2017 nähden. Tätä roimaa kasvua selittää Q4/2017 kvartaalin -10 miljoonan dollarin tappio. Jos se olisi ollut normaalilla noin 40 miljoonan dollarin tasolla, niin vertailukauden tulos olisi ollut noin 165 – 170 miljoonaa dollaria. Eli tähän nähden ennuste on linjassa alkuvuoden 2018 kehityksen kanssa.

Kuten liikevaihdon kohdalla, niin myös liiketuloksen kohdalla Production-segmentin tulokset heilahtelevat suuresti vuodesta toiseen. Vuosina 2014 ja 2015 segmentti teki noin 0,9 – 1,0 miljardin dollarin voittoa, kun vuonna 2017 voitto jäi 77 miljoonaan dollariin. Tuloskehityksen trendi on ollut sen verran laskevaa, että tein Q4-ennusteen noin +57 miljoonaan dollariin. Tämä ennuste voi olla isostikin pielessä, mikäli maailmanmarkkinahinnat nousevat (tai laskevat) merkittävästi kvartaalin aikana.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain noin 475 – 500 miljoonaa dollaria. Tulosmarginaali olisi näillä ennusteilla noin 3,8 prosenttia, mikä jää selvästi viimevuotisista tasoista.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18 Q2/18 Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 490 165 153 38 134 458 59 88 130 181
Rahoituskulut (netto) -75 -29 -26 -14 -6 -6 -8 5 -3 0
Muut kulut -305 5 -44 -285 19 129 45 17 -11 78
Tulos ennen veroja 110 141 83 -261 147 581 96 110 116 259
Verot 0 -20 8 45 -33 -99 19 -21 -35 -62
Nettotulos 110 121 91 -216 114 482 115 89 81 197
Vähemmistö 20 6 7 5 2 -5 -11 0 2 4
Omistajille 130 127 98 -211 116 477 104 89 83 201

Yaran velkaisuus on ollut nousussa jo parin vuoden ajan. Q3/2018 tämä velan määrän nousu näkyi kohonneina rahoituskuluina. Q4:n rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin -30 miljoonaa dollaria.

Muut kulut sisältävät osakkuusyritysten tuottoja, joihin on vielä erikseen lisätty konsernin valuuttakurssimuutosten vaikutus. Q2/2018 tähän kirjattiinkin valuuttakurssimuutoksia niin, että erä jäi -285 miljoonaa dollaria negatiiviseksi. Myös Q3:n valuuttakurssimuutokset (-70 M USD) painoivat erän negatiiviseksi. Nyt ennusteen tekemisen haasteena on, että tuleeko Q4:lle tällaisia eriä lisää?

Tein muut kulut -ennusteen ilman näitä valuuttakurssimuutoksista johtuvia eriä, mutta jos esimerkiksi dollari vahvistuu edelleen loppuvuoden aikana, niin silloin tähän pitäisi lisätä selviä tappiolukemia.

Veroja laskiessa käytin noin 17 prosentin veroastetta, jonka jälkeen sain nettotulosennusteeksi noin 120 – 140 miljoonaa dollaria. Tulos jäisi siis selvästi vuodesta 2017, mitä selittää pitkälti Q2 ja Q3 kirjatut yhteensä noin -350 miljoonan dollarin valuuttakurssitappiot.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2019 – 2020

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten viljan kysyntä ja tuotantotasot kehittyvät tulevina vuosina? Eli syntyykö viljelijöille kannustinta käyttää lannoitteita satomäärien nostamiseksi?
  • Energian ja etenkin kaasun hinta on ollut korkealla, joka on vaikuttanut Yaran tuloksentekokykyyn parina viime vuotena. Jatkuuko korkea hintataso vielä pitkään? Ja onko sellaista tekijää näköpiirissä, jonka johdosta hintataso laskisi?
  • Mikä on Yaran hinnoitteluvoima eli miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihin ilman, että se merkittävästi näkyy myyntimäärissä taikka markkinaosuuksissa?
  • Vaikuttaako USA:n ja Kiinan välinen tullikiista Yaran tuotantokustannuksiin? Entä, miten tullikiista näkyy viljojen muiden elintarvikkeiden kaupassa ja hintatasossa?
  • Yhtiö arvioi, että vuonna 2019 alkaen sen investointiohjelman tuotoksena sen tuotantokapasiteetti kasvaa noin 20-25 prosenttia. Millainen vaikutus tällä on liikevaihtoon taikka tulokseen?

Arvioin liikevaihdon nousevan noin +3 – 4 prosentin vuosivauhdilla. Ratkaisevaa onkin se, miten maailman viljatuotanto kehittyy seuraavien vuosien aikana. Jos lannoitteiden kysyntä nousee nykyisiltä alhaisilta tasoilta, niin silloin liikevaihdon kasvuvauhti voi olla selvästi ennustamaani parempaa.

Liiketuloksen kohdalla vaikuttaa liikevaihdon lisäksi oikeastaan kaksi tekijää. Energian hinnan kehitys sekä Production-segmentin tulostaso. Jos Production-segmentin tulostaso palaa takaisin parin vuoden takaisille 900 – 1 000 miljoonan dollarin lukemiin, niin se kääntäisi Yaran tuloksen ihan eri kokoluokkaan. Lähdin liiketulosarvioissa siitä, että vielä vuonna 2019 Production segmentin tulos olisi alhaisella tasolla, mutta kääntyisi parempaan vuonna 2020. Prosenteissa liiketulos kasvaisi huimat +40 prosenttia per vuosi, mutta tässä tämä segmentin tuloskäänne juuri näkyisi.

Rahoituskulujen arvioin nousevan noin 100 – 120 miljoonaan dollariin, missä siis kohonnut velkaisuus ja olettevasti nouseva korkotaso nostaisi rahoituskuluja. Muiden kulujen arvioin olevan noin -100 miljoonaa dollaria. Veroasteena käytin noin 17 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liikevaihto 13 900 13 500 3 450 3 700 3 350 3 000
Muutos (%) 3,0% 4,2% 2,8% 4,3% 4,9% 5,0%
Liiketulos 1 000 700 175 175 175 175
Muutos (%) 42,9% 42,9% 6,1% 14,4% 360,5% 30,6%
Marginaali 7,2% 5,2% 5,1% 4,7% 5,2% 5,8%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19e
Liiketulos 1 000 700 175 175 175 175
Rahoituskulut (netto) -120 -100 -25 -25 -25 -25
Muut kulut -120 -100 -25 -25 -25 -25
Tulos ennen veroja 760 500 125 125 125 125
Verot -125 -80 -20 -20 -20 -20
Vähemmistön osuus 0
Nettotulos 635 420 105 105 105 105

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset