Yara International: Ennusteet

Päivitetty 1.5.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q1/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

yara-kvartaalituloslaskelma-q12019

Näkymät 2019

Yara kertoo, että kaasun hinta on laskenut useilla markkinapaikoilla ja etenkin Euroopassa. Perustuen nykyisiin hintatasoihin yhtiö arvioi, että Q2 ja Q3 aikana alempi kaasun hinta toisi noin 100 miljoonan dollarin hyödyt per kvartaali.

Liikevaihdolle ja tulokselle positiivista tukea antaa myös se, että urean kysyntä on ylittänyt tarjonnan, mikä on nostanut lannoitteiden myyntihintoja.

Yara kertoo myös, että investointiohjelman piikki saavutettiin vuonna 2018 ja esimerkiksi vuonna 2019 yhtiön tuotantokapasiteetti kasvaa ammoniakin osalta 1,4 miljoonalla tonnilla ja lannoitteiden osalta 3 miljoonalla tonnilla. Tämä lisää Yaran tuotantokapasiteettia noin 20-25 prosenttia vuoteen 2017 nähden.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Yara uudisti segmenttinsä Q1/2019 aikana. Yhtiöllä on 3 segmenttiä, jotka ovat:

  • Sales & Marketing: Nimensä mukaisesti segmentti myy ja tarjoaa erilaisia lannoite tuotteita
  • New Business: Keskittyy kehittämään ja kaupallistamaan uusia liiketoimintahankkeita. Lisäksi segmentti valmistaa ja myy mm. typpikemikaaleja, ammoniakista tehtyjä valmisteita, eläinrehua, räjähteitä, ympäristöteknologiatuotteita sekä teollisuuskaasuja
  • Production: segmentti sisältää tuotantotehtaita, jotka valmistavat mm. ammoniakkia, lannoitteita, ureaa yms. Production-segmentin strategiana on toimia yhteistyössä monien muiden alan toimijoiden kanssa.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2018 alkaen on esitettynä Yara International: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

Koska Yara ei julkistanut uusien segmenttien vertailutietoa kuin vuodelta 2018, niin vuoden 2018 muutosprosentteja ei ole voitu laskea.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Sales & Marketing 11 250 2 903 3 075 2 775 2 497 10 969 2 845 3 013 2 705 2 406
Muutos (%) 2,6% 2,0% 2,1% 2,6% 3,8%
New Business 1 400 376 350 350 324 1 064 318 283 252 211
Muutos (%) 31,6% 18,2% 23,7% 38,9% 53,6%
Production 948 257 275 225 191 1 017 296 248 234 239
Muutos (%) -6,8% -13,2% 10,9% -3,8% -20,1%
Muut 2 2 5 0 3 1 1
YHTEENSÄ 13 600 3 536 3 700 3 350 3 014 13 055 3 459 3 547 3 192 2 857
Muutos (%) 4,2% 2,2% 4,3% 4,9% 5,5% 14,5% 17,8% 17,5% 15,7% 6,4%

Sales & Marketing -segmentti vastaa suurta osaa koko konsernin myynnistä, joten siinä tapahtuneet muutokset vaikuttavat suurella painolla. Q1:n liikevaihto kasvoi +3,8 prosenttia, mitä tuki korkeammat myyntihinnat sekä valuuttakurssien positiivinen vaikutus. Tein loppuvuoden ennusteen kaavamaisesti noin 50 – 75 miljoonaa dollaria viimevuotisia korkeammilla kvartaaliluvilla. Kasvua tulisi noin 2,5 – 3,0 prosenttia.

New Business -segmentin liikevaihto kasvoi yli +50 prosenttia, mitä tuki etenkin hieman alle +10 prosenttia kasvaneet toimitusmäärät ja Sales & Marketing -segmentin tapaan korkeammat myyntihinnat ja valuuttakurssien myötätuuli. Tein segmentin vuoden 2019 ennusteet noin 350 – 375 miljoonan dollarin kvartaaliluvuilla.

Production-segmentin liikevaihto laski -20 prosenttia, mitä painoi yhtiön tuotanto-ongelmat kolmella suurella tuotantolaitoksella. Ongelmat on nyt saatu korjattua. Tein vuoden 2019 ennusteet noin 225 – 275 miljoonan dollarin kvartaalilukemilla.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 13,25 – 13,75 miljardia dollaria eli noin +4,2 prosentin kasvua vuoteen 2018 nähden.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Sales & Marketing 475 85 150 125 115 427 74 116 99 138
Muutos (%) 11,2% 14,9% 29,3% 26,3% -16,7%
New Business 200 54 55 50 41 104 35 28 24 17
Muutos (%) 92,3% 54,3% 96,4% 108,3% 141,2%
Production 300 64 85 85 66 -34 15 51 -66 -34
Muutos (%)
Muut -75 -22 -20 -10 -23 -93 -45 -42 -19 13
YHTEENSÄ 900 181 270 250 199 404 79 153 38 134
Muutos (%) 122,8% 129,1% 76,5% 557,9% 48,5% -11,8% 33,9% 73,9% -70,8% -26,0%
Marginaali 6,6% 5,1% 7,3% 7,5% 6,6% 3,1% 2,3% 4,3% 1,2% 4,7%

Sales & Marketing -segmentin tulos laski -17 prosenttia vertailukauteen nähden. Tuosta painoi toimitusmäärien lasku sekä tuotanto-ongelmien vuoksi kohonneet kulut. Yhtiö kertoi, että energian hinta olisi laskemaan päin, mikä toisi positiivista vaikutusta tuleville parille kvartaalille. Tästä syystä tein ennusteen selvään noin +11 prosentin kasvuun.

New Business -segmentin ennusteen tein noin 50 miljoonan dollarin kvartaalilukemin tähdäten 200 miljoonan dollarin vuositulokseen.

Production-segmentin kohdalla arvioin tuloksen nousevan alhaisemman energian hinnan johdosta. Tein vuoden 2019 ennusteen noin 300 miljoonaan dollariin.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain noin 800 – 1 000 miljoonaa dollaria. Liiketulos yli tuplaantuisi, missä arvioitu energian hinnan taittuminen tuo ison vaikutuksen tuloskuntoon.

Tulosmarginaali olisi näillä ennusteilla noin 6,6 prosenttia, mikä olisi selvästi viimevuotisia tasoja parempi. Marginaali jäisi kuitenkin edelleen paljon muutaman vuoden takaisesta 9,0 prosentista.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19e Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 900 181 270 250 199 404 79 153 38 134
Rahoituskulut (netto) -100 -25 -25 -25 -25 -72 -26 -26 -14 -6
Muut kulut 0 22 20 20 -62 -195 115 -44 -285 19
Tulos ennen veroja 800 178 265 245 112 137 168 83 -261 147
Verot -135 -29 -45 -40 -21 6 -14 8 45 -33
Nettotulos 665 149 220 205 91 143 154 91 -216 114
Vähemmistö 10 5 5 18 4 7 5 2
Omistajille 675 154 220 205 96 161 158 98 -211 116

Yaran velkaisuus on ollut nousussa jo parin vuoden ajan. Vuoden rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin -25 miljoonaa dollaria per kvartaali eli noin -100 miljoonaa dollaria koko vuonna.

Muut kulut sisältävät osakkuusyritysten tuottoja, joihin on vielä erikseen lisätty konsernin valuuttakurssimuutosten vaikutus. Erä on vuosien varrella ollut -300…+130 miljoonaa dollaria. Tein vuoden 2019 ennusteen nollaan, missä Q1:n pieni tappio kääntyisi vuoden edetessä.

Veroja laskiessa käytin noin 15 – 17 prosentin veroastetta, jonka jälkeen sain nettotulosennusteeksi noin 600 – 700 miljoonaa dollaria. Tulos nousisi siis selvästi vuodesta 2018.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten viljan kysyntä ja tuotantotasot kehittyvät tulevina vuosina? Eli syntyykö viljelijöille kannustinta käyttää lannoitteita satomäärien nostamiseksi?
  • Energian ja etenkin kaasun hinta on ollut korkealla, joka on vaikuttanut Yaran tuloksentekokykyyn parina viime vuotena. Jatkuuko korkea hintataso vielä pitkään? Ja onko sellaista tekijää näköpiirissä, jonka johdosta hintataso laskisi?
  • Mikä on Yaran hinnoitteluvoima eli miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihin ilman, että se merkittävästi näkyy myyntimäärissä taikka markkinaosuuksissa?
  • Vaikuttaako USA:n ja Kiinan välinen tullikiista Yaran tuotantokustannuksiin? Entä, miten tullikiista näkyy viljojen muiden elintarvikkeiden kaupassa ja hintatasossa?
  • Yhtiö arvioi, että vuonna 2019 alkaen sen investointiohjelman tuotoksena sen tuotantokapasiteetti kasvaa noin 20-25 prosenttia. Millainen vaikutus tällä on liikevaihtoon taikka tulokseen?

Arvioin liikevaihdon nousevan noin +4 – 5 prosentin vuosivauhdilla. Ratkaisevaa onkin se, miten maailman viljatuotanto kehittyy seuraavien vuosien aikana. Jos lannoitteiden kysyntä nousee nykyisiltä alhaisilta tasoilta, niin silloin liikevaihdon kasvuvauhti voi olla selvästi ennustamaani parempaa.

Liiketuloksen kohdalla vaikuttaa liikevaihdon lisäksi oikeastaan kaksi tekijää. Energian hinnan kehitys sekä Production-segmentin tulostaso. Jos Production-segmentin tulostaso palaa takaisin parin vuoden takaisille 900 – 1 000 miljoonan dollarin lukemiin, niin se kääntäisi Yaran tuloksen ihan eri kokoluokkaan. Lähdin arvioissa siitä, että liiketulos kasvaisi +10 prosenttia per vuosi, tuotantokapasiteetin kasvun johdosta.

Rahoituskulujen arvioin nousevan noin 120 – 130 miljoonaan dollariin, missä siis kohonnut velkaisuus ja oletettavasti nouseva korkotaso nostaisi rahoituskuluja. Veroasteena käytin noin 15 – 17 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 14 800 14 250 3 700 3 850 3 500 3 200
Muutos (%) 3,9% 4,8% 4,6% 4,1% 4,5% 6,2%
Liiketulos 1 100 1 000 200 300 275 225
Muutos (%) 10,0% 11,1% 10,5% 11,1% 10,0% 13,1%
Marginaali 7,4% 7,0% 5,4% 7,8% 7,9% 7,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 1 100 1 000 200 300 275 225
Rahoituskulut (netto) -130 -120 -30 -30 -30 -30
Muut kulut -30 -30 -5 -10 -10 -5
Tulos ennen veroja 940 850 165 260 235 190
Verot -155 -140 -30 -40 -40 -30
Vähemmistön osuus 0
Nettotulos 785 710 135 220 195 160

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset