Yara International: Ennusteet

Päivitetty 16.7.2019. Ennusteissa on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

Tällä sivulla esitetyt ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2019. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella (varsinkin vuosien 2020 ja 2021 ennusteet) ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Kvartaaliluvut

Oheisessa kaaviossa on esitettynä yhtiön kvartaalikohtaiset liikevaihdot ja nettotulokset. Lisäksi siihen on laskettu 4 kvartaalin liukuva ja kumulatiivinen käyrä.

yara-kvartaalituloslaskelma-q22019

Näkymät 2019

Yara kertoo, että kaasun hinta on laskenut useilla markkinapaikoilla ja etenkin Euroopassa. Perustuen nykyisiin hintatasoihin yhtiö arvioi, että Q3 ja Q4 aikana alempi kaasun hinta toisi noin 160 miljoonan dollarin hyödyt per kvartaali.

Liikevaihdolle ja tulokselle positiivista tukea antaa myös se, että urean kysyntä on ylittänyt tarjonnan, mikä on nostanut lannoitteiden myyntihintoja.

Yara kertoo myös, että investointiohjelman piikki saavutettiin vuonna 2018 ja esimerkiksi vuonna 2019 yhtiön tuotantokapasiteetti kasvaa ammoniakin osalta 1,4 miljoonalla tonnilla ja lannoitteiden osalta 3 miljoonalla tonnilla. Tämä lisää Yaran tuotantokapasiteettia noin 20-25 prosenttia vuoteen 2017 nähden.

Ennusteet 2019 (Talousmentor)

Yara uudisti segmenttinsä Q1/2019 aikana. Yhtiöllä on 3 segmenttiä, jotka ovat:

  • Sales & Marketing: Nimensä mukaisesti segmentti myy ja tarjoaa erilaisia lannoite tuotteita
  • New Business: Keskittyy kehittämään ja kaupallistamaan uusia liiketoimintahankkeita. Lisäksi segmentti valmistaa ja myy mm. typpikemikaaleja, ammoniakista tehtyjä valmisteita, eläinrehua, räjähteitä, ympäristöteknologiatuotteita sekä teollisuuskaasuja
  • Production: segmentti sisältää tuotantotehtaita, jotka valmistavat mm. ammoniakkia, lannoitteita, ureaa yms. Production-segmentin strategiana on toimia yhteistyössä monien muiden alan toimijoiden kanssa.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2018 alkaen on esitettynä Yara International: Sijoituskohteena -sivun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2019 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2018. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2019 muutos Q1/2018 nähden.

Koska Yara ei julkistanut uusien segmenttien vertailutietoa kuin vuodelta 2018, niin vuoden 2018 muutosprosentteja ei ole voitu laskea.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKEVAIHTO
Sales & Marketing 11 400 2 935 3 100 2 868 2 497 10 969 2 845 3 013 2 705 2 406
Muutos (%) 3,9% 3,2% 2,9% 6,0% 3,8%
New Business 1 300 339 325 312 324 1 064 318 283 252 211
Muutos (%) 22,2% 6,6% 14,8% 23,8% 53,6%
Production 950 264 275 220 191 1 017 296 248 234 239
Muutos (%) -6,6% -10,8% 10,9% -6,0% -20,1%
Muut 0 -4 2 2 5 0 3 1 1
YHTEENSÄ 13 650 3 534 3 700 3 402 3 014 13 055 3 459 3 547 3 192 2 857
Muutos (%) 4,6% 2,2% 4,3% 6,6% 5,5% 14,5% 17,8% 17,5% 15,7% 6,4%

Sales & Marketing -segmentti vastaa suurta osaa koko konsernin myynnistä, joten siinä tapahtuneet muutokset vaikuttavat suurella painolla. Alkuvuoden aikana liikevaihto kasvoi +5,0 prosenttia, mitä tuki myyntimäärien kasvu, korkeammat myyntihinnat sekä valuuttakurssien positiivinen vaikutus. Tein loppuvuoden ennusteen kaavamaisesti noin 75 – 100 miljoonaa dollaria viimevuotisia korkeammilla kvartaaliluvilla. Kasvua tulisi noin +4 prosenttia.

New Business -segmentin liikevaihto kasvoi yli +35 prosenttia, mitä tuki Sales & Marketing -segmentin tapaan korkeammat myyntimäärät ja -hinnat ja valuuttakurssien myötätuuli. Tein segmentin vuoden 2019 ennusteet noin 325 – 350 miljoonan dollarin kvartaaliluvuilla.

Production-segmentin liikevaihto laski -13 prosenttia, mitä painoi yhtiön tuotanto-ongelmat kolmella suurella tuotantolaitoksella Q1:llä. Tein vuoden 2019 ennusteet noin 250 – 275 miljoonan dollarin kvartaalilukemilla.

Tilikauden 2019 liikevaihtoennusteeksi sain 13,3 – 13,7 miljardia dollaria eli noin +4,6 prosentin kasvua vuoteen 2018 nähden.

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
LIIKETULOS
Sales & Marketing 500 96 150 139 115 427 74 116 99 138
Muutos (%) 17,1% 29,7% 29,3% 40,4% -16,7%
New Business 150 42 35 32 41 104 35 28 24 17
Muutos (%) 44,2% 20,0% 25,0% 33,3% 141,2%
Production 325 73 85 101 66 -34 15 51 -66 -34
Muutos (%)
Muut -50 -11 -10 -6 -23 -93 -45 -42 -19 13
YHTEENSÄ 925 200 260 266 199 404 79 153 38 134
Muutos (%) 129,0% 153,2% 69,9% 600,0% 48,5% -11,8% 33,9% 73,9% -70,8% -26,0%
Marginaali 6,8% 5,7% 7,0% 7,8% 6,6% 3,1% 2,3% 4,3% 1,2% 4,7%

Sales & Marketing -segmentin tulos laski Q1:llä -17 prosenttia, mutta kääntyi Q2:lla +40 prosentin nousuun. Q1:n tuosta painoi toimitusmäärien lasku sekä tuotanto-ongelmien vuoksi kohonneet kulut. Nämä haasteet saatiin korjattua, mikä näkyi Q2:n selvästi parempana tuloksena. Lisäksi energian hinnan lasku toi positiivista lisää tulokseen.

Yhtiö arvioi, että energian hinta pysyy H2/2019 aikana viime vuotta alhaisemmalla tasolla. Tästä syystä tein ennusteen selvään noin +17 prosentin kasvuun.

New Business -segmentin ennusteen tein noin 40 miljoonan dollarin kvartaalilukemin tähdäten 150 miljoonan dollarin vuositulokseen.

Production-segmentin kohdalla arvioin tuloksen nousevan alhaisemman energian hinnan johdosta. Tein vuoden 2019 ennusteen noin 335 miljoonaan dollariin.

Tilikauden 2019 liiketulosennusteeksi sain noin 850 – 1 000 miljoonaa dollaria. Liiketulos yli tuplaantuisi, missä arvioitu energian hinnan taittuminen tuo ison vaikutuksen tuloskuntoon.

Tulosmarginaali olisi näillä ennusteilla noin 6,8 prosenttia, mikä olisi selvästi viimevuotisia tasoja parempi. Marginaali jäisi kuitenkin edelleen paljon muutaman vuoden takaisesta 9,0 prosentista.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2019e Q4/19e Q3/19e Q2/19 Q1/19 2018 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18
Liiketulos 925 200 260 266 199 404 79 153 38 134
Rahoituskulut (netto) -100 -23 -25 -27 -25 -72 -26 -26 -14 -6
Muut kulut 50 33 25 54 -62 -195 115 -44 -285 19
Tulos ennen veroja 875 210 260 293 112 137 168 83 -261 147
Verot -175 -36 -50 -68 -21 6 -14 8 45 -33
Nettotulos 700 174 210 225 91 143 154 91 -216 114
Vähemmistö 15 6 4 5 18 4 7 5 2
Omistajille 715 180 210 229 96 161 158 98 -211 116

Yaran velkaisuus on ollut nousussa jo parin vuoden ajan. Vuoden rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin -25 miljoonaa dollaria per kvartaali eli noin -100 miljoonaa dollaria koko vuonna.

Muut kulut sisältävät osakkuusyritysten tuottoja, joihin on vielä erikseen lisätty konsernin valuuttakurssimuutosten vaikutus. Erä on vuosien varrella ollut -300…+130 miljoonaa dollaria. Tein vuoden 2019 ennusteen +50 miljoonaan dollariin.

Veroja laskiessa käytin noin 20 prosentin veroastetta, joka tuntuisi vastaavan nykyistä verorasitusta. Nettotulosennusteeksi sain noin 675 – 725 miljoonaa dollaria. Tulos nousisi siis selvästi vuodesta 2018.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Ennusteet 2020 – 2021

Oheisissa taulukoissa on hahmoteltu kahden seuraavan tilikauden lukuja. Ja korostetaan tässä vielä, että nämä ovat karkeita hahmotelmia siitä, miten yhtiöllä voisi mennä. Sijoittajan tuleekin pohtia, että

  • Miten viljan kysyntä ja tuotantotasot kehittyvät tulevina vuosina? Eli syntyykö viljelijöille kannustinta käyttää lannoitteita satomäärien nostamiseksi?
  • Energian ja etenkin kaasun hinta on ollut korkealla, joka on vaikuttanut Yaran tuloksentekokykyyn parina viime vuotena. Jatkuuko korkea hintataso vielä pitkään? Ja onko sellaista tekijää näköpiirissä, jonka johdosta hintataso laskisi?
  • Mikä on Yaran hinnoitteluvoima eli miten yhtiö pystyy siirtämään nousevia kustannuksia omiin myyntihintoihin ilman, että se merkittävästi näkyy myyntimäärissä taikka markkinaosuuksissa?
  • Vaikuttaako USA:n ja Kiinan välinen tullikiista Yaran tuotantokustannuksiin? Entä, miten tullikiista näkyy viljojen muiden elintarvikkeiden kaupassa ja hintatasossa?
  • Yhtiö arvioi, että vuonna 2019 alkaen sen investointiohjelman tuotoksena sen tuotantokapasiteetti kasvaa noin 20-25 prosenttia. Millainen vaikutus tällä on liikevaihtoon taikka tulokseen?

Arvioin liikevaihdon nousevan noin +4 – 5 prosentin vuosivauhdilla. Ratkaisevaa onkin se, miten maailman viljatuotanto kehittyy seuraavien vuosien aikana. Jos lannoitteiden kysyntä nousee nykyisiltä alhaisilta tasoilta, niin silloin liikevaihdon kasvuvauhti voi olla selvästi ennustamaani parempaa.

Liiketuloksen kohdalla vaikuttaa liikevaihdon lisäksi oikeastaan kaksi tekijää. Energian hinnan kehitys sekä Production-segmentin tulostaso. Lähdin arvioissa siitä, että liiketulos kasvaisi +8…+10 prosenttia per vuosi, tuotantokapasiteetin kasvun johdosta.

Rahoituskulujen arvioin nousevan noin 120 – 130 miljoonaan dollariin, missä siis kohonnut velkaisuus ja oletettavasti nouseva korkotaso nostaisi rahoituskuluja. Veroasteena käytin noin 20 prosentin veroa.

Liikevaihto ja liiketulos:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liikevaihto 14 850 14 300 3 700 3 850 3 550 3 200
Muutos (%) 3,8% 4,8% 4,7% 4,1% 4,4% 6,2%
Liiketulos 1 100 1 000 215 280 280 225
Muutos (%) 10,0% 8,1% 7,5% 7,7% 5,3% 13,1%
Marginaali 7,4% 7,0% 5,8% 7,3% 7,9% 7,0%

Liiketuloksesta nettotulokseen:

ENNUSTE 2021e Q4/21e Q3/21e Q2/21e Q1/21e 2020e Q4/20e Q3/20e Q2/20e Q1/20e
Liiketulos 1 100 1 000 215 280 280 225
Rahoituskulut (netto) -130 -120 -30 -30 -30 -30
Muut kulut -30 -30 -5 -10 -10 -5
Tulos ennen veroja 940 850 180 240 240 190
Verot -190 -175 -35 -50 -50 -40
Vähemmistön osuus 0
Nettotulos 750 675 145 190 190 150

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus