Yara International sijoituskohteena

Päivitetty 16.7.2019. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q2/2019 osavuosikatsaus.

HUOM! Yara muutti raportointivaluutan Norjan kruunuista USA:n dollareiksi Q1/2018 alkaen. Yara julkaisi dollarimääräisiä tulostietoja parilta vuodelta, joita on käytetty tässä raportissa. Muiden vuosien dollarimääräiset luvut on laskettu raportoiduista kruunumääräisistä luvuista kunkin vuoden päätöskurssin perusteella.

Norjan kruunumääräiset osakkeen kurssit ja osingot on muutettu dollareiksi raportointipäivän (tai tilikauden viimeisen päivän) mukaisesti. Näin on saatu laskettua erilaisia tunnuslukuja, kuten esimerkiksi osinkotuotto ja PE.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yara valmistaa typpituotteita, joista tärkein on typpilannoitteet, mutta myös kuivajää, nitraatti, ammoniakki sekä urea kuuluvat yhtiön tuotteisiin… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2019e YARA INTERNATIONAL Ennuste
Osake (16.7.2019) 403,00 kr 47,20 $ Osinko 12 kk 6,50 kr
Markkina-arvo (Mrd) 12,9 $ Osinkotuotto 1,6%
Liikevaihto (M) 13 650 $ (+4,6%) Osinko/EPS 45% 4v ka
Nettotulos (M) 715 $ (+349,7%) Osinko/FCF -230% 4v ka
EPS 2,62 $ Omav.aste 53%
PE 18,0 Gearing 38%
EV/EBIT 17,8 ROE 7,8%
PB 1,36 ROI 6,9%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.yara.com/investor-relations/reports-presentations-2019/

Yhteenveto

YARA INTERNATIONAL16.7.2019 | 403,00 NOK
19
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Yara:n Talousmentor-arvoluku on 19/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee liikevaihdon ja tuloksen heikko kehittyminen, joka näkyy myös pääoman tuoton pisteissä. Myös vuosien 2016 ja 2017 osinkojen leikkaamiset laskevat pisteitä.

Yaran nettotulos on laskenut oikeastaan koko vuosikymmenen ajan. Vuonna 2011 tulos oli 2,0 miljardia dollaria, kun tilikauden 2018 tulos oli 159 miljoonaa dollaria. Myös liikevaihto on kehittynyt pääsääntöisesti laskevaan trendiin. Tätä voidaan pitää huolestuttavana kehityksenä.

Yhtiön velkaantuminen on nousussa, mutta vielä se on hyvin hallussa. Sekä omavaraisuusaste (55 %) että gearing (40 %) ovat hyvällä tasolla.

Tilikauden 2019 ennustamani nettotulos nousee kuitenkin selvästi heikosta vuodesta 2018. Näin siksi, että yhtiön suurimmat investointihankkeet alkavat olemaan takanapäin ja tuotantokapasiteetti on hankkeiden ansiosta kasvanut 20 – 25 prosenttia. Lisäksi energian hinta on kääntynyt osittain laskuun, joka parantaa yhtiön marginaaleja. PE-luku on 18,0x, joten osaketta voi tämän perusteella pitää hienoisesti koholleen hinnoiteltuna.

Osinkosijoittajaa osingon lasku ja jääminen keväällä 2019 toista kertaa 6,50 kruunuun mietityttää. Tuloskunnon lasku sekä vapaiden rahavirtojen kääntyminen jopa negatiiviseksi selittää tätä osingon kehitystä.

Lisäksi yhtiö noudattaa määrittelemäänsä osinkostrategiaa, missä osinko on 40 – 45 prosenttia nettotuloksesta. Osinkoleikkaus oli jo kolmas lähihistorian aikana. Siksi Yara ei sovi sijoittajalle, joka etsii sijoituskohdetta, jonka osinko nousee vuodesta toiseen.

Tilikausi 2019

Yaran Q1-Q2/2019

M USD Q2/19 Q2/18 Q1-Q2/19 Q1-Q2/18
Liikevaihto 3 402 3 192 6,6% 6 416 6 048 6,1%
Liiketulos (ebit) 266 38 600,0% 464 171 171,3%
Nettotulos (omistajille) 230 -211 326 -96
EPS (USD, omistajille) 0,84 -0,77 1,19 -0,35

Q2 liikevaihto kasvoi +6,6 prosenttia, mitä tuki kasvaneet toimitusmäärät, korkeammat myyntihinnat sekä valuuttakurssien positiivinen vaikutus.

Liiketulos (ebit) moninkertaistui vertailukauden varsin heikoilta tasoilta. Tulosta paransi liikevaihtoon vaikuttaneiden tekijöiden lisäksi kasvaneet marginaalit sekä energian hinnan lasku.

Omistajille kuuluva osuus nettotuloksesta oli 230 miljoonaa dollaria positiivinen, kun vuosi sitten tappiota tuli -211 miljoonaa dollaria. Vuosi sitten tulosta painoi etenkin valuuttakurssien vastatuuli (-302 M USD).

Yara pohtii sen teollisen typpituotannon eriyttämistä ja listaamista omaksi pörssiyhtiöksi. Tästä saataneen lisää tietoa vuoden 2020 alussa.

Näkymät 2019

Yara kertoo, että kaasun hinta on laskenut useilla markkinapaikoilla ja etenkin Euroopassa. Perustuen nykyisiin hintatasoihin yhtiö arvioi, että Q3 ja Q4 aikana alempi kaasun hinta toisi noin 160 miljoonan dollarin hyödyt per kvartaali.

Liikevaihdolle ja tulokselle positiivista tukea antaa myös se, että urean kysyntä on ylittänyt tarjonnan, mikä on nostanut lannoitteiden myyntihintoja.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2019 ennusteinani on:

M USD Q3/19e Q3/18 2019e 2018
Liikevaihto 3 700 3 547 4,3% 13 650 13 054 4,6%
Liiketulos (ebit) 260 153 70% 925 404 129%
Nettotulos (omistajille) 210 98 114% 715 161 344%
Tuleva Ed.
Osinko (12kk) 6,50 6,50

Kvartaali- ja segmenttikohtaiset luvut sekä tilikausien 2019-2021 ennusteet ovat Yara International: Ennusteet -sivulla.

Tuloksen kehitys

Yaran liikevaihdon hyvä kehitys katkesi tilikaudella 2015 liikevaihdon kääntyessä laskuun. Myös nettotulos on ollut selvässä laskussa, sillä tilikauden 2018 tulos oli vain 159 miljoonaa dollaria. Vuosikymmenen alussa nettotulos oli 1,8 – 2,0 miljardissa dollarissa, mistä voi nyt vain haaveilla. Oheinen nettotulosgraafi on aika karua katseltavaa.

yara-tuloslaskelma-q22019

Nettotuloksessa näkyy se, että viimeisen neljän vuoden ajan ruuan tuotanto on ollut korkeammalla kuin sen kysyntä. Tämä on vähentänyt lannoitteiden kysyntää yleisesti. Toinen tuottoja laskeva tekijä on ollut energian etenkin kaasun hinnan nousu, joka on syönyt lannoitteiden hintojen nousun tuoman hyödyn.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2019 liikevaihto olisi noin 13,3 – 13,7 miljardia ja nettotulos noin 675 – 725 miljoonaa dollaria. Tulosta tukisi mittavimpien investointien päättyminen ja niiden tuoma lisäkapasiteetti. Lisäksi yhtiö arvioi energian hinnan laskevan, mikä tuo merkittävän lisän ennustettuun tulosparannukseen.

PE-luvuksi tulisi ennustetuilla luvuilla 18,0x eli osakkeen voi luonnehtia olevan koholleen hinnoiteltu.

Omaa pääomaa yhtiöllä on noin 34,80 dollaria per osake (huomioiden taseen oikaisu), joten P/B-luku on 1,36. Koska Yara ei ole mikään kriisiyhtiö, niin tämän tasoinen arvostus mietityttää. Pitkän aikavälin tuloksentekokyvylle eli noin 2,5 – 3,5 dollarin EPS:lle ei anneta juurikaan painoarvoa (osakkeen hinta 403,00 NOK eli noin 47,20 USD).

Näitä tuloslukuja tarkastellessa on kuitenkin hyvä tiedostaa, että yhtiön liikevaihto, tulos sekä vapaat rahavirrat ovat laskussa. Lisäksi osinkoa on leikattu muutamaan otteeseen ja osinkotuotto on laskenut alle 2 prosentin tasolle.

yara-roe-roi-q22019

ROE ja ROI -tunnusluvut laskivat heikon tilikauden jäljiltä alle 10 prosentin tason. Osaltaan pääoman tuottojen laskutrendin takana on oman pääoman kasvu, joka toimii tunnuslukuja laskettaessa jakajana.

Tase

Liikearvon määrä on hienoisessa kasvussa, mutta sen suhteellinen osuus (noin 6 %) koko taseesta ei ole merkittävästi muuttunut. Q2/2019 tulosraportti ei sisältänyt liikearvon määrää, joten tässä on käytetty vuoden 2018 lopun liikearvoa.

yara-velkaisuus-q22019

Samoin korollisten velkojen määrä on nousussa ja oli Q4/2019 lopussa noin 4,3 miljardia dollaria. Velkaisuutta nosti vuoden 2019 alusta käyttöön otettu IFRS 16-standardi (4,0 -> 4,5 Mrd USD). Tämä ei ole juurikaan vaikuttanut velkaantumisen tunnuslukuihin. Nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut hyvällä alle 50 prosentin tasolla jo vuosikausia ja samoin omavaraisuusaste on ollut yli 50 prosentissa.

Velkaantumisen nopea nousu on kuitenkin huolestuttavaa, ja sijoittajan tulee pitää silmällä velkojen kehitystä tulevaisuudessa. Velkaisuuden nousua selittää vapaan rahavirran kääntyminen negatiiviseksi, minkä lisäksi osingot ovat ylittäneet vapaan rahavirran tason jo useamman vuoden ajan.

Velkojen noususta huolimatta voidaan todeta, että Yaran tase on varsin hyvässä kunnossa, mikä antaa hyvää selkänojaa, kun tuloskunto juuri nyt yskähteleekin.

Rahavirta

Yaran liiketoiminnan rahavirta on noussut vuoden 2012 noin 1,2 miljardista vuoden 2016 noin 1,6 miljardiin dollariin.

Sen sijaan vuosina 2017 ja 2018 rahavirrat jäivät vain 0,8 miljardiin dollariin. Suurin selittävä tekijä rahavirran laskussa oli käyttöpääoman negatiivinen muutos. Käyttöpääoma koostuu myyntisaatavista, varastotasoista sekä ostomaksuista. Näiden määrät heilahtelevat päivästä toiseen yrityksen normaalin liiketoiminnan mukaisesti, joten siinä mielessä tästä käyttöpääoman muutoksesta ei tarvitse suoralta kädeltä olla huolissaan.

Capex-investoinnit ovat nousseet voimakkaasti vuosikymmenen alun noin 0,5 miljardista viime vuoden noin 1,4 miljardiin dollariin. Tässä näkyy investoinnit premium-luokan lannoitteisiin sekä teollisiin sovelluksiin. Yhtiö arvioi, että nyt suurimmat investoinnit olisi tältä erää tehty, joten vuonna 2019 investointien pitäisi jäädä selvästi alle viime vuosien tason.

yara-rahavirta-q22019

Kohonneiden capex-investointien seurauksena vapaa rahavirta (FCF) on ollut pitkään keskimäärin noin 0,5 miljardia dollaria. Ja trendi näyttäisi luisuvan alaspäin. Pohdittavaksi jääkin se, että onko tämä normaali vapaan rahavirran taso, vai hämääkö kohonneet capex-kustannukset tässä?

Tilikausien 2017 ja 2018 vapaa rahavirta kääntyi selvästi negatiiviseksi, jota selittää em. käyttöpääoman muutos. Mutta, vaikka tämän muutoksen oikaisee pois, niin vapaa rahavirta olisi jäänyt vain noin +50 miljoonan dollarin tasolle.

Viimeisen 4 vuoden aikana vapaa rahavirta on ollut alhaisemmalla tasolla kuin ulos maksetut osingot ovat olleet. Tämä osaltaan selittää sitä, miksi osinkoja on leikattu sekä sen, miksi yhtiön velkaisuus on vauhdikkaassa nousussa.

Osinko

Yara määrittelee osinkotavoitteekseen sen, että se maksaa noin 40 – 45 prosenttia nettotuloksestaan osinkoina ja omien osakkeiden ostoina. Tilikausilla 2016 ja 2017 osingot laskivat ensin 15 -> 10 ja sitten 10 -> 6,50 NOK. Tämä palautti osingonmaksusuhteen yhtiön määrittelemälle tavoitetasolle.

Kuten rahavirta-kappaleessa jo todettiin, niin vapaat rahavirrat ovat jääneet osinkojen maksuista, joten tätä aukkoa on jouduttu täydentämään velanotolla. Ja velka on kasvanut viimeisen 4 vuoden aikana 1,3 miljardista noin 4,0 miljardiin dollariin.

yara-osinko-q22019

HUOM! Oheisen kuvaajan osingot ovat dollarimääräisiä, mitkä on muutettu kruunuista dollareiksi kunkin tilikauden lopun valuuttakurssia käyttäen.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria listautumisvuodesta 2004 alkaen on nähtävissä Yara International: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2020 (e) 6,50 5/2019 6,50 5/2018 6,50
YHTEENSÄ 6,50 6,50 6,50
+0,0% +0,0% -35,0%

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon pysyvän 6,50 kruunussa. Tämä antaisi noin 1,6 prosentin osinkotuoton (osake 403 NOK).

Arvioin vuonna 2020 maksettavan osingon pysyvän edelleen 6,50 kruunussa. Tarkastelen tätä arviota uudelleen Q3:n tuloksen jälkeen ja mikäli yhtiön tuloskunto lähtee oletettuun kasvuun marginaalien ja energian hinnan laskun johdosta, niin silloin osinko voisi nousta 6,50 kruunusta.

Taulukot

Taseen 2019 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+389) sekä osingonmaksulla (-0). Oikaisu on yhteensä +389 miljoonaa dollaria, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

HUOM! Yara muutti raportointivaluutan Norjan kruunuista USA:n dollareiksi Q1/2018 alkaen. Yara julkaisi dollarimääräisiä tulostietoja parilta vuodelta, joita on käytetty tässä raportissa. Muiden vuosien dollarimääräiset luvut on laskettu raportoiduista kruunumääräisistä luvuista kunkin vuoden päätöskurssin perusteella, jotka on merkitty oheiseen taulukkoon.

HUOM! Yara muutti segmenttirakennettaan vuoden 2019 alussa. Tästä syystä segmenttitiedoissa on luvut vain vuodesta 2018 alkaen.

OSAKE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osake (16.7.2019) 403,00 333,50 376,70 340,20 383,00 334,00 261,00 273,79
Valuuttakurssi NOK-USD 0,1171 0,1151 0,1212 0,1158 0,1131 0,1315 0,1625 0,1790
Hinta USD 47,20 38,39 45,66 39,40 43,32 43,92 42,41 49,01
Lkm (000) 272 611 273 170 273 218 273 499 275 114 276 385 278 647 282 822
Markkina-arvo (Mrd $) 12,87 10,49 12,47 10,77 11,92 12,14 11,82 13,86
LIIKEVAIHTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Sales & Marketing 11 400 10 968
New Business 1 300 1 063
Production 950 1 017
Muut 0 5
YHTEENSÄ 13 650 13 053 0 0 0
LIIKEVOITTO 2019e 2018 2017 2016 2015
Sales & Marketing 500 427
New Business 150 103
Production 325 -35
Muut -50 -93
YHTEENSÄ 925 402 0 0 0
TULOS­LASKELMA Q3/19e Q1-Q2/19 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Liikevaihto 3 700 6 416 13 650 13 054 11 400 11 598 13 787 15 139 14 520 15 127
Liikevoitto 260 464 925 402 457 1 042 1 657 1 643 1 394 1 997
Nettotulos 210 326 715 159 477 756 887 1 176 984 1 883
Marginaali 5,7% 5,1% 5,2% 1,2% 4,2% 6,5% 6,4% 7,8% 6,8% 12,4%
EPS 0,77 1,20 2,62 0,58 1,75 2,76 3,22 4,25 3,53 6,66
TASE 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Käteiset varat 709 203 544 436 364 472 1 108 1 779
Liikearvo 842 842 855 813 794 907 850 837
Muut varat 16 494 15 598 14 384 12 748 12 286 13 301 12 501 11 928
Tase yhteensä 18 045 16 643 15 783 13 997 13 444 14 680 14 459 14 544
Oma pääoma 9 268 8 683 9 225 8 647 8 357 8 385 8 818 8 636
Vähemmistö 220 227 280 270 208 552 350 312
Korolliset velat 4 339 3 997 2 911 1 923 1 309 2 027 1 657 1 854
Muut vastuut 4 218 3 736 3 367 3 157 3 570 3 716 3 634 3 742
Tase yhteensä 18 045 16 643 15 783 13 997 13 444 14 680 14 459 14 544
RAHAVIRTA 2019e 2018 2 017 2 016 2 015 2 014 2013 2012
Liiketoiminta 1 250 756 791 1 631 1 655 1 132 1 978 2 369
Investoinnit: Capex -1 000 -1 336 -1 341 -1 161 -1 089 -923 -719 -639
Vapaa rahavirta (FCF) 250 -580 -550 470 566 209 1 259 1 730
Investoinnit: Muut -100 -664 -9 -67 310 -352 -827 -69
Investointien jälkeen 150 -1 244 -559 403 876 -143 432 1 661
Rahoitus: Voitonjako -205 -240 -321 -478 -774 -401 -757 -583
Rahoitus: Muut 55 1 138 972 132 -165 87 -209 -321
Rahavarojen muutos 0 -346 92 57 -63 -457 -534 757
OSINKO 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Osinko NOK (norm) 6,50 6,50 6,50 10,00 15,00 13,00 10,00 13,00
Osinko NOK (lisä)
Osinko yhteensä 6,50 6,50 6,50 10,00 15,00 13,00 10,00 13,00
Osinko ($) 0,76 0,75 0,79 1,16 1,70 1,71 1,63 2,33
Osinkotuotto 1,6% 1,9% 1,7% 2,9% 3,9% 3,9% 3,8% 4,7%
Osinko/nettotulos 29,0% 128,5% 45,1% 41,9% 52,6% 40,2% 46,0% 35,0%
Osinko/FCF 83,0% -35,2% -39,1% 67,4% 82,5% 226,1% 36,0% 38,0%
TUNNUSLUKUJA 2019e 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
PE (7v) 17,5 11,6 10,7 8,2 9,2
PE (3v) 28,6 22,6 17,7 11,5 11,7 9,0 7,3 7,7
PE 18,0 65,9 26,2 14,3 13,4 10,3 12,0 7,4
EV/EBIT 17,8 35,5 32,5 11,8 7,8 8,3 8,9 7,0
Oma pääoma/osake 34,80 32,62 34,79 32,60 31,13 32,34 32,90 31,64
P/B 1,36 1,18 1,31 1,21 1,39 1,36 1,29 1,55
ROE 7,8% 1,7% 5,2% 8,6% 10,1% 13,0% 10,9% 22,9%
ROI 6,9% 3,2% 3,9% 10,1% 15,9% 15,1% 12,9% 19,8%
Omavaraisuusaste 52,6% 53,5% 60,2% 63,7% 63,7% 60,9% 63,4% 61,5%
Gearing 38,3% 42,6% 24,9% 16,7% 11,0% 17,4% 6,0% 0,8%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

Dollareiksi muutettu osakkeen hinta on laskettu kvartaalin päätöspäivän valuuttakurssin mukaisesti.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

Yara on raportoinut dollaripohjaisia taseen lukuja Q4/2016 alkaen. Tästä syystä ROE- ja ROI-lukuja on laskettu vain Q4/2017 ja EV/EBIT-lukuja Q4/2016 alkaen.

TUNNUS­LUKUJA Q2/19 Q1/19 Q4/18 Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Osake (päätösarvo) 413,80 352,80 333,50 399,70 338,00 331,10 376,70 356,70 313,60 330,60
Osake (USD) 48,58 41,04 38,38 48,88 41,43 42,57 45,91 44,74 37,39 38,55
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500
Osinkotuotto (ennuste) 1,6% 1,8% 1,9% 1,6% 1,9% 2,0% 1,7% 1,8% 2,1% 2,0%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 2,13 0,51 0,59 0,39 0,36 1,43 1,75 1,22 1,26 2,31
PE 22,8 79,9 65,5 124,8 114,3 29,7 26,3 36,6 29,8 16,7
EV/EBIT 24,8 33,0 35,4 43,5 45,4 35,3 32,6 30,9 22,9 14,7
ROE 6,4% 1,5% 1,7% 1,2% 1,1% 4,2% 5,2%
ROI 5,2% 3,5% 3,2% 3,1% 2,6% 3,4% 3,9%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

 

Mainokset