Yara International sijoituskohteena

Päivitetty 27.6.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

HUOM! Yara muutti raportointivaluutan Norjan kruunuista USA:n dollareiksi Q1/2018 alkaen. Yara julkaisi dollarimääräisiä tulostietoja parilta vuodelta, joita on käytetty tässä raportissa. Muiden vuosien dollarimääräiset luvut on laskettu raportoiduista kruunumääräisistä luvuista kunkin vuoden päätöskurssin perusteella.

Norjan kruunumääräiset osakkeen kurssit ja osingot on muutettu dollareiksi raportointipäivän (tai tilikauden viimeisen päivän) mukaisesti. Näin on saatu laskettua erilaisia tunnuslukuja, kuten esimerkiksi osinkotuotto ja PE.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yara valmistaa typpituotteita, joista tärkein on typpilannoitteet, mutta myös kuivajää, nitraatti, ammoniakki sekä urea kuuluvat yhtiön tuotteisiin… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e YARA INTERNATIONAL Ennuste
Osake (27.6.2018) 330,40 kr 40,71 $ Osinko 12 kk 6,50 kr 2,0%
Markkina-arvo (Mrd) 11,1 $ Osinko/EPS 47% 4v ka
Liikevaihto (M) 11 725 $ (+5,0%) Osinko/FCF 922% 4v ka
Nettotulos (M) 450 $ (-8,3%) Omav.aste 59%
EPS 1,65 $ Gearing 30%
PE 24,7 ROE 4,7%
PB 1,13 ROI 3,7%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.yara.com/investor-relations/reports-presentations-2018/

Yhteenveto

YARA INTERNATIONAL27.6.2018 | 330,40 NOK
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Yara:n Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee liikevaihdon ja tuloksen heikko kehittyminen, joka näkyy myös pääoman tuoton pisteissä. Myös vuosien 2016 ja 2017 osinkojen leikkaamiset laskevat pisteitä.

Yaran nettotulos on laskenut kolme vuotta peräjälkeen. Vuonna 2014 nettotulos oli 1,2 miljardia dollaria, kun tilikauden 2017 tulos oli vain 0,5 miljardia dollaria. Myös liikevaihto on laskenut samassa ajassa noin 15,1 miljardista nykyiseen 11,4 miljardiin dollariin. Tätä voidaan pitää huolestuttavana kehityksenä.

Yhtiön velkaantuminen on nousussa, mutta vielä se on hyvin hallussa. Sekä omavaraisuusaste (60 %) että gearing (30 %) ovat hyvällä tasolla.

Tilikauden 2018 ennustetulla nettotuloksella ja nykyisellä osakkeen hinnalla (330 NOK) PE on noussut 24,7x. Vielä joitakin vuosia sitten Yaran PE:t liikkuivat noin 10x – 14x tuntumassa. Näin osakkeen hinnan voi sanoa olevan arvokkaasti hinnoiteltu.

Osinkosijoittajaa tilikauden 2016 ja 2017 osingon varsin raju leikkaaminen (15 NOK -> 10 NOK -> 6,50 NOK) mietityttää. Tuloskunnon lasku sekä vapaiden rahavirtojen kääntyminen jopa negatiiviseksi selittää tätä osingon kehitystä.

Lisäksi yhtiö noudattaa määrittelemäänsä osinkostrategiaa, missä osinko on 40 – 45 prosenttia nettotuloksesta. Osinkoleikkaus oli jo kolmas lähihistorian aikana. Siksi Yara ei sovi sijoittajalle, joka etsii sijoituskohdetta, jonka osinko nousee vuodesta toiseen.

Tilikausi 2018

Yaran Q1/2018

 • liikevaihto: 2 856 M USD (2 683 M USD / +6,4 %)
 • nettotulos (osakkeenomistajille): 116 M USD (201 M USD / -42 %)
 • EPS: 0,42 USD (0,73 USD)

Q1:n liikevaihto kasvoi noin +6 prosenttia, mihin vaikutti positiivisesti lannoitteiden hintatason nousu. Sen sijaan toimitusmäärät olivat laskussa.

Vuonna 2017 Yaran nettotulos laski -40 prosenttia – ja samalla tavalla myös vuosi 2018 lähti liikkeelle. Tulokseen negatiivisesti vaikutti mm

 • -123 M USD energian ja raaka-aineiden hintojen nousu
 • -40 M USD palkkakustannusten nousu
 • -30 M USD korkeammat poistot
 • -24 M USD muiden toiminnan kulujen nousu
 • -61 M USD pienemmät valuuttakurssihyödyt
 • +29 M USD pienemmät verot

Näin kulut olivat -249 miljoonaa dollaria vertailukautta suuremmat, jotka söivät liikevaihdon tuoman +173 miljoonan dollarin hyödyn.

Perusliiketoiminnan kannalta merkittävimmät heikkoudet olivat maakaasun hintojen nousu, lannoitemarkkinoiden heikkous ja näin alhaiset marginaalit. Lisäksi markkinoilla on tällä hetkellä ylitarjontaa sekä ureasta että muista typpituotteista.

Yaran tehokkuusohjelma on tuonut Q1/2018 loppuun mennessä 275 miljoonan dollarin hyödyt. Yhtiön tavoitteena on saada noin 350 miljoonan dollarin hyödyt vuoden 2018 ja yhteensä 500 miljoonan dollarin hyödyt vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tämän takia Yara on kohdistanut toimenpiteitä toimintojen kehittämiseen sekä investointeja premium-luokan lannoitteisiin ja teollisiin sovelluksiin.

Näkymät 2018

Yara odottaa, että kaasun hinnat pysyvät korkealla tasolla myös Q2/2018 ajan.

Pidemmän ajan näkymistään Yara toteaa, että 4 viimeistä vuotta ruoan tuotanto on ylittänyt sen kulutuksen. Näin viljelijöiden ei ole kannattanut käyttää suuria summia lannoitteisiin, kun lisääntyvästä tuotannosta ei ole panostuksiin nähden hyötyä. Nyt odotettavissa on, että vihdoin kaudella 2018 kulutus ylittäisi tuotannon, jolloin lannoitteiden kysynnänkin odotettaisiin kääntyvät hienoiseen nousuun. Viljan hinta on hienoisessa nousussa, mutta tämä ei ole vielä näkynyt lannoitteiden hinnoissa.

Yaran viime vuoden ja tämän vuoden nihkeän kehityksen pohjalta voidaan antaa vain varsin karkeita arvioita (Talousmentor) tilikaudesta 2018.

 • liikevaihto: 11,5 – 12,0 Mrd USD (2017: 11,4 Mrd USD)
 • nettotulos: 425 – 475 M USD (477 M USD)
 • EPS: 1,56 – 1,74 M USD (1,75 USD)
 • PE: 23,4 – 26,2x (osakkeen hinta 330 NOK eli noin 40,70 USD)

Liikevaihdon kohdalla ajatus on, että se kasvaa hyvän Q1:n jäljiltä noin +3 prosenttia. Korkea energian hinta jarruttaa tuloksen kehitystä ja näin arviona on, että tulos jää vuoden 2017 tasosta. Näin siitäkin huolimatta, että yhtiö on saanut hyviä tuloksia kustannussäästöohjelmastaan.

Ennusteet (Talousmentor)

Oheiset ennustelaskelmat ovat omia arvioitani, missä olen hyödyntänyt yhtiön antamia ennusteita vuodelle 2018. Taulukon absoluuttisiin (kvartaali-) lukuihin tulee suhtautua varauksella ja ne ovat vain hahmotelmia siitä, miten tilikausi voisi edetä.

Yaralla on 3 segmenttiä

 • Crop nutrition: segmentti tuottaa ja markkinoi erilaisia lannoitemineraaleja ja -ratkaisuja. Sillä on tuotanto- tai myyntitoimintaa 54 maassa.
 • Industrial: segmentti valmistaa ja myy mm. typpikemikaaleja, ammoniakista tehtyjä valmisteita, eläinrehua, räjähteitä, ympäristöteknologiatuotteita sekä teollisuuskaasuja.
 • Production: segmentti sisältää tuotantotehtaita, jotka valmistavat mm. ammoniakkia, lannoitteita, ureaa jne. Production-segmentin strategiana on toimia yhteistyössä monien muiden alan toimijoiden kanssa.

Segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot vuodesta 2014 alkaen on esitettynä analyysin lopun Taulukot-osiossa.

Liikevaihtoennuste

Oheisessa taulukossa on esitettynä liikevaihdon ennusteet tilikaudelle 2018 sekä toteutuneet luvut vuodelta 2017. Lisäksi muutosprosentti vastaavaan ajankohtaan edelliseltä vuodelta eli esimerkiksi Q1/2017 muutos Q1/2016 nähden.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKEVAIHTO
Crop Nutrition 8 800 2 262 2 300 2 125 2 113 8 669 2 195 2 365 2 046 2 063
Muutos (%) 1,5% 3,1% -2,7% 3,9% 2,4% -0,1% 7,3% 6,0% -7,9% -5,2%
Industrial 1 925 491 475 475 484 1 846 491 443 445 467
Muutos (%) 4,3% 0,0% 7,2% 6,7% 3,6% -3,8% 14,5% 5,5% -26,8% 1,3%
Production 1 000 241 225 275 259 891 256 212 270 153
Muutos (%) 12,2% -5,9% 6,1% 1,9% 69,3% -11,9% 29,9% -11,7% -11,8% -42,9%
Muut 0 -1 1 -7 -6 0 -2 1
YHTEENSÄ 11 725 2 993 3 000 2 875 2 857 11 399 2 936 3 020 2 759 2 684
Muutos (%) 2,9% 1,9% -0,7% 4,2% 6,4% -1,7% 10,0% 4,4% -11,9% -7,5%

Crop nutrition -segmentin hyvä liikevaihdon kehitys kääntyi rajusti laskuun vuonna 2016 ja sama laskutrendi jatkui vielä vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla. Tässä lannoitteiden hintojen lasku näkyy selvästi. Vuoden 2017 toisella puoliskolla sekä Q1/2018 liikevaihto on kääntynyt kasvuun, joten tein segmentin tilikauden 2018 ennusteen noin +1…+2 prosentin kasvuodotuksella.

Industrial-segmentin liikevaihdon kehitys on lähes identtinen Crop nutrition -segmentin kehityksen kanssa. Liikevaihto lähti laskuun vuoden 2015 huipusta ja lasku jatkui vuoden 2017 puoliväliin asti. Tämän jälkeen kehitys on ollut nousevaa ja Q1/2018 liikevaihto kasvoi +3,6 prosenttia. Tein ennusteen tasaisilla noin 480 miljoonan dollarin kvartaaliluvuilla, joilla tilikauden 2018 liikevaihtoennuste olisi noin 1,90 – 1,95 miljardia dollaria. Tämä olisi noin toissavuoden 2016 liikevaihdon tasolla.

Production-segmentin vuosittaiset liikevaihdon vaihtelut ovat isoja. Segmentin lukemat riippuvat suoraan mm. ammoniakin, urean ja nitraattien maailmanmarkkinahintojen muutoksista. Q1/2018 liikevaihto kasvoi lähes +70 prosenttia, joka juurikin kuvastaa näitä isoja muutoksia. Tein ennusteen kuitenkin tasaisilla noin 250 miljoonan dollarin kvartaaliluvuilla, joilla tilikauden 2018 ennusteeksi tuli 1,0 miljardia dollaria. Tämä on hieman vuotta 2017 parempi, mutta matkaa on vielä paljon vuosien 2013 – 2015 noin 1,5 miljardin dollarin tasolle.

Tilikauden 2018 liikevaihtoennusteeksi sain 11,5 – 12,0 miljardia dollaria eli noin 2-3 prosentin kasvua vuoteen 2017 nähden. Tämä jää Q1:n hyvästä kasvulukemasta (+6,4 %) oikeastaan siksi, että Production-segmentin Q1:n lukema oli erityisen vahva (johtuen vertailukauden heikkoudesta).

Liiketulosennuste

Oheiseen taulukkoon on koottuna liiketulosten ennusteet sekä muutosprosentit.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
LIIKETULOS
Crop Nutrition 330 53 110 75 92 306 51 102 69 84
Muutos (%) 7,8% 3,9% 7,8% 8,7% 9,5% -37,7% -7,3% -29,2% -42,0% -51,4%
Industrial 175 47 40 40 48 118 -10 48 39 41
Muutos (%) 48,3% -16,7% 2,6% 17,1% -64,0% -124,4% 6,7% -80,3% -6,8%
Production -20 68 -50 -20 -18 77 55 -81 18 85
Muutos (%) -58,4% -74,6% -52,5%
Muut -5 -32 5 10 12 -43 -37 19 4 -29
YHTEENSÄ 480 136 105 105 134 458 59 88 130 181
Muutos (%) 4,8% 130,5% 19,3% -19,2% -26,0% -56,0% -6,3% -45,3% -69,3% -54,1%
Marginaali 4,1% 4,5% 3,5% 3,7% 4,7% 4,0% 2,0% 2,9% 4,7% 6,7%

Crop nutrition -segmentin tuloskunto on puolittunut vuosien 2014 – 2015 noin 625 – 725 miljoonan dollarin tasolta nykyiselle noin 300 – 330 miljoonaan dollariin. Vuonna 2017 laskua tuli lähes -40 prosenttia, joten siihen nähden Q1/2018 tuloksen noin +9,5 prosentin parannus oli rohkaisevaa. Tein ennusteen noin +8 prosentin kasvulukua tavoitellen, jolla sain tulosennusteeksi noin 330 miljoonaa dollaria. Jatkossa kasvuprosenttien tulee olla ihan eri luokkaa, jotta segmentti voisi palata muutaman vuoden taikaisille tulostasoilleen.

Industrial-segmentin tuloskunto on ollut noin 140 – 150 miljoonassa dollarissa jo useamman vuoden ajan. Tilikauden 2016 hyvää tulosta selittää kertaluontoinen myyntivoitto (+150 M USD). Muutoin kvartaalitulokset ovat olleet varsin tasaisesti noin 40 – 50 miljoonassa dollarissa, joten noudatin tätä linjaa tilikauden 2018 ennusteissa.

Ilman yllättäviä eriä Industrial-segmentin tulosennusteeksi tulisi noin 175 miljoonaa dollaria, joka olisi lähes +50 prosentin parannus vuoteen 2017 nähden. Tätä roimaa kasvua selittää Q4/2017 kvartaalin -10 miljoonan dollarin tappio. Jos se olisi ollut normaalilla noin 40 miljoonan dollarin tasolla, niin vertailukauden tulos olisi ollut noin 165 – 170 miljoonaa dollaria. Eli tähän nähden ennuste on linjassa viime vuoden lukujen kanssa.

Kuten liikevaihdon kohdalla, niin myös liiketuloksen kohdalla Production-segmentin tulokset heilahtelevat suuresti vuodesta toiseen. Vuosina 2014 ja 2015 segmentti teki noin 0,9 – 1,0 miljardin dollarin voittoa, kun vuonna 2017 voitto jäi 77 miljoonaan dollariin. Tuloskehityksen trendi on ollut sen verran laskevaa, että tein ennusteen ”pikkupakkaselle” eli noin -20 miljoonaan dollariin. Tämä ennuste voi olla isostikin pielessä, mikäli maailmanmarkkinahinnat nousevat (tai laskevat) merkittävästi vuoden aikana.

Tilikauden 2018 liiketulosennusteeksi sain noin 475 – 500 miljoonaa dollaria. Tämä olisi noin +4,8 prosenttia viimevuotista parempi, mutta kuten edellä jo totesin, niin kasvulukujen tulisi olla ihan toista luokkaa, jotta tuloskunto palautuisi parin vuoden takaiselle noin 1,65 miljardin dollarin tasolle.

Tulosmarginaali olisi näillä ennusteilla noin 4,1 prosenttia, mikä jää selvästi toissavuoden 2016 noin 9,0 prosentin lukemasta.

Nettotulosennuste

Oheisessa taulukossa on laskelma liiketuloksesta nettotulokseen.

ENNUSTE 2018e Q4/18e Q3/18e Q2/18e Q1/18 2017 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17
Liiketulos 480 136 105 105 134 458 59 88 130 181
Rahoituskulut (netto) -20 -4 -5 -5 -6 -6 -8 5 -3 0
Muut kulut 110 31 30 30 19 129 45 17 -11 78
Tulos ennen veroja 570 163 130 130 147 581 96 110 116 259
Verot -120 -32 -25 -30 -33 -99 19 -21 -35 -62
Nettotulos 450 131 105 100 114 482 115 89 81 197
Vähemmistö 2 2 -5 -11 0 2 4
Omistajille 452 131 105 100 116 477 104 89 83 201

Rahoituskulujen (netto) arvioin olevan noin -20 miljoonaa dollaria.

Muut kulut (tai tässä tuotot) arvioin olevan noin +110 miljoonaa dollaria. Nämä ovat osakkuusyritysten tuottoja, joihin on vielä erikseen lisätty konsernin valuuttakurssimuutosten vaikutus.

Veroja laskiessa käytin noin 20 – 22 prosentin veroastetta, jonka jälkeen sain nettotulosennusteeksi noin 425 – 475 miljoonaa dollaria. Tulos jäisi siis hieman vuodesta 2017, mitä oikeastaan selittää Q1:llä annettu noin -85 miljoonan dollarin etumatka.

Ennusteissa näkyy se, että energian hinta on edelleen nousussa eikä lannoitemarkkinoilla näytä tapahtuvan merkittävää hintojen tai kysynnän nousua.

Tulosennusteissa ei ole huomioitu mahdollisia yllättäviä alaskirjauksia tai muita kertaluontoisia eriä.

Tuloksen kehitys

Yaran liikevaihdon hyvä kehitys katkesi tilikaudella 2016 liikevaihdon kääntyessä laskuun. Tilikauden 2017 liikevaihto jäi 11,4 miljardiin dollariin (2016: 11,6 Mrd USD). Myös nettotulos on ollut selvässä laskussa, sillä tilikauden 2017 tulos oli vain 477 miljoonaa dollaria. Vuosikymmenen alussa nettotulos oli 1,8 – 2,0 miljardissa dollarissa, mistä voi nyt vain haaveilla.

yara-tuloslaskelma-q12018

Nettotuloksessa näkyy jo aiemmin mainittu seikka siitä, että viimeisen neljän vuoden ajan ruoan tuotanto on ollut korkeammalla kuin sen kysyntä. Tämä on vähentänyt lannoitteiden kysyntää yleisesti.

Tehokkuusohjelma: Yaran tehokkuusohjelma on tuonut Q1/2018 loppuun mennessä 275 miljoonan dollarin hyödyt. Yhtiön tavoitteena on saada noin 350 miljoonan dollarin hyödyt vuoden 2018 loppuun mennessä ja yhteensä 500 miljoonan dollarin hyödyt vuoden 2020 loppuun mennessä.

Edellä Ennusteet-kappaleessa arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 11,5 – 12,0 miljardia ja nettotulos noin 425 – 475 miljoonaa dollaria.

Yaran osakkeen PE-luku nousisi 24,7x em. ennustetulla tuloksella laskettuna, joka indikoisi korkeasti hinnoiteltua osaketta. Syklisenä yhtiönä katse kannattaa kuitenkin pitää 3 ja 7 -vuoden keskimääräisillä tuloksilla lasketuissa PE:ssä (PE3 ja PE7), jotka ovat 11,8 – 19,8x. Nämä luvut pitäisivät osaketta alhaisesti hinnoiteltuna.

Omaa pääomaa yhtiöllä on noin 36 dollaria per osake (huomioiden taseen oikaisu), joten P/B-luku on 1,13. Koska Yara ei ole mikään kriisiyhtiö, niin tämän tasoinen arvostus mietityttää. Tuloksentekokyvylle eli noin 1,65 dollarin EPS:lle ei anneta juurikaan painoarvoa.

Näitä tuloslukuja tarkastellessa on kuitenkin hyvä tiedostaa, että yhtiön liikevaihto, tulos sekä vapaat rahavirrat ovat laskussa. Lisäksi osinkoa on leikattu parina vuotena peräkkäin, ja osinkotuotto on laskenut noin 2 prosentin tasolle.

yara-roe-roi-q12018

ROE ja ROI -tunnusluvut laskivat heikon tilikauden jäljiltä alle 10 prosentin tason. Osaltaan pääoman tuottojen laskutrendin takana on oman pääoman kasvu, joka toimii tunnuslukuja laskettaessa jakajana.

Tase

Liikearvon määrä on hienoisessa kasvussa, mutta sen suhteellinen osuus (noin 6 %) koko taseesta ei ole merkittävästi muuttunut. Q1/2018 tulosraportti ei sisältänyt liikearvon määrää, joten tässä on käytetty vuoden 2017 lopun liikearvoa.

yara-velkaisuus-q12018

Samoin korollisten velkojen määrä on nousussa ja oli Q1/2018 lopussa noin 3,6 miljardia dollaria. Tämä ei juurikaan ole vaikuttanut velkaantumisen tunnuslukuihin. Nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut alle 20 prosentin viimeisen 7 vuoden ajan. Samoin omavaraisuusaste on ollut yli 60 prosenttia.

Velkaantumisen nopea nousu on kuitenkin huolestuttavaa, ja sijoittajan tulee pitää silmällä velkojen kehitystä tulevaisuudessa. Velkaisuuden nousua selittää vapaan rahavirran kääntyminen negatiiviseksi, minkä lisäksi osingot ovat ylittäneet vapaan rahavirran tason jo useamman vuoden ajan.

Velkojen noususta huolimatta voidaan todeta, että Yaran tase on varsin hyvässä kunnossa, mikä antaa hyvää selkänojaa, kun tuloskunto juuri nyt yskähteleekin.

Rahavirta

Yaran liiketoiminnan rahavirta on noussut vuoden 2010 noin 1,2 miljardista vuoden 2016 noin 1,6 miljardiin dollariin ja viimeisen 5 vuoden aikana se on ollut keskimäärin noin 1,8 miljardia dollaria.

Tilikauden 2017 liiketoiminnan rahavirta jäi selvästi edellisvuosien tasosta ja oli 0,8 miljardia dollaria. Suurin selittävä tekijä rahavirran laskussa oli käyttöpääoman noin -0,6 miljardin dollarin muutos verrattuna vuoteen 2016. Käyttöpääoma koostuu myyntisaatavista, varastotasoista sekä ostomaksuista. Näiden määrät heilahtelevat päivästä toiseen yrityksen normaalin liiketoiminnan mukaisesti, joten siinä mielessä tästä käyttöpääoman muutoksesta ei tarvitse suoralta kädeltä olla huolissaan.

Capex-investoinnit ovat nousseet voimakkaasti vuosikymmenen alun noin 0,5 miljardista viime vuoden noin 1,3 miljardiin dollariin. Tässä näkyy aiemmin mainitut investoinnit premium-luokan lannoitteisiin sekä teollisiin sovelluksiin.

yara-rahavirta-q12018

Kohonneiden capex-investointien seurauksena vapaa rahavirta (FCF) on ollut pitkään keskimäärin noin 0,5 miljardia dollaria. Ja trendi näyttäisi luisuvan alaspäin. Pohdittavaksi jääkin se, että onko tämä normaali vapaan rahavirran taso, vai hämääkö kohonneet capex-kustannukset tässä?

Tilikauden 2017 vapaa rahavirta kääntyi selvästi negatiiviseksi, jota selittää em. käyttöpääoman muutos. Mutta, vaikka tämän muutoksen oikaisee pois, niin vapaa rahavirta olisi jäänyt vain noin +50 miljoonan dollarin tasolle.

Viimeisen 4 vuoden aikana vapaa rahavirta on ollut alhaisemmalla tasolla kuin ulos maksetut osingot ovat olleet. Tämä osaltaan selittää sitä, miksi osinkoja on leikattu nyt 2 vuotta peräkkäin sekä sen, miksi yhtiön velkaisuus on vauhdikkaassa nousussa.

Osinko

Yara määrittelee osinkotavoitteekseen sen, että se maksaa noin 40 – 45 prosenttia nettotuloksestaan osinkoina ja omien osakkeiden ostoina. Tilikausilla 2016 ja 2017 osingot laskivat ensin 15 -> 10 ja sitten 10 -> 6,50 NOK. Tämä palautti osingonmaksusuhteen yhtiön määrittelemälle tavoitetasolle.

Kuten rahavirta-kappaleessa jo todettiin, niin vapaat rahavirrat ovat jääneet osinkojen maksuista, joten tätä aukkoa on jouduttu täydentämään velanotolla. Ja velka on kasvanut viimeisen 4 vuoden aikana 1,3 miljardista noin 3,6 miljardiin dollariin.

yara-osinko-q12018

HUOM! Oheisen kuvaajan osingot ovat dollarimääräisiä, mitkä on muutettu kruunuista dollareiksi kunkin tilikauden lopun valuuttakurssia käyttäen.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2019 (e) 6,50 5/2018 6,50 5/2017 10,00
YHTEENSÄ 6,50 6,50 10,00
+0,0% -35,0% -33,3%

Kevään 2019 osinkoon vaikuttaa yhtiön vapaan rahavirran kehitys. Mikäli vaikea markkinatilanne jatkuu vielä pitkälle loppuvuotta, niin on hyvinkin mahdollista, että osinkoa leikataan edelleen. Tämän hetkisillä rahavirroilla ja velkaantumisen vauhdilla nykyinen osinkotaso ei ole kestävällä pohjalla.

Näin arvioin, että kevään 2019 osinko pysyisi ennallaan ja olisi 6,50 NOK. Tämä antaisi noin 2,0 prosentin osinkotuoton (osake 330,40 NOK).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+334) sekä osingonmaksulla (-219). Oikaisu on yhteensä +115 miljoonaa dollaria, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

HUOM! Yara muutti raportointivaluutan Norjan kruunuista USA:n dollareiksi Q1/2018 alkaen. Yara julkaisi dollarimääräisiä tulostietoja parilta vuodelta, joita on käytetty tässä raportissa. Muiden vuosien dollarimääräiset luvut on laskettu raportoiduista kruunumääräisistä luvuista kunkin vuoden päätöskurssin perusteella, jotka on merkitty oheiseen taulukkoon.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (27.6.2018) 330,40 376,70 340,20 383,00 334,00 261,00 273,79 240,00
Valuuttakurssi NOK-USD 0,1232 0,1212 0,1158 0,1131 0,1315 0,1625 0,1790 0,1672
Hinta USD 40,71 45,66 39,40 43,32 43,92 42,41 49,01 40,13
Lkm (000) 273 218 273 218 273 499 275 114 276 385 278 647 282 822 287 321
Markkina-arvo (Mrd $) 11,12 12,47 10,77 11,92 12,14 11,82 13,86 11,53
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Crop Nutrition 8 800 8 670 8 675 9 971 11 365
Industrial 1 925 1 846 1 918 2 137 2 367
Production 1 000 891 1 011 1 669 1 400
Muut 0 -7 -6 10 7
YHTEENSÄ 11 725 11 400 11 598 13 787 15 139
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Crop Nutrition 330 306 491 621 728
Industrial 175 118 328 146 159
Production -20 77 185 998 917
Muut -5 -44 38 -108 -161
YHTEENSÄ 480 457 1 042 1 657 1 643
TULOS­LASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 2 875 2 856 11 725 11 400 11 598 13 787 15 139 14 520 15 127 13 435
Liikevoitto 105 134 480 457 1 042 1 657 1 643 1 394 1 997 2 214
Nettotulos 100 116 450 477 756 887 1 176 984 1 883 2 017
Marginaali 3,5% 4,1% 3,8% 4,2% 6,5% 6,4% 7,8% 6,8% 12,4% 15,0%
EPS 0,37 0,42 1,65 1,75 2,76 3,22 4,25 3,53 6,66 7,02
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 636 544 436 364 472 1 108 1 779 981
Liikearvo 855 855 813 794 907 850 837 700
Muut varat 15 296 14 384 12 748 12 286 13 301 12 501 11 928 10 675
Tase yhteensä 16 787 15 783 13 997 13 444 14 680 14 459 14 544 12 356
Oma pääoma 9 567 9 225 8 647 8 357 8 385 8 818 8 636 7 461
Vähemmistö 277 280 270 208 552 350 312 26
Korolliset velat 3 609 2 911 1 923 1 309 2 027 1 657 1 854 1 907
Muut vastuut 3 334 3 367 3 157 3 570 3 716 3 634 3 742 2 962
Tase yhteensä 16 787 15 783 13 997 13 444 14 680 14 459 14 544 12 356
RAHAVIRTA 2018e 2 017 2 016 2 015 2 014 2 013 2012 2011
Liiketoiminta 1 000 791 1 631 1 655 1 132 1 978 2 369 1 231
Investoinnit: Capex -1 350 -1 341 -1 161 -1 089 -923 -719 -639 -479
Vapaa rahavirta (FCF) -350 -550 470 566 209 1 259 1 730 752
Investoinnit: Muut -500 -9 -67 310 -352 -827 -69 551
Investointien jälkeen -850 -559 403 876 -143 432 1 661 1 303
Rahoitus: Voitonjako -230 -321 -478 -774 -401 -757 -583 -411
Rahoitus: Muut 1 080 972 132 -165 87 -209 -321 -397
Rahavarojen muutos 0 92 57 -63 -457 -534 757 495
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko NOK (norm) 6,50 6,50 10,00 15,00 13,00 10,00 13,00 7,00
Osinko NOK (lisä)
Osinko yhteensä 6,50 6,50 10,00 15,00 13,00 10,00 13,00 7,00
Osinko ($) 0,80 0,79 1,16 1,70 1,71 1,63 2,33 1,17
Osinkotuotto 2,0% 1,7% 2,9% 3,9% 3,9% 3,8% 4,7% 2,9%
Osinko/nettotulos 48,6% 45,1% 41,9% 52,6% 40,2% 46,0% 35,0% 16,7%
Osinko/FCF -62,5% -39,1% 67,4% 82,5% 226,1% 36,0% 38,0% 44,7%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 11,8 10,7 8,2 9,2 9,0
PE (3v) 19,8 17,7 11,5 11,7 9,0 7,3 7,7 8,3
PE 24,7 26,2 14,3 13,4 10,3 12,0 7,4 5,7
Oma pääoma/osake 36,03 34,79 32,60 31,13 32,34 32,90 31,64 26,06
P/B 1,13 1,31 1,21 1,39 1,36 1,29 1,55 1,54
ROE 4,7% 5,2% 8,6% 10,1% 13,0% 10,9% 22,9% 29,8%
ROI 3,7% 3,9% 10,1% 15,9% 15,1% 12,9% 19,8% 25,0%
Omavaraisuusaste 58,6% 60,2% 63,7% 63,7% 60,9% 63,4% 61,5% 60,6%
Gearing 30,2% 24,9% 16,7% 11,0% 17,4% 6,0% 0,8% 12,4%

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset