Yara International sijoituskohteena

Päivitetty 20.10.2017. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2017 osavuosikatsaus.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (20.10.2017)359,00 NOKMarkkina-arvo98,1 Mrd NOK
Osinkoennuste 12 kk10,00 NOK Osinkotuotto2,8 %
Liikevaihto 2017e91 000 M NOK (-6,3 %)Nettotulos 2017e3 700 M NOK (-42 %)
PE26,5ROE4,9 %

Yara valmistaa typpituotteita, joista tärkein on typpilannoitteet, mutta myös kuivajää, nitraatti, ammoniakki sekä urea kuuluvat yhtiön tuotteisiin… (lisää yritysesittelyssä).

YARA INTERNATIONAL20.10.2017 | 359,00 NOK
20
★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★★
Taseen kunto ★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Yara:n Talousmentor-arvoluku on 20/30. Hyviä arvoluvun pisteitä laskee liikevaihdon ja tuloksen heikko kehittyminen viime vuosien aikana, joka näkyy myös pääoman tuoton pisteissä. Myös vuoden 2016 osingon leikkaaminen laskee pisteitä.

Yaran nettotulos on heilahdellut 6 – 8 miljardin NOK:n välillä kohta 5 vuoden ajan. Samaan aikaan liikevaihto on kasvanut 85 miljardista nykyiseen noin 95 – 100 miljardiin NOK. Näin tulosmarginaali on kaventunut aiemmasta yli 10 prosentista nykyiseen noin 6,5 prosenttiin. Tätä voidaan pitää hieman huolestuttavana kehityksenä.

Varsinkin, kun tilikauden 2017 ennusteita jouduttiin vetämään alaspäin niin, että liikevaihto jäänee noin 90 – 92 miljardiin ja nettotulos noin 3,7 – 4,0 miljardiin NOK. Näillä luvuilla marginaali jäisi vain 4,1 prosenttiin.

Yhtiön velkaantuminen on nousussa, mutta vielä se on hyvin hallussa. Sekä omavaraisuusaste (62 %) että gearing (21 %) ovat hyvällä tasolla. Tilikauden 2017 ennustetun nettotuloksen laskun sekä osakkeen hinnan nousun takia PE on noussut 24,5 – 26,5x eli aiemmin tunnuslukujen valossa houkutteleva yhtiön tilanne on muuttunut heikompaan suuntaan. Sijoittajan tuleekin pohtia, että onko muutos normaalia syklisyyttä vaiko indikaatti pitkäaikaisista ongelmista.

Osinkosijoittajaa tilikauden 2016 osingon varsin raju leikkaaminen (15 NOK -> 10 NOK) mietityttää. Varsinkin, kun entisen osinkotason ylläpitämiselle olisi ollut varsin hyvin tilaa. Yhtiö palautti osinkonsa kuitenkin määrittelemänsä tavoitetason ”40 – 45 % nettotuloksesta” kohdalle. Osinkoleikkaus oli jo toinen lähihistorian aikana, sillä edellisen kerran osinkoa leikattiin vuonna 2013 (13 NOK -> 10 NOK). Siksi Yara ei sovi sijoittajalle, joka etsii sijoituskohdetta, jonka osinko nousee vuodesta toiseen.

Alkuvuosi 2017

Yaran Q1-Q3/2017

  • liikevaihto: 69 875 M NOK (74 843 M NOK / -6,6 %)
  • liiketulos: 3 321 M NOK (8 251 M NOK / -60 %)
  • nettotulos: 3 101 M NOK (6 693 M NOK / -54 %)

Yaran alkuvuosi on ollut vaikea, mikä näkyy liikevaihdon noin -7 prosentin laskuna, mutta etenkin nettotuloksen yli -50 prosentin laskuna.

Markkinoilla on tällä hetkellä ylitarjontaa sekä ureasta että muista typpituotteista. Tämän takia Yara on kohdistanut toimenpiteitä toimintojen kehittämiseen sekä investointeja premium-luokan lannoitteisiin ja teollisiin sovelluksiin. Näiden toimenpiteiden odotetaan tuovan noin 7 NOK/osake parannuksen tulokseen vuoteen 2020 mennessä.

Yhtiön tehokkuusohjelma etenee aikataulua edellä, sillä Q3:een mennessä siitä on saatu noin 210 M USD hyödyt. Alkuperäinen ennuste oli, että vuoden 2017 lopussa hyötyjä olisi saatu kasaan noin 150 M USD edestä.

Alkuvuoden heikkoa tulosta selittää marginaalien heikentyminen. Raaka-aineiden hinnat nousivat (maakaasu +23 %), kun taas myytyjen lannoitteiden hinnat (urea -3 %, nitraatit -1 %) laskivat. 3,6 miljardin NOK:n tuloserosta noin 2,9 miljardia NOK selittyykin juuri näistä tekijöistä.

Alkuvuoden 2017 rahoituskulut ovat noin -400 M NOK pienempiä kuin vuosi sitten. Vaikka korkotuotot ovat laskeneet noin -60 M NOK, niin korkomenot olivat vastaavasti -220 M NOK pienempiä. Lisäksi valuuttakurssimuutokset toivat noin +210 M NOK:n hyödyn. Tämä selittää liiketuloksen ja nettotuloksen välisen pienen eron, mikä korostui myös Q3-tuloksessa. Siinä liiketulos oli 694 M NOK, kun nettotulos oli tätä hieman suurempi eli 706 M NOK, vaikka veroja meni 164 M NOK.

Näkymät

Yara odottaa, että kaasun hinnat pysyvät korkealla tasolla myös Q4/2017 ja Q1/2018 ajan.

Pidemmän ajan näkymistään Yara toteaa, että 4 viimeistä vuotta ruoan tuotanto on ylittänyt sen kulutuksen. Näin viljelijöiden ei ole kannattanut käyttää suuria summia lannoitteisiin, kun lisääntyvästä tuotannosta ei ole panostuksiin nähden hyötyä. Nyt odotettavissa on, että vihdoin kaudella 2017/2018 kulutus ylittäisi tuotannon, jolloin lannoitteiden kysynnänkin odotettaisiin kääntyvät nousuun. Viljan hinta on kuitenkin vielä ollut varsin alhaisella tasolla, joten hintojen tulee ensin toipua, ennen kuin lannoitekysynnän voi odottaa kasvavan.

Tilikauden 2017 ennusteina voidaan antaa

  • liikevaihto: 90 – 92 M NOK (97,2)
  • nettotulos: 3,7 – 4,0 M NOK (6,4)
  • PE: 24,5 – 26,5x (osakkeen hinta 359 NOK)
  • osinkoennuste: 10,00 NOK (10,00)
  • osinkotuotto: 2,8 %

Segmentit

Yaralla on 3 segmenttiä ja oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Crop Nutrition 70 000 72 677 80 198 71 494 62 268
Industrial 14 500 16 074 17 233 14 928 12 238
Production 6 500 8 472 14 383 8 874 10 424
Muut 0 -52 82 46 123
YHTEENSÄ 91 000 97 171 111 896 95 342 85 053
LIIKEVOITTO 2017e 2016 2015 2014 2013
Crop Nutrition 2 800 4 118 4 973 4 488 3 078
Industrial 1 400 2 742 1 174 973 807
Production 0 1 597 8 842 5 856 3 886
Muut -100 314 -886 -1 011 20
YHTEENSÄ 4 100 8 771 14 103 10 306 7 791

Crop nutrition

Crop nutrition -segmentti tuottaa ja markkinoi erilaisia lannoitemineraaleja ja -ratkaisuja. Sillä on tuotanto- tai myyntitoimintaa 54 maassa.

Segmentin hyvä liikevaihdon kehitys kääntyi rajusti laskuun tilikaudella 2016. Sama laskutrendi näyttäisi jatkuvan vielä tilikaudella 2017. Tässä lannoitteiden hintojen lasku näkyy selvästi.

Liikevaihdon laskun myötä myös liikevoitto on lähtenyt voimakkaaseen laskuun, niin että vuoden 2017 liikevoiton odotetaan jäävän noin 2 800 miljoonaan NOK.

Industrial

Industrial-segmentti valmistaa ja myy mm. typpikemikaaleja, ammoniakista tehtyjä valmisteita, eläinrehua, räjähteitä, ympäristöteknologiatuotteita sekä teollisuuskaasuja.

Industrial-segmentin liikevaihdon kehitys on lähes identtinen Crop Nutrition -segmentin kehityksen kanssa. Liikevaihto lähti laskuun vuoden 2015 huipusta ja sen odotetaan laskevan selvästi vuonna 2017.

Liikevoitto oli vuonna 2016 ennätystasoa (2,7 Mrd NOK), mutta pitää muistaa, että tätä selittää liiketoimintojen myynneistä saadut 1,3 miljardin NOK:n tuotot. Tähän suhteutettuna ennustettu tilikauden 2017 liikevoitto (1,4 Mrd NOK) on ihan kelpo tasoa ja selvästi enemmän kuin vuosien 2013 – 2015 liikevoitot. Ennusteet ovat aina ennusteita, joten nyt pitää vain toivoa, että tulostaso pitää.

Production

Production-segmentti sisältää tuotantotehtaita, jotka valmistavat mm. ammoniakkia, lannoitteita, ureaa jne. Production-segmentin strategiana on toimia yhteistyössä monien muiden alan toimijoiden kanssa.

On hyvä huomata, että Production-segmentin vuosittaiset liikevaihdon ja liikevoiton vaihtelut ovat voimakkaita. Segmentin liikevoittotaso riippuu suoraan mm. ammoniakin, urean, nitraattien maailmanmarkkinahintojen muutoksista. Tästä syystä Yaran sivulla on myös laskureita esimerkiksi ammoniakin ja urean hintatasojen arviointiin http://yara.com/investor_relations/analyst_information/calculators/.

Heikko markkinatilanne näkyy segmentin alkuvuoden 2017 luvuissa. Liikevaihto on selvässä laskussa ja ennusteena on, että se jää noin 6,5 miljardiin NOK. Liikevoiton osalta muutaman vuoden takaisista noin 5 – 9 miljardista jäätäneen selvästi, sillä ennuste on että segmentti tekee nollatuloksen (plus/miinus 1 Mrd NOK).

Segmentin luvuissa ammoniakin, lannoitteiden ja urean hintojen lasku näkyy voimakkaasti.

Tuloksen kehitys

Yaran liikevaihdon hyvä kehitys katkesi tilikaudella 2016 liikevaihdon laskiessa noin -13 prosenttia vuodesta 2015. Myös nettotulos jäi selvästi viime vuodesta ollen 6 360 miljoonaa NOK (-20 %).

yara-tuloslaskelma-q32017

Tilikauden 2017 ennustetut luvut näyttävät seuraavan vuoden 2016 viitoittamaa tietä eli laskevan selvästi. Ennusteena on, että liikevaihto jäisi noin 90 – 92 miljardiin ja nettotulos noin 3,7 – 4,0 miljardiin NOK. Tällä tuloskunnolla tulosmarginaali jää noin 4 prosenttiin, mikä on selvästi heikompi, kuin viime vuosien noin 7 prosentin marginaali. Vuosikymmenen alun noin 12,5 – 15,5 prosentin marginaaleihin onkin sitten jo hirvittävästi matkaa.

Nettotuloksessa näkyy jo aiemmin mainittu seikka siitä, että viimeisen neljän vuoden ajan ruoan tuotanto on ollut korkeammalla kuin sen kysyntä. Tämä on vähentänyt lannoitteiden kysyntää yleisesti.

Tehokkuusohjelma: Yara on käynnistänyt tehokkuusohjelman, jonka hyötyjä on alkuvaiheessa löydetty noin 500 miljoonan USD eli noin 4,4 miljardia NOK (1 USD = 8,3720 NOK). Tästä ohjelmasta on tähän mennessä saatu noin 210 miljoonan USD hyödyt, kun alunperin odotus oli, että vuodelle 2017 saataisiin noin 150 miljoonan USD:n hyöyty. Ohjelma etenee siis aikataulua edellä.

Yara odottaa tehokkuusohjelman tuovan noin 10 NOK EPS-lisän vuoteen 2020 mennessä.

Tase

Liikearvon määrä on hienoisessa kasvussa, mutta sen suhteellinen osuus (noin 5,8 %) koko taseesta ei ole merkittävästi muuttunut.

yara-velkaisuus-q32017

Samoin korollisten velkojen määrä on nousussa ja oli Q3/2017 noin 18,5 miljardia NOK. Tämä ei juurikaan vaikuttanut velkaantumisen tunnuslukuihin. Nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut alle 20 prosentin viimeisen 7 vuoden ajan. Samoin omavaraisuusaste on ollut yli 60 prosenttia.

Voidaan siis todeta, että Yaran tase on varsin hyvässä kunnossa, mikä antaa hyvää selkänojaa, kun tuloskunto juuri nyt yskähteleekin.

Rahavirta

Yaran liiketoiminnan rahavirta on noussut vuoden 2010 noin 7,1 miljardista vuoden 2016 noin 14,1 miljardiin NOK ja viimeisen 5 vuoden aikana se on ollut keskimäärin noin 12,6 miljardia NOK.

Tilikauden 2017 liiketoiminnan rahavirta jäänee noin 9 – 10 miljardiin NOK eli noin 4 – 5 miljardia parin viime vuoden luvuista. Tätä laskua selittää oikeastaan ennustetun liiketuloksen jääminen noin 4 miljardiin NOK, kun vuonna 2016 se oli 8,8 miljardia NOK.

yara-liiketoiminta-capex-rahavirta-q32017

Capex-investoinnit ovat nousseet voimakkaasti vuosikymmenen alun noin 3 miljardista viime vuoden noin 10 miljardiin NOK. Tässä näkyy aiemmin mainitut investoinnit premium-luokan lannoitteisiin sekä teollisiin sovelluksiin.

yara-vapaa-rahavirta-q32017

Kohonneiden capex-investointien seurauksena vapaa rahavirta (FCF) on ollut pitkään keskimäärin noin 5 miljardia NOK. Ja trendi näyttäisi luisua alaspäin. Pohdittavaksi jääkin se, että onko tämä normaali vapaan rahavirran taso, vai hämääkö kohonneet capex-kustannukset tässä? Voidaanko olettaa, että tuloskunnon parantumisen ja investointien laantumisen seurauksena vapaa rahavirta nousisi 10 miljardiin NOK?

Tämä on tärkeä ymmärtää, kun pohtii osingon tulevaa kehitystä.

Osinko

Yara määrittelee osinkotavoitteekseen sen, että se maksaa noin 40 – 45 prosenttia nettotuloksestaan osinkoina ja omien osakkeiden ostoina. Tilikauden 2016 osinko laski 10,00 NOK edellisvuoden 15,00 NOK:sta. Tämä palautti osingonmaksusuhteen yhtiön määrittelemälle tavoitetasolle.

Osinko/FCF on heilahdellut paljonkin, mutta viimeisen 5 vuoden aikana se on ollut keskimäärin 78 prosenttia.

yara-osinko-q32017

Kevään 2018 osinkoennuste on 10 NOK, joka antaisi tällä osakkeen hinnalla (359,00 NOK) noin 2,8 prosentin osinkotuoton.

Arvostus

Yaran osakkeen PE-luku ennustetulla tuloksella nousi 26,5x, joka indikoisi korkeasti hinnoiteltua osaketta. Syklisenä yhtiönä katse kannattaa kuitenkin pitää 3 ja 7 -vuoden keskimääräisillä tuloksilla lasketuissa PE:ssä (PE3 ja PE7), jotka ovat 12,7 – 16,2x. Nämä luvut pitäisivät osaketta alhaisesti hinnoiteltuna.

Yhtiön tehostusohjelmien yhteisvaikutuksen odotetaan olevan 17 NOK/osake, joiden odotetaan realisoituvan vuoteen 2020 mennessä. Jos Yaran normaali tuloskunto on esimerkiksi 23 NOK, niin yhtiö tekisi noin 40 NOK EPS-tuloksen vuoden 2020 aikoihin. Jos normaali PE on Yaran kohdalla 12,5x, niin osakkeen hinnan voisi olettaa tuolloin olevan 500 NOK eli noin +40 prosenttia nykyiseen hintaan nähden. Tämän perusteella osakkeen hinnassa olisi potentiaalia, mutta on muistettava, että tällaiset skenaariot harvoin menevät niin kuin olisi toivonut.

Omaa pääomaa yhtiöllä on noin 276 NOK per osake (huomioiden taseen oikaisu), joten P/B-luku on 1,3. Koska Yara ei ole mikään kriisiyhtiö, niin tämän tasoinen arvostus mietityttää. Tuloksentekokyvylle eli noin 10 – 30 kruunun EPS:lle ei anneta juurikaan painoarvoa.

yara-roe-roi-q32017

ROE ja ROI -tunnusluvut laskivat heikon tilikauden jäljiltä alle 10 prosentin tason. Osaltaan pääoman tuottojen laskutrendin takana on oman pääoman kasvu, joka toimii tunnuslukuja laskettaessa jakajana.

Taulukot

Taseen 2017 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+599) sekä osingonmaksulla (0). Oikaisu on yhteensä +599 miljoonaa kruunua, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

OSAKE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Hinta (20.10.2017) 359,00 340,20 383,00 334,00 261,00 273,79 240,00 337,50
Lkm (000) 273 218 273 499 275 114 276 385 278 647 282 822 287 321 288 681
Markkina-arvo (Mrd) 98,09 93,04 105,37 92,31 72,73 77,43 68,96 97,43
TULOSLASKELMA Q4/17e Q1-Q3/17 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Liikevaihto 21 100 69 875 91 000 97 170 111 897 95 343 85 052 84 509 80 352 65 374
Liikevoitto 775 3 321 4 100 8 771 14 104 10 305 7 791 11 159 13 240 7 467
Nettotulos 600 3 101 3 700 6 360 8 083 7 625 5 748 10 522 12 066 8 793
Marginaali 2,8% 4,4% 4,1% 6,5% 7,2% 8,0% 6,8% 12,5% 15,0% 13,5%
EPS 2,20 11,35 13,54 23,25 29,38 27,59 20,63 37,20 41,99 30,46
TASE 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Käteiset varat 2 624 3 751 3 220 3 591 6 819 9 941 5 868 2 946
Liikearvo 7 001 7 001 7 016 6 894 5 233 4 678 4 189 3 989
Muut varat 111 827 109 753 108 627 101 147 76 928 66 630 63 843 58 529
Tase yhteensä 121 452 120 505 118 863 111 632 88 980 81 249 73 900 65 464
Oma pääoma 73 143 74 444 73 890 63 765 54 267 48 246 44 623 35 185
Vähemmistö 2 197 2 326 1 837 4 196 2 152 1 745 157 149
Korolliset velat 18 503 16 555 11 571 15 414 10 198 10 355 11 407 13 287
Muut vastuut 27 609 27 180 31 565 28 257 22 363 20 903 17 713 16 843
Tase yhteensä 121 452 120 505 118 863 111 632 88 980 81 249 73 900 65 464
RAHAVIRTA 2017e 2 016 2 015 2 014 2 013 2 012 2011 2010
Liiketoiminta 9 000 14 084 14 631 8 607 12 174 13 233 7 363 7 093
Investoinnit: Capex -9 000 -10 027 -9 631 -7 020 -4 425 -3 569 -2 865 -3 006
Vapaa rahavirta (FCF) 0 4 057 5 000 1 587 7 749 9 664 4 498 4 087
Investoinnit: Muut -250 -577 2 743 -2 680 -5 089 -386 3 296 3 530
Investointien jälkeen -250 3 480 7 743 -1 093 2 660 9 278 7 794 7 617
Rahoitus: Voitonjako -2 730 -4 126 -6 843 -3 049 -4 657 -3 258 -2 460 -1 482
Rahoitus: Muut 3 000 1 137 -1 461 662 -1 287 -1 792 -2 373 -4 343
Rahavarojen muutos 20 491 -561 -3 480 -3 284 4 228 2 961 1 792
OSINKO 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Osinko (norm) 10,00 10,00 15,00 13,00 10,00 13,00 7,00 5,50
Osinko (lisä)
Osinko yhteensä 10,00 10,00 15,00 13,00 10,00 13,00 7,00 5,50
Osinkotuotto 2,8% 2,9% 3,9% 3,9% 3,8% 4,7% 2,9% 1,6%
Osinko/nettotulos 73,8% 43,0% 51,1% 47,1% 48,5% 34,9% 16,7% 18,1%
Osinko/FCF #DIV/0! 67,4% 82,5% 226,4% 36,0% 38,0% 44,7% 38,8%
TUNNUSLUKUJA 2017e 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
PE (7v) 12,7 11,0 13,0 11,4
PE (3v) 16,2 12,6 14,7 11,6 7,7 7,4 8,4 14,1
PE 26,5 14,6 13,0 12,1 12,7 7,4 5,7 11,1
Oma pääoma/osake 275,75 280,70 275,26 245,89 202,47 176,76 155,85 122,40
P/B 1,30 1,21 1,39 1,36 1,29 1,55 1,54 2,76
ROE 4,9% 8,3% 11,3% 12,3% 10,8% 22,2% 30,1% 27,4%
ROI 4,4% 9,7% 16,5% 13,7% 12,3% 19,2% 25,3% 15,8%
Omavaraisuusaste 62,0% 63,7% 63,7% 60,9% 63,4% 61,5% 60,6% 54,0%
Gearing 21,1% 16,7% 11,0% 17,4% 6,0% 0,8% 12,4% 29,3%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset