Yara International sijoituskohteena

Päivitetty 18.10.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q3/2018 osavuosikatsaus.

HUOM! Yara muutti raportointivaluutan Norjan kruunuista USA:n dollareiksi Q1/2018 alkaen. Yara julkaisi dollarimääräisiä tulostietoja parilta vuodelta, joita on käytetty tässä raportissa. Muiden vuosien dollarimääräiset luvut on laskettu raportoiduista kruunumääräisistä luvuista kunkin vuoden päätöskurssin perusteella.

Norjan kruunumääräiset osakkeen kurssit ja osingot on muutettu dollareiksi raportointipäivän (tai tilikauden viimeisen päivän) mukaisesti. Näin on saatu laskettua erilaisia tunnuslukuja, kuten esimerkiksi osinkotuotto ja PE.

Talousmentor-yritysanalyysi

Yara valmistaa typpituotteita, joista tärkein on typpilannoitteet, mutta myös kuivajää, nitraatti, ammoniakki sekä urea kuuluvat yhtiön tuotteisiin… (lisää yritysesittelyssä).

PERUSTIEDOT 2018e YARA INTERNATIONAL Ennuste
Osake (18.10.2018) 368,20 kr 44,52 $ Osinko 12 kk 6,50 kr
Markkina-arvo (Mrd) 12,2 $ Osinkotuotto 1,8%
Liikevaihto (M) 12 950 $ (+13,6%) Osinko/EPS 54% 4v ka
Nettotulos (M) 130 $ (-72,7%) Osinko/FCF 919% 4v ka
EPS 0,48 $ Omav.aste 54%
PE 93,6 Gearing 35%
EV/EBIT 31,4 ROE 1,4%
PB 1,32 ROI 3,8%

Yrityksen tulosraportit, esitykset yms. voi ladata osoitteesta:
https://www.yara.com/investor-relations/reports-presentations-2018/

Yhteenveto

YARA INTERNATIONAL18.10.2018 | 368,20 NOK
17
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Yara:n Talousmentor-arvoluku on 17/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee liikevaihdon ja tuloksen heikko kehittyminen, joka näkyy myös pääoman tuoton pisteissä. Myös vuosien 2016 ja 2017 osinkojen leikkaamiset laskevat pisteitä.

Yaran nettotulos on laskenut oikeastaan koko vuosikymmenen ajan. Vuonna 2011 tulos oli 2,0 miljardia dollaria, kun nyt tilikauden 2018 ennustettu tulos on 130 miljoonan dollarin luokkaa. Myös liikevaihto on kehittynyt pääsääntöisesti laskevaan trendiin. Tätä voidaan pitää huolestuttavana kehityksenä.

Yhtiön velkaantuminen on nousussa, mutta vielä se on hyvin hallussa. Sekä omavaraisuusaste (55 %) että gearing (35 %) ovat hyvällä tasolla.

Tilikauden 2018 ennustettu nettotulos jäänee vain noin 100 – 150 miljoonan dollarin tietämille. Tämä tarkoittaa sitä, että PE-luku on parhaimmillaankin 87x tienoilla ja vaikka tulos olisi tuplaten tästä, niin PE-luku olisi silloin 43x. Eli voidaan todeta, että osake on hinnoiteltu nykyisen tulostason perusteella varsin korkealle. Markkinaodotukset ovat kuitenkin sellaisia, että tuloskunto paranisi vuonna 2019 ”järkeville” tasoille, mikä tukisi nykyistä osakkeen hintaa.

Osinkosijoittajaa tilikauden 2016 ja 2017 osingon varsin raju leikkaaminen (15 NOK -> 10 NOK -> 6,50 NOK) mietityttää. Tuloskunnon lasku sekä vapaiden rahavirtojen kääntyminen jopa negatiiviseksi selittää tätä osingon kehitystä.

Lisäksi yhtiö noudattaa määrittelemäänsä osinkostrategiaa, missä osinko on 40 – 45 prosenttia nettotuloksesta. Osinkoleikkaus oli jo kolmas lähihistorian aikana. Siksi Yara ei sovi sijoittajalle, joka etsii sijoituskohdetta, jonka osinko nousee vuodesta toiseen.

Tilikausi 2018

Yaran Q1-Q3/2018

M USD Q3/18 Q3/17 Q1-Q3/18 Q1-Q3/17
Liikevaihto 3 547 3 021 17,4% 9 595 8 463 13,4%
Liiketulos (ebit) 153 88 73,9% 324 398 -18,6%
Nettotulos (omistajille) 98 90 8,9% 2 373
EPS (USD, omistajille) 0,36 0,33 0,01 1,36

Q3:n liikevaihto jatkoi alkuvuoden hyvää kehitystä ja nyt liikevaihto kasvoi +17 prosenttia. Myyntihinnat ja toimitusmäärät olivat edelleen hyvässä kasvussa.

Kaasun hinta kuitenkin jatkoi sekin nousuaan, joten tästä syystä yli +530 miljoonaa dollaria korkeampi liikevaihto kutistui liiketuloksen (ebit) kohdalla vain +65 miljoonan dollarin eduksi viime vuoteen nähden.

Yhtiön velkaisuus on viime vuosien aikana kasvanut 1,3 miljardista dollarista nykyiselle 4,0 miljardin dollarin tasolle. Rahoituskulut (netto) nousivatkin noin -26 miljoonaan dollariin viime vuoden +5 miljoonan tuotoista.

Ja myös Q3:lla valuuttakurssimuutokset olivat merkittäviä (-70 M USD) vaikkakin jäivät Q2:n -302 miljoonasta dollarista. Tästä syystä omistajille kuuluva nettotulos oli vain 98 miljoonaa dollaria (Q3/2017: 89 M USD). Toki prosenteissa mukava nousu, mutta 530 miljoonaa dollaria parempi liikevaihto suli aika tehokkaasti viimeiselle riville tultaessa.

Näkymät 2018

Yara odottaa, että kaasun hinnat pysyvät korkealla tasolla myös tulevan 6 kuukauden ajan. Tämä toisi noin 100 – 125 miljoonan dollarin kvartaalikohtaiset lisäkulut verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Liikevaihdolle ja tulokselle positiivista tukea antaa se, että urean kysyntä ylitti tarjonnan Q3:lla, mikä on nostanut lannoitteiden myyntihintoja +20…+30 prosenttia.

Yara kertoo myös, että investointiohjelman piikki saavutettiin tänä vuonna ja esimerkiksi vuonna 2019 yhtiön tuotantokapasiteetti kasvaa ammoniakin osalta 1,4 miljoonalla tonnilla ja lannoitteiden osalta 3 miljoonalla tonnilla. Tämä lisää Yaran tuotantokapasiteettia noin 20-25 prosenttia vuoteen 2017 nähden.

Yhtiö toistaa viimekertaisen eli markkinatilanne on juuri nyt haastava, mutta asetelmat ovat hyvät jatkon kannalta. Viljan kysyntä alkaisi ylittämään tuotantotason, joten varastomäärät ovat lähteneet hienoiseen laskuun. Koska kysyntää on tuotantoa enemmän, niin viljan hintataso on lähtenyt maailmanmarkkinoilla hienoiseen nousuun. Tämä kannustaa viljelijöitä kasvavassa määrin lannoitteiden käyttöön.

Ennusteet (Talousmentor)

Tilikauden 2018 ennusteinani on:

  • liikevaihto: 12,75 – 13,25 Mrd USD (2017: 11,4 Mrd USD)
  • liiketulos (ebit): 475 – 500 M USD (2017: 457 M USD)
  • nettotulos: 120 – 140 M USD (2017: 477 M USD)

Ennusteiden perustelut on siirretty omalle alasivulleen: Yara International: Ennusteet.

Tuloksen kehitys

Yaran liikevaihdon hyvä kehitys katkesi tilikaudella 2015 liikevaihdon kääntyessä laskuun. Myös nettotulos on ollut selvässä laskussa, sillä tilikauden 2017 tulos oli vain 477 miljoonaa dollaria. Vuosikymmenen alussa nettotulos oli 1,8 – 2,0 miljardissa dollarissa, mistä voi nyt vain haaveilla. Oheinen nettotulosgraafi on aika karua katseltavaa.

yara-tuloslaskelma-q32018

Nettotuloksessa näkyy se, että viimeisen neljän vuoden ajan ruuan tuotanto on ollut korkeammalla kuin sen kysyntä. Tämä on vähentänyt lannoitteiden kysyntää yleisesti.

Tehokkuusohjelma: Yaran tehokkuusohjelma on tuonut Q2/2018 loppuun mennessä 330 miljoonan dollarin hyödyt. Yhtiön tavoitteena on saada noin 350 miljoonan dollarin hyödyt vuoden 2018 loppuun mennessä ja yhteensä 500 miljoonan dollarin hyödyt vuoden 2020 loppuun mennessä.

Ennusteet-sivulla arvioin, että tilikauden 2018 liikevaihto olisi noin 12,75 – 13,25 miljardia ja nettotulos noin 120 – 140 miljoonaa dollaria. Tulosennusteeseen tulee suhtautua kuitenkin suurella varauksella, sillä tulosta voi vielä Q4:n aikana rasittaa valuuttakurssimuutoksista aiheutuvat kertaluontoiset erät. Esimerkiksi Q2:lla sen vaikutus oli -300 miljoonaa dollaria.

PE-luvuksi tulisi ennustetuilla luvuilla parhaimmillaankin 87x, joten sen käyttö ei juuri nyt sovellu Yaran osakkeen hinnan arviointiin. Kuten edellä Näkymät-kappaleessa todettiin, niin askelmerkit vuodelle 2019 ovat asettumassa lupaaviksi. Viljan hinta on nousussa ja kysyntä on ylittämässä tuotannon, joka kannustaa viljelijöitä lannoitteiden käyttöön. Samalla lannoitteiden hintojen odotetaan jatkavan nousuaan.

Sijoittajan tulisikin tarkastella osakkeen hintaa Yaran vuoden 2019 tai 2020 tuloksentekokyvyn perusteella – mikä tietenkään ei ole helppo tehtävä. Tämän hetkisistä PE-luvuista ei tässä arvioinnissa ole apua.

Omaa pääomaa yhtiöllä on noin 33,60 dollaria per osake (huomioiden taseen oikaisu), joten P/B-luku on 1,32. Koska Yara ei ole mikään kriisiyhtiö, niin tämän tasoinen arvostus mietityttää. Pitkän aikavälin tuloksentekokyvylle eli noin 2 – 4 dollarin EPS:lle ei anneta juurikaan painoarvoa.

Näitä tuloslukuja tarkastellessa on kuitenkin hyvä tiedostaa, että yhtiön liikevaihto, tulos sekä vapaat rahavirrat ovat laskussa. Lisäksi osinkoa on leikattu parina vuotena peräkkäin ja osinkotuotto on laskenut noin 2 prosentin tasolle.

yara-roe-roi-q32018

ROE ja ROI -tunnusluvut laskivat heikon tilikauden jäljiltä alle 10 prosentin tason. Osaltaan pääoman tuottojen laskutrendin takana on oman pääoman kasvu, joka toimii tunnuslukuja laskettaessa jakajana.

Tase

Liikearvon määrä on hienoisessa kasvussa, mutta sen suhteellinen osuus (noin 6 %) koko taseesta ei ole merkittävästi muuttunut. Q3/2018 tulosraportti ei sisältänyt liikearvon määrää, joten tässä on käytetty vuoden 2017 lopun liikearvoa.

yara-velkaisuus-q32018

Samoin korollisten velkojen määrä on nousussa ja oli Q3/2018 lopussa noin 4,0 miljardia dollaria. Tämä ei juurikaan ole vaikuttanut velkaantumisen tunnuslukuihin. Nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut hyvällä alle 50 prosentin tasolla jo vuosikausia ja samoin omavaraisuusaste on ollut yli 60 prosentissa.

Velkaantumisen nopea nousu on kuitenkin huolestuttavaa, ja sijoittajan tulee pitää silmällä velkojen kehitystä tulevaisuudessa. Velkaisuuden nousua selittää vapaan rahavirran kääntyminen negatiiviseksi, minkä lisäksi osingot ovat ylittäneet vapaan rahavirran tason jo useamman vuoden ajan.

Velkojen noususta huolimatta voidaan todeta, että Yaran tase on varsin hyvässä kunnossa, mikä antaa hyvää selkänojaa, kun tuloskunto juuri nyt yskähteleekin.

Rahavirta

Yaran liiketoiminnan rahavirta on noussut vuoden 2012 noin 1,2 miljardista vuoden 2016 noin 1,6 miljardiin dollariin ja viimeisen 5 vuoden aikana se on ollut keskimäärin noin 1,8 miljardia dollaria.

Tilikauden 2017 liiketoiminnan rahavirta jäi selvästi edellisvuosien tasosta ja oli 0,8 miljardia dollaria. Suurin selittävä tekijä rahavirran laskussa oli käyttöpääoman noin -0,6 miljardin dollarin muutos verrattuna vuoteen 2016. Käyttöpääoma koostuu myyntisaatavista, varastotasoista sekä ostomaksuista. Näiden määrät heilahtelevat päivästä toiseen yrityksen normaalin liiketoiminnan mukaisesti, joten siinä mielessä tästä käyttöpääoman muutoksesta ei tarvitse suoralta kädeltä olla huolissaan.

Capex-investoinnit ovat nousseet voimakkaasti vuosikymmenen alun noin 0,5 miljardista viime vuoden noin 1,3 miljardiin dollariin. Tässä näkyy investoinnit premium-luokan lannoitteisiin sekä teollisiin sovelluksiin.

yara-rahavirta-q32018

Kohonneiden capex-investointien seurauksena vapaa rahavirta (FCF) on ollut pitkään keskimäärin noin 0,5 miljardia dollaria. Ja trendi näyttäisi luisuvan alaspäin. Pohdittavaksi jääkin se, että onko tämä normaali vapaan rahavirran taso, vai hämääkö kohonneet capex-kustannukset tässä?

Tilikauden 2017 vapaa rahavirta kääntyi selvästi negatiiviseksi, jota selittää em. käyttöpääoman muutos. Mutta, vaikka tämän muutoksen oikaisee pois, niin vapaa rahavirta olisi jäänyt vain noin +50 miljoonan dollarin tasolle.

Viimeisen 4 vuoden aikana vapaa rahavirta on ollut alhaisemmalla tasolla kuin ulos maksetut osingot ovat olleet. Tämä osaltaan selittää sitä, miksi osinkoja on leikattu nyt 2 vuotta peräkkäin sekä sen, miksi yhtiön velkaisuus on vauhdikkaassa nousussa.

Osinko

Yara määrittelee osinkotavoitteekseen sen, että se maksaa noin 40 – 45 prosenttia nettotuloksestaan osinkoina ja omien osakkeiden ostoina. Tilikausilla 2016 ja 2017 osingot laskivat ensin 15 -> 10 ja sitten 10 -> 6,50 NOK. Tämä palautti osingonmaksusuhteen yhtiön määrittelemälle tavoitetasolle.

Kuten rahavirta-kappaleessa jo todettiin, niin vapaat rahavirrat ovat jääneet osinkojen maksuista, joten tätä aukkoa on jouduttu täydentämään velanotolla. Ja velka on kasvanut viimeisen 4 vuoden aikana 1,3 miljardista noin 4,0 miljardiin dollariin.

yara-osinko-q32018

HUOM! Oheisen kuvaajan osingot ovat dollarimääräisiä, mitkä on muutettu kruunuista dollareiksi kunkin tilikauden lopun valuuttakurssia käyttäen.

Oheiseen taulukkoon on koottuna osingot viimeiseltä kahdelta vuodelta sekä ennuste tulevalta 12 kuukaudelta. Yhtiön osinkohistoria listautumisvuodesta 2004 alkaen on nähtävissä Yara International: Osinkohistoria -sivulta.

OSINKO +12 kk Aiemmat -12 kk Aiemmat -24 kk
5/2019 (e) 6,50 5/2018 6,50 5/2017 10,00
YHTEENSÄ 6,50 6,50 10,00
+0,0% -35,0% -33,3%

Kevään 2019 osinkoon vaikuttaa yhtiön vapaan rahavirran kehitys. Mikäli vaikea markkinatilanne jatkuu vielä pitkälle loppuvuotta, niin on hyvinkin mahdollista, että osinkoa leikataan edelleen. Tämän hetkisillä rahavirroilla ja velkaantumisen vauhdilla nykyinen osinkotaso ei ole kestävällä pohjalla.

Näin arvioin, että kevään 2019 osinko pysyisi ennallaan ja olisi 6,50 NOK. Tämä antaisi noin 1,8 prosentin osinkotuoton (osake 368 NOK).

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+128) sekä osingonmaksulla (0). Oikaisu on yhteensä +128 miljoonaa dollaria, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

HUOM! Yara muutti raportointivaluutan Norjan kruunuista USA:n dollareiksi Q1/2018 alkaen. Yara julkaisi dollarimääräisiä tulostietoja parilta vuodelta, joita on käytetty tässä raportissa. Muiden vuosien dollarimääräiset luvut on laskettu raportoiduista kruunumääräisistä luvuista kunkin vuoden päätöskurssin perusteella, jotka on merkitty oheiseen taulukkoon.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osake (18.10.2018) 368,20 376,70 340,20 383,00 334,00 261,00 273,79 240,00
Valuuttakurssi NOK-USD 0,1209 0,1212 0,1158 0,1131 0,1315 0,1625 0,1790 0,1672
Hinta USD 44,52 45,66 39,40 43,32 43,92 42,41 49,01 40,13
Lkm (000) 273 218 273 218 273 499 275 114 276 385 278 647 282 822 287 321
Markkina-arvo (Mrd $) 12,16 12,47 10,77 11,92 12,14 11,82 13,86 11,53
LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Crop Nutrition 9 400 8 670 8 675 9 971 11 365
Industrial 2 150 1 846 1 918 2 137 2 367
Production 1 400 891 1 011 1 669 1 400
Muut 0 -7 -6 10 7
YHTEENSÄ 12 950 11 400 11 598 13 787 15 139
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Crop Nutrition 350 306 491 621 728
Industrial 225 118 328 146 159
Production -30 77 185 998 917
Muut -55 -44 38 -108 -161
YHTEENSÄ 490 457 1 042 1 657 1 643
TULOS­LASKELMA Q4/18e Q1-Q3/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 3 355 9 595 12 950 11 400 11 598 13 787 15 139 14 520 15 127 13 435
Liikevoitto 165 324 490 457 1 042 1 657 1 643 1 394 1 997 2 214
Nettotulos 128 2 130 477 756 887 1 176 984 1 883 2 017
Marginaali 3,8% 0,0% 1,0% 4,2% 6,5% 6,4% 7,8% 6,8% 12,4% 15,0%
EPS 0,47 0,01 0,48 1,75 2,76 3,22 4,25 3,53 6,66 7,02
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 733 544 436 364 472 1 108 1 779 981
Liikearvo 855 855 813 794 907 850 837 700
Muut varat 15 315 14 384 12 748 12 286 13 301 12 501 11 928 10 675
Tase yhteensä 16 903 15 783 13 997 13 444 14 680 14 459 14 544 12 356
Oma pääoma 8 953 9 225 8 647 8 357 8 385 8 818 8 636 7 461
Vähemmistö 231 280 270 208 552 350 312 26
Korolliset velat 3 957 2 911 1 923 1 309 2 027 1 657 1 854 1 907
Muut vastuut 3 762 3 367 3 157 3 570 3 716 3 634 3 742 2 962
Tase yhteensä 16 903 15 783 13 997 13 444 14 680 14 459 14 544 12 356
RAHAVIRTA 2018e 2 017 2 016 2 015 2 014 2 013 2012 2011
Liiketoiminta 1 000 791 1 631 1 655 1 132 1 978 2 369 1 231
Investoinnit: Capex -1 350 -1 341 -1 161 -1 089 -923 -719 -639 -479
Vapaa rahavirta (FCF) -350 -550 470 566 209 1 259 1 730 752
Investoinnit: Muut -750 -9 -67 310 -352 -827 -69 551
Investointien jälkeen -1 100 -559 403 876 -143 432 1 661 1 303
Rahoitus: Voitonjako -220 -321 -478 -774 -401 -757 -583 -411
Rahoitus: Muut 1 320 972 132 -165 87 -209 -321 -397
Rahavarojen muutos 0 92 57 -63 -457 -534 757 495
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko NOK (norm) 6,50 6,50 10,00 15,00 13,00 10,00 13,00 7,00
Osinko NOK (lisä)
Osinko yhteensä 6,50 6,50 10,00 15,00 13,00 10,00 13,00 7,00
Osinko ($) 0,79 0,79 1,16 1,70 1,71 1,63 2,33 1,17
Osinkotuotto 1,8% 1,7% 2,9% 3,9% 3,9% 3,8% 4,7% 2,9%
Osinko/nettotulos 165,2% 45,1% 41,9% 52,6% 40,2% 46,0% 35,0% 16,7%
Osinko/FCF -61,3% -39,1% 67,4% 82,5% 226,1% 36,0% 38,0% 44,7%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 13,5 10,7 8,2 9,2 9,0
PE (3v) 26,8 17,7 11,5 11,7 9,0 7,3 7,7 8,3
PE 93,6 26,2 14,3 13,4 10,3 12,0 7,4 5,7
EV/EBIT 31,4 32,5 11,8 7,8 8,3 8,9 7,0 5,6
Oma pääoma/osake 33,61 34,79 32,60 31,13 32,34 32,90 31,64 26,06
P/B 1,32 1,31 1,21 1,39 1,36 1,29 1,55 1,54
ROE 1,4% 5,2% 8,6% 10,1% 13,0% 10,9% 22,9% 29,8%
ROI 3,8% 3,9% 10,1% 15,9% 15,1% 12,9% 19,8% 25,0%
Omavaraisuusaste 54,3% 60,2% 63,7% 63,7% 60,9% 63,4% 61,5% 60,6%
Gearing 35,1% 24,9% 16,7% 11,0% 17,4% 6,0% 0,8% 12,4%
Kvartaalien tunnusluvut

Alla olevan kvartaalien tunnusluvut on jaoteltu kahteen osaan. Tulevien 12 kk:n osinkoennusteisiin sekä 12 kk:n liukuviin ja kumulatiivisiin toteutuneisiin lukuihin perustuvat tunnusluvut.

Osakkeen hinta on kunkin tilikauden kvartaalin päätösarvo. Eli osakkeiden hinnat on poimittu kunkin vuoden 31.3, 30.6, 30.9 ja 31.12. päiviltä. Tästä syystä tämän taulukon viimeisimmän kvartaalin osakkeen hinta eroaa muualla tässä analyysissä käytetystä osakkeen hinnasta, joka yleensä on analyysipäivän hinta.

Dollareiksi muutettu osakkeen hinta on laskettu kvartaalin päätöspäivän valuuttakurssin mukaisesti.

EPS on saatu 4 kvartaalituloksen summana, joka on jaettu viimeisimmän kvartaalin keskimääräisellä laimennetulla osakemäärällä. Käytettyjen lukujen pyöristyksistä johtuen ao. tunnusluvuissa voi olla pientä eroa yllä olevan tunnusluku-taulukon kanssa.

Yara on raportoinut dollaripohjaisia taseen lukuja Q4/2016 alkaen. Tästä syystä ROE- ja ROI-lukuja on laskettu vain Q4/2017 ja EV/EBIT-lukuja Q4/2016 alkaen.

TUNNUS­LUKUJA Q3/18 Q2/18 Q1/18 Q4/17 Q3/17 Q2/17 Q1/17 Q4/16 Q3/16 Q2/16
Osake (päätösarvo) 399,70 338,00 331,10 376,70 356,70 313,60 330,60 340,00 265,60 263,80
Osake (USD) 48,88 41,43 42,57 45,91 44,74 37,39 38,55 39,44 32,99 31,49
Tuleva 12 kk
Osinko (ennuste) 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 10,000 10,000 10,000
Osinkotuotto (ennuste) 1,6% 1,9% 2,0% 1,7% 1,8% 2,1% 2,0% 2,9% 3,8% 3,8%
Ed 12 kk (kumulatiivinen)
EPS 0,39 0,36 1,43 1,75 1,22 1,26 2,31 2,76 3,05 4,06
PE 124,8 114,3 29,7 26,3 36,6 29,8 16,7 14,3 10,8 7,8
EV/EBIT 43,5 45,4 35,3 32,6 30,9 22,9 14,7 11,8
ROE 1,2% 1,1% 4,2% 5,2%
ROI 3,1% 2,6% 3,4% 3,9%

 

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset