Yara International sijoituskohteena

Päivitetty 20.4.2018. Analyysissä on huomioitu yhtiön Q1/2018 osavuosikatsaus.

HUOM! Yara muutti raportointivaluutan Norjan kruunuista USA:n dollareiksi Q1/2018 alkaen. Yara julkaisi dollarimääräisiä tulostietoja parilta vuodelta, joita on käytetty tässä raportissa. Muiden vuosien dollarimääräiset luvut on laskettu raportoiduista kruunumääräisistä luvuista kunkin vuoden päätöskurssin perusteella.

Norjan kruunumääräiset osakkeen kurssit ja osingot on muutettu dollareiksi raportointipäivän (tai tilikauden viimeisen päivän) mukaisesti. Näin on saatu laskettua erilaisia tunnuslukuja, kuten esimerkiksi osinkotuotto ja PE.

Talousmentor-yritysanalyysi

Osake (20.4.2018)330,00 NOK (42,11 USD)Markkina-arvo11,5 Mrd USD
Osinkoennuste 12 kk6,50 NOK Osinkotuotto2,0 %
Liikevaihto 2018e11 750 M USD (+3,1 %)Nettotulos 2018e500 M USD (+4,8 %)
PE23,0ROE5,2 %

Yara valmistaa typpituotteita, joista tärkein on typpilannoitteet, mutta myös kuivajää, nitraatti, ammoniakki sekä urea kuuluvat yhtiön tuotteisiin… (lisää yritysesittelyssä).

YARA INTERNATIONAL20.4.2018 | 330,00 NOK
18
★★★★★
Yritysriski ★★★★★
Tuloksen kehitys ★★★★
Taseen kunto ★★★★★
Voitonjako ★★★★★
Osakkeen hinta ★★★★★

Yara:n Talousmentor-arvoluku on 18/30. Kohtalaisia arvoluvun pisteitä laskee liikevaihdon ja tuloksen heikko kehittyminen, joka näkyy myös pääoman tuoton pisteissä. Myös vuosien 2016 ja 2017 osinkojen leikkaamiset laskevat pisteitä.

Yaran nettotulos on laskenut kolme vuotta peräjälkeen. Vuonna 2014 nettotulos oli 1,2 miljardia dollaria, kun tilikauden 2017 tulos oli vain 0,5 miljardia dollaria. Myös liikevaihto on laskenut samassa ajassa noin 15,1 miljardista nykyiseen 11,4 miljardiin dollariin. Tätä voidaan pitää huolestuttavana kehityksenä.

Yhtiön velkaantuminen on nousussa, mutta vielä se on hyvin hallussa. Sekä omavaraisuusaste (60 %) että gearing (30 %) ovat hyvällä tasolla.

Tilikauden 2018 ennustetulla nettotuloksella ja nykyisellä osakkeen hinnalla (330 NOK) PE on noussut 23,0x. Vielä joitakin vuosia sitten Yaran PE:t liikkuivat noin 10x – 14x tuntumassa. Näin osakkeen hinnan voi sanoa olevan arvokkaasti hinnoiteltu.

Osinkosijoittajaa tilikauden 2016 ja 2017 osingon varsin raju leikkaaminen (15 NOK -> 10 NOK -> 6,50 NOK) mietityttää. Tuloskunnon lasku sekä vapaiden rahavirtojen kääntyminen jopa negatiiviseksi selittää tätä osingon kehitystä.

Lisäksi yhtiö noudattaa määrittelemäänsä osinkostrategiaa, missä osinko on 40 – 45 prosenttia nettotuloksesta. Osinkoleikkaus oli jo kolmas lähihistorian aikana. Siksi Yara ei sovi sijoittajalle, joka etsii sijoituskohdetta, jonka osinko nousee vuodesta toiseen.

Tilikausi 2018

Yaran Q1/2018

 • liikevaihto: 2 856 M USD (2 683 M USD / +6,4 %)
 • nettotulos (osakkeenomistajille): 116 M USD (201 M USD / -42 %)
 • EPS: 0,42 USD (0,73 USD)

Q1:n liikevaihto kasvoi noin +6 prosenttia, mihin vaikutti positiivisesti lannoitteiden hintatason nousu. Sen sijaan toimitusmäärät olivat laskussa.

Vuonna 2017 Yaran nettotulos laski -40 prosenttia – ja samalla tavalla myös vuosi 2018 lähti liikkeelle. Tulokseen negatiivisesti vaikutti mm

 • -123 M USD energian ja raaka-aineiden hintojen nousu
 • -40 M USD palkkakustannusten nousu
 • -30 M USD korkeammat poistot
 • -24 M USD muiden toiminnan kulujen nousu
 • -61 M USD pienemmät valuuttakurssihyödyt
 • +29 M USD pienemmät verot

Näin kulut olivat -249 miljoonaa dollaria vertailukautta suuremmat, jotka söivät liikevaihdon tuoman +173 miljoonan dollarin hyödyn.

Perusliiketoiminnan kannalta merkittävimmät heikkoudet olivat maakaasun hintojen nousu, lannoitemarkkinoiden heikkous ja näin alhaiset marginaalit. Lisäksi markkinoilla on tällä hetkellä ylitarjontaa sekä ureasta että muista typpituotteista.

Yaran tehokkuusohjelma on tuonut Q1/2018 loppuun mennessä 275 miljoonan dollarin hyödyt. Yhtiön tavoitteena on saada noin 350 miljoonan dollarin hyödyt vuoden 2018 ja yhteensä 500 miljoonan dollarin hyödyt vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tämän takia Yara on kohdistanut toimenpiteitä toimintojen kehittämiseen sekä investointeja premium-luokan lannoitteisiin ja teollisiin sovelluksiin.

Yaran 6,50 NOK osinko irtoaa yhtiökokouksen (8.5.2018) jälkeisenä päivänä.

Näkymät 2018

Yara odottaa, että kaasun hinnat pysyvät korkealla tasolla myös Q2/2018 ajan.

Pidemmän ajan näkymistään Yara toteaa, että 4 viimeistä vuotta ruoan tuotanto on ylittänyt sen kulutuksen. Näin viljelijöiden ei ole kannattanut käyttää suuria summia lannoitteisiin, kun lisääntyvästä tuotannosta ei ole panostuksiin nähden hyötyä. Nyt odotettavissa on, että vihdoin kaudella 2018 kulutus ylittäisi tuotannon, jolloin lannoitteiden kysynnänkin odotettaisiin kääntyvät hienoiseen nousuun. Viljan hinta on hienoisessa nousussa, mutta tämä ei ole vielä näkynyt lannoitteiden hinnoissa.

Yaran viime vuoden ja tämän vuoden nihkeän kehityksen pohjalta voidaan antaa vain varsin karkeita arvioita (Talousmentor) tilikaudesta 2018.

 • liikevaihto: 11,7 – 12,0 Mrd USD (2017: 11,4 Mrd USD)
 • nettotulos: 450 – 500 M USD (477 M USD)
 • EPS: 1,65 – 1,83 M USD (1,75 USD)
 • PE: 23,0 – 25,6x (osakkeen hinta 330 NOK eli noin 42 USD)

Liikevaihdon kohdalla ajatus on, että se kasvaa alkuvuoden tapaan noin 4 – 6 prosentin tahdilla. Korkea energian hinta jarruttaa tuloksen kehitystä ja näin arviona on, että tulos jää vuoden 2017 tasolle. Näin siitäkin huolimatta, että yhtiö on saanut hyviä tuloksia kustannussäästöohjelmastaan.

Segmentit

Yaralla on 3 segmenttiä ja oheisissa taulukoissa on esitettynä segmenttien liikevaihdot ja liikevoitot.

LIIKEVAIHTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Crop Nutrition 8 800 8 670 8 675 9 971 11 365
Industrial 1 950 1 846 1 918 2 137 2 367
Production 1 000 891 1 011 1 669 1 400
Muut 0 -7 -6 10 7
YHTEENSÄ 11 750 11 400 11 598 13 787 15 139
LIIKEVOITTO 2018e 2017 2016 2015 2014
Crop Nutrition 325 306 491 621 728
Industrial 150 118 328 146 159
Production 50 77 185 998 917
Muut -10 -44 38 -108 -161
YHTEENSÄ 515 457 1 042 1 657 1 643

Crop nutrition

Crop nutrition -segmentti tuottaa ja markkinoi erilaisia lannoitemineraaleja ja -ratkaisuja. Sillä on tuotanto- tai myyntitoimintaa 54 maassa.

Segmentin hyvä liikevaihdon kehitys kääntyi rajusti laskuun tilikaudella 2016. Sama laskutrendi jatkui vielä tilikaudella 2017 – vaikkakin paljon loivempana. Tässä lannoitteiden hintojen lasku näkyy selvästi. Myös tuloskehitys on ollut heikkoa viime vuosien aikana.

Tilikauden 2018 ennusteena on, että sekä liikevaihto että liiketulos olisivat vuoden 2017 tasolla tai hieman parempi. Hintataso on hienoisessa nousussa, mutta toimitusmäärät taasen laskussa.

Industrial

Industrial-segmentti valmistaa ja myy mm. typpikemikaaleja, ammoniakista tehtyjä valmisteita, eläinrehua, räjähteitä, ympäristöteknologiatuotteita sekä teollisuuskaasuja.

Industrial-segmentin liikevaihdon kehitys on lähes identtinen Crop Nutrition -segmentin kehityksen kanssa. Liikevaihto lähti laskuun vuoden 2015 huipusta ja lasku jatkui edelleen tilikaudella 2017. Myös tuloskehitys on ollut heikkoa viime vuosien aikana, kun muistetaan, että vuonna 2016 segmenttiin kirjattiin liiketoimintojen myynneistä noin 150 miljoonan dollarin tuotot.

Kuten Crop Nutrition -segmentissä, niin myös Industrial-segmentin tilikauden 2018 ennusteena on, että sekä liikevaihto että liiketulos olisivat vuoden 2017 tasolla tai hieman parempi. Hintataso on hienoisessa nousussa, mutta toimitusmäärät taasen laskussa.

Production

Production-segmentti sisältää tuotantotehtaita, jotka valmistavat mm. ammoniakkia, lannoitteita, ureaa jne. Production-segmentin strategiana on toimia yhteistyössä monien muiden alan toimijoiden kanssa.

On hyvä huomata, että Production-segmentin vuosittaiset liikevaihdon ja liikevoiton vaihtelut ovat voimakkaita. Segmentin liikevoittotaso riippuu suoraan mm. ammoniakin, urean, nitraattien maailmanmarkkinahintojen muutoksista.

Tuloksen kehitys

Yaran liikevaihdon hyvä kehitys katkesi tilikaudella 2016 liikevaihdon kääntyessä laskuun. Tilikauden 2017 liikevaihto jäi 11,4 miljardiin dollariin (2016: 11,6 Mrd USD). Myös nettotulos on ollut selvässä laskussa, sillä tilikauden 2017 tulos oli vain 477 miljoonaa dollaria. Vuosikymmenen alussa nettotulos oli 1,8 – 2,0 miljardissa dollarissa, mistä voi nyt vain haaveilla.

yara-tuloslaskelma-q12018

Nettotuloksessa näkyy jo aiemmin mainittu seikka siitä, että viimeisen neljän vuoden ajan ruoan tuotanto on ollut korkeammalla kuin sen kysyntä. Tämä on vähentänyt lannoitteiden kysyntää yleisesti.

Tilikauden 2018 lukujen voi odottaa olevan edellisvuosien tasolla, sillä energian hinta on edelleen nousussa eikä lannoitemarkkinoilla näytä tapahtuvan merkittävää hintojen tai kysynnän nousua.

Tehokkuusohjelma: Yaran tehokkuusohjelma on tuonut Q1/2018 loppuun mennessä 275 miljoonan dollarin hyödyt. Yhtiön tavoitteena on saada noin 350 miljoonan dollarin hyödyt vuoden 2018 loppuun mennessä ja yhteensä 500 miljoonan dollarin hyödyt vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tase

Liikearvon määrä on hienoisessa kasvussa, mutta sen suhteellinen osuus (noin 6 %) koko taseesta ei ole merkittävästi muuttunut. Q1/2018 tulosraportti ei sisältänyt liikearvon määrää, joten tässä on käytetty vuoden 2017 lopun liikearvoa.

yara-velkaisuus-q12018

Samoin korollisten velkojen määrä on nousussa ja oli Q1/2018 lopussa noin 3,6 miljardia dollaria. Tämä ei juurikaan ole vaikuttanut velkaantumisen tunnuslukuihin. Nettovelkaantumisaste eli gearing on ollut alle 20 prosentin viimeisen 7 vuoden ajan. Samoin omavaraisuusaste on ollut yli 60 prosenttia.

Velkaantumisen nopea nousu on kuitenkin huolestuttavaa, ja sijoittajan tulee pitää silmällä velkojen kehitystä tulevaisuudessa. Velkaisuuden nousua selittää vapaan rahavirran kääntyminen negatiiviseksi, minkä lisäksi osingot ovat ylittäneet vapaan rahavirran tason jo useamman vuoden ajan.

Velkojen noususta huolimatta voidaan todeta, että Yaran tase on varsin hyvässä kunnossa, mikä antaa hyvää selkänojaa, kun tuloskunto juuri nyt yskähteleekin.

Rahavirta

Yaran liiketoiminnan rahavirta on noussut vuoden 2010 noin 1,2 miljardista vuoden 2016 noin 1,6 miljardiin dollariin ja viimeisen 5 vuoden aikana se on ollut keskimäärin noin 1,8 miljardia dollaria.

Tilikauden 2017 liiketoiminnan rahavirta jäi selvästi edellisvuosien tasosta ja oli 0,8 miljardia dollaria. Suurin selittävä tekijä rahavirran laskussa oli käyttöpääoman noin -0,6 miljardin dollarin muutos verrattuna vuoteen 2016. Käyttöpääoma koostuu myyntisaatavista, varastotasoista sekä ostomaksuista. Näiden määrät heilahtelevat päivästä toiseen yrityksen normaalin liiketoiminnan mukaisesti, joten siinä mielessä tästä käyttöpääoman muutoksesta ei tarvitse suoralta kädeltä olla huolissaan.

yara-liiketoiminta-capex-rahavirta-q12018

Capex-investoinnit ovat nousseet voimakkaasti vuosikymmenen alun noin 0,5 miljardista viime vuoden noin 1,3 miljardiin dollariin. Tässä näkyy aiemmin mainitut investoinnit premium-luokan lannoitteisiin sekä teollisiin sovelluksiin.

yara-vapaa-rahavirta-q12018

Kohonneiden capex-investointien seurauksena vapaa rahavirta (FCF) on ollut pitkään keskimäärin noin 0,5 miljardia dollaria. Ja trendi näyttäisi luisuvan alaspäin. Pohdittavaksi jääkin se, että onko tämä normaali vapaan rahavirran taso, vai hämääkö kohonneet capex-kustannukset tässä?

Tilikauden 2017 vapaa rahavirta kääntyi selvästi negatiiviseksi, jota selittää em. käyttöpääoman muutos. Mutta, vaikka tämän muutoksen oikaisee pois, niin vapaa rahavirta olisi jäänyt vain noin +50 miljoonan dollarin tasolle.

Viimeisen 4 vuoden aikana vapaa rahavirta on ollut alhaisemmalla tasolla kuin ulos maksetut osingot ovat olleet. Tämä osaltaan selittää sitä, miksi osinkoja on leikattu nyt 2 vuotta peräkkäin sekä sen, miksi yhtiön velkaisuus on vauhdikkaassa nousussa.

Osinko

Yara määrittelee osinkotavoitteekseen sen, että se maksaa noin 40 – 45 prosenttia nettotuloksestaan osinkoina ja omien osakkeiden ostoina. Tilikausilla 2016 ja 2017 osingot laskivat ensin 15 -> 10 ja sitten 10 -> 6,50 NOK. Tämä palautti osingonmaksusuhteen yhtiön määrittelemälle tavoitetasolle.

Kuten rahavirta-kappaleessa jo todettiin, niin vapaat rahavirrat ovat jääneet osinkojen maksuista, joten tätä aukkoa on jouduttu täydentämään velanotolla. Ja velka on kasvanut viimeisen 4 vuoden aikana 1,3 miljardista noin 3,6 miljardiin dollariin.

yara-osinko-q12018

HUOM! Oheisen kuvaajan osingot ovat dollarimääräisiä, mitkä on muutettu kruunuista dollareiksi kunkin tilikauden lopun valuuttakurssia käyttäen.

Kevään 2018 osinko on 6,50 NOK, joka antaisi tällä osakkeen hinnalla (330 NOK) vain noin 2,0 prosentin osinkotuoton. Osinko irtoaa yhtiökokouksen (8.5.2018) jälkeisenä päivänä.

Kevään 2019 osinkoon vaikuttaa yhtiön vapaan rahavirran kehitys. Mikäli vaikea markkinatilanne jatkuu vielä pitkälle loppuvuotta, niin on hyvinkin mahdollista, että osinkoa leikataan edelleen. Tämän hetkisillä rahavirroilla ja velkaantumisen vauhdilla nykyinen osinkotaso ei ole kestävällä pohjalla.

Arvostus

Yaran osakkeen PE-luku tilikauden 2018 ennustetulla tuloksella nousi 23,0x, joka indikoisi korkeasti hinnoiteltua osaketta. Syklisenä yhtiönä katse kannattaa kuitenkin pitää 3 ja 7 -vuoden keskimääräisillä tuloksilla lasketuissa PE:ssä (PE3 ja PE7), jotka ovat 12,1 – 19,9x. Nämä luvut pitäisivät osaketta alhaisesti hinnoiteltuna.

Omaa pääomaa yhtiöllä on noin 36 dollaria per osake (huomioiden taseen oikaisu), joten P/B-luku on 1,2. Koska Yara ei ole mikään kriisiyhtiö, niin tämän tasoinen arvostus mietityttää. Tuloksentekokyvylle eli noin 1,8 dollarin EPS:lle ei anneta juurikaan painoarvoa.

Näitä tuloslukuja tarkastellessa on kuitenkin hyvä tiedostaa, että yhtiön liikevaihto, tulos sekä vapaat rahavirrat ovat laskussa. Lisäksi osinkoa on leikattu parina vuotena peräkkäin, ja osinkotuotto on laskenut noin 2 prosentin tasolle.

yara-roe-roi-q12018

ROE ja ROI -tunnusluvut laskivat heikon tilikauden jäljiltä alle 10 prosentin tason. Osaltaan pääoman tuottojen laskutrendin takana on oman pääoman kasvu, joka toimii tunnuslukuja laskettaessa jakajana.

Taulukot

Taseen 2018 lukuja on oikaistu loppuvuoden ennustetulla nettotuloksella (+384) sekä osingonmaksulla (-227). Oikaisu on yhteensä +157 miljoonaa dollaria, joka on huomioitu sekä käteiset varat että oma pääoma erissä.

HUOM! Yara muutti raportointivaluutan Norjan kruunuista USA:n dollareiksi Q1/2018 alkaen. Yara julkaisi dollarimääräisiä tulostietoja parilta vuodelta, joita on käytetty tässä raportissa. Muiden vuosien dollarimääräiset luvut on laskettu raportoiduista kruunumääräisistä luvuista kunkin vuoden päätöskurssin perusteella, jotka on merkitty oheiseen taulukkoon.

OSAKE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Hinta (20.4.2018) 330,00 376,70 340,20 383,00 334,00 261,00 273,79 240,00
Valuuttakurssi NOK-USD 0,1276 0,1212 0,1158 0,1131 0,1315 0,1625 0,1790 0,1672
Hinta USD 42,11 45,66 39,40 43,32 43,92 42,41 49,01 40,13
Lkm (000) 273 218 273 218 273 499 275 114 276 385 278 647 282 822 287 321
Markkina-arvo (Mrd $) 11,50 12,47 10,77 11,92 12,14 11,82 13,86 11,53
TULOSLASKELMA Q2/18e Q1/18 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Liikevaihto 3 000 2 856 11 750 11 400 11 598 13 787 15 139 14 520 15 127 13 435
Liikevoitto 125 134 515 457 1 042 1 657 1 643 1 394 1 997 2 214
Nettotulos 100 116 500 477 756 887 1 176 984 1 883 2 017
Marginaali 3,3% 4,1% 4,3% 4,2% 6,5% 6,4% 7,8% 6,8% 12,4% 15,0%
EPS 0,37 0,42 1,83 1,75 2,76 3,22 4,25 3,53 6,66 7,02
TASE 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Käteiset varat 678 544 436 364 472 1 108 1 779 981
Liikearvo 855 855 813 794 907 850 837 700
Muut varat 15 296 14 384 12 748 12 286 13 301 12 501 11 928 10 675
Tase yhteensä 16 829 15 783 13 997 13 444 14 680 14 459 14 544 12 356
Oma pääoma 9 609 9 225 8 647 8 357 8 385 8 818 8 636 7 461
Vähemmistö 277 280 270 208 552 350 312 26
Korolliset velat 3 609 2 911 1 923 1 309 2 027 1 657 1 854 1 907
Muut vastuut 3 334 3 367 3 157 3 570 3 716 3 634 3 742 2 962
Tase yhteensä 16 829 15 783 13 997 13 444 14 680 14 459 14 544 12 356
RAHAVIRTA 2018e 2 017 2 016 2 015 2 014 2 013 2012 2011
Liiketoiminta 1 000 791 1 631 1 655 1 132 1 978 2 369 1 231
Investoinnit: Capex -1 350 -1 341 -1 161 -1 089 -923 -719 -639 -479
Vapaa rahavirta (FCF) -350 -550 470 566 209 1 259 1 730 752
Investoinnit: Muut -500 -9 -67 310 -352 -827 -69 551
Investointien jälkeen -850 -559 403 876 -143 432 1 661 1 303
Rahoitus: Voitonjako -230 -321 -478 -774 -401 -757 -583 -411
Rahoitus: Muut 1 080 972 132 -165 87 -209 -321 -397
Rahavarojen muutos 0 92 57 -63 -457 -534 757 495
OSINKO 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Osinko NOK (norm) 6,50 6,50 10,00 15,00 13,00 10,00 13,00 7,00
Osinko NOK (lisä)
Osinko yhteensä 6,50 6,50 10,00 15,00 13,00 10,00 13,00 7,00
Osinko ($) 0,83 0,79 1,16 1,70 1,71 1,63 2,33 1,17
Osinkotuotto 2,0% 1,7% 2,9% 3,9% 3,9% 3,8% 4,7% 2,9%
Osinko/nettotulos 45,3% 45,1% 41,9% 52,6% 40,2% 46,0% 35,0% 16,7%
Osinko/FCF -64,7% -39,1% 67,4% 82,5% 226,1% 36,0% 38,0% 44,7%
TUNNUSLUKUJA 2018e 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
PE (7v) 12,1 10,7 8,2 9,2 9,0
PE (3v) 19,9 17,7 11,5 11,7 9,0 7,3 7,7 8,3
PE 23,0 26,2 14,3 13,4 10,3 12,0 7,4 5,7
Oma pääoma/osake 36,18 34,79 32,60 31,13 32,34 32,90 31,64 26,06
P/B 1,16 1,31 1,21 1,39 1,36 1,29 1,55 1,54
ROE 5,2% 5,2% 8,6% 10,1% 13,0% 10,9% 22,9% 29,8%
ROI 4,0% 3,9% 10,1% 15,9% 15,1% 12,9% 19,8% 25,0%
Omavaraisuusaste 58,7% 60,2% 63,7% 63,7% 60,9% 63,4% 61,5% 60,6%
Gearing 29,6% 24,9% 16,7% 11,0% 17,4% 6,0% 0,8% 12,4%

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus

Mainokset