Säästäminen: Helppoja Vinkkejä Rahojen Kasaamiseen!

Säästäminen on tärkeä osa henkilökohtaisen talouden hallintaa. Se auttaa varautumaan yllättäviin menoihin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Tässä osiossa käsitellään säästämisen perusperiaatteita.

Ensimmäinen askel säästämiseen on suunnitella oma säästöstrategia. Säännöllinen säästäminen on tehokas tapa kerryttää varallisuutta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kuukausittaista säästämistä itselle sopivalla summalla. Tärkeää on myös miettiä säästämisen prosentuaalinen osuus suhteessa omiin tuloisiin.

Säästämisen ja sijoittamisen perusteet mukaanlukien korkosijoitukset ja osakkeet ovat keskeisiä tekijöitä varallisuuden kasvattamisessa. Korkosijoituksiin liittyy usein matalampi riski, mutta samalla myös maltillinen tuotto. Osakkeissa taas on suurempi riski, mutta myös potentiaalinen tuotto on korkeampi.

Yksi hyvä säästämisvinkki on perustaa erillinen säästötili. Tämä auttaa erottamaan säästöt arjen rahankäytöstä ja tuo selkeyttä oman talouden hallintaan. Perhesuunnittellessa kannattaa myös varautua tuleviin tarpeisiin, kuten lapsen hankintoihin tai tulevaisuuden koulutukseen.

Seuraavassa on lista säästämisen perusteista:

 • Säästä suhteessa tuloisiin
 • Säästä säännöllisesti
 • Tee säästö- ja sijoitussuunnitelma
 • Perehdy eri sijoitusmuotoihin
 • Perusta erillinen säästötili

On tärkeää pysyä mukautuvaisena ja tarkistaa oma säästösuunnitelma säännöllisesti. Näin voit varmistaa, että säästöstrategiasi vastaa jatkuvasti taloudellisia tavoitteitasi ja muuttuvia olosuhteita.

Säästötavoitteiden Asettaminen

Säästötavoitteiden asettaminen on ensimmäinen askel säästämisessä. Tavoitteiden avulla voit pysyä motivoituneena ja keskittyneenä säästämiseen. Tässä jaossa käsitellään lyhyen ja pitkän aikavälin säästötavoitteita.

Lyhyen Aikavälin Tavoitteet

Lyhyen aikavälin tavoitteet ovat niitä, jotka haluat saavuttaa lähitulevaisuudessa. Esimerkkejä lyhyen aikavälin tavoitteista ovat matkan rahoittaminen, uuden elektroniikkalaitteen hankkiminen tai remontin tekeminen. Seuraavassa on muutama vinkki lyhyen aikavälin tavoitteiden asettamiseen:

 • Mieti, mitä haluat saavuttaa lyhyellä aikavälillä (esim. seuraavan vuoden aikana).
 • Ole realistinen tavoitteidesi suhteen: älä aseta liian korkeita tai mahdottomia tavoitteita.
 • Jaa tavoitteesi pienempiin osiin, esimerkiksi kuukausittaisiin säästöihin.

Pitkän Aikavälin Tavoitteet

Pitkän aikavälin tavoitteet ovat niitä, jotka haluat saavuttaa useiden vuosien kuluessa. Esimerkkejä pitkän aikavälin tavoitteista ovat eläkesäästäminen, asunnon ostaminen tai lasten koulutuksen rahoittaminen. Seuraavassa on muutamia vinkkejä pitkän aikavälin tavoitteiden asettumisessa:

 • Mieti, mitä haluat saavuttaa pitkällä aikavälillä (esim. seuraavan 5-10 vuoden aikana).
 • Arvioi, kuinka paljon rahaa tarvitset tavoitteen saavuttamiseksi ja laske, kuinka paljon sinun on säästettävä kuukausittain.
 • Käytä erilaisia säästövälineitä, kuten rahastoja ja sijoitusasuntoja, edesauttamaan tavoitteiden saavuttamista.

Pitämällä mielessä sekä lyhyen että pitkän aikavälin säästötavoitteet, voit suunnitella säästöstrategiasi parhaalla mahdollisella tavalla. Muista kuitenkin, että säästäminen ei ole kaikille helppoa, joten ota se rauhallisesti ja nauti matkasta kohti taloudellista hyvinvointia.

Säästämisstrategiat

Säästäminen on tärkeä osa talouden hallintaa, joka auttaa turvaamaan tulevaisuuden ja valmistautumaan yllättäviin menoihin. Tässä osiossa käymme läpi muutamia säästämisstrategioita, jotka voivat auttaa sinua pääsemään alkuun ja tehostamaan säästämistäsi.

Pilko tavoitteet osiin: Kuten ensimmäisessä hakutuloksessa mainittiin, suuret tavoitteet kannattaa jakaa pienempiin osiin. Esimerkiksi, jos haluat säästää 1000 euroa vuodessa, voit aloittaa tavoittelemalla 85 euroa kuukaudessa tai 20 euroa viikossa. Tämä tekee tavoitteista realistisempia ja helpompia saavuttaa.

Säästä automaattisesti: Yksi tehokas tapa varmistaa, että säästät johdonmukaisesti, on tehdä säästämisestä automaattista. Voit esimerkiksi asettaa pankkitilillesi automaattisen siirron, joka siirtää tietyn summan rahaa säästötilille joka kuukausi. Tämä minimoi kiusauksen käyttää ylimääräistä rahaa heti.

Listaa ja seuraa kuluja: Kuten kolmannessa hakutuloksessa neuvottiin, säästämisen aloittaminen kannattaa aloittaa ylös kaikkien menojen listaamisesta. Organisoi saamasi data taulukkoon ja seuraa kuukausittaisia menoja. Tämä auttaa sinua ymmärtämään, mistä voit karsia kuluja ja mihin voit säästää enemmän.

Aseta selkeät tavoitteet: On tärkeää tietää, miksi säästät rahaa. Kuten neljännessä hakutuloksessa ehdotettiin, mieti säästötavoitteesi ja miksi ne ovat tärkeitä sinulle. Selkeät tavoitteet auttavat sinua pysymään motivoituneena ja fokusoitumaan säästämisen eri vaiheissa.

Säästä järkevästi: Säästämisen ei tarvitse olla vaikeaa tai epämukavaa. Kuten viidennessä hakutuloksessa mainittiin, etukäteen säästäminen on lainaa huomattavasti riskittömämpi vaihtoehto, mutta se vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Säästä järkevästi ja keskity pitkän aikavälin tavoitteisiisi.

Näiden strategioiden lisäksi on monia muita tapoja säästää rahaa. Ole avoin kokeilemaan erilaisia ​​lähestymistapoja ja löydä ne, jotka sopivat parhaiten sinun elämäntilanteeseesi ja tavoitteisiisi.

Säästövälineet

Säästäminen on tärkeä osa talouden hallintaa ja sen avulla voit kerryttää varallisuutta tulevaisuuden tarpeisiin. Tässä osiossa esitellään erilaisia säästövälineitä, jotka auttavat sinua saavuttamaan säästötavoitteesi.

Talletustilit

Talletustilit ovat helppo ja turvallinen tapa aloittaa säästäminen. Talletustili on pankkitili, jolle voit tallettaa rahaa säästöön. Talletuksille maksetaan yleensä korkoa, mutta tänä päivänä korot ovat usein hyvin alhaisia. Talletustilejä voi olla erilaisia, kuten määräaikaistilit ja säästötilit.

 • Määräaikaistili: Talletat rahaa tietyn ajanjakson ajaksi ja saat koron tuoton lopussa.
 • Säästötili: Voit tallettaa rahaa milloin haluat, ja nostot ovat mahdollisia tietyin rajoituksin.

Sijoitusrahastot

Sijoitusrahastot ovat eräs suosittu säästämisen muoto. Ne ovat yhteissijoituksia, joissa useat sijoittajat sijoittavat rahaa yhteen rahastoon, joka sijoittaa varat esimerkiksi osakkeisiin, joukkovelkakirjalainoihin tai kiinteistöihin. Sijoitusrahastoista saatava tuotto riippuu rahaston sijoituskohteiden kehityksestä.

Sijoitusrahastoja on monenlaisia:

 1. Korkorahastot: Sijoittavat pääasiassa joukkovelkakirjalainoihin.
 2. Osakerahastot: Sijoittavat osakkeisiin.
 3. Sekarahoastot: Sijoittavat sekä osakkeisiin että korkoa tuottaviin kohteisiin.

Osakkeet

Osakkeet ovat yksi säästämisen ja sijoittamisen väline, jossa ostat osuuden yrityksestä. Osakkeiden arvo voi nousta tai laskea yrityksen taloudellisen tilanteen ja markkinoiden kehityksen mukaan. Osakkeista voi saada tuottoa kahdella tavalla:

 • Osingot: Yrityksen maksamat voitonjaot osakkeenomistajille.
 • Kurssin nousu: Osakkeen arvon kasvu myydessäsi osakkeet.

Valtionlainat

Valtionlainat ovat valtion liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjalainoja. Ne ovat melko turvallinen sijoitusmuoto, koska valtiolla on yleensä vahva maksukyky. Valtionlainoista saatava korkotuotto on yleensä korkeampi kuin talletustilillä mutta matalampi kuin osakkeisiin tai sijoitusrahastoihin sijoitettaessa. Valtionlainoja voi ostaa esimerkiksi pankin kautta, ja niiden maturiteetti voi vaihdella lyhyestä aikavälistä jopa useaan vuoteen.

Verotus ja Säästäminen

Säästäminen on tärkeä osa taloudellista suunnittelua ja se auttaa varautumaan tulevaisuuden kuluihin sekä tavoitteiden saavuttamiseen. Veroksella on keskeinen rooli säästämisessä, sillä siihen vaikuttavat pääomavero ja korkojen verotus.

Sijoittamiseen ja säästämiseen liittyvät verot on tärkeää ottaa huomioon, sillä verotus voi vaikuttaa säästettyjen varojen tuottoon. Suorien ja välillisten sijoitusten verotuksen tulisi olla mahdollisimman yhdenmukaista, jotta säästämiseen kannustetaan eikä sijoittamisen verotus kiristy liikaa.

Yksi säästämisen tyypillisimmistä muodoista on säästötili, joka on riskitön tapa säästää ja kuuluu talletussuojan piiriin. Säästötilille maksettavat korot ovat usein pieniä, mutta silti korkoa korolle -ilmiö kasvattaa pääomaa ajan myötä.

Pääomavero kohdistuu säästöjen tuottoon. Esimerkiksi, jos 1 000 euron sijoitus on noussut 1 500 euroon, veroa maksetaan 500 euron osuudelta. Veroja tarvitsee maksaa vasta, kun nostat varoja ulos sijoituksesta, kuten rahastosta.

Käytännössä verotus vaikuttaa säästämisessä seuraavasti:

 • Pääomatuloja verotetaan progressiivisesti, eli veroprosentti nousee tulojen kasvaessa.
 • Säästötilien korkojen verotus on 30% 30 000 euroon asti ja 34% ylittävältä osalta.

Säästäminen on siis tärkeää taloudellisen hyvinvoinnin kannalta ja verotuksen huomioiminen auttaa saavuttamaan halutut tavoitteet tehokkaammin.

Säästäminen Arjessa

Budjetointi

Säästäminen arjessa alkaa usein budjetoinnilla. Budjetoinnin avulla voit suunnitella kuukausittaiset tulot ja menot, jolloin näet helpommin, mihin rahasi menevät. Tämä auttaa sinua tunnistamaan mahdolliset säästökohteet ja tekemään tietoisia valintoja kulutuksen suhteen.

Tee näin:

 1. Laske kuukausittaiset tulot ja menot
 2. Etsi säästökohteita ja tee realistisia säästötavoitteita
 3. Seuraa säännöllisesti budjetin toteutumista

Kulutustottumukset

Toinen tapa säästää arjessa on tarkastella omia kulutustottumuksia. Voit löytää säästömahdollisuuksia esimerkiksi vähentämällä turhia heräteostoksia, hyödyntämällä tarjouksia ja alennusmyyntejä tai valitsemalla edullisempia tuotteita ja palveluja.

Listaa muutamia vinkkejä kulutustottumusten parantamiseen:

 • Tee ostoslista ennen kauppaan menoa ja pysy-listassa
 • Vertaile hintoja ennen ostopäätöksen tekemistä
 • Vältä heräteostoksia
 • Suosi kestäviä ja edullisia ratkaisuja

Budjetointi ja kulutustottumusten tarkastelu ovat vain kaksi esimerkkiä siitä, miten voit säästää arjessa. Jokainen pieni muutos ja valinta voi johtaa merkittäviin säästöihin pitkällä aikavälillä. Ole kärsivällinen ja johdonmukainen säästämisessä, niin voit huomata tuloksia ajan mittaan.

Riskejä Hallitseminen Säästämisessä

Säästäminen on tärkeää taloudellisen vakauden ja tulevaisuuden suunnitelmien kannalta. Mutta säästämisessä on myös omat riskinsä, jotka on hyvä tiedostaa ja hallita.

Yksi tapa hallita riskejä on jakaa säästöt eri sijoituskohteisiin, kuten pankkitilille, osakkeisiin ja korkosijoituksiin. Tämä hajautus auttaa vähentämään riskiä, että menetät kaikki säästösi yhden sijoituksen arvon laskusta.

Toinen tärkeä tekijä riskien hallinnassa on realististen tavoitteiden asettaminen. On hyvä pitää mielessä, ettei säästämisen tarvitse tapahtua äärimmäisen nopeasti tai suurilla summilla. Pienetkin säästöt voivat kerryttää ajan mittaan huomattavan summan.

 • Mikrosäästö on esimerkiksi hyvä keino aloittaa. Monilla pankeilla on mahdollisuus siirtää pieni summa automaattisesti erilliselle tilille joka kerta, kun käytät korttia maksuun.

Muista myös olla lempeä itsellesi ja palkita itseäsi pienistä onnistumisista ja välitavoitteiden saavuttamisesta. Kaikkiin säästösuunnitelmiin kuuluvat myös ajoittaiset epäonnistumiset.

Lopuksi, riskit kannattaa ottaa huomioon, mutta ei antaa niiden hallita koko säästämisprosessia. Säännöllinen säästäminen ja viisas, pitkäjänteinen sijoittaminen ovat avaimia taloudellisen vapautesi kasvattamiseen.

Säästäminen ja Eläke

Säästäminen on tärkeää taloudellisen turvan takaamiseksi, ja erityisen merkityksellistä se on eläkkeelle varautumisessa. Eläkesäästäminen mahdollistaa nykyisen elämäntyylin ylläpitämisen eläkkeellä, ja se kannattaa aloittaa ajoissa.

Ensimmäinen askel eläkesäästämisen aloittamiseksi on tutustua erilaisiin säästövaihtoehtoihin. Henkilö voi säästää joko yksilölliseen eläkevakuutukseen tai pitkäaikaissäästämissopimukseen. Säästöt voivat tuoda turvaa ja mahdollistaa eläkeaikaisten haaveiden toteuttamisen, kuten matkustamisen.

Eläkesäästäminen voi alkaa pienellä kuukausisummalla ja tärkeintä on saada säästämisprosessi käyntiin. Säästämisen aloittaminen on erityisen tärkeää nuorena, mutta koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa. Tilastojen mukaan suomalaiset säästävät aktiivisimmin juuri ennen eläkeikää, eli 55-65-vuotiaina.

Säästämisen aikaväli on myös huomioon otettava seikka. Lyhytaikainen säästäminen (1-3 vuotta) on esimerkiksi hätärahasto tai loma, kun taas pitkäaikainen säästäminen (4+ vuotta) voi olla käsiraha asunnon ostamiseksi, kodin remontti tai eläkkeelle siirtyminen.

Vaikka pitkän aikavälin tavoitteet, kuten eläkkeelle säästäminen, ovat tärkeitä, säästötavoitteet kannattaa priorisoida. Tämä tarkoittaa, että arvioimalla nykyiset ja tulevat tarpeet, säästäjä voi tehdä järkeviä ja harkittuja päätöksiä säästämiseksi tarpeidensa mukaan.

Nuorten Säästövinkit

Nuorten taloudellinen hyvinvointi ja tulevaisuus ovat tärkeitä asioita. Tässä osiossa käsitellään muutamia säästövinkkejä nuorille, jotka auttavat heitä ottamaan ensimmäiset askeleet kohti taloudellista vastuullisuutta ja vaurautta. Käytämme erilaisia muotoiluja, kuten taulukoita, luetteloita ja kursiivia, jotta tieto olisi helpompi omaksua ja ymmärtää.

Ensimmäinen tärkeä askel on budjetin laatiminen. Budjetin avulla nuori voi ymmärtää paremmin, mihin rahat menevät, ja määrittää, kuinka paljon säästöön jää kuukausittain. Budjetin tekemiseen löytyy monia työkaluja ja sovelluksia, mutta alkuun pääsee myös yksinkertaisella paperi- tai taulukkolaskentaohjelmalla.

Toinen hyvä tapa aloittaa säästäminen on tavoitteen asettaminen. Tavoitteet voivat olla pieniä tai suuria, kuten matkustaminen, harrastuksen aloittaminen tai jopa opiskelujen rahoittaminen. Tavoitteen asettaminen antaa motivaatiota säästää rahaa ja auttaa seuraamaan edistymistä.

Kolmas suositeltava säästövinkki on automaattinen säästäminen. Useimmat pankit tarjoavat palvelun, jossa määritetty summa siirretään automaattisesti tarkastustililtä säästötilille kuukausittain. Tällä tavalla nuoren ei tarvitse huolehtia itse siirroista, ja säästöt kasvavat huomaamatta.

Tässä vielä joitakin säästövinkkejä nuorille:

 • Käytä opiskelija- tai nuorisoalennuksia hyväksesi
 • Vertaile hintoja ennen ostosten tekemistä
 • Tee ostokset tarjousten ja alennusmyyntien aikaan
 • Tee ruokalistat viikoksi etukäteen ja käytä hyväksi tallentuneet reseptit
 • Pyri välttämään heräteostoksia

Nämä säästövinkit auttavat nuoria ottamaan taloudellisen vastuun ja vaurauden ensimmäiset askeleet hallitusti ja järjestelmällisesti. Onnea matkaan!

Säästämissovellukset ja Työkalut

Nykyajan teknologia tarjoaa useita erilaisia sovelluksia ja työkaluja, jotka auttavat säästämään rahaa. Näitä sovelluksia ja työkaluja on monia erilaisia riippuen säästämisen tavoitteista.

Rahan seuranta on tärkeä osa säästämistä. Se auttaa ymmärtämään menojen rakenteen ja havaitsemaan säästöpotentiaalin. Yleisiä sovelluksia rahan seurantaan ovat esimerkiksi Tink, Spendee ja You Need a Budget (YNAB). Nämä sovellukset auttavat seuraamaan menojasi, laatimaan budjetteja, ja asettamaan säästötavoitteita.

Sijoittaminen on toinen tapa säästää rahaa, ja tähän tarkoitukseen on saatavilla useita sovelluksia, kuten Nordnet, Degiro, ja Seligson. Nämä sovellukset tarjoavat monipuolisia sijoitusmahdollisuuksia sekä tietoa sijoittamisen perusteista. Näin voit valita itsellesi sopivimman kohteen sijoittaa rahasi ja tavoitella säästötavoitteitasi.

Erilaisia säästämissovelluksia ja työkaluja:

 • Rahan seuranta: Tink, Spendee, YNAB
 • Sijoittaminen: Nordnet, Degiro, Seligson

Suurin osa pankkitileistä tarjoaa myös säästötilivaihtoehtoja, jotka auttavat erottamaan säästöt menojen rinnalla. Säästötilit sisältävät usein korottomia tilejä lyhytaikaista säästämistä varten tai korollisia tilejä pitkäaikaista säästämistä varten. Vertaile eri pankkeja ja valitse sopivimmat säästötilit sen mukaan, mikä palvelee parhaiten omia säästötavoitteitasi.

Säästämisen työkaluja ja sovelluksia valittaessa on tärkeää miettiä henkilökohtaiset tarpeet ja tavoitteet. On tärkeää löytää omaan elämäntilanteeseen ja tavoitteisiin sopivat työkalut, jotta säästäminen on tehokasta ja miellyttävää.