TietoEVRY Oyj

Viimeksi päivitetty 1.5.2020

TietoEVRY Oyj on suomalainen it-yhtiö, jonka tavoitteena on olla Pohjoismaiden johtava ohjelmisto- ja palveluyritys. Yhtiöllä on toimintaa lähes 20 maassa ja sillä on noin 24 350 työntekijää (Q1/2020). Tiedon markkina-arvo on noin 2,6 miljardia euroa.

TietoEVRY perustettiin vuonna 1968 ja perustettaessa yhtiön nimi oli Tietotehdas Oy. Aluksi yhtiö toimi pääasiassa omistajiensa tietokonekeskuksen, missä tietojärjestelmiä kehitettiin lähinnä Yhdyspankille ja muutamalle metsäyhtiölle.

1990-luvulla yhtiö kasvoi useilla yritysostoilla ja TietoEVRY:n nimi muuttui muutamaan otteeseen: TT Tieto Oy  (1995) -> Tieto Corporation Oyj (1998) -> TietoEnator Oyj (1999) -> Tieto Oyj (2009).

Joulukuussa 2019 Tieto yhdistyi norjalaisen EVRY:n kanssa ja tästä muotoitui yhtiön nykyinen nimi TietoEVRY.

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Kimmo Alkio (s. 1963) ja hän aloitti tehtävässään 1.11.2011. Kimmo siirtyi TietoEVRY:lle F-Securen toimitusjohtajan tehtävistä (2006 – 2011) vuonna 2011.

Osake ja omistajat

TietoEVRY on listattu Helsingin pörssiin vuonna 1984 ja yhtiön kaupankäyntitunnus on TIETO. Lisäksi yhtiön osake on listattuna sekä Tukholman pörssiin (TIETOS) että Oslon pörssiin (TIETOO), mitkä ovat peruja vuoden 1999 Enator-fuusiosta ja vuoden 2019 EVERY-fuusiosta.

Yhtiön suurimpia omistajia ovat

  • Apax Guernsey (Holdco) PCC Ltd (omistusosuus 16,8 %)
  • Solidium Oy (10,0 %)
  • Cevian Capital Partners (9,3 %)
  • Silchester International Investors LLP (8,0 %)
  • Ilmarinen (2,5 %)

Muilla omistajilla on alle 2 prosentin omistusosuuksia.

Toimintaympäristö

Yritykset digitalisoivat toimintojaan, joko parantaakseen myyntiä eli liikevaihtoa taikka saavuttaakseen kustannussäästöjä. Tämä digitalisointi on vielä suhteellisen alkuvaiheessa, joten tämä tarjoaa IT-yrityksille kasvumahdollisuuksia.

Sovelluksia siirretään perinteisistä konesaleista pilveen (julkinen taikka yksityinen), mikä tarjoaa mm. joustavaa kustannustenhallintaa. Tämä näkyy myös TietoEVRY:n toiminnassa niin, että pilvipalveluiden liikevaihdot ovat vahvassa kasvussa, mutta perinteiset infrastruktuuripalvelut laskussa.

Uudet teknologiat kuten pilvipalvelut, ohjelmistorobotiikka, tekoäly, koneoppiminen jne. tuovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Näihin teknologioihin liittyvä nopea kehitys vaativat työntekijöiden osaamisen päivittämistä nopealla tahdilla. Myös yhtiön työnantajakuvan tulee olla kunnossa, jotta yhtiö voi kilpailla menestyksekkäästi asiantuntijoista. TietoEVRY toteaakin, että ”tulos ja strategian toteuttaminen saattavat heikentyä merkittävästi, jos yhtiö ei pysty pitämään palveluksessaan avainhenkilöitä taikka palkkaamaan heitä”.

Merkittävin valuuttakurssiriski syntyy ruotsin ja norjan kruunun arvon muutoksista suhteessa euroon. Tässä on hyvä huomata, että tämä riski liittyy pääosin kruunumääräisten summien (liikevaihto, tulos sekä taseen erät) muuttamisesta euroiksi raportointimielessä.

TietoEVRY nimeää pääkilpailijoikseen mm.

  • kansainväliset jätit, kuten Accenture, Atos, CapGemini, IBM, HP ja CGI
  • intialaiset yritykset, kuten HCL, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro ja Cognizant
  • pienemmät lokaalit yritykset

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus