Tieto Oyj

Viimeksi päivitetty 24.10.2019

Tieto Oyj on suomalainen it-yhtiö, jonka tavoitteena on olla Pohjoismaiden johtava ohjelmisto- ja palveluyritys. Yhtiöllä on toimintaa lähes 20 maassa ja sillä on 15 175 työntekijää (Q3/2019). Tiedon markkina-arvo on noin 1,9 miljardia euroa.

Tieto perustettiin vuonna 1968 ja perustettaessa yhtiön nimi oli Tietotehdas Oy. Aluksi yhtiö toimi pääasiassa omistajiensa tietokonekeskuksen, missä tietojärjestelmiä kehitettiin lähinnä Yhdyspankille ja muutamalle metsäyhtiölle.

1990-luvulla yhtiö kasvoi useilla yritysostoilla ja Tiedon nimi muuttui muutamaan otteeseen: TT Tieto Oy  (1995) -> Tieto Corporation Oyj (1998) -> TietoEnator Oyj (1999) -> Tieto Oyj (2009).

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Kimmo Alkio (s. 1963) ja hän aloitti tehtävässään 1.11.2011. Kimmo siirtyi Tiedolle F-Securen toimitusjohtajan tehtävistä (2006 – 2011) vuonna 2011.

Osake ja omistajat

Tieto on listattu Helsingin pörssiin vuonna 1984 ja yhtiön kaupankäyntitunnus on TIETO. Lisäksi yhtiön osake on listattuna Tukholman pörssiin (TIETOS), mikä on peruja vuoden 1999 Enator-fuusiosta.

Tiedon osakevaihdosta noin 49 prosenttia käydään Helsingissä ja Tukholman osuus on vain noin 4 prosenttia. Vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla (BATS CXE ja BATS BXE) osakevaihdon osuus on noin 48 prosenttia.

Yhtiön suurimpia omistajia ovat Cavian Capital (omistusosuus 14,8 %), Solidium Oy (10,0 %) ja Silchester International Investors LLP (10,0%). Muilla omistajilla on alle 3 prosentin omistusosuuksia.

Toimintaympäristö

Yritykset digitalisoivat toimintojaan, joko parantaakseen myyntiä eli liikevaihtoa taikka saavuttaakseen kustannussäästöjä. Tämä digitalisointi on vielä suhteellisen alkuvaiheessa, joten tämä tarjoaa IT-yrityksille kasvumahdollisuuksia.

Sovelluksia siirretään perinteisistä konesaleista pilveen (julkinen taikka yksityinen), mikä tarjoaa mm. joustavaa kustannustenhallintaa. Tämä näkyy myös Tiedon toiminnassa niin, että pilvipalveluiden liikevaihdot ovat vahvassa kasvussa, mutta perinteiset infrastruktuuripalvelut laskussa.

Uudet teknologiat kuten pilvipalvelut, ohjelmistorobotiikka, tekoäly, koneoppiminen jne. tuovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Näihin teknologioihin liittyvä nopea kehitys vaativat työntekijöiden osaamisen päivittämistä nopealla tahdilla. Myös yhtiön työnantajakuvan tulee olla kunnossa, jotta yhtiö voi kilpailla menestyksekkäästi asiantuntijoista. Tieto toteaakin, että ”tulos ja strategian toteuttaminen saattavat heikentyä merkittävästi, jos yhtiö ei pysty pitämään palveluksessaan avainhenkilöitä taikka palkkaamaan heitä”.

Merkittävin valuuttakurssiriski syntyy ruotsin kruunun arvon muutoksista suhteessa euroon. Tässä on hyvä huomata, että tämä riski liittyy pääosin kruunumääräisten summien (liikevaihto, tulos sekä taseen erät) muuttamisesta euroiksi raportointimielessä.

Tiedolla on

  • Suomessa johtava asema
  • Ruotsissa kolmen suurimman joukossa
  • Norjassa seitsemän suurimman joukossa

Tiedolla on Ruotsissa selvää kasvupotentiaalia

Tieto nimeää pääkilpailijoikseen mm.

  • kansainväliset jätit, kuten Accenture, Atos, CapGemini, IBM, HP ja CGI
  • intialaiset yritykset, kuten HCL, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro ja Cognizant
  • pienemmät lokaalit yritykset, kuten norjalainen EVRY.

Yhtiö on käynnistänyt yhdistymissuunnitelmat EVRY:n kanssa.

TÄRKEÄÄ: Vastuunrajaus